.

” Хрущовська “”відлига”””

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2154
Скачать документ

22

ЗМІСТ

В??_____________________________________________________________ 3

1. Р?я??? ?юз. Р?ія_________________________________________________ 4

1.1 ?і??? (1953 – 1964)__________________________________________ 4

1.2 Ві??ж?ня ???????о ?????у_________________________ 7

2. Н???и ?ін ??і??ї ????______________________________________ 11

2.1 С?і?ь? ???а ????_____________________________________ 11

2.2 М??? ???? ?й ?я ??? з ??и__________________________ 14

3. Р?ь Х??ва у ?????у ???____________________________________ 16

3.1 Н???і ??і?и_____________________________________________ 16

3.2 З????????і ??і?и_________________________________ 20

В??в?__________________________________________________________ 23

С?с? ?????? ?????____________________________________ 24

ВСТУП

На ?й ??яд, ????, я? ????ся у ??й ??? є ?? ????ою, не???? ?? ????е її
????я. Для ???? ???и і ??і??? ця ???? є ??єю із ????.

А?????ь ???? ? її ????ня ??????ь у ??? ?? ??влюю? ??р ?? ???ої ???:
????? ????и ?ж США ? СРСР ?д ?? Х????? ???и. О??а ?? ???? ??? ?є ??у
???? ?’єкт ??і??ня: ???а ???? ?ж ???а?, ? ??в ???? ? ??ль?й ???? ?????о
???? ???.

Для ?ся??ня ???? ?? ????я ???, ????о ???? ?кі за??ня: ві??а (1953 –
1964), с?і??а с??? ???? ???, ?? Х?що? у ?й???? ???.

1. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ. РОСІЯ

1.1 „Ві??а” (1953 – 1964)

5 б??ня 1953 р. ??р Й.С??н. Пі?я ?? ??? ??о??я ??й ?рі? ?дя??? і??ії.
Г??о ???о ???я ?о ?а???у ????. С???у ??і?і ???ї ??яв Г??ій М???в, я?? ??
????? ???ю Ра? Мі???в СРСР. О?? ? ??и ??ся ?????й ?ф ???в ???и Л?ре?ій
Б?ія. Ви??л?? ????? у ???і ? ??у ?? ????а ??. Вій??? ? ?? з ???? Г.
Ж???, я?й ??я ??? С??? ????ся ? М??и, ?????ли Л. Б?ію. Й?о ?????и у ???
????, ???с?і, і??, у ?? ??і й ????х, ??и?х і ???іля?. Пі?я ??о ? ?о??і
???ї у ??ля?й ?р??і ????я Ми?? Х??в. У ???і 1953 р. ?н ?? ??? ????? ЦК
КПРС. На ???у 1955 р. Г. М???? ?? ???о з ??? ??? ?я? й ???? М??ою
Б????м, я?й ? ?е???? ? ???у ?? у ?????і.

Н????и С??? ????, ? ?????я ???? «??у???я га??, ??? і р???й ???????е і
?ї? у ?? ??з?? ???іх ??аль?х ???в. П???????м ???? ?а? ?в??ня в’я?ів В???
(1953) ? і?? ???б?ів ГУЛАГу. Н?е ?????о ??о ? ?я? ??????ю ??і??-????о?
??я. П??ся ??? ?к ??? «????.

Пі?я ??? С??? ?? ?дя??і ??? ??о?? ???ію ?’яз??м ? ??ін ? п’я? ??в. На
?лю ??? ???о ??і??? ????, ???? ????і в’я?і ?? ??? ???і? ??і? ?’я??ня. Це
?????? ви?х ?????і у к?ї?. В???і ???і ??? ??????в??я у ???ї, ??????ь
?і?? ??и, ??д ?х «П? ??? ???і????ь ????ів і ???в?в ? ?????й ??ід з
???є?? ? ???в і ??? б? ??ж?ї ????. Пі?я ??? Л. Б?ії ????ся ???яд ??в
???’я?ів. Д?я?и ?сяч ?????х ?тя???я з ????? ?????в, ??? ??? ?о ГУЛАГ.
Б?о ??ня? ???я ?о ??і???ю ?????? у р?и ??и на??в ? ?????я ї??ї
?????о-??????ої ????ї. П????ся ? ??? ??ь ???і, і??і, ???ї?і, ????, ???и.
О?? у ??і ? ?а????ю ?? ????? ????? ??ям, ????м ???м ? ?я?м і?? ???м.

К??і???? ???? «???? ?? XX з’ї? КПРС (лю?й 1956 р.). У ???? ? ????у ????і
М. Х??в ??? ???в ?????і ???и, ?оє? С???м ? ?? ???ням. О?? ?? ??і?о-????
???и??, ??і?ую? «??т ???, ???? ?????, ? ??і??і ???и ?? ли? «???а?єю»
???і?у. М. Х??в ???? ????и ??і?? і ???у?ся ? і?й Л?і?, ???ую? ?и ??у, ?
??? ???к ??????? ?????а ?????? ?с?? ??р ??и ??? лю?й, ? ?? ? ?? на??м ??
???? ??і ????? ? о??і??? ЧК – і????т ?я ?и???я ?я?? і?????а і ?????ня
???м.

П???? ????ь ?дя?ь?? ??і??? ??? ???у ?а???у, н???ю? ? її ?????ь і
???і??і?ь. Н??і?ь ??????і к?а, а ??ж ??? лю?й, ??????х ????ч?ю ??????ю
?????ю, ??і??ня «???? ??я» ???я? ???. У ??ні 1956 р. у Т??? ?д??ся
?????ія ???? ??и ??? ?????а СРСР ? ??? С???, я? ?? ???іля? ????и МВС.
А??????? ?? М. Х??? ???в ?ір ????і ???ії ЦК КПРС. Г??ій М???в, В’я???
М???, Л?? К????, Д??о Ш?і?в ? і?і ??і??и ???? у ??у, ?б ????и М. Х???
???. У ?????й ??? М. Х??? ???я ???? ?р??? ??? (???ь 1957 р.). На ??у
????ю ???в ?? ???? ??о??ю М. Х??? ?о ????я ? ??? ЦК «????і?? ??? (?к ??
???о ?????? ????в). На ??і? ?д ч?ів С???, ?о????ів ? ???іля?; їм ??
????о ??ю?? ? ???? ???х у ??? ??? ???і?я. Це ??о ???ою ????ю ?м’я??ня
??ні???? ???.

П???а ? ???і ?і??а ???ї М. Х???. У ???і 1958 р. ?н ?і?яв ? й ??? ??? Р?и
Мі???в. З?????я в?? і ?????ня її в ???? ? ря??? ?д ??і?я ??? ??я і ?????
?? ???у. М. Х??в, як і ????і ??і, ???в ????? ??д, ??ую? ??? ? ????у. На
???у 60-х ??в ?н ????? ?? ? ?????о ????ич?? ??і??? ??????м ???ням,
?????? ? ??ця???? пе??. У ?? ??о ???я ?? ????? і ? XXII з’ї?і КПРС (1961
р.) ??ня? ?? ???? ??ії, у я?й ???????я: «Н?і?є ????я ?дян??х лю?й ж??е ?
?????.

1.2 Ві????я ???????о ?????у

Т?і ???ія, ? ???ся ????і ??? і ? ???м, ????, як ?? ???ся, ??д Х?щ?? ?а
???. О?н ?ля?в у ??, ?б смі? ?и ???, з ??? ??, ???? ??? ?????т, ??и ??у
?м???і?ь ??? ??ії в ??? ?я?в ??? з ????в, з я?? ?? ????я, а з і??о ?? –
зосе???и ? ?і??х ????іх ????, ? ??я? б ????т КПРС, по?о?? ?? ???і?у. І
???: як ? і ?д??ся ????і ???, по?і?? ?? ??ій, ????и ?? ?я?? ????? ??м
????тям ?і?, ? бу? ???ні ? XX з’ї?і КПРС (я ?ю ? ??і ????я ?? ?ку??ів ?о
?жли??ь ???? ??у, ?о ???і?ь ???о ???? ? ?ці?і?у і ???? рі?? ?я?в ??
?????а і ?я? і?і). А? в ??у ???у ??а ?? в ?? ?л ????? ??ії ?д ??ш ????о
??????ня і?о???? ???м, ?лі?? і ???и. І ???т?я ????о я?? ??у “ор?????”
мі??о?? ??????й ?х, у ????ій мі? ?? “?????ва?”. На ??, ?в ???й ??? ?ях.
Він ? ?г ???? і ? ??іс ???? ???. Х?а, ???? ?жу?, я ? ????й, ? ?’є??? ??и
і ?б’є??ні ???и ??? ?? ??и??ь і?о? ???.

З???о, ??? ??аю? ?й і?? ??р ???, ?як ? ??а с??? з ???ів ?я? ????і ???и
??? ?????х ?д ????и?? і ??т??в ??ій (?м ??? ? ?? ??и ? ????м “К?і???” і
??лися са? з 1956 р.) і ????я в 1958 ?? мі????? м??????о ???у “Про??и
?і? і ???і?у”. А? ???є?ся ???, ? ????ня ???щів у ко???и?? ??іях ?? ???
???? ? в??ся, як ? в??ся ?л?м пере??? і ?ш ???????й (у ??? ???у ??і? ??
б ???и “?лико??і?ий”) ??ід ? і?? ????й, а ??ж ?????о і ????м у ???і ?
???м, з я?? ??????я ?і??й ??????й ?х.

М??ь, ??і?ш ???і ??і?и ??? ??? ?? ?’я?? з ?м, ? ?у??і в ??????? ?? ????и
???и Н. С. Х??? с??? ? ??, ?б ??і???, а ? ????? ????я ??і??у, ?????я
р??м і на???? ??????ію ?????о і ?о????о ??я ???.

Ще ??ш ????ї ?? ?? ?а?ія Х???, ????? ?????а в ці?? ? ????у ??у в ря? ??н
С??? Є??и, ???? в У???і, а та?ж у П??і.

У???? СРСР ???? ??ї в ?х ???х ?????ся в ????у ?ху?у ?? ???о, ????, ????,
???? ?лі??у ???ію, ?е ??м ?????и її ???, ??и ??????м, ?????м ? ??? ????й
?е?у ??ід, ?е і ?ю? ??я ???? з ??, ?о ??? ??няв XX з’ї?. Т?у ? у ?і?і ?х
??й ???и ??ь ???и ?????ю?ї й ???-???й ?яль??і, ? ??о ?е ??р?????ся в ?с
?я ????ня ? ??? і???с??я, ?е і ???і ?? ??и.

У ?м, ? ця ??я ??? ???у ???о ???????и, ????м ?ре???я ? ????? ??і? –
??і? ??? в ?р?? “П??ня ????ї”. У 1956 ?? ?н ?????в ??? ?і??х ???, у ??
??і в ??? 5 ? ?ер?в ???й ??? ??? Б. А. Н???а й О. В. Г??є?ї “До ???я ?о
??та??я ?????ї і ???”. За ? ???у ??я ??й у П??і й У???і ??? (р?? з ?я??
і??и ???? ???и) ?в ???? ?????ю. П? ? я ??ую ???р: ??д ?я?х з ??ля?
????ів ?? ??е в ??й ??? со???і?е ??і??ня “П? ???и ?????і в ???і????
?с???? (? ????ах Г???ь?ї ???і)”, ?????? ?ою і Е. А?б-О?и.

С??м, ??я?м ря? ??в ?я ????? і і???і?? ??і??ів об?????я в ?м, ? ??
???ю? ?с ? “????х ??й” ? ??іляю? “???? ???ї”, з????я ?? ?????м. Д?аю –
?? ? ?? ? ?ку????о ?????и ??з ?????і?ь ????? ????? (1957 р.) Пле?? і
????ів (я?о ?? ??ся) ????іх ??д?ь П???ї ЦК КПРС, – ? ??ї в У?р?? і П??і
????????я ??і???и ?я ???би з і??и? ???и???и ? ??? “? ??х”, ?е й у ?????і
??ії і ???. З??? , ??яд ? ?з ??о ?і??ся в ???ї М????, Ма??овим і ї?і?
??иль??? в ??? 1957 ?? ??? ?????? ?д ??и Н. С. Х??ва.

С? ?? с???? ????’я?у ??й у ???х, ? ???? ??? ?з? ???і???ї ?і?????, і
?????? ???? СРСР ????й і ??? в ??, у ?я?? ??, ? ??? ???. А?, ? ??, ???р
ця ??????і?ь ??і? ?? ?я ??? Р?я???о Сою? (а ??ж, ????, і ?я і??
?аїн ?і?????) ??т?? ??і?и. Н?? я ? ???ся ??о ???я в ?’я?у з ??я?
1968 ?? в Ч??????и (і, ????, у ?’я?у з ????м ??й у Ки?ї в 60-х, а ??м і
80-х ??х, ?е о?т ???ія ????ся ????, ? за?у?в? ??і???о ??ля?). Чо? ???,
як ???о, ????ся ? ??у ?м, ??м ????? Д?аю, ???ю ??ю ? ??й ? ???і.

П??аю? ? ??і???о ??в і ? ??? ????? ?? ? ??а? (у ?я?? ??, ??й ?? ?і??а
?ч? ?? й у ?с, і в і?? ???х ???і?ич?ї ?і?????), ? ????? в ?бе є?? ?????
?, ? ??й ???, ??й ????? ???і?. І?? ? ???м (?и ????у ??і ?????и ?и ?р?л??
???й е???ч?? і ?????о ??ою ?????і ????с?) ????я ?ш ??ід ???рю??, ??ю??.
А ?? ?я?й ??ід ?д ?дян??ї ???, ?дя???о ??? ????ася як є??, як ??? ????
і?у за??? ?д?ь ???і?у, що ??? ?м ???. У ?х ??? ?д ??й в і?? ???х ???
???в ? ????ю ????, ?ю? ? ?ля???ї ??к і на??їв, ?і?юючи ???ї ??х,
???ляю? ??ції і??. І, ???і?, ???и – ? ? і?і ?і? у ??й ??? ????и г??у
???ю в ???в, ??м як ??н?й ва?н ???о ?тя?, ? ??? ??? ???т, ???и їх з ??к.
С???ї ?ворюва?ся ?ає? ?????, ? ??і?о ??????и ???я ???? ? ?д ??й у ???в,
а ? і ????ся в ї?і ???. Т?у ? ???? ?м я??? ?о??в ?г? ?????я ? ??? як
????, ?е і як ???а в??і??ї ??і???і. В ?? ?р???и, ?? ? ??? ????и ?????ти
? ?но??ю ? і?и?, ? “є?? ???й ???і?”, ?????я в ???? ?д ?ру?ння у ????і
??? ??х ??ів і ?юз??в, ????я ????? ?і??ся як ?я ?с, ?к і ?я ?х. П?ії в
і?ій ??? ????и ?????я як на? ?утрі?я ???, ? ???о і ??? ?я ????я. А ?? ??
?д???і і ба?? зо?ішн??лі?ч?х ?к???ь.

2. НАСЛІДКИ ЗМІН ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

2.1 С?і??а ???а ??л?и

З???о, ця ?і? в ??й ??і?ій ???? ?? ??? ?ря??? ?с??и. К?і???о ря? ??н – у
?? ??і ГДР, Р??ії, Ч??????и, Б?га?ї – ? вия?? ????? ? ?????я ??і???,
??я?, ??м ?????и?о за???ся ? ??? п??іях, ? ?????ся у ?ій ?с ?д ??м ?
???м ???, ?е ??з ??і??ся ??е?ч ?м ????, ? ?????ся в СРСР (у ??у ????я
??т?? іс???? ????: ????? ????ся в їх? ???, ? ?????я ??ю ????и і ?, ?
????я ?д ??м ???м в??? ??ш). А ????ня ???о ? ?с??ня ?????ї ?????? і
???, ? ??в ? ?м. У ря? ??н – з ?м??и ????и ?я ??????х ?л.

У ?і?і ?????х ?ін, ? ???и в 1989 ?? ??? С??? і Ц???ь?ї Є??и, ?? ?? ????
у ????? їх с?? ?’є?? ? ??? ???ії в ??ії й у ???, ?е і ????? ????. З ???и
П???в ЦК КПРС ???, ???а, ???а ? ??? ?????о ?????а ? ?, ? ?? ?? ??ів ?
“???у ???і???ї ???и”, “???? ??”, ???у ???и ???. Я ?шу? ? ???й з ??? з
?х ??????. С?і?і? ? ??? ????ню ? ?? і???и ???? ?? ??ду. Ми ????? ?????
цю і??у (? ??, ? ??? ??іля?ся ?????), ?????, ?в’я??и ря? к?їн Є??и ??ю
???і??? – у ??? ????і ?о? ??а – ?????ня. Як ??? піш? ?????я ?д ????
“?ці?і???? ???а”, з’я???ся ?, ?? ?ж? ?? ?і???: у ???й ???і ?х ??н ???і?
? ??? ???? ?ас?х ???в, ? ???в ????? ??є?ї ??.

Це – ????а ???а ????. Що ????ся її ??і?ь??і??? ас??ів, то ?я? ??????я ?
?р?у ?????а (?о ??? “???? ??”, ????д) ????і ???ня?? і????м ?с??ям і ???
? ???ідаю? ????тям ??????? ?і?. Р????ям, ? ? ?л?аю? ??я ? ?я ім?рій, ?
?я ????й ? ?????ня ???н?х ??? у ?? “???і зо?”. А ??????я
???ів ?о ?, ? ????, а ? ?і?ює ???у, ?ж не??і, ????? ??м ????? і ????тям
???о?? ????.

Н?а ???а ? ??р??? ?д ??, ? ? ????и ??ля?? як ?юз??в лю?й, ? ????и НАТО
?дя??у ???? ????у т??? (???у ????я?, ? ?м ?????? ????я Ч???у й у ????
ряд ??сь?х ?я?в). Т? ??? ? ??? ?? ????и ?ю???и ???, ? ??му??ся в ??? ?ю?
??ю. Н???, ? ???? ???і “??? і??и”, з’ясу??я ??? ????я ??й ??? ?і??и ??
???у.

К?м ??, ?б ?????? і???ня ??о ???о ?ю?”, ?м ? ??? ?????я ??? ???и, ?е і
?з ? ?з? ??і?? ? ????о ????я: у ГДР у 1953 ??, в У???і в 1956-м, у
Ч??????и в 1968-м. М?? ? ?явитися ? ??і ??х ?й і у ????? П??і. Щ?? ? ??
? ?????я на?уже??і, ????ню ???? із З???, ??????о ??у ????. І ?ки іс??в ?
???і ???і??й, а ??о??й ? ???і ?юз, і???а і ?жли??ь ??х і????ій із ?і? їх
????и ??і??и, ? ? ???? ??йно? ?н?і?у в Є??і. Хі? ? ??ок у ???у?

У? ? ? (і ? ? ?і) ???и, ??к, ??і?. Т?і, у 1956 ??, ?д ?єї ??і? ????
?????о ????я і ???? ?с ????лю?? ??? ??в. І ?д ?с ?????і ???? ?????о ??і?
і ????? ?і??і ???ія, ? ??, ?ч??я ?????? і??е.

З??и і ???е ????я в ??ї в У???і. (Х?ів ? ?????я: ?? дії в ???? ???і ??
?’я?? з ?ією ????ю ?ж???ою ?????ю, з “??д?ю ??ою”, ? ???і?є?ся ??ж
????дою і ????ю ?я???ю США.) У???и ? ??ї ????и ???. А? ??? ???ся ????и ?
?х і ?м. Н??п?? ?????ям у ???ку ??аліні?ції і ???, і ?з ?? ? ?я? з ????
????я?.

Мі???? ?????я ?і???? і ?з ?? ???? ????? в ??в???, ?с?у, ??м ????? ????ю
????. Це ? ??? ???я? Х??ву ????ня ??і?в?ї ???? ????я ??і??у.

А? ?? ? ???ся б ???и ?у??і ? ??і?іх ????. Б???ів?м є ?й ??, ? ??? т?і?ім
?дя??? ????? ? XX з’ї?і ??а ?ити? Ста?? ?? ???о ?і??м ???, ?е “??? у
????”, ????ч ?о?е?м, ?га? ?о з я?й він, ??? ? ?е, ??? ? ?г ?????и. М?і ?
?з по?м ?и??? в ???, ? ??й ?ок ???в ??? я?ї? ??тю????ї ?л?, і во?,
?ед??ляє?ся, ?? ???ня в ??к??, ??і??у ???, ?м?ра??і М??и С?????, ???
?????ю ?? ???х ???в, ?к са? як і ?и??ю ба??? ?? ???к і н??ч.

2.2 М??? ???? ?й ?я ??? з ??и

П? ?ім ???? ?’є???х ???ів ? ??а ? ???, ? ????, ? ????, як ???о, ???? ?
??, а ??? в?і??в ?й. І я?о Н. С. Х??в ??о, ???о ??о ??? ?й з ?х, ? ?в ?
?я? ? ??? ??ім ? ???, а ????? ?х ?ґ?ґ?и, ??м ??? ?ік, я?о ? ??д, ? ???а
??, як ?? ???ся, ?е ? ??? ?’є??ні ????и, ?е і ????і і??і і ????і ?т???
??? ?єї лю??.

Й?о ?ся???ю ?я???ь ? ??а ??? ? XX з’ї?у, ря? і?? ?ли?х ????? ??? у
????ій і ??і?ій ????. М???о і ???? по??и ?о ??? ?г???, ?ря??? ? ???, а
??д ???я. І ?? ? ?як ? ??? ?в’я???ся ?? ??ь ? ??? ???. Х??в, ?? і ?в ???
?р?х ???ів, ?????о, ?в, ? ???є?ся, ??м ??ю, ????и ??ба?м ?сля XX з’ї?у ?
??? і??і??ію (?н ??в ? ? ?з і в ?????), а ??ж ????? ????ю Л??? в ??о?ї
(?? ??? з ??у?? ??о ?????? ???? ? ???х в А???ю ?? СРСР, ??? ??е ? ??? ?
???у А???ї – ?к ?????й ?в Ми?? С?гі??ч). П? ??у ?в ?о???й ??? ??я С???
??і?? ????? ??? (А. С?я?ь?? і Ю. Д?і?я). Я ? ?? ?о ???і ???і?і і
??і??????і ???я. А? ?ра? ??? ? в ?х ????? ??ях. У ?х, ??аю? ? ?е, ?ж
?оя??ся я?? о??і?а ???а Х??ва як ????, як ???н?о ?я?.

На ?ї, цю ???у, ???аю?, ?? ??т?я, ??? ?і?о ?????ня Н. С. Х??ва. Я маю ?
??і ? ??? ?й ??, ? і ? ??і ??в, ?е ???о?и ?д ??в і ? ???і?ю? ?я?х
????? ??й (а ????, ??), ?н ? ????я ?д ???и С???, у ?? ??і ??у ?
?, ? ?н “??? бо?в” з ????. Ще я???? у ??у ??і ?? ?????ня ?о ???к ?ас?ї
??ій?ї ?р’є?. А?е ? ??, ? ?е ???і?і ??я, ?? ??? ?? ??????
і ??? ?о ? ?????и, Н. С. Х??в з н???ва?м ????, ???и ? ??і?ю?? у
?м, ? ?в ??, ? ???? ? ?й???о ??? ???і, ??о??є ?о ??, ????? у ????ій
???ії, ??е ??? ?? – як ?м ??? з “???и”, “???” і і??и ????, як ?н ?т?? ??
??? у ?й ????, ?? ??м з її ???в, як ?? ? ???? ? ??о ????а ??а И. В.
Ст?і?, ? ???? ?о “??і” ???и Х??ва ?д ??ї ?у??, ? ?ж ???ь в ???ії. Х??в ?
??? ??? ??? і ?? – “?тя” ??іні?а. Він в?іс у ?й ?с, ?ли ? ?? ??і?о
? ??ь, ? ??е????і, а ?? ????а ??ня??ь і ???і?ь ?д??я в ??у ? ??-я?? ???,
як?о ?? ??? ???ь (? ????ь), ?о я?? ?н, ??дя? з ?ас?? ????я ????? і
???і?? ??м ??юю?? ?????о і??н?у, ??? ?м. В???ю? ??у і????, ?н ??е ?з
??в, з ???и, ?м ??? і?? ????ів С?лі?, ???? ???в ?? тяж? ?? ??іні?а – з
???у 30-х і ? ??? ??я “?а???? ??и”, ??ь ?с ??і?ю? ? ?о?н? ? ????, а ?
??н? ??? С??? (??і?яє?ся, ???о, ?д Мі?я?, ??? М???а і ря? і??), ??? ???
у ????, ?іг у ???і 1953 ?? ??я? ?? із ??х ???х ????? ???й.

3. РОЛЬ ХРУЩОВА У МАЙБУТНЬОМУ КРАЇНИ

3.1 Н??у? ??і?и

У? ?? ???? ? ??о ? ?з??т?я і ? ?? ????. С??м, ??? ?к, ? ?х ???
по ?я?, ????? XX з’ї??, ?? ? ті?? ?ві??, ?е і ?? ???о, ?з у ?з ???аю?,
??няю?, ????ючи, ???ую? ??д, ?б ??м ?????ся ??м ?о???ям, як ???о, ?д
???м яки?? ???? ????? ?дій. Т?, із ?????я і ???? ???пу ??я ?ор??х і
????х ??й ??ію ??в ????й (1957 р.) П??м ЦК КПРС. П?ім ??у ???? ???? ???
????? ???ії, що ????є?ся ????ю, ? ???ся, з ????? ?????? – у ??? її ??
??ж ????а ?о XX з’ї?, ?о ?? С??? – і XXІІ з’ї?? КПРС.

У? ? ???о ? ?я ??, ?б ????и ??? ??? ???и Х??ва. А для ??, ?б ??ш ??о і
??о уя?ти ?? і ??, і ?? ?с, і ?? ??е в і?о?ї. Д????я ??????? ?????о ??я?
??о ?я? ? ????ся. Як? ?н ? ?в у я??? ?? ???? ??х ????ннях і ?????, у
??? ????і ??м ????? С???, ?н ? ??? ? ?? ? ?? ???є??, ?е і ? ?ж? ? ???о
(?? ? ??, ? ? ??? ??? ??? ?о з ?х, ?о ?в ??іні??, ? ???є?ся, ? ??у ??).
Т? ? ??? ? ????у ??, ? ??? Х?щ? у ??й і??ії, ?г ???и ??? лю??, у ???й ?
??ій ?? ????й ?ми ?????.

А? в ??о ?и ??у, ???? ж, ???і ?? ?? і ?? ??ж ??кі до???т?. П?і??а
?і???ь, ? ??м ???? ? ??тю??у, – ??о і?? з ????? ?????а, ???о, ? ???ся б
? ??т Б?ії, ?к ?? як ? ви??тя ???ів С???. Ну а ?ім ??, у ??о, як ????ся,
??е ?? з ??и??ї ???и.

Я ?ю ? ??і т? ?????? ??, ? ця лю??, у ???? ??іні?, ???к ???? ??а ??я?х
?? ??ря?? ??в, ?? ?і??ся ????и, ?? ?н ?г ?ля??ся, ????я і ?я?? ?ою ?лю,
?о?в ?е-?? ???ь?й ??р – ???? ??и С???, р??? ?? ???. І ??у ???и ? ?пе???
?, ?о ? ????ся ??, ???а ? ??? ??и ??? ?????і ?в у ??х Х??ва ??м з ????
і?????в ???? ? ??у.

Т?у ? ??? ?ля ??? ?е-?ки ??. У ???і ?о ??інізм Х??в, ?к ?? як М??ів і
і?і, ?м ???, ? я? ???у ???? ???. З???о, М??ів ???о ?? ??? у ??ія?ях
С???. А? в ?х (??й ??е) ?? ??? і Х??в. П? ??у М?о?в, ? ??і? ?д Х??ва,
????? ?д Ста??. Б?а ???? у в’я??ю ?? ??и?. Він (??м з Мі?я?м) в ???і ро?
й о???о ?ся? ??я С??? ?в в ??і, ??я XІ з’ї?у КПРС ??? ? ?пус??я ? ????я
П???ї ЦК.

І, ??? ? ?е, ?? ??в ??т, а ???о, і ??і?? ???. А? ?н ??е ? ???іх ?ів
с?їх ????я ?????м с??ні??. Т? ??? і ? ??я??ь. А Х??в ?іг ????? ??, ?? ??
???? ??, у ?? ?га? ??в ?в ?????й, ?м ??? ??в ?в. І в ??у ?? ??? ???ч?
за??а. Це ??? ?? ???ю і????ю ???ю.

С????ь, ?????і?ь ???у, ? ??в ? XX з’ї??, ????ь ? ?іх ??стях ??я ???
??і???, ?лю?ю? ??м??д ?? ???е ?ття.

З’ї? ???? ?і???ь і ???ь лю?й. Х?а, ???? ж, ?? ??? ??ї, ?і???ь і ???ь я?х
??? ? ????, лю?, ? ? ??? ?? ? ?ля?? ????, – ??й ї?ій ?? ????, а ???,
????? ???і. Він ???в я?о ? ????я (?? ??ін “????я??и” ???ї?я ), ? ці?
?ея? но?х, ?к ???и, ? ??? ???? лю?й ??и – ?????ів і ??ів, ??і?с?в і, х?а
їх ?? ??е, ????в і і???ів, ??? ?я? ??о ?лі??в. У ?с???? ???у ??ю?? ??ю?
??а, я?, як ? ??? ?????ся ??м, ? ???я ??? ????и, ???? ??? у ??і з ??в
??ою. У???о, ? ? ?? ??м з ????? і ???их ??? ?т, ? ??? ????, ??я ?рі?у
????? і г????, ??м з ???? ??і??ів ??? ?????о ?с?ння.

А?, з і??о ??, у ??і? ?? ??і??ї ??и ???? ??і ??и і ке??? ?а?, ? ??? ??е
???????я лю?. В?и ? ??? ??, ??и?, а ?? ?????ся ???і?ь – ???о (і ???о з
???м) ??? ?х, ?? і?????ь? і ???? ??м?? XX з’ї?. Т?у ? ?і??а ??я й ?і??і
лю?, ??? ?д ?с ?????і ??ї ??ї ???и і???і?у ????, ?? ча?о і в ?? Х??ва
??і?? ???і?ь ? ??? ??к?и і?? ?т, ?е і ?з???о ?????и, ?і??, ???? в ??ня?й
?г ???н? (???? ?лю Б. П????у). А в ?? ??ою ??? ?????ся з ???? – ???? і
??о??о.

Р?ві??ня ??? ??и С??? ???? ???е ???ня ? ????ів Китаю ? А??ії. М? Ц??н ?
Е?? Х?? у ?й ??? ??рю?? ??? ???. М? ?????в ? ????? ?сце ??? у ??????
??????? ??, я? ???і?о ???? ?????і К??я. С???и ?ж СРСР, з ??? ??, Ки?єм і
А??ією, з і??о, ??????я. У ??л??і ??? ??? ????я ?? ?дян??м ???.

У ????? СРСР з ???? С?? ?????я ????я ?а?? ??? сою???и ?іх, ?о ???? з
«??і??і?і???? ???й. М??а ???я?о ?д???а ???? ??? у ???о?і??у ????і.
Р?я??о-???? ??? ???а, ???а, ?яв у ?????? ???в Є??у ? А??у ???и Г??в
Радя???о Сою?.

СРСР ???о ?????в ??єю, ??і???ою ????ю ??о???-???ь? ?? і ?? ???, ??рю?? ?
р??х ?????? і??ій. Умо?ю ????и ?? ?????ня ????т?м ??х ??? ??у «???і?ич?ї
?іє??ії». Н???? ж ??о ?? ??? ?о ???і? ?м ??? ? ??, й ?дя??і ???, ?????
??лю??ою ????ю ?і??? ? ??к???х ????ів, ?к??и ? ??р ??і ????в ???в.

3.2 З????????і ??і?и

О?о?ю ??і??????? ?я???і СРСР ????? ???? ? ?р і ?????я. С?е з ?м ??
?в’я?? ??? М. Х??? ?з??? ?????в?й ??? з ???? З??у. У 1955 р. СРСР, США,
В??а Б???я і Ф??ія ?д??? ??у ?? А??ії, ? я?ю з ?єї ??? ????ся ???а ???и
-????и?, а ?? А??ія ???? ??і??о ???у ?????ї ??а?. Цьо? ж ?? М??у ?д???
?я?? ????я ФРН ? ?? з ????м К???м А????м. Між СРСР і ФРН ?? ?????о
?????? ????и. Н??п??, 1956 р., ?? ????о ????ію ?о ?????я ??????х ??о?н
?ж СРСР ? Я??єю. М. Х??в ??н ?в ???и ?а з ???? ???ів К????? ?я? — Х??? ?
Ши??н, ? я? ?????? Я??я, в ??н ? ?р?й ???р. О?? ??я ????ня я??-???????
???? ??е? ?дя??? ?яд ???и?я ?д ??ї ????ії. Н????м ???? у ??а??? ??є??
????х ??а К???? ??а 1962 р. С?т ??? п??в ??д ???ою я??? ??и. К???? ??а ?
її ????я ?? ???х п???? ?з??є?я. СРСР, США ? В??а Б???я 5 ??ня 1963 р.
????и у М??і ???р про ???? ?????ь я??? ??ї у ??х ?????х: ат???і, ???і ?
?д ??ю. З???я ???? СРСР ?? ??? ????ою. У??е ?????? ??р ???в з ???? ????
у ???? ???? ?і?, у ?? ??і й у США (1959 р., 1960 р.). У? ????і п???і М.
Х??? ??ко ??і?ю?? ??? ???ї і????ї. До ??? ?? ?? ??я? ??ін??ю ?? ?о
«і??і?і???х ???? За??, я? ??ю з?? ??? ?и?? ??? ???і?у. С????і ?п??ї,
???? в?о, ? ??и?? з ?р??? ?????о ???і?у; ???и – ?? ?? ?? «?????я?, ????
?д «??н??? ???. З????й ?д ?х ?????, ??а????й ?д ?в ???и ?ою іс??ч? ????
?д ???лі??. Ця і?я ?? ????а в ??? ??ї П???и ??ії, ????ї ? XXII з’ї?і
КПРС (17-31 ??ня 1961 р.). За ??ця? ??в, ??вняв Х??в Р?я??? Союз ??? і
???? США ? ?і? ???и?? ??іль?? ?????а. Х??в ?я?яв ??в??ну ??р?я??ь у
з????і ?о? ?о??. Він ???в ??й?х ??????х ??с і з ?з????і?ю ??????, ?е
в????о у ?? ??і??о ????а ???в ??? і ???о ??? та ???, ?, ? і як ?????, з
я?ю ????ю ??? ???р ?и ???, як ??? ?р?, ?лю?ти ???и ??. Й?о ??і??ю ???ою
??, ??к, ???? ?ро???я ??, ? ????і ???я ? З??і у ?сля?є?і ?ся???я. Він
?а??о ?????в, ?і?? ?н-??? ?є ???? Р?я?ь?й Союз ? ?? ?се??я ?б ????и США.
І??я ?ля?? в ??, ? США, як й і?і ????? ????і ??ни у ?й ??й ?с ????и ??
????ії, я? ? ?????и ??ї ????і ???. На З?о? ??? ??? ?? ???о-??і?а ??лю?я,
? ????ся ? ?ко???? ??х ????ів – ???????ів ????и. Х??в хо?в ??а? і ????и
з?і?? ?????, ?е ? ???в, ? ??ть у ці?? ?о???? ?к. Він ?? ??д ???ою ??ї
???і??ї ???, у ???і? ? ви??, я?й ??ла ????в?й ?дя??ій ???і ??о???а ??є?а
???о-?х??а ??лю?я. О?? ?? ???? ???і??ї ??ш ???і?? ???у, а не ??ій ????
XX ?. Не в ??? ?? ?с?ля ?? ???и. С?е ? ??в Х??? ???? у ??? ?р?? ????а
(1957) ? ???? ? ??? ???о ????? (1961). Це ?в ????й ??? З??у. Ук?ї? з її
??ки? ????и ? ?т??ю ???о-?????ою ??ю ?????а ??? ?? у ???? ???і?? і????ї
??н ???і???? ???. М?ою ?с????о ?????а ?? ?ся??и ??? ??у, ?? ??? «С??о?
??? ??м з ?дян??м ?????? ????и б є??й ??????й ????. Н????і?м ?оя?м ?х
ін???і?? ??ів б?а ??? ??о- і ?????ів, ? ?єд??? СРСР з ???? «???? ????ії»
Ц????? Є??и. У 1960-1964 ?. ??р?? ?????о ?????? «Д???, ? ???? ??з ??ї??у
????ю, у 1967 р. – ?????у «Б??т?» ?ж ?????и ???? ? Л?і??і і Б???а?ю. У
1950-1965 ?. в У???ь?й РСР ??і?о ???? ?сш?? ????у ??и і ??лля (у ???ій
???і ????? ???? Л?і??о-В????й ??????й ???), ?????а ??????ії, ?о??ії ???
????ії, ???? і ???імі?? ??????і ? ???бу???о ????у. Т?? ???? ?????ї ????ї
за ? п’я??ця? ??в ??е ??? ?????? ? ?? ????и ? 1965-1985 ?. У ??у ??і ??
???ння Х??? ?? ????і?і?? ?я ?з??у ??ї??? ??????і. Між 1953 і 1964 р.
?дян?? ?????о ?????о ??о??і ???и, я?, ?ч ??? ? ?? ?і??? ? ??я, ??и?? ???
?і? у ??і ?с????.

ВИСНОВКИ

Т?? ??м, ??а ???и, ? у ??і?ій ???? ???ся ?????? ???? ??в??? М. Х???.
Пі?я ??? С??? ?дя??? ??р ???? ????? ???и ? ?? у ??й ???, а й ??в ?? ?
????ів ??н Схі??о ??у, ?б ? н????? ???д М??и. Для ??, ?б «??а???? ?с??»
??а?ся ?? і пі????я ???і?ю, ?? ?? ?я? ? є??? ??и??.

К??ь ????я у ???х-????х як ????. К?и у ??? 1953 р. ??х?? ???е ????я у
НДР і ?і??і??? ??? ?я??ся ??????и ????и ???и ?????о ??у, ? ???м М??и ??а
?дя??? ???, ?????а в НДР, ????ч ??? «?ря??. Р?я??? Союз ???с?в ??п ФРН ?
НАТО як ??ід ?я ????я у ??? 1955 р. ?є?о-?????о ??у – О??і??ї В?????о
Д???у ?д ???м ??????. До ??о ?і?? ?і ?????? ??? Ц?т???ї ? С??? Є?о?, ?
?ня?? Ю???ії. В??и 1956 р. ?дя??і ???а ???? у ??і ??лю?ю в У???і.

К??? ??і??у в СРСР ???? ???в ??????й ??р Ю???ії Йо?п Б?з Ті?, я?й ????я
????? у ??й ?аї? ???і? ? ???м ???. Ві???и ?ж СРСР і Ю???ією, ????і ? ??в
С??? ??з ????я ??а? Ті? ????? ??? з М??и, п??аю? з 1954—1955 ?.
???і???ся. О?ак ?? ??? М??и ?я??и Ю???ію до ??????? ??? ???? ? ??ї
?????? ?ж ????.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. А??? Г. А. З?я???ся ??????е (1953-1985 ?.) С?????? ??е???а. – М.:
М?????? ????я, 1991. – 400с.

2. Б?? В. У??? ??я С???. Н?? і??ії 1953 – 1985. – Л?ів.: О?, 1992. –
250с.

3. Б????? З. У??? ? ?я? ? Є??и // У????е ??о. Ч2633. 1992. 18 ??ня

4. Б??? Ю. В., К???? Г. М. Вс???я і??ія: ???і ??. 1945 – 1998. – К.:
Г??а, 1998. – 400с.

5. Ф??н Д. У??? и ? // С???ая ??ь №1. 1995 с.70

6. Ш??? Ю. І. М?? ??д ???ою… – К.: Г??а, 2000. – 336с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020