.

Cтрічкові оператори та функції, у Visual Basic (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3296
Скачать документ

Реферат

на тему:

Cтрічкові оператори та функції, у Visual Basic.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………….3

Стрічкові оператори та функції……………………………………………………5

Оператор для об’єднання стрічок……………………………………………..5

Стрічкові функції………………………………………………………………7

Функції Str і Val…………………………………………………………..7

Функції, які знищують пробіли в символьній стрічці………………….9

Виділення підрядка………………………………………………………10

Функції для перетворення стрічки……………………………………..11

Визначення положення стрічки в іншій стрічці………………………13

Загальні вимоги до техніки безпеки……………………………………………….15

Висновок………………………………………………………………………………19

Література………………………………………………………………………………20

ВСТУП

На зорі комп’ютерних технологій мова Basic була створена для створення
простих програм і використовувалася як учбова мова для перших кроків при
вивченні основ програмування з подальшим переходом на складніші і
універсальні мови. Це було закладено в назву мови BASIC — Beginners
All-purpose Symbolic Instructional Code, тобто багатоцільовий код
символьних інструкцій для початківців. З прогресом комп’ютерних
технологій розвивався і Basic. В даний час Visual Basic дає можливість
вирішувати будь-які сучасні задачі розробки додатків. При цьому Visual
Basic залишився достатньо простим в освоєнні, ставши в той же час однією
з могутніх сучасних мов програмування.

По суті справи Visual Basic є інтегрованим середовищем розробки — IDE
(Integrated Development Environment). Це означає, що в Visual Basic –
інтегрований набір інструментів, що полегшують і значно прискорюють
процес розробки готового додатку. Така реалізація мови Visual Basic з
повним правом дозволяє віднести його до засобів швидкої розробки
додатків — RAD (Rapid Application Development) і ставить практично в
один ряд з такими засобами розробки, як Visual C++, Delphi і іншими.

За допомогою Visual Basic можна створювати додатки практично для
будь-якої області сучасних комп’ютерних технологій: бізнес-додатки,
ігри, мультимедіа, бази даних. При цьому додатки можуть бути як
простими, так і дуже складними, залежно від поставленої задачі.

Простота і потужність мови Visual Basic дозволили зробити його
вбудованою мовою для додатків Microsoft Office. Багато незалежних
розробників, як наприклад відома своїми програмами в області
бухгалтерського обліку фірма «1С», придбали ліцензії на використовування
мови

Visual Basic є ніби внутрішня мова своїх додатків. Тому в даний час
Basic вже не вважається учбовою мовою — знання Visual Basic і його
діалектів (VBA, VBScript) стає необхідністю для сучасного програміста
будь-якого рівня.

З появою Visual Basic збулася мрія програміста — прості додатки можна
створювати практично не вдаючись до написання програмного коду, а в
складних додатках рутинний процес створення програмного коду зведений до
мінімуму. Майстри Visual Basic дають можливість швидко створювати
прототипи додатків, готових для обговорення і узгодження із замовником.

В Visual Basic 6 використовуються всі найсучасніші методи програмування:
модель складових об’єктів СОМ (Component Object Model), розподілена
модель складових об’єктів DCOM (Distributed Component Object Model),
технологія програмних компонентів ActiveX і інші.

1. СТРІЧКОВІ ОПЕРАТОРИ ТА ФУНКЦІЇ

Для роботи з стрічками в Visual Basic використовується оператор
об’єднання, який називають також оператором конкатенації, і вбудовані
функції.

1.1. Оператор для об’єднання стрічок

В Visual Basic для роботи зі стрічками можна використовувати тільки один
оператор – оператор об’єднання. За допомогою даного оператора можна
об’єднувати декілька стрічок в одну. Цей оператор позначається символом
амперсанда (&).

Мал. 1. Об’єднання стрічок

В попередніх версіях Visual Basic для об’єднання стрічок
використовувався символ “плюс” (+). В Visual Basic 6 цей оператор також
підтримується.

Наприклад, об’єднання стрічок зручно використовувати при формуванні
повної адреси, якщо відомі індекс, місто і вулиця.

В наступному прикладі і на мал. 1 показаний результат об’єднання
прізвища, імені і по батькові у вікні Immediate:

sLastName = “Іванов ”

sFirstName = “Іван ”

sSecondName = “Іванович”

sName = sLastName & sFirstName & sSecondName

Print sName ‘ Повертає “Іванов Іван Іванович”

1.2. Стрічкові функції.

Список найчастіше використовуваних функції для роботи зі стрічками
приведений в табл. 1.

Таблиця 1. Функції, призначені для роботи зі стрічками

Функція Призначення

As С Повертає ASCII-код символу

Chr Перетворює ASCII-код в символ

InStr, InStrRev Здійснюють пошук однієї стрічки в іншій

LCase Змінює регістр букв вихідної стрічки на нижній

Left Повертає вказану кількість символів з початку стрічки

Len Повертає кількість символів в стрічці

LTrim, RTrim, Trim Видаляють пробіли, розташовані відповідно на
початку, в кінці і з обох боків символьної стрічки

Mid Повертає задану кількість символів з довільного місця стрічки

Right Повертає вказану кількість символів з кінця стрічки

Str, CStr Перетворюють числовий вираз в стрічку

StrReverse Змінює порядок розташування символів в стрічці на зворотний

StrConv Змінює регістр букв символьної стрічки

Val Перетворюють стрічку в числовий вираз

UCase Змінює регістр букв вихідної стрічки на верхній

Розглянемо більш детально деякі з функцій.

1.2.1. Функції Str і Val.

Функція Str перетворює чисельне значення в стрічку. При перетворенні
додатних чисел перед цифрою ставиться пробіл, перед негативною – знак
«мінус».

Синтаксис функції наступний:

Str (число)

Функція Val перетворює символьну стрічку в чисельне значення. Функція
Val видаляє із аргументу пробіли, символи табуляції і повернення
каретки. Якщо зустрівся символ, який не можна перетворити в частину
числа, перетворення закінчується на цій позиції. Виключення складають
префікси вісімкових (&O) та шістнадцяткових (&H) чисел. В цих випадках
повертається десяткове значення.

Стрічки, які містять тільки число, можна перетворити і за допомогою
функцій перетворення типу (CCur, CDbl, CDec, CInt, CLng, CSng або CVar).
Дані типу Variant не потрібно перетворювати за допомогою Val, так як
вони перетворюються автоматично.

Функція Val розпізнає в якості роздільника дробової частини тільки
крапку (.).

Синтаксис функції:

Val (символьний вираз)

При перетворенні стрічки символів в число враховуються всі цифрові
символи, розташовані в рядку зліва направо. Пробіли, що знаходяться на
початку і кінці символьної стрічки, ігноруються. Пробіли усередині рядка
недопустимі. Якщо перший символ виразу не є цифрою, функція Val поверне
значення нуль.

Розглянемо наступний приклад. Задамо у вікні Immediate дві символьні
стрічки а і b такого вигляду:

а=”10″

b=”12″

При складанні цих двох рядків виходить символьна стрічка

“1012”

Якщо скласти дві символьні стрічки, заздалегідь перетворивши їх в числа,
і роздрукувати за допомогою команди Print Val (а) + Val (b), то вийде
число 22 (мал. 2).

Мал. 2. Результат використання функції Val

1.2.2. Функції, що знищують пробіли в символьній стрічці.

Функції LTrim, Rtrim і Trim використовуються для видалення пробілів в
символьному рядку. Якщо аргумент має значення Null, функції також
повертають Null.

Таблиця 2. Функції, призначені для видалення пробілів в символьній
стрічці

Функція Призначення

LTrim Видаляє пробіли, розташовані на початку символьної стрічки

RTrim Видаляє пробіли, розташовані на кінці символьної стрічки

Trim Видаляє пробіли, розташовані з обох боків символьної стрічки

Приклади використовування цих функцій:

cCoinment= ” Видалення пробілів ”

Print LTrim(cComment) ‘ Повертає “Видалення пробілів ”

Print RTrim(cCornment) ‘ Повертає ” Видалення пробілів”

Print Trim(cComrnent) ‘ Повертає “Видалення пробілів”

1.2.3. Виділення підрядка.

Ви можете виділити підрядок заданої символьної стрічки, використовуючи
функції Left, Right і Mid. Функції Left і Right виділяють стрічку,
починаючи з крайнього лівого або крайнього правого символу, а функція
Mid дозволяє вибрати будь-який підрядок.

Функція Left використовує наступні аргументи:

string – стрічковий вираз, визначене число перших символів якого повинно
бути повернене. Аргумент Null повертає значення Null;

length – кількість символів, що повертаються. Якщо length рівна 0,
повертається порожня стрічка. Якщо length більша, ніж довжина string,
повертається весь вираз string.

Функція Right використовує наступні аргументи:

string – стрічковий вираз, певне число останніх символів якого повинно
бути повернене. Аргумент Null повертає значення Null;

length – кількість символів, що повертаються. Допускаються значення від
0 до 65535.

Функція Mid використовує наступні аргументи:

string – стрічковий вираз, що містить вказану частину. Аргумент Null
повертає значення Null;

start – вказує, з якої позиції починається послідовність символів, що
повертаються;

length – показує довжину послідовності, що повертається.

Синтаксис функцій:

Left(вираз, число Символів)

Right(вираз, число Символів)

Mid(вираз, номер Позиції [, число Символів ])

Нижче приведені приклади використовування цих функцій і значення, що
повертаються ними:

cConmtent = “Виділення підрядка”

Print Left(cConroent,3) ‘ Повертає “Вид”

Print Right (cCornment, 6) ‘ Повертає “стрічки”

Print Mid (cCornment, 11,3) ‘ Повертає “під”

1.2.4. Перетворення стрічки.

Функції UCase про і LСase про використовуються в Visual Basic для
перетворення стрічкових символів в заголовні і заголовних в стрічкові.
Крім цього, в Visual Basic є функція StrConv, яка перетворює вираз у
власну назву, що починається із великої букви.

Функції UCase і LCase повертають значення, що мають тип Variant. Для
того, щоб значення, що виводиться, мало тип string, необхідно
використовувати функції UCase$ і Lcase$.

Функція UCase

Функція UСase перетворить всі рядкові букви в символьній стрічці в
заголовні.

Всі стрічкові літери аргументу string перетворюються в заголовні.
Заголовні літери та інші символи залишаються без змін. Аргумент Null
повертає значення Null.

Синтаксис функції:

UCase (символьна Стрічка)

Наприклад:

cComment = “висновок”

Print UCase(cComment) ‘ Повертає “ВИСНОВОК”

Print UCase$(cComment) ‘ Повертає “ВИСНОВОК”

Функція LCase

Функція LCase повертає задану символьну стрічку, в якій всі заголовні
букви перетворені в стрічкові.

Всі заголовні літери аргументу string перетворюються в стрічкові.
Стрічкові літери та інші символи залишаються без змін. Аргумент Null
повертає значення Null.

Синтаксис функції:

LCase(символьна Стрічка)

Наприклад:

cComment= “ВИСНОВОК”

Print LCase(cComment) ‘ Повертає “висновок”

Print LCase$(cComment) ‘ Повертає “висновок”

Функція StrConv

Функція StrConv перетворює вираз, написаний стрічковими або заголовними
буквами, у власну назву.

Функція StrConv використовує наступні аргументи:

string – стрічка, яка перетворюється;

conversion – сума значень, відповідних способу перетворення.

Наприклад:

cComment = “Іванов іван Іванович”

Print StrConv(cComment,vbProperCase) ‘ Повертає “Іванов Іван Іванович”

Аналогічний результат буде отриманий і в наступному випадку:

cComment = “ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ”

Print StrConv(cComment, vbProperCase) ‘ Повертає “Іванов Іван Іванович”

1.2.5. Визначення положення стрічки в іншій стрічці.

Visual Basic містить дві функції, які дозволяють здійснювати пошук
символьної стрічки в іншій: inStr і inStrRev. Ці функції відрізняються
тим, що inStr здійснює пошук з початку стрічки і до її кінця, а InStrRev
проводить пошук у зворотному напрямі, тобто від кінця стрічки до
початку.

Функція inStr використовує наступні аргументи:

start – номер позиції, з якої починається пошук. Якщо цей параметр не
вказаний, пошук починається з першої позиції. Якщо вказаний параметр
compare, start повинен бути вказаний обов’язково;

string1 – стрічка, в якій проводиться пошук;

string2 – шукана стрічка;

compare – показує метод порівняння.

Аргумент compare може набувати значень, вказаних в табл. 3.

Табл. 3. Значення аргументу Compare.

Константа Значення Опис

vbUseCompareOption -1 Використовується метод порівняння, заданий
оператором Option Compare

vbBinaryCompare 0 Виконується двійкове порівняння виразів

vbTextCompare 1 Виконується посимвольне порівняння

vbDatabaseCompare 2 Тільки в Microsoft Access. Порівняння виконується на
основі параметрів, заданих в базі даних

Якщо в ролі string2 задана порожня стрічка, функція повертає значення
start. Якщо start більше, ніж довжина string2, string1 – порожня стрічка
або string1 не знайдена в string2, функція повертає 0. якщо string1 або
string2 рівні Null, повертається значення Null. Якщо start або compare
рівні Null, відбувається помилка виконання.

Функція inStr має такий спрощений синтаксис:

InStr (вихідна Стрічка, стрічка Пошуку)

В результаті проведеного пошуку функція повертає число, вказуючи номер
позиції першого входження рядка.

Розглянемо такий приклад. Введіть у вікні Immediate наступну команду:

Print InStr (“сьогодні прекрасна погода”, “погода”)

В результаті буде повернено число 20.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

Вся розводка електроживлення в кабінеті ПЕОМ повинна бути виконана в
трубах (металорукавах). Розетки для схованої проводки дозволяється
встановлювати тільки на цегляних і бетонних стінах. На стінах іншого
типу, в тому числі цегляних з покриттям сухою штукатуркою, допускається
установка тільки розеток з класом захисту не нижче за ІІ.

Розподільний щиток повинен бути встановлений в середині приміщення,
бажано біля вхідних дверей. Загальний вимикач, який відключає напругу з
усіх приладів, повинен бути встановлений в середині приміщення,
безпосередньо біля вхідних дверей.

Не допускається захаращувати проходи до загального вимикача на
розподільному щитку.

Підключення і відключення приладів від мережі, з(єднання ПЕОМ з іншими
приладами проводиться тільки з учителем.

Учням забороняється:

Входити в клас у верхньому одязі.

Самостійно, без дозволу вчителя, вмикати та вимикати прилади.

Зачіпати з(єднувальні кабелі, від(єднувати чи приєднувати роз(єми.

Регулювати яскравість та контрасність моніторів, а також відкривати
захисні кожухи.

Торкатися пальцями, авторучками чи іншими предметами екранів моніторів,
а також розеток електроживлення.

Ходити по класу під час уроку без дозволу вчителя, а також голосно
розмовляти чи виражати свої емоції.

Класти різні предмети чи одяг на монітори, системний блок та інші
прилади.

Натискати клавіші ПЕОМ за допомогою авторучок та інших предметів.

Торкатися приладів вологими руками.

Вставляти ручки, лінійки у вентиляційні отвори приладів.

Залишати працюючі прилади без догляду.

Робити вологе прибирання при увімкненому загальному вимикачу.

Правила експлуатації ПК.

Перед першим вмиканням ПК треба перевірити, чи відповідає напруга в
мережі напрузі, на яку розрахований ПК (багато з них можуть працювати
при декількох значеннях вхідної напруги, наприклад 220 В і 110 В). При
необхідності встановити перемикачнапруг на ПК в потрібне положення.

При можливості підключити до ПК прилад безперервного живлення (UPS), що
дозволює комп(ютеру працювати при повному відключенні електроживлення
від 5 хвилин до декількох годин (в залежності від сили приладу). За цей
час можна закінчити роботу на комп(ютері, щоб при його виключенні не
була втрачена інформація.

При вмиканні комп(ютера необхідно:

– включити UPS, якщо комп(ютер підключений через UPS;

– включити периферійні пристрої (монітор, принтер та ін.);

– включити комп(ютер перемикачем на корпусі. Початкове завантаження
операційної системи (ОС) буде закінчене, з(явиться запрошення DOS,
наприклад, С:/>. Поява запрошення означає, що ОС готова до прийома
команд.

При вимкненні ПК необхідно:

– завершити роботу з відкритими програмами;

– вийти з Windows, якщо ви в ньому працюєте;

– виключити периферійні пристрої (монітор, принтер та ін.);

– вимкнути комп(ютер вимикачкм на корпусі;

– вимкнути UPS, якщо комп(ютер підключений до UPS.

При роботі з системним блоком:

Встановити системний блок так, щоб він не піддавався поштовхам і
вібраціям, не можна ставити на системний блок матричний принтер
(вібрації можуть пошкодити ПК).

Всі кабелі, що з(єднують системний блок ПК з іншими приладами, потрібно
вставляти та виймати тільки в тому випадку, коли комп(ютер вимкнений.

В приміщенні, де стоїть ПК не можна палити.

Один раз у декілька місяців потрібно відкривати системний блок і
прибирати (видувати) пилососом пилюку і бруд.

З монітором:

Встановити надійно монітор (так, щоб він не стояв на краю столу).

Встановити монітор так, щоб зручно було дивитись(дивитись на екран
потрібно під прямим кутом, трохи зверху вниз), екран повинен бути трохи
нахилений, нижній його край знаходитись ближче до вас.

Правильно налагодити зображення на екрані (яскравість, контрастність
монітора); неправильно відрегульована яскравість та контрастність
монітора можуть призвести до захворювання очей, або їх швидкої втоми.

Перевірка правильності регулювання зображення: чорний колір повинен бути
дійсно чорним. Якщо на моніторі є ручка фокусування, з її допомогою
зробіть зображення чітким.

Необхідно регулярно витирати пилюку з екрану м(якою ганчіркою.

Категорично забороняється відкривати кришку монітора.

Ремонт проводить тільки спеціаліст по ремонту монітора.

З клавіатурою:

Нічого не можна ставити на клавіатуру, щоб не вивести її з ладу.

По закінченню роботи клавіатуру потрібно закривати кришкою (для
попередження попадання пилу).

З дискетами:

Необхідно обережно використовувати дискети (охайно вставляти в дисковод,
не можна гнути, стискати, доторкатися руками до відкритих ділянок
магнітного покриття).

Не допускати потрапляння пилу, бруду, рідини.

Не залишати на сонці, поблизу нагрівальних приладів, магнітів.

Дискети зберігати в вертикальному стані в спеціальних коробках.

ВИСНОВОК

Отже, ми розглянули стрічкові оператори та функції, які є у Visual
Basic.

Як ми вже зазначали, є тільки один оператор для роботи зі стрічками: так
званий амперсанд (&). Використовується він для того, щоб об’єднувати
кілька стрічок у одну.

На відміну від оператора, функцій для роботи зі стрічками у Visual Basic
є чимало. За допомогою цих функцій можна перетворювати чисельні значення
в текстові, і навпаки. Також є функції, які знищують пробіли в
символьній стрічці. За допомогою функцій Left, Right і Mid можемо
виділяти підрядки. Використовуючи функції UCase і LСase, можемо
перетворювати стрічкові символи в заголовні і заголовні в стрічкові.
Також ми можемо виконувати пошук однієї стрічки в іншій за допомогою
функцій inStr і inStrRev.

Зі всього вище сказаного можемо зробити висновок, що Visual Basic надає
широкі можливості для роботи зі стрічками, керування ними, для
перетворення символів, а також для пошуку стрічок.

ЛІТЕРАТУРА

Борис Карпов. Visual Basic 6: Специальный справочник. – Санкт-Петербург,
2000.

С. Браун. Visual Basic 6: учебный курс. – Санкт-Петербург, 1999.

Р. Дженнингс. Руководство разработчика баз данных на Visual Basic. –
Москва: «Вильямс», 1999.

М. Райтингер, Г. Муч. Visual Basic 6: Полное руководство. – К.: «Ирина»,
2000.

Б. Сайлер, Дж. Споттс. Использование Visual Basic 6: Специальное
издание. – Москва: «Вильямс», 1999.

Microsoft Visual Basic 6.0 для профессионалов: Шаг за шагом. – Москва:
ЭКОМ, 2000.

PAGE

PAGE 16

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019