Реферат на тему:

Adobe Photoshop 6.0. Робота з контурами

Визначення контуру

Контури — це основний засіб опису зображень у програмах векторної
графіки. У крапковій програмі вони мають допоміжне значення і
використовуються для створення і збереження дуже точних виділених
областей, виділення ліній, обрізки областей непрямокутної форми при
експорті в програми верстки і при імпорті малюнків з векторних програм.
Для роботи в крапковій графіці контури дуже зручні. Основні їхні
достоїнства такі:

§ Контур описується не бітовою картою, а лише декількома формулами.
Місця на диску ця інформація займає вкрай мало.

§ Контур не розпадається на окремі елементи (крапки), а залишається
єдиним об’єктом.

§ З огляду на аналітичну форму існування, великі можливості
трансформацій контуру (зменшення, збільшення, повороти, перекоси) при
збереженні його якості. Контур можна переміщати і копіювати буквально
одним рухом.

§ Векторний контур — це чудова можливість створення кривих складної
форми з наступним промальовуванням («обведенням») їх за допомогою
будь-яких інструментів, що маються в програмі Adobe Photoshop.

§ Перетворення контурів у контури обрізки дозволяє експортувати
зображення не прямокутної форми в інші програми, рятуючи від білого
прямокутника навколо малюнка.

Таким чином, Photoshop дозволяє використовувати переваги векторної
графіки при обробці крапкових зображень-

Під контуром варто розуміти лінію, що складається з послідовності
сегментів. Кожний із сегментів описується своєю математичною формулою
кривої Безье. Формула цієї кривої дозволяє визначити форму сегмента за
допомогою координат чотирьох крапок:

§ Початкова і кінцева — вузли чи сегмента якірні крапки (anchor points).
Вони визначають положення початку і кінця сегмента.

§ Дві направляючі крапки (direction points), що визначають довжину і
положення направляючих ліній (direction lines). Ці напрямні впливають на
ступінь кривизни сегмента. Направляючі лінії завжди спрямовані по
дотичній до контуру.

Зміна форми здійснюється переміщенням як вузлів, так і зв’язаних з ними
направляючих ліній.

Група інструментів Рen

Інструменти групи Pen дозволяють створювати, виділяти і редагувати
контури.

§ Pen дозволяє будувати контури у виді прямих чи гладких кривих ліній,
задаючи якірні крапки і регулюючи напрямні.

§ Magnetic Pen може трасувати границю зображення, що малюється їм контур
«прилипає» до границі переходу яркостей.

§ Freeform Pen призначений для безпосереднього малювання контуру,
подібно інструментам малювання у векторних програмах.

§ Add Anchor Point призначений для додавання в контур нових вузлів
(крапок прив’язки).

§ Delete Anchor Point діє протилежним образом: видаляє з контуру
непотрібні вузли (крапки прив’язки).

§ Direct Selection дозволяє виділяти вузли контуру чи вибірково всі
цілком.

§ Convert Point змінює характер вузла (крапки прив’язки), що дозволяє
перетворювати прямолінійні сегменти в криволінійні і навпаки.

Створення прямолінійного контуру

Контури зручні для створення точних виділених областей нескладної форми.

1. Виберіть у палітрі інструментів Pen і клацніть мишею в правому
нижньому куті верхньої частини фотоапарата, установивши першу якірну
крапку.

2. Відпустивши кнопку миші, рухайте курсор униз (по лінії малюнка),
потім ще раз клацніть мишею для одержання другої якірної крапки. Так
само створіть ще дві якірні крапки.

3. Для замикання контуру підведіть курсор до початкової крапки. Поруч з
курсором з’явиться кружок. Клацніть мишею, і контур замкнеться.

4. Створіть незамкнутий контур. Клацніть мишею в правому верхньому куті
фотоапарата. Встановіть другу якірну крапку в лівому верхньому куті. Для
того щоб залишити контур незамкнутим, необхідно ще раз клацнути мишею на
піктограмі інструмента Pen у палітрі інструментів.

5. Продовжите контур фігури 2. Для цього підведіть курсор до однієї з
кінцевих якірних крапок і клацніть на ній. Лінія продовжується

6. Підведіть курсор до наступного куту. Тепер він виявився поблизу від
фігури 1. При цьому інструмент Pen автоматично заміняється на інструмент
Add Anchor Point, і замість продовження контуру фігури 2 ви одержуєте
додаткову якірну крапку на контурі фігури 1. Щоб змусити програму
продовжувати побудова фігури 2 (зберігати активність інструмента Pen),
натисніть і утримуйте клавішу . Продовжуйте будувати фігуру 2 до
повного замикання контуру

Палітра Paths

Усі контури документа відображаються у відповідній палітрі Paths. З її
допомогою виконуються операції при роботі з контурами

В основній частині палітри відображаються всі існуючі в документі
контури. У вікні документа бачимо тільки активний контур, що підсвічений
синім у палітрі. Меню палітри надає доступ до операцій з контурами.
Найбільше часто використовувані операції винесені у виді піктограм у
нижню частину палітри Paths і призначені для заливання контуру,
промальовування лінії контуру, перетворення контуру у виділену область і
навпаки, створення і видалення контуру.

Робочий контур. Збереження контуру. Новий контур

1. Відкрийте палітру Paths. У ній мається тільки один рядок контуру, що
містить тільки що намальовані фігури. Обидві вони є частинами одного
контуру Photoshop, чи субконтурами. При побудові контур одержує
тимчасове ім’я Work Path і називається робочим.

2. По властивостях робочий контур схожий на швидку маску. Він
призначений для тимчасового збереження контуру і не зберігається
автоматично. Зробіть його неактивним, клацнувши мишею на вільному полі
палітри. Контур перестав відображатися у вікні документа. Якщо тепер
почати малювати новий контур, то знову створюваний замінить собою
попередній, у документі з’явиться інший робочий контур. Поверніть
активність контуру, і він знову з’явиться у вікні документа.

3. Щоб зберегти контур для подальшої роботи, потрібно дати йому ім’я
(знову аналогія з масками). Клацніть двічі на рядку робочого контуру. У
діалоговому вікні програма запропонує ім’я для нового контуру — Path 1.
Залишіть це ім’я.

4. Для створення нового контуру клацніть мишею на піктограмі Create new
path у палітрі Paths. У палітрі з’явився новий активний рядок. За
замовчуванням другий контур називається Path 2.

Побудова криволінійного контуру

1. На сучасний момент активний контур Path 2. Клацніть інструментом Pen
на зовнішній частині лінзи об’єктива фотоапарата. Не відпускаючи кнопки
миші, буксируйте курсор уліво. З якірної крапки виходять дві напрямні.

2. Відпустите кнопку миші, потім клацніть на правій стороні лінзи.
Створіть ще дві напрямні, цього разу ведучі вниз і нагору. У момент
побудови контуру ви можете відразу визначити його форму оскільки вона
змінюється відповідно до переміщення направляючих крапок.

3. Тим же способом продовжите субконтур до замикання.

4. Побудуємо субконтур, що сполучить прямі і криволінійні сегменти.
Клацніть мишею на обведенні циліндричної частини об’єктива, там де
об’єктив прикріплюється до корпуса апарата

5. Потім клацніть посередине обведення закругленої частини циліндра.
Витягніть з якірної крапки напрямні до одержання плавного вигину

6. Клацніть на протилежній стороні заокруглення. Поставте ще одну якірну
крапку, створивши прямої сегмент, потім ще одну криволінійну, потім
знову прямолінійну і замкніть субконтур. У ньому чотири криволінійних
сегменти і дві прямі.

7. Для завершення роботи намалюйте ще два прямолінійних субконтура.

Редагування контурів

Інструменти групи Paths на палітрі інструментів застосовуються для
редагування (зміни) контурів. При редагуванні векторних об’єктів
послідовність роботи аналогічна роботі з крапковими зображеннями:
спочатку треба виділити об’єкт, потім зробити зміна. Утім, виділення
об’єктів помітно простіше. Найчастіше інструмент виділення сполучає в
собі й інші функції. Нижче даний опис прийомів роботи.

1. Виберіть інструмент Direct Selection, що використовується для
виділення вузлів контуру, а також для переміщення вузлів і крапок
направляючих ліній.

2. Підведіть курсор до вузла, що, можливо, не зовсім точно лежить на
лінії вихідного (проясненого) малюнка, і клацніть кнопкою миші.
Квадратик вузла заповнився чорним кольором і одночасно з’явилися
направляючі лінії — вузол виділений.

3. Для того щоб змістити вузол, захопите його і переміщайте в потрібному
напрямку. При цьому лінії, що входять у вузол, будуть змінювати свою
форму. Для зміни кривизни сегмента, що входить у вузол, треба зміщати
відповідну направляючу чи крапку безпосередньо саму лінію. При цьому,
впливаючи на один сегмент, ви негайно змінюєте і сусідній.

4. Якщо ви випадково створили сегмент не тієї конфігурації, то,
застосувавши інструмент Convert Point, це легко виправити. Клацніть цим
інструментом у будь-якій якірній крапці. Напрямні зникли, вузол контуру
став прямолінійним. Якщо в поле щиглика не відпускати кнопку миші, а
буксирувати курсор убік, то з цього вузла потягнуться направляючі, і він
стане криволінійним.

5. Для додавання вузла клацніть у ньому інструментом Add Anchor Point

При цьому на місці щиглика з’явиться новий вузол з напрямними Положення
направляючих і направляючих крапок визначається формою сегмента, у який
доданий вузол. Зробіть активним контур Path 2. Додайте два вузли, як
показано на малюнку.

6 Зворотна операція — видалення вузла — виробляється інструментом Delete
Anchor Point. Клацніть у вузлі цим інструментом і він зникне. Помітьте,
що новий сегмент буде визначатися вузлами, що залишилися, і тому може
змінити форму. Для тренування додайте, а потім видалите вузол.

7. Збережіть документ.

Операції з контурами

Субконтур чи весь активний контур нескладно скопіювати.

1. Активний контур Path 2. Виділите інструментом Direct Selection
потрібний субконтур (зовнішнє обведення об’єктива). Потім натисніть і
удержите клавішу . Поруч зі стрілкою з’явиться знак плюс.

2. Буксируйте курсор. За ним потягнеться копія обраного субконтура.
Відтягнете її подалі і відпустите кнопку миші. Субконтуры, їхні частини
і контури цілком можна піддавати будь-як трансформаціям — нахиляти,
обертати, відбивати й ін. Дії з контурами аналогічні діям з виділеними
областями.

3. Виділите обох овальних субконтура Відкрийте меню Edit. Замість
команди Free Transform ви побачите команду Free Transform Path. Виберіть
її. Клавіатурне скорочення + діє й у цьому випадку, переводячи
активні контури в режим трансформування,

4. Навколо обох субконтуров з’явилася знайома вам рамка режиму
трансформування. Трохи нахиліть її і двічі клацніть у межах області.
Обидва еліпси трохи нахилені.

5. Виділите другий еліпс. Переведіть його в режим трансформування.
Зменшите еліпс і перемістите обидва еліпси. Вийдіть з режиму
трансформування.

Вільне малювання контуру

За допомогою інструмента Free Form Pen побудуйте плавний контур, що
позначає товщину лінзи об’єктива. Робота з цим інструментом схожа на
виділення областей інструментів Lasso.

1. Зробіть активним контур Path 2.

2. Клацніть курсором у початковій крапці. Буксируйте курсор уздовж лінії
об’єктива, створюючи його «товщину». В міру просування інструмента
автоматично будуть проставлятися якірні крапки. Потім створіть другу
половинку контуру, акуратно обводячи лінію об’єктива. Замкніть контур.

3. Відпустите кнопку миші. Контур довершений. Залишається тільки
відредагувати його якірні крапки.

4. Зітріть інструментом Eraser усе зображення первинного ескізу
фотоапарата. У наступних главах ви довідаєтеся, як відновити його в
поліпшеному виді за допомогою контурів.

Обведення контуру

У програмах векторної графіки контур, оформлений у виді об’єкта, є
кінцевим результатом роботи. Об’єкту можна привласнити параметри
заливання і параметри самого контуру (товщину, колір а в деяких
програмах і текстуру). У програмі Adobe Photoshop контур у зображення не
входить, його функції сугубо допоміжні. Щоб отриманий контур «потрапив»
у зображення, він повинний бути «обведений» яким-небудь інструментом, що
малює, тобто конвертований з векторного в крапкове представлення з усіма
наслідками, що випливають. Але колись необхідно вирішити, за допомогою
якого інструмента обводити контур (наприклад, за допомогою кисті) і
визначити його параметри: товщину, колір і т.д.

1. Встановіть поточним інструмент Paintbrush. Виберіть другу кисть у
верхньому ряді. Основний колір — чорний.

2. Активний контур Path 1 Клацніть мишею на піктограмі Strokes path with
foreground color палітри Paths. Активний контур обведений чорним
кольором. Як інструмент для обведення обраний останній з активних
інструментів малювання з заданими вами характеристиками.

3. Команда обведення контуру є й у меню палітри. Переведіть активність
на контур Path 2. З меню палітри виберіть команду Stroke Path… У
діалоговому вікні виберіть інструмент, яким буде обведений контур —
Paintbrush.

4. Натисніть кнопку ОК. Контур обведений тонкою чорною лінією.

Заливання контуру

Області усередині контуру можна додати різноманітні кольори за допомогою
заливання.

1. Зробіть активним контур Path 1. Виберіть як основний колір
ясно-сірий, а кольору тла — темно-сірий.

2. Виберіть один із замкнутих субконтуров, клацнувши на ньому
інструментом Direct Selection. Утримуючи клавішу , виберіть
другий замкнутий контур.

3. Клацніть на піктограмі Fill path with foreground color у палітрі
Paths. Обоє субконтури офарбилися в сірий колір.

4. Зробіть активним контур Path 2. Виберіть чотири замкнутих субконтура.
У меню палітри виберіть команду Fill Path….

5. Діалогове вікно заливання контуру пропонує кілька параметрів
заливання, усі вони вам уже відомі. Виберіть для заливання фоновий
колір, інші параметри залишіть за замовчуванням. Натисніть кнопку ОК.

Одержання виділеної області з контуру

Додамо переконливості зображенню фотоапарата, розфарбувавши його
інструментом Gradient. Для застосування цього інструмента необхідно
зробити з контуру виділену область.

1. Виділите контур верхньої кришки фотоапарата. Клацніть на піктограмі
Loads path as a selection палітри контурів. По границі контуру з’явилася
виділена область. Залийте її лінійної градиентной заливанням від чорного
до прозорого.

2. Тим же способом створіть виділену область бічної стінки фотоапарата.
Не скасовуючи виділення, зробленого в пункті 2, виберіть контур товщини
об’єктива. У меню палітри контурів виберіть команду Make Selection…. У
діалоговому вікні ви бачите вже знайомі параметри розтушовування і
згладжування. За допомогою вибору перемикача задається тип взаємодії
знову створюваної області з уже наявної в документі. Виберіть положення
перемикача New Selection.

3. Заповните виділену область, що утворилася, градієнтом від ясно-сірого
до прозорого. Тип і напрямок градієнта підберіть самі.

4. Тим же способом залийте відповідними градієнтами замкнуті субконтуры
другого контуру (Path 2).

5. Закінчите обробку фотоапарата, розфарбувавши його передню стінку,
вибравши область інструментом Magic Wand, а потім затока виділену
область градієнтом типу Reflected Gradient.

6. Не виключено, що вам захочеться ще раз обвести контури, щоб обведення
було більш чіткою. Крім того, вам доведеться підмалювати втрачені в
процесі роботи ремінці.

Перетворення виділеної області в контур

Це операція, зворотна»розглянутої в попередньому розділі. Контур можна
одержати з будь-якої виділеної області. Це зручно, якщо виділена область
має складну форму.

1. Виділите інструментом Magic Wand біле поле навколо фігурки фотографа.
Не забудьте виділити тло біля фотоапарата. Інвертуйте виділення командою
Inverse меню Select.

2. Виберіть команду Make Work Path… меню палітри контурів.

3. У діалоговому вікні програма пропонує ввести ступінь точності
відповідності створюваного контуру виділеної області (точна
відповідність — мінімальна величина в поле введення). Введіть у це поле
величину 0,5 (це найменше значення). Натисніть кнопку ОК, і ви побачите
результат роботи. Фігурка обведена контуром, а в палітрі Paths з’явився
новий рядок з мініатюрою нового контуру. Створений контур є робітником,
тобто тимчасовим. Збережете його в палітрі під ім’ям PHOTO.

Контури обрізки

Основне застосування розглянутої вище операції — побудова контуру
обрізки. При експорті в інші програми зображення з контуром обрізки
обрезаются по цьому контурі. Тим самим ви рятуєтеся від небажаного тла,
якщо необхідне зображення непрямокутної форми. Ця операція задоволена
часто використовується в повсякденній роботі, тому розглянемо технологію
її виконання.

1. Відкрийте меню палітри і виберіть команду Clipping Path…. У
діалоговому вікні виберіть назву контуру, що буде обрізати зображення
(PHOTO). Параметр Flatness характеризує ступінь точності відтворення
контуру обрізки на печатці. Чим це значення менше, тим контур
акуратніше. Це поле можна залишити і зовсім не заповненим.

2. Натисніть кнопку ОК. Тепер файл має контур обрізки. Це можна
побачити, лише імпортувавши збережений файл в іншу програму. Якщо у вас
є програма PageMaker, перевірте наявність обрізки. Зразковий вид
зображення після імпорту в PageMaker представлений на рис 6.49. Не
забудьте перед імпортом зберегти файл зображення з внесеними змінами.

Крім експорту зображень з контуром обрізки, можна експортувати і самі
контури в програму Adobe Illustrator. Для цього виберіть команду Export
меню File. У списку, що відкрився, виберіть пункт Paths to
Illustrator…. Діалогове вікно експорту дозволяє вибрати назва контуру
для експорту, задати ім’я файлу (він буде мати розширення ai, тобто бути
файлом програми Adobe Illustrator) і шлях для експорту. Отриманий файл
можна відкрити і редагувати, як звичайний векторний файл.

Похожие записи