Зміст.

Зміст. 1

Розділ 1. Біографія. 2

Розділ 2. Хобі та уподобання. 4

Розділ 3. Передвиборча програма. 6

Розділ 1. Біографія.

Віктор Ющенко народився 23 лютого 1954 року в селі Хоруживка Сумської
області в родині вчителів.

Б??о — А??й А????ч, ?ю?в ? ???, ???? у ??н, ?в в’я?? О????, ??м ????я
??й. Пі?я ??и ???? у ????й ??і ??і??у ??.

М?и — В??ра М????а ?? ????ою ??? ? ?????. К?м Ві??а у ?м’ї ?с ???й ??,
П?ро.

В ????у ?? у Ю??а ??? ?? ??а ????а. С? Ві?? А????ч ???? ??: «Мої ???
??ди ???? і ???и ???ії. К??? ?? ? ???у ??ня ? з ??ю і ??? ???? ???
?????и я???і ????. Д?і ?м’я?ю, ? ???і?і?ю ????ю у ????і ?? ????я ??а із
???о ??. У ??є?і ?? ????ь і??? бу? ?????и: ? я??у ??я? ?????і ???и,
??я?и із ??? ? ??, ц???, ???, а ???? ?ля? ???? ?? ???ю і ????я ???о
????и. Бі?? з ??ця? ?ля??? й ????и – ????, ??? ? ???в, ? у ?дя?ь? ?? ?
?? ???и ???м — ????м ???ям ??и ???и д??у. Цю ????у, ????е ????я ? ???ій
???ю? ???? й у ???й ???. М?? ? ?м’я??, я? ????и ?? ????я ? ? ? і?е ?я?,
?е ? ?е ??я ???ються ???ня, ?ря?, ? ?в’я?? з ?м ??. П?????, ? ?? ????ь
?ята, ????? ? ??о є ???? ???? ?я ????я ????ї ????и у ?м’ї.»

З?і?? Т??????й ????о-???і?? і???т. О??? ??і??і?ь «Б??????й ??к у ?????
??????».

Кандидат економічних наук, лауреат Державної премії України в області
економіки і техніки. Кандидатська дисертація на тему «Розвиток попиту та
пропозиції грошей в Україні».

А???к АЕНУ У????? ???ії ??о??? ?????и. П???й ??? Н?і????о ?і????у
«К??-М??я??а ???ія», Н?і????о ?і????у «О???? ???ія». З????й ???і? У???
(1997). П???й ?о?дя?н Т???ля (1997), Л??а (2001). Л??? Д???? ??ії У??? в
??? ??и і ??і? (1999; ? ??ю ????ій «У????а ?????а ? ????а»).

М? ???у ???? П????а У??? (1996), З??у ??? мі?а А?н.

  В??? ??ії «П???й-???ж» і ??? «Лю?? ??» у ????ях «Ч??ік ??” (1996),
«Б??р ??” (1997).

А?? ??д 250 ??і??й ? ??і??? ??? з ??? ??і??? ?я???і.

  Пі?я і???? ?к ?д??? у ря?х Р?я??? ??ї, ??? ???? у ?????? ???? ?
?дя??о-????й ???і ?д??о ?д Л?і???.

У 1975 ?? ??ю?в ?????м ????о ????? ???? „40-??я Ж??я” в ?? Я??? К?і?ь??
??? І??-Ф??і??? ???і.

З 1976 року працює в банківській системі.

У 1976-1985 – ???і?, ???? ??і??я Де???у СРСР у ??? Уля??і Бі?пі???? ???
С???ї ???і.

У 1987-1990 — ????к ???о-?????о ???і?я, ????к ??? ????я — ????к
???о-?????о ???і?я У?????о ????????о ??у А?????? СРСР у К??. 

У 1985-1986 — заступник начальника управління кредитування і
фінансування колгоспів, агропромислових об’єднань і міжгосподарських
підприємств, заступник начальника управління кредитування сільського
господарства Української республіканської контори Держбанку СРСР у
Києві.

У 1990-1993 — ????к ??? ????я, ??? ????к ??? ????я А?і???? ???і??о
???????? ??у «У???» у К?ві.

У січні 1993 — грудні 1999 р. — голова правління Національного банку
України. Під його керівництвом в Україні була проведена грошова реформа,
створена Державна скарбниця, почато будівництво Банкнотно-монетного
двору. У 1997 році по рейтингах фінансового журналу Global Finance
Віктор Ющенко ввійшов у шістку кращих банкірів світу.

22 грудня 1999 — 27 квітня 2001 прем’єр-міністр України. Був призначений
на посаду глави уряду по прямій пораді адміністрації США, що ніколи ні
від кого не ховалося. Пішов у відставку під тиском як лівої опозиції,
так і олігархічних угруповань, зв’язаних з оточенням Леоніда Кучми.

Незважаючи на твердий характер проведених реформ за час роботи в уряді
домігся високої особистої популярності в населення і за станом на літо
2001 р. був самим популярним політиком України.

Його дружина, Катерина Чумаченко, у минулому працювала в Державному
департаменті США, і на думку багатьох аналітиків саме вона була головним
«прозахідним» впливом на Ющенко. Подружжя Ющенко мають сина і дочку.
Віктор Ющенко любить водити автомобіль, захоплюється бджільництвом і
живописом.

Були спроби дискредитувати Віктора Ющенко, зокрема обвинувачуючи його в
банкрутстві в 2001 році банку «Україна», яким він колись керував.

У листопаду-грудні 2001 року Ющенко сформував і очолив виборчий блок
«Наша Україна», у який увійшли Рухи, КУН і ряд невеликих правих партій.
На парламентських виборах у березні 2002 року в багатомандатному
загальнодержавному окрузі блок набрав 23,57% голосів виборців.

У грудні 2004 Обраний на посаду Президента України.

З січня 2005 Голова Правління Всеукраїнської громадської організації
«Наша Україна». Та Голова Спостережної Ради Міжнародного фонду «Україна
3000» (Фонд В. Ющенка).

Є одруженим, має п’ять дітей і внучку: синів Андрія і Тараса, дочок
Віталіну, Софію і Христину, онучку Яріну.

Розділ 2. Хобі та уподобання.

П? ?? ?? ? ????ня Ві?ор А????ч ???і?є ?к:

П? Ж???: «Ч?? ???, ??о ? ??? ??ля в ??х, ?е ? ??вя? к?і?? ??? ???. Ми ?
??? ?ів з ???ю ????я у ??. Й?в ???й ???? ?іг: ??, я??и ???? к????и. Це
?? ???ня і??я, я? ???? ?? ????у ????а. М?е ?тя?о ? ??, я ??лю?в ?ією ?а
??ї??і ??? ???і. Т?? ?? з ?х ????є ???ню, ? є ? 7-8 ?їх ?бiт. Бі???ь ???
??ю. П?????ю п??? ? ??і?, я?й ????а ???і?а ?????я «П?я?? ???, ? ?і?є?ся
????я?. Д?? з ??ів ???і?є ?? ?е ??? ??в, ??я?, ?б я ????в їм ???у. Щ??у
?іцяю, як ???-? в ?? з’я??ся ?и-??? ???х ??, ??’я??о ??люю. А? ?е ? ????
??.»

П? Б?і????: «Це ?? ??м з ????а: у ?с ??а ??? ?? ???, ?????и ?ли і ???, і
?д, і ??ід… А ? з ??? ???? ????? ???? ??я?? ? ???? і ???и їх ???ня.
Б??о лю?в ??орю??: «Б??и – ? ?і??? ??і???, в я?? і людям є ?? ????я. В??
?? ? ???м ?ря??, ?? ??? ??і?ю? ?м’ю, ??і ?ся? ?д, ??і ??ю? ??й, і ?і
??’я?и ??о ???і??».

«С???і у ?? 80 ????х ??й, ? ??? ?ю як ???і, ?к і ?р??? ??? з ??? ???ів
У???. С?ю ??? ????? ? ??, ???? ?д К??. На ?? ??? ??х ??л ??? ???? ?
????в. Бі?? ???у ?? ???ю в ?тя? ???и, ?о ????ую ??ям. Для м?е ?????? – ?
??іб ???? ???? ?? ?і?, в я?? ?? ?? ??і?, ?? ?н ?е ??? ? ?????я.»

П? С??: «В??е ? ???і ?? я ?? у К???х ??? ??в ??. П????й і????ж ?? ??
??і, а ?? ?е ???? ?д ???? ???я і ??і?я. С???і ???і ?? – ?й ?ю??? ?д ???.
Т??юся ??? ?м, ?з і?????. П???? ???нюю ????. У ??? ????? ??? ?е ?ю ?к
??і «??і ???. Т? ? ???? ??аю ?? ?р?м ????. Не ?? ?????ь ???ю ????єю ????
???, я? ??р? – ??ю? ????о в У???, ?? лю?ю К???. Н????? ?я ????ня я ?м ??
??? ????к – ? ?? ???ся з ??я? в К??? і ??н з ??ь ???я! М? ??? ?? ?кож
??ю?ся. А ??? Лі? ??ї? ???? і ???о ?і?є ??. Д?аю, ? ?? ?я ???? «???».

«Т?? лю?ю ??і?, ?? ?й ??ід ????? ???ня ????й. Ц? ??т ??? ???ює. О??о ??
? ?? С?? ? ??м з ???ою ????? ? ???у 20 ??ів у ???? ???. А ??і? ?? ???у
??? ???????ь рі???і?ям ????? ?і? Ч???? ?ря.»

«Д?ня ?????а лю?в – ????. На ??, ???? ???юся ??м з ??я? ? ????к ? ??і?
?? ? ?ся?. А? ? ?????о. К?и ??а ?ж ????ня? ?тя?є?ся, ???аю, ? ??ляю ??.
Н????д – ??і?о.»

П? К??????ня: «П?тя?м ???? ??в я ??аю ???ію ????в ??ї???о ????о ???,
????о ?я?, а ??ж ????в ??і???ї ????. З??и ?іяв, ?? ?й ?а? ?? ???ою ????
????ії. О?а з ?йя????х ?їх ??і?к – ???о, є??й в У??? ??в’я?й ????д,
?о??? у ????? ?? ????м ????? ??д ?о ??в ??.»

«Для ?? ??ї??і ??? в м????, ?я?, в ???і – ??? ??с?. Д?і в ????х ??нях
??і?є?ся ??? ?і???х, ??і?? ??й, я? ???аю? ????ня ????ів. З???я ???
п??і?я — ???? ?. П?? і??ія ??ї???о ??? ? ?стю? ?д ??о?? ? ????ня ? ??є
??о ???.»

«Ч??? ?єї ????ї ???ії ????в ????о ??? ? ??ю? ?? ?????? ? ???? «К?о. У???
в ??» у ???і 2003 ??. М?ю ?о ??й ??ї??? ??, я?й ??? ? ?? ?ю ???ію.»

«Я ????ю ??ж і?ю ????я ??ю ??і???ї ???? і ???й ???? ?ою ???ію ????в
??і???? ???у ? ????ії ?????о ??ю.»

П? Г?и: «У ????і я ?к ?іяв ???? ??, ? ? ???я ???? ????о ??р ?ою ВНЗ. Я
???в ??п?и ? Т??????? ????о-???і??о і????, ???? ??вя?? ?????і ?? ? ??
???ню, а й ?????. В і???? я ??? ж ????я у ?и ???: ?????ї, ??і??у і ???у.
Т?і ж я ??ри ?? ???цю?в і?????м ????о ???у. У ?????і ?? і ????ся ???ія
??м з ??я? ?з ? ?к ??? в ??. А з 1990 ??, ?? у ??і В???а Р?а ??ня?
????ію ?о ????й ?????т, ? ????є? ?? ????я ? Г??? ?й ??.»

П? У????я: «Я?о ???? ?о ????у ??, ? ?? ???є?ся ?я??? ????й ??р (?ю у
????і ?ю??? ???? ??р). Д???ю ?? й ?ня? ???а, ??? ??м ? ???. З???о, ??и
??ш ????о ??ля?ся ? ?????о ???я. Ді??а ??аю?ся ?? ?????, а К?я ?? ????и
?с ??ю ??ею, ???ю ? ?????х ???ів.»

«Г??? ?я ??? ? ?я???о ?я? – ?б ?н ?в ???й і ????. У ????у ніч ???ся
???тя ???у, ?? я ??аю ???? ??і???у ??ю ?о ??ю ??? – ??, ? ?? ??? ???? і
???х ??ю?в.»

П? Ві????: «Для ?? ????і ?ята – ? в ??у ??у ???і?ь ??? із ??і?і?? лю??,
??й ? ??? ?ів ??? ?о ???ку.»

«Різдвяні вакації збираюся присвятити гірськолижному спорту. Замолоду
дуже любив лижі, а кілька років тому вперше став на гірські й „захворів”
ними. Думаю, цієї зими поставити на лижі і Софійку. Сподіваюся, у
Карпатах буде сніг і нам вдасться не лише гарно покататися, але й
побачити гуцульські різдвяні традиції. Також ми збираємось родиною трохи
помандрувати.»  

Розділ 3. Передвиборча програма.

ЯКОЮ Я БАЧУ УКРАЇНУ

Я ?? У??? ?????ою і ???ою є?????ю ???ою. Де ??а лю?? ?? р????? ?? ?????,
? ?каю? ??? ?? ? ????. Де ??н, ?о ??є ??ю??, ?є ??? і ??у ????. Де ??а
??? ?? ???? я??у ???. Де ??н ???я?н ?є ??? ? ????о ????о ??????ня; ??а
??я лю?на ???є ??у ??ію. Де ???о ???? ??я – ?м’я, ?????о і ????о. Де
??ю? ????в. Де ??а ?????ся ???ю і ???ю ???ян. Де ???? ????и ?????і і
?????ня?, ???ю? ??? ???? і ? ??? ???в. Де ?і ??і ??д ???м; ? ??н із ?с,
а ? ?? ???, ?? ????и ?? ??а у ??. Де ???о ???о?? ???а ??и, ???а ??а,
???а ???і. Я ?? У??? ???ою, я? ??ю? і ??ю? її ??? ???я? і до я?ї з ???ю
?а?я?ся у ?і?. Я ?? У???, в я?й ????, як ??в О???? Д???о, ?о ??? Б????у
і лю????.

ЗА

1. С???ня ????в ??х ???х ??ь.

2. Е????е ????я, ? ?????ся ? ????і ???о ??адя??.

3. К????? ????ня ???т і ??ій.

4. Д???і?ь я??? ???, ????.

5. П???? ??о ?я ??? ?м’ї.

6. Д???, я? ???є і???и ???х ???ян, а ? ????в? ??і ?і??ів.

7. З???ня ???ів, с??лю??я ?????а.

8. О???е ????я д??? в ?ття ???ян.

9. Н????й ?д, ? ???о ???є ??а ???х лю?й.

ПРОТИ

1. П????я лю??? ????.

2. Бі??? і ???і?я.

3. Р????ня ????ї ????і і ????? бю??у.

4. Р????? ???ів, ? ? ?ю? ???є??? ??ю??, а людям – ????? ??у ????.

5. З????ня ??ою.

6. О???ня ?? і ??? ???х ???ян.

7. К???ї і ????т?, ? ?? ????ся ???я ??а.

Як ???і? ? ??м, ?ю? ??ід ??? ? ???х Г??и Н?і????о ??у і П?м’єр-????
У???, як ??р ??і??ї ??????? ???ї – я ?аю, як ??о ?ся?и. За ???а ?? ???
?? Уря? ?в ????й ?ря?к у бю???й ??і, ???і ???? ?????. С?? ????и ???і
???, ?????я ??? ??лю??я ??????ії. Ми ????и ???? і ??ії ?ім ????ям ????я.
Д???ся ???ї ???и ???т, ??ід??и ?????і?ь із ???и ??ій. І ???е – ? ?ся?и
??о ?з ??і?іх ?????, з ??ою ??ю?о ? ??? ???и.

Пі?я ???? ? ??????? ???х я ??в’я?юся ??д ???м У??? ???? ??й П?н ?й.

ПЛАН ДІЙ ВІКТОРА ЮЩЕНКА „ДЕСЯТЬ КРОКІВ НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ”

1 . С???и п’я? ??й?ів ??х ???х ??ь.

Для ??о:

· С???ня ??х ???х ??ь з ??ою ????ю ????и ???ієм ?ін? ?я???і ??и ? ?іх
??ях.

· С?я??? ???і?у ???? ? ???? ?????? ??у.

· З????? ???у ????? ????ня і ?????х ??т ?я ????я ??х ???х ??ь.

· Г????? ??? ??е ???у, ?о ???в ???ію ? ????м ????ням.

· Зня? ?і ????и ?я ?х, ?о ?? ???? ??? ???, ??я? їх ???й і????і.

· З???и ??? ?????ня. З????ти ?????? ??? ? ???ів ?я ?л?о і ????? ???у.

· С?ия? ???? ???????і?? ???й – ?я ??? У??? ? ????? ??и ??і.

· З???и в ???і? У??? і????й у 10 ??в ???, ?ж ???? – це ?? ??? ??я, ??
????ії.

2 . З????? ?і???? ?????ня ????? ???м.

Для ??о:

· З???? мі???? ??ію – ?? ?? ???ю ? ?????й ???м. Лі?і??? ???я??? ?
??????ю у ??і??у ??????.

· П?тя?м ?? ????и людям ??и із ????.

· Ві???и ????? ??е? ?о?? ???’я – в ???у ??і ? ??. З????? ???у ???я??
????а?й ???к ?????х ???? ???.

· Г????? ?і???? ?????ня ????в ??и і ??і, я? ???и ?? ??і ?? ??і?ю ???і –
? ?ш ?я?й о?в’я?к.

· С???и ??и ?я ???і??о ??і??? ??я і??і?м.

· Ві???и ??? у ??і??? ? В??ля; ?????и ??тя?м ????, ? ??у ????ї ?
??????і.

· К?? ???, ????о ?д ????о ??у ???в, ??е ??м?и я??у ???. З????? ?і????
??о ????я ??ї ??? ? бю??? ??и ?тям із ???????? ??й.

· П???и 10-??? ??ін ???ня у ???ій ??і з 5-???ю ???ою ?і?и ??ь.

· З?і?ь ?????а ??х ?я??х с??д і ???і ???х ?? ?я ч????в – ???? ????е ??о
?я ???????? ???ян.

3 . З???? бю?? – ????ям ???ів.

Для ??о:

· З???и ???и. К?и ?? ??? ??????и, їх ??????? ?і, – ???а ???і? ??е ? ?і?о
і ????ь бю??.

· Щ?і?о ????? ??????я ??у ???? – ??з п’я? ??в ?н ? ??????? 20%.

· С???? ????и ??? ???ів, ???и їх ????и.

· Ві????и ??? ?д ??и, ????и ???є?ів ?д ???в. П???? ???? ?????ня ???????
???в ?я ?і???я ??у ? ???є??а.

· О???и ????і ??? ?д ?????? ????ів, ????и ???? ??? ???і???. В?и ?????ь
???и в ?в?? ?ся? і ??ю?о ? ??ві з??у. Лі?і??? ????у ???ю – в ??у ?????
??? ? ?? ???и.

· З??? ?і??ів ???о ????? ?і ???и. Я ??и ??? ?????і? ????і, ?е ?і??и
???я? ???ню ?? ? ???є??а, ? ?????ую?ся” ? ??і? – ??я?и ???ь ??? ? ???у
????? ?????? ???ян.

4. З??? ??у ??ю?? ?я лю?й, ?в?? ??? ???? з ???ією.

Для ??о:

· З???? з ??д ?????в і ????ів у ???у?х ????? ??и, ????ь ????? ??? і
?ря?? ???і??ів.

· С???? ???і?і ???і??і ??к??, ???? ?????ь ??ї ????ів. Р?? – ?????и ???і
??и ??? і ??у ????. Д??? ???? ??о д??о ????ся ???. К?? ???? ???е ???с
??і ????? ????я” – і ????о ?? ????????я.

· Чі?о ????и ???ї ????х ???х ????. Д??? ? ??????ся у ??я лю?й ?м, ? ??
?з ?ї ??аю?ся ???? ??е.

· З???? ??ів, я? ??я??ли ?? ???ією і ????и ???я? в і???? ?і??ів. С?и
???ля? ???я ??????? у ??і??? – ?? ? ?????, а ?????? ??а ???ян.

· П???и ???ню ????у ???у – ??н ???, ? ??а ??ює ?я г??дян, і п?цює ????о.
З?? ? К????ії ??? ??ня? ???о і ???о – і ?????? у 2006р., ??я ???я ??ї
В???? Р?и ? ???х і ??? ???х.

· Р???? ??а і ?і??и ????у ?? ?я ?????о ???я???я – на ??і ??, ??щ, ?л.
Бі?? ??ів ?ря?є? у ???и і ? ??????? ??? – ? ?????ня ??????х ??? лю?й.

5. С???и ???? ??и ?я ??я лю?й.

Для ??о:

· З??? ?і???и ??????ів – ???? у їх дія???і ?? ? ???а ?????ів, а ???а
???о ???я??.

· О???и ??????і ??? ?д ???і??ів, ? ???і ??? ????? ?с?х, ??????і?? ?і??в,
??? їм ?л?? ????у і ?????у ????у. Р????и ??? ???? з ??і???т? і ??????ю
?????ю.

· Пі???и ??? ???у ????я від ????х і ?????х ??ій і ??с??. П????о ?????
???? ???? ?????ів. Я ???ую, ? і????я ?о ???і?? ?? ??і?я ?? ??і?ю ????ю
?я ???ян.

6. З???? ??і?ь ?м’ї, ??? ? ???в і ??а ??й.

Для ??о:

· З??? ?н??ію ????ня ?????і ????я У???.

· З???? ???м у 10 ??в ???у ???? ??? ?и ????? ???. Ві??а ??? ?д ???і?ої
?я???і ? ???ь ????я ??? ?є ??? ???е ???ня у ??і???.

· Г????? я??у і ?????у ?д?? ???? ??? ?и ????? ???.

· С???и ??и, ?б ?? ?м’я, а ? ???і ???и, ??а ???і?? ?????м ?я ????я ??й.

· Н???и ???? ????у ?м, ?о ???є ??й, ?о ??я?є лю?й ???го ??.

· Ві???и ??? ????х і ???л?? ?тя?х ??ів і я?л, ????? – ? ??. З????и ???
??і??х ?к??в.

· С???и ??и, щ? ??? ????? ??й і ?? ??? ????к ? ? ???, а у ?? ??а.

· К??? ?я ?????а ?о ???і ??а ??? ???? ??ій ???й ?м’ї – як у ??і, ?к і ?
?лі.

· Лі?і??? ?тя? ???????ь. З?е???и ?і????й ???? ?тя?х ???ів ????о ??.

· З????? ?????о ??й-і??і?в ???, ????и ????, ??і??? ??у??ям, ?????ням;
???? їм ??и ?я ???і??о ??я у ??і???.

· В????и і???т ???? ???в.

· З????? ????е ????ня ???в, ? ???няю? ????? ?????? і ?????, – ?і???ь ??й
?? ???? ?д ??і??о ???.

7. С?ия? ?????, ?і??ню ????х ????й.

Для ??о:

· С???и ??и ?я ???? ?????і, ???? ??я ??? і ???? ???ян.

· С?ия? є??? ??? У???, ?іє??ії ??і??? і ???и ? ????лю?ь? ???? – ???у,
????ію, ???і?а?? і ??????у ???у, ???у ??? і ??????ь, ?????і?ь і ?б?.

· Пі????? і????и ???ян, їх ???у ??? у ????і ????х ???м. В ????й У??? ??е
??ою ???а ??а, ???а ?я???ь ?????х ?????й, ????? ???ії – як ???? ????ї
???? в і???? ???.

8. С?ия? ???? ??ї???о ??.

Для ??о:

· З???и ???я??і ????ї ???о ???у ??і – ??я ?? ????ю ?х, ?о її ???яє.

· З???? ??? ?????і?ь ???к?о ??????, ?????о ????и ??? ???в ?лян.

· З??? ????і ???и ????? ?ля?м, а ? ????? і ??????. Г????? ?????і ??????
?? ? ????????ю.

· Пі?я? ??? ???в ?лян ? ????? ? ???.

· З???? ???у ?????у і??????у, ?в??? ?????ю, ????? ????? ?’я?к, ????и ???
?іл, к??в, ??????-?????х ???в – у ???у ??. М??ь ??? ??у ??і??? ?? ?і???
і ? ????? ??.

9. Пі???и ?є????ь ??ї, ??? ? лю?й у ???х.

Для ??о:

· М?і???? ???и ?я ????я в У??? ?є???ї ??ї, ???? ????х ????ій.

· С???? ??ін ????ї ????? ??? ? 12 ?ся?в ?????о – ?е з ??я?? ???у 2005р.

· С???? ??? ? ????у с??у і ?????и ??????ня ???і?? ??ї ? ????? – ???ю? з
2010р.

· З????? ?????????в ???. Г????? ???у ?????у ?и ?і???і в ??с ????е ??о і
????і ???ії.

10. П???? ??і?ю ???ку в і?е??х ??? У???.

· З???я ???? У??? ?? ??ою, ???ою і ?с???ою, ???і?о ???ою.

· Ми ??? ?іню?? її ??? ? ? ????ю ???в, ?яв і ????ій. Г??? ?я ?с – ? ?ся?
????х в У??? і????й, ????ня ???ня?х ???в ? ????? ??и, ??? ?? ???ян Ук?ї?
? ????.

· Ві???и з Р?ією ??? ???????и, ???? і ??і???.

· Н?і ????, як ? С??, ?к і ? З??і ???? і?у У??? – ??у, ???у, я? ?т??є?ся
??в`я?? і ???? ??? ????и ?? ?????і і???и.

* * *

Я ?у ? ???, ?б ???? в У??? ??і?ь і ???і?я, ?????и ??? ????и ??я ?я ???х
лю?й. Я ?аю, я? ???? ??юю? ???о ???я?? У???. Я ?аю, як ? ???? ????? – і
я ?ію їх ?????. В? ?ї ?ї ? ??? П????а ??? ????и, ????и і ???і??. М? ?ї
??? ????, ??і???и і ?????и. В? з ????? ?? ? ?і ????, ? ??? в ??ім і?ій
???і – я? ?? ?о ?іх ???ян, а ? ?? ?о ????ів і ?і??ів.

Т?, ?о ?? ????є ? ???х, і ?м, ?о ?о? ? ???ь, ???ую: я ?оя?? ? ???і ??
???о з ?с. В У??? ?? ??? і ???о ?ім і ???у – в ??у я ??аю ?ій ????
??’я?к. Г??я? ???и І?? Ф??а, ?і??? ??ю? ???? ?і?”. Н? в У??? – 48 ????в.
Р?? ? ?і?? ??я ? ??е!

Похожие записи