Реферат на тему:

Анімація засобами CORELDRAW

Пакет програм CorelDRAW призначений для роботи з векторними і
растровими зображеннями. Він містить декілька компонентів у вигляді
програм, які можуть використовуватись окремо. CorelDRAW має зручний
інтерфейс, великий набір інструментів для малювання та дизайну,
бібліотеки малюнків, фотографій, тривимірних каркасних моделей, шрифтів
та шаблонів, набори текстур, фонів, кнопок, анімаційних файлів та
звуків.

До основного складу пакету CorelDRAW 11 входять [17]:

· CorelDRAW – програма для роботи з векторними зображеннями;

· Corel PHOTO-PAINT – програма для роботи з растровими зображеннями;

· Corel TEXTURE – програма для створення текстур;

· CorelTRACE – програма для трасування растрових зображень;

· Canto Cumulus Desktop – програма каталогізації зображень;

· Corel CAPTURE – програма для “захвату” зображень з екрану монітора;

· Bitstream Font Navigator – менеджер шрифтів для Windows;

· DiamondSoft FontReserve – менеджер шрифтів для Macintosh;

· Corel Barcode Wizard – програма для створення штрих–кодів;

· Corel Duplexing Wizard – програма для організації двостороннього друку
на принтері;

· Corel R.A.V.E. – програма для створення анімації.

Програма CorelDRAW використовується для створення макетів з таких
компонентів, як ілюстрації, фотографії, елементи дизайну та шрифти. Вона
характеризується високою швидкістю роботи та відносно низькими вимогами
до апаратури, надає користувачу зручні засоби створення та редагування
графічних зображень. В цілому інтерфейс CorelDRAW подібний до інших
додатків операційної системи Windows, хоча має і свої особливості. Вікно
програми має стандартні елементи: рядок заголовку, рядок меню, рядок
стану, панель інструментів, інші панелі, склад яких може визначати
користувач, смуги прокрутки та ін. Конфігурація інтерфейсу може бути
налаштована аналогічно до інших популярних графічних пакетів. В програмі
використовується особливий тип елементів керування – докери, або
палітри, що стикуються (Dockers), які мають властивість “прилипати” до
одного з боків робочого поля або одна до одної. При звертанні або
розкриванні таких палітр автоматично змінюється розмір робочого поля, що
виключає необхідність ручної зміни масштабу зображення. Склад елементів
керування панелі властивостей динамічно змінюється в залежності від типу
вибраного об’єкта. Ці ж елементи керування можна викликати за допомогою
контекстного меню.

Програму Corel PHOTO-PAINT використовують для підготовки растрових
зображень для друку та Internet. Програма має розвинуту систему команд і
інструментів створення і зберігання масок та забезпечує використання
довільної кількості шарів. За допомогою інструментів колірної і тонової
корекції та ретуші можна отримати високоякісні фотозображення навіть з
посередніх оригіналів. В програмі використовуються фільтри корекції
зображень, спецефектів, спеціальні заливки і режими накладання
зображень. Програма містить великі бібліотеки рисунків, фотографій,
об’єктів і фонів, допускає підключати модулі в форматі Adobe Photoshop
та забезпечує експорт зображень в формати GIF та JPEG. Corel PHOTO-PAINT
забезпечує створення простих анімацій за допомогою команди Movie
(Анимация)?Create From Document (Создать из документа). Кадри анімації
можна додавати, переміщувати, видаляти, задавати їх параметри (в т.ч. і
час демонстрації кадру). Також забезпечується панорамна і просторова
об’єктна анімація за технологією QuickTime VR (Virtual Reality).

Програму Corel TEXTURE використовують для створення різноманітних
текстур: дерева, текстилю, мармуру, граніту, паперу, піску та інших
матеріалів, які імітують як реальні, так і абстрактні поверхні.

Програму CorelTRACE використовують для перетворення растрових зображень
в векторні. Вона має режими звичайного та декоративного трасування та
допускає довільно встановлювати параметри трасування.

Програма Canto Cumulus Desktop дозволяє створювати каталоги та керувати
ними, забезпечує оперативний пошук файлів, надає засоби
напівавтоматичного присвоювання категорій в процесі створення записів,
засоби підтримування актуальності записів, їх редагування та пошуку.

Програма Corel CAPTURE забезпечує захват зображень з екрану монітора, що
дозволяє створювати знімки елементів інтерфейсу будь-яких програм,
фіксації результатів роботи програм (які не передбачують виводу їх на
папір або в файл). Corel CAPTURE надає можливість довільно вибирати зону
захвату і час очікування при виборі команди захвату та зберігати готові
знімки в поширених форматах.

Програма Bitstream Font Navigator дозволяє переглядати встановлені
шрифти і шрифтові колекції, швидко додавати і видаляти шрифти та
систематизувати їх.

Програма Corel Barcode Wizard призначена для генерації штрих-кодів,
підтримує їх всі розповсюджені стандарти. Штрих-коди генеруються
автоматично на основі введеної користувачем інформації.

Програма Corel R.A.V.E. (Corel RAVE) має подібний до головного
компоненту CorelDRAW інтерфейс і дозволяє будувати та редагувати об’єкти
з послідуючим створенням з них анімаційних файлів з додаванням растрових
зображень та звукового супроводу. Розглянемо можливості Corel RAVE більш
детально.

Основну частину екрану програми Corel RAVE займає вікно документу
(сцена), розмір якого відповідає анімації в вікні броузера. З кожним
інструментом зв’язані панелі властивостей, де можна настроювати
параметри інструментів. Для вибору кольорів використовуються колірні
палітри: RGB, чистих кольорів та палітра броузерів. З правого боку
головного вікна розміщена палітра RGB, що встановлена за замовчуванням.
Часова шкала займає всю нижню частину екрану і складається з двох
частин. Зліва знаходиться деревовидний список об’єктів анімації, а
справа – часові лінії цих об’єктів, відградуйовані в секундах. Довжина
лінії відповідає часу життя об’єкта. Тут також містяться кнопки
створення і видалення шарів, ключових кадрів і демонстрації декількох
кадрів одночасно.

Практично всі необхідні для створення анімації елементи керування
розміщені в меню Movie (Анимация) і докері Timeline (Временная шкала).
Перед створенням сцени задають розмір документу (по замовчуванню 500?500
пікселів), звертаючись до панелі властивостей інструмента Pick
(Указатель) при відсутності виділених об’єктів, та частоту кадрів (за
замовчуванням 12 кадрів/с), користуючись командою Options?Movie
Setup?Document (Параметры?Параметры анимации)?(Документ). Окрім цього
можна задати фон сцени командою Movie Setup?Document? Background
(Параметры анимации?Документ?Фон) з вибором суцільного чи текстурного
фону та вказівкою на те, друкувати і експортувати його чи ні.

Основним методом анімації в Corel RAVE є метод ключових кадрів з
автоматичним заповненням проміжних кадрів, в ході якого об’єкти можуть
зміщуватись, повертатись, змінювати форму, кольори заливок і обводів,
прозорість, набувати тіні або змінювати її вигляд. При автоматичному
заповненні проміжних кадрів можна рух об’єктів направляти вздовж
контуру, використовуючи команду Movie?Attach To Path (Анимация?Выровнять
по контуру).

Анімація на основі морфінгу забезпечує плавну зміну форми об’єктів. Для
створення такої анімації користуються інструментами Interactive Blend
(Интерактивное перетекание), Pick (Указатель) та командою Movie?Create
Sequence from Blend (Анимация?Создать последовательность из
перетекания). При цьому також можна задавати траєкторію руху об’єктів.
Однак анімації на основі морфінгу утворюють великі за розміром файли.

В Corel RAVE використовують також циклічне повторення анімованого
об’єкта з дублюванням його часової лінії протягом всього фільму та
покадрову анімацію, коли кожен кадр визначається як ключовий.

Corel RAVE забезпечує використання звукових файлів, які програються під
час анімації.

Для перегляду анімації використовують панель керування переглядом,
розміщену в нижній частині вікна. Використовуючи режим показу накладених
кадрів, який передбачає одночасно з поточним показ попереднього і
наступного кадрів (в вигляді каркаса об’єктів), можна більш точно задати
положення об’єктів в ключових кадрах.

Ролловерами в CorelDRAW називають об’єкти, які забезпечують інтерактивну
роботу і мають три стани: Normal – початковий стан; Over – стан, що
виникає при підведенні маркера в зону дії при ненатиснутій кнопці миші;
Down – стан, що виникає при натиснутій кнопці миші в зоні дії. Corel
RAVE забезпечує створення та редагування ролловерів прямокутної форми на
основі одного або декількох об’єктів за допомогою пунктів меню Effects
(Эффекты), Rollover (Ролловер), Edit Rollover (Редактировать ролловер)
та кнопок Pick (Указатель), Delete Rollover State (Удалить состояние
ролловера), Finish Editing Rollover (Закончить редактирование
ролловера). В ролловери можна включати анімацію та озвучувати їх.
Тестування ролловера можна здійснювати на сторінці документу командою
View?Enable Rollover (Вид?Включить ролловер) або натисканням кнопки Live
preview of Rollovers (Предварительный просмотр ролловеров) на панелі
керування Internet. Для повного тестування ролловерів з анімацією
потрібно ще запустити анімацію кнопкою Play Movie (Воспроизвести
анимацию). Для підсумкового тестування ролловерів доцільно експортувати
їх в формат Flash.

В Corel RAVE 2.0 можна вводити в будь-який кадр часової діаграми
документу або в вибраний стан ролловера одну або декілька командних дій,
що входять в склад 11 стандартних дій Corel RAVE. Це здійснюється за
допомогою діалогового вікна Behaviors (Поведения), яке після виділення
потрібного кадру або стану ролловера можна відкрити командою
Movie?Behaviors (Видеоклип?Поведения) або кнопкою Launch Behaviors
Dialog докера Timeline:

Corel RAVE дозволяє призначати ролловерам і будь-яким іншим об’єктам
анімації гіпертекстові посилання, забезпечує зберігання анімації у
власному форматі CLK, дозволяє імпортувати GIF-файли та відео файли
(.AVI) та забезпечує експорт файлів в форматах Macromedia Flash (.SWF),
GIF та AVI.

Послідовність розробки відеокліпу в середовищі Corel RAVE може бути
такою:

· створіть новий документ;

· настройте параметри документу, користуючись командою Movie?Movie Setup
(Видеоклип?Настройка видеоклипа);

· створіть в документі необхідні об’єкти або імпортуйте їх;

· розмістіть об’єкти в відповідних шарах за допомогою диспетчера
об’єктів, який знаходиться в лівій частині докера Timeline;

· створіть при необхідності ролловери, користуючись панеллю інструментів
Internet;

· для кожного об’єкта документу сформуйте індикатор видимості,
відрегулювавши його розміри і положення в зоні діаграми докера Timeline;

· створіть в потрібних місцях індикаторів мітки ключових кадрів шляхом
подвійного клацання лівою кнопкою миші;

· послідовно вибираючи мишею мітки ключових кадрів, сформуйте для них в
вікні документу стани об’єктів, що відповідають цим кадрам;

· задайте режим роботи ролловерів, скориставшись командою View?Enable
Rollover (Вид?Активизировать ролловер);

· перегляньте анімацію, натискуючи відповідну кнопку навігатора кадрів;

· при необхідності відкоригуйте положення і стан об’єктів в ключових
кадрах;

· збережіть анімацію в файлі власного векторного формату CLK командою
File?Save As (Файл?Сохранить);

· експортуйте відеокліп в відповідному форматі командою File?Export As
(Файл?Экспортировать);

· опублікуйте відеокліп в форматах HTML і Flash, скориставшись командою
File?Publish To The Web (Файл?Публиковать на Web);

До недоліків Corel RAVE відносять відсутність реалізації можливостей
Macromedia Flash МХ: робота на декількох сценах, між якими можуть бути
переходи; наявність бібліотеки елементів; наявність мови обробки
сценаріїв.

Список використаної літератури:

Д. Мюррей, У. ван Райпер. Энциклопедия форматов графических файлов: пер.
с англ.. – К.: Издательская группа BHV, 1997. – 672 с.

Кузнецов И. Анимация для интернета: краткий курс. СПб: Питер, 2001.– 288
с.

Мук К. ActionScript. Подробное руководство.– Пер. с англ. – СПб:
Символ–Плюс, 2002.– 792 с.

Миронов Д. CorelDraw9: Учебный курс.– СПб: Питер, 1999. – 494 с.

Стразницкас М. Эффективная работа с Photoshop 5 – СПб: Питер, 1999. –
704 с.

Maya 4. Учебный курс / Дж. Ламмерс, Л. Гудинг. – СПб.: Питер, 2003. –
496 с.

Бурлаков М.В. CorelDRAW 11. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 720 с.

Сандерс Б. Flash ActionScript: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. –384
с.

Тайц А.М., Тайц А.А. CorelDRAW Graphics Suite 11: все программы пакета.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1200 с.

Похожие записи