.

Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3051
Скачать документ

Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

Хоча Польща перемогла у воєнному конфлікті в Східній Галичині у 1919 р.,
з точки зору міжнародного права і держав Антанти її влада над західними
українцями лишалася спірною. З огляду на формальне зобов’язання
дотримуватися принципу самовизначення націй, Антанта не могла ігнорувати
протести західних українців проти нав’язування їм польського правління.
Тому до 1923 р. західні держави, насамперед Англія й Франція,
продовжували обговорювати питання про статус Східної Галичини. Проте
вони тимчасово погодилися на те, щоб краєм правила Польща, за умови
надання йому автономної адміністрації й поважання національних прав
українців.

Найкраще передає напружені стосунки, що існували у Східній Галичині між
українською більшістю й новою польською адміністрацією протягом періоду
1919-1923 рр., вираз «взаємне невизнання». Українці Галичини
відмовлялися визнати польську державу своїм законним урядом, доки Рада
послів Антанти у Версалі не прийняла відповідного рішення. Вони
бойкотували перепис 1921 р. й вибори до сейму 1922 р. Радикальні
елементи звернулися до терористської тактики й саботажу щодо польських
урядовців і державних установ. Зі свого боку польський уряд діяв так,
начебто Галичина була цілком польським краєм, підпорядковуючи собі його
політичне, культурне та економічне життя й цілком ігноруючи потреби
українців.

Однак, з огляду на міжнародну громадську думку, поляки неодноразово
оголошували про готовність поважати права українців та інших меншостей у
своїй державі. Фактично це зобов’язання було втілене в їхній
конституції. Зрештою в 1923 р., після того як польський уряд знову
запевнив західні держави в тому, що він надасть автономію Західній
Галичині, дозволить користуватися в органах адміністрації поряд з
польською й українською мовою та відкриє для українців університет. Рада
послів визнала суверенітет Польщі над Східною Галичиною. Це рішення було
для західних українців кроком назад, оскільки, на їхній погляд, воно
залишало їх на милість

їхнього найгіршого ворога.

Попри свою дискримінаційну політику Польща була державою, заснованою на
конституційних засадах. Хоч вибори до її двопалатного парламенту часом
ставали об’єктом маніпуляцій, у більшості випадків вони були відносно
вільними. Навіть після 1926 р., коли маршал Юзеф Пілсудський учинив
воєнний переворот, закони зберігали силу, хоч вони і часто тлумачились
на користь польських державних інтересів. Узагалі польські закони
надавали українцям можливість, хоч і обмежену, чинити опір чи принаймні
протестувати проти державної політики. Це означало, що

попри свій статус другосортних громадян українці в Польщі були в кращому
політичному становищі, ніж їхні співвітчизники в СРСР.

Новоутворена польська держава містила найвищий відсоток національних
меншостей в усій Європі. У 1921 р. близько третини її 27-мільйонного
населення складали українці, євреї, білоруси, німці та інші неполяки.
Українці були, без сумніву, найчисленнішою національною меншістю й
налічували понад 5 млн, тобто майже 15 %

мешканців країни. (Статистичні дані щодо національних меншостей були у
міжвоєнній Польщі дуже суперечливими, й польські джерела стверджують, що
українців було лише близько 4,5 млн, у той час як українці наполягають
на іншій цифрі — понад 6 млн.) Відтак чисельна перевага польської
більшості не була такою великою, щоб дозволити їм цілковито й
систематично, ігнорувати прагнення непольських народів.

Українці в Польщі складали дві окремі громади, й уряд робив усе можливе,
щоб підкреслити відмінність між ними. Більшість українців проживала на
колишніх габсбурзьких землях Східної Галичини, або Східної Малопольщі,
як її називали. У 1920 р. цей регіон розділили на три воєводства:
Львівське, Тернопільське й Станіславське. Понад 3 млн галицьких
українців, що переважно належали до греко-католицької церкви, були
національне свідомими й відносно добре організованими. Решта українців
населяла Західну Волинь, Полісся та Холмщину — райони, що їх Польща
відтяла

у Росії. Вони налічували приблизно 2 млн і були в основному
православними, до того ж політичне, соціально-економічно й культурно
нерозвиненими.

Претензії поляків на землі, населені західними українцями, грунтувалися
на історичних аргументах. Наприкінці XVIII ст. ці землі входили до
Польської Речі Посполитої, й поляки вважали, що вони мають бути частиною
польської держави, котра виникла в 1919 р. Наявність на цих землях
значних панівних польських меншостей підсилювало цю думку. Що ж до
величезної більшості непольського населення східних окраїн, то уряд мав
намір полонізувати його. Віра в дійовість полонізації спиралася на два
припущення: привабливість польської культури, мовляв, така -велика, що
неполяки будуть з готовністю переймати її, а національний рух серед
меншостей надто слабкий, аби протистояти польському тискові. Як
виявилося, поляки помилилися в обох цих розрахунках.

Репресивна польська політика щодо українців часом ставилася під знак
запитання. Якщо впливова ультранаціоналістична партія
націонал-демократів на чолі з Романом Дмовським, яку підтримувала
польська меншість Східної Галичини, послідовно обстоювала войовничо
антиукраїнський курс, то деякі високоавторитетні поляки, як, зокрема,
Леон Василевський і Тадеуш Голувко, закликали до помірності й гнучкості
у стосунках із меншостями. Час від часу центральна влада у Варшаві
оголошувала про поступки для українців, але прибічники твердої лінії в
середовищі місцевих урядовців, офіційних чиновників та армійських
командирів відмовлялися втілювати їх.

Існували також і регіональні відмінності. Воєвода Волині Генрик
Йозевський намаґався переманити українців на бік держави, надаючи їм
обмежені поступки, в той час як у сусідній Галичині репресивні заходи
уряду сягнули вершини жорстокості.

Нарешті, існувала разюча невідповідність між тим, що польський уряд
підтримував східноукраїнський уряд на вигнанні у Варшаві (який міг
знадобитися в разі війни з СРСР), та його небажанням визнавати політичні
домагання західних українців.

В остаточному підсумку польський уряд проводив щодо української меншості
політику конфронтації. У 1924 р. він прийняв закон, що забороняв
користуватися українською мовою в урядових установах. Того ж року
Станіслав Грабський, міністр освіти й прихильник відверто
антиукраїнських поглядів, здійснив реформу, що перетворила більшість
україномовних шкіл на двомовні заклади з переважанням польської мови.
Українців не допускали до Львівського університету, в ньому було
скасовано українські кафедри, а обіцянка заснувати урядовим коштом
український університет так і залишилася невиконаною.

Серед перших політичних заходів поляків особливе невдоволення
українського селянства викликала програма колонізації. У 1920 р. для
зміцнення польської присутності на східних кордонах уряд почав
запрошувати до Галичини й Волині переселенців — так званих осадників.
Спочатку більшість осадників, особливо на Волині, складали ветерани
армії, пізніше стали переважати цивільні. Незважаючи на те, що Галичина
була одним із найбільш перенаселених сільськогосподарських регіонів
Європи, новоприбулі отримували великі наділи найкращих земель і щедрі

фінансові субсидії. Ті, що вирішували не обробляти землі, займали
привілейовані посади сільських поліцаїв, поштових, залізничних
працівників і дрібних чиновників.

Українські джерела подають, що до 1938 р. у села Східної Галичини і
Волині прибуло 200 тис. поляків і ще 100 тис.— у міста. В усякому разі,
хоч наплив польських переселенців не міг рішуче змінити етнічний склад
населення східних земель, він був досить значним, щоб викликати гостре
невдоволення українців.

Із переворотом Пілсудського 1926 р. до влади прийшов більш авторитетний
польський уряд, і стали з’являтися перші ознаки можливого поліпшення
стосунків з українцями. Уособленням цього нового підходу був Генрик
Йозевський, призначений у 1927 р. волинським воєводою. Йому пощастило
дещо привернути на свій бік українських селян завдяки розподілу великої
частини урядових земель серед місцевого населення. Він також пішов на
обмежені поступки політичним керівникам волинських українців, одночасно
намагаючись ізолювати від їх «згубного впливу» націоналістичне
настроєних галичан. Але врешті-решт зусилля Йозевського були підірвані

релігійною дискримінацією православних волинян та запеклим опором
місцевого чиновництва та польських націоналістів.

Українсько-польські стосунки значно погіршилися під час Великої депресії
1929-1933 рр., що особливо дошкульно вдарила по населених українцями
сільськогосподарських районах. Селяни терпіли не стільки від безробіття,
скільки від катастрофічного падіння прибутків, спричиненого зменшенням
попиту на їхню продукцію. В роки цієї кризи чистий прибуток з одного
акра невеликих селянських землеволодінь упав на 70-80 %. За цих обставин
ненависть українських селян до щедро субсидованих колоністів та багатих
польських землевласників, як ніколи, загострилася. Зростало також
невдоволення серед української інтелігенції, особливо серед її молодих
(і безробітних) представників, через те, що всі нечисленні урядові

вакансії незмінно віддавалися полякам. Тому коли радикально настроєні
українські націоналісти закликали чинити активний опір польському
пануванню, вони знайшли негайний відгук серед молодих українців.

Влітку 1930 р. Галичиною прокотилася хвиля нападів на польські

маєтки, що звичайно зводилися до підпалів. Було зафіксовано близько 2200
таких актів. У відповідь на це уряд удався до масових і жорстоких дій. У
середині вересня на українські села налетіли великі підрозділи поліції
та кавалерії, розпочавши кампанію пацифікації («умиротворення»).
Застосовуючи принцип колективної відповідальності, озброєні загони
позаймали близько 800 сіл. Вони руйнували осередки українських громад і
читальні, конфісковували майно та продукти, фізично карали тих, хто
протестував. Було заарештовано понад 2 тис. українців, здебільшого
школярів, студентів і молодих селян; майже кожний третій отримав тривалі
термін ув’язнення. Українських депутатів сейму посадили під домашній
арешт, аби не допустити їхньої участі у виборах, що проходили в той час,
а їхніх українських виборців тероризували, змушуючи голосувати за
польських кандидатів.

Через протести українців до Ліги Націй доля української меншості в
Польщі взагалі та кампанія «умиротворення» зокрема набули характеру
міжнародного скандалу. Проте якщо європейські та особливо британські
політики засудили поведінку поляків, то Комітет Ліги Націй звинуватив
українських екстремістів у провокуванні репресій. Хоча польський уряд
швидко придушив заворушення, але кінець кінцем

його дії ще більше розлютили українців, призвели до зростання
екстремізму з обох сторін і ускладнили пошуки конструктивних рішень.

«Умиротворення» принесло в село позірний порядок, але ніяк не послабило
рішучості молодих радикально настроєних націоналістів боротися проти
польського режиму. ОУН на початку 30-х років лише змінила тактику,
зосередивши зусилля на організації політичних убивств провідних
польських державних діячів та урядових чиновників, а також на
експропріації коштів, необхідних для її діяльності. Зі свого боку уряд
займав щодо українців безкомпромісну позицію. Він скасував
самоврядування в селах, перевівши їх під владу польських чиновників. У
1934 р. у Березі Картузькій було влаштовано концтабір, в якому тримали
близько 2 тис. політичних в’язнів, переважно українців. Того ж року
Польща відмовилася від свого зобов’язання перед Лігою Націй
забезпечувати права національних меншостей.

Ця політика уряду свідчила про його перехід на вкрай праві позиції.
Починаючи з 1935 р. за новою конституцією вся влада зосереджувалася в
руках маршала Пілсудського, повноваження сейму обмежувалися, а інтереси
держави оголошувалися справою першорядної ваги. Вибори
реорганізовувалися так, щоб надати урядові прерогативи схвалення чи
відхилення кандидатів. Після смерті Пілсудського того ж року в
управлінні державою дедалі більшу роль стали відігравати воєнні кліки.

І в польському, і в українському таборі були помірковані

діячі, яким обридли безперервні польсько-українські сутички. З
українського боку за компроміс стала виступати найбільша українська
політична партія — Українське народно-демократичне об’єднання (УНДО). її
лідерів непокоїли наслідки насильницьких актів ОУН і спровоковані ними
репресії щодо українців. На них також тиснув український кооперативний
рух (який для ефективної діяльності потребував політичної стабільності),
змушуючи шукати шляхів до зближення. З польського боку теж з’явилися
ознаки готовності до компромісу. В 1933 р. уряд заснував
«Польсько-український бюлетень» — часопис, який висвітлював позитивні
аспекти українсько-польських взаємин. Незабаром після цього
прем’єр-міністр Вандав Єнджеєвич публічно визнав, що помилок
припустилися обидві сторони. Як не парадоксально, але

вбивство оунівцями міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького у
1934 р.

прискорило процес зближення, позаяк цей акт рішуче засудили як УНДО, так
і

митрополит Шептицький. Так у 1935 р. було розчищено шлях для укладення
обмеженої угоди між урядом та УНДО. згодом відомої як «нормалізація»,

Угода закликала українців офіційно визнати примат інтересів польської
держави й голосувати за новий бюджет. За це уряд допускав кандидатів від
УНДО до виборів, тим самим значно збільшуючи українське представництво в
сеймі. Після виборів уряд пішов на ряд інших поступок. Лідер УНДО Василь
Мудрий був обраний віце-маршалком сейму. Було звільнено більшість
українських в’язнів із Берези Картузької.

Деякі українські економічні установи та кооперативи отримали фінансові
позички. І Багатьом членам УНДО здавалося, що життя під Польщею могло
стати досить стерпним, особливо в порівнянні з тими страхіттями, яких
зазнавали в цей час українці під радянською владою,

Але нормалізація не зустріла визнання серед усіх українців. Опозиція в
самому УНДО та інші українські партії атакували лідерів УНДО за те, що
вони «погоджуються їсти крихти з польського столу». Не було чимось
несподіваним і те, що радикально настроєні націоналісти відкинули
нормалізацію й продовжували свою революційну діяльність. І нарешті,
скептицизм щодо можливості успіху політики зближення живила глибоко
вкорінена в усьому українському суспільстві недовіра до поляків.
Незважаючи на поступки центрального уряду, на східних землях майже
кожний воєвода, війт чи навіть начальник поліції застосовував власні й
незмінно брутальні методи «ведення справ» з українцями. Такий підхід
чиновників, звичайно, підтримувала місцева польська меншість. Натовпи
поляків плюндрували українські установи, часто у таємній змові з
місцевим польським чиновництвом. Польські юнаки,

організовані у напів воєнізовані загони «стрільців», під приводом
допомоги в забезпеченні правопорядку часто переслідували українців. У
1938 р. відома своєю жорстокістю прикордонна поліція провела в населених
українцями районах уздовж радянського кордону, так би мовити,
міні-пацифікацію.

Чи не найзапеклішими ворогами нормалізації були польські військові. Зі
зростанням загрози війни наприкінці 1930-х років військове керівництво
дедалі виразніше розглядало невдоволених українців як велику проблему,
пов’язану з безпекою країни.

Щоб усунути чи зменшити цю проблему, армія застосовувала практику
«поділяй і володарюй». У 1938 р. вона розпочала пропаганду серед
україномовних гуцулів, лемків та бойків Карпат ідеї про те. що вони є
окремими народами, а не частиною української нації. Робилися спроби
розвинути лемківський діалект в окрему мову, а лемків схилити до
переходу з греко-католицизму у православ’я, щоб створити бар’єр між ними
та галицькими українцями. Одним із різновидів цієї тактики стали
намагання військових переконати зубожілу українську шляхту, яка майже
нічим не відрізнялася від українських селян, за винятком її дорогоцінних
дворянських титулів, у тому, що вона ніяк не подібна до селянства ні за
соціальними, ні за національними ознаками.

Тим часом на Волині польські власті продовжували наступ проти
православної церкви — основної опори української національної
самобутності в краї. Стверджуючи, що колись більшість церков на Волині
та Холмщині належала греко- чи римокатоликам, власті передали останнім
близько 150 православних церков, а 190 просто зруйнували. Так, із 389
православних церков, що були на Волині в 1914 р.. до 1939 р. вціліла
лише 51. Аналогічні методи застосовувалися й на сусідній Холмщині та
Поліссі, де озброєні банди колоністів під назвою «Кракус» тероризували
місцевих жителів, змушуючи їх перейти у католицтво, й де управління
православною церквою.

богословська освіта й навіть відправи провадилися польською мовою.

Попри величезні політичні перетворення, яких зазнали західні українці в
результаті розвалу Австрійської та Російської імперій, боротьби за
незалежність та включення до Польщі, соціально-економічні умови їхнього
життя по суті лишалися без змін. Населені українцями землі, що складали
близько 25 % території Польщі, були нерозвиненими аграрними окраїнами,
або внутрішніми колоніями, що постачали центральним регіонам Польщі
дешеву сировину, натомість купуючи дорогі готові товари.

Навіть за польськими мірками Західна Україна була надзвичайно аграрною:
близько 80 % її населення складали селяни (порівняно з близько 50 % У
поляків), і лише 8 % припадало на промислових робітників (при середній
цифрі 20 % У поляків). На додаток до цих структурних вад українське
населення було змушене розв’язувати такі проблеми, як спустошення після
війни, дискримінаційна економічна політика уряду, згубний вплив Великої
депресії. Словом, соціально-економічна доля західних українців під
Польщею була такою ж маловтішною, як і їхнє політичне

становище.

Основні економічні труднощі крилися в сільському господарстві, де
залишалися такі давні, ще передвоєнні проблеми, як перенаселеність сіл,
крихітні наділи. У населених українцями воєводствах Польщі на 1,2 млн
селянських господарств припадало 60 % землі. Ця проблема особливо гостро
стояла в Галичині, де понад 75 % селянських наділів не досягали й 10
акрів. Тим часом близько 2 тис. великих маєтків, що

належали полякам і часом дорівнювали 10-20 тис. акрів, охоплювали 25 %
землі.

На Волині, де великих польських землевласників було менше, земля краще
родила а селянські наділи були більшими, на селі жилося дещо краще.

Для пом’якшення проблеми гострої нестачі землі у 20-х роках уряд сприяв
розділові великих маєтностей. Однак українським селянам ця програма
принесла мало користі, позаяк більшість поділених земель відходила до
польських селян та ново прибулих осадників. У розв’язанні проблеми
перенаселення села менш ефективною, ніж колись, виявилася еміграція,
оскільки в міжвоєнний період Сполучені Штати й Канада скоротили квоту
емігрантів, яких вони могли прийняти. В результаті в той період
емігрувало лише близько 170 тис. західних українців.

Селянам, що прагнули покращити свою долю, нові можливості продовжувала
пропонувати промисловість. На східні окраїни припадав непропорційно
малий відсоток і без того слаборозвиненої промисловості Польщі; у ЗО-ті
роки він став ще меншим, оскільки уряд підтримував промисловий розвиток
Центральної Польщі, нехтуючи провінціями, населеними в основному не
поляками. Лише близько 135 тис.

західних українців працювали робітниками в лісовій та нафтодобувній
промисловості. Найбільшим міським центром Галичини залишався Львів із
населенням близько 300 тис. чоловік, здебільшого поляків та євреїв.

Як і до війни, інтелігенція продовжувала здійснювати політичне,
культурне й навіть соціально-економічне керівництво західноукраїнським
суспільством. Але на відміну від XIX ст.. коли велику частину цього
класу становили священики, у між воєнний період переважна більшість
інтелігенції була світською. За даними польських дослідників, у 30-х
роках інтелігенція становила близько 1 % (15 тис. чоловік) усього
західноукраїнського населення, що працювало (серед поляків аналогічний
показник дорівнював 5 °о). Головною причиною відносно невеликого числа
освічених українців була політика уряду, спрямована на те. щоб
ускладнити для осіб непольської національності доступ в університети.
Так. у Львівському університеті

частка українців ледве сягала 10.

Представники української інтелігенції заробляли собі на життя, працюючи
переважно вчителями або службовцями у кооперативах, що швидко зростали.
Дехто став оволодівати такими спеціальностями, як юриспруденція,
медицина, фармакологія, інженерна справа, де монополію довго утримували
поляки та євреї. І все ж практично закритою для українців лишалася
служба в урядових установах,— ця одна з найпоширеніших у Східній Європі
професій,— позаяк усі урядові посади призначалися для поляків. Проте
позитивним наслідком такого становища стало те, що багато

освічених молодих українців були змушені облишити намагання знайти
роботу в місті і йшли працювати на село, значно підштовхнувши його
соціально-економічний і культурний розвиток. Але знайти відповідну
роботу було складно, особливо під час депресії 30-х років; це
погіршувало й без того непевне становище української інтелігенції.
Остання всіляко підігрівала ненависть українців до польського режиму,
схиляючи їх до переконання, що всі основні проблеми можна розв’язати
лише за умови наявності в українців своєї держави.

Оскільки природу польсько-українських взаємин у міжвоєнні роки
здебільшого формував польський уряд, то діяльність українців у цей
період по суті являла собою відповідь на польські ініціативи. Українці в
основному лишалися в опозиції до польського режиму, виражаючи це або
легальними засобами, що не становили загроз для їхнього становища, або
насильницькими революційними методами, без огляд на наслідки. Перший із
цих двох підходів набув куди більшого поширення.

Хоч «легальники» ніколи не відступали від своєї мети — рано чи пізно
об’єднати всіх українців у незалежній державі, вони зосередили зусилля
на збереженні тих здобутків, які завоювали українці під владою Австрії
всупереч дискримінаційній політиці польської держави. Вони брали участь
у польській політичній системі через легальні українські партії,
перебудовували й поширювали кооперативний рух і намагалися захистити
українське шкільництво. Розвиваючи цей «органічний сектор» українського
суспільства, «легальники» сподівалися, що українці будуть краще
підготовленими до здобуття незалежності, коли для цього виникне нагода.
Ця конструктивна, хоч і буденна, діяльність приваблювала переважно
стабільніші елементи

українського суспільства, такі як члени передвоєнного «істеблішменту»,
священики, велика частина інтелігенції та заможних селян.

У поділеному на численні фракції польському суспільстві в

1925 р. налічувалося 92 зареєстровані партії, з них 32 були представлені
у парламенті.

Така тенденція до політичної диференціації також мала місце й в
українському середовищі. Охоплюючи ідеологічний спектр від крайніх лівих
до крайніх правих поглядів, українці мали близько 12 політичних партій,
які до того ж відображали дуже різноманітні політичні традиції
«австрійських» українців Східної Галичини на противагу «російським»
українцям Волині, Полісся та Холмщини.

Проте існувала одна партія, що була чисельнішою та впливовішою від усіх
разом узятих,— УНДО. Вона утворилася в 1925 р. в результаті злиття
Трудової партії з рядом менших угруповань. Незважаючи на зміну назви,
УНДО фактично являла собою прямого спадкоємця довоєнної
Національно-демократичної партії, що була провідною західноукраїнською
партією до й під час польсько-української війни 1918-1919 рр. Ця по суті
ліберальна партія виступала за конституційну демократію та незалежність
України. Щоб підготувати українців до незалежності, вона підтримувала

політику «органічного розвитку» та аграрних реформ. Відносно гнучка за
своєю тактикою, ця партія вдалася до спроб нормалізації
українсько-польських взаємин.

Але репресії польського уряду, з одного боку, та екстремізм українських
націоналістів, з іншого, ускладнювали проведення центристської політики
УНДО.

Оскільки більшість українських діячів, переважно представники
інтелігенції та духовенства, належали до УНДО, вона була партією
західноукраїнського «істеблішменту». її члени контролювали багато
українських фінансових, кооперативних та культурних закладів, у тому
числі найвпливовішу західноукраїнську газету «Діло». На виборах УНДО
збирала близько 600 тис. голосів, завойовуючи величезну більшість
українських мандатів у сеймі. До найвидатніших лідерів партії належали
Дмитро Левицький, Василь Мудрий, Стефан Баран, Остап Луцький, Мілена
Рудницька та Іван Кедрин.

Соціалістичні тенденції в середовищі західних українців були сильними,
хоч і фрагментарними. Головним їхнім виразником виступала Радикальна
партія — найстаріша з усіх українських партій, її програма закликала до
справедливого поділу земель серед селян, обмеження приватної власності
та відокремлення церкви від держави. Але вона також підкреслювала, що
цих цілей не можна досягти, доки не буде встановлена незалежна держава,
котра об’єднає всіх українців. Тому в 20-30-х роках радикали, які раніше
рішуче підтримували ЗУНР, виступали переконаними противниками СРСР і
Польщі — цих головних ворогів української незалежності.

У 30-х роках радикали налічували близько 20 тис. членів, здебільшого
селян, сільськогосподарських робітників і подекуди інтелігенцію. На
виборах 1928 р. ця партія отримала 280 тис. голосів. Зосереджені в
Галичині радикали, проте, вдалися до рішучих спроб поширити свій вплив
на Волинь, Полісся та Холмщину, об’єднавшись у 1926 р. з меншою від них
Українською партією соціалістів-революціонерів, що діяла на Волині, й
утворивши разом Українську соціалістичну радикальну партію.

До найвідоміших її вождів належали такі ветерани, як Лев Бачинський та
Іван Макух. Якщо радикали виявляли націоналістичні тенденції, то інша
довоєнна українська соціалістична партія — чисельно невеликі й слабкі
соціал-демократи на чолі з Левом Ганкевичем — схилялася на бік
комунізму.

У 20-ті роки на Західній Україні швидко поширювалися прорадянські
погляди.

Великою мірою це була реакція на прихильність західних держав до
поляків, на їхнє потурання гнобленню Польщею національних меншостей.
Західним українцям також імпонували політика українізації у Радянській
Україні та відродження селянства за непу. Щоб стимулювати ці тенденції,
радянський уряд призначав своїми консулами у Львові українців, намагався
привернути до себе західних українських інтелектуалів і студентів,
пропагуючи досягнення Радянської України та обіцяючи їм

теплий прийом.

У результаті до Радянської України емігрували такі провідні представники
західноукраїнської інтелігенції, як Михайло Лозинський, Антін
Крушельницький та Степан Рудницький, а також сотні студентів. Майже всі
вони загинули під час репресій 30-х років. Не маючи офіційних контактів
з радянським урядом, Наукове товариство ім. Шевченка у Львові
підтримувало, однак, тісні зв’язки з Українською Академією наук у Києві.
Західноукраїнські кооперативи обмінювалися досвідом із радянськими
колегами. Західноукраїнський еміграційний уряд Євгена Петрушевича після
1923 р. зайняв відверто прорадянські позиції, те ж саме зробила впливова

частина керівництва УНДО. Але ці тенденції трималися недовго, й коли в
30-х роках на Західну Україну просочилися відомості про страхіття
колективізації, голоду та чисток, вони швидко ослабли.

Однак за свого піднесення прорадянські симпатії дали початок кільком
легальним та нелегальним організаціям. У 1919 р. невелика група галичан,
більшість із яких були в роки революції військовополоненими у Росії,
утворила Комуністичну партію Східної Галичини. Під час короткої окупації
Галичини Червоною армією в 1920 р. ці галицькі комуністи — українці,
євреї та поляки — утворили ефемерний «уряд». У 1923 р. ця партія змінила
назву на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ) і, схиляючись перед
тиском Комуністичного Інтернаціоналу, стала автономною частиною
Польської комуністичної партії. Але навіть тоді такі українські лідери
цієї багатонаціональної партії, як Кароль Максимович та Роман Кузьма,
вперто

продовжували зберігати українське єство, виявляючи у своїх діях
дивовижну незалежність. Вони пристрасно підтримували Шумського та
націонал-комунізм у Радянській Україні, надавши своїй позиції
принципового звучання у міжнародному комуністичному русі. Ця позиція
привела до зміцнення українського керівництва КПЗУ, але не поклала кінця
запеклій фракційній боротьбі в партії. У 1938 р. за наказом Сталіна її
розпустили. У 30-х роках КПЗУ налічувала понад 4 тис. членів;

майже половину з них становили українці, а решту — поляки та євреї,

Як нелегальна підпільна партія, КПЗУ в 1926 р. стала на шлях утворення
легальної, опертої на широкі маси організації під назвою
Робітничо-селянське соціалістичне об’єднання (Сельроб) із метою
завоювання більшої підтримки в народі. Спочатку її очолили лівий русофіл
Кирило Вальницький та український соціаліст із Волині Павло Васильчук.
Незабаром внутрішні конфлікти, аналогічні тим, що роздирали КПЗУ,
розкололи цю організацію на праве крило, яке обстоювало українські
національні інтереси, та ліве, котре підтримувало Москву. У 1928 р., в
апогеї своєї сили, обидва крила налічували близько 10 тис. членів і на
виборах набрали близько 240 тис. голосів, переважно відданих за
національне свідомих правих. Проте політика Сталіна похитнула підтримку
Сельробу з боку народу, й тому рішення польського

уряду про розпуск цієї організації в 1932 р. не викликало великих
протестів.

Інші українські партії були невеликими, слабкими й схилялися до
співпраці з польським урядом. Одна з них — Українська католицька партія
єпископа Григорія Хомишина — безуспішно намагалася мобілізувати
прибічників клерикального консерватизму. Русофіли, що переживали
стрімкий занепад, заснували Руську селянську та Руську аграрну партії,
які в 1931 р. злилися в одну. Але й це не утримало багатьох їхніх
рядових членів від переходу до українських партій.

Деякий час влада Польщі над західними українцями лишалась спірною.
Незважаючи на це, розпочалась полонізація Галичини. Вже до січня 1923 р.
між поляками було розподілено в Галичині близько 200 тис. гектар землі,
на Поліссі — 113 тис. і т. д. Тому восени 1922 р. українці розпочали
бойкот виборів до сейму і сенату. Але українське населення Волині,
Холмщини, Полісся та Підляшшя все ж взяло участь у виборах. Українське
представництво в обох палатах становило 20 депутатів і 6 сенаторів.
Політичні засади українського представництва виклав від імені
Українського сеймового клубу 23 січня 1923 р. С.Підгірський: “…ми,
представники Волині, Холмської землі, Підляшшя і Полісся, заявляємо з
цієї Сеймової трибуни перед цілим світом, що метою українського народу є
відродження Самостійної Української Держави між тим поляки досягли своєї
мети. 14 березня 1923 р. Рада послів Антанти у Версалі остаточно
визначила приєднання Галичини до Польщі.

Анексовані західноукраїнські землі перебували на становищі напівколоній
Польщі, Румунії й Чехословаччини. Під час світової економічної кризи
(1929-1933 pp.) безробіття на західноукраїнських землях набуло небачених
масштабів. Протягом майже всього періоду окупації західноукраїнських
земель тут зберігався воєнний стан, панували політичний терор, жорстоке
переслідування національно-визвольного руху.

Соціальне гноблення, національна та політична дискримінація українського
населення викликали рішучий опір. У національно-визвольній боротьбі
населення Західної України брали участь різноманітні політичні сили, що
відстоювали інтереси різних соціальних груп. Галицькі українці почали
організовувати своє політичне життя, створювати політичні партії.
Першими з них стали Українська партія національної роботи і Українська
Народна трудова партія.

Література

1. Жуковський Л., Субтельний О. Нарис історії України. К, 1993. С.108.

2. Литвин М. Р., Н а у м е н к о К Є. Історія галицького стрілецтва.
Львів, 1990.— С. 135.

3. Г у н ч а к Т. Україна: перша половина XX століття. — С. 206.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020