.

Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2991
Скачать документ

2

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

“РОЛЬ М.В. ЛОМОНОСОВА (1711-1765) В РОЗВИТКУ ПРИРОДОЗНАВСТВА, МЕДИЧНОЇ
СПРАВИ ТА ОСВІТИ.”

З??

В??

Р?діл 1. Р?ь М.В. Л????а в ??і ??ти і ?? ?????а ?я???ь

Р?діл 2. М??? В??ь?? Л???? і ?д??а

В?н??

С??к ?????? ???

В??

С?? ???х і?н ???? ????? ??и є ?? ???? – ім’я М?а?а В????? Л????а. М???
В????ч Л???? – ? ??? ?? з ???х ??????в ????? ????. Ще ? ??я М.В. Л????а
?? ??з ?сяяв ?я ????? ????ів в ?і?і ???? ??я. Й?о ??? ??? ??? ?????и ??у
??? і???ів ? ???ня?х ????в ?о н???ням і ??? ??????? ??ян ? ??и. М.В.
Лом??? ?? ??м ?і??ям ????? ??и і ???? з її ????і?і?ю ? ?????я?, з її
????? і ???ю. Він ?в ?????????, ????м, п??м, ???????? ????? ?????? ??,
і????, ????м, ???ч?м ?я?м. В?м ??м ????ім ?ци??е???, ? ??тя??ся ?д п??ї
? ??????? ????а ? ???х ???-???? ????ів, М.В. Л????, як ??о і??, ???в
є?і?ь ?іх ?оя?в лю?ь?? ??, ????а і ??и, ?????ї ??и і ????? ??і?.
“А??????й ??к”, ? ???в із ????ї ????і, ???? ??? ?б?? ?о ?, ? я?о і ??а
??? ??у і ????о ? Р?і, ? ?? у “??х” ??? ??і??ва.

Р??л 1. Р?ь М.В. Л????а в ??і ??? і ?? ?????а ?я???ь

М.В. Л???? (1711-1765) ????я в с. Х???? А??????ї ?б??ї у ?м’ї ???и.
Е????? ??? ??? у ????х ???іх ???ів ? ?????? М. С?????о ? Л. М???к?о. В?
19 – ??? ю??м ???в ? М????? ??’я?-??о-????? ???ії. П?тя?м 1733 ?? ???ся
у К??-М??я??ій ???ії. Пі?і?, з 1736 ? 1741 ?., ???ся у Ні???і (?в?в ??ю,
?????, ???, ????ю у ?????о Л??і?). З 1742 р. ?????й ?’ю??м, а з 1745 р.
– ????? ??ї, ??і? ???і?м Р?і??? А???ї Н?к. Ч??о ??в ??о ??я ??? ??? ???
???? ???ії ? ?і????у ?и Р?і??ій А???ї Н?к, ??юю? в ?й ? ?с ????? у ?х
??а?х.

С?е ????????ь ???? і???ів ????а ???о ? ??ї ?з? ????ів у ??? ??я?? ??и:
????ї, ??ї, ?????, ????ї, ??? ? ін. П??? лю?т? ??? ??? у ???? ??и й
о?і?. У ??в?? ????ь ???ю?в ???п ?????, ????юю?, ? ?????у ???? ???? лю?в
? Ві???, ???і?ь, ??і?ь ?????? ??’я?у, ??????ь, ????і?ь, ???а, ???і?ь.

М?ою ????я, ? ?? д??, ?є ?? ????? ???ян ??ї Ві???.

До ?і?у ??? ?н ?лю?в ???ня ??? ??, ?????, і??ії, ?????, і???? ?в,
???????а, ?ї??, ????, ????ї.

С??? ???, ? ?го ??у, ???а ????ся з ??х ???ів ????ї ?????ї ??и: ?????,
????ї (???ії) ? ??ї (?і????у). Г??? ???ня ??и ?ля?є у ??, ?б ???? у ??й
лю?в ? ??і, ???и їх “??? і ???ів ????и”, ?? ???.

З????ю? ? ??у ????і ??і ???о, ???а, “Р????и” ?я ???і?? ???ії і ?я ???ії
М?к???? ?і????у (1755). В???, ? ??? ? ??? М?????о ?і????у ?ж ???ля?ся
Л?????. С???м є ?, ? ??? ????? ?? ? ????? у ??у ??, ??і ????? ?????ю??
????ї ?і??ї ???? ??х ????? ???ів і ????? ?ся??ня ?і??ї ??и. В???? ?????
?я???і ?і????у, ? ?? ??у, є ?????ь ? ????і?ь. Для ??о ж ???у ??? ???в
“?????у ??ю” ? “Фі??у ??ю”.

М. Л???? ???в ??ж ряд ?????в ?я і?? ??в ?іл: “Кр??е ?????о к ?????ю”,
“Р????я ???ти?”, “К??? ????? ????ц с ?????м”, “Д??яя ????ая ??рия”.
З???, “Р????я ??м??а” М. Л????а ??я?м ??т?і?я ?? ????м ????? і ????а
????ця? ???.

М. Л???? ???, ? ????и ???? ???ня є ???, ???і? і ??ії, я? ???? ?????и
????; ???ня ???о ??????и ?і??, ??е, ????и?е ????я ????у. Н????й ????
???о в???? ???о і ???, а ??е ???и?е ????я ????ю?? ???и; у ???? ??в ??і?о
??о??? їх ??? ?????і, ???? ???, ????о ????? ?д л??? ? ???о, ?д ???? ?
???о?.

У ????і, як ?е ?????я, М. Л???? ??ою?в ???п ?????. З???, ?? ???? і?я
?????ї ????і?? з’ї?ів ???іх ????. Т?? ?н ???ляв ??? ????? ???? ???? ?я
?????ня ??? ??д ??й ???? ?????о лю?. М???м ???м ????о ????я ??? ??? ??ю,
???д ???в. Д??? ???и й ?а?????у ?я???ь Л????а. У ?? ???у (у П????і)
??і?о ????и ????і? ?? з ??ї ?????и, ??і ? ??и ???о ????? ?? ???.

Р??л 2. М??? В????ч Л???? і ????

В??? ???, ? ??? ??ю ???і?і?ю ??? ??д ???-е??????ів XVIII ??і?я, М.В.
Л???? ? ?в ??й і ????.

І??? ? ?єї ??і??ї ??? ???????а, в я?й ????и ????е ?????ня ?? ????ь? ??я?
і ???и?і ??я?, ?в ?????й М.В. Л????у ??я?м ??? ?? ??я.

С???? в М???і ?н, як ??о з ???х ?? ?і??в, ??і??в ??ії ? ?? ???те?х –
??????у і ????у. На ????у ????? ?? ???лю?? ??і?? ??я, я? в ?й ?с ??
н????о ?в’я?? з ????ю. А?, ??аю? ??ю, ?н ??м з ?м і ????ся з ????ю.
М???й ?к??? М?????о ?і????у ????я ? ?й ?с в??о ?? з ?? ????ів. О?? з ?х
?в Ю.Г. Д???. Це ?н ??в М.В. Л????у ?ід??о, в я?? ??в, ? “?????й ю?к,
лю??? ????ї, Л????, ??і??в ?к?ї ??ї з ????ю ?????ю і ??к? ???м”.

Пі?я ????ня М?????о ?і????у М.В. Лом??? ???в ??ня ????а ????. В Фра???,
?? ??ї?в Л???? ?я ???ня ???? ???, ?? ????? ?в І.Ф. Г???, як? ??ж ?в
???м. Т? ??? ????я М.В. Л???ов з ????ю. Н??і ?н ????я ? ?ї ??????.

Чи ???ся М.В. Л???? ?м ????ою ?я?ні?ю? Я?о і ???ся, ? л?е ???? і ????о,
?????і?, ? ?ня??? ????.

Т?, з ?? ??а І.І. Ш???у ? ???, ? ?и ????у ???? ???о? Рі?? ????ою в 1753
р. М.В. Л???? ????я ???и й?о. “Ми ????ся, ??в ?н, ?х ??і в ??у ????и, ??
? ?н ? ?в ???…”

С????о – ?о ????о – ???? М.В. Л???? п??я?в ?? ?і ???, ???? ?? ? ???у,
і?а – в ??і ?? ???? ?я???і. П?? з ?х ? – ???? ??? “П? ????ня ??ов’я”.

С??я ??? ???і?є ?а? ???? ??и ?? ?? і ???ь ряд ????х гі?є??? ??д і ??????
??к з ???? ???.

Д?? з ц? ??т, ?о я? ?е ??, – ? ??і??й ?? І.І. Ш???у 1 ????а 1761 ??, я?
???? ?о?м ??у “П? ?????я і ????ня ?????о ???”. Він ???ь у ?? ?? ?а??цю
?і??х і?й, ?ку ??? ????ь ??є??? ??і?к, ?к ??? ??лює ?і ???и ??я і ???
Р?ії XVIII ??і?я, ? ??із ??? ?о? ??у д? б??? ???? ?я ???.

К?м ?х ?? ??ів, ?р?і ????? ????я, ??є??і ???, м??? ??????я ????і ? ???ом
??? М.В. Л????а, ??? ?? ???м ?д ????.

Чи ?? ?н “С?? ?о ???ь ??ї” (1751), ?н ?є в ??у ґ???? і ???у ??????? ????
як ??и; ?? ???а?й “Л?т ?о ???ь ??” (1752), ?н ??? ??і ???и, ? ??аю?
лю??, і р?ь ??в; ?к?? ??? ????й ? ??і?? ?рях, в я?? ????є ???і?ь “???у
С?ір??м ???м ? С??? І?ії” (1763), ?н, ??вя??и ??і??у ??у ???я “П?
?????ня ? ?????ня Сибі??? ???м”, ? ???є з??? ?о ????ю ??????? ??рі?ів.
Р???яю? “П?? ???? ????ії ?о ??? ??в ” (1763), ?н ???є ???і ??и ?????ня
??і ????в і ???ою, ?? і т.д.

Р?і??і ??? і??и і?н??и ???? ??ою, ??м ?????, ??о? ???о ??? ? ??и ?????ся
б???? в ??й ??і.

У “С???у Р?і??? ???ії” ???? ????а як ???ь? ??а, а ???? ??? ?? ????о
??і?у, ? “??? ???д? в ?????у ????і”.

Ч?? ??х ????в ??а ?????? ?і???, ?е ????? з ???ою ?????ю ?? ?? ???є, ?
????? ??? ???? ????? в????ся ??ою, ????о ж ?????ня ???? ??ь, ????я
і????ся ???ь?м ?????”.

М.В. Л???? ???в ???? ???ою ???. “В??а ???а ??? і к??? ?? лю???у ??а є
????… “. Та? ????ня ???? ?н ?є ??????. Це ????ня ???? в ?? ??х д??ь
і???. В?о ? ????є ???? ???? ????.

О?і?? ?д ???ю в ?й ?с ????ся ???????о в ???? ??і ??а, ????ня М.В. Л????а
???о ?д??у ? ???? ?? ?????х ??.

С??аю? в 1758 – 1759 ?. ??? ?????ня А???ї ??, М.В. Л???? ???? ??? ?р???я
?о ??л ??. Він ??в “???” ??и ? ?и ??и. “Це ??л, ??в ?н, ?є ?ою ??ву ?
???? лю???у, з ??? ?жній ????ляє ?? ???, ?з ???н?? ??? і ?з ????ня, ??м
і????м ??ом; ??? ?о ???ій ?? ????ляє ?? з ????и, ? фі??? ?з??м; ??ій ?о
?щ? ?? ????є ?і ?????? ????ням”.

П???ю?, ?і?о ??у, ?? в ???і??у ??і ?и ??и – ??????, ???? ? і?о???, М.В.
Ло???в ???? ? ???о ??у ???і?в з ??ї ?????, ????ії ? ???ки, ? ???о – ???,
?д?а і ???, ? ???? – ???а-???а, ???? і ????а.

В??я? з ????ї ?? Л???івс?? ??и?к?ії ?ук, ?ід ???и, ? М.В. Л???? ???
???ію ??ою ?с? ????ою, ???ою, ???? ж – ??ю, ? “????ляє ?? з ????и, ?
????у ?з??”.

Т?? ??яд ? ??ц?у, ???ня ? ?ю ???д??і ????и ?????ь ?с????? ?ю я?щ, ? ? й
з ???у??ям “????о ????ня”, ?в ?я ?? ?? ??? ??????.

В??ю? ???? ???ою фі?? в ???? ??і ??а, ??о ??о?????, М.В. Л???? ??л??? ?
її ???у ?’язку з і??и ??зя? ???????а, ???а з ??єю і ?з?ою у ???? ??і.

Р????ую? ?о ????у А???ї ??, ?н ??в у 1764 р.: “А???я і ???? ???і ???, ??
??? ??? ???к ? ???ня ??? ????. Хі?к ?з ??ня ??? ???? ?? ?????, я?й ?е
??? ???н ??к?. А ?і ?і ??и ?к з’є??і ?ж ??ю, ? ?? ?з і?? і???и не ???.

В???я ?’я?у ?? ?ж ??ю, ????і?ь ???у ? ????ся в ??и ???ї ????? ??????
???ь у ???лю??ях М.В. Л??о??.

Л???? ? ??? ?????ся ??ї ???і??ї ??. У “С??у А???ї ??”, ??і?о ??є?ся 1745
р., ?і ???-???і?і ??и ????і ? ???о ??у і ???і і??е: ???ія, ?зі??ія,
????я і ???ія. Н??і, як ? ???, ??? ??нює?ся ???м і ??ю?є?ся ????ія і
????я. З??м, ??у ????ю? ???ій А???ї ?? (1764), М.В. Л???? ??ю?в ? ???
???і?в ????а і ?я??, ? ??ня ????ії “??? ???о ????… ?д ?а??ї ?о ??ки”,
і ??ю?в т?? ???. У ??у ?н ?в, ??е, ? ??і???, ?к як ???? ??і??и ??е ?н
????? ????ів ???і??о ?і????у ???? з ??а ???і?в, а ??д ????в ????о
???тету ??о ?і???е? ???в і ????у ????.

В??е ???ня ?я ???? М.В. Л?о?сов ???в ??ї. “М?? ?з ?????? ???ня ??ї ?? ?
?же, і ?іх ????в, ?іх ??і??т?”.

М.В. Л???? ????в, як ???о ?я ??ків не ???і??ся ?д “????? ??в, у ??і???
????, ?? від ??ї ?і?ю? ??и, ???а ???, ?д??а, ???ія ? і?е”.

Ті?? ??я ?? ????? ?я?і?ь у ?х ? і?? ??х ?лю?х ??????, ???? їх ???а “???
у ????, ?????х ???? ??”.

Н?і?ю? в ??і ??у фі??? ??ї (1752) ???? ?з?о-????о ??і??ня ???? я???
???н, М.В. Л???? ?ряд ? ??л?ням, ????ю, ????, с??м, тя??ям і т.п. ???є і
“????? ??”.

Ті?? ??я? ??ї ?аю? ???і?? ????і?і ???ї лю???о о??і?у, а ??ж їх ????я –
???и. Хі?я ????є і у ??е?і ??? ??.

В???ю? ? ????? ?рі??я н???х ???м і ? “?юз н?к” в ???ії, М.В. Л???? ??в:
“Ч?? ???є ???? ????в? і ?зи?в? ???, ??нік і ??? – ???в?… Сліп? ??к ?з
?????, С???? ?з хімії. О?е, я?о ?н ??х ?? і ?к ? ?є, у д??х ?????? п???,
?о? ?? ??х ??е… “. І??е ???, ???, як і ??к, ???н ????о ??и ??ю.

Ті?? ??я, ? ??у М.В. Л????а, ???яє ???и ???у ???? ??в ????у, “??? ???й,
? ?і?у ??я лю??о? ??і??, ? ??таю?ся в ??? ??. Нею ????ся ????не ?і??я
??і і ???? ??в…”

Як ???, ?я ??ї М.В. Л???? з??в ?????о ???. О?? з ??? ???? п???ь ???
????а ??ї з’я??ся ???а в 1748 р. ???? ?????ї А?д?ії ? В??і???у ???і.
О?????? ???я ???а ??у ???о 150 ????? ??ів ?и ??? в 5 ??ів. В ??у М.В.
Л?о?сов ????в, ? ?й ?с ????у, ??і???у ? те?і?у ???.

В???и

М??? Ва???? Л??о?в – ? ?в ??????й ???, я?й ???в я???й ?ід в ???? ??зях
??и, ? ??ві я?х і ?????я ???а ???ія ? ????.

С??ь Л????а ?? ?????ю ???ю ?я ????? ??и, ?к як ??й ?? ????я у ?і ???і
лю???о ??ня. Й?у ? ???я ??і?ю ??і??? ?? ???і ???, ?е ??, ? ?н ??? ?я??ся
????о, ?б ?????и ?? ???е ??е в ???? н??.

З??я ??? і ?????? ?? ?я ???в, ? ??у М.В. Л???о?, – ???е. Г?і??? ??? я?о
??в, ? ???? – ??а ?о ???и та їх ????я, ґ????ся ? ??? ??? і ??є?я???і
????у в ?? ?р???? ??і. Б? ??о ??ня ? ?? ?? ?ся??о ???? ?? ???? – ?і??я
??об. Для ????я ??? ????о ???і? ї?ю ?????ню ???у.

С??к ????а?х ???

1. Р?? Б.Я. Хі?я – ?ю?? ???? / Р?? Б.Я. і Ш???а Ф.С. – В????? Н?? К????ї
РСР, 1984.

2. С. Г??? “М???а в ??? М.В. Л????а”, 1985.

3. Ж????я И.Н. – “Ч?а пя?? ???”, 1985.

4. Г???? В.П. – “С ???м Г????а”, 1987.

5. Э???????? с??? ю?? ???.

6. К. М??? “В??? х??и” ?м I.

7. М.В. Л???? “И???? ?????е ????я”, 1940г.

8. Р???е ????? ??и ? У??? / Б??к Л.П., Б??? А.А., Боя??я Л.А., В???о
В.М., Г??? Г.И., Г????? А.В. и ?. – К.: Н?к. ??а, 1989. – 264 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019