Реферат на тему:

Adobe Photoshop 6.0. Робота з палітрами.

Знайомство з програмою

У цій главі описуються елементарні файлові операції в програмі
Photoshop: запуск програми, відкриття і закриття файлів, збереження
відредагованого зображення. Розглядаються найпростіші дії в середовищі
Photoshop: виділення областей, додавання і вирахування виділених
фрагментів, їхня трансформація, переміщення і дублювання, обрізка
зображень.

Запуск програми

За замовчуванням ярлик програми знаходиться в групі програм Adobe —
Start\Programs\Adobe (чи Пуск\Програми\). Якщо ярлик програми
розташований на робочому столі, для запуску досить просто двічі клацнути
на ньому. Якщо ярлик програми не винесений на робочий стіл і отсутствует
у меню кнопки Start (Пуск), вам доведеться знайти файл, що виконується.
Його ім’я «Photoshop» і він розташовується в головній папці програми
Photoshop, установленої на вашій машині. Для завантаження програми двічі
клацніть на файлі, що виконується.

Інтерфейс користувача

Після запуску програми на екрані з’являється головне вікно Photoshop:

Дана програма призначена для обробки вже наявних зображень, і сеанс
роботи звичайно починається з відкриття, а не зі створення документа.
Photoshop має стандартний віконний інтерфейс. Спілкування з програмою не
представить труднощів, якщо ви знайомі з керуванням іншими додатками
Windows. У програмі є як стандартні елементи інтерфейсу, що
зустрічаються у всіх додатках, так і особливі, характерні для програм
фірми Adobe, чи винятково для Photoshop.

Робота з палітрами

Вікно програми містить допоміжні вікна з вільно змінюваними розмірами і
місцем розташування. У цих вікнах згруповані елементи керування,
призначені для виконання типових операцій. Наприклад, палітра
інструментів дозволяє вибрати необхідний інструмент, палітра кистей – чи
вибрати створити кисть, палітра кольорів – визначити колір, інформаційна
палітра – одержати необхідну інформацію, і т.п.

Палітри можна розташовувати в будь-якім місці екрана, поєднувати їх у
групи, змінювати розміри і забирати з екрана, коли вони не потрібні, для
звільнення корисної площі екрана. Висунення на екран і видалення палітр
реалізується через меню Window (Вікно). Якщо палітра відсутня на екрані,
то пункт меню, що містить її назва, починається зі слова Show
(Показати). При виборі цього пункту палітра відобразитися в головному
вікні програми. Якщо палітра уже відображається, то відповідний пункт
починається зі слова Hide (Сховати), при його виборі – палітра зникне з
екрана.

Палітра інструментів

Вона використовується практично при будь-якій роботі з зображеннями,
тому тримайте її на екрані постійно.

Після першого запуску Photoshop ліворуч знаходиться вертикальна палітра
інструментів (Toolbox), кожний з який представлений кнопкою з його
символічним зображенням — піктограмою. Деякі інструменти об’єднані в
групи за критерієм спорідненості функцій. У палітрі інструментів при
цьому представлена піктограма тільки одного з інструментів групи, а інші
інструменти «сховані». Для того щоб вибрати в тій же групі інший
інструмент, потрібно протягом секунди утримувати кнопку інструмента.
Поруч з інструментом з’являться піктограми всіх схованих до цього
інструментів групи, що спливає панель інструментів. Тепер за допомогою
миші можна вибрати піктограму будь-якого інструмента групи, що відразу
з’явиться в палітрі інструментів. Знаходився на його місці інструмент
стане «схованим». Кнопки згрупованих інструментів мають у правому
нижньому куті піктограми маленьку трикутну стрілку.

відкриється вбудована програма ImageReady.

Інші палітри

Їх краще викликати в міру необхідності. Якщо палітра довго не
використовується, то заберіть її з екрана, щоб не заважала перегляду
зображення.

Палітра Color (Колір).У цій палітрі визначаються два робітники кольору —
основної і фоновий. У палітрі задається колірна модель поточного кольору
і співвідношення компонентів. Кольору, обумовлені в цій палітрі,
використовуються інструментами заливання і малювання.

Палітра Swatches (Зразки). Дає можливість створення, збереження і
завантаження користувацьких, тобто складених вами, колірних каталогів
(наборів фарб). Поточний каталог демонструється в палітрі. У комплект
програми входить ряд стандартних каталогів.

Палітра Brushes (Кисть). Всі інструменти малювання мають визначений
розмір і форму мазка, тобто кисть. Використовуючи цю палітру, ви
одержуєте можливість створювати, зберігати і завантажувати набори
кистей.

Палітра Options (Настроювання). Змінює свій зміст для кожного
інструмента, обраного в палітрі інструментів. Ця палітра призначена для
завдання характеристик обраних інструментів, багато хто з який мають
велику кількість настроювань. Ця палітра використовується в роботі
практично постійно. Швидко відкрити її можна, клацнувши клавішею миші на
піктограмі інструмента.

Палітра Info (Інформація). У цій палітрі представлена інформація про
координати курсору і колір пікселів, над якими знаходиться курсор миші,
розміри виділеної області (якщо така є) . Тип інформації регулюється в
діалоговому вікні властивостей палітри. За допомогою палітри можна
перевизначити одиниці виміру, використовувані програмою, і багато чого
іншого.

Палітра Navigator (Навігатор). Використовується для зміни масштабу
демонстрації зображення і дозволяє вибрати видимий фрагмент зображення
при роботі під збільшенням.

Палітра Layers (Шари). Показує шари, використовувані в поточному
документі, і дозволяє задавати режими їхнього відображення. Більшість
операцій із шарами: копіювання, завдання атрибутів, створення
шару-маски, переміщення шарів, додавання і зведення й ін. виконується
саме в цій палітрі.

Палітра Channels (Канали). За допомогою каналів виробляється колірна і
тонова корекція (колірні канали), виділення ділянок зображення
(альфа-канали), інші важливі операції.

Палітра Paths (Шляху). Призначена для організації роботи з об’єктними
контурами, що можуть бути в зображенні і виконують допоміжну роль при
створенні ілюстрацій.

Палітра Actions (Дії). З її допомогою можна автоматизувати виконання
подібних операцій. Вона дозволяє включити запис усіх ваших дій усередині
програми (як магнітофон для запису всіх звуків), «запам’ятати» їхній і
за вимогою відтворювати.

Поділ і обєднування груп палітр

Палітри можуть бути об’єднані в групи. При виклику якоїсь палітри на
екран виводиться вся група зв’язаних з нею палітр. Вони можуть
поєднуватися по двох чи по трьох. У групі видна тільки одна з палітр.
Вкладка активної палітри позначена білим кольором. Інші палітри груп
мають сірі вкладки. Для переходу до іншої палітри групи клацніть на її
закладці.

У процесі роботи іноді приходиться поєднувати палітри один з одним для
економії чи місця розділяти їх, щоб бачити одночасно обох. Можна
відокремити одну палітру від чи групи, навпаки, з’єднати кілька палітр у
групу.

Для поділу натисніть кнопку миші на потрібній вкладці і, не відпускаючи
її, перетягнете палітру за межі групи. При перетаскуванні слідом за
курсором переміщається рамка, що позначає палітру. Як тільки рамка вийде
за межі вихідної групи палітр, відпустите кнопку миші. Тепер палітра
розташована окремо. Її можна розмістити в будь-якім місці головного
вікна. 

Для включення палітри в групу клацніть на вкладці обраної палітри і
перетягнете її в, межі потрібної групи. Коли рамка навколо групи палітр
стане підсвічена, відпустите кнопку миші. Тепер палітра до складу групи.

Групи можна збирати довільно, а також перетаскувати палітри
безпосередньо з однієї групи в іншу.

Робота з палітрами

При редагуванні зображення дуже часто хочеться ближче розглянути
фрагмент зображення, щоб побачити дрібні деталі, що підлягають зміні.
Photoshop надає два способи завдання масштабу демонстрації зображення:
за допомогою інструмента Zoom (Лупа) і за допомогою палітри Navigator
(Навігатор). Розглянемо обоє ці способів, а також додаткові можливості,
забезпечувані палітрою Navigator (Навігатор).

Піктограма інструмента Zoom (Лупа) дуже влучно передає його
призначення: подібно збільшувальному склу, через яке ви можете
докладніше розглянути фрагмент зображення.

Інструмент Zoom (Лупа)

Поточний масштаб зображення відображається в заголовку вікна документа
й у рядку станів.

1. Помітьте масштаб зображення, що відображений у заголовку робочого
вікна.

2. Включите інструмент Zoom (Лупа) на палітрі інструментів і перенесіть
курсор на зображення, він відразу прийме форму лупи зі знаком плюс.

3. Клацніть на фрагменті зображення, масштаб якого ви хочете збільшити.

4. Масштаб зображення змінився. Порівняєте з попереднім масштабом
зображення на екрані збільшилося в два рази. Збільшення масштабу можна
виконати і за допомогою клавіатури.

5. Для того, щоб зображення зменшити, використовується той же
інструмент, але для зміни його функції натисніть клавішу . У лупі
знак плюс міняється на мінус. Клацніть кілька разів, щоб масштаб
зображення став рівним 100%.

Існує й інший спосіб масштабування за допомогою цього ж інструмента.

1. Включите інструмент Zoom (Лупа).

2. Натисніть кнопку миші і, не відпускаючи її, обведіть невеликий
фрагмент зображення. Відпустите кнопку. Обведений рамкою фрагмент зайняв
усю площу вікна ілюстрації.

Щоб відновити масштаб 100%, виконаєте подвійного щиглика на інструменті
Zoom (Лупа) у палітрі інструментів.

Інструмент Hand (Рука)

Збільшене зображення перестає бути цілком очевидно у вікні документа.
Для переміщення (прокручування) зображення щодо вікна документа
застосовується інструмент Hand (Рука).

1. Збільште масштаб відображення.

2. Включите інструмент Hand (Рука). При влученні в робоче вікно курсор
приймає форму руки. Натисніть кнопку миші і переміщайте курсор, разом з
«рукою» буде переміщатися і зображення.

3. Двічі клацніть на інструменті Hand (Рука). Масштаб документа
збільшиться до найбільшого можливих при даному розмірі головного вікна.

Як і в будь-якому додатку Windows, для переміщення зображення у вікні
призначені смуги прокручування, розташовані праворуч і знизу робітника
вікна. В інструмента Hand (Рука) є важливу перевагу: з його допомогою
можна переміщати зображення природним образом, наприклад, по діагоналі.
Крім того, з його допомогою можна прокручувати зображення дуже плавне.

Палітра Navigator (Навігатор)

При збільшуєте зображення таким чином, що в робочому вікні видний тільки
незначний його фрагмент, ви втратити орієнтацію в ньому. Палітра
Navigator (Навігатор) призначена для переміщення (навігації) по
збільшеному зображенню. З її допомогою зручно також здійснювати
масштабування. Крім того, у палітрі завжди представлена зменшена копія
зображення цілком. Це дозволяє швидко, хоча і дуже приблизно, оцінити
вплив редагування на документ.

Палітра Navigator (Навігатор) складається з вікна перегляду (угорі) і
блоку керування масштабом (у нижній частині). У вікні перегляду видно
все зображення цілком. Кольорова рамка перегляду відзначає частину
зображення, видиму у вікні документа. При зміні розмірів робочого вікна
і масштабування документа розмір і положення рамки перегляду автоматично
змінюються.

Одним з найважливіших властивостей палітри Navigator (Навігатор) є
можливість плавної зміни масштабу відображення в робочому вікні за
допомогою блоку керування, розташованого в нижній частині палітри.

У лівій частині блоку мається поле для введення довільних числових
значень. Просто підведіть курсор миші до поля введення масштабу і
клацніть на ньому. Після щиглика в полі з’явиться миготливий курсор.
Уводиться значення бажаного масштабу і натискається .

Якщо в момент натискання клавіші утримувати ще і клавішу
, то поле введення з числом буде підсвічено, що дозволить без
додаткових щигликів уводити нове значення.

У правій частині блоку розташована кнопка дискретного зменшення (з
маленькими трикутниками) і кнопка дискретного збільшення (з великими
трикутниками). Клацніть на кнопці збільшення масштабу, і він прийме
фіксоване значення. Клацніть на кнопці зменшення масштабу. Він
повернеться до попереднього значенню.

Розташована між кнопками масштабування шкала з повзунком призначена для
плавної зміни значень масштабу.

Для того щоб переміщати фрагмент збільшеного зображення, видимий у
робочому вікні, за допомогою палітри Navigator (Навігатор), існують два
способи. Установивши масштаб зображення таким, щоб зображення не
містилося у вікні документа:

1. Помістите курсор у лівий верхній кут вікна перегляду палітри (курсор
прийме форму «вказівного перста») і клацніть лівою кнопкою миші. Рамка
перегляду переміститься в нове положення, а через частку секунди й у
робочому вікні відобразиться відповідний фрагмент.

2. Помістите курсор у внутрішню область рамки перегляду (курсор прийме
форму руки), натисніть ліву кнопку миші і переміщайте рамку вправо і
вниз. При переміщенні курсор приймає вид стиснутого куркуля. Одночасно з
переміщенням рамки в робочому вікні буде відображатися відповідний
фрагмент збільшеного зображення.

Постарайтеся освоїти всі прийоми роботи з палітрою Navigator
(Навігатор), і дуже незабаром ви переконаєтеся, що вона пропонує дуже
зручний і швидкий, а головне, наочний метод роботи. Досвідчені
користувачі застосовують Navigator (Навігатор) частіше, ніж описані вище
інструменти масштабирования і переміщення. Утім, одне іншому не
перешкода. Усі способи в програмі погоджені і тільки доповнюють один
одного, а ваше право — використовувати ті з них, що більш зручні.

Похожие записи