А??????і ?? ??ї?ів

Вони мають ясно-сині очі і ясне волосся. Геродот …всі вони високі і
надзвичайно міцні; тілом і волоссям не дуже білі і не русяві, і не
впадають зовсім у чорне, а рудоваті всі. Прокопій Кесарсійський

Роль антропології в дослідженні етногенезу

        ???й ??д ?є ?и о??? ??? ??ї ????? ?????ї іс??ї — ?????і??,
??????й, ????ий (?о ????о-????і??)” 1.         Р??я?? ???і ?????і?і
?????і ??ї?ів ? ї?ій ?’я?к із ?????? ?????я? лю???, ? ??ля? У??? з ??іх
??в. А? ?я ???у з’я?є? ?я? ?ня?я ? ??і?.         А?????я — ??а ?о
????ня, ??ю?ю, ??????? ?р????? і ????і?? ?????ї лю?й, лю??? ?с ? ????я
їх ? ??ій ??.         З??? ???? ??ь з ?????ії з’я??ся ? в Д??й Г??ї, ?е
як ??а ?? ?????? у ???? ХІХ ?. Її ????????и є ?????й ??? П?ь Б??, в Р?ії
К?л Б?, П. Б???в ? ін.

1 Дя??о В. Не ??? ??і ??и, ?? ?і // Ві?. —1992. — № 4. — С. 114.

        П?? ?????і?і ??и ??ї?ів ?? ???? в 1779 p. Ф??? Т????м у ??? ?
П?????? А???ї ?? ? в 1786 p. А???єм Ш????м у ??і ??н????о ???????
???????е ????”. О??а ??? ????ю? ?????і?ь ??о?????о ??? ??ї?ів.        
Н??? ??ід??я в ?й ??? ???ся ?? у ХІХ ?. Це ?? ??і К?????? ? П?? Ч?????.
        В??? ??? в ??ї??у ?????ію ??? ???? ??? Ф?ір В?к (В??в), ім’я я??
??? ?с ??????ь ??? у ???й ???т?і, а я?о й ?????ь ???о в ?я?х ?????х
???ях, ? ????о з я??? ?????? ??он?і??.         З????ь ????? ? ?????і??
??і??нях Ф??а В??. П???и і ???????? ???о 220 ???в ? ??? ?????? ????ня,
?н ??в ??? ???????ні ??і? ??ї???о ????я Г???и, Бу??? й У???? (Л?ів,
1908). О? ? Ф?ір В?к ?? ?о ???в: ????ня ? ??і?яє?ся ????і?о і ??????
??і??, ? ?я? ??і ???? їм ??? ? ??ї??е, і ??? ? ??’я??е ????ня. З??? ?
??? ?????і. Рі??я ця бі?ш ??? ?є ???ою і????і?ь ??????о ???ння ?????х
???н, я? ?? ???і?ь ????? ??? ??? ?? ??ї??у, а ??, й ?я?х ???в ???? ???в
— ???в ? ???1. А??????і ?????і ???в ??: ???й ?і?, ????о ??е ???я, ?? є —
?ся?, ?і ????ше ??і (??), ???х, ??х, ?і?о-???х ?? ??е. Ф?ір В?к ??? ????
?о, ???? ???у ???: ??ня? ?? ??? у ?х ?і???ся з ??ю не ?? ??о і ? ? ??? у
??у ?і???ю ?? ???”2. У ??х ??ях ??і?? ??о ???ює ?????і ??????в рі??
???ів. Т?, ????д, ??? ??, ?ж ї?і ??? ??и і ?????, а ?і?і ??ї?і ???? ?? ?
???н, ?е ??і ? ???в. З ???? у ??? ??? ?і?я?ся ??? ????і ??? (1701 ?). А?
?т ? ?н ????, ? ? ??? ???? ? ????у ві????у лю??, я?й і???? є ???? ?????х
???в. За ???? Ф??а В??, ??? ???і з ?іх є?????х нар?ів.

1 В?к Хв. А??????? ??і? ??ї???о ????я Г?и??, Б???и й У???и. — Л?ів,
1908. — С.31. 2 Т? ?.

        У ??і ???ї з ??ї??? ????ії ? ?????ії” ?н ???? ??????ї???
?????і?? ? ???а??ий ?п, я?й ??і?? ?????й ?я ????ї, а ???? ????ї ??и
У???. На ??у ???о, ??ї?ів ?ід ????? ? ?к ??? ??ія??? ?о ????? ??, я? ?
??? ? ???? ??’я??ою” 1.         Д????й ?????і?? ?п (?о ??) ????й у
??і?о-???ій Г??ї (Е?р), Ю???ії (???? у ?????в, ???ів, ????х і ?????х
??ів), а ряд ?? ?с ?я?яє?ся у ???ів, а ??ж у ????і ???ів, ??ї?ів К?????
?? і в ря? ???в Ч?ії, ??і?? ???в.         З???о, ??я Ф??а В?? ??ї??а
?????ія як ??а п????ся ??? ??і??ня?. Ряд ??? в??и ?? ????и в ???????
??ї???о ?????і??о ??, ??е ????а ???а ???о ? ?го ??в ?ля?є ????? у ??, ?
?? ???? ??ї?ів як є??й ??д, ? ?є ?н?і?? ?????і?? ?п, з ????? ?рі???. І ?
в ?й ?с, ?? ?я? ????і й ???? ??і ????ся ?????? і???ня є??? ??ї???о ??ду,
????ю? ??ї?ів ?о ? ??ян, ?о ? ?ля?в.         Ф?ір В?к, як і і?і ?????і
??і ? ???? (Р?лю, А?, Д?і?р), ???? ? ????о??у ???і?ь ??ї?ів ? ????х
??’ян.         У 30-х ??х ???і ?????і?і ц??и в У??? ?? ??і??ні, а ряд
???-?????ів ?????і. М?? ?и ?ся???я ?????і?і ??і??ня в У??? ? ?????я. Л?е
в ??і 50-х ??в, ??я? ??????? М??? Р????о, К?тя Г????о ? і?? ??их ?и
Інс??? ????????а, ????у ? ????ії АН УРСР ?? ???? ??а ?????ії.

1 В?к Хв. А??????? ??і? ??ї???о ????я Г?и??, Б???и й У???и. — С. 31

         В 1956-1963 pp. ?і??і???и ?єї ??и ?? ?????? ?????і?а ????ія ?д
?????? В??я Дя??а. Дея? ???і ????ією ?????і?і ????и ??і?яю?ся ?д ?х, ?
???і ??ою Ф??а В??. Н????, ???ій ?і? ????в-у???ів ?і???я ?д ???у ??і?я ?
?а с????и. К??? ?? ????о ?і??х ??і?ів, ????х ??і?? у К???х (15-18 % ???
????я), а ??ж у ?я?х ???х ??ня П????и, Д????р???, П?і?я. Т?і ??і???
?я?юю?ся ????о ???ю ????ю ????ня ?як? ??к: ????д, ???у ??1, ???я, ???
???я (???? ?ж ??н????ю ??ою ? ??м ???і?я) ??. О?е, в ??? ????и Ф??а В??
і ?? ??и ???ую?ся з ????? ?б?и ????ії.         У 1965 р. ??? ????ія В??я
Дя??а ???????? ??д ??ї???о ???”, я? і ?? ???єт?я ? ? є??м ???????м
??і??ням з ?????ії ??ї?ів. Н?і ????є?ся ???ня ?????і?? ????ів ?я ??????
???ня ????ня ???в У?аї?, в т.ч. ????х ??р, ???ів, ??ї?в, ????в, ??і???
??ів ? ін.         П? ???? ?????ії ?ід ?а??? ?? ?????і:         1) Е????
?і? в ?????і?ій ??? ??-я?? ???, в т.ч. й ??’ян, — ? ??я?е?я ??? ??,
????я ?і? ??є? ???, ??а ??? в ря? ?п??в ?? ??і????ю 2. Д????и ????ю? ???
???і?ь ??? і ??? ??іх ????і?? ??і?к ???я? з ??і?? ?????і??и ???.        
2) Ві?і??? в ??іх і ???? ???х ??? ?я?ю??ся ?к? ря?м ????? і ???? ???.
З??? ?д ?і?у ??й у ???, ????і, ?д ??у ??і, ??? ????? ??я? ??? ??і?ю?ся,
і?? ??? ?ін ї?я ???, ??і? (???? ?пер??й і ???? ???р), ?б і??и ???ся ??ш
???м. Т?і я?? ??ня? ???? ????ою ????ією.         3) Д?я??ня а??????? ??и
???іх ?ся??? ?? ???і?ь з ???і?ою ??і?ю ????? ??і?ій ??яд лю?? за її
???м. Т?і ??????ї ???? ? ??зі ????? ?????ії. Х?а ця ??а й ???? ???і ???и
і ??? ?????я ???я, ??е ?ід ????и ??ж і ???і ???и ?и ?????і ??і??? лю?? ?
її ???м. Ці??, ? ус??м ?і???я ??? ?????я ???? ?і???о ?ря С??? ? ????м
???м ?и ????х ???ею Н??ля С????о. С?????й ???т, ???????? М???м Г?????,
?і?я із ????ням ?ря ? ???.         4) І?? ??ід??в ?? ??? в ??у ?і???ь
?????і?? ??к у ???х ? ??д??ям ???в. П???ю ??ї ???? ??м ??ю? ???і ????
??и, в я?х ??? ? ???. Т?е я?? ??ня? н???и ?????ією. Н?і? ??і?ь ????в
??рі??? ???? ? ??? ?і??ь ?о ???у ?і???ь.         З???я ????????ї — ???ня
???у ????ня ?? лю?? з ????ням ??и ? ????ї її і???ня, ???я?я ???? лю?? з
???ою. Не ?ід ???? ?к? ?о ??ий ?’я?к ?????ії з ??????и ???и. Не ???о
М??? Г????? ????, ? ???ня ??ї ????ії ??? ????я ? ????ію, ?????ію, ???я??
??????, ???я?? ????ію і ????.         За ??? ??о???ол?і?? ??і??ь ???іх
?ся??? ??а з ??і?ю ????и, ? ????я П????в’я і З?і?? У??? ІІІ ?с. ? н.е.
(??і??? ????і?а ????) ???? ? ?????????о ??: ? ?? ????? лю? з ???и ????
???, сх?і ? ????в Б?????о ????? ? С???о С?????ор’я. В ???? ???? ?? ??и
??зи ? ???у ІІ ?с. ? н.е. ????є ???? ??????? ?п. З ??о ч?у ????о ?????ся
??? ???і??ї (????ня ?с, ????н? ?я ???????о ??): ??? ??? ?аю? ???и, ???
???я ???є?ся, ?? ??єф ???є ???ї ??????. Це ??? з???і?і ?і?. Т?у ряд
??і??ів ??аю? ????я І ?с. ? н.е. ??ою ??ю ???є?я? лю??? ???д?х ????і??
??. Т?, ?і? П???’я і П????’я ?ю? ?і??й ?????і?? ?п із ??? ??????и, ?? ?е
бі?ш ?????. А? ???и (ІІІ ?. ? н.е. — ІІІ ?.н.е.) ??і?я?ся ?д ?і?в
??і???єю1, ? ?? ?і??и ?о ??ш? ??ш ?і??о ?пу. Ф?? ???? ???и у ???ів
??г??, ?ж у ?і?в. Н???ня ??я???? ????і?? ???? (І ????. І ?с.н.е.) ??є? ?
??і?я?ся ?д ?і?в, ??, як ????ю? ??? ??і??ів, ї?і ? ?? ??ш ??и?? і ??и
???о ??і?. П?? ???я ???? ????? ??я??ів ?с ?д ?? ???? ???ії. П???ю ??о є
??і?ш ?і??й ???? ?????? ????, а ??ж ??? ????і?ь ??і?в і ??є? ???в, ??
???м ?? ?? бл??і ? ???в ?і???о ??. О?е, є ?і ???? ???и ??я???у ????
???ою (С??? П????’я), а ??я???? ?????і?? ?п ??ня? ? ??? ?и ?????
??’я???о ???ння.

1 К?ір ?? за ??ою Б??а: ? ??? ???? ??і, ??о-??, ?? ? ??і; ? ?і?? — ??,
??-????, ??; ??а — ???: ??-???, ???, ??-з??і, ?і?і з ???. 2 Від ?. ??іс
— ????, ??? — ???.

1 Г???й ???? ?????ся ????ням ??? ? ??и? ???, ????? ? 100. Він ?? ?? ?д
58 ? 98. Б?????я— ???? ?? 80; ??????я — ???? 75—77.

        Т?я? К?????а ????а ???я??й ??із ??я???? ???в з ?????? і ???а ?
????, ? ?? ?ють з??і ??і???, ?? ??є ??т? ???? ?о ???и ????о ????о ????.
        С????в’я??і ???а ???у ІІ ?ся???я н.е. ?? ???х ?пів. Сі?ря? —
??????, ?????й ?н з ??? ???аю?м ??м. Д??я? — ?вг???? ?????й ?п з ???
???аю?м ??м. П?я? — ???ь???? ?????й ?п з ???? ????м ???м. С????і?е ????я
С???? Н??і?я??и ?є ??? ?п із ?і??? ????ям ????іх ??, з я?м ??, ?????,
ма? ????? ?’я?к.         С???? ?????ія ??? ?? ?в? лю?й ???? ??????ї:
???і?і, г????, ???????і, ??????і, ??????і ?????і; а ??ж ?і?нює ??и ??
??, ?с ???я, ?????ї ?? (??ору), ???у ???я ???м ???о??ії.        
А??????? ??і??ня ???? ??ї?ів ??дя?, ? ???ій ???? ???? у ?х 83 — 83,5. А
?я ??ї?ів П?і?я, Рі???и, Ж????? ???ім є 85,5. Це ???й ???? і в ???я?і з
і??и ??’я???и ????: ???и — 78, ??я? — 80 (в ?я?х ???? 81—82).        
Ці??ю ???ю ?????ії є ???а ?р???і??, я? ??і?? ?лю?и ? ??ляр? ??ї ? ??х у
?’я?у з ???ою ???і?ю лю?й. Вия??о, ? ?ж? ?? ????є?ся ??? ?????ями і ?
???? ??о ? ??цях. П?и???ь ? ???? ???в, ? ??? ?з??і? ????і ???и, ???и,
я?, ?є?ую?? з і??и ??я?, ??рюю? ???? ????? ? ??????і ????. Ці ?ач? ??ня?
???? ????. От?, ? ??? ??? ??є ????о ?? — ?і ??? (?????? і ?????і ???).
З???а ????ь ??т ? ?? ??х (? ?ся? ??цях) ???є?ся ?л??? і???м.         В
У??? ????й ?л??? і??с (???ій 12-13): ? П???р?? і в П?і?і 11,6-12, у
К???х 13-13,6 *. П?і?яє?: ?я ??ян ???є ? 15, ?я ????в 10-13, ?я ?????в ?
????ї?в 16-17.         С?? і?? ???й ?????ії ??а ???и ? ???у ???ло?ю, я?
??і?? ???і ????и ??в. Шля?м ??р?ня ????х ?і?ів із ??в ??і ?т??люю? ???
??и ???н ????ї ???? ??в. Н?і? ??????й ?? ??а ????и ???ою. З ????ю ??х
??дів ??а ????? ???у ???х ??і???й. С??аю?ся ??????і ??.         У???і
?ю? ?а ?? ??в. Пі???й ????? ?п ????й у К???х, С????у П????’ї.
С?????????й ?п ?є ???? ????я.         О????і?? ?п ?????ся ? ??? ??ім
?ля?м (??ім ??м). Для ??ї?ів ?????й 4-х ????й ??ій ?ляр. Кі???ь ???????
??ів в ??ї?ів ???ює ?лю. Л????і?і ??і ????ю? у ?????в.         Р?ія? ?ю?
?а ?? ??в: ??д?????с?? і ??і?о-????. Для ?х ?????й ??????? ??ій ?ляр. А
??????і?ь ??ів (6%) є ???м ??????о ??.         На ??у ???? ?????ів
?????я ????? ??д ?іх ???й ?????ії ???? ???і ?’я?и. До ?? ж ?? ?є ???
???? ????????ї, ???? в ????і??у ????і ?? ??е ????і ???я? з і??и ????.

* Д??? ??о ?? з’я?я?ся ?и ????? ????? ????а.

        У ????? ?????і?? ??в С??? Єв?? і А?ї ??а ???? ?? ??и:         1.
С???й ???іт — ???????а ??ія ???? — ????ня ?я?х ?с, ??а??? ???? ??м.
        2. В??ій ???іт і ??іт ??????й ????ю ????ю з???к, ?е ?? ??ую? ?
?????я є???ї?в у К??, ?????в в р??і ????? К??оя??а.         3. У Т????ку
??у ІІІ — ІІ ?ся???я ? н.е. ?????я ????ня ???? є???ї?? ?с. Ві???є?ся ??ж
??е ?і???я з ?????? на ??х ????в, ??о ? ?? Є??и і А?ї.         4. У ??ю
?? ????у ?я?х ????х ?ін в ?????і??у ??? С??? Є??и ? ????я.         5. У
І ?ся???і н.е. ???аю?ся ?і? в ????ї ????ня ?с. А?? ????я є???ї?в ????ся.
Ві????ся ????я ?і???ї ч??? ??? ??????, я? ?і?ю?ся з ?????м ????ям. А?
????ня ??’я??? ??? ???? ?і?? в ???? ??? ? ?????є?ся1. У ?й ? ч? ?????ся
??? ??и???ї ??? ? ?і???я ????о ????а як ??д ??’ян, ?к і ??д ??ів. Фі?и
?і ??і і ? ???і ??і?ю? ??і? ?????у ???у.

С??? а??????і ?? ??ї?ів

        До с??у ???? ??ї?ів ???ь ?м ?????іч?х ??в: 2         1) Д????й
(?????) ?п. Н??? ??їв ?????і?? ???р З?і?? У??ни, П?і?я і Пі???ї П??і.
А?????і ??і?и ?і??ь, ? ????і ??ї?і ????о ?в’я?? з і?і????и, ??і???и,
?????и ????и ??????. Н?і ????? ?????і?? ?п ????є в ????й Г???і, ????у
П?і?і (? ?ня?? ???х ??і?? ???в Л?і??и і Т??????). На ????ї П??і — ?
Х???а ? Т??ів.         О????? ?????о ?? ?я?яю?ся в ?????о є???ї?? ???х:
???у, ???? ???му; ???і з ???, ?я?м і ??? ??м. Ц? ?п ???є ??д 10 % ???
????я У???.         2) П?і??й ?п. Н??? ?????і??? ??їв ?і?????? ??т?и, я?
????и в ?????? П?і?я. До ??? ??ї?ів Ж?????? і Рі????? П?і?я ???ь ??ій
??????ий ????????й ????т. Це ??ї ??о???? ???? ??і??? ????, ? ?ю? ?????
?’я?к із ? ??і?ми ?????????и ?????.

1 Д?.: Д?? Г. П???????ия СССР. — М.; Л., 1948. 2 Т? і ?? ???? ?? ?
??і??ня? В??я Дя??а, ??????? в ?.: Е???і???? ?з??к У???. Т???, ????ня,
????ії. — К., 1993. — С 149—153.

        О????? ????? ??: ?? ??? і ??? ???я (???й ???? 85,5), ?????о
????е ???в’я, ???е ??. Т?? ?п ? ?????? у ???у ??? Є??и, ?ім У???. З??
????в ???ій, ?і ?? ??іші, ?ж в і?? ????, а ??р ???я ?і?і?й.         Ц?
?п ????й ? Ж?????, Рі??щ?і, В??і (????? ???т ????? ?пу). До ?????о ????
??ж ??я? ??і?і ??? Л?і?? і Т??????, а ??ж ??ї?і Б??щи?. П?і??й ?п ????ь
???о 10 % ?іх ??ї?ів.         3) В????і????й ?п. Н??? ???? ?л?є??????
????я, ?е ?з ???????х ?с. О????? ??о ?? — ?? ?і?а ?????я ?? (60 %) і
????й в У??? ?л??й ???? (80). Ц? ?п ?????? ?? у Р?????у ??? Ч??????
???і. Він ????ь ?? 0,5 % ?іх ??ї?ів.         4) Ц?????????? ?п. Н???
????о ????????о ????я ХІІ-ХІІІ ?., ? ?ю? ??’я??у ?н?у (?? ??????й ?????,
???к?, а ??ж ??ш ???? ???? і??р????, і?і???і???о ? ??і?? тю??к?о
????ня). Тю??? ?????і?і ??? ?я?яю?ся ?и ???я??? ??і? в ???х ??х П????и ?
З?ідн? У???, ?е ?? ???аю? ? ??о — ?? ???? ?лю??я ???я ? о???а ???а ???х
??к.         У???і К???и є ????? ???є?? ?????? ????я і ??і?є ???і
є???ї?і р?и, ???аю? ? ???о-????у на??.         Ц? ?п ????є?ся ???м ???м,
?е ???і? ?????и ???, ???я, ?????ї ???я ? ??, ??д?ою ???ю ????я ? і??
??к. Він ????ь 60 % ?іх ??ї?ів.         5) Н????????-????й ?п. Н??ки
і??????о ??????????о ????я. П?і?? і?о-і???? і ??? ???і?і??? ??о?? (????
в с. К?’я? Л?????? ???), ? ???є?ся в ??ій ?????ї ?? і ???я, ???? ????
??ся?го ???у.         Ц? ?п ??????т?я ?????і?ю, ????м ????ням ???ї ???и
???я, ?????м ?є??ням ?????????о ???я з ???м ????? ????? ??. Це ?????і,
???? ???і????? лю? з ???м ????? ??ви. Є д? ???? ??о ??: н????????й (????
?д ????я ??ня К???? Р?і) ? ?????? (??ї??е ????я ???і М???, а ??ж
Х???ни).         6) Д????й ?п ???? ? ????к?о (??? ( ?ю? ряд ???? ????в).
Н??? ???? ????я У???, ? ?ю? ??є? і?і???і, ??і??і, ????і ? і?і??і ?????.
Д????й ?????і?? ?п ????й у ?і?ій ???і К??т, в Б???і і ???? — Г????і (?ім
???? ???в, ? ???? ? ?????? ??), у ?і??у П????? ? ін.         Х?????є?ся
?н??ою ????ю ?і?о- і ????х, ?е ? ???? ???я ????о ??і (70 %), ?і????? ??
2 %, ??а — ?і?? ???и. Та?? ?? 4—5 % ?іх ??ї?ів.         7) Ка????й
(???о-??і???) ?п. Н??? ??????? ???? VI — ІІІ ?. ? н.е. А?? їх ????я
?і?є?ся з ???м ???? ??????? ???ів, ??я? я?ї ?? ??и. За ?????і??и ????
???і ? ???ів. Г????іч? ??? (???а, ??с-?д’є?і?ь) ??ую? ? ї?ій ????? ?’я?к
з ???? Б?????о ?????, К???, Пі?і?? І?ії. К????? ?п ????ь 7—8 % ?іх
у???ів.         В ????? ??ї?ів ??и у??ь як ??’я??і ???а, т? і ???’я??і.
С?? ??’я??? ??? ??а ???и ??х ???ів, ?ля?в, ??а?в, ??в, ??ів, ??ян і
????в. О?і?? ???і?ь ??????о ????я ??’ян??х ??? ??я? ??? ????м, ?, ????о,
? ?????ь і ? ет??? ?’я??. С?? ???’я??? ??? ?????и ???ю? І???і, ????і??і,
??і??і, тю???, ??і?о-????і. Щ?о ??-????х ???, ? ? ????ї Ук?ї? ї?іх ?і?в
??е ? ?я??о, ?? ? ??і??у ??і ?д Д??а ? В?? з’я?яє?ся ?????й ???ий ????т.
        Що ж ????ся ????ї ??ї??? ??, ? її ??о ???лю?в Ю?й Л?а в ??і
?????ня У???”. На ?? ??у ?? — ? ? ?і?ки ????ї ???, ??? ???я ? ??р ??,
скі?? ??????ія, ????, ?х ??ї. Х?а, ????, ????? ?д ?є ??? ?????і?? ?п, ?
?р??? у ??і??? ??я?.         За ?і??ням ??іх і???ів ??н ?іф ???н б? ??и
?ій ???д ? ???о ???. Т?, ?о ? з?в ??о ????ня, ? ?г ????я ???і?ою лю??ю,
?н ?в ?? ??м, ?? ????, ?? ?? ??о ???, ?? ???ся. І я?о ?? ??д ?с, ??????х
лю?й, ??? ? ??н ?? ???и і?? ??х ??в ? ??і?в, ?????я ?д цією ?і??ою ??ою.
А?е ??з ???ня і ????ня лю??ю ??х ???х ?е?ів ?????ся й ???ня ????? ??нів
??о ???, і ????е ????я ? ?? ?я??.

Похожие записи