.

Військова реформа Петра І (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 7284
Скачать документ

Курсова робота

Військова реформа Петра І

ПЛАН

Вступ.

1. Військові реформи Петра I.

2. Адміністративні перетворення.

3. Церковна реформа.

4. Економічні перетворення.

5. Зміни в області науки, культури і побуту.

Висновок.

Список використаної літератури.

ВСТУП

В правління Петра Першого були проведені реформи в усіх областях
державного життя країни. Багато з цих перетворень відходять коренями в
XVII сторіччя – соціально-економічні перетворення того часу стали
передумовами реформ Петра, задачею і змістом яких було формування
дворянсько-чиновничого апарату абсолютизму.

Ворогуючі класові протиріччя призвели до необхідності підсилення і
зміцнення самодержавного апарату в центрі і на місцях, централізації
управління, побудови стрункої і гнучкої системи управлінського апарату,
строго контрольованого вищими органами влади. Необхідно було також
створення боєздатної регулярної військової сили для проведення більш
агресивної зовнішньої політики і подавления рухів, що почастішалися
народних. Вимагалося закріпити юридичними актами панівне положення
дворянства і надати йому центральне, керівне місце в державному житті.
Всі це в сукупності і зумовило проведення реформ в різноманітних сферах
діяльності держави.

Два з половиною сторіччя історики, філософи і письменники сперечаються
про значення Петровских перетворень, але поза залежністю від точки зору
того або іншого дослідника всі сходяться в одному – це був один з
наиважнейших етапів історії Росії, завдяки якому всю її можна поділити
на допетровську і послепетровскую епохи. В російській історії тяжко
знайти діяча, рівного Петру по масштабам інтересів і умінню бачити
головне в що вирішується проблемі. Конкретна же історична оцінка реформ
залежить від того, що вважати для Росії корисним, що – шкідливим, що –
головним, а що – другорядним.

Як вже було сказане, передумовами петровских реформ з’явилися
перетворення кінця XVII сторіччя. В другій половині цього сторіччя
змінюється, стаючи більш централізованої, система державного управління.

Вживалися також спроби більш чітко разграничить функції і сфери
діяльності різноманітних наказів, з’явилися зачатки регулярної армії
полиці иноземного ладу.

Відбувалися зміни в культурі: з’явилися театр, перший вищий
навчальний заклад. Російські починають більш тісно соприкасаться з
представниками інших культур, особливо після приєднання України і
Білорусії (тимчасово), воспринявших ідеї і нові традиції епохи
Відродження. Знаменита Німецька слобода, оказавшая на юного Петра такий
сильний вплив, також переживала свій розквіт в кінці XVII в.

Але незважючи на те, що майже всім реформам Петра Великого передували ті
або інші державні починання XVII в., вони мали безумовно революційний
характер. Після смерті императора в 1725 г. Росія була на шляхи
перетворення зовсім в іншу країну: з Московської держави, чі контакти з
Європою були досить-таки обмеженими, вона перетворилася в Російську
імперію – одну з найвидатніших держав миру. Петр перетворив Росію в
справжно європейську країну (в всякому випадку, як він це розумів) –
недаремно вираження “прорубил вікно в Європу” стало настільки часто що
вживаються. Віхами на цьому шляху стали завоювання виходу до Балтики,
будівництво нової столиці – Санкт-петербургу, активне втручання в
європейську політику.

Діяльність Петра створила всіх умови для більш широкого знайомства Росії
з культурою, образом життя, технологіями європейської цивілізації, що і
стало початком досить болісного процесу ломки норм і представлений

Московської Русяві. Ще однією важливою особливістю петровских реформ
було те, що вони порушили всіх шари суспільства, в відзнаку від
попередніх спроб російських правителів. Будівництво флоту, Північна
війна, створення нової столиці – всі це ставало справою всієї країни.

1. Військові реформи Петра I.

Військові реформи займають особливе місце серед Петровских перетворень.
Вони мали найбільш яскраво висловлений класовий характер. Суттєвість
військової реформи полягала в ліквідації дворянських ополчений і
організації постійної боєздатної армії з одноманітною структурою,
озброєнням, обмундируванням, дисципліною, статутами.

Задачі створення сучасної боєздатної армії і флоту займали юного царя ще
до того, як він став повновладним государем. Можна налічити лише
декілька (по оцінкам різних істориків – по-різному) мирних років за
36-річне царювання Петра. Армія і флот завжди були головним предметом
турботи імператора. Однак військові реформи важливі не тільки самі по
собі, але ще і тому, що вони виявляли дуже великий, часто вирішальний,
вплив на інші сторони життя держави. Хід же самої військової реформи
визначався війною.

Василій Осипович Ключевский писав: “Війна вказала порядок реформи,
повідомила їй темп і самі прийоми”.

“Ігра в солдатики”, якої віддавав весь свій час юний Петр, з кінця
1680-х рр. стає все більш і більш серйозною. В 1689 г. Петр будує на
Плещеевом озері, біля Переславля-залеського, декілька невеликих кораблів
під керівництвом голандських майстрів. Навесні 1690 року створюються
знамениті “потешниє полиці” – Семеновский і Преображенский. Петр починає
вести нинішні військові маневри, на Яузе будується “стольный град
Прешбург”.

Семеновский і Преображенский полиці стали ядром майбутньої постійної
(регулярної) армії і виявили себе під час Азовских походів 1695-1696 рр.
Велика увага Петр I приділяє флоту, перше бойове похрещення якого також
потрібно на цей час. В скарбниці не було необхідних засобів, і
будівництво флоту доручалося так званим “кумпанствам” (компаніям) –
об’єднанням светских і духовних землеволодарів. З початком Північної
війни основна увага переключається на Балтику, а з підставою
Санкт-петербургу будівництво кораблів ведеться майже винятково там. До
кінця царювання Петра, Росія стала однією з сильніших морських держав
світу, маючи 48 лінійних і 788 галерних і інших суд.

Початок Північної війни став поштовхом до остаточного створення
регулярної армії. До Петра армія складалася з двох головних частин –
дворянського ополчення і різноманітних піврегулярних формувань (стрілки
козаки, полиці іноземного ладу). Революційною зміною було те, що Петр
ввів новий принцип комплектування армії – періодичні скликання ополчення
були замінені систематичними рекрутскими наборами. В основу рекрутской
системи був покладений сословно-крепостнический принцип. Рекрутские
набори розповсюджувались на населення, плативші подати і несші державні
повинності. В 1699 р. був вироблений перший рекрутский набір, з 1705 р.
Набори узаконені відповідним указом і стали щорічними. З 20 дворищ брали
однієї людини, холостої в віку від 15 до 20 років (однак в ході
Північної війни ці терміни постійно змінювалися із-за нестачі солдат і
матросів). Більш всього від рекрутских наборів постраждало російське
село. Термін служби рекрута практично не був обмежений. Офіцерський
склад російської армії поповнювався за рахунок дворян, що навчалися в
гвардійських дворянських полицях або в спеціально, що організувалися в
школах (пушкарская, артилерійська, навігаційна, фортификационная,
Морська академія та інше). В 1716 р. Був прийнятий Військовий, а в 1720
р. – Морський уставши, проводилися широкомасштабні перевоозброєння
армії. До кінця Північної війни Петр мав величезну сильну армію – 200
тис. люденй (не вважаючи 100 тис. Казаків), що дозволила Росії отримати
перемогу в тяжкій, розтягнувшійсі майже на чверть сторіччя війні.

Головні підсумки військових реформ Петра Великого полягають в
наступному:

– створення боєздатної регулярної армії, однієї з сильніших в світі, що
дала Росії можливість воювати зі своїми основними супротивниками і
перемагати їхн;

– поява цілої плеяди талановитих полководців (Александр Меншиков, Борис
Шереметев, Федор Апраксин, Яков Брюс і ін.);

створення потужного військового флоту; – гігантське зростання військових
видатків і покриття їх за рахунок жорстокого вимагання засобів з народу.

2. Адміністративні перетворення.

В. О. Ключевский писав: ” Преобразовання управління – ледве чи не саме
показання, фасадна сторона преобразовательної діяльності Петра; по ній
особливо охоче цінували і всю цю діяльність”.

Ключевский, взагалі стосовний до діяльності Петра надто критичні,
вважав, що реформи управління проводилися похапцем, беспрограммно. Ті
або інші зміни в державному управлінні, адміністративно-територіальному
діленні Росії диктувалися військовою необхідністю, а їхньою головною
задачею було якомога більш ефективне вимагання коштів з народу для
покриття всі видатків, що розпустять військових (самий Петр називав
гроші “артериею війни”). Для Петра-реформатора було також характерно
прагнення перенести військові принципи на сферу громадянського життя і
державного управління. Надто показовий в цьому плані Указ від 10 квітня
1716 р., надісланий імператором в Сенат:

” Панство Сенат! Посилаю вам книгу Військовий уставши (якої зачат в
Петербурхе і зараз вчинений)… І понеже оной хоча підстав військових
людей, аднакож касается і до всіх правителів земских”.

Петр відносився до державної установи як до військового підрозділу, до
регламенту – як до військового статуту, а до чиновника – як до
військовослужбовця. Американський дослідник Д. Крайкрафт відзначав:
“Петр не тільки одягався як солдат, але і діяв і думав як солдат”.

Безсистемність і спешка часто призводили до плутанини: встановлення,
накази мінялись одне іншим, часто прямо протилежним, або зводилися
нанівець нескінченними перемінами в державних установах, інколи установи
дублювали друг друга по своїм функціям. Багато посади, військові і
громадянські, змінили лише старорусские назви на європейські, по суті
своєї залишившись колишніми.

Вже в перші роки царювання Петра змінилися стиль і засоби управління:
замість Боярской думи (яку Петр прирік просто на фізичне вимирання,
своїм указом припинивши поповнення думи новими членами) рішення стала
приймати своєрідна “команда”, складена з найближчих сподвижников царя.
На перших етапах головним радником Петра був князь Федор Ромодановский,
по словам сучасника, “злой тиран, п’яний по вся дні”.

Першою адміністративною реформою стало створення в 1699 г. Особливого
відомства міст. Указами вводилося самоврядування для міського
купечества, а також для населення поморских міст. Скасовувалася влада
воевод, віднині судом і збором податків ведали виборні бурмистры. На
Чолі нових органів була поставлена Московська ратуша, що вибирається
купцами Москви. В веденні Ратуши знаходились головні надходження
державних прибутків з міст, а також загальний нагляд за діями органів
самоврядування. На Чолі Ратуши стояв обер-інспектор ратушного правління.
Першою людиною, занявшим цю посаду, був колишній дворецкий Шереметева
Алексей Курбатов.

Але з зростанням державних видатків Петр поступово втрачає довіру до
фінансових можливостей Ратуши. Цар приходить до рішення перенести
основну масу управління на місця, бо “людині тяжко за очи всі разуметь і
правити”. Така організація управління забезпечувала більш високий
ступінь задоволення фінансових потреб держави, а після закінчення
Північної війни повинна була упростить процес розміщення і забезпечення
регулярних військ. В кінці 1707 р. Починається здійснення нової реформи,
а в 1708 р. Проголошується створення восьмих губерній, що в свою чергу
поділялися на провинции: Московської, Ингерманландской (згодом
Санкт-петербургской), Київської, Смоленской, Архангелогородской,
Казанской, Азовской і Сибирской. На Чолі прикордонних губерній стояли
генерал-губернатори, інших – губернатори. Провинции управлялися
воеводами, при губернаторах і воеводах знаходилась земская канцелярія як
орган, що приводиться в виконання розпорядження і накази; з 1710 р.
Воеводы стали називатися уездными комендантами. В підпорядкуванні у
губернатора були віце-губернатор (заступник), ландрихтер, ведавший
судом, провиантмейстер і інші чиновники. Таким Чином, губернська реформа
фактично скасувала перетворення 1699 р., а Московська ратуша
перетворилася з загальнодержавного в губернську установу.

В 1710 р. Був проведений подворная перепис населення і був встановлений
особлива платіжна одиниця в 5536 дворищ, що повинна була забезпечувати
одну “частку” засобів, необхідних для покриття військових видатків.
Коменданства скасовувалися, а замість них створювалися нові “частки” на
чолі з ландратами – в більших губерніях по 12, в середніх – по 10, в
менших – по 8. Передбачалося, що в відповідності з кількістю “доль”
кожна губернія буде містити опреденленное кількість полков.

Однак і ця реформа не дала бажаного ефекту, Північна війна затягнулася,
і розмістити в губерніях приписані до них полиці не вдалося. Грошей
по-давньому не вистачало, що створило благодатний грунт для
різноманітних махинаций. Так, губернатор Казанской губернії Апраксин
придумывал суми “прибутків” і надавав царю фальшиві відомості по них,
демонструючи радение про страченої прибули.

Ці дві реформи викликали повний розлад державного управління. В
результаті губернської реформи була знищена система наказів, в початку
XVIII в. Росія фактично залишилася без столиці, бо Москва перестала нею
бути, а Санкт-петербург ще не став. Вся влада виявилася по-давньому
зосередженої в руках “команди”, що називалася те “ближньою канцелярією”,
те “консилией міністрів”.

Поворотним моментом став Указ від 2 березня 1711 р., що проголосив
створення нового органу державної влади – Сената. Формальною причиною
став від’їзд Петра на війну з Турцией. Указ гласил:

” Указ, що по отбытии нашому робити.

1. Суд мати нелицемерный і неправедных суддів карати отнятием честі і
всього маєтку, тож і ябедником так последует;

2. Дивитися в всій державі видатків і непотрібні а особливо марні,
отставить;

3. Грошей, як можливо, забирати, понеже гроші суть артериею війни;

4. Дворян собрат молодих для запасу в офіцери, а наипаче тих, що
кроются, сыскать; також тысячью людина людей боярских грамотних для того
;

5. Вексели виправити і тримати в одному місці;

6. Товари, що на откупах або по канцеляріам і губерніям, осмотреть і
посвидетельствовать;

7. Про соли старатца віддати на откуп і потщитца прибули у оной;

8. Торг китайської, зделав компанію добру, віддати;

9. Персицкой торг умножити і армян, як можливо, приласкать і облехчить,
в ніж пристойно, дабы тим подату мисливство для большева їхньому
приїзду. 3 Петр.”

В перший час Сенат складався з дев’ятих найближчих співробітників царя,
і Петр наполягав на визнанні Сената вищим державним органом, якому всі
особи і установи повинні повиноваться, як самому царю.

Для встановлення жорсткого контролю за управлінням Петр в 1711 г.
Створює систему фіскалів, що підкорялися обер-фіскалу. В обов’язку їм
ставилося доносити Сенату і царю про всіх зловживання і неблаговидных
вчинки службових осіб. Фіскали були практичні безкарні, але якщо їхній
донос підтверджувався, фіскал одержував половину майна винного. Інститут
фіскалів створив умови для розквіту корупції і дав широкі можливості для
відомості рахівниці. Став сумно відомий цим обер-фіскал Нестеров. Однак
на цьому Петр не зупинився – в 1722 р. Вводиться посада
генерал-прокурора для керівництва фіскалами. Гланая його роль полягала в
нагляді за Сенатом, тепер тільки він міг пропонувати Сенату питання для
обговорення. Таким Чином, роль Сената як органу державної влади була
різко знижена.

Але новий централізований апарат влади з установою Сената ще тільки
починав створюватися, і зразком для подальшої реформи державного
управління Петр обрав шведське державне влаштування. Розглядаючи цю
реформу і багато інших перетворень Петра, не можна не торкнутися питання
про ступінь запозичення їм західноєвропейського досвіду.

Шведська державна система була побудована на принципах камерализма –
вчення про бюрократичне управління, що отримало розповсюдження в Європі
в XVI-XVII ст. Камерализм містив ряд рис, надто привабливих для Петра:

1) Це функціональний принцип управління, що передбачав створення
установ, що спеціалізувалисься в будь-якій сфері;

2) Це влаштування установи на засадах колегіальності, чіткої
регламентації обов’язків чиновників, спеціалізації канцелярської праці,
встановлення одноманітності штатів і жалованья.

Використовуючи шведський досвід і шведські зразки, Петр, як правило,
вносив зумовлені особливостями Росії зміни. Указ Петра від 28 квітня
1718 р. Гласит: “Всій колегіям надлежит зараз на підставі шведского
статуту сочинять в усіх справах і порядках по пунктам, за которые пункти
в шведському регламенті незручні, або з сетуациею сего держави несходны
і він ставить по свойому разсуждению, поставя про них, доповідати”.

В 1712 р. у Петра з’являється ідея створити по шведському зразку
колегії. Перша нотатка царя про кількість колегій відноситься до 23
березня 1715 р. – тільки шість колегій без расшифровки їхніх обов’язків:
Юстиції, Іноземних дів, Адміралтейська, Військова, Камер- і
Коммерц-колегії. Реформа почалася в кінці 1717 – початку 1718 рр., коли
Петр склав своєрідну програму предстоящих перетворень: він визначив
число і компетенції колегій, а також укомплектував їхнім керівним
складом.

Указом від 15 грудня 1717 г. Призначаються президенти і
віце-президенти колегій:

1 2

Колегія

Президент

Віце-президент

Чужестранных Г. І. Головкин

Канцлер граф Шафиров

Віце-канцлер барон

Камер

Князь Д. М. Голицын

Барон Нирот Юстиція

Таємний радник

Бревер

А. А. Матвеев

Ревизион

Князь Я. Долгорукий

Військова

Князь А. Д. Меншиков

Генерал А. А.

Вейде

Адміралтейська

Генерал-адмірал

Крейс

Ф. М. Апраксин

Коммерц

П. А. Товстої

Шмидт

Штатс

Граф І. А. Мусин -пушкин

Берг і Мануфактур –

Я. В. Брюс

Документ від 12 грудня 1718 року:” Реестр колегіям. Про посаду, що
в якій управляти надлежит.

1. Чужестранных дів (що зараз Посольский наказ). Всякия иностранныя і
посольския діло і пересилання зі усіма окрестными государствы і приезды
послів і посланників, і приезды курьеров і інших иноземцев.

2. Камор (або страчених зборів). Всяке розташування і ведення 1доходов
грошових всієї держави.

3. Юстиція (те є розправа цивільних справ). Судныя і 1розыскныя діла, в
тій же колегії в веденні і Поместный наказ.

4. Ревизион. Лічба всіх державних приходов і видатків.

5. 1Воинской. Армія і гарнізони і всі військові діла, що були ведені в
Військовому наказі і що прилучаются в всій державі.

6. Адміралтейської. Флот зі всіма морськими військовими служители, до
1тому справами ,що належать морськими і управлінні.

7. Коммерц. Дивитися над всіма торгами і торговими чинності.

8. Штатс-контор (Страчене будинок). Ведення всіх державних видатків.

9. Берг і Мануфактур. Рудокопные заводи і все прочия ремесла і
рукоділля, і заводи , і розмноження, при цьому же і артилерія”. З появою
колегій припиняли своє існування многие з ще наказів ,що збереглися, а
деякі з них війшли в склад нових установ, так, в Юстиц-колегію війшли
семь наказів. Особливістю колегіальної системи стало більш чітке
розмежування сфер діяльності і дорадчий порядок ведення дів. Самий Петр
писав:

” В колегії запропоновану потребу розбирають умы многие, і, що один не
збагне, те збагне другий, а чого не побачить сій, те оный побачить”.
Колегіальна система мала недоліки, і склад колегій при житті Петра
неодноразово змінювався. В 1721 р. Була утворена Духовна колегія –
Синод, що був виведений з підпорядкування Сената, в 1722 р. Берг і
Мануфактур-колегія була поділлена на Берг-колегію і Мануфактур-колегію,
була утворена Малороссийская колегія для поліпшення управління Україною,
а Вотчинная контора Юстиц-колегії отримала статус колегії.

В 1720 р. був прийнятий Генеральний регламент – документ, визначальний
штати колегій, остаточно разграничивавший їхні функції і компетенцію.
Формування колегіальної системи було завершене. Вона функціонувала майже
сторіччя – з 1717 по 1802 рр. Після установи колегій Петр вирішив по
шведському зразку реформувати і місцеве управління. Почалася чергова
реформа місцевого адміністративно-територіального влаштування. В
1719-1720 рр. Були скасовані “частки” і посади ландратов, губернії тепер
ділилися на провинции, а ті, в свою чергу, на дистрикты, на чолі яких
стояли земские комиссары, що призначаються Камер-колегією.

Міське управління було передане в руки міських верхов. Посада бурмистров
скасовувалася. Все посадское населення ділилося на три частини: 1-ю
гильдию (багаті купцы і володарі ремісничих майстерних), 2-ю гильдию
(дрібні торговці, заможні ремісники) і “подлый люд”, подавляющее
більшість ,що складала міського населення. Правом вибору в нові органи
міського самоврядування – магистраты – отримали лише представники
“регулярного” населення – члени гильдий, обиратися могли лише члени 1-ой
гильдии. Діяльність всіх міських магистратов контролював створений в
1720 р. Головний магистрат.

Поряд З розподілом міського населення, були проведені перетворення і в
відношенні численного класу некрепостного населення – воно об’єднувалося
в сословие державних селян зі чимал сужением прав і можливостей.
Переписом 1719-1724 рр. Було ліквідоване холопство шляхом злиття його з
крепостными селянами.

Нова система органів управління створила потужний шар чиновничьего
дворянства в Росії, склався розгалужений дворянсько-бюрократичний
апарат. Після повного рівняння земельних володінь дворян (поместий) і
бояр (вотчин) дворянське землеволодіння остаточно перетворилося в
панівне, причому указ про майорате 1714 р. Відвернув дроблений володінь.
Але ця міра повністю реалізована не була.

Своєрідним підсумком адміністративних перетворень Петра I стала прийнята
в 1722 р. Табель про ранги – зведення законів про порядок державної
служби. Табель зобов’язувала усіх дворян служити і оголошувала службу
єдиним засобом отримання будь-якого державного чину, причому
відкривалися можливості просування по службі і выходцев з “подлого
люда”, а досягнення восьмого рангу означало привласнення дворянства, в
ніж полягала відома демократизація системи управління. Петр відзначав в
указі про Табели:

” Ми для того нікому жодного рангу не дозволяємо, доки вони нам і
отечеству жодних послуг не покажуть і за свій характер не отримають”.

По Табели всі посади ділилися на шість частин – військові (сухопутні,
гвардія, артилерія, морські), статские і придворные, і на 14 класів або
рангів.

Витяги з Табели про ранги:

1 2

Чини

Ранг Військові

Сухопутні

Статские

I Генерал-фельдмаршал

Канцлер

II Генерал

Дійсний таємний радник

III

Генерал-лейтенант

Генерал-прокурор

IV

Генерал-майор таємний радник,

Президент колегії, обер-прокурор

V

Бригадир, генерал провиантмейстер

Віце-президент колегії

VI

Полковник, обер-про виантмейстер

Прокурор

VII

Подполковник

Обер -секретар

VIII

Майор

Асесор колегії

IX

Капітан, флігель-адъ –

Ютант при генерал-¦ фельдмаршале

Радник колегії

X

Капітан-лейтенант

Секретар колегії

XI

Буде відстуній

Буде відстуній

XII

Лейтенант

Камерир , секретар

XIII

Унтер -лейтенант

Протоколист , перекладач

XIV

Фендрик , флігель-адъ –

Ютант при генерал-лей – тенанте або бригадирі

Юнкер колегії

Многие історики вважають адміністративні перетворення найбільш слабким
місцем Петровских реформ. Відомий російський історик В. Я. Уланов
писав:” Всі ці перетворення, безперервним потоком що слідували одне за
іншим… Не тільки не вели населення до матеріального і морального
преуспеянию, але були гнітом, мало ніж уступавшим війні Петровского
часу”.

3. Церковна реформа.

Важливу роль в затвердженні абсолютизму грала церковна реформа Петра. В
другій половині XVII в. Позиції Російської православной церкви були
надто тривкими, вона зберігала адміністративну, фінансову і судову
автономію по відношенню до царської влади. Останні патриархи Иоаким
(1675-1690 рр.) і Адриан (1690-1700рр.) Проводили політику, направлену
на зміцнення цих позицій.

Церковна політика Петра, як і його політика в інших сферах державного
життя, була напрвлена передусім на якомога більш ефективне використання
церкви для потреб держави, а якщо конкретнее – на вижимання з церкви
грошей на державні програми, передусім на будівництво флоту (про
“кумпанствах” ). Після подорожі Петра в складі Великого посольства його
займає ще і проблема повного підпорядкування церкви своєї влади.

Поворот до нової політики відбувся після смерті патриарха Адриана. Петр
розпоряджається провести ревізію для перепису майна Патриаршего вдома.
Скористувавшись інформацією про виявлені зловживання, Петр скасовує
вибори нового патриарха, доручаючи в те же самое час митрополиту
Рязанскому Стефану Яворскому пост “местоблюстителя патриаршего
престола”. В 1701 р. Утвориться Монастырский наказ – светское установа –
для управління справами церкви. Церква починає втрачати свою
незалежність від держави, право розпоряджатися своєю власністю.

Петр, керуючись освітньою ідеєю про суспільне добро, для якого необходим
продуктивна праця всіх членів суспільства, розгортає настання на монахов
і монастыри. В 1701 р. Царський указ обмежує число монахов: за дозволом
на постриг тепер потрібне було звертатися в Монастырский наказ. Згодом у
царя з’явилася ідея використати монастыри як притулки для отставних
солдат і жебраків. В указі 1724 р. Кількість монахов в монастыре
ставиться в пряму залежність від числа людей, за якими вони ухаживают.

Що склалися відношення між церквою і владою вимагали нового юридичного
оформлення. В 1721 р. Видний діяч Петровской епохи Феофан Прокопович
складає Духовний регламент, котрый передбачав знищення інституту
патриаршества і утворення нового органу – Духовної колегії, що незабаром
була переименована в “Святейший урядовий Синод”, офіційно уравненный в
правах з Сенатом. Президентом став Стефан Яворский, віце-президентами –
Феодосий Яновский і Феофан Прокопович. Створення Синода з’явилося
початком абсолютистского періоду російської історії, бо тепер вся влада,
в тому числі і церковна, була зосереджена в руках Петра. Сучасник
повідомляє, що коли російські церковні діячі намагалися протестувати,
Петр вказав їм на Духовний регламент і заявив: “От вам духовний
патриарх, а якщо він вам не нравится, те от вам (кинувши на стіл кинжал)
булатный патриарх”.

Прийняття Духовного регламенту фактично перетворила російських
священнослужителей в державних чиновників, тим більш що для нагляду за
Синодом була поставлена светское особа – обер-прокурор.

Реформа церкви здійснювалася паралельно з податной реформою, проводилися
врахування і класифікація священников, а нижчі їхні шари були переведені
в подушный оклад. По сводным відомостям Казанской, Нижегородской і
Астраханської губерній (утворені в результаті членування Казанской
губернії), від подати було визволене тільки 3044 священника з 8709
(35%). Бурхливу реакцію серед священников викликало Постанову Синода від
17 травня 1722 року, в якому священнослужителям ставилося в обов’язок
порушувати таємницю исповеди, якщо у них була можливість повідомити
що-або важливі для держави відомості.

В результаті церковної реформи церква втратила величезну частину свого
впливу і перетворилася в частину державного апарату, строго
контрольовану і що управляється светской владою.

4. Економічні перетворення.

В Петровскую епоху російська економіка, і передусім промисловість
вчинила гігантський скачок. В той же час розвиток господарства в першій
чверті XVIII в. йшло шляхами, наміченими попереднім періодом. В
Московській державі XVI-XVII в. Існували великі промислові підприємства
– Пушечный двір, Друкований двір, оружейные заводи в Туле, верф в
Дединове. Політика Петра по відношенні економічного життя
характеризувалася високим ступенем застосування командних і
протекционистских засобів.

В сільському господарстві можливості вдосконалення черпалися з
подальшого засвоєння родючих земель, возделывания технічних культур,
дававших сировина для промисловості, розвитку тваринництва, просування
хліборобства на схід і південь, а також більш інтенсивної експлуатації
селян. Зрослі потреби держави в сировину для російської промисловості
призвели до широкому розповсюдженню таких культур, як лен і конопля.
Указ 1715 р. Заохочував вирощування льна і коноплі, а також тютюну,
тутовых деревьев для шелкопрядов. Указ 1712 р. Предписывал створювати
коневодческие господарства в Казанской, Азовской і Київській губерніях,
заохочувалося також вівчарство.

В Петровскую епоху відбувається різке розмежування країни на дві зони
ведення феодального господарства – неурожайный Північ, де феодалы
перекладали своїх селян на грошове оброк, зачастую відпускаючи їхн в
місто і інші сільськогосподарські місцевості на заработки, і родючий
Південь, де дворяне-землеволодарі прагнули до розширення барщины.

Також посилювались державні повинности селян. Їхніми силами будувалися
міста (на будівництві Петербурга працювали 40 тис. Селян), мануфактури,
мости, дороги; проводилися щорічні рекрутские наборы, підвищувалися
старі грошові збори і вводилсиь нові. Головною метою політики Петра весь
час є отримання якомога більших грошових і людских ресурсів для
державних потреб.

Були проведені дві переписи – в 1710 і 1718 рр. По перепису 1718 р.
Одиницею обкладення ставала “душа” чоловічої статі, поза залежністю від
віку, з якої стягалася подушная подати в розмірі 70 копійок в рік (з
державних селян – 1 руб. 10 коп. В рік). Це упорядкувало податную
політику і різко підняло прибутки держави (приблизно в 4 разу; до кінця
правління Петра вони складали до 12 млн. Руб. В рік).

В промисловості відбулася різка переориентация з дрібних селянських і
ремісничих господарств на мануфактуры. При Петре було засноване не менше
200 нових мануфактур, він всілякі заохочував їхнє створення. Політика
держави була також направлена на огороду молодої російської
промисловості від конкуренції з боку західноєвропейської, шляхом вступу
дуже високих митних мит (Митний уставши 1724 р.)

Російська мануфактура, хоча і мала капіталістичні риси, але використання
на ній здебільшого праці селян – посессионних, приписних, оброчных і ін.
– робило її крепостническим підприємством. В залежності від того, чою
власністю вони є, мануфактуры ділилися на страчені, купеческие і
помещичьи. В 1721 р. Промисловцям було надане право купувати селян для
закріплення їх за підприємством (посессионние селяни).

Державні страчені заводи використали працю державних селян, приписных
селян, рекрутов і вільних наемных майстрів. Вони в основному
обслуговували важку промисловість – металургію, судоверфи, рудники. На
купеческих мануфактурах, яких що випускалися здебільшого товари широкого
споживання, працювали і посессионные, і оброчные селяни, а також
вільнонаймана робітнича сила. Помещичьи підприємства повністю
забезпечувалися силами крепостных поміщика-володаря.

Протекционистская політика Петра вела до появи мануфактур в самых різних
галузях промисловості, зачастую що з’являлися в Росії вперше. Основними
були ті, що працювали на армію і флот: металургійні, оружейные,
судостроительные, сукняні, полотняні, кожевенные та друге. Заохочувалася
підприємницька діяльність, створювалися пільгові умови для людей, що
створювали нові мануфактуры або брали в оренду державні. В 1711 р. в
указі про передачу московським купцам А. Турчанинову і С. Цынбальщикову
полотняної мануфактуры Петр писав:” А буде вони оной завод радением
своїм умножать і учинят в ньому зиск, і за те вони отримають милость”.

Виникають мануфактуры в багатьох галузях – стекольной, пороховой,
бумагоделательной, парусинной, полотнянной, шелкоткацкой, сукняної,
кожевенной, канатной, шляпной, красочной, лесопильной і багатьох інших.
Величезний вклад в розвиток металургійної промисловості Уралу внес
Никита Демидов, що користувався особливим розташуванням царя. Виникнення
литейної промисловості в Карелії на базі уральских руд, будівництво
Вишневолоцкого каналу, сприяли розвитку металургії в нових районах і
вивели Росію на одне з перших місць в світі в цій галузі. З початку
XVIII ст. В Росії витоплювали біля 150 тис. пудов чавуну, в 1725 р. –
більш 800 тис. пудов (з 1722 р. Росія експортувала чавун), а до кінця
XVIII ст. – більш 2 млн. пудов.

До кінця царствовання Петра в Росії існувала розвинена многоотраслевая
промисловість з центрами в Петербурге, Москві, на Уралі. Найбільшими
підприємствами були Адміралтейська верф, Арсенал, Петербуржські порохові
заводи, металургійні заводи Уралу, Хамовний двір в Москві. Йшло
зміцнення всеросійського ринку, накопичування капіталу завдяки
меркантилістської політики держави. Росія поставляла на світові ринки
конкурентоспроможні товари: залізо, полотна, нафту, поташ, пушнину,
ікру.

Тисячі россіян минали в Європі навчання різним спеціальностям, і в свою
чергу іноземці – інженери-оружейники, металлурги, майстра шлюзного діла
нанимались на російську службу. Завдяки цьому Росія збагачувалася самими
передовими технологіями Європи.

В результаті Петровской політики в економічній області за короткий
термін була створена потужна промисловість, здатна повністю забезпечити
військові і державні потреби, ніж залежити від імпорту.

5. Зміни в області науки, культури і побуту.

Процес європеїзації Росії в епоху Петра Великого – найбільш суперечлива
частина Петровских реформ. Ще до Петра були створені передумови широкої
європеїзації, помітно посилилися зв’язки з зарубіжними країнами, в Росію
поступово проникають західноєвропейські культурні традиції, навіть
брадобритие уходит коренями в допетровську епоху. В 1687 г. Була
відкрита Славяно-греко-латинська академія – перший вищий навчальний
заклад в Росії. І всі же діяльність Петра була революційної.

В. Я. Уланов писав:” Новым в порушенні культурного питання при Петре
Великому було те, що тепер культура була визнана созидательной силой не
тільки в області спеціальної техніки, але і в її широких
культурно-побутових проявах, і не тільки в додатку до избранному
суспільства… Але і по відношенню до широких мас народу”.

Найважливішим етапом в проведенні реформ стало відвідання Петром в
складі Великого посольства ряду європейських країн. По поверненні Петр
спрямовує багато молодих дворян в Європу для вивчення різноманітних
спеціальностей, головним чином для овладіння морськими науками. Цар
піклувався і про розвиток утворення в Росії. В 1701 р. в Москві, в
Сухаревой башті відкривається Школа математичних і навігаційних наук на
чолі з професором Абердинского університету шотландцем Форварсоном.
Одним з викладачів цієї школи був Леонтий Магницкий – автор
“Арифметики…”.

В 1711 р. В Москві з’являється інженерна школа.

Петр прагнув до того, щоб якомога скоріше подолати виниклу ще зі часів
татаро-монгольского ига разобщенность Росії і Європи. Однім з її
проявів було різне летоисчисление, і в 1700 р. Петр перекладає Росію на
новий календар, святкування Нового року переноситься з 1 вересня на 1
січня.

В 1703 р. В Москві виходить перший номер газети “Відомості” – першої
російської газети, в 1702 р. В Москву запрошується труппа Куншта для
створення театру.

Відбувалися важливі зміни в побуті російських дворян, що переробили
російське дворянство “по образу і подібності” європейського. В 1717 р.
Виходить книга “Юності чесне зерцало” – свого роду підручник етикету, а
з 1718 р. Існували Асамблеї – дворянські зібрання за зразком
європейських.

Однак не можна забивать про те, що всі ці перетворення виходили
винятково згори, а тому були достатньо болісні як для вищих, так і для
нижчих шарів суспільства. Насильницький характер деяких з цих
перетворень викликав спротивлення до них і вів до різкої неприязні
інших, нехай навіть самих прогресивних, починань. Петр прагнув зробити
Росію європейською країною в усіх смислах цього слова і придавав велике
значення навіть самим дрібним деталям процесу.

ВИСНОВОК

Головним підсумком всієї сукупності Петровских реформ стало встановлення
в Росії режиму абсолютизму, венцом якого стала зміна в 1721 р. Титулу
російського монарха – Петр проголосив себе імператором, а країна стала
називатися Російською Імперією. Таким чином було оформлене те, до чему
йшов Петр всі роки свого царювання – створення держави зі стрункою
системою управління, сильною армією і флотом, потужною економікою, що
виявляє вплив на міжнародну політику. В результаті Петровских реформ
держава не була зв’язана і могла користуватися будь-якими засобами для
досягнення своєї мети. В підсумку Петр прийшов до свого ідеалу
державного влаштування – військового корабля, де всі і вся
підпорядковане волі однієї людини – капітана, і встигнув вивести цей
корабель з багна в бурхливі води океану, обходячи всі рифы і милі.

Росія стала самодержавним, військово-бюрократичною державою, центральна
роль в якому належала дворянському сословию. Разом з тим відсталість
Росії не була повністю подолана, а реформи здійснювались в основному за
рахунок жорстокої експлуатації і примушення.

Роль Петра Великого в історії Росії тяжко переоцінити. Немов би не
відноситись до засобів і стиля проведення їм перетворень, не можна не
визнати – Петр Великий є однією з самих помітних фігур світової історії.

В укладення можна навести слова сучасника Петра – Нартова:

“… І хоча немає більш Петра Великого з нами, однак дух його в душах
наших живе, і ми, що є щастя знаходитися при сем монарху, помремо
вірними йому і гарячу любовь нашу до земного бога погребем разом з
собою. Ми без страха возглашаем про батька нашем для того, що шляхетному
бесстрашию і правді навчалися від нього”.

Список використаної літератури.

Соловьев С. М. Про історію нової Росії. – М.: Освіта, 1993.

Мальков В. В. Допомога За історією СРСР для що надходять в внз. – М.:
Вища школа, 1985.

Анисимов Є. В. Час Петровских реформ. – Л.: Лениздат, 1989.

Анисимов Є. В., Каменский А. Б. Росія в XVIII – першій половині XIX
сторіччя: Історія. Історик. Документ. – М.: МИРОС, 1994.

Павленко Н. І. Петр Великий. – М.: Мысль, 1990.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019