РЕФЕРАТ

На тему:

Access. Робота з формами

План

1. Створити форму, що відповідає таблиці Оцінки.

2. Вставити у форму заголовок: Оцінки студентів вашої групи.

3. У правому нижньому куті форми вставити текст з назвою класу чи групи.

4. Вставити у форму нове поле Сума, де буде обчислюватися сума балів
студента з ycix предметів.

5. На формі розмістити елементи керування: кнопки Вперед, Назад,
Створити новий запис, Закрити форму.

6. Доповнити базу даних записами.

Теоретичні відомості

Важливим моментом при завантажуванні даних у таблиці є забезпечення
захисту від помилок. Тому потрібно дуже ретельно продумати, як
забезпечити введення, редагування чи перегляд даних у вигляді, який був
би зручним і звичним для користувача, а також запобігав би виникненню
помилкових даних. Таким засобом в Access є форми.

Форми – це об’єкти, за допомогою яких у базу вводять нові дані,
переглядають наявні, а також здійснюють редагування даних, розміщених у
таблиці. Форма подібна до бланка чи карточки (рис. 4). Прикладами форми
є будь-який бланк, сторінки з паспорта, карточка з досьє чи
бібліографічна карточка на книжку в бібліотеці. Одна форма містить дані
лише з одного запису.

Отже, форми є засобом організації інтерфейсу між користувачем і
системою. Форми можна створювати на базі таблиць і запитів. У програмі
Access прийнято створювати базу даних спочатку у вигляді таблиці, а
пізніше відображати її у вигляді форм (в інших програмах, наприклад, MS
Works навпаки).

Перехід до форм, окрім кращої візуалізації даних, дає низку додаткових
можливостей. Виявляється, що на формі можна зручно розташувати:

поля типу OLE (Object Linking and Embedding) з картинками, фотографіями
тощо;

елементи керування: кнопки, перемикачі тощо;

надписи: заголовки форми, рубрик (а також розрисувати форму чи задати
фоновий рисунок заставку: сутінки, глобус, хмари тощо);

обчислювальні поля (це також елементи керування) для відображення
результату обчислень, виконаних на базі наявних полів;

закладки (багатосторінкові форми, де поля групують за змістом на різних
закладках).

Є декілька способів створення форм, а саме:

автоматично за допомогою команди Автоформа;

за допомогою майстра форм;

вручну за допомогою конструктора форм;

комбінованим способом.

Наприклад, виконавши команду Автоформа ? У стовпець, отримаємо форму, в
якій yci поля з таблиці будуть розташовані в стовпець i вирівняні до
лівого краю.

Користувач за допомогою конструктора може змінити розташування полів
методом їx перетягування.

Щоб перемістити об’єкт у вікні конструктора форми, треба його
активізувати i вести над ним курсор, доки останній не набуде вигляду
долоні. Після цього можна виконати переміщення методом перетягування.

Рис. 4. Зразок форми.

Використання майстра форм дає змогу швидко відібрати потрібні поля з
таблиці для розміщення на формі або розташувати на одній формі поля з
різних таблиць.

Початківцям створювати форму вручну не рекомендують. Спочатку варто
створити форму командою Автоформа або Майстер форм, а пізніше зробити
зміни у формі за допомогою конструктора форм.

Розглянемо можливості конструктора форм. Для конструювання форми
використовують панель елементів керування з кнопками (рис. 5).

Рис. 5. Панель елементів керування.

Щоб вставити елемент керування, його треба вибрати на панелі i клацнути
на формі у точці вставлення. Перш ніж змінити характеристики такого
елемента форми, спочатку його необхідно вибрати і виділити. Для вибраних
елементів можна змінити шрифт, розмір, колір та інші властивості. Для
кожної області можна встановити свій колір, вказавши на відповідну
область, а потім вибравши необхідний колір із заданої палітри кольорів.
Позиції розташування елементів форми можна змінювати за допомогою
буксування, тобто перетягуванням мишкою позначеного елемента з однієї
частини форми в іншу.

Якщо виділений елемент натиснути лівою кнопкою мишки, то можна виконати
певні операції з ним: вирізувати, копіювати, залишати, дублювати,
вирівнювати, а також переглядати властивості виділеного елемента,
вибравши опцію Властивості.

За допомогою кнопки Запуск майстра можна вставити у форму в діалоговому
режимі інші елементи: кнопки, перемикачі тощо.

3 метою виконати обчислення над полями у формі створюють нове поле,
наприклад з назвою Сума (для обчислення суми оцінок студента з ycix
предметів), i задають йому значення у вигляді формули:
=[Мат]+[Інф]+[Фіз]+[Літ]+[Мова]. Кутові дужки можна опускати.

Хід роботи

1. Запустіть програму опрацювання бази даних.

2. Відкрийте БД у якій є таблиця Оцінки.

3. Cтворіть форму для таблиці Оцінки.

У головному вікні БД виберіть закладку Форми i виконайте команду
Створити (натисніть на кнопку Створити).

4. Активізуйте майстра форм i виконайте вci його вказівки (кроки).

У вікні Нова форма виберіть майстра форм, а також джерело даних —
таблицю Оцінки ? ОК.

5. Виберіть поля, які повинні бути у формі.

Виберіть yci поля кнопкою » i натисніть Далі.

6. Виберіть зовнішній вигляд форми.

Задайте вигляд в один стовпець ? Далі. Які ще є способи розташування
полів у формі?

7. Виберіть стиль форми (фон, заставку): камінь або глобус.

Які є стилі форми? Який стиль вам найбільше до вподоби?

8. Надайте формі ім’я.

Уведіть ім’я: Оцінки ? Увімкніть режим автовідкриття форми (перший
вимикач) * ГОТОВО.

9. Перегляньте yci записи.

Користуйтеся кнопками гортання у нижній частині форми.

10. Вставте новий запис.

11. Перейдіть у режим конструктора для вставляння нових елементів у
форму.

Вигляд ? Конструктор.

Переконайтеся, що на екрані. є панель елементів керування. Якщо її
немає, то виконайте команди Вигляд ? Панель елементів.

12. Збільшіть розміри вікна конструктора i його частин.

13. Форма може містити заголовок i примітки. Підготуйте форму для
введення заголовка i приміток.

Вигляд ? Заголовки/Примітки.

14. Уведіть заголовок форми i розмалюйте його.

Уведіть великими буквами заголовок: ОЦІНКИ СТУДЕНТІВ тощо. Для цього
натисніть на кнопку Аа на панелі елементів i клацніть у полі заголовка,
введіть текст заголовка, натисніть на клавішу вводу. Клацніть над
текстом, щоб перетворити заголовок в об’єкт. Змініть його розміри i
розташування. Змініть розмір шрифту i його стиль, кольори букв, фону,
меж тощо.

15. У правому нижньому куті форми вставте текст з назвою групи (великим
шрифтом).

16. У полі приміток форми вставте текст: Виконав(-нала) прізвище.

Якщо немає вільного місця у полі заголовка чи приміток, то треба
перетягнути об’єкти у формі на інші місця, щоб звільнити місце. Однак
ліпше задати розміри ycix частин форми, викликавши їxнi контекстні меню
i виконавши такі команди:

Властивості ? Макет ? Висота ? Ввести потрібне значення.

17. Перегляньте результати роботи на екрані, задавши режим форми.

Вигляд ? Режим форм.

18. Поверніться в режим конструктора.

Вигляд ? Конструктор.

19. Вставте у форму обчислювальний елемент керування.

Вставте поле з назвою Сума, значення якого є сумою балів одного учня з
ycix предметів. Для цього натисніть на кнопку аб|. Клацніть на формі
там, де повинне бути значення поля Сума. Перемістіть об’єкти, якщо
треба, на вільні місця. Введіть ліворуч назву поля, а в рамку праворуч —
формулу для обчислення суми оцінок: =[Мат]+[Інф]+[Фіз]+[Літ]+[Мова].

20. Розташуйте на формі кнопку для огляду наступного запису i назвіть її
Наступний.

Натисніть на кнопку Кнопка на панелі елементів i клацніть на формі, де
треба розмістити кнопку. Відкриється вікно майстра створення кнопок. У
категорії Переходи по записах виберіть дію Наступний запис * Далі.
Введіть текст підпису кнопки: Вперед, i виберіть рисунок кнопки з меню
зразків. Робочу назву кнопці можете не давати ? Готово.

21. Розташуйте на формі кнопки з назвами Назад, Створити новий запис i
кнопку Закрити форму з категорії Робота з формою.

22. Перейдіть у режим форм i погортайте записи форми, користуючись
своїми кнопками.

23. Уведіть два нові записи у режимі форм.

24. Вилучіть перший запис з БД.

25. Перегляньте базу даних в режимі таблиці.

Вигляд ? Режим таблиці.

26. Закрийте базу даних, зберігаючи форму.

27. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

Похожие записи