.

Часова шкала Flash 5. Бібліотека, символи і екземпляри (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1790
Скачать документ

Реферат на тему:

Часова шкала Flash 5. Бібліотека, символи і екземпляри Часова шкала
Flash 5

Елементами часової шкали є:

· рядок заголовку;

· індикатор активного шару – в вигляді піктограми олівця, активним може
бути тільки один шар;

· вимикач Show/Hide All Layers (Показать/Скрыть все слои) – в вигляді
піктограми ока; щоб сховати один шар, потрібно клацнути під зображенням
ока на точці в рядку шару, а щоб відновити – на символі Х червоного
кольору;

· вимикач Lock/Unlock All Layers (Заблокировать/Разблокировать все слои)
– в вигляді піктограми замка, діє аналогічно попередньому вимикачу;

· вимикач Show All Layers as Outlines (Показать все слои как контуры) –
в вигляді піктограми чорного квадратного контуру, відповідає за
включення і виключення відображення вмісту шарів в вигляді кольорових
контурів; колір контуру можна змінити командою Modify?Layer?Layer
Properties?Outline Color (Изменить?Слой?Свойства слоя?Цвет контура);

· відтворююча головка або вказівник поточного кадру – прямокутник
червоного кольору з лінією, що проходить через всі шари, переміщуючи
його, можна переходити до інших кадрів або відтворювати анімацію;

· заголовок часової шкали – лінійка для виміру часу, де кожна поділка
відповідає одному кадру;

· кнопка Frame View (Вид кадров) – розміщена в дальньому правому кінці
заголовку часової шкали, відкриває меню параметрів виду кадрів для
настроювання відображення заголовка часової шкали і кадрів;

· кнопка Layer (Вставить слой) – для зміни назви шару потрібно два рази
клацнути на його назві в рядку шару;

· кнопка Guide Layer (Добавить направляющий слой) – додається
направляючий шар над активним шаром і пов’язується з ним;

· кнопка Delete Layer (Удалить слой) – видаляє поточний активний шар;

· кнопка Center Frame (Центрировать кадр);

· кнопка Onion Skin (Калькирование) – дозволяє одночасно відображати
декілька кадрів;

· кнопка Onion Skin Outlines (Контурное калькирование) – дозволяє
одночасно відображати контури декількох кадрів;

· кнопка Edit Multiple Frames (Правка нескольких кадров) – додає
можливість редагування кожного кадру, розміщеного між маркерами
калькірування;

· кнопка Modify Onion Markers (Преобразование маркеров калькирования) –
відкривається меню опцій, що використовуються для керування поведінкою і
діапазоном калькірування;

· індикатор Current Frame (Текущий кадр) – вказує на порядковий номер
поточного кадру;

· індикатор Frame Rate (Частота кадров) – подвійне клацання відкриває
діалогове вікно, де можна змінити частоту кадрів;

· індикатор Elapsed Time (Время с начала воспроизведения) – вказує на
час в секундах, який пройшов при відтворенні фільму від першого кадру до
поточного.

Часову шкалу можна переміщувати та змінювати її розміри. Для
перегрупування шарів досить клацнути на вільній ділянці (між назвами
шарів і піктограмами вимикачів) і перетягнути вибраний шар в потрібне
положення. Рекомендується шарам присвоювати імена, які підкреслювали б
значимість вмісту відповідного шару. Ім’я шару можна змінити, два рази
клацнувши на ньому, та ввівши нове ім’я.

Контекстне меню шарів відкривається правою кнопкою миші і містить
пункти:

· Show All (Показать все) – відображає всі шари;

· Lock Others (Заблокировать остальные) – розблоковує активний шар і
блокує решту шарів;

· Hide Others (Скрыть остальные) – поточний активний шар робить видимим
і ховає решту;

· Insert Layer (Вставить слой);

· Delete Layer (Удалить слой);

· Properties (Свойства) – відкриває діалогове вікно Layer Properties
(Cвойства слоя);

· Guide (Направляющий) – перетворює шар в направляючий;

· Add Motion Guide (Добавить направляющую движения) – додає новий шар з
направляючою руху безпосередньо над поточним шаром;

· Mask (Маска) – перетворює поточний шар в шар маски;

· Show Masking (Показать маскирование) – використовується для шару маски
чи шару, що маскується, щоб активізувати ефект маски.

Діалогове вікно Layer Properties (Cвойства слоя) містить параметри:

· Name (Имя);

· Show (Отобразить) – при установці шар стає видимим;

· Lock (Заблокировать);

· Type (Тип) – встановлюється тип шару: Normal (Обычный), Guide
(Направляющий) – направляють рух або малювання, не експортуються, Guided
(Ведомый), Mask (Маска), Masked (Маскируемый);

· Outline Color (Цвет контура);

· View layer as outlines (Вид слоя в виде контуров);

· Layer Height (Высота слоя).

Бібліотека, символи і екземпляри

Символи є елементами, які можна використовувати багатократно в вигляді
екземплярів, що дозволяє зменшити розмір файлу фільму. Окрім цього зміни
символу відображаються на кожному його екземплярі. Символи, імпортовані
звуки, растрові зображення і фільми в форматі QuickTime Flash зберігає в
бібліотеці. З бібліотеки символ можна просто перетягнути на робоче поле.
Хорошим тоном вважається перетворення в символ практично кожного
елемента фільму.

Бібліотеку поточного фільму можна відкрити командою Window?Library
(Окно?Библиотека). Загальні бібліотеки вибираються командою
Window?Common Libraries (Окно?Общие Библиотеки) і містять: Buttons
(Кнопки), Graphics (Графика) Leaming Interactions (Изучение
интерактивности), Movie Clips (Видеоклипы), Smart Clips (Интерактивные
клипы), Sounds (Звуки).

Меню параметрів бібліотеки включає команди: New Symbol (Создать символ),
New Folder (Создать папку), New Font (Создать шрифт), Rename
(Переименовать), Move to New Folder (Переместить в новую папку),
Duplicate (Дублировать), Delete (Удалить), Edit (Правка), Edit with
(Редактировать в приложении), Properties (Свойства), Linkage
(Связывание), Define Clip Parameters (Задать параметры клипа), Select
Unused Items (Выделить неиспользуемые элементы), Update (Обновить), Play
(Воспроизвести), Stop (Остановить), Expand Folder/Collapse Folder
(Раскрыть папку/Закрыть папку), Expand All Folders/Collapse All Folders
(Раскрыть все папки/Закрыть все папки), Shared Library Properties
(Свойства библиотеки совместного использования), Keep Use Counts Updated
(Постоянно обновлять счетчик использования), Update Use Counts Now
(Обновить счетчик использования сейчас).

Створити символ можна таким чином:

· Insert?New Symbol (Вставка?Новый символ);

· ввести назву і вибрати тип символу;

· в режимі редагування задати зміст символу;

· Edit?Edit Movie (Правка?Правка фильма).

Для перетворення готових елементів в графічний символ після їх виділення
можна скористатись командою Insert?Convert to Symbol
(Вставка?Преобразовать в символ).

Відеокліпи являють собою фільми, які розміщуються всередині основного
фільму. До них можна додавати анімацію, дії, звуки, інші символи і
навіть інші відеокліпи. Вони мають власну часову шкалу, яка запускається
незалежно від основної часової шкали. На відмінність від графічних
символів з анімацією, для відтворення відеокліпу на часовій шкалі
основного фільму потрібен тільки один (початковий) ключовий кадр. Однак
відеокліп відтворюється в файлах з форматом .SWF, тому в процесі роботи
не можна подивитись вставлений відеокліп за допомогою “прочісування”
часової шкали. Відеокліп можна створити із порожнього символу, однак
найпростіше для цього використати готову анімацію:

· виділити всі кадри кожного шару готової анімації на часовій шкалі
основного фільму;

· скопіювати анімацію, скориставшись контекстним меню або командою
Edit?Copy Frames (Правка?Копировать кадры);

· Insert?New Symbol (Вставка?Новый символ), вибрати тип Movie Clip
(Видеоклип);

· виділити перший кадр на часовій шкалі створеного символу і вставити
скопійовані кадри, скориставшись контекстним меню або командою
Edit?Paste Frames (Правка?Вставить кадры);

· повернутись до основного фільму командою Edit?Edit Movie
(Правка?Правка фильма);

· видалити кадри на часовій шкалі основного фільму командою
Insert?Remove Frames (Вставка?Удалить кадры).

Кнопка в Flash є спеціально пристосованим під функції кнопки вид символу
і має стани: Up – звичайний стан кнопки; Over – коли курсор мишки
знаходиться над кнопкою; Down – коли курсор знаходиться над кнопкою і
натиснута клавіша миші; Hit – активна зона кнопки. Для створення простої
кнопки можна скористатись процедурою:

· Insert?New Symbol (Вставка?Новый символ), вибрати тип Button (Кнопка);

· створити графічне зображення для початкового стану кнопки;

· додаючи ключові кадри, створити графічні зображення для інших станів
кнопки (при цьому в кадрі Hit задається ефективна зона дії кнопки).

До кнопки можна додавати анімації, надписи і звуки.

Символи можна редагувати в вікні створення символу, в новому вікні, на
місці (в контексті всього фільму в режимі Edit in Place (Правка на
месте), в бібліотеці.

Такі властивості екземплярів символів, як яскравість, відтінок,
коефіцієнт прозорості і тип можна змінювати. Також можна змінювати
масштаб екземпляру, нахиляти його і повертати. Але будь-які зміни
початкового символу відображаються на кожному екземплярі, навіть якщо
властивості екземпляру були змінені. За допомогою панелі Effect (Эффект)
можна задавати параметри: None (Нет), Brightness (Яркость), Tint
(Оттенок), Alpha (Коэффициент прозрачности), Advanced (Сложный). За
допомогою панелі Instance (Экземпляр) можна замінити екземпляр одного
символу на інший символ.

Важливим інструментом для розшифрування фільмів, аналізу їх структури і
пошуку в них потрібних елементів є панель Movie Explorer (Проводник
фильма). Настроювання цієї панелі можна здійснити за допомогою
діалогового вікна Movie Explorer Settings (Установки проводника фильма),
яке відкривається кнопкою Customize Which Items to Show (Настройка
отображения элементов). Меню параметрів панелі Movie Explorer (Проводник
фильма) співпадає з контекстним меню і містить параметри: Goto Location
(Перейти к месторасположению), Goto Symbol Definition (Перейти к
определению символа), Select Symbol Instances (Выделить экземпляры
символа), Find in Library (Найти в библиотеке), Panels (Панели), Rename
(Переименовать), Edit in Place (Правка на месте), Edit in new Window
(Правка в новом окне), Show Movie Elements (Показать элементы фильма),
Show Symbol Definitions (Показать определения символов), Show All Scenes
(Показать все сцены), Copy Text to Clipboard (Копировать текст в буфер
обмена), Cut (Вырезать), Copy (Копировать), Paste (Вставить), Clear
(Очистить), Expand Branch (Развернуть сегмент), Collapse Others (Закрыть
остальные), Print (Печать).

Список використаної літератури:

Flash 5. Библия пользователя/Рейнхардт Р., Ленц Д. – СПб: Диалектика,
2001.– 1200 с.

Лит Г., Финкельштейн Э. Flash 5 для “чайников”.: Пер. с англ.: М.:
Издательский дом “Вильямс”, 2001.– 320 с.

Рейнхардт Р., Лотт Д. Macromedia Flash MX ActionScript. Библия
пользователя. : Пер. с англ.– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. –
1280 с.

Сандерс Б. Flash ActionScript: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. –384
с.

Тайц А.М., Тайц А.А. CorelDRAW Graphics Suite 11: все программы пакета.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1200 с.

Волков А.И. Введение во flash–технологии. http://iu4.bmstu.ru/

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019