.

Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4340
Скачать документ

7

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА

Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна

УДК 355.415,8(477)”1939/1953”

ОРГАНІЗАЦІЯ УТРИМАННЯ І ТРУДОВОГО

ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ

ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА ІНТЕРНОВАНИХ

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1939–1953 РР.)

07.00.01 – історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Київ – 2008

Д????єю є ???с.

Робота виконана у відділі історії України періоду Другої світової війни
Інституту історії України Національної академії наук України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Лисенко Олександр
Євгенович, Інститут історії України НАН України, відділ історії України
періоду Другої світової війни, завідувач.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, ???? П???? О???? В?????ч,
Н?і???? ?????? ?і???? і?? М.П. Д?????, І???т і????ї ???, ???а ???????а і
??і??? і????х ????н, ????ч;

???? і????х ?? К??в Ві?? В????ч, Ц????? ??й З???х Сил У???, ????к ??ю.

Захист відбудеться “21” березня 2008 р. о 14.00 на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 у Національному педагогічному
університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул.
Пирогова, 9.

Автореферат розісланий “15” лютого 2008 р.

Вчений секретар

??і?і???ї ??? ?? Т.А. С?ян

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Вступ. Актуальність теми. С???? ???ня ????о ??і? ???? ?????о ??? та
і?????я ???е з ?ля? ? в??і?і ? ????? ???и. З???, ??а??і?ь ???? є?????х
??н ? Я??ї ???? ???х ???, ?б з’я??? ?? ??? ?сяч ??х ???ян, я? ????ь в
?дя???у ??? ? ????ї р???і?. Б???і?о, ?’єк??е ??????е ??і??ня ???? ????я
і ????о ?????ня і???? ????????? й і?????х в УРСР ??я?? ????й ???і??ї
?????? ???? У??? та ?і??ню ????? ???и ? ?????й ??і.

О?? ??і??ня ???? ????я і ????о ?????ня ??ь??????х ? і?????х ???у Д??ї
?і??ї ??и ? ????а ???я?ся ??т??ією. Т?? ??ід ???ю ??ю ???ю??я
????-і???і?? ????я?ям СРСР і ??н З??у.

Р??д СРСР і ??????ія ??і??? ??я ??ою ??ю ????и ????? ???у ? ????? ?? й
????о ???? ? ?? ??і??ня п???и. П??, ???аю? ? ????е ????я ??і??й і ???й
??? ?????? ???, і ???р в і??і???ї ??? ??і??ь, у я?х ????? ??ям ??ля??я б
?????, а ????м ?в??я ??а б ???і? ????я і ??о?? ?????ня ????????? ?
і???в?? ? ????ї У??? у ?є?і ? ??є?і ??. Т?, ???но? ???ня ???ую?
??????о-??????і й с????і ???и ??і??я ??і??? ???их ???ів, ????? ?????ня
?????ня ї??ї ??і, ?????і ?????ї ? ??????ня ???и ????я і ???? в?????я
???г??в ???в ??н?? і ???х ?????в і?????х у 1939–1953 ?. З?ш?ю, ?’є???ї
???і? ???є і ???я ?о ї?ій ???? ??? у ??є?у ????у ???і? УРСР, ????й її
????.

Зв’я?к ??? з ????и ??р??и, ???и, ???. Д????я ???? у ??і ???о-??і?? ?м
??і? і??ії У??? ???у Д?г? ?і??ї ??и І???? і??ії У??? НАНУ: ?????е ??і???
і ??а ? ??????у ??і ??и 1943–1945 ?.” (?є????? ??р 01044003293) і ???? в
??? ????-????? ??а?ї 1941–1944 ?.: ????о-???і?? і ?????і?? ??? (?є?????
??р 01074000237). У ????і ????? ??і??ї ????ія є ???ою ???? ??, ???? я?ї
?????я в ??? ?????? ???у з ???ня ?? ????????? ? і?????х у ?? Д??ї ?і??ї
??и, ? ??і?є?ся ???ця? Р?ії, Ні???и, А??ії, У???, Бі??сі, Я??ї ? і??
??н. Т?а ????ії ?? ?????а ? ????і В??ї ?ди Ін???у і??ії У??? НАН У??? ?д
19 ??ня 2002 р. (???? № 6 В??ї ?? І???? і??ії У??? НАН Ук?ї?).

Об’є?? ???ня ??? ???? НКВС (МВС) СРСР ? ????ї УРСР у 1939–1953 ?. ???а
?????о ??? ? і?????я.

П?д??м ??і??ня ????о ?????ю ????я і ?????ня ??і і???? ??????о??х ?
і?????х в УРСР у ?? Д??ї ?і??ї ??и ? ??є?? ???.

Х?????і ??и ????і 1939–1953 ?., ?? ? ????ї ??у?і?, у ???х, ї?іх ??і??ях
? ???х ?????х ??і??і ????и НКВС (МВС) СРСР і ?????? ??? ????? й ???о
???????и ??ю і???? ????????? ? і?????х.

Г???і?і ?? ??? ?о?юю? ????ю УРСР у ?ю?х ? ?й ?с ???????? ????.

Метою дослідження є ?????й ??із ????в, ???, ????? ???ь, ??????, ?? і
???в ?????ї, ????и й ??????ня ???и ??і??я, ????я, ?????ня ? ????о
?????ня і???? ????????? й і?????х ? ????ї У??? у ????? ????і?? ???.

В???? ?? ???і ???ня ??і??ня:

– ?і??? ?????й ??із і??і???ї ???? ? ????? ?? ??і?е?я;

– з’я??? ????е ????????? й і?????х ? ????ї УРСР у 1939–1953 ?., ?????і
??? ????я, ?????о-?б???о ?????ня, ????ня, ????я ? ???-?????о ??????ня;

– ??і?? ?????-???і ? ??????і ???и ????о ?????ня ?????ів у ???і ?дя???о
?????о ??? у 1941– 1945 ?.;

– ??????? ???і? ????????я ????????? ? і?????х в УРСР;

– ?я?? ?????о-???? ????с? ??і??я ???? ???ів ????о????х й і?????х, ??ля??
? ??н?і??? ???? і ??є? ?? їх ????о ?????ня в ??? ??и;

– з’я??? ???і? ??є??о ?????? ??лю??я ?????ня ??і ????????? ? і?????х,
?????ї і р???? ?х ???? ???ів в УРСР у 1946–1953 рр.;

– ????? ?????і ????о в?????я ????????? й і?????х ? ????ї УРСР у ??є??
???, ?і?ти ї?ій ???? ??? у ????у ??о?? ?????.

М????ія ? ??? д????ня. У ?і?і ???іх ??????? ??д ??р ????ся ????? ?????
і????, ????????і, ?’є????і ? ?????і. З????? м??и ??і??ня ???? ????м ?д
???і? ??????, ?????ї ?? ? ??р?н? ???ь ???. Для ?????? ??і? і??і???ї,
????? ?? ??, н????? ?????ії ?дя???о ?я?, ?????я ???? ???и ????я,
?????о-????? ?????ня, ????ня, ????я, ???-?????о ?????ання ? ????????я
і???? ????????? ? і??н??? ? ????ї У??? ?????і ??вня??-і????й і ??????
???. П????-????і?? ??д ????в ??ляд я?щ у ???й ??і???? й ????? ????а?я
??к? ?? ? ??? ???? ??? ??и. З?????я ????в ?м????о ???у ? ???? ??і??ня
?з??? ?????? ???????? ?і ???е?и ???? і ????ую?? ???у ???у. Н?? ?????
???? ???ь ???? ? ?п??ою ?????о і???е??ію і?? ?? (?я ??і? ?????-???? ??
?????ї ????я, ?????ня і ????о ?????ня ????????? ? і?????х ?????о ??д
?????ї і?????ії ???? ??в; ?и ???? ?нк??? ????? ????ів – м????? ? ?????і
???).

Н??? ???а ????х ?????в ?ля?є у ???к?ій ???? ????? ? ?????о ??і??? ????
?????ї ????я, ?????ня і ????о ?????ня і???? ????????? й і?????х в У??? у
1939–1953 рр. У??е ? ????о ?і? ???? ??у ????ів НКВС (МВС) із ??ів Д???о?
??? МВС У???, Ц?????о ????го ??? ?????х ?’є??ь У???, Ц?т???? ??? ??х
???в ??и ? ???і?я У??? і Д????о ??? С??и ???и У???; ?ґ????о ?????ію
?????я й ???? ?????? ??и ???и ????????я ????????? ? і?????х ? ????ї УРСР
у ??? ??и й ??є?? ?с; ?я??о ?????і ?????ї ????я, ?????ня й ????о ?к????я
??і ????????? ? і????н? в У??? у 1939–1953 ?. У ??у ????і ??р?о ?? ???я:
?????я, ?????-???е ??лю??я ????????я і ??і?ння ????? ???? ???ів у
1939–1945 ?.; їх ???и????ня в ??? ??и; ???а ???’я, ??и ? ??? ї??ї ??і ?
???є??? і ???х У??? у 1939–1945 ?.; ????? ??лю??я, ???і ??я? ? ?????і
?????ня ??і ????????? (і?????х) у 1945–1953 ?.; ?????о ?? ?о ????ь ????х
? ??і ????????? й і?????х, ????? ї??? ????о ?????ня.

П???? ???ня ????х ?????в ?ля?є у ????? ?????ня ????ів ????ії, її ????в,
?і?к ?и ????? ????юю?х ???? ??ь, ?????в ? ????? ????ів з і??ії У???,
?????х і ??і??? ????? ??ів.

А???ія ?????в. О??? ????я ? ???? ???а?? у ???дях і ?????нях ? Мі????й
???ій ?????ї “У??? і П??а у ????? ???нях ХІХ – ???у ХХ ?.” (м. К?в, 2003
р.), Мі????й ???о-????ій ?????ї ????тя П???”: До 60-??я П???и у В??ій
Ві??ня?й ??і 1941–1945 ?. (м. К?в, 2005 р.), а ??ж ? Мі????й ???ій
?????ї ?і??о?й ??н ? і?????я: 1939–1956. П?ляд ??з 60 ??? (м. К?в, 2006
р.).

П????ї. За ??ю ??? ?????? 8 ???, 4 з я?х у ???х ???ях з і??ії, ? ???і?ю?
???м ВАК У???.

С???? ????ії ????а ??ю й ???ня? ??і??ня ? ???є?ся ? ???, ???? ??і?в,
????в, ??? ?????? ??? і ????? (501 ???я), ???ів (9 ???ів). З??ь?й ?сяг
????ії 287 с. О???й ?сяг – 194 с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У першому розділі “Історіографія та джерела дослідження” проаналізовано
здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених у дослідженні проблем ?дя???о
?????о ??? ? і?????я ??в Д??ї ?і??ї ??и, ??? ???? ??????? ??? і ?????.

В і??і???ї ?дя???о ?????о п??у ??в Д??ї ?і??ї ??и ?????ся ?а ???і ??я?,
у ???? я?х ???? ?а ???и. П??й з ?х ???ює?ся п???м 40-х – ????ю 80-х ?.
ХХ ?. Для ??о ????? ?’я?к із і???і?? ????я?ям ??и ????ї ??? й ????і?ь
????? ??. Це ????ся як ?дя???, ?к і ???? ?????. П?? ??і??ня ?дя???
і???ів з ?ної ???? з’я??? у ??і 40-х – ? ???у 50-х ?. ХХ ?. У ?х
????ю???, ? ?дя?ь?й ?яд ???в ????? ??в’я??я ?до ????????? Амелин А.Б.
Международно-правовое регулирование военного плена: Автореф. дис. …
кандидата юрид. наук: 12.00.01 / Академия общественных наук при ЦК КПСС.
– М., 1954. – 15 с.; Боя?? И.Т. С????-э????????е ?????е ???????? и
??????х // В??о-???н?? ???. – 1946. – № 3. – С. 44–47..

У ???ій і??і???ї ???? ????а ????????? у р?я??? ???х ???ля?ся і????о. У
60–70-? ?. ХХ ?. у ФРН ??? 15-??а ??я ?о і??ії ????х ????????? у Д?гій
?і??й ??і” Maschke E. (Hg.). Zur Geschichte der deutschen
Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges. – Bd. I– XXII. – Munchen,
1962–1974. . Пі?і? у 1980 р. ??і??и П. К??ь і Г. Б???р ?????и ??ю
????і”, в я?й ????ю???, ? ???? ?????????, ? ????? у ??? в ???х З??у,
????и? у ??? ???, ?іж ї?і ?і?і???? ? ????ї СРСР К??ь П., Б???р Г. Н???е
??????е В??й ???й ??ы 1939–1945 ?. – М.: И?-? Э??, 2004. – 448 с.. У ??і
70-х – в ???? 80-х ?. ХХ ?. з’я??ся ??ж ??а ????х ??і??й, ???а М. Л??,
А. ? Цая?, А. Л??? ? ін Lаng М. Stalins Strafijustiz gegen deutsche
Soldaten. Die Massenprozesse gegen deutsche Kriegsgefangene in den
Jahren 1949 und 1950 in historischer Sicht / Unter Mitw. H. Dressler, K.
Mayer – Неrford: Mittler, 1981. – 147 s.; Zayas A. Die Wehrmacht –
Untersuchungsstelle. Deutche Ermittlungen uber alliierte
Volkerrechtsverletzungen im Zweiten Weltkrieg, 3. Aufl. – Munchen, 1980.
– S. 277.; Lehmann A. Gefangenschaft und Heimkehr. Deutche
Kriegsgefangene in der Sowjetunion. – Munchen, 1986..

На ????у ???? ??і??? в СРСР у ??і 70-х ?. ХХ ?. ??? ?а?і, в я?х ??ся ?о
???е ????я ? ?????? ???, а ??ж ??і?юв??ь ???я ?? ????о ?????ня ?????????
Безыменский Л.А. История одной “Истории” // Новое время. – 1976. – № 5.
– С. 12–13.; Иваницкий Г.М. К истории немецких военнопленных во Второй
мировой войне // Информационный бюллетень. – М.: Институт военной
истории МО СССР, 1977. – С. 26–35.; Ржешевский О., Иваницкий Г. Правда и
ложь о жизни немецких военнопленных в СССР // Военно-исторический
журнал. – 1978. – № 10. – С. 77–78.; Марасанов Р.А., Мельничук А.Н.
Медицинское обеспечение раненных и больных немецких военнопленных в годы
Великой Отечественной войны // Военно-медицинский журнал. – 1981. – № 5.
– С. 19–22.. В 1979 р. з’я??ся ??я А. Б??а, ??? ????ю ??ю, в я?й ??ся ?о
????ня СРСР ?????? ??а ?? ??? ?й???? ??? Blank A. Die deutschen
Kriegsgefangenen in der UdSSR. – Koln: Pahl-Rugenstein, 1979. – 210 s..

О?е, ?? і???? ????????? у ?дя??? ???х у ????? ??? б?а ???? ? ?? ?????
??і???? ??????, а ????і ??і, ? з’я?я?ся, ????и і???і?ій ?????. Як ??і?к,
? ??? ???? 80–х ?. ХХ ?. і??ія ????????? у СРСР ????ся ? ?????ю. Щ?о
????? і??і???ї, ???? ?дя???о ?????о ??? ??і????я ??ш ????но. П?? ????м
??? ??ь є ?????ь ????? ??, ???????ї ????о у ?дя??? ???х і ?????ї ?я ????
??? ??е ? ???? 90-х ?. ХХ ?.

Д??й ??? ???? і??і???ї ??ї ???? ???ює?ся 90-? ?. ХХ – ???? ????? ?.
Д??????я ??і??-?????о ??я в Р?я???у Сою? ???? ????? ??в ? ???? ?????
і????ї ??и. У ??і??ях ???? ??я В. К???а ? В. Г????о ??ля?? ?я? ???и
?????ї ??ь??? ???, ?????і ????я ???в ?? К??? В.Б. Г?ф ?????и ?ят. К ???и
???? ??????х в СССР: М?о??ия. – В???: И?-? В???. ?-? ?в??ия ?????? ?д.
???, 1991. – 55 с.; Га??? В.П. В???? ???п??? в СССР (1941–1945)
// В??о-?????? ???. – 1990. – № 9. – С. 39–46.. Ці ?? ???я, ??е ?е ????
?гі?ів Пі??і є?????ї ???и СРСР ? У??, ??і?ю??ся у ??ях і?? ????в
Кузьминых А.Л. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на
Европейском Севере СССР (1939–1949 гг.): Монография. – Вологда: ВИПЭ
Минюста России, 2004. – 393 с.; Суржикова Н.В. Иностранные военнопленные
Второй мировой войны на Среднем Урале (1942–1956). – Екатеринбург:
Гуманитарный ун-т, 2006. – 500 с. . Р????я, ??ою??я, ???а, ????я і
?????ня ?????у ????х ? і?????х у ?????ій ?? ??и ????м ???ня І. В???ї
В??? И.В. Р??а с ??????? в ???х ???х ????х ???в в ?? В??? О?????? ??ы:
Д?. … ????а ?т. ??: 07.00.02. – М., 1994. – 236 с.. П??? ????и ??і??ня?
??????х, ???? і ????? ???ів ?? ?? ??і В. К???а ? І. Б?????ї Конасов
В.Б. Судьбы немецких военнопленных в СССР: дипломатические, правовые и
политические аспекты проблемы. Очерки и документы: Монография / Послесл.
В.Н. Вартанова. – Вологда: Из-во Вологод. ин-та повышения квалификации
пед. кадров, 1996. – 320 с.; Б????? И.В. У????е ? ??м ??????х и ???????х
НКВД–МВД СССР (1939–1953 ?.): А???. ?с. … ????а ?т. ??: 07.00.02 /
И???о-???? ?-т. – М., 1997. – 30 с..

Із ??? ???? 90-х ?. ХХ ?. ????м ??і??ня ??и ??? ????і ???и – ?????я
????я, ?ж? ??ою??я й ???и, ??и ?????о-????? ?????ня, ????ня, ????я і
????о ??????ня ????????? ? і?????х. О??? ??ям – ???ня ?????? ????о
?????ня ?х ?????ів ? ????і ?дя??? ???і?. Т?? ?????и ??і???и ??і?ю??ся
???я ?? ??? ???и ? ????я ????????? у ???х ???х Семенов С.Н.
Военнопленные и интернированные в лагерях НКВД СССР в 40–50 годах (на
материалах Марийской, Мордовской, Татарской АССР и Горьковской области)
// Труды молодых ученых и специалистов / Чувашский ун-т. – Чебоксары,
2001. – С. 25–39.; С???? Н.В. В??? ?????и ? С??? У?? в 1949–1956 ?. //
Проблемы военного плена: история и современность: Материалы
Международной научно-практической конференции. Вологда, 23-25 октября
1997 года. – Ч. 2. – Вологда: Изд-во Вологод. ин-та повышения
квалификации и перепод. пед. кадров, 1997. – С. 234–236..

В ???ій ????ій і??і???ї ш??о ?????? ???я ?????о-????? і ????о ?????ня
????х ? і?е????. Т?, В. Г???? ???, ? ??ві ??и ????ня ????х ??и ????? ?я
?????ня ????? ??є?я???і ????у лю??” Г???й В.П. Т?, в Б????, ?д С?????м
// В??о-??р???й ???. – 1993. – № 2. – С. 19.. У ?ою ??у, С. К???в і В.
І??в ????и, ? ???й ??? ????? ????????? ??з ????ю ?в ??і?? ???х ?? ????ня
Кузнецов С.И. Проблема военнопленных в российско-японских отношениях
после Второй мировой войны: Учеб. пособие. – Иркутск: Изд-во Иркутского
гос. ун-та, 1994. – 191 с.; Иванов В.А. Механизм массовых репрессий в
Советской России в конце 20-х – 40-х гг. (на материалах Северо-Запада
РСФСР): Автореф. … дис. доктора ист. наук: 07.00.02. – СПб., 1998. – 30
с.. Д????ням ???? ??????о ????ня ????????? ????я ??ж А. Д??люк, С. С???
? ін. Долголюк А.А. Продовольственное снабжение военнопленных в СССР //
Проблемы военного плена: история и современность: Материалы
Международной научно-практической конференции. Вологда, 23-25 октября
1997 года. – Ч. 2. – Вологда: Изд-во Вологод. ин-та повышения
квалификации и перепод. пед. кадров, 1997. – С. 73–77.; Сидоров С.Г.
Организация питания военнопленных в СССР в 1941–1955 гг. // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 4: История.
Философия. – 1996. – Вып. 1. – С. 47–54.

Д????ою є ???? ????о ?????ня ? ????? ????????? ? і?????х. В ???х ?а?ях
??ся ?о ????? ????я ?дя??? ???в ? ????х ? ??? ?о ??и ???в Н????о А. В
п??? ??? // К??? К?? Р??и. – 2000. – № 2. – С. 20–24.; Я????й А.
Р???л ? ????м ?? // Н?? ??я. – 1993. – № 25. – С. 40–42.; Б???в В.,
Ря??? В. В??????? ????, ?и ?к ?????? я? ?я ??? ???в НКВД // Р??а. –
1995. – № 11. – С. 52–57.. Але більшість дослідників з наукових позицій
підійшли до вивчення проблеми лікування, медичного забезпечення та
смертності контингенту в радянському полоні. В основі їх досліджень були
не окремі факти, а широка джерельна база. З одного боку, визнавався
гуманізм радянських медичних працівників по відношенню до переможеного
ворога, а з іншого – не приховувались факти свавілля і практика
матеріального постачання полонених за залишковим принципом Епифанов А.Е.
Сталинградский плен 1942–1945 гг. (Немецкие военнопленные в СССР). – М.:
Мемориальный музей немецких антифашистов, 1999. – 350 с.; Конасов В.Б.
Как лечили военнопленных // Резонанс. – 1990. – № 19. – С. 14–16.;
Нахопетов Б.А. Некоторые вопросы истории организации медицинской помощи
в советских лагерях для военнопленных // Военно-медицинский журнал. –
1995. – № 2. – С. 71–74.; С???? Н.В. К ???у о ?????м ?????? ???п??? в
??рях С???о У?? (1942–1956 ?.) // О?л ???о л???: Т?… ??… ???-??т…
??… ????в и ???х ??? ??????о ????? УрГУ. – Е?????г, 2000. – С.
143–146..

П???а ????о ?????ня і???? ????????? ? і?????х у ????ій і????й ??і ????а
як ???? ?????, ?к і ?????? ?т?ня?. О?нюю? їх ??? у ????у ?дя??? е????,
В. Г???? ???? ?? як ???ь ??є??. І. Б????? ???а, ? ????я ????х ?? ????м
?я СРСР, а у ???? ї??? ?у??? ?????ня ?? ??е ????я ? ??і ? ?і??? ?я ???’я
???и??х і ????их ?’є??, ? з???я?ся ?????м ???. Рі???і?? ?п??м ??о ???я
??вя?? ??? О. Є????, М. П?я? ? ін. Г???й В.П. Ф??? ??????е в л??ях
НКВД: (1939–1953 гг.): М????я / П? ?д. В.С. Е??о. – М.: Г??ь; Це??,
1997. – С. 92.; Безбородова И.В. Организация трудоиспользования
военнопленных и интернированных в лагерях НКВД-МВД СССР в годы Второй
мировой войны // Проблемы военного плена: история и современность:
Материалы Международной научно-практической конференции. Вологда, 23-25
октября 1997 года. – Ч. 2. – Вологда: Изд-во Вологод. ин-та повышения
квалификации и перепод. пед. кадров, 1997. – С. 50–58.; Е???а О.П. Л??я
я???х ??????х ? ??????е ???? ??? К????? – С???ая ??? // С?и??о-э?????? и
?????? ???? в ???х А???о-Т??????о ???а: С??? с??й. – В?????: И?-?
Д????т. ?-?, 1997. – С. 42–44.; Полян П.М. “Репарации трудом”: мотивы и
предыстория послевоенного трудоиспользования “интернированных и
мобилизованных” – немецких гражданских лиц в СССР // Проблемы военного
плена: история и современность: Материалы Международной
научно-практической конференции. Вологда, 23-25 октября 1997 года. – Ч.
2. – Вологда: Изд-во Вологод. ин-та повышения квалификации и перепод.
пед. кадров, 1997. – С. 59–67. П???у ????????я ????????? в СРСР ґ????
??і?в ??????? і??? С. С???. На ??у ???, ??????? п?ця ????? ?????ів
????????я у ?в??? ?с Сидоров С.Г. Труд военнопленных в СССР, 1939–1956
гг.: Автореф. дис. … доктора ист. наук: 07.00.02 / Волгогр. гос. ун-т. –
Волгоград, 2001. – 42 с..

Г?????і ?і? в Ц?т???й ? С??ій Є??і ? ???у 90-х ?. ХХ ?. ??и ??лі???м
п????о ???у і??і???ї ?дя???о ?????о ??? в ????? ???х. На ???? ??у ?????
??я С. К??? Ка?? С. В ????? ГУПВИ. В??? ?? и ??????? в С???? Сою?
1941–1956 ?. / П?. с ?м. – М.: И?-? Р?. ?с. ??????о ?-?, 2002. – 303 с..
А. Хі??р в ??й ????ії ????, ? ?? ????ня з ????? ?????????и ?? ???м, ?е
?? ? ??і?я?ся ?д ????я ? ????х і?? ???????й і ????я СРСР Hilger А.
Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion 1941–1956.
Kriegsgefangenenpolitik, Lageralltag und Erinnerung. – Essen:
Klartext-Verl., 2000. – 486 s. .

У????і ж ??і??и ? ????а ???? ??ою ???я ?дя???о ?????о ??ну ??в Д??ї
?і??ї ??и. 90-і рр. ХХ ?. і ??і ?? ХХ ?. ?????я ?? ???? ??і??я?. Це
????ія, ???, а ??ж ?????? ????ія В. К??? ?о ?лю я???? ?????????в і?????ї
у СРСР К?????ї ??ї Карпов В. Пленники Сталина. Сибирское интернирование
японской армии. 1945–1956 гг. – К. – Львов: Ін-т українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України, 1997. – 326 с.; Його ж: Політична обробка
японських військовополонених в таборах та їх опір радянській системі
цінностей (1945– 1949 рр.) // Наукові записки: Збірник наукових
статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова /
Укл. П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.
Драгоманова, 2004. – Вип. LVI (56). – С. 214–221.; Його ж: П???ня ?
?п???ія К?????ї ??ї (1945–1956 ?.): Д?. … ????а і?. ??: 20.02.22. –
К., 2004. – 192 с., ??? О. Б??о і В. Л??і? ?? ??? ???ів ??? в СРСР Буцко
О.В. Начало Великой Отечественной войны и первые немецкие военнопленные
// Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей / НАН
України: Ін-т історії України. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 108–111.; Її
ж: В идеологическом “котле”: настроения немецких военнопленных в
советских лагерях (1941–1945 гг.) // Сторінки воєнної історії України:
Збірник наукових статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004.
– Вип. 8. – Ч. 2. – С. 118–128.; Левикін В.В. Про процес репатріації
німецьких військовополонених з СРСР у 1945–1956 роках // Сторінки
воєнної історії України: Збірник наукових статей / НАН України Ін-т
історії України. – К., 2003. – Вип. 7. – Ч. 2. – С. 190–199.; Його
ж: Перебування німецьких військовополонених у Радянському Союзі.
Історіографія питання // Сторінки воєнної історії України: Збірник
наукових статей / НАН України Ін-т історії України. – К., 2004. – Вип.
8. – Ч. 1. – С. 114–124..

Що ????ся ?????о ??? ? ???х У???, ? ? ????? ?? ця ?? ??і???и ????о ?
????ь. Л?е у 2000 р. з’я??ся ??? ???к О. П????а Потильчак О.В.
Використання праці німецьких військовополонених на відбудові міського
господарства Києва у 1944 р. // Історія слов’янських народів: Актуальні
проблеми дослідження. – Вип. 6. – Слов’янські народи у Другій світовій
війні: Збірник наукових праць – К.: Друкарня НПУ ім. М.П. Драгоманова,
2000. – С. 169–172.; Його ж: Полонені німецькі вояки в таборах на
теренах України в 1944 році // Визвольний шлях. – 2000. – Кн. 11. – С.
31–41. ? ??????е ???я В. С????а С???? В. Н?ітня ???а. Ві???????і ?
і????? Д??ї ?і??ї ??и в УРСР. – К: У?. В?. С??а, 2001. – 188 с..

У 2001–2005 ?. ???? ?іт ??і ґ???? ??і??ня з ??ї ???? А. Ч?????о, О.
П????а і М. Б??к??. Д? ???я ??і А. Ч?????о ???: За ?? ? ?? ?і?
(Ві???????і й і????? в У??? 1939–1953 ?.)” Ч????й А.С. П?н. За ??е и ??
??и (В?????? и ???????е в У??? 1939–1953 ?.): М????я. – К.: П?л????е
?д-?, 2002. – 503 с.; Й?о ж: За ??е и ?? ??и (В?????? и ???????е в Ук??е
1939–1953 ?.): М????я. – К.: П?????? ?д-?, 2006. – 972 с. с?? ??? ????м
??і??ням ?? в ??ї??ій і??і???ї. В?????и ?і??? ???у ??????у ??, а ??ж
?????? ???а, ???и, ????? ??ння ? ????и ?????ів, ??? ??? ??? ????? ??і??и
???? ?????о ??? ???у Д??ї ?і??ї ??и ? її ??ї???у ґ??і. З ???у ????х
????” ????????? й і?????х ??р ????є ? їх ???х ??з??х. П???ю ??о, ? ??
??у, ?? ???і??й ???? ??і ???іх і т? ??, ? в ??? ????о ?????ня ?????у ??в
??ід ГУТАБу Ч????й А.С. П?н. У?з. ???. – 2002. – С. 366–367..

У ??ях, ??????х у 2001–2002 ?., О. П???? ???в ???? ????о ??р???я ????х ?
і?????х ? ????і ??????х ?’є?ів Ч?????? ???і, ????х ?? і ????і?? ???єм?в
Д??? ? Пі?ня У??? Потильчак О.В. До питання про використання
військовополонених німців на відбудовчих роботах у Чернігові та області
восени 1944 року // Література та культура Полісся. Вип. 17. / Відпов.
ред. і упоряд. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДПУ, 2001. – С. 224–225.;
Його ж: Використання німецьких військовополонених на підприємствах
вугільної та металургійної промисловості України (1944–1945 рр.) //
Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей / НАН України
Ін-т історії України. – К., 2003. – Вип. 7. – Ч. 2. – С. 183–190.. У
?н???ї, а ??ж у ??й ?????й ??р??ї ??і?? ????в ?????і ?????ї й ??????ня
???и ?дя???о ?????о ??? ? її ???? ???в ? ????ї УРСР у 1939–1954 ?.,
??і?? ???я ?????ї ? ????я ??ь п???ь ????????? й і?????х у 40-х – 70-х ?.
ХХ ?. ? ?????і ???? в У??? Потильчак О.В. Радянський військовий полон та
інтернування в Україні (1939–1954): Монографія. – К.: Вид-во Нац. пед.
ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 482 с.; Його ж: Радянські табори
військовополонених в Україні (1939–1954): організаційно-структурний
аспект. – К.: Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 88
с.; Його ж: Поховання іноземних військовополонених та інтернованих
Другої світової війни в Україні. – К.: Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П.
Драгоманова, 2004. – 53 с.; Його ж: Радянські режимні установи для
військовополонених та інтернованих в УРСР (1939–1954 рр.): організація,
дислокація, структура: Дис. … доктора іст. наук: 07.00.01 / Інститут
історії України НАН України. – К., 2005. – Т. 1. – 1–464 с.; Т. 2. –
465–802 с. .

О?е, ??із і??і???ї ???? ????а і???? ????????? ? і?????х Д??ї ?і??ї ??и в
?дя???у ?????у ??? ?і??ь ?о ????ню ???і?ь ря? ???ів ??о ????о, ??????о ?
???????о я??. Це ??ою ??ю ????ся і ?? ї??? ????я ? ????о ?????ня в У???.

О??ю??я ????? ?? з і??ії ????о? ??? у 1939–1953 ?. ??і?? ?я?і?ь ???? ???
????ів у ???ня?х ???? ????х. В ?????? ??? с??????о ????і ???, ? ??люю?
????о ?і ???и ? ??я? ?я???і ???в ?????о ??? ? ????ї УРСР і ???яю? ??і?о
???и ??л?у ?????ї ????я і ????о ???с??я і???? ????????? ? і????н?.

У Д????у ??? Мі????? ????іх ??в У??? ??і?ю?ся ????и, ? ????аю? ???
????ня, ???? і ??????ня ???и ????я і ??о?? ?????ня ?????ів у ??? ??н?
?дя???о ?????о ??? в УРСР. О???м є ?? У????я у ???х ????????? ? і?????х
НКВС (МВС) УРСР (ф. 5). Н????? і?????у ?????ь ?ю? ?? ????и ???? ??ів:
???, ???я??ня НКВС, МОГП, МВС СРСР (ф. 45) і ???, ???я??ня НКВС, МОГП,
МВС УРСР, МВС У??? (ф. 46). О??ю??я ????ів ?х ??ів ????о ????? н?? ????
????? і ?????-????х ????ів ????о ?????ня ?????ів ???в ?я ????????? ?
і?????х. В????? у ????ії ????и Ц???ь?? ????? ??? ??х ???в ??и ? ???і?я
У??? ? ??м ????ням ??ляю?ся ? ?і ??и – ?дя??і ? ????. П?? ??????? у ??і
У????я ???? Р?и Н???х К?і??в УРСР (ф. Р-2) і ?????? ????о ????ням,
?????и ????и, ????е?я? ?о ?????ня ????х ????????? у ?????? ?????, ?
????і ?????х ? ?????? пі??є??, ?’є?ів ?????ї ????і, ??о?х ???в ??. С??
???? ????ів ????? ????ня з ??ів ЦДАВО У?аї? ???? ?я ???ня ??, ?? і ??
??????, є ????и К???ї ??????ій ????ів ????-?????х ???в, ????? ?? ? ї?іх
???ді?в (ф. КМФ-8). У ????? Ц?????о ????? ??? ?????х ?’є??ь У??ни ????и
?о і??ію ?дя???о ?????о ??? в У??? ? ???е ?????ня ?????у ??? ???? ?
??і?ю?ся ????о в ??і? ??в Ц?????о К?і?? КП(б)У (ф. 1). С??и О????о ???а
ЦК КП(б)У ??я? ????и з ??нь ??і??я, ????я, ?????ня і ????о ?????ня
????????? ? і?????х з ???в і ???х ?????в ? ????ї ???лі?. Х?????о ? ????и
??люю? 1944–1953 ?. В?и ??? ??і ? ?????, ????ням і ?уп?? і???????. У
????ії ?????о й ??? ????и з ??ів Д????о ??? С??и ?з?? У???. С?? ?х – ???
??у 16, в я?х ???я ?о ?????ю ? ?б????я ????о ?????ня ????????? ? ?????і
??мо???х ??г у ?????????у ???і 1939–1941 ?.

В??о в ????ії ?????о ????и 133 ??в, ?????? у ???? ?????? ???х.

В??? ??у ??? ??? ?????? ????и. С???? ? ?і?? у ???с? ??і???? ???? є
??і??ї д??л, ??вя?? ????м ???ям ?????о ???, ?? ?????-???? ???? К истории
первой Гаагской конференции 1899 г. Документы // Красный архив. – 1932.
– Т. 1–2. – С. 64–96.; Т. 5–6. – С. 49–79; Женевская конвенция об
обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года // Женевские
конвенции о защите жертв войны. – М., 1954. – С. 69–129; Конвенция о
законах и обычаях сухопутной войны от 5 (18) октября 1907 года //
Международное право в избранных документах. – М., 1957. – Т. 3. – С.
41–46.. Д?? ??а – ? ?і??и ????ів ?о ?я???ь ???в УПВІ–ГУВПІ НКВС (МВС).
О???о ????и ?я ???ня ??ї ?? є ????и, ?і?? у ?? ?і???, я? ?д?і у Р?і??ій
Ф???ії. Русский архив: Великая Отечественная война. Иностранные
военнопленные Второй мировой войны в СССР. Т. 24 (13) – М., 1996;
Русский архив: Великая Отечественная война. Немецкие военнопленные в
СССР. Документы и материаллы. 1941–1955 гг. Т. 24 (13–2) / Под общ. ред.
В.А. Золотарева. – М., 1999; Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы
и материалы / Под ред. М.М. Загорулько. – М., 2000; Русский архив:
Великая Отечественная. Немецкие военнопленные в СССР 1941–1945 гг.:
Сборник документов и материалов. Кн. 2. Т. 24 (13–3) / Авт.- сост. В.Н.
Вартанов и др. – М. – 2002. Ві??ня? ?д?ня ?????. С?? ?х – ???е ???я В.
Се?і??а. Т?? ???? ?????о ???? ?????.

Т?? ??м, ????я ??? ????у ??? ???? ???? ????я ?я ?а???ї ?????х у ????ії
???ь, ґ????? і ???і??о ????я ???? ??ін ?я???і НКВС (МВС) і ??????х ???в
?? ????я й ????о ?????ня ????????? ? і?????х ? ????ї У??? у 1939–1941 ?.
? 1943–1953 ?.

У другому розділі “Становище іноземних військовополонених та
інтернованих періоду Другої світової війни в Українській РСР” ?і???
?????й ?????й ??із ?????ї ?? ? ???? ?????ї ????о ???, ???и,
?????о-???в?о, ????о, ???-?????о ?????ня і???? ????????? Д??ї с???ї ??и
в УРСР.

П?тя?м 1941–1945 ?. ?? ???? ????? ??, ? ??????? ?і ???і п???? ?????ї
????о ??? й ??о? ???????е?х ? і?????х. О???ю ??ю ??? ????я ?????у ????ся
?? і?ля?я ?д ??ую?? ????я і ?????я ???. А??з ???і?? ????? ?і??ь, ? ????
????і ?? ????????? ? і?????х ? ????ї УРСР ?в ??м із ???? у СРСР.

В???я ????ів ??і??, ? в ?? ??и ? ??є?? ??? ???? ?к??? ????и, ???і??? ?
????я ????????? ? і?????х, ???? ????о ???і?у ????? ??, ? ??????? ї?є
?????о-???? ????ня. П?? ? ???? ?????ня ??? ? ??? ???і?? ? ?? ??? ?????го
??а, а й ???м ???? ?????х ???ів НКВС (МВС).

У ??? В??? Ві??ня?ї ??и ?р???я ??????о ???а?я ????х ?????я ???і???ю. С?е
в 1941–1945 ?. у ???? ?дя???о ?????о ??? ?і?? ???п ????ї ????і?ії ??
????ня. У ? ?? ??? ?????? ??ів ?я ???х ????й ????х ? і?????х ???в не ??
?д ?????о ??ня, ??у ???’я і ?м?о ??у ??і ?????????о, а й від ????у
?????ї ???, ??я її ???і???і, а ??ж – ?д ?? ????? ? і???і?? ????????”.

З???ою ????єю ??є??о ???у ??о ????? ????ня ??я ??рі??? ????ня ?????????,
??е ? ? ??? ?????о ???е ????ня ї??? ????о ??я. Т?у ???? ???н?и ?я ????х
??и ?????і ????, а в ???х ???? У??? і ?лод, ????? ???ю ? ????м 1946 р.
Л?е у 1947–1953 ?. ?????е ??з???я ????х ???і????. Н?? ????ня ???, ??
?????? ????і??? ???е ????ня, ???ся ??? ????? і ????? у ?й ??і. Т?і ?х?и,
?є??і з ????м ????ням ?? ????я в ???? ????х, в???и ? ????я ????а ????? ?
???? ? ??? ????и ????и т???? ?????ня ?????у.

Н????ю? ???-????е ??????ня ???????е?х, ???є УПВІ НКВС СРСР ??? ???????о
??ід ГУТАБу. О???? ?????, ? ??????и ?й ??ям, ?? ????і ??і??я ???в і ???і
????. Із ???? ??и ???а ???-????о? ?????ня ????х ?я??ся ???т??ю. Т?у
?дя??? ?яд ???? м??у ?????-????? ???в ? ???к ?????ї ?????ів. П?? ????ь
???іх, ?г?і???х ? ????ї УРСР, їх ?????іс? ???? ?????, ????ням і ???м???,
а ??, й я??ь ????я в ?х, ?я?? ???? і ???? ????? ???і?? ? ???. О???о
?????х ????в ???ю???ь і ???і?ь ?сяг? ???-???і 1944–1945 р. Е?????ь
???-с?і???о ? ????о ?????ня ?????ів ????о з??а ?? у ??є?? ???.

О?е, ?дя??е ?????о ? ?? ? ?? ???е ???ня ????х, як ? ????о ?і?ню??ся у
?????х ???х. Г???? ???ня? ?? ї?я і?ля?я, ????а ????-і???і?а ????” ?
і????е ?у?? ?????ня. Т?? ?????о, ? в ?? ???????? ????у ????а, ??е
?і???ся ??ю ????????? ? і?????х в СРСР, ?о я?? ??? ?????у ???і?” в
????????? ???ях ?????о ??? ???? ? до???ся. Т?у ???і? ??а ????ю?? ?? ? ?
??і ??і??ї ??? НКВС (МВС) в ?????, ?е й ?? ? ?? ?????? ????у.

У ???? ??і? “П?ця і???? ????????? ? і?????х в У??? в ?????? ??? і в ??
В??? Ві??ня?ї ??и” ??????но ???? ????о ?????ня ?????у у ???і ?дя???о
?????о ??? на ????ї УРСР у 1939–1945 ?. Т??? ???и ???іх ????х ?????????в
?к??????ся ???? ? ??в??? ?????? і??????и і в ??ій ????ії. Н????? ??, ?
?????а б ?е??? ????????я ?іб ? ???? ?й???????х, ????о ? і???о. Ві?і?и
????х ? ???? ?????ї НКВС, ?яд ???і ??рю?в ?р???и, ?ли ?????? і???ії ???
???ню?? ?й ????? (???аю? ? ??і?? ??о?й ???) із ????? в’я?я?.

П?ії ?д ??я 1941 р. ? ???я 1945 р. ????????я ?????ям ???и ????о ?????ня
?????????. У ?й ?с ї?я ??я, ?? і ??ля??ся як ???а ???? ??? ?????о ???
(?ряд з і?ля?єю ? ????ням їх як ???ї ??), ??е ? ????я ??лю?? ??’я??. Як
??і?к, у ???? ?????х ??х ???я ????о ?к????я ????????? ? ??????ся, а ?
??? їх ??????и – ?к?и як ?і???о – ?? ???о ??о ??ю?? ?? ? ???ям.

У ??? 1941–1943 ?. з ?? ???в УПВІ НКВС ?????є?ся ??а ???і?а ????? ?
???ня ????о ?????ня ????х. На ?ш ??яд, ? ?я?ює?ся ??а ????и: ?-??е,
?????ою кі???ю ?????у у ???х, ? ? ???я? ??і??ся ? ??і??ю ? ???к їх ????о
?????ня ?і??-??? ???х ????о-???ічн? ???м; ?-??е, ?м, ? в ??? ??????о
???у ????, в ???? ????ї ??????і ??а ??? ??? ? ???, ??? ???, ???і ???и.

Ві????я ??????ня ???? ??? УПВІ ? ???к і?????о ????????я ????????? ?
????ї УРСР ???аю? ? ??? 1943 – ???к 1944 ?. У 1943–1945 ?. ???? ???о ??я
??и??? ????????ь у ??????й ??? ? ??ій ????ії (?д 30 % ? 40 % ????о ??у),
? ????і ???єм?в ???? ??????і, ???????я, ????????и, ???? ??????і ? ?????
????ії. Ш??е ?????ня ? ???і ???и ???и ? ?????і ?????? ?с????а ??, ?я??х
і ?????х ???, ??а, ?????ої і??????и (????ь, ???я?в, ???? ??ів) ??.

Н??? – ?і?у 1945 р. в УРСР з’яв??я ?? ????я ?????у – ????о ?????? ???я?
з ??н Пі???ї ? Ц????? Є??и – ????о ???і ??і. Їх ???е ?????ня ?? ????
??????о-???? ?????і. Б??ко 80 % ?іх і???ів, я? ?? ???? ? СРСР і ???и ???
???????, ??і??и ? С?? ? Пі?? У??? і ???????и як ??? ?? ? ???є??? ????ї ?
????і?? ?????с?. Ще ??єю ??є?ю ?????ю ??и т???? ?????ня ??????? ?? ???
????і?ь ??і ? ??? ????я т???? ??у ? ???к ?????, ???і?ії ??????? і ???.
На ??? 1945 р. ??д ???? ??зн?ів у ??і ?????ня ??і ????????? й і?????х
????х і???ів в УРСР ??????ся ????ня ???ї ?? ????о ??у в ????й ????і
?????у, ????ня ????о ??у, ????я ???ю???і ? ?????, ??а??я ???и?в ??? ????
?????ів ? ??? ?????в, ????ня ??????? ї??ї п?? ? і ?? ??я ??????і, ???тя
??? ? ????я ????? ???в, ????я ?????і ???? ???и з ч?? ??????? ??.

Т?? ??м, ??із ??? ??і??, що ???? ?????? ?????ня ???х ?к ????????? ?
і?????х і ??????? ї??ї ??і ? ??ї???у ґ??і ????????я ????ю ????ю ?е на
??????у ??і Д??ї ?і??ї ??и. Я?о ?я ???у 1943 – ???у 1945 ?. ч??м ??
????ня ї?і? ????и ????и, а ?????і?ь ??і ????ся ?? ???ю, ? у ???? – ??ій
???? 1945 р. ???ія ????о ???я?? і с???й ???? ?????? ??і ???в ????ся ?
??я ??????і ??? ? ї?є ????я.

У ????? ??і? ????ня ????????? ? і?????х ? ??є?? ????и ???і? УРСР”
??????? ???і ??я? ?????? ??лю??я, ?????ї, ??о?? ? ?????? ????о ??р???я
????х й і?????х ? ????ї УРСР у ??є?? ???. Н????і? ?р???? ??? ???в ГУПВІ
МВС ?? ?????ня ???ї ?? ????????? ??а?є ? 1945–1947 ?. Т?і ??ю?ся ???,
????я, ????и, ? ??і?юю? ????? ?? ????я ?дя???о ?я? ? ??і ?????у. О???о,
???ою ?и??ю ??х ?ін ?? ???д ???і? до ???о ?????а і ?і??? ?????я ?????ї
??ою ????о-???і?? ?е? ?????? ???, ? ???у?? ???х ?????ів ???ї ???ї ?ли.

А??з ?????ї ?? ???яє ??????, ? ??? ??е ?т ???є ????ня ?о ???е ?????ня
?????????” ?д 29 ???я 1945 р., ??е ????о ?к??? ??’я??? ???? ??і ??н?х і
??о ???? ?????, я?й ??лю?в ? ???я ???. У ??ій ???? 1945 – ? ???у 1946 р.
у Р?я???у Сою? ?????ся ????ня ???и ????? ??і ????????? й і?????х, с?ь
я?ї ????ся ??і?ою – ??’я??е, ?ня??е ? ????е у ??й о??і ?????ня ?я?? ????
???ів.

Зі????я ????о-????х ????ів ?з???я ? ?????ї ????о ?????ня ????????? й
і?????х ? ????ї УРСР у ??є?? ??? ??і?ує ??у ?????? і ?і???ів, ? ?л??я у
?й ??і. Р?і??и ?????о з?????я ??і ????????? ? і???в?? ?? Ц??, С?д і
Пі??ь У???. С???? ??і??й ????? (??е ??ина ??? ????о ??у ???в) ?е ???
???????ся ? ????х ???нях С????? ? В????????ї ????. П?і?я? ??? ??и ????х
??ю?? ? ????і ? ?????і ???є?? ??? ??????і, ????? ?????ні ?я? ??. Р??і
????? і?????х ??і???ся у С????ій, В????????й, Д???????ій ? З??і??й
о??тях, а ї?і ?????и ??ю?? у ????й, ????і?ій, ???ій ??????і ? ? ??????
?????і. Що ?ос??ся П?????я і ???? ???ів ?????, ? ? ?х ????ях ??і??л?я
???я? ???? ????ь ???????е?х, ? ????????я ?я ????и і ???? ??????
і??????и, ? ????у ???? ???н, у ?????бній ??????і, ??.

До ???х ???м, ? ???? як ? ?? ???? ???ів ????????? ? і?????х, ?к і ?
????і?ь ?к????я ї??ї ??і, ?ід ???? ??: ??????і?ь ???, ?????? ??и ????ня,
????го і ?????о-??і??о ????ня, ????я ?????ї ??і? ???и, ????е ?????ня
???? ???ів, ???і??я ? ???? ???я?і ???, ?????? ?????я ??і, ??????і?ь
???я?м, і?????м і ????ням. Нез??ю? ? ?, ????и ????о?і ????о ?????ня
????????? ???? 1946–1949 ?. ????. З???і ????ї ???ю? ??? ????у ????
?і???я ?????і ????о ??у ??д ?????ів ???в, а ??ж ????ня пр?????? ??і
?????????.

У 1946–1950 ?. ??і ????ї ? ??т?ня ??????ся й у ????і ?????о???? ?
і?????? ???? ????? ???ь. Я?о ? ???у ??о ???у ???і ????и ????я ??и
??ю??ся у ??х 60–80 %, ? ?д ??? 1949 р. ?? ??? ? ???х УПВІ МВС УРСР ?
107 %. Н???? ????я ??????? ї??ї ??і ??и: ?????і?ь ???в і ??и??я ????ї
????? ??и ???????е?х ? і?????х, ????я ??то??? ??????? ??????х ???в,
????я ????? ????? ???в.

О?е, ???я??й ??із ????? ??р???я ??і ????????? ? і?????х у ??є??у СРСР
??і??, ? ??і?ь ??т, ????х ?? у 1946–1947 ?., ?????? ???? ??, ????ї ?д
ї??? ????о ?????ня ? ?? ??? ???. Ця ????я є ?????ою і для ?і?и ????в ?
?????? ????о ?????ня ????????? ? і?????х ??ї??? ??и ???и ???в. У
1947–1950 р. ???? ї??? ????о ????а?я ????ся, ??е ?? ????і?ь ??ла.

Опрацьований матеріал дав підстави для таких висновків та узагальнень:

– А??з ??у ???? ???? ?? ?і??ь ?о ?????ь ??і???о ????о ??і??ня, ??вя???
???ню ??нь ?????ї ????я ? ????????я ????????? ? і?????х ? ????ї У??? у
1939–1953 ?. П? ??цю??і ????? ?? з ??ї ???? з’я???, ? у ??? ???в ???????
?е??? ???, ? ??люю? ????о ?і ???и ? ??я? ?я???і ?г?ів ?????о ??? ? ????ї
УРСР і ???яю? ???і?о і ??і?о ???и ?? ????, а ??, ?й ???? ??ям є ??????м
й ?????.

– А??з ?р???? ?? ? ???? ?????ї ????о ???, ???и, ?????о-?????, ????о і
???-?????о ?????ня і???? ????????? Д??ї ?і??ї ??и ???яє ??????, ? ?дя??е
?????о ? ???о ??д ??ю ???ня їх ????о ???ня. Г???ю ??ю ???и ????ся і?ля?я
?????????, ї?я ????а ????-і???і?а ????”, і?е??? ???е ?????ня.

Т???ія УРСР ???я?? ??ою ???і?ю ??і??я, ????я і ?????ня ????????? ?
і?????х. М?????ь ?????х ??т ????а ????ь ??і?ння ???х ??і??? ?????ів,
????м ? ?????? С?? й Пі?? У???. А??з ???і?? ????? ?і??ь ?о о?????
??????” ??и ???? ??? ?я ????х ? і?????х і в ??? ???и. П???? ????і їх ??
???і й ??? ?? ???а б?и ??? з ???? у СРСР. На ?ш ??яд, ???ою ???ою ??о ??
?????? ???.

З’я???, ?б ???ю?? ????у ???і?ь ????х, ??а ??? ?????а ???п ????і????
??????о ???а?я. На ??у ???, ?? ???а ???о? ????ня ????я ? ??? ???м і ??
????і??? ?а ???і ???п?’я?? ???ня в ??? з ??????он??и: ???е ????ня ?
??е???? ?????у ? ?? ????е ???е ?????ня.

П??? ??и ???в ?????і?ь і?ую?ї ???и ???-?????о ?????ня. Т?у ?дя??? ?яд
???? ??? ?????-о????х ???в ? ?х?? ?????ї ?????ів. П?? ????ь ?х ???в ?
????ї УРСР і я??ь ????я не ???і?? ? ???м ????, ? ???? ?????. Л?е у ??є??
??? е?????ь ???-?????о ?????ня ????о????х ? і???ва?х ????о ???є.

– Ві???ю? ?????і, ????? ?я ??и ????о ?????ня ???? ????й в УРСР, ????о, ?
?????ї ??, ??а ?????а б ???і? ??е?????ня ?іб ? ???? ?????????, ????о ?
??. Ч?? ??????і ???? ?????о ???у ?????о ?л?у і ?? ??і? ??? з ??????, в
??? ї??? ????????я ??? ?? ????о ??ід і ????ії ГУТАБу НКВС. Полонені для
радянських господарників, звиклих до масового використання підневільної
праці в’язнів, виявилися новим, захищеним міжнародними конвенціями,
контингентом, для якого мали розроблятися окремі, специфічні умови та
правила працевикористання.

– В силу централізованого характеру відомства, котре опікувалося долею
бранців війни в СРСР, про якусь окрему “українську специфіку” в
загальних, політичних питаннях військового полону говорити не
доводиться. Таку специфіку можна виокремлювати, хіба що, на етапі
реалізації рішень Москви та їх конкретного втілення на українському
ґрунті. Також з’ясовано, що у ??? Д??ї ?і??ї ??и ????о ?????????ся ????
?????ня ??і ?????????: її ????? ????й ????, ?????а ??????ь, ?є???я ??і.
Х?а ??і ?????ня ?р???? ??и???в ????????ся ????ою ??ою, ?б???, ???? і
???? ??????ням, н????м ???м ??і ? ????? ??, ?е ж як ????е, ?? ???? ??к??
?????ії, ?? в ??? ???и р??и з ????? ?ло ????о ? ???????і ???? Ж????ї
??е?ії, а ??ід і ??? ??і??? ???в.

– Важливою особливістю сфери трудового використання військовополонених
та інтернованих на території УРСР у 1943–1945 рр. стала найбільша в СРСР
регіонально-галузева концентрація цього трудового фонду. У 1943–1945 ?.
??зя?, в як? ???? ???о ????????я ??я п???? ? і?????х, ?? ??????ня і ??а
????ія. Ві???м ?? ????я ????х ? ????и ???є?? ???? ??????і, ???????я,
????????и, ???? ??????і ? ????? ??л??ї. Ш??е ?????ня ???і ???и ???и ?
????і ?????? ?????? ??, ?я??х і ?????х ???, ??а. К?м ??, ?? ??????ися й
? ?????і ?????? і??????и, ????м, ????ь, ???я?в, ???? ??ів ??. П??
??????о-???? ?????і в ????і УРСР ?? і ???е ?????ня і?????х. М?? 80 % ?х
?іб ??і?и? ? С?? ? Пі?? УРСР і ???????и як ??? ?? ? ???є??? ????ї ?
????і?? ??????і. Ще ??єю ??є?ю ?????ю ??и ?у??? ?????ня і?????х ?
??????у ??і ??и ?? ??й ??? ????і?ь ??і ???іх ? ???е з???ня ????о ??у ??з
???і?ь і ???і?ію ??????? ? ??? ? ?????у.

Для періоду 1943 – початку 1945 рр. спостерігалося нехтування трудовими
ресурсами бранців, а продуктивність їх праці дуже низькою, то у середині
– другій половині 1945 р. ситуація поступово вирівнюється і пересічний
показник продуктивності праці військовополоненого почав наближатися до
рівня самоокупності витрат на його утримання.

– А??з ???? ?????х ?тів НКВС (МВС) ???яє ??????, ? ?ме у д??й ???? 1945
– ? ???у 1946 р. у Р?я???у Сою? ?????ся ?р???я ???и ????? ??і ????х й
і?????х. Н??і ця ???а ???а о??? ?????х ? ???? ?ін, ??? ??м ????лю??ся,
??е її ?? ??ш??я ??і?ою – ? ??’я??е, ?ня??е ? ????е у ??й ??? ?к????я
?я?? ???? ???ів.

О???? ????и ?і????? ?????ня ???х ?к ????????? ? і?????х ?? Ц??, С?д і
Пі??ь У???. С?е ?т ?????а?я ?????-????? ???і?, ? ?в ?????е ???ня ?я
???и. М?? ???а ??? ????о ??у ????х ???????ся ? ????х ???нях С????? ?
В????????ї ????. П?і?я? ??? ??и ????х ??ю?? ? ві???і ? ?????і ???є?? ???
??????і, ????? ?????? ?я? ??. Р??і ????? ін????? ??і???ся у С????ій,
В????????й, Д???????ій ? З??і??й ??стях, а ї?і ?????и ??ю?? у ???ній,
????і?ій, ???ій ?????с? ? в ?????? ?????і. На П?????і ? в ???? ????
????? ??і???? ???я? ???? ????ь ?й???????х, я? ????????я в ?????ій
і??????і ? ? ????у ?р??х ???н, у ??????ій ????в??, ??. Т?? ???іл ????о
??у ????ся ? ?? ?????о-????ю ????ою ???і? П?????я і З?і?? У???, ? ??
????о ???? ????, а й ???? ????? ???ням ??о ???у.

– Т???и ?????, ? ???? ? ?? ???? р???в ????????? ? і?????х, ??т???ь
?????ня ї??ї ??і, у ??є?ий ??? ????ся: ??????і?ь ???, ?????? ??и ????ня,
????? і м??і??о-??і??о ????ня, ????я ?г?і??ї ??і? ???и, ????е ?????ня
???ів, ???і??я ? ???? ???я?і ???, ?????? ?????я ??і, ??????і?ь ??т
???я?м, і?????м і ????ням ??. В???с у ?воєн?й ???, в ??? ????ня ?????я
??х ?????ів ?????і ????????і ? і????? ??и ???? ???? с?????ї ????? ????ів
???є??, ?ж я?? ?????? ???? ?????о ? ?й ???? ??.

Незважаючи на всі проблеми, загальні показники ефективності трудового
використання полонених протягом 1946–1953 рр. значно поліпшилися. В???м
???? ??о ??о ????я ??г ? ?????ї ??і й ??і? ???и ? ?????і. Пі?я ??и
?????ь ??а ????а?я ????????? ? і?????х ? ?б?? ? ??і??і?ю. У цей період
все рельєфніше виявляється тенденція певної “лібералізації” підходів до
організації праці полонених. Широких масштабів набуло розконвоювання,
використання на роботах дрібними групами, разом із цивільним населенням.

Військовополонені та інтерновані, розміщені на території УРСР, становили
значний і важливий контингент трудових ресурсів, що досить ефективно
використовувався на відновленні зруйнованого війною господарства. Й?о
???? ?????ь ?д 1944 р. ? 1953 р. ся?? ???о 500 ?с. ?іб, ? ????о ????о
???? ??и? ??? ?х ???????ів у СРСР. Характеризуючи їхній внесок у
повоєнну відбудову як суттєвий, слід наголосити, що головний тягар
відбудовчих робіт ліг на плечі радянських громадян.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНІ У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

1. А??єє?-П?цюк Д.О. С?і??о-???е ?????ня ????????? ?????х ?мій в У??? ?д
?с Д??ї ?і??ї ??и ? в ?р? ??є?і ?? // С???и ?є?? і??ії У???: З??? ????
с??й / НАН У???. Ін-т і??ії У???. – К., 2005. – В?. 9. – Ч. 3. – С.
79–85.

2. А??єє?-Пр?юк Д.О. Д???? ?????х ???в У??ни ?о ????я ? ????????я і????
????????? й і?????х в У????ій РСР у 1939–1953 ?. // А?і? У???:
Н???-????? ???. – № 1–3 (259). – К., 2007. – 471 с. – С. 184–189.

3. А??єє?-Пр?юк Д.О. П???????ня ????????? в У????ій РСР у 1939–1941 ?.
// Н???й ???с НПУ ім. Д?????. С?. № 6. Іс???і ??и: З??? ???? ??ь. – К.:
НПУ і?? М.П. Д?????, 2007. – В?. 4. – С. 205–213.

4. А??єє?-Пр?юк Д.О. Т??? ?????ня і???? ??ь??????х в СРСР у ?? В???
Ві??ня?ї ??и // С???и ?є?? і??ії У???: З??? ???? ??? / НАН У???. Ін-т
і??ії У???. – К., 2007. – В?. 11. –С. 245–251.

5. А??єє?-П?цюк Д.О. П???к????я ????????? ? і?????х у ????і ??а К??
(1945–1950 ?.) // Ф?? ??а. – 2007. – № 3. – С. 11–14. – [Е????? ?с?с]. –
Р?? ???у: http: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-3/07adovmk.pdf.

6. А??єє?-П?цюк Д.О. В?????я п?? ????????? ? і?????х в У??? (1944–1953
?.) // Б???тя ???у: М?е??и ?????ї ???о-????? ?????ї (м. К?в, 22 ?і?я
2005 р.) / К???? ?ц. ?-т ??р. ??в. – К.: ВПЦ МВС У???, 2006. – С.
257–265.

7. А??єє?-Пр?юк Д.О. П???і ?й??????? в У??? (1939–1941 ?). // Н? Д??? ?
Ві?ою: М??і?и ?????ї ???? ?????ї ?к?ї? і П??а у ????? ???нях ХІХ – ???у
ХХ ?.” (м. К?в, 5 ????а 2003 р.) / У?р. А. Ч?????, В. Т????. – К. –
2004. – С. 161–165.

8. А??єє?-Пр?юк Д.О. О??і??я ??? і ????я ві???????? ? і?????х ? ????і
?’є?ів ???і У??? (1945–1950 ?.) // У кн.: Ві???? ??н ? і?????я
(1939–1956 ?.) – К.: П?????? ?д-?, 2008. – С. 255–259.

АНОТАЦІЯ

А??єє?-П?цюк Д.О. О??і??я ????я і ????о ?????ня і???? ????о????х ?
і?????х ? ????ї У??ни (1939–1953 ?.) – Р???.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2008.

На широкій джерельній базі здійснено комплексне дослідження питань
?????ї ????я і ??е ?????ня і???? ????????их й і?????х ? ????ї У??? у
1939–1953 ?. У ??? ??і?юю?ся ???? ??и, а ??ж ??? ??????о ?????ня,
????ня, ???-?????о ??????ня і ??е ?????ня ????????? ? і?????х. Вия??о
????ь?-???? ?????і ??і??я й ???і? ????? ?????ів ? т???ії УРСР, ??ля?? й
??????? ?????і їх ????о ?????ня у ??і ???и ??и ? у ??є?? ???, ?і?? ї?ій
???? ??? у ????у ???і? ?с??і?.

Ключові слова: працевикористання, полон, військовополонені, інтерновані,
контингент, відбудова.

АННОТАЦИЯ

Алексеева-Процюк Д.А. Организация содержания и трудового использования
иностранных военнопленных и интернированных на территории Украины
(1939–1953 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.01 – история Украины. – Национальный педагогический
университет имени М.П. Драгоманова. – Киев, 2008.

В работе на основе всестороннего анализа широкого круга архивных
материалов, научных публикаций сделана попытка комплексного исследования
специфики содержания и трудового использования военнопленных и
интернированных на территории Украины в 1939–1945 гг. и послевоенный
период.

Дана развёрнутая характеристика регионально-отраслевых и структурных
аспектов размещения трудовых ресурсов военнопленных и интернированных,
особенностей режима содержания, материально-бытового обеспечения,
питания, лечения и медико-санитарного обслуживания, а также организации
и трудового использования контингента. В диссертации осуществлен анализ
нормативно-правовой базы, в которой советское руководство юридически
закрепляло различные аспекты содержания и трудоиспользования
военнопленных. Приводятся статистические данные о количестве
военнопленных и интернированных, используемых на работах, разделении
контингента по регионам и отраслям, в которых был востребован их труд,
качественных характеристиках рабочей силы и др., позволившие составить
представление об их реальном вкладе в восстановление разрушенной в годы
войны экономической и социальной сферы УССР.

Установлено, что нормы питания военнопленных в среднем были выше, чем у
советских заключённых ГУЛАГа. При этом, чтобы стимулировать
производственную активность, власти впервые испробовали принцип
дифференциированного продовольственного снабжения. По мнению автора,
такая система продовольственного обеспечения была похожа на шантаж
голодом и должна была материализовать два важных задания при работе с
военнопленными: физическое сохранение ещё трудоспособных военнопленных и
интернированных и их эффективное трудовое использование.

Анализируя особенности использования контингентов на территории УССР,
диссертантка отмечает, что ?р?ля?, в ???х ???? ???о ?????лся ?? ??????х
и ???????х, ?? ????? и ??ая ?????я. Ощ??? ?? ?????е ???х к ?????е?ю
???ия?й ????? ???????, ??????ия, э???э????и, ???й ??????? и ???й ?????и.
Ш??ое ????? ???? ???ы ???? ? ???н???и ??????о ?зя??а ???в, ????????х и
?????? ?????, ??я. Кр?е ??, ?и ???я?? и ? ?????е?и ?????? ???????, ???
??о, ???? ??г, ???р?, ???х ??? и т.п. О?????е ???????-????ые ?????и в
????е УССР ??о и ???? ??????е ???????х. П?? 80 % э?х ?ц ????? ? В??? и
Ю? УССР и ?????? ?к ???ю ?? на ???ия?ях ???? и ме??????? ???????.

О???? ????и ??????о ????ия ???х ?к ??????х и ???????х ?? Ц??, В??к и Юг
У???. И??о ??ь ???????ся ?????о-???????? ????л, ???й ??з ?? ??????ое
???? ?я ?????а и ??о??и ?? ??? ? ???? ????о п????ия.

У?????, ?о ????и ?????, ???е ?ия? ? ??оя?е ???? ???? ??????х и ???????х,
э?????? ??????я ? ??а ??: ??????о?ь ???, ?????????? ???я ???я, ???? и
?????о-?????? ????я, ????я ?????и ???и ??????, ????е ??????е ??????,
????ия ? ??????? ???, ?????????ая ?????я ??а, ???????? ??т ?????й,
?????? и ????? и т.п.

На основе результатов исследования автор пришла к выводу о том, что
советское руководство не ставило перед собой цели физического
уничтожения контингента. Проблемы, которые возникали при этом, стали
результатом действия нескольких взаимосвязанных факторов. Во-первых,
нормативные документы, которые регламентировали содержание военнопленных
и интернированных, создавались на основе документов ГУЛАГа. Во-вторых,
экономика государства находилась в критическом состоянии во время войны
и в послевоенный период. В-третьих, отношение советского руководства к
пленным было таким же потребительским, как и к гражданам своей страны.

Ключевые слова: трудовое использование, плен, военнопленные,
интернированные, контингент, восстановление.

ANNOTATION

Alekseyeva-Protsyk D.A. Organization of keeping and labor exploitation
of both of the foreign prisoners of war and the internees on the
territory of Ukraine (1939-1953). – Typescript.

The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of
historical sciences, speciality 07.00.01 – History of Ukraine. –
National Pedagogical Dragomanov University. – Kyiv, 2008.

Complex research on different aspects of holding and employment foreign
prisoners of war and interned in Ukraine during 1939–1953 was done on
the wide literature basis. The work depicts the conditions of life, the
level of financial support, nourishment, medical sanitary provision and
usage of work of foreign war prisoners and interned. The author revealed
regional peculiarities of placement and division of the working
resources on the territory of USSR, examined and analyzed characteristic
features of their employment in various war periods and in post war
period, estimated their contribution into the republic economy
renovation.

Key words: labor exploitation, captivity, prisoners of war, internees,
contingent, reconstruction.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020