8

З???я 1. О??????? ????? як яв?е у ??? ??ї??? ?????о-??о??ї ??лю?ї
1917-1920 ??в

У ????? ?????? ????????? ????я в ????і ??? 1918р. ? ??и ???а Д????я
У????? Н???ї Р???і? (УНР) ??н, ? ??к як ??? ????а ??і?я, я? ????ля?
????і ?? ??????ї ?іє??ії з ????я?ям ??????ї ?нії ? ???і???х ілю?й.

І??ія ? ?? ?я УНР ????? ???о ?????а, ?б ??? ????и ?????? ??? ??и, ????
???у ?????у ???у ?? ???и. В ?й ? ?с ? ??і ??ї???о ??? ? ?? ??і??ів ?г
??? тя?р ???? ? ????ня. У? ? ???у 1919р. ??а ?л?я ????о ? ??х ???х, ???у
??ї?ь? ??я ?? ???ю ?д ???о ??? ?я?? ????? і, ? ??і? ?д ?х, ? ?? ???
??і??ї ????и.

Н????ю ????ю у ?????і УНР ??а ??а ????о-??ї??а ??а. А?лю??и Б???? ??у
??у, ?????? Р?ія ?яв?а, ? ? ??? У??ну ????ою ???ою. Д????я УНР ???а ??
?????и ? ?????ня ????? ??я, а ??и ??у з ??????, до я?ї ??ім ? ?? ??? і
я? ?????о, ??? ж ? ????????м ????ям ?? ??’я?на Ч???ю ??єю. П???аю??
??????м, ????м 28 ????а 1918р. у К??? «Т????м ???и??ля??? ?я?м У???» ?
?? «????и ????ня?», ????? ????? ??? ? У???. А??ія ???????? ?????ю,
???ими ????и, ????и і ???? ?????і??? ??? ? ??ї??ій ??і. Ч??? Ч???ї ??ї 3
??я 1919 р. ?і?? в Х??в. 2 лю?? 1919р. ??д ????м ????ням К?? ?дя???и
????и Д????я ? ?яд УНР ???? К?в і ???з???я ? Ві??і.

На ??? Д????ї в ??ю УНР ????я ??і ?????? ?г?ів ? ???ю ?????ю ? ????ям
????? ??? ?????ня. М?и ??е ???? ????? ????ів, ??? ??? ?????х ?????в ??.
У ???у ???лю??ся ??????я ? ???я.

За ??х ???? ???л?я я??, ? ???? ??у «?????». З??? і???? ??а ?? ?????
????у ?і?у, як ??????й ??, ? ??????? ??ї??у ????у ????, ???лю?? ????ій
??т, ?????а ??і?і ?? ??? і ???лю?? ????? ????я? ??д ??і?ім ???м, я?м ??
????м ????і ?? і ???а і??ії. Г??? ?з’є??і?ь та ?????, ? ???? ?ж ????
?г??и, ? ????а ?ж о???? ????и ???ї ??и. О??? ??о ?я?я? ??? ????а і
????я? в ???? з ????, ?е, ???аю? ??????, ??????и ?????у ???ю, ???і????
??я, ???????? ?????і ??. С??ля і ???ія у ві??у ??о ???и ???? ??и
?????ня.

До ???? ????? в ?? Д????ї УНР ????ся ??? ???в і????х ??і??ь, ???в, ???ів
??. У ??ях ????ів ?єї ?? В.Ви????, Д.Д????, М.Ш???а ? і?? ? я?? б?о
?????о ? ??????ки ???м ?ієї ??ї??? ??ї. Н?и ? ??ї??? і??і???ї ?????
?б’є??? ????ня, ? ??? ?я ??я УНР ?? ????????ю, ???і??ю, ???ю ?? ? ??и, а
її ????и ?? ??і «???ією». Г???ю з ??? ????? ? ??? ????і?о ???ю? ????л?ня
????ю С.П?лю? ? ??ї??? ?я?в. В.В????о ???, ? з ????ням ????? ?і???я ??а
Д????ї. Він ?п????о ????? ????ня «?????» ? ?е ??і??????е ??я ??о ???у,
?????ую? ?? ?і??? ???? ?г???? ?ря???я і ????аю? ?ю ??о?????ь ? ?ї ?
С.П?лю?, ???о т?у, ? ?н «?є?? в ??х ??х ????у і ????у ??у, я? ??а ? ??л
«?????ю».

О?е, і???ня ф???у ????? в ?? Д????ї УНР ?є ?? ???? ???и, як-? ?????я
?ля??? ??ії, ??? ??? ????ня ??ї, ?я?і?ь ????? ???? ??у??, ??????о ???х
???? ????? ? о????? ?????в, ????ь ????? ???у і ?????ї ??и, ??в ????ї
??????ї ?????, ????і с?????і ?ж ??ї???и ?????и ???.

Завдання 2. Як ви вважаєте у чому виявляється обмеженість суверенітету
УСРР на початку 20-х років ХХ ст

Курс на об’єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду
Російської імперії, під орудою Москви був невід’ємною складовою
загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала
широкий набір засобів — від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її
формах.

Ще ?і?у 1919 р. ?д ???? «?і??ї ?????, «?і??х і???і? ? «?і??ня
????о-?????о ?ю?» М??а ???ся ??тя ??????х ????ів Р?ії ? ?????? р???ік.
Пі?я ????ня ??и Ц?? ???в ????я ?лю?? ????о ????і ????? ? ??? РСФРР. У
??? 1920 р. 20 ??ів ВУЦВК ?? ???і у ВЦВК. Ш??? ?? ???я?я ??? ? ? ??и,
?????я я?х ???? ?????м.

П???? ?дь-я?й ???і?? ?? ??ї???о ?????а ???? ?????ня М??и, і ?м ??, ?м
???. В ??і 1921 р. К????? З???х С? У??? ?? ???я???о ??і???у ???????
Р?????? РСФРР в У???. На V В???ї???у з’ї?і Р? (лю?й—???нь 1921 р.) ??и
?г??у ?о ????? ? ??????й ?юз із Р?ією ????и ?????? ???і?? ??ій — УКП ?
??х ??ів. А? ????а ????ь ????в-????ів ? ????? їх і ??????а ? ?’є??ня ??
????ів ?? д??в і ????я їх ? ??? ?????х ????ів Р?і??? Ф???ії.

Н???? ??а ??и ?????х ???. У ??і 1922 р. ???? ?д ?дя??? ????к, у ?? ??і
УСРР, ????и ???? ?о ????я РСФРР ??о ??????? ? Г????й ?????ї. Р?і??е
??і??????е ????о ???? ????? ?????ня «??л??? ????к і ??? ????? ???ї
?????????? ????и.

Д??о ? ??о, ? в ?? ж ?? в У??? ?в ???? ??і??? ????? ???, я?й ???в ?????і
?????? ??и, — І???т ??і?іх ?д??н. С?е з ?? ?? ????? ??х ???ів ??? ???я
??ю?о в М??і. У??? ? ?? ??и ??? ??о ? ? 1944 р., ?? в К????у ?ів???? ?в
??????? ????т ?????х ???? (з 1990 р. — І???т ?????х ????).

П????ся, ??к, ? ???у, ? ????в ????ю СРСР. Р????? Й. С?лі?м ??? «П?
???????и РСФРР з ?????и ??????» ????? ????я ???іх ? Р?і??? Ф???ії ? ???
????ї.

Це ?в ?к ??? ??? ??????ї. Він ???? ????у ???у з ?? ????і ????? ?????а
УСРР. П?? ??у ??????ї ???? і В. Л?ін. Він ?????? ???? в ??? ???????
?дя??? ????к і?? ???п — ???п ??? ?? у ??? ????ї.

10 ??ня ? VII В???ї???у з’ї?і Р? ?? ???? Д????ю ?о ????я СРСР і ??? ??в
К????ії СРСР. З’ї? ????я ? з’ї?ів Р? і?? ?дя??? ????к з ????ією ?????о
???? ????я СРСР. 30 ??ня 1922 р. І з’ї? Р? СРСР ????в в ????у Д????ю ?о
????я СРСР і Сою?? Д??ір. П??с ???????о ????ня ??? і ??. В ??і 1924 р. ?
II з’ї?і Р? СРСР ?? ????о ?????о К????ію СРСР. У ?й ??а ?ю?? ????к, у ??
??і і У??? ?????ся ??? ???ю ??ю, ?ж у ????іх ?о??х ????ів, ?в’я??х ?
????ям СРСР. П???и ??????? і ?????у ????о ?????я ?т??і??ї. Сою?і ?????
??и ????????и ???я? СРСР. У? ???і ?????ня ?????ся Ц???, ?о, ?і?о з
?і???и ?у???я?, «???і??» ?????ся Сою? РСР. Це я?о ??ї??? ??д ????й ?в
тя?и ??я?м ?й? 70 ??в.

З???я 3. О??????? ?я???ь У???ь?? ?є??о ?і????у у Л??і

Р??ю? ? ?????ю ???, ?і?? ??ї??а і??і??ія ?с??? у Л??і ?є?? У????? ?і????
(1921—1925). М???и ?я???і ??о ??і??? (????и ???и ?? «??????), ?????о
???у ??аю?. У ??? ??о ????ня ?н ?в т? ????? (??????, ????й ? ????) і 15
???. М?? 1500 ????в ????я ?д ?????? 54 ????ів

Л?і??? (?є??) ??ї??? ?і???ет — ??ї??? ?????й ??й ????? ??? у Л??і ?????
у ??і 1921 ?? і і??? ?1925 ??.

У????? ?в ????? ? і????и Н???? ????? ім. Ш???а, Т????а ??ї??? ???? ???ів
ім. П. М??и ? С???і????о І???? у Л??і, як ???я ? ?ї ????ї ??и із ???тя
у????? ??? у Л?і???у ?і????і і ??р?ою ???ня в ??у ?я ???ів ??ї???
???????. О??нє ?? ????? ???ям ???? ??’я?у ????в Л?і???о ?і????у ?
П?і??і? ???и в ????й ??ї.

Рі??я ????? ? ????я Л(т)УУ ?? ??ня? ? з’ї?і ??ї???о ?????а у Л??і в ??і
1921 ??. У ???? ???я 1921 ?? ???в??? ????? ??? ???? ?ою ???. У????? ?яв
?????, ? ?????х ???х. З?я?я ?????ь в ??і??ях НТШ, «П??і?», Н?і????о ??ю,
???? «Рі?? Ш??», ???? ??? ?. Ю?, ? ?и??? ????х ????ів і ????в.

У ??ій ?к ??о і???ня ?і???? ?в ?и ??і? (?????): ??????, ю????, ????,
??і? ?? ???? ??і?? ??іл. В 1922 ?? ? ?? ??і??о ??і? ?? ???? У????у
(?є?у) В??у П?і??і?у Ш?? (і???а в 1922—1925 ??х) у Л??і. В 1924 ?? ?
?і????у ????о ?? ????о ? й ????т ????а ?д ?????? Ол?? Н??і???о і ??????м
А??я Ш?????. В у????? ????ся 1028 ????в. З ?х:

· ? ?л????й ????т — 235;

· ? ю???? — 608;

· ???? — 185.

К?м ?? ?? ? 230 ?????? ????в. Т?им ??м ?іх ????х в ?і???? ??????? —
1258. На ??і??у ?д ?? ????ь 150 ????в.

П??м ???? Л(т)УУ б? ??? В??ь Щ??, ??м М?’ян П???н, М??а Ч??в??й, Є.
Д??як. Р???м В??? П?і??і?? Ш?? ?? ??? В. Л???.

У 1924—1925 ??х ? ??х ??і?х ?і????у ??????ся 58 ???. На фі?????у ?????
?? 22 ???и, ю????у — 26, ????у — 10. На ??????у ? ю????у ?????х ???ня
???о 4 ??, ? ????у ? в ????і? — 2 ??. Пі?я ?? ??в ???ня у Л??і ??е?и
???? ? ????і? ?? ??у ?????? ???ня у ??х ????? ???? П??, Ві?я, Г???а. В
1921 ?? ?я ?????а ???? у ???і ?в ?в??? С?? ?і????у, ? ??? я?? ???и В??ь
Щ??, М?? К??? (??н і????? ????у), І?н К?п’я??ч, І?н Р????й, В??и?р
В?????? (??н ю????? ?????), М. Л????, Р. К???ч, І?н К???ь (??н ????о
?????), М. М??а, А??? В?ня?н. С?? ????ів ?і????у ?? ??? ??ї??і ??і: І?н
К?п’я??ч, К??о С?????, М. К?ч???й, С??н Б??, М??? В?няк, М??? Г?????й,
Ф. К?е?а, І??? С??і??й, В. Л????, М??а Ч?????, М??а Ч???, С. С?р?????,
С. Ш???, Ю?? Гі?як ? і?і.

Н???ю? ? ???і ??и, ?в’я?? з ?????м і???ням, ??? ????ня і ????? ??і?і?ів
в ?і????і ?в ???м. С???и ?і????у ?? ?? ???? ????і ?????ї, ??д я?х
«У????? С?????й Сою?, «А????а ??а?», «М??? Г???», «Г??к П???і?, «К??ва
С????? Р?? ? і?і. Н???й ??? і???ів ???в ??? «І????й Ві??». М??і??у ????у
?я???і ?і????у ???? ??ї??і ??????-???і?і ????, ???а ????? ???? ????а ?д
????ї ?і??ії із Ч??????и, США і К??и.

В???? ? ???? ?і????у ????и ??і?? ???і??? з ?? ????х ???в ??и. З??и
?????? ?????-???ч?х ?????й і ??ї??? ????в ????? ??у, ?ря??? на ?????ю
?я?но?і Л(т)УУ, ?? ???і??и. П??????я ? ??? ????ю ???єю ????в ? ????ів,
?????ь ?????? ?? і н??? ??ів, ?я?? ???? ????ям ????х ???в ????и в
?і????і ? ??????я ?????в ???а ? ????ня ?я???і Л(т)УУ в 1925 ??. Пі?я
???тя ??ї??? ?і???? ?? ???? ? ???? — У????? ???й ?і????.

З?д?ня 4. П???? ???я:

І?????и ????я ???ї «СС — Г???? ?? ?????? ???к?о ?????ня ? ??ї???о
?????о. І????? ?єї і?ї ?в ????? Г???и О?о В??р, я?й ? ????ю ??ї??? ???ї
??в ???? ??ї?ів ? ??і?ї ?і??? з ??я?.

І????у В??? ????в ???? В. К?і??ч — Г??а У?????о Ц?????о К?і?? — є??ї
????ї ????, я? ???ю?? і???и ??ї?ів у Г????ій ???ії й ????о з ?????ням 28
?і?я 1943 р. ????я ???ї «Г???? ????а ??ї?ь? ???я??о ???? ? ?в ???ї.

С??к ?????? ?????:

1. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших
часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — К.: Наукова думка, 1995.

2. Д?і?? з і??ії У???. — 2-е ???я. — К., 2001.

3. М??й В. З???я ? у????і ?і????и в Г???і.- Л?ів; Нью-Й?к, 1999. ?129 с.

4. Пі??а І.З., Ш?т Р.М.. Д?і?? з і??ії У??? — Т.1. — К.: Г??а, 1993;
Т.2. — К.: Г??а, 1995.

5. С????й О. У???. І??ія. — 2-е ???я. — К.: Л?і?, 1992.

Похожие записи