та тему:

ДОПОМІЖНІ

АЛГОРИТМИ

Тема: Допоміжні алгоритми.

Мета уроку: навчити учнів складати допоміжні алгоритми;

виховати старанність, дисциплінованість;

розвивати логічне мислення, вміння застосовувати допоміжні алгоритми про
складанні програм на алгоритмічні мові.

Тип уроку: урок узагальнення знань, формування вмінь та навичок.

Хід уроку

перевірка домашнього завдання:

.

алг сума членів послідовності

арг n

рез sum

поч дійсн і

sum:=0

n:=100

для і від 1 до n крок 1

цикл

sum: = sum+1(2+3*і)

кц

все

кін

2) усне опитування попереднього матеріалу:

а) що таке алгоритм?

б) які властивості алгоритма?

в) які є способи подання алгоритмів?

г) які ви знаєте види алгоритмів?

д) чим характеризується кожний з цих видів?

3) закріплення попереднього матеріалу на практиці:

В-1: Скласти алгоритм і блок-схему знаходження суми всіх парних
натуральних чисел від 0 до 100.

алг натуральних чисел

арг n

рез sum

поч нат і

sum:=0

n:=100

для і від 1 до n крок 1

цикл

sum: = sum+1/2+3*і

кц

все

кін

В-2: Скласти алгоритм і блок-схему значення більшого з двох натуральних
чисел а і в.

алг пошук більшого числа

арг а, в

рез с

поч нат а, в, с

в то с:=а інакше с:=в

все

зап с

кін

4) пояснення нового матеріалу:

Досить часто при складанні алгоритмів використовують поєднання одного
виду алгоритму з іншим. Наприклад, розгалужений з циклічним, а також
підключають алгоритми, написані раніше. Такі алгоритми, що є
самостійними і які включаються до складу інших алгоритмів, називають
допоміжними або під алгоритмами. Якщо допоміжний алгоритм у процесі
роботи програми виконується багаторазово, відрізняються лише
параметрами, то його оформляють у вигляді алгоритму–процедури (або
алгоритму-функції). Процедури і функції ми будемо розглядати, коли
перейдемо до конкретної мови програмування Паскаль.

Задача. Скласти алгоритм знаходження більшого з трьох натуральних чисел
а, в, с.

алг пошук більшого числа

арг а, в

рез с

поч нат а, в, с, z, y

в то z:=а інакше z:=в

все

c то y:=z інакше y:=с

все

зап y

кін

Як бачимо, у цій задачі використовується

допоміжний алгоритм знаходження більшого

з двох чисел.

Побудова складних алгоритмів за допомогою

допоміжних алгоритмів має багато спільного з будівництвом будинків.

Складні алгоритми, як і будинки, будуються з блоків, роль яких
відіграють допоміжні алгоритми.

5) закріплення нового матеріалу:

Задача. Компанія бабусь поїхала на мотоциклах на курси комп’ютерної
грамотності. Попереду на мотоциклі їхала одна бабуся, за нею – дві,
потім – три і т.д. Скільки бабусь їхало на заняття, якщо приголомшені
пішоходи всього нарахували Nрядів? Чи змогли бабусі зайняти всі місця у
класі, якщо там стояло в k рядів по l комп’ютерів у кожному?

алг круті бабусі

арг n

рез sum

поч ціл і, k, l

sum:=0

для і від 1 до n крок 1

цикл

sum: = sum+і

кц

sum

якщо sum>k*l то чит бабусі змогли зайняти всі місця

інакше чит бабусям не вистачило місць

все

кін

6) підсумок уроку. На уроці ми повторили вже вивчений раніше матеріал
про види алгоритмів (теоретично і практично), дізналися про допоміжні
алгоритми, навчилися використовувати їх у задачах. Також розв’язали
задачу із поєднанням циклічного і розгалуженого алгоритму.

7) домашнє завдання: вивчити конспект.

Задача. Скласти алгоритм знаходження більшого з чотирьох цілих додатніх
чисел а, в, с, d.

PAGE

PAGE 3

Початок

і:=0

sum:=0

n:=100

sum:= sum+і

і:=і+2

Вивести sum

Кінець

так

ні

ні

так

Кінець

Вивести с

в

с:=в

с:=а

Початок

Ввести а, в

z:=а

Ввести а, в, с

ні

так

Кінець

Вивести у

в

z:=в

Початок

y:=z

ні

так

c

y:=c

Похожие записи