.

Українська революція (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 4852
Скачать документ

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

4 березня 1917р. у Києві було засновано Українську Центральну Раду —
громадське об’єднання для здійснення автономії України у складі
Російської Федеративної республіки. Ініціаторами створення Центральної
Ради були активні члени УНП і, зокрема, М.МІхновський. УНП стояла на
позиціях боротьби за незалежність (самостійність) України, але пішла на
об’єднання з іншими партіями (мета яких — автономія України):
Товариством українських поступовців (ТУП); соціалістичними партіями.
Крім представників партій до ЦР увійшли представники духівництва;
кооперативних, військових, культурно-просвітницьких організацій;
гуртків; громад; наукових товариств. Утворення ЦР було підтримано
багатолюдними мітингами у Києві та інших містах. Про утворення ЦР
телеграмою було сповіщено Тимчасовий уряд. Так почалась українська
національно-демократична революція.

Партійний склад Центральної Ради

• Українська народна партія (УНП)*.

• Українська соціал-демократична робоча партія (УСДРП).

• Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР).

• Товариство українських поступовців (партійний блок) (ТУП).

В березні 1917 р. ЦР була нечисленною за своїм складом. Але її вплив на
суспільство поступово зростав. В квітні-травні 1917р. мешканцями України
було обрано сотні депутатів до ЦР.

3 липня 1917 р ЦР видала Другий Універсал

Зміст Другого Універсалу

• ЦР доповнює свій склад представниками національних меншин

• ЦР обирає Генеральний секретаріат, склад якого буде затверджено ТУ

• Генеральний секретаріат стане вищим органом краєвої влади Тимчасового
уряду в Україні

• ЦР готуватиме закон про автономію України для затвердження його
Всеросійськими Установчими зборами

• Українська армія формуватиметься тільки за згодою Генерального штабу
Російської Імперії і кабінету міністра війни

Непослідовність ЦР її керівництва викликала вибух обурення; особливо
рішуче була настроєна УНП В липні УНП підготувала збройний виступ проти
керівництва ЦР за участю полку їм П Полуботка та інших військових частин

Збройний виступ УНП (самостійників) і ЇХ поразка

В ніч з 4 на 5 липня український полк їм П Полуботка зайняв зал засідань
ЦР

Командування полку вимагало, аби ЦР скасувала Другий Універсал

ЦР відмовилася задовольнити ці вимоги

Командування полку не наважилося застосувати силу проти ЦР

ЦР викликала війська, вірні ТУ

Повсталих (в тому числі і М. Міхновського) було заарештовано або
відправлено на фронт

Виступи самостійників в інших містах (що планувався напередодні) не
відбулися

У серпні 1917 р. внаслідок чергових переговорів Генерального
секретаріату І Тимчасового уряду було підготовлено документ — “Тимчасова
Інструкція для Генерального секретаріату Тимчасового уряду України”.
Зміст Інструкції зводився до таких положень

• Генеральний секретаріат — уряд України

• Генеральний секретаріат підпорядкований ТУ призначається за
пропозиціями ЦР, але у разі згоди ТУ

• Влада Генерального секретаріату поширювалась на п’ять губерній —
Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, Чернігівську (без деяких
повітів)

• Україні буде надано право на місцеве самоврядування (а не на
автономію)

Виїхавши з Києва, ЦР продовжувала вважати себе законною владою в
Україні. Напередодні вирішальних боїв за Київ, 9 січня 1918 р., ЦР
прийняла Четвертий Універсал.

Зміст Четвертого Універсалу

• УНР проголошувалась незалежною, суверенною державою.

• Жорстокій критиці було піддано політику більшовиків, що вела до
громадянської війни.

• Органами влади в УНР є ЦР і Рада Міністрів.

• ЦР і Рада Міністрів негайно почнуть мирні переговори.

• ЦР вестиме боротьбу з прибічниками більшовиків в Україні.

• Буде проведено земельну реформу в інтересах селян, відновлено
промисловість, буде надано допомогу безробітним і постраждалим від
війни.

• Держава встановлювала контроль над торгівлею, банківською справою.

• ЦР і Рада Міністрів зобов’язувались виконувати Третій Універсал.

УНР і Четвертий Універсал були визнані Австро-Угорщиною і Німеччиною.

3 грудня 1917 р. в Брест-Литовську відбувалися переговори про мир між
Радянською Росією і Четверним союзом. В переговорах брала участь і
делегація ЦР, яка наполягала на своєму праві встановлювати самостійні
міжнародні відносини. В січні 1918 p., коли радянські війська
контролювали значну частину України і вели бої за Київ, Раднарком
наполягав під час переговорів в Брест-Литовську на тому, що договір
спроможний підписати тільки уряд Росії і створений радянський уряд
України — Народний секретаріат.

Четверний союз не прийняв цієї вимоги. Брест-Литовський договір було
підписано окремо з делегацією Росії і делегацією ЦР України. Україна
підписала договір 27 січня 1918 p., Росія — З березня 1918 р. В договорі
поставлені дуже тяжкі умови миру для Росії. Колишні союзники по Антанті
його не підтримували. Він носив сепаратний характер.

Україна і Брест-Литовський мирний договір

• Україна, що підписала мирний договір з країнами Четверного союзу
(Австро-Угорщиною, Німеччиною, Туреччиною і Болгарією), припиняла свою
участь у Першій світовій війні.

• За умовами договору Росія виводила свої війська з України, визнавала
незалежність УНР і владу ЦР.

• Австро-Угорщина і Німеччина обіцяли повернути Україні Холмщину і
Підляшшя, виділити західноукраїнські землі в коронний край*.

• Україна зобов’язувалась зробити значні поставки продовольства і
промислової сировини в Німеччину.

Внутрішня і зовнішня політика Української Держави

Внутрішня політика Зовнішня політика

• ЦР було розпущено.

• УНР перетворювалась в Українську Державу на чолі з гетьманом.

• Органи місцевого самоврядування скасовувались.

• Заборонено випуск газет соціалістичного спрямування.

• Вибори до парламенту відкладалися до стабілізації ситуації в Україні

• Зберігалося поміщицьке землеволодіння.

• Почала формуватися армія.

• Створювались українські гімназії, відкрився університет у
Камянці-Подільському, створено Українську Академію наук, Національний
архів, Національну бібліотеку.

• Відновлено як окремий стан козацтво, скасоване Катериною II.

• Створена грошово-банківська система. • Українська Держава обмінялась
посольствами з 12 країнами.

• УД мала дипломатичні відносини з Німеччиною, Австро-Угорщиною,
Швейцарією, Туреччиною, Польщею, Фінляндією, Скандинавськими країнами,
Кримом, Францією, Англією, Румунією та ін.

• Були встановлені дипломатичні відносини з Росією, докладено зусиль для
підписання мирної угоди (12 червня 1918 р. була підписана).

• Проведені переговори з Австро-Угорщиною щодо Західної Галичини і
Холмщини.

Вивчаючи наведену вище таблицю, зверніть увагу на те, що внутрішня
політика повинна була обов’язково викликати невдоволення П Скоропадський
зміг протриматися у влади до грудня 1918 р За часів свого правління він
спирався на поміщиків, заможних селян, буржуазію, але не задовольнив
вимог широких верств населення. Беззаперечні досягнення у сфері
культури, міжнародних відносин дуже мало впливали на опозицію гетьману.

Склад опозиції владі гетьмана П. Скоропадського

• Робітники, середнє селянство і сільська голота.

• Українські соціалістичні партії.

• Українські більшовики. В червні 1918 р. вони створили партію —
Комуністичну партію більшовиків України (КП(б)У).

Вже влітку 1918 р проти режиму П. Скоропадського відбулися масові
виступи селян, робітників. Почалося формування революційних полків в
Лівобережній Україні, партизанських загонів. На Катеринославщині діяв
загін під керівництвом Н.Махна. В жовтні 1918 р. махновці захопили місто
Гуляйполе і поступово перетворилися на значну збройну силу.

Вимоги махновців

• Встановлення радянської влади (влади Рад) на місцевому рівні, без
створення центральних керівних органів (це — принцип анархістів).

• Проведення земельної реформи, внаслідок якої селяни отримували землю
без викупу.

Регулярні військові сили Української Держави в листопаді 1918 р. зробили
спробу ліквідувати партизанські загони Лівобережжя і загони Махна, але
успіху не мали.

Розуміючи, що режим гетьмана П. Скоропадського приречений, українські
соціалісти стають ініціаторами створення Українського національного
союзу (УНС), який очолив В.К.Винниченко. УНС 14 листопада 1918 р. на
підпільному засіданні в Києві створює Директорію — міжпартійний
колегіальний орган, що висував претензії на верховну владу в Україні.

Склад Директорії

Громадський діяч Партійна приналежність Посада

В.Винниченко С.Петлюра

Ф. Швець

П.Андрієвський О. Макаренко Соціал-демократ

Соціал-демократ

Представник Селянської Спілки

Соціаліст-самостійник

Керівник профспілки залізничників Голова Директорії

Отаман військ УНР

Член Директорії

Член Директорії

Член Директорії

Завдання Директорії — скинути гетьмана і відновити УНР. Директорія
виїхала в Білу Церкву. Тут знаходилися її збройні сили:

• галицькі січові стрільці;

• дивізія сердюків;

• добровольці.

Директорії вдалося одержати згоду на нейтралітет окупаційних військ і
підтримку від Раднаркому Росії. П.Скоропадський намагався зберегти свою
владу. З цією метою він:

• Пропонував членам УНС увійти до складу уряду, сподіваючись цим
нейтралізувати УНС.

• Декларує федеративний союз з Росією в разі повалення влади
більшовиків. Цей крок мав викликати схвалення Антанти, яка з листопада
1918 р. почала інтервенцію на Півдні України, а також білогвардійського
генерала Денікіна, чия армія, що набула назву Добровольчої, готувалась
до вторгнення в Україну. Але і Антанта, і Денікін були проти не тільки
незалежності України, але й федерації.

Незабаром П. Скоропадський зрозумів, що його владі прийшов кінець. У
листопаді 1918 р. скінчилася Перша світова війна. Німеччина та
Австро-Угорщина капітулювали. Розпочалося виведення німецьких військ з
України. На бік Директорії перейшли Запорізька дивізія, січові стрільці,
сірожупанна дивізія. Гетьманські війська зазнали поразки під Києвом,
Директорія з військом урочисто увійшла в Київ в грудні 1918 р. Гетьман
відрікся від влади, виїхав до Німеччини, де жив до самої смерті.

Директорії судилося бути вищою владою в Україні фактично до квітня 1919
p., офіційно — до листопада 1920 р.

За цей період часу відбудеться багато подій, влада в Україні
переходитиме і до більшовиків, і до білогвардійців. У внутрішні справи
України втручалися і Антанта, і Польща, і Росія. Аби розібратися в
подіях, спочатку ознайомимося з ними коротко.

Основні події в Україні (листопад 1918 р. – листопад 1920 р.)

У листопаді 1918 р. почалась інтервенція Антанти на Півдні України.

У листопаді 1918 р. Радянська Росія анулювала Брестський мирний договір
з Німеччиною в зв’язку з тим, що Німеччина і Росія уклали акт про
перемир’я. Це відкрило можливість Росії надавати військову допомогу
більшовикам України.

В листопаді 1918 р. було створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд
України у м. Суджа. Формуються 1-ша та 2-га повстанські дивізії, потім
Українська радянська армія.

Українська радянська армія разом з Червоною Армією Росії веде наступ з
району Суджи, Глухова, Стародуба, в січні 1919р. вступає до Харкова,
захоплює Катеринославщину; у лютому 1919р. бере Київ, Чернігів.

В грудні 1918 р. армія Денікіна проводить наступ на Донбас. Денікін
оголошує себе Головнокомандуючим Півдня Росії, його армію підтримують
Антанта (зброєю та боєприпасами) і США (кредитами).

Армія Денікіна успішно воює з Червоною Армією і Українською радянською
армією. В червні 1919 р. Денікін контролює значну частину території
України. Його мета — відновити Російську імперію.

Директорія, яка не змогла добитися на переговорах з Росією її відмови
від військового втручання в Україні, 16 січня 1919 р. оголошує війну
Росії.

22 січня 1919 р. Директорія проголошує Декларацію про об’єднання УНР і
Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). ЗУНР була створена в
листопаді 1918 р. на землях, що входили до складу Австро-Угорщини. ЗУНР
не була визнана Польщею, яка розпочала окупацію Східної Галичини,
відтіснила армію ЗУНР до кордонів УНР (до ріки Збруч).

Наприкінці 1919 р. основну частину земель України контролював радянський
уряд України. Армія Денікіна під ударами радянських військ змушена була
відступити на південь.

В квітні 1920 p. C. Петлюра, що втік у Варшаву, укладає угоду з Польщею
про спільну боротьбу з Радянською Росією і більшовиками України.

У ході радянсько-польської війни в 1920 р. армію Директорії (яку
очолював С. Петлюра) було знищено. 20 листопада 1920 р. Петлюра своїм
указом скасовує Директорію.

Навіть скорочене ознайомлення з основними подіями листопада 1918-1920
pp. дозволяє зробити висновок:

В цих складних політичних умовах Директорія намагалася відстояти
незалежність України, втілити у життя соціально-економічні реформи,
визначити свій політичний курс.

Політичний курс Директорії

• Встановити в Україні національний варіант радянської влади.

• Владу на місцях передати трудовим радам селян, робітників,
інтелігенції.

• Передати законодавчу владу в УНР Трудовому конгресу. Делегатів на
конгрес повинно обрати трудове населення України без поміщиків,
капіталістів (серед останніх опинилися і лікарі, адвокати, професура,
вчителі).

В подальшому політичний курс Директорії зазнав змін. Вона відмовилась
від соціалістичного радикалізму, лояльніше почала ставитися до
буржуазії’, заможного селянства Важливим політичним заходом було
скликання 23 січня 1919 р Трудового конгресу. Але Директорія, якій
Трудовий конгрес висловив довіру, вже готувалася до евакуації з Києва (5
лютого до міста увійшли радянські війська).

Аграрна реформа Директорії

Директорія здійснила:

• Вилучення земель у поміщиків

• Термін і порядок розподілу земель не визначено

• Землі іноземців (в основному поляків) розподілу не підлягали.

• Прийнято рішення про компенсацію поміщикам за землю.

Соціально-економічні реформи

Директорія здійснила:

• Прийняття заходів по відновленню промисловості

• Введення робітничого контролю на виробництві

• Здійснення заходів по наданню допомоги безробітним та іншим категоріям
нужденних

В умовах громадянської війни і інтервенції, соціально-економічні реформи
були відкладені;

головним завданням Директорії стала перемога у громадянській війні.

Директорія не змогла вирішити низку важливих проблем міжнародних
відносин.

Міжнародна політика Директорії

Директорія та Радянська Росія

• Раднарком не визнав Директорію вищим органом влади в Україні •
Переговори Директорії і Раднаркому скінчилися невдачею

• В листопаді 1918 р. Радянська Росія при підтримці більшовиків України
почала вторгнення з півночі і сходу на територію України

• 16 січня 1919 р Директорія проголосила війну Радянській Росії.

Директорія і Антанта Директорія і Польща

• Війська Антанти наприкінці 1918 р. почали окупацію Півдня України.

• Антанта погодилась визнати Директорію тільки за умови підпорядкування
її військ генералу Денікіну. Директорія відмовилась від цієї пропозиції.

• Директорія спробувала витіснити війська Антанти, але зазнала поразки.

• Польська держава була відтворена в листопаді 1918 р. (після руйнації
Австро-Угорщини).

• Керівник Польської держави генерал Пілсудський заявив територіальні
претензії до України

• Польська армія почала окупацію Західної України.

* В історичній літературі використовують і іншу назву УНП-НУП.

* Коронний край — це українські землі, яким на переговорах у
Брест-Литовську було вирішено надати автономію у складі Австро-Угорщини.
У зв’язку з цим рішенням Австро-Угорщина прийняла маніфест про державну
перебудову в жовтні 1918 р.

Директорія, що намагалася встановити свою владу, зіткнулася з багатьма
протидіючими силами: Радянською Росією, Польщею, Антантою, армією
Денікіна, радянським урядом України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020