.

Функції та системнi змiннi Бейсiка (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2820
Скачать документ

Реферат на тему:

Функції та системнi змiннi Бейсiка

У всіх наведених нижче функціях, якщо не обумовлено протилежне,
величина x являє собою будь-який допустимий числовий вираз, x$ SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” будь-який символьний (рядковий) вираз, який має
непорожнє значення, n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ціле число із
значенням від 0 до 255.

ABS (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” абсолютне значення x.

ASC (x$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” код першого знаку ланцюжка
символів.

Значення функції SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ціле число від 0 до 255,
яке являє собою код першого символу ланцюжка.

ATN (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” арктангенс x.

CDBL (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення x в число з подвійною
точністю.

CHR$ (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення цілого в символьне.

Значення функції SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” рядок, який складається з
єдиного символу, код якого рівний n. Функцiя CHR$ є оберненою до функції
ASC.

CINT (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” заокруглення до цілого.

x SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від SYMBOL
45 \f “Symbol” 32768 до 32767. Значення функції SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” найближче до x ціле число.

COS (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” косинус x.

x SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” представляє собою кут, що вимірюється в
радіанах.

CSNG (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення x в число звичайної
точності.

CSRLIN SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” номер рядка поточного положення
курсора.

Значення системної змінної CSRLIN SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ціле
число від 1 до 25, яке дорівнює номеру рядка поточної позиції курсора
активної сторінки екрана.

CVD (x$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення ланцюжка символів в
число подвійної точності.

CVI (x$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення ланцюжка символів в
ціле число.

CVS (x$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення ланцюжка символів в
число звичайної точності.

x$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” символьний вираз, довжина якого рівна:

2 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” для функції CVI,

4 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” для функції CVS,

8 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” для функції CVD.

Значення функції CVI (CVS, CVD) рівне значенню цілого числа (числа
звичайної точності, числа подвійної точності), представленням якого в
кодовій формі править аргумент функції. Функцiї необхідні при обробці
файлів з довільним доступом, які містять числову інформацію. Оберненими
до вказаних функцій є функції MKD$, MKI$, MKS$.

DATE$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” системна дата.

Значення системної змінної DATE$ представляє собою поточну дату у
відповідному форматі, встановлену при завантаженні системи або змінену в
Бейсiку оператором DATE$.

EOF (нмф) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” індикатор умови “кінець файлу”.

нмф SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” номер відкритого файлу.

Функцiя має логічне значення “істина” ( SYMBOL 45 \f “Symbol” 1), якщо
прочитано запис кінця файлу з вказаним номером, i “хибність” (0) SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” в противному випадку.

ERL SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” номер рядка програми, який містить
помилку.

Системна змінна ERL містить номер програмного рядка, в якому виявлена
помилка. Якщо при виконанні програми помилка не була виявлена, то ERL =
0. Змiнна ERL звичайно використовується в тому випадку, коли користувач
пише особисту підпрограму обробки помилок.

ERR SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” код останньої виявленої помилки.

Значення системної змінної ERR SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ціле число
від 0 до 255, яке вказує код помилки. Якщо ERR = 0, то помилка не була
виявлена.

EXP (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” експонента x.

FIX (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” зрізання числа до цілого.

x SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” будь-який числовий вираз із значенням від
SYMBOL 45 \f “Symbol” 32768 до 32767. Значення функції отримується
відкиданням всіх цифр дробової частини значення аргументу.

FRE (x) або FRE (x$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” об’єм вільної пам’яті в
робочій області.

Значення аргументу не використовується. Значення функції SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” ціле число, що вказує об’єм (в байтах) вільної частини
робочої області Бейсiка. Важливим побічним ефектом обчислення функції
FRE є “збирання сміття” (якщо аргумент SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
символьний вираз).

HEX$ (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення в ланцюжок 16-річних
цифр.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від SYMBOL
45 \f “Symbol” 32768 до 65535.

INKEY$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” введення символу з клавіатури.

Значення системної змінної INKEY$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ланцюжок
символів довжини 0, 1 або 2: порожній ланцюжок вказує, що в буфері
клавіатури немає символів; односимвольний ланцюжок містить поточний
знак, зчитаний з клавіатури; двосимвольний ланцюжок містить символ
розширеного коду (її перший символ завжди є 0-й символ SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” CHR$(0)). Змiнна INKEY$ може застосовуватися тільки як
права частина оператора присвоєння.

INP (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” зчитування байту з порту введення.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до
65535, повинно бути конкретним номером порту введення ПЕОМ. Значення
функції SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ціле число від 0 до 255 SYMBOL 151
\f “Arial Cyr” байт, прочитаний з вказаного порту.

INPUT$ (n[, [#] нмф]) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” зчитування ланцюжка
символів з файлу.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз, який задає кількість
зчитуваних з файлу символів; значення n не повинно перевищувати 255;

нмф SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” номер відкритого файлу; за умовчанням
символи зчитуються з буферу клавіатури.

INSTR ([n,] x$, y$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” номер позиції першого
входження ланцюжка y$ в ланцюжок x$.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 1 до 255;
за умовчанням передбачається значення 1;

x$ та y$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” будь-які символьні вирази.

INT (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ціла частина x.

Значення функції SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ціла частина значення
аргументу, тобто найбільше ціле число, яке не перевищує x.

LEFT$ (x$,n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” виділення перших символів
ланцюжка.

x$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” будь-який символьний вираз;

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до 255.

Значенням функції є ланцюжок з перших n символів x$. Функцiя LEFT$ є
частинним випадком функції MID$.

LEN (x$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” довжина ланцюжка символів.

LOC (нмф) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” поточна позиція файлу.

нмф SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” номер відкритого файлу (числовий
вираз).

LOF (нмф) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” розмір файлу.

нмф SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” номер відкритого файлу (числовий
вираз).

LOG (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” натуральний логарифм x.

LPOS (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” поточна позиція друку.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз, що вказує пристрій друку:

n = 0 або 1 для пристрою LPT1:,

n = 2 для LPT2:, n = 3 для LPT3:.

Значення функції є номером поточної позиції в буфері відповідного
пристрою друку.

MID$(x$,n[,m]) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” виділення частини ланцюжка
символів.

x$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” будь-який символьний вираз;

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 1 до 255,
що визначає номер першого символу, який виділяється з виразу x$;

m SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до 255,
що визначає кількість виділених символів; за умовчанням виділяються всі
символи x$, починаючи з n-го.

Значенням функції є ланцюжок символів, виділених з x$. При m = 0 або
при n > LEN(x$) функція буде мати порожнє значення. Частинним випадком
MID$ є функції LEFT$ і RIGHT$.

MKD$ (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення числа подвійної
точності в ланцюжок з восьми символів.

MKI$ (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення цілого числа в
ланцюжок з двох символів.

MKS$ (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення числа звичайної
точності в ланцюжок з чотирьох символів.

Вказані функції є оберненими до розглянутих вище функцій CVD, CVI, CVS.

OCT$ (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення в ланцюжок вісімкових
цифр.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від SYMBOL
45 \f “Symbol” 32768 до 65535.

PEEK (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” вміст байту пам’яті.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до
65535, що визначає зміщення байту в поточному кодовому сегменті (дивись
оператор DEF SEG). Результат SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” вміст байту
пам’яті з вказаною адресою у форматі цілого із значенням від 0 до 255.

PLAY (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” кількість нот в буфері фонової
музики.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” фіктивний аргумент, який може приймати
будь-яке значення. Значенням функції є кількість нот у буфері фонової
музики (режим MB оператора PLAY). Максимальне значення функції SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” 32.

PMAP (x,n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перетворення локальних координат
екрана в фізичні i навпаки. Застосовується тільки для графічних режимів
екрана.

x SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” координата точки екрана, яка підлягає
перетворенню;

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” визначає вид перетворення (n = 0,1,2,3).

Функцiя PMAP виконує перетворення між фізичною системою координат на
екрані та локальною системою координат, визначеною в останньому
виконаному операторі WINDOW.

POINT (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” координата точки екрана. Тiльки
для графічних режимів екрана.

n = 0 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” фізична координата x (рядок);

n = 1 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” фізична координата y (стовпець);

n = 2 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” локальна координата x (рядок);

n = 3 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” локальна координата y (стовпець).

Значенням функції є вказана аргументом координата поточної точки
екрана. Повеpтається фізична або локальна координата в системі,
встановленій останнім оператором WINDOW.

POINT (x,y) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” атрибут точки екрана. Тiльки для
графічних режимів екрана.

x,y SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числові вирази, які задають в
абсолютній формі координати точки екрана. Значенням функції є атрибут
(колір) вказаної точки екрана.

POS (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” стовпець поточного положення
курсора.

x SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” фіктивний аргумент. Значення функції
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ціле число від 1 до 40 або до 80 в залежності
від ширини екрана (дивись оператор WIDTH), визначаючий горизонтальну
позицію курсора.

RIGHT$ (x$,n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” виділення останніх символів
ланцюжка.

x$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” будь-який символьний вираз;

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до 255,
що визначає довжину значення функції.

Значення функції складається з n останніх символів значення x$.
Якщо n > LEN (x$), то значенням функції буде x$, а при n = 0 SYMBOL 151
\f “Arial Cyr” порожній ланцюжок символів.

RND [(x)] SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” псевдовипадкове число.

x SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” будь-який числовий вираз. За умовчанням
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” x = 1, у цьому випадку функція формально
перетворюється в системну змінну. Функцiя виконується таким чином:

якщо x 0 таких дій не проводиться; якщо x
SYMBOL 185 \f “Symbol” 0, то обчислюється нове псевдовипадкове число;
якщо x = 0, то давач зберігає старе значення; обчислюється значення
функції множенням на x (якщо x SYMBOL 185 \f “Symbol” 0) значення з
давача. Результат множення SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
рiвномiрно-розподiлене на [0,x) псевдовипадкове число.

SCREEN (n, m [, k]) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” атрибут (колір) символу
на екрані.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 1 до 25;

m SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 1 до 40
або 80 в залежності від раніш встановленої ширини екрана;

k SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз, що розглядається як
логічне значення; допустимо тільки в текстовому режимі роботи екрана; за
умовчанням SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” k = 0.

Для графічного режиму завжди, а для текстового SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” при k = 0 значенням функції буде ціле число, рівне коду знака,
розташованого в позиції (n,m) екрана. Якщо для текстового режиму задано
k = 0, то ціле число, яке є значенням функції, визначає атрибут кольору
позиції (n,m) на екрані.

SGN (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” знак x.

SIN (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” синус x.

SPACE$ (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ланцюжок пропусків.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до 255.
Значення функції SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ланцюжок символів, який
складається з n символів “пропуск”.

SPC (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” виведення ланцюжка пропусків.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до 255;
якщо n більше ніж ширина пристрою, для якого застосовується функція, то
замість n використовується n MOD w, де w SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
ширина пристрою.

Функцiя застосовується тільки в операторах PRINT, LPRINT та PRINT# для
виведення пропусків.

SQR (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” корінь квадратний з x.

STR$ (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” зображення числа.

Значення функції SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” рядок знаків, що зображує
значення виразу x при виведенні на екран або друк. Оберненою до функції
STR$ є функція VAL.

STRING$ (n,m) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ланцюжок з n символів CHR$(m).

STRING$ (n,x$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” n-кратне повторення першого
символу послідовності.

TAB (n) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” табуляцiя до позиції n при
виведенні.

TAN (x) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” тангенс x.

TIME$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” системний час.

Значенням системної змінної TIME$ є поточний системний час у
відповідному форматі, встановлений при завантаженні системи або
оператором TIME$ Бейсiка.

TIMER SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” лічильник часу.

Системна змінна TIMER має своїм значенням час дня. Видається число
звичайної точності, значення якого SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” кількість
секунд, що пройшли від опівночі.

USR [n] (арг) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” виклик підпрограми на машинній
мові.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” десяткова цифра (за умовчанням SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” 0), що відповідає цифрі, яка використовується у
визначенні підпрограми на машинній мові оператором DEF USR;

арг SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз або символьна змінна;
арг передається підпрограмі як аргумент.

VAL (x$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числове значення ланцюжка символів.

VARPTR (v) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” адреса змінної;

VARPTR (#нмф) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” адреса блоку управління
файлом.

v SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ім’я числової або символьної змінної або
елемент масиву; змінна повинна мати значення в момент обчислення функції
VARPTR;

нмф SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” номер відкритого файлу.

В обох випадках значенням функції буде ціле число із значенням від 0 до
65535, яке представляє собою зміщення в робочій області Бейсiка.

VARPTR$ (v) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” покажчик змінної.

v SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ім’я змінної, що має значення. Значення
функції SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ланцюжок з трьох символів, перший з
яких визначає тип змінної, а два наступні SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
адресу змінної в робочій області Бейсiка.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020