Реферат на тему:

Adobe Photoshop 6.0. Робота з шарами

Поняття шару

Шар — це комп’ютерна метафора матеріального об’єкта — листа прозорої
кальки (чи плівки). Комп’ютерна «калька» абсолютно прозора навіть
десяток шарів не спотворить малюнок на самому нижньому з них.

Шар, покладений на основний малюнок, має ті ж параметри, що і весь
документ (розміри, дозвіл, колірна модель): це дає вам можливість
переміщати зображення із шару на шар, експериментувати, пробувати різні
режими накладення пікселів, зовсім не побоюючись, що якась серія
неправильних дій зіпсує зображення.

У процесі вивчення цієї глави ви зможете завершити створення монтажу,
початого в попередній главі. Вам повинні помістити в нього зображення
фотоапарата, фотографа, векторний логотип і текст. При цьому ви будете
користатися тими перевагами, що дає використання шарів у взаємодії з
масками і каналами.

Палітра Layers

Для створення, дублювання, об’єднання і видалення шарів використовується
спеціальна палітра, що називається Layers

1. Відкрийте файл mirage.psd, що ви створили при вивченні каналів

2. Відкрийте палітру Layers. Кожен рядок у палітрі представляє шар
зображення. Два рядки в палітрі шарів говорячи про наявність двох шарів
— шару Layer 1 і шару Background.

3. Клацніть мишею на піктограмі «Очей» шару Layer 1. Як і в палітрі
Channels, ця піктограма керує видимістю шару. Оскільки шар Layer 1 став
невидимий, у вікні документа відображається тільки шар Background. Це
зображення, що було отримано з файлу north.jpg. Як бачите, воно цілком
збереглося на своєму власному шарі.

4. Клацніть на піктограмах «Очей» обох шарів. Тепер виявився видимим
тільки шар Layer 1. Зображення, що знаходиться на цьому шарі, було узято
з файлу desert.jpg, але не цілком, а тільки його виділена частина.Як ви
вже знаєте, картатий фон в Photoshop позначає прозорі ділянки. Крізь ці
прозорі ділянки видно зображення на шарі Background.

5. Рядок шару Layer 1 у палітрі шарів виділений синім і ліворуч від його
мініатюри знаходиться піктограма з зображенням пензлика. Таким чином,
Photoshop показує активний шар. При редагуванні багатошарового документа
всі зміни відбуваються тільки на активному шарі. Для активізації шару
досить клацнути мишею на його мініатюрі. Спробуйте, наприклад,
активізувати шар Background

Переміщення шарів між документами

При виготовленні монтажів використовуються кілька вихідних зображень, що
знаходяться в різних документах. З переносом виділених областей з
документа в документ ви вже зіштовхувалися. Тепер спробуйте помістити в
документ mirage.psd шари з інших документів. Почніть із зображення
фотоапарата.

1. Відкрийте файл camera.jpg. Документ містить єдиний шар Background.

2. Розмістіть вікна відкритих документів на екрані таким чином, щоб усі
вони були видні одночасно.

3. Активізуйте вікно документа mirage.psd.

4. Активізуйте шар Background.

5. Виберіть у палітрі інструментів інструмент Move.

6. Активізуйте вікно документа camera.jpg

7. Помістіть курсор миші на мініатюру шару Background у палітрі шарів,
натисніть ліву кнопку миші. Не відпускаючи кнопку, перемістіть курсор у
вікно документа ninage.psd, а потім відпустите кнопку. В документі
утворився новий шар, Layer 1, на якому знаходиться зображення з
документа camera.Jpg.

8. Закрийте документ camera.Jpg.

Зміна порядку шарів

Зображення фотоапарата поміщене в документ, але воно виявилося за шару з
пустельним пейзажем і частково їм перекрите. Проблема легко дозволяється
зміною порядку шарів. Шари можна переміщати вперед та назад (стосовно
глядача) чи, що тій же саме, нагору і вниз (у стопці шарів). Це можна
робити як за допомогою команд меню, згрупованих у списку Arrange,
вкладеному в меню Layer, так і простим перетаскуванням у палітрі шарів

1. Активізуйте шар з фотоапаратом

2. Виберіть команду Bring to Front зі списку Arrange, вкладеного в меню
Layer. Шар буде пересунений у верхню позицію в стопці шарів (і в палітрі
Layers) чи вперед стосовно глядача. Команда переміщає активний шар
поверх всіх інших. Парна команда Send to Back переміщає активний шар
нижче всіх наявних у документі шарів, відразу перед шаром Background.

3. Виберіть команду Bring Forward. Шар виявиться на колишнім місці.
Команда переміщає шар на одну позицію нагору. Протилежна їй команда Send
Backward пересуває шар на одну позицію вниз. У нашому прикладі всього
два шари, які можна переміщати, тому команди Bring Forward і Bring to
Front дають однаковий результат. Для цього випадку ідентично і дія
команд Send Backward і Send to Back.

4. Помістіть курсор миші на мініатюру шару з фотоапаратом, натисніть
ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, переміщайте курсор до верхнього
краю рядка шару, що вище знаходиться. Відпустите кнопку миші. Шар
перемістився нагору. Так можна перемістити шар на скількох завгодно
позицій чи нагору вниз за один прийом.

Переміщення і масштабування шару

Очевидно, що зображення фотоапарата варто зменшити і перемістити. Обидві
ці операції можна виконати за один прийом за допомогою команди Scale.

1. Переконайтеся, що поточним інструментом є Move.

2. Виберіть команду Scale зі списку Transform, вкладеного в меню Edit.

3. Навколо об’єкта з’явилася рамка, на зразок тієї, що виникає при
трансформуванні виділеної області. Переміщайте будь-який кутовий
обмежник до центра зображення. При цьому для збереження пропорцій
зображення варто утримувати клавішу .

4. Не змінюючи інструмент, помістите курсор миші усередину рамки,
натисніть ліву кнопку миші і переміщайте мишу, поки зображення
фотоапарата не займе відведене йому місце.

5. Виконайте подвійного щиглика мишею усередині рамки — Photoshop
виконає масштабування і переміщення.

Видалення фону навколо зображень Області з чіткою границею

При створенні монтажу велике значення має якісне вирізання зображень із
фону (екстракція). Якщо область має просту форму, то можна просто
виділити її інструментом виділення, а потім, інвертувавши виділення,
видалити тло. Для зображень складної форми приходиться застосовувати
більш витончені методи екстракції.

Якщо зображення має однорідне тло, видалити його не складе праці. Для
цього можна виділити фон інструментом Magic Wand, а потім видалити його
командою Clear. У новій версії з’явився інструмент Magic Eraser, дія
якого поєднує в собі виділення і видалення близьких квітів.

Видалимо із шару з фотоапаратом синє тло.

1. Переконайтеся, що активним є шар із зображенням фотоапарата.

2. Виберіть інструмент Magic Eraser з палітри інструментів.

3. Палітра Options для інструмента дуже схожа на палітру властивостей
Magic Wand. Встановіть значення Tolerance рівним 2, задавши тим
найменший діапазон близьких кольорів.

4. Клацніть на фоні навколо фотоапарата. фон вилучений, а зображення
поміщене на шар.

У результаті дії інструмента утвориться область з чіткою границею.

Видалення облямівки

Якщо придивитися уважніше, те навколо фотоапарата помітна синя
облямівка. Її поява неминуча при виконанні подібних операцій. Облямівка
виникає тому, що перехід кольору між об’єктом і тлом, як правило,
плавний, і граничні пікселі мають проміжний колір між кольором об’єкта і
кольором рівність країв об’єкта і виникає в результаті згладжування
(anti-aliasing). Для виділення об’єктів, що пройшли цю процедуру,
Photoshop має у своєму розпорядженні спеціальний набір команд,
згрупованих у списку Matting меню Layer. Це команди Remove White Matte,
Remove Black Matte, Defringe…. Дія даних команд дуже схоже. Вони
перефарбовують граничні пікселі в білий, чорний і в колір сусідніх
пікселів об’єкта, відповідно. Для даного випадку підходить останній
варіант.

1. Виберіть команду Defringe… зі списку Matting, вкладеного в меню
Layer.

2. Натисніть кнопку ОК. Облямівка усунута.

Області з розмитою границею

Більшість об’єктів фотозйомки мають розмиті чи дуже складні границі.
Якщо ці об’єкти розташовані на не занадто багатобарвному тлі, чи самі
мають досить однорідний колір, їхній можна виділити за допомогою
діалогового вікна Color Range. Це вікно призначене для виділення
областей близьких кольорів.

1. Відкрийте документ Ship.jpg.

2. Виберіть команду Color Range меню Select.

3. У центральній частині вікна розташована область перегляду виділюваної
області. Клацніть на області блакитного неба. Програма виділить ділянки,
близькі по кольорі до зазначеної крапки. У вікні перегляду з’явилося
зображення: виділені області позначені білими, масковані — чорним
кольором.

4. Вміст вікна перегляду можна змінювати установкою перемикачів Image і
Selection у нижній частині вікна. Відображенню маски відповідає
положенню Selection. Поставте перемикач у позицію Image, і у вікні
перегляду буде видно вихідне зображення.

5. Мало того, при роботі у вікні Color Range регулюється вид вікна
документа. Відкрийте список Selection Preview. За замовчуванням у ньому
встановлений режим None, і у вікні документа видно вихідне зображення.
Для уточнення форми області виділення можна включити один з режимів
попереднього перегляду.

6. Угорі знаходиться движок Fuzziness. Він схожий по дії на Tolerance.
Чим вище Fuzziness, тим більше діапазон виділюваної групи квітів. При
цьому границя виділення стає усе більш розмитою. Випробуйте дію цього
прапорця. Установите Fuzziness так, щоб область вибору мала досить чіткі
границі. Ми зупинилися на значенні 31.

7. У правій частині вікна розташовуються інструменти. За замовчуванням
активний інструмент Eyedropper Інструмент Plus Eyedropper (для переходу
натисніть клавішу ) додає кольору до виділення. Клацніть їм на ще
невиділеній області неба Область виділення тепер включає ще один
діапазон кольорів. Для додатка кольорів можна також протягти курсор по
невиділених областях. Усі кольори, що зустрілися на шляху курсору,
будуть виділені

8. Можливо, тепер вам доведеться підкоректувати параметр Fuzziness,
зменшивши його

9. Якщо в область виділення потрапили зайві діапазони кольорів, їх можна
виключити. Для цього клацніть на помилково виділеній області
інструментом Minus Eyedropper. Користаючись інструментами, виділите
область зображення, найбільш близьку до бажаного. Як би ні намагалися,
вам не удасться виділити область моря окремо від корабля. Вони мають
однаковий колірний діапазон.

10. При установці прапорця Invert виділення інвертується. Не
встановлюйте прапорець.

11. Тоновий діапазон, встановлений у сеансі роботи, можна зберегти у
файл. Це зручно для обробки файлів з подібними кольорами, а також для
повторного уточнення виділення. Для збереження натисніть кнопку Save…
Збережіть тоновий діапазон під ім’ям ship у своїй робочій папці.

12. Натисніть кнопку ОК вікна Color Range. Ввійдіть у режим швидкої
маски і подивіться на результат виділення. Наша задача — максимально
відокремити кораблик від фону. Зараз він досить успішно виділений на
фоні неба, але в нижній частині в область виділення входить частина
моря, а це погано.

13. Команда Select Color Range дозволяє працювати не тільки з
зображенням цілком, але і з заздалегідь виділеною областю. Інструментом
Polygonal Lasso створіть виділення області моря, ізолювавши нижню
частину корабля.

14. Інвертуйте виділення. Тепер виділений корабель плюс небо.

15. Відкрийте діалогове вікно Color Range. У вікні перегляду тепер
присутня тільки виділена область.

16. Натисніть кнопку Load і імпортуйте діапазон ship. У вікні перегляду
з’явився силует корабля — адже вибір проводиться тільки в межах раніше
виділеної області! Натисніть кнопку ОК.

17. Інвертуйте виділення. Виріжьте і вклейте кораблик, щоб він був
поміщений на окремий шар. Залийте фоновий шар контрастним кольором і
проаналізуйте якість екстракції. Як бачите, границя зображення має
облямівку і трохи спрощена. Снасті не збереглися. Крім того, у вас могли
залишитися не вилучені частини фону (схожі на блакитнуваті клаптики
тумана). При приміщенні об’єкта в монтаж ці недоліки негативно
позначаться на якості. Збережіть документ під іншим ім’ям у робочій
папці.

Інструмент Background Erazer

Новий інструмент програми призначений спеціально для тонкої ручної
роботи з екстракції зображень. Його дія схожа на роботу звичайного
ластику (Eraser). Різниця в тім, що Background Eraser видаляє області
зображення за принципом близькості кольору. Вилучені області становячся
прозорими, тобто Background Eraser діє на шарі. Якщо їх у зображенні
немає (тільки фоновий), те при роботі інструмента програма створює шар.

1. Відкрийте невідредагований файл.

2. Випробуйте дію інструмента. Виберіть велику кисть і клацніть у вікні
документа. Курсор має вид окружності з хрестиком посередине. Хрестик —
це гаряча крапка інструмента. Коли кнопка миші натиснута, положення
гарячої крапки визначає колір, що видаляється.

3. Натисніть кнопку миші і проведіть декілька разів у вікні документа,
як би роблячи мазки кистю. Області, по яких рухається інструмент,
віддаляються. При цьому програма видаляє пікселі, близькі по кольорі до
визначеного в гарячій крапці. Як бачите, блакитні області вилучені,
оскільки вони близькі до кольору, визначеному в гарячій крапці. Червоні
і чорні ділянки залишилися недоторканими.

Палітра Options інструмента містить кілька зручних настроювань.

Параметр Tolerance використовується і для інших інструментів. У даному
випадку він визначає діапазон кольорів, що віддаляються при дії
Background Eraser. Чим вище значення Tolerance, тим більше широкий
діапазон близьких кольорів віддаляється

З верхнього списку вибирається тип ластику Discontiguous — видалення
даного діапазону кольору скрізь, де він тільки зустрінеться на шляху
курсору; Contiguous — видалення обраного кольору в областях, з’єднаних
один з одним; Find Edges — також видалення в з’єднаних між собою
областях, але при більш ретельному збереженні контурів зображення

Список Sampling визначає режим вибору кольору, що видаляється:
Continuous — колір, щовидаляється, визначається положенням гарячої
крапки при переміщенні курсору. Використовуйте це1 режим для стирання
різнобарвних областей Once — колір визначається в крапці щиглика і не
змінюється при перетаскуванні курсору. Цей режим придасться для
видалення однотонних областей. Background Swatch — видалення тільки
областей, що містять фоновий колір (визначений у палітрі Toolbox).
Нарешті, прапорець Protect Foreground Color захищає від видалення
робочий колір, визначений у палітрі Toolbox.

1. Якщо ви видалили частину корабля, відновьте вихідний стан зображення.

2. Виберіть середню кисть з м’якими краями. Почнемо обробку зображення з
видалення великих ділянок тла. Встановіть режими Contiguous (щоб не
видаляти блакитні області усередині контуру корабля) і Continuous.
Задайте високе значення Tolerance. Попрацюйте кистю, видаливши велику
частину фону навколо корабля.

3. Тепер тонка робота. Забираємо небо, що просвічує між щоглами і
снастями корабля. Небо достатнє однородно по кольору, тому виберемо
режим видалення Once. З іншого боку, було б зручно, щоб блакитні ділянки
віддалялися, навіть якщо вони не з’єднані між собою, тому задайте режим
ластику Discontinuous. Параметр Tolerance визначите дуже невеликим, щоб
не видалити снасті (адже вони теж мають блакитний відтінок). Виберіть
велику кисть і, виконуючи щигликів на блакитних ділянках, послідовно
видалите з зображення небо.

4. Нижня частина корпуса і море мають подібні відтінки, крім того, море
багатобарвне. Виберіть невелику кисть і встановіть режими Find Edges
(щоб точніше визначити контур нижньої частини корабля) і Continuous (для
завдання кольору по шляху проходження курсору). Обробіть нижню частину
корабля.

5. Створіть фоновий шар і задайте йому контрастний колір. Подивитеся на
результат і порівняєте його з екстракцією на основі вибору у вікні Color
Range. Границя в цьому варіанті більш пророблена, збереглися практично
всі деталі. І в тім, і в іншому випадку є погрішності — залишилися не
вилученими частину пікселів тла, але в другому випадку їх менше.

6. Один з корабликів, той який краще вийшов, помістите в створюваний
монтаж

Який же висновок можна зробити з порівняння двох способів екстракції?
Виділення областей у вікні Color Range менш складне, але і працює менш
точно. Воно придасться при виділенні об’єкта на однорідному фоні (чи
однорідного об’єкта на кольоровому тлі). Цей метод непридатний, якщо
кольору об’єкта зустрічаються в тлі. Крім того, після обробки ви
одержуєте виділення, тобто і тло, і фрагмент зберігаються. Інструмент
Background Eraser дозволяє дуже точно проводити видалення тла, він дуже
гнучкий, але вимагає більше ручної роботи, крім того, годить тільки для
цілей екстракції, а не виділення об’єктів (адже при обробці фон
віддаляється).

Вільне трансформування

При обробці шару з зображенням фотоапарата використовувалася команда
Scale. Вона дуже вдало сполучала в собі можливості масштабування і
переміщення. Аналогічним образом працюють і подібні команди, згруповані
в списку Transform, вкладеному в меню Edit. Вони виконують або
обертання, або поворот, або перекручування, і т.д. Усі ці можливості
одночасно надає команда Free Transform.

1. Відкрийте файл surprise.tif.

2. Перемістите шар Background документа surprise.tif у документ
miragе.psd точно так само, як при роботі з документом camera.jpg.

3. Виберіть команду Free Transform з меню Edit чи натисніть комбінацію
клавіш +. Навколо зображення на шарі з’явиться рамка. Тепер її
можна не тільки переміщати і масштабувати, але й обертати, нахиляти,
спотворювати

4. Зменшьте зображення до необхідних розмірів, переміщаючи один з
кутових обмежників і утримуючи для збереження пропорції клавішу

5. Перемістіть зображення на покладене місце, захопивши його за
внутрішню область рамки

6. Підведіть курсор миші близько до одному з кутових обмежників, курсор
прийме вид вигнутої двоголової стрілки. Вона символізує обертання

7. Натисніть ліву кнопку миші і перемішайте курсор, не відпускаючи її.
Зображення на шарі буде обертатися. Коли необхідний кут повороту буде
досягнутий, відпустіть кнопку миші

8. Зробіть подвійного щиглика мишею усередині рамки — Photoshop виконає
масштабування, обертання і переміщення за один прийом

Для того щоб малюнок мав більш чітку границю, потрібно його обвести

1. Виділіть весь шар, включаючи прозору область, крім фігурки фотографа,
інструментом Magic Wand встановивши параметр Tolerance рівним 2.

2. Інвертуйте виділену область командою Inverse меню Select.

3. Обведіть виділену область (фігурку) чорним кольором. Для цього
встановіть в якості основного чорний колір, виберіть команду Stroke…
меню Edit

4. У діалоговому вікні, що відкрилося, встановіть товщину обведення (1
піксель) у поле Width. Обведення виділеної області може виконуватися
зовні (Outside), йти по внутрішній границі області (Inside), чи точно по
лінії границі (Center). Встановіть перемикач Center полючи Location.
Натисніть кнопку ОК. Фігурка фотографа обведена чіткою чорною границею.

Як уже згадувалося, команда вільного трансформування сполучає в собі
узагалі всі можливості трансформування. Якщо вам цікаво з ними
поэкспериментировать, ввійдіть у режим вільного трансформування
відповідною командою, натисніть клавішу і, утримуючи, переміщайте
обмежники. У залежності від того, якими обмежниками ви будете
користатися, зображення буде чи нахилятися спотворюватися. Якщо потрібно
проробити ці операції строго по чи горизонталі вертикалі, утримуйте ще і
клавішу . Щоб результати ваших експериментів не виявилися
закріплені в документі, замість фінального подвійного щиглика мишею у
внутрішній області рамки, натисніть клавішу .

Параметри шару

Подвійний щиглик на мініатюрі шару в палітрі шарів, для всіх шарів крім
фонового, відкриває діалогове вікно Layer Options. Це вікно дільника на
три області. У першій знаходиться поле Name, що дозволяє призначити шару
будь-яке ім’я. Під цим ім’ям він буде фігурувати в палітрі шарів. Друга
область, Options, дозволяє додати шару прозорість і задати режим
накладення пикселов. Третя область призначена для визначення режиму
накладення каналів. Скористаємося останньої для того, щоб видалити біле
фон навколо малюнка.

Список Blend If дозволяє визначити колірний чи альфа-канал, для якого
буде задаватися режим накладення. За замовчуванням встановлений Gray, що
відповідає сполученому каналу. Дві шкали, розташовані нижче, є шкалами
яркостей (градацій сірого) для обраного каналу. Верхня шкала відповідає
за активний шар, нижня — за розташовані нижче. За допомогою повзунків,
що рухаються по верхній шкалі, можна виділити пікселі, що попадають у
заданий діапазон яркостей. Тільки ці пікселі і будуть видні на
зображенні у вікні документа. Повзунки нижньої шкали дозволяють виконати
зворотну задачу: виділити діапазон яркостей пікселів нижележачих шарів,
що не повинні бути видні на зображенні. Відповідні діапазони
розташовуються між білими і чорними повзунками.

Повзунки складаються з двох половинок. Кожну з них можна рухати окремо,
якщо утримувати при цьому клавішу . У цьому випадку пікселі, що
попадають у діапазон яркостей між двома половинами чорних чи білих
повзунків, будуть видні частково.

Для виконання поставленої задачі необхідно задати такі параметри
накладення шарів, щоб білі пікселі активного шару не брали участь у
зображенні, були не видні. Оскільки мова йде про активний шар,
використовувати треба верхню шкалу.

1. Двічі клацніть мишею на шарі з зображенням здивованого фотографа.
Відкриється діалогове вікно Layer Options.

2. Дайте шару ім’я, наприклад «surprise», увівши його в поле Name у
верхній частині діалогового вікна.

3. Переконайтеся, що в списку Blend If обраний варіант Gray.

4. Зруште вліво білого повзунка на верхній шкалі This Layer мало-мало
вліво, так, щоб розташоване над шкалою значення яскравості зменшилося з
255 до 253. Цим ви визначили, що пікселі з яскравістю більш 253 (білі)
повинні на цьому шарі бути невидимі. Дійсно, біле фон навколо фотографа
зникло.

Знаючи як змінювати параметри шару, використовуйте ці знання для того,
щоб дати імена всім наявним у документі шарам. Одне ім’я вже є —
«surprise». Шару з зображенням пустелі дайте ім’я «desert», шару з
фотоапаратом — ім’я «camera». Привласнювати шарам осмислені імена дуже
корисно, це часто усуває причину плутанини, що виникає, якщо мініатюра
не дозволяє відрізнити один шар від іншого. Крім того, якщо в шарів є
імена, то показ мініатюр узагалі можна відключити, щоб прискорити роботу
програми. Відключаються мініатюри шарів точно таким же способом, як і
мініатюри каналів. Для цього варто скористатися командою Palette
Options, що знаходиться в меню палітри Layers. Вона виводить аналогічне
діалогове вікно, що дозволяє вибрати розмір чи мініатюр відключити їх
зовсім.

Використання векторних ілюстрацій

Фірма Adobe Systems Inc випускає повний спектр програмного забезпечення
для настільних видавничих систем. У нього входить і програма підготовки
векторної графіки Adobe Illustrator. Якщо ви працюєте з останньою
версією (7.хх) цієї програми, те обов’язково оціните переваги при
спільному використанні з Adobe Photoshop. У програмі Photoshop можна
безпосередньо імпортувати файли Adobe Illustrator у виді чи контурів з
негайною растеризацією. Перший варіант корисний, якщо ви мають намір
розфарбувати і збагатити образотворчими ефектами векторну ілюстрацію.
Другий варіант корисний для вставки мальованих графічних елементів у
колажі. Їм і скористаємося для розміщення в колажі логотипа фірми Canon.

1. Активізуйте шар camera

2. Виберіть команду Place… з меню File

3. У стандартному діалоговому вікні, що відкрилося, Windows виберіть
файл canon.ai

4. Натисніть кнопку ОК. У вікні документа з’явиться логотип, укладений у
рамку з обмежниками

5. Призначення обмежників очевидно використовуючи їх, можна
трансформувати імпортований малюнок. На цьому етапі малюнок ще є
об’єктним, тобто складається з контурів. Ви можете проводити будь-які
трансформації, не боячись погіршення якості через недолік роздільної
здатності. Помістите логотип на чорне поле під пейзажем і відмасштабуйте
його до необхідних розмірів

6. Закінчте трансформації подвійним щигликом у внутрішній області рамки.
Photoshop перетворить малюнок у крапкове зображення і розмістить його на
новому окремому шарі з ім’ям, що збігається з ім’ям файлу малюнка,
«canon ai»

Зв’язування шарів

На щастя, Photoshop пропонує більш просте рішення цієї задачі.
Виявляється, зв’язувати можна не тільки шар з його маскою, але і шари
один з одним. Зв’язані шари можна не тільки переміщати, але й обертати,
масштабувати, спотворювати, як єдине ціле, тобто виконувати будь-як
команди трансформування.

1. Переконаєтеся в тім, що активний шар lens.

2. Клацніть мишею на порожньому квадраті ліворуч від мініатюри шару
camera. У цьому квадраті при активізації шару виникає піктограма
«Кисть», а зараз з’явилася знайома піктограма «Ланцюг». Шари зв’язані.

3. Виберіть інструмент Move.

4. Переконайтеся, що активним є або шар lens, або camera. Який з них
конкретно буде активний, не важливо, адже вони зв’язані

5. Перемістіть зображення фотоапарата. Фотоапарат переміщається разом із
зображенням в об’єктиві.

6. Виберіть команду Free Transform меню Edit.

7. Спробуйте масштабувати і обертати фотоапарат. Він трансформується
разом із зображенням в об’єктиві.

8. Додайте фрагменту вихідні чи розміри натисніть клавішу , не
виконуючи трансформації.

Похожие записи