.

Хрущовська відлига

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 7636
Скачать документ

2

Мі????? ??? і ??и У???

К?’я?? – П?і???й ????й ?і????

І????й ?к???

Р???

? ??:

«Х????а ????

???? 41 ??и

З????? Д??а В??????а

ЗМІСТ

В??

1. Р?я??? ?юз. Р?ія

1.1 „Ві??? (1953 – 1964)

1.2 Від???ня ???????о ?????у

2. Н???и ?ін ?в???ї ????

2.1 С?і??а ???а ????

2.2 М??? ???? ?й ?я ??? з ??и

В???и

С?с? ?????? ?????

ВСТУП

На ?й ??яд, ??л?а, я? ????ся у ??й ??? є ?? ???ь?ю, не???? ?? ????е її
????я. Для ???? ???и і ?с???? ця ???? є ??єю із з???х.

А?????ь ???? ? її ????ня ??????ь у ??? ?? ??влюю? ??р ?? ???? ???:
???о?і ????и ?ж США ? СРСР ?д ?? Х????? ???и. О??а ?? ???? ??? ?є ??у
???? ?’є? ??і??ня: ???а ???? ?ж ????и, ? ??в ???? ? ?да??й ???? ?????о
???? ???.

Для ?ся??ня ???? ?? ????я ???, ????о ???? ?? за??ня: ві??а (1953 –
1964), с?і??а ???а ???? ???, ?? Х??? у ?????у ???.

1. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ. РОСІЯ

1.1 „Ві??а” (1953 – 1964)

5 ???я 1953 р. ??р Й.Ст?ін. Пі?я ?? ??? ??о??я ??й ??? ?дя??ої і??ії.
Г??о ???о ???я ?о ?а???у ????. Сп??? ??і?і ???ї ??яв Г??ій М??к?, я?? ??
???че? ???ю Р?и Мі???в СРСР. О?? ? ??и ??ся ?????й ?ф ??нів ???и Л?ре?ій
Б?ія. Ви????м ????? у ???і ? ??у ?? ????а ??. Вій??? ? ?? з ???? Г.
Ж???, я?й ??я ??? С??? ????ся ? М??и, ??е???и Л. Б?ію. Й?о ?????и у ???
????, ???с?і, ін?х, у ?? ??і й ??ма?х, ??и?х і ???іля?. Пі?я ??о ? ?о??і
???ї у ??ля?й ?р??і ????я М??а Х??в. У ??с? 1953 р. ?н ?? ??? се???? ЦК
КПРС. На ???у 1955 р. Г. М???? ?? ???о з ?са? ??? ?я? й ???? М??ою
Б????м, я?й ? ?е???? ? ???у ?? у ?????і.

Н????и С??? ????, ? ?????я ???? «??у???я га??, ??? і ???ій ???????е і
?ї? у ?? ??з?? ???іх ???ь?х ???в. П???ж???? ???? ?а? ???ння в’я?ів В?к?и
(1953) ? і?? ?????в ГУЛАГу. Н?е ?????о ??о на ?я? ??????ю ??і??-????о?
??я. П??ся ??? ?к ??? «????.

Пі?я ??? С??? ?? ?дя??і ??? ????и ?ні?ію ?’яз??м ? ??ін ? п’я? ??в. На
?лю ??? ???о ?и???? ?е??и, ???? ????і в’я?і ?? ??? ???і? ??і? ?’я?ення.
Це ?????? ви?х ?????і у ???. В???і ???і ??? ???ні????ся у ???ї, с??????
?і?? ??и, ??д ?х «П? ??? ???і????ь ????ів і ???в?в ? ?????й ??ід з
пі??є?? ? ???в і ??? ?з ??ж?ї ????. Пі?я ??? Л. Бе?ї ????ся ???яд ??в
???’я?ів. Д?я?и ?сяч ???д?? потя???я з ????? к?ц???в, ??? ??? ?о ГУЛАГ.
Б?о ?и?я? ???я ?о ??і???ю ?????? у ?? ??и на??в ? ві????я ї??ї
?????о-??????? ??н?ії. П????ся ? ??? ??ь ???і, і??і, ???їв?, ????, ???и.
О?? у ??і ? ?а????ю ?? ????? ????? ??ям, ????м ???м ? ?я?м і?? ???м.

К??і???? ???ом «???? ?? XX з’ї? КПРС (лю?й 1956 р.). У ???? ? ????у
????і М. Х??в ??? ?з?? ?ра???і ???и, ??? С???м ? ?? ???ням. О?? ??
??і?о-???? ?????о, ??і?ую? «??т ???, ???? ?????, ? ??і??і ???и ?? ли?
«????ією» ???і?у. М. Х??в за??? ????и ??і?? і ??рну?ся ? і?й Л?і?,
???ую? ?и ??у, ? ??? ???к ??????? ?????а ?????? ?со?й ??р ??и ??? лю?й,
? ?? ? ?? на??м ?? ???? пер? ????? ? ???з??о ЧК – і????т ?я ?и???я ?я??
ін????? і ?????ня ???м.

П???? ????ь ?дя???о ??і??? ??? ???у ?а?ні?у, ???аю? ? її ?????ь і
??с???і?ь. Н??і?ь ??е???? ??, а ??ж ??? лю?й, ??????х ????ч?ю ?ль????ю
?????ю, ??і??ня «??к?о ??я» ???я? во??. У ??? 1956 р. у Т??? ?д??ся
?????ія ???? ??и но?? ?????а СРСР ? ??? С???, я? ?? ???іля? ????и МВС.
А??????? ?? М. Х??? ???в ?ір ????і ??и?ї ЦК КПРС. Г??ій М???в, В’я???
М???, Л?? К????, Дми?о Ш?і?в ? і?і ??і??и ??п?и у ??у, ?б ????и М. Хру??
???. У ?????й ??? М. Х??? ???я ???? ?р??? ??? (??е? 1957 р.). На ??у
????ю ???в ?? ???? ??о??ю М. Х??? ?о ????я ? ??? ЦК «????і?? ?у?» (?к ??
???о ?????? ????в). На ??і? ?д ??в Ста??, ?о????ів ? ???іля?; їм ??
????о ?ацю?? ? ??в?х ???х у н??х ?н?х ???і?я. Це ??о ???ою ????ю
?м’я??ня ??????? ?ж?у.

П???а ? ???і ?і??а ???ї М. Х???. У ???і 1958 р. ?н ?ійняв ? й ??? ???
Р?и Мі???в. З?????я ??и і ?ре???ня її в ???? ? ря??? ?д ??і?я ??? ??я і
????? ?? ???у. М. Х??в, як і ????і ??і, ???в ????? на?д, ??ую? ??? ?
????у. На ???у 60-х ??в ?н ????? ?? ? ?????о ???с?ч?? ??і??? ??????м
??анням, ?????? ? ??ця???? пе??. У ?? ??о ???я ?? ????? і ? XXII з’ї?і
КПРС (1961 р.) ??ня? ?? ???? ??ії, у я?й ???????я: «Н?і?є ????я ?дян??х
лю?й ??? ? ?????.

1.2 Ві????я ???????о ???мі?у

Т?і ???ія, ? ???ся ????і ??? і ? ???м, ????, як ?? ???ся, ??д Х??в? ?а
???. О?н ?ля?в у ??, ?б смі? ?и ???, з ??? ??, ???? ??? ?????т, ??и ??у
??с??і?ь ??? ??ії в ??? шля?в ??? з ????в, з я?? ?? ??а?ся, а з і??о б?у
– ?????и ? ?і??х ????іх ??р?х, ? ??я? б ????т КПРС, ????и ?? ???і?у. І
???: як ? і ????я ????і ???, ??і?? ?? ??ій, ????и ?? ?яки? ????? ??м
????тям ?і?, ? бу? ???? ? XX з’ї?і КПРС (я ?ю ? ??і ????я ?? ????ів ?о
?ж???ь ???? ??у, ?о ???і?ь ???о ???? ? ???і?у і ???? ??? ?я?в ?? ?????а
і ?я? і?і). А? в ??у ???у ??а ?? в ?? ?л ????? ?р?ї ?д ??ш ????о
??????ня і?о???? ???м, ?лі?? і ???и. І ????ся ????о я?? ??у “???зу??”
мі????й ??????й ?х, у ???е?й ?? ?? “????ну??”. На ??, ?в ???й ??? ?ях.
Він ? ?г ???? і ? ??іс ???? ???. Х?а, ???? ?жу?, я ? ????й, ? ?’є??? ?о?
і ?б’є??ні ???и ??? ?? ??и??ь і??о ???.

З???о, ??? ??аю? ?й і?? ??р ???, ?як ? ??а с??? з ???ів ?я? ????і ???и
?р?х ?????х ?д ?му????х і ?біт??в ??ій (?м ??? ? в?и ??и ? ????м
“Комі???” і ???ся са? з 1956 р.) і ????я в 1958 ?? мі????? ??????? ???у
“Про?е? ?і? і ???і?у”. А? ???є?ся фа??, ? ????ня ????в у ко?????х ??іях
?? мі?? ?пи?? ? в??ся, як ? в??ся ??? ?ре??? і ?ш ???????й (у ??? ???у
??і? ?? б с??? “??ко??і?ий”) ??ід ? і?? ????й, а ??ж ?????о і ????м у
???і ? ???м, з я?? ??????я ?і??й ??????й ?х.

М??ь, ??і?ш ???і ??і?и ??? ??? ?? ?’я?? з ?м, ? ?у??і в ??????? ?? ??м??
???и Н. С. Х??? ?о?? ? ??, ?б ??і???, а ? ????? ????я ??і??у, ?дт???я
??? і на???? ??????ію ?????о і ?????? ??я ???.

Ще ??ш ????ї ?? ?? ???я Х???, ????? ???иц?а в ці?? ? ????у ??у в ря? ??н
С??? Є??и, ???во в У???і, а та?ж у П??і.

У???? СРСР ???? ??ї в ?х ???х ?????ся в ????у ?ху?у ?? ???о, ????, ????,
???? ????у ???ію, ?е ??м ?????и її ???, ??и ????т??, ?????м ? ?ль? ????й
?е?у ??ід, ?е і ?ю? ??я ???? з ??, ?о ??? ??няв XX з’ї?. Т?у ? у ?і?і ?х
??й ???и ??ь ???и ??р??лю?ї й ???-???й ?яль??і, ? ??о ?е ??р?????ся в ?с
?я ??у??я ? ??? і???с??я, ?е і ???і ?? ??и.

У ?м, ? ця ??я ??? ???у ???о ???????и, ??ба?м ?ре???я ? ????? ??іді –
??і? ??? в ???і “П??ня ??с?ії”. У 1956 ?? ?н ?????в ??? ?іл?? ?а?й, у ??
??і в ??? 5 ? ?ер?в ???й ??? ??? Б. А. Н???а й О. В. Г??є?ї “До ???я ?о
??та??я д????ії і ???”. За ? ???у ??я по?й у П??і й У???і ??? (??м з
?я?? і??и ???? ??т?) ?в ???? ??о??ню. П? ? я ??ую ???р: ??д ?я?х з ??ля?
????ів ?? ??е в ??й ??? со???і?е ??і??ня “П? ???и ?????і в ???і????
?с???? (? ????? Гор??ь?ї ???і)”, ?????? ?ою і Е. А?б-О?и.

С??м, ??я?м ря? ??в ?я п?і??? і і???і?? ??і?и?в об?????я в ?м, ? ??
???ю? ?с ? “????х ??й” ? ро?іляю? “???? ???ї”, ????ся ?? ?????м. Д?аю –
?? ? ?? ? ?ку????о ?????и ??з ????п??ь ????? ?рв??? (1957 р.) Пле?? і
????ів (я?о ?? ??ся) ????іх ?сі?? П???ї ЦК КПРС, – ? ??ї в У???і і П??і
????????я ??і???и ?я ???? з і???и ??????? ? ??? “? ??х”, ?е й у ??в???
??ії і ???. З??? , ??яд ? ?з ??о ?і??ся в ???ї М????, Ма???им і ї?і?
???ь??? в ??? 1957 ?? ??? ?????? від ??и Н. С. Х?щ?а.

С? ?? ????о ????’я?у ??й у ???х, ? ???? ??? ??а со??і???ї ?і?????, і
?????? ???? СРСР ??ид?й і ??? в ??, у ?я?? ??, ? ?р?х ???. А?, ? ??,
???р ця ??????і?ь ??і? ?? ?я ??? Р?я???о Сою? (а ??ж, ????, і ?я
і?? ?аїн ?і?????) ???в? ??і?и. Н?? я ? ???ся ??о ???я в ?’я?у з
??я? 1968 ?? в Ч??????и (і, ????, у ?’я?у з ????м ??й у К?? в 60-х, а
??м і 80-х ??х, ?е ?? ???ія ????ся ????, ? ??у??є ??і??о? ?з?я?). Ч?у
???, як ???о, ????ся ? ш?? ?м, ??м ????? Д?аю, ???ю ??ю ? ??й ? ???і.

П??аю? ? ??і???о ??в і ? ??? ????? ?? ? ?а?? (у ?я?? ??, ??й ?? ?і??а
??а ?? й у ?с, і в і?их ?аї?х ???і?ич?ї ?і?????), ? ????? в ?? є?? ?????
?, ? ??й ???, ??й ????? ???і?. І?? ? ???м (?и ????у ??і ?????и ?и ?????
???й е?????о і ?лі???о ??ою ?????і ????с?) ????я ?ш ??ід ???рюва?,
??ю??. А ?? ?я?й ??ід ?д ?дян??ї ???, ?дя???о ?аз? ?????я як є??, як ???
???? і?у за??? ??? ???із?, ? ??? ?м в??к. У ?х ??? ?д ??й в і?? ???х
??но ???в ? ????ю ????, ?ю? ? ?ля???ї ??к і на??їв, ?і?юючи ???ї ??х,
???ляю? ??ції і??. І, ???і?, ???и – ? ? і?і ?і? у ??й ??? ????и ???
???ю в ?сі?в, ??м як ??н?й ??н д??? ?тя?, ? ??? ??? ???т, ???и їх з ??к.
С???ї ??рю??ся ?ає? н????і, ? ??і?о ??????и ба??я ???? ? ?д ??й у ???в,
а ? і ????ся в ї?і ???. Т?у ? ???? ?м я??? ???ів ??о ?????я ? ??? як
????, ?е і як ???а ?????ї ??і???і. В ?? ?????, к?и ? ?шу? ????и ?????? ?
?но??ю ? і??у, ? “є?? ???й ??а??”, ?????я в ?и??і ?д ???ння у ????і ???
??х ??ів і ?ю??ів, ????я ????? ?і??ся як ?я ?с, ?к і ?я ?х. П?ії в і?ій
??? ????и ?????я як ?? ???шня ???, ? ???о і ??? ?я ??ч?ня. А ?? ?? ?????
і ??? ?в??????ч?х ?????.

2. НАСЛІДКИ ЗМІН ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

2.1 С?і??а ???а ????

З???о, ця ?і? в ??й ??і?ій ???? ?? ??? ?ря??? ?с??и. К?і???о ря? ??н – у
?? ??і ГДР, Р??ії, Ч?????и?, Б?га?ї – ? ?я?? ????? ? ?????я ??і?с?а,
??я?, ча?м ?????и?о ????ся ? ??? ???ях, ? ?????ся у ?ій ?с ?д ??м ?
???м ???, ?е ??з ??і??ся ??е?ч ?м ?о??м, ? ?????ся в СРСР (у ??у ????я
????й і????й ????: ????? ????ся в ї?і ???, ? ?????я ??ю ви???и і ?, ?
????я ?д ??м ???м ???м ??ш). А ????ня ?и?? ? ????я ?????ї ?????? і
???, ? ??в ? ?м. У ря? к?їн – з ???? ????и ?я ??????х ?л.

У ?і?і ?????х з?н, ? о??? в 1989 ?? ??? С??? і Ц???ь?ї Є??и, ?? ?? ????
у ????? їх ??а ?’є?? ? ?л?и ???ії в ??ії й у ???, ?е і ????? ????. З
???и Пле??в ЦК КПРС ???, ???а, ???а ? ??? ?????о ?????а ? ?, ? ?? ??
??ів ? “???у ???і???ї ???и”, “???? ??”, ???у ???и ???. Я ?шу? ? з??? з
??? з ?х ??ну???. С?і?і? ? ??? ????ню ? ?? і???и ???? ?? на?ду. Ми
????? ??р??и цю і?и? (? ??, ? ??? ??іля?ся ???з?м), ?????, ?в’я??и ря?
??н Є??и ??ю ???і?ич? – у ??? ????і ??о ??а – ?????ня. Як ??? піш?
??ов??я ?д ???? “?ці?і???? ???а”, з’я???ся ?, ч?о ?ж? ?? ?і???: у ???й
???і ?х ??н ???і? ? ??? ???? ?ас?х ???в, ? ???в ????? ??є?ї ??.

Це – ????а ???а ????. Що ????ся її ??і?????ч?х ас??ів, то ?я? ??????я ?
?р?у ?????а (?о ??? “бу??? ??”, ????д) ????і ???ня?? і????м ???ням і ???
? ???ідаю? ????тям ??????? ?і?. Р????ям, ? ? ???ю? ??я ? ?я і??ій, ? ?я
????й ? ?????ня ?ве??? ??? у ?? “???і ??”. А ??????я ???ів
?о ?, ? ????, а ? ?і?ює ???у, ?ж ???і, ????? ??м ??к??м і ???о?ям ?????х
????.

Н?а ???а ? ?????а ?д ??, ? ? ????и ??ля?? як ?юз??в лю?й, ? ????и НАТО
?дя??у ???? ????у т??? (???у ????я?, ? ?м ?????? ????я Ч???у й у ?ну??
ряд ??сь?х ?я?в). Т? ??? ? ??? ?? ????и ?ю?и?? ???, ? ??му??ся в ??? ?ю?
??ю. Н??ки, ? ???? ???і “??? і??и”, з’ясу??я ??? ????я ??й ??? з??и? ??
???у.

К?м ??, ?б ?????? і???ня ??о ???о ?ю?”, ?м ? ??? ?????я ??? ???и, ?е і
?з ? ?з? ??і?? ? ???о? ????я: у ГДР у 1953 ??, в У???і в 1956-м, у
Ч??????и в 1968-м. М?? ? ?яви?ся ? ??і ??х ?й і у ????? П??і. Щ?? ? ??
? ?????я на?????, ??р??ю ???? із З???, ?дс????о ??у ????. І ?ки і??? ?
с??? ???і??й, а ???а?й ? ???і ?юз, і???а і ?жли??ь ??х і????ій із ?і? їх
мо???и ??і??и, ? ? ???? ???о? ??лі?у в Є??і. Хі? ? ??? у ??е??

У? ? ? (і ? ? ?і) ???и, ??к, ??і?. Т?і, у 1956 ??, ?д ?єї ??і? ????
?????о ????я і ???? ?с ????лю?? ?га? ??в. І ?д ?с ві????і ???? ?????о
??і? і ?лі??? ?і??і ???ія, ? ??, ???ся ?????? і??е.

З??и і ???е ????я в ??ї в У???і. (Х?ів ? ?????я: ?? ?ї в ???? ???і ??
?’я?? з ?ією ????ю ?ж???ою ????кою, з “???ою ??ою”, ? ???і?є?ся т??
?????ю і ????ю ?я???ю США.) У???и ? ??ї ????и ???. А? чи?? ???ся ????и ?
?х і ?м. Н????д ?????ям у ???? ??аліні?ції і ???, і ?з ?? ? ?я? з ????
????я?.

Мі???? ?????я ?і???? і ?з ?? ???? ????? в ??в???, ???, ??м ????? ????ю
????. Це ? ??? ???я? Х??ву ????ня ??і?в?ї ???? ????я ??і??у.

А? ?? ? ???ся б ???и ?у??і ? ??і?іх ????. Без??ів?м є т? ??, ? ??? ???ім
?дя??? ????? ? XX з’ї?і ??а ??и? С??? б?а ???о ?і??м ???, ?е “??? у
не???”, ????ч ?о???, ??? ?о з я?й ?н, ??? ? ?е, ??? ? ?г ?????и. М?і ?
?з ??м ????о в ???, ? ??й ?? ?ма?в ??? я?ї? ??тю????ї ??и, і ??,
????ляє?ся, ?? ?и??я в ????і, ??і??у ???, тем????і М??и С?????, ???
?????ю ?? ???х ???в, ?к са? як і ???ою ???ох ?? ???к і ???.

2.2 М??? ???? ?й ?я ??? з ??и

П? ?ім ???? об’є???х ???ів ? ??а ? ???, ? ?уд??, ? ????, як п???, ????
? ??, а ??? ???тів ?й. І я?о Н. С. Х??в ??о, ???о ??о ??? ?й з ?х, ? ?в
? ?я? ? ??? ??ім не ???, а ????? ?х ?ґ?ґ?и, ??м ??? ?ік, я?о ? ??д, ?
???а ??, як ?? ???ся, ?е ? ??? ?’є??ні ????и, ?е і ????і і??і і ????і
????и ??? ?єї лю??.

Й?о ?ся???ю ?я???ь ? ??а з??и ? XX з’ї?у, ря? і?? ?ли?х ????? ??? у
????ій і з???ій ????. М???о і ???? по??и ?о ??? ????і, ?ря??? ? ???, а
??д ??ння. І ?? ? ?як ? ??? ?в’я???ся ?? ??ь ? ??? ???. Х??в, ?? і ?в
??? ?р?х ???ів, ?????о, ?в, ? н???ться, ??м ??ю, ????и ??ба?м ??я XX
з’ї?у ? ??? і??і?н?ю (?н ??в ? ? ?з і в ?????), а ??ж ????? ????ю Ли??о
в ???ії (?? ??? з ????х ??о ?????? ???? ? ???х в А???ю ?? СРСР, ??? ??е
? ??? ? ???у А???ї – ?к ?????й ?в М??а С?гі??ч). П? ??у ?в ?о???й ?р?й
??я С??? ??і?? ????? ??? (А. С?я?ь?? і Ю. Д?іеля). Я ? ?? ?о ???і ???і?і
і ??і?????ч? ???я. А? ?ра? ??? ? в ?х ????? ??ях. У ?х, ??аю? ? ?е, ?ж
?ояв??я я?? ????а ???а Х??ва як ????, як ????? ?я?.

На ?ї, цю ???у, ???аю?, ?? ???ся, ??? ?і?о ???у??я Н. С. Х??ва. Я ?ю ?
??і ? ??? ?й ??, ? і ? ??і ??в, ?е ???о?и ?д ??в і ? ???і?ю? ?я?х
????? ?л? (а ви???, ??), ?н ? у???ся ?д ???и С???, у ?? ??і ??у ?
?, ? ?н “??? бо?в” з ????. Ще я???? у ??у п?? ?? ?????ня ?о ???к ?ас?ї
??і?? ?р’є?. А?е ? ??, ? ?е ???і?і ??я, ?? ??? ?? ?????? і
??? ?о ? пе????и, Н. С. Х??в з ????а?м ????, ???и ? ??і?ю?? у ?м,
? ?в ??, ? ???? ? ?й???о ??? ???і, ??о??є ?о ??, ????? у ????ій ???ії,
??е ??? ?? – як ?м бо?? з “???и”, “???” і і??и ????, як ?н ???о ?? ??? у
?й ????, ?? ??м з її ???в, як ?? ? ???? ? ??о ????а ??а И. В. Ст?і?, ?
???? ?о “??і” ???и Х??ва ?д ??ї ?у??, ? ?ж ???ь в ???ії. Х??в ? ??? ???
??? і ?? – “?тя” ??іні?а. Він в?іс у ?й ?с, ?? ? ?? ??і?о ? ??ь, ?
??е????і, а ?? ????а ??ня??ь і ?т???ь ???ся в ??у ? ??-я?? ?р?а, я?? ??
??? ???ь (? ???у?), ?о я?? ?н, ??дя? з ?ас?? ????я ????? і ???і??
??м ?ацюю?? ?????о і??н?у, ??? ?м.

ВИСНОВКИ

Т?? ??м, ??а ???и, ? у ??і?ій ???? ?д??я ?пе???? ???? ?????а М. Х???.
Пі?я ??? С??? ?дя?ь?й ??р ???? ????? ???и ? ?? у ??й ???, а й ?н? ?? ?
????ів ??н Схі??о ??у, ?б ? ??і??? ???д М?к?. Для ??, ?б «???і??? ?с??»
??а?ся ?? і ?????я ???і?ю, ?? ?? ?я? ? є??? ??и??.

К??ь ????я у ???х-????х як ????. К?и у ?р?і 1953 р. ??х?? ???е ????я у
НДР і ?і??і??? ??? ?я??ся ??ро???и ????и ???и ?????о ??у, ? ???м М??и
??а ?дя??? ???, ?????а в НДР, ????ч ??? «?ря??. Р?ян??й Союз ????? ??п
ФРН ? НАТО як ??ід ?я ????я у ??? 1955 р. ?є?о-п?і???о ??у – О??і??ї
В?????о Д???у ?д ?а?? ??????. До ??о ?і?? ?і ?????? ??? Ц???ь?ї ? С???
Є??и, ? ?ня?? Ю???ії. В??и 1956 р. ?дя??і ???а по??? у ??і ??лю?ю в
У???і.

К??? ??і??у в СРСР ???? ???в ??????й ??р Юго??ії Йо?п Б?з Ті?, я?й ????я
????? у ??й ?аї? ?ці?і? ? ???м ???. Ві???и ?ж СРСР і Ю???ією, р?і??і ?
??в С??? ??з ????я ??а? Ті? ????? ??? з М??и, п??аю? з 1954—1955 ?.
???і???ся. О?? ?? ??? М??и ?я??и Ю??а?ю ? ??????? ??? ???? ? ??ї ??????
?ж ????.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. А??? Г. А. З?я???ся ??????е (1953-1985 ?.) С??те??? ??е???а. – М.:
Ме?????е ????я, 1991. – 400с.

2. Б?? В. У??? ??я С???. Н?? і??ії 1953 – 1985. – Л?ів.: О?, 1992. –
250с.

3. Б????? З. У??? на ?я? ? Є??и // У????е ?о?. Ч2633. 1992. 18 ??ня

4. Б??? Ю. В., К???? Г. М. В??і?я і??ія: ???і ча?. 1945 – 1998. – К.:
Г??а, 1998. – 400с.

5. Ф??н Д. У??? и ? // С???ая ??ь №1. 1995 с.70

6. Ш??? Ю. І. М?? п?? ???ою… – К.: Г??а, 2000. – 336с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020