.

АРМ адміністратора залізничного вокзалу (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 1797
Скачать документ

Курсова робота

АРМ адміністратора залізничного вокзалу

1. Вступ

Сьогодні важко уявити будь – яку галузь без комп’ютера. Дуже часто для
опису різних процесів раціонально використовувати різноманітні його
функції. Так як на сьогоднішній день комп’ютер займає визначне місце в
діяльності людини. Для розробки програмного забезпечення на даний час
використовується мова програмування Delphi. Delphi являє собою
високоефективний інструмент розробки додатків, але одночасно – складна
мова програмування.

Delphi являється середовищем розробки, використованих перш за все для
підтримки і розробки додатків, призначених як для окремих робочих
станцій, так і для серверів. Delphi може функціонувати під управлінням
операційної системи Windows 95, Windows 98, Windows XP або Windows NT.

Для закріплення здобутих теоретичних знань, з метою набуття навиків по
створенню програмного забезпечення, виконується курсова робота з
дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”.

2. Розрахункова пояснювальна частина роботи

1. Спочатку створюємо у середовищі Delphi 7 нову форму за допомогою
команди File – New – Application. Чи просто відкриваємо ярлик Delphi 7
на робочому столі і програма автоматично створює нову форму.

Для написання цього додатка нам потрібно спочатку створити базу даних.
Для цього у середовищі Delphi 7 за допомогою команди Tools – Database
Desktop ми створюємо базу даних (мал. 1).

Мал. 1

Оскільки на залізниці існують пасажирські і приміські потяги, то нам
треба створити дві бази даних (мал. 2).

Мал. 2

Після того як ми створили дві бази даних, ми закриваємо Database
Desktop і переходимо у середовище Delphi 7.

2. Вже на заздалегідь створеній новій формі розміщуємо такі компоненти:
PageControl1, DBGrid1, DBGrid2, ImageList, DataSource1, DataSource2,
Table1, Table2, MeinMenu1, SpeedButton1…10, CheckBox1, Label1, Label2,
Label3 RadioGrooup1, Bevel1, Bevel2, Edit1, Edit2.

Мал. 3.

3. Після того як ми зручно (по стандартам Microsoft) розмістили на формі
компоненти ми переходимо до програмування компонентів.

Спочатку ми підписуємо компоненти такі як: SpeedButton1…10 і компоненти
Label1…3. Це ми робимо за допомогою властивості Caption.

Потім ми створюємо головне меню (MainMenu). Оскільки в нас на формі
розміщені всі кнопки, головне меню буде складатися лише з двох пунктів і
двох підпунктів з допоміжними малюночками з боку (піктограмами). Головне
меню ми створюємо клацнувши двічі на компонент MainMenu1 і задавши там
назви меню і підменю за допомогою властивості Caption (мал. 4), а
малюнки ми додаємо за допомогою компонента ImageList1(мал.5).

Мал. 4.
Мал. 5

Переходимо до компонентів DbGrid1 і DbGrid2. Щоб зробити діючими ці
компоненти нам потрібно ще декілька допоміжних компонентів, таких як:
DataSource1, DataSource2, Table1,Table2.

У властивості DatabaseName компонента Table1 ми вписуємо шлях до вже
створеної бази даних. (наприклад c:\Мои документы\kyrsova\data\), а у
властивості TableName вибираємо нашу базу даних (Train.db). Після цього
ми активуємо нашу базу даних за допомогою властивості Active
переставляючи з False на True. Ну а потім у компоненті DataSource1 у
властивості DataSet ставимо наш компонент Table1 (мал. 6).

Мал. 6

Аналогічно робимо з компонентами DataSource2, Table2.

Тепер переходимо до програмування кнопок. У програмному середовищі
Delphi існує вже заздалегідь створений набір кнопок (навігаторів) для
полегшення роботи з базами даних (компонент DBNavigator). Але я виріши
замінити цей набір кнопок на свій.

Я програмував їх за допомогою таких процедур:

procedure TForm1.FirstClick(Sender: TObject); {Кнопка Початок}

begin

if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then

begin

Table1.First;

first.Enabled:=false;

Prior.Enabled:=false;

Last.Enabled:=true;

Next.Enabled:=true;

end;

if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then

begin

Table2.First;

first.Enabled:=false;

Кнопка Кінець}

begin

if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then

begin

Table1.Last;

Last.Enabled:=false;

Next.Enabled:=false;

First.Enabled:=true;

Prior.Enabled:=true;

end;

if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then

begin

Table2.Last;

Last.Enabled:=false;

Next.Enabled:=false;

First.Enabled:=true;

Prior.Enabled:=true;

end;

end;

procedure TForm1.ExitClick(Sender: TObject); {Кнопка Вихід}

begin

close;

end;

procedure TForm1.InsertClick(Sender: TObject); {Кнопка Додати зап.}

begin

if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then

begin

DBGrid1.ReadOnly:=False;

form2.Edit1.Text:=”;

form2.Edit2.Text:=”;

form2.Edit3.Text:=”;

form2.Edit3.Visible:=true;

form2.Label3.Visible:=true;

form2.Edit4.Text:=”;

form2.Edit5.Text:=”;

form2.Edit5.Visible:=true;

form2.Label5.Visible:=true;

form2.ShowModal;

end;

if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then

begin

DBGrid2.ReadOnly:=False;

form2.Edit1.Text:=”;

form2.Edit2.Text:=”;

form2.Edit3.Visible:=false;

form2.Label3.Visible:=false;

form2.Edit4.Text:=”;

form2.Edit5.Visible:=false;

form2.Label5.Visible:=false;

form2.ShowModal;

end;

end;

Кнопка додати зап. містить в собі зручне меню з підписами для
полегшеного вводу запису (мал. 7).

Мал. 7.

procedure TForm1.DeleteClick(Sender: TObject); {Кнопка Стерти зап.}

begin

if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then

begin

table1.Delete;

end;

if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then

begin

table2.Delete;

end;

end;

procedure TForm1.NextClick(Sender: TObject); {Кнопка Вперед}

begin

if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then

begin

Table1.Next;

first.Enabled:=true;

prior.Enabled:=true;

next.Enabled:=true;

last.Enabled:=true;

if table1.RecNo=table1.RecordCount then

begin

next.Enabled:=false;

last.Enabled:=false;

end;

end;

if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then

begin

Table2.Next;

first.Enabled:=true;

prior.Enabled:=true;

next.Enabled:=true;

last.Enabled:=true;

if table2.RecNo=table2.RecordCount then

begin

next.Enabled:=false;

last.Enabled:=false;

end;

end;

end;

procedure TForm1.PriorClick(Sender: TObject); {Кнопка Назад}

begin

if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then

begin

Table1.Prior;

first.Enabled:=true;

prior.Enabled:=true;

next.Enabled:=true;

last.Enabled:=true;

if table1.RecNo=1 then

begin

first.Enabled:=false;

prior.Enabled:=false;

end;

end;

if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then

begin

Table2.Prior;

first.Enabled:=true;

prior.Enabled:=true;

next.Enabled:=true;

last.Enabled:=true;

if table2.RecNo=1 then

begin

first.Enabled:=false;

prior.Enabled:=false;

end;

end;

end;

Ці кнопки зображені на мал. 8.

Мал. 8.

Як ми можемо побачити на кнопках окрім підписів є ще малюнки. Ці малюнки
робляться за допомогою властивості Glyph компонента SpeedButton (мал.
9).

Мал. 9.

Для того щоб з нашим додатком було зручніше працювати на ньому
знаходиться “меню” редагування. За допомогою якого ми можемо
відсортувати наші записи по номеру або маршруту потяга, знайти по
порядковому номеру дані про маршрут, а також вивести на екран потрібний
нам маршрут ввівши його з клавіатури (мал. 10).

Мал. 10.

Меню редагування я програмував за допомогою таких процедур:

procedure TForm1.SortClick(Sender: TObject); {Меню сортування}

begin

case RadioGroup1.ItemIndex of

0:table1.IndexName:=’Inom’;

1:table1.IndexName:=’Iway’;

end;

end;

Для того щоб створити меню сортування нам треба у нашій базі даних
створити індекси (мал. 11а і 11б).

Мал. 11а.

Мал. 11б.

procedure TForm1.FIndClick(Sender: TObject); {Меню пошуку за порядковим

var номером}

st:string;

begin

st:=’Nom’;

Table1.Locate(st,Edit1.Text,[]);

end;

procedure TForm1.FilterClick(Sender: TObject); {Меню виводу маршруту}

var

st:string;

begin

form1.Table1.Filtered:=true;

st:=’Way’;

form1.table1.filter:=st+’=”’+edit2.text+””;

end;

Для того щоб форма під час натискання на кнопку “Редагування”
збільшувалася я використав такі процедури (мал. 12а і 12б):

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); {Початковий стан форми}

begin

form1.Height:=260;

end;

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject); {Після натискання}

begin

if checkbox1.Checked then

begin

form1.Height:=360;

edit1.Text:=”;

Table1.Filtered:=true;

edit2.Text:=”;

Table1.Filter:=”;

end

else

begin

form1.Height:=260;

Table1.Filtered:=false;

end;

end;

Мал. 12а

Мал. 12б

3. Додаток

4. Висновок

Під час виконання курсової роботи ”АРМ адміністратора залізничного
вокзалу” я закріпив свої знання у середовищі Delphi 7 у роботі з різними
компонентами та їхніми властивостями. Зокрема з такими компонентами як
Table, DataSource, DBGrid. Ознайомився з їхніми властивостями і
принципами роботи. Також ознайомився з базою даних, і з програмою для
створення бази даних (Database Desktop).

5. Література

Фаронов В.В. “Учебный курс Delphi”.

Роб Баас, Майк Фервай, Хайдемария Гюнтер “ Delphi для пользователя”

Рецензія-відгук

про якість курсової роботи і готовність до захисту

Курсова робота розроблена відповідно до завдання і складається з

Характеристика і якість текстової
роботи_________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Позитивні сторони____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________????????????

Недоліки____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Висновки___________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

”___”___________200_ р.

Викладач_________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Курсову роботу заслухано комісією ”___”________________200_ р.

Оцінка ”___”(_______________)

____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

PAGE

PAGE 19

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020