.

Україна в період Козацько-Гетьманської держави (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 8276
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Україна в період Козацько-Гетьманської держави

1. Становлення Запорізької Січі як держави українського народу.

Наприкінці XV ст. зявляється нова соціальна сила козацтво. Воно створило
свою військово-політичну організацію Запорізьку Січ, з іменем якої
повязане відродження української державності. Виникнення українського
козацтва є наслідком принаймні двох основних факторів.

Перший зростання визиску феодалів та міської верхівки
Польсько-Литовської держави, що змушувала селян і міську бідноту втікати
на менш заселені місця, начастіше до “запорогів”, тобто берегів Дніпра
нище порогів. Другий фактор агресія Османської імперії, яка становила
смертельну небезпеку для України в XV XVII ст. Воно особливо посилюється
з 1475 р., коли османи завоювали й перетворили у васала Кримське
Ханство.

Переважну більшість козаків становили колишні українські селяни, міська
біднота, хоча не можна ігнорувати, зокрема на початку існування
козацтва, представників інших класів і станів, наприклад, української
православної шляхти. Джерела дають підставу вважати першою з відомих
січей Хортицьку, тобто ту, яка існувала 1553-1557 рр. На найбільшому
дніпровському острові Хортиці. Хортицька Січ була створена за активною
участю гетьмана запорожців князя Дмитра Вишнивецького. Виникла
Запорізька Січ як військово-політичне утворення у Середньому Подніпровї
з оригінальним адміністративно-територіальним устроєм. Тут був і
військовий і територіальний поділ. У військовому плані Січ та військо
поділялося на 38 куренів, а тераторіально на 5-8 паланок.

Вищим органом влади, органом самоврядування була військова рада, яка
розглядала найважливіші питання. Ради скликалися у строго визначений
час, зокрема 1 січня і 1 жовтня, але на вимогу і за рішенням козацтва
допускалося скликання рад і в інший час. До компетенції ради належали
питання війни і миру, військових походів, покарання злочинів, щорічних
перерозподілів земель між куренями, виборів всіх службових осіб Січі
тощо. Ради скликалися також у куренях і паланках. У Запорізькій Січі
існувала оригінальна система органів управління трьох ступенів:

1) військові начальники кошовий атаман, військовий суддя, військовий
осавул, військовий писар, курінний отаман;

2) військові чиновники булавничий, хорунжий, бунчужний, довбиш, пушкар,
гармаш, товмач, шафар, канцеляристи;

3) похідні та паланкові начальники полковник, писар, осавул. Вся
військова старшина обиралася військовою радою 1 січня на рік.

Розподіл обовязків між старшиною чітко регламентувався. Так кошовий
отаман наділявся вищою військовою, адміністративною, судовою і духовною
владою, але водночас ніколи не був необмеженим диктатором. Його владу
обмежували три обставини: щорічний звіт перед військовою радою після
збігу строку обрання, річний строк перебування на посаді, а також сама
військова рада, яка будь-коли могла зажадати звіту отамана.

Другою особою після кошового був військовий суддя. Крім виконання
основних функцій, він заступав кошового отамана, був скарбником і
начальником артилерії. Великі обовязки покладалися на військового
писаря. Він надсилав розпорядження та накази на місця, вів розрахунки,
приймамв листи, що надходили на імя коша. Військовий осавул спостерігав
за додержанням козаками порядку на всій території, стежив за виконанням
судових рішень кошового отамана і військової ради, проводив дазнання за
вчиненими злочинами, приймав та розподіляв хлібну та грошову платню між
козаками, займався захистом інтересів війська на прикордонних лініях. За
військовими старшинами стояли курінні отамани. Куріний отаман виконунвав
роль інтенданта, забезпечував свій курінь усім необхідним. Курені були
одночасно військовими одиницями, з яких і складалося запорізьке
“товариство”.

Допоміжні функції при військовій старшині виконували військові
чиновники. За військовою старшиною йшла старшина похідна і паланкова.
Вона стояла за рангом вище військових чиновників, але навідміну від них,
діяла за межами Січі у своїх паланках. Похідну старшину становили
полковники, осавул і писар, які у воєнний час охороняли передові рубежі
Січі. Похідний полковник був начальником певної частини війська,
декількох загонів козаків. До паланкової старшини належали полковник,
осавул, писар, підосавул, підписарій. Їх влада поширювалася на всю
паланку, тобто на козаків, які проживали за межами Січі у слободах і
зимівниках.

Усі представники паланкової адміністрації обиралися на рік. Влада
паланкового полковника була достатньо широкою: у своєму районі він
фактично виконував роль кошового отамана. “Організація козацького
самоврядування Запорізької Січі дає підствави стверджувати, що так
закладалися основи нової української державності; адже вся система
органів військово-адміністративної влади мала змогу виконувати і
забезпечувати внутрішні і зовнішні функції, властиві державній владі.”
Неординарним у Запорізькій Січі був і такий важливий інструмент
військово-адміністративної влади, як правова система. Якщо загалом на
території України на той час діяли різноманітні джерела права (Руська
правда, Литовські статути, канонічне та Магдебурське право), то у
Запорізькій Січі основне значення мало звичаєве козацьке право
сукупність правових звичаїв, що утвердилися у сфері козацьких суспільних
відносин.

Система звичаєвого козацького права складалася саме в XV середині XVII
ст. і закріплювала військово-адміністративну організацію козацтва,
діяльність судових органів, види злочинів і покарань. Козацтво збагатило
суспільно-політичні функції української державності ще одним елементом
озганізаційною структурою у формі полків. Той факт, що вона була
узаконена “Ординацією війська Запорозького реєстрового”, прийнятою
Варшавським сеймом 1638 р., не применшує значення правотворчості
козацтва. Дух козацтва охопив найрізноманітніші сфери життя і значною
мірою зумовив тенденції розвитку й утвердження на українських землях
державних органів управління.

2. Державність України в період Богдана Хмельницького та після його
смерті.

Національно-визвольна війна почалася з повстання козаків під проводом
сотника Б.Хмельницького. Після разгрому польських військ під Жовтими
Водами та Корсунем повстання охопило Поділля та Волинь, а у вересні 1648
р. і Галичину. Скориставшись перемогами Б.Хмельницький, який став
гетьманом, поставив вимоги перед польським урядом про амністію для усіх,
хто брав участь у повстанні, скасування церковної унії, збільшення
кількості реєстрових козаків, територіальную автономію україни.
Військова невдача влітку 1649 року під Зборовом змусила Б.Хмельницького
підписати мирний договір, за яким у межах Речі Посполитої створювалась
автономна область у складі Київського, Брацлавського та Чернігівського
воєводств.

Кількість реєстрових козаків мала становити 40 тис., а селяни мали
повернутися до панів. Церковна унія скасовувалася. Православна церква
зрівнювалася у правах з римо-католицькою. Територія України поділялася
на 16 полків, а гетьман зносився з іноземними державами. Отже
результатом війни було створення національно-територіальної автономії
для козацького стану населля України.

Навесні 1651 р. поляки почали військові дії і за умовами
Білоцерківського договору автономна частина України обмежувалася тільки
Київським воєводством. Подальші військові дії велися з перемінним
успіхом. Кожна із сторін шукала собі союзників. Богдан Хмельницький
вступав у союз з Кримом, Туреччиною, Молдавією, але без належних
результатів. Брак надійних союзників наштовхував Б.Хмельницького на союз
з Московською державою. У жовтні 1653 р. Земський собор у Москві ухвалив
прийняти Україну “під високу руку царя”. На Раді страшин та на загальній
Раді мешканців Переяслава у січні 1654 р. на переговорах з російським
посольством було досягнуто угоди про встановлення військового союзу
України з Московською державою, гарантовано захист московським царем
України та збереження всіх прав і вільностей Української держави. У
березні 1654 р. українське посольство прибуло до Москви з проектом
договору про військовий союз. Цей проект відомий під назвою “Березневих
статей” Богдана Хмельницького.

Проект угоди складався із 23 статей. Основною їх ідеєю було встановлення
військового союзу між Україною та Московською державою, збереження як
внутрішньої, так і зовнішньої самостійності української держави. Спільні
польсько-татарські війська з осені 1654 р. почали руйнувати Поділля,
Брацлавщину. Україно-московські війська воювали в Гиличині, звільнили
Білорусію і значну частину Литви. Визнало владу гетьмана населення
Волині, Поділля та Полісся.

Отже територія Української держави поширилася на захід та північ. У 1657
р. Б.Хмельницький пішов на створення коаліцій з Швецією, Брандербургом,
Семигородом, Молдавією та Литвою. За домовленістю між союзниками, Польша
мала бути розділеною, і Україна мала включати усі землі, заселені
українцями. Україна разом із Швецією встановили протекторат над Литвою.
Але розгром Данією Швеції звів нанівець досягнення коаліційних
домовленностей. Отже, 1657 р. був мкульмінаційним моментом престижу
незалежної Української держави. Козацька держава періоду Богдана
Хмельницького була повноцінною, з усіма характерними для будь-якої
держави ознаками.

Перша ознака політична влада. Вона перебувала в руках козацької старшини
нової генерації української панівної верстви. На вершині її ієрархічної
піраміди перебував гетьман. Обраний військовою радою в Запоріжжі на
невизначений строк, він здійснював керівництво військовими силами,
очолював старшинську адміністрацію, визначав напрями внутрішньої
політики, проводив переговори чи листування з урядами інших держав.
Гетьман мав право переглядати рішення Генерального суду. Проте
зосередження законодавчої та виконавчої влади в його руках спричинилося
до того, що військові ради і навіть ради старшин скликалися рідко:
найважливіші питання гетьман вирішував одноосібно.

Законодавчу владу Богдан Хмельницький реалізовував шляхом видання
універсалів, наказів тощо. Атрибутом гетьманської влади надалі
залишалася булава. При підтримці старшин із залученням найманих полків
гетьман придушував народні повстання. Отже в його руках зосереджувалася
практично необмежена влада.

Друга ознака територія. Аналізуючи відомості 1653-1654 рр., Іван
Крипякевич приблизно описав державні межі козацької території: “З
Польщею Яруга Черніців Мурафа Красне Вінниця Прилуки Паволоч Каменеброд
Макарів Чернобиль Карпилівка; з Росією традиційним кордоном; з
Туреччиною і Кримом через так зване Дике поле”. “При цьому слід
відзначити історичну роль у процесі державотворення Середнього
Подніпровя, яке і раніше було ядром українського етносу; протягом
тривалого періоду простежувалася його відносна стабільність; водночас
Запорізька Січ залишилася “центром свободи”, продовжувала виступати
суспільним ідеалом українського селянства”.

Третя ознака політико-адміністративний устрій. На визвольній території
були ліквідовані органи влади Речі Посполитлї. Замість воєводств і
повітів створені полки і сотні. Виникло нове правління своєрідний
старшинський уряд: військова рада, рада генеральної старшини, полкова і
сотенна адміністрація, куренні городові отамани. Магістрати і ратуші
здобули право самоврядування.

Четверта ознака суд і судочинство, фінансова система і податки. Події
тих часів мали значний вплив на подальший соціально-економічний розвиток
краю. Є характерні приклади посилання українських чиновників на порядки
започатковані Богданом Хмельницьким. Була введена власна монета. Після
Визвольної війни була запроваджена одна з найвищих посад у старшинській
адміністрації генеральний підскарбій, який відповідав за стан фінансів
козацького війська, встановлював мито, очолював скарбову канцелярію та
інш. Пята ознака військо. Збройні сили україни виступали як самостійні,
добровльні, з деякими елементами самоуправління. Складалися вони з
представників різних соціальних верств населення.

Після 1654 р. козацьке військо становило автономну частину російської
армії. Б.Хмельницький прагнув створити мобільну регулярну найману армію
на зразок тих, що існували в більшості тогочасних європейських країн.
Шоста ознака міжнародні відносини. Українська держава здобула широке
міжнародне визнання. Гатьман налагодив звязки з представниками Росії,
Криму, Туреччини, Польщі, трансильванії, Молдови. Згодом уряд Богдана
Хмельницького визнали Венеція, Валахія, Швеція та інші країни. Україна
закріпилася на міжнародній арені як суверенна, незалежна держава. Після
смерті Б.Хмельницького загострилася боротьба старшини за владу, яка
завершилася тим, що з гетьманского престолу в результаті старшинського
перевороту був усунений Юрій Хмельницький й обраний гетьманом Іван
Виговський. Обрання гетьманом Івана Виговського призвело в підсумку до
втрати здобутої незалежності. Він щоб зміцнити своє становище, поспішив
запевнити московський уряд, що визнає свою залежність від царя.

У 1658 р. у Гадячі він підписав договір з представниками польської
держави про входження Київського, Брацлавського і Чернігівського
воєводств до складу Польсько-Литовської держави з наданням ім автономії
під назвою Великого князівства Руського. За Гадяцьким договором, Велике
князівство Руське, яке одержало автономію, повинно було мати єдиного для
Польщі, Литви й України короля, спільний сейм, а Україна власних
міністрів, фінансову систему, військо, обраного усіма станами гетьмана.
Нова російсько-українська Переяславська угода 1659 р. значно розширювала
владу царя в Україні, фактично визначала шляхи ліквідації української
державності Москвою. Проте вона не була втілена у життя, оскільки в
оголошеній Польщі війні Росія зазнала поразки.

Гадяцький договір 1660 р., як і договір 1658 р., був наслідком політики
козацької старшини, тому він також викликав незадоволення народних мас.
Після зречення у 1663 р. Юрієм Хмельницьким гетьманства Лівобережна
Україна обрала гетьмана окремо від Правобережної. На Правобережжі козаки
також обрали гетьмана. Такий поділ для України був катастрофічним. У цих
умовах в січні 1667 р. між Москвою і Польщею був укладений Андрусівський
договір про перемиря на тринадцять з половиною років. За договором
Лівобережна Україна залишалася під Москвою, Правобережна переходила до
Польщі. Цей поділ остаточно підтверджувався Вічним миром 1686 р. між
Москвою і Польщею. Лівобережжя, Київ і Запоріжжя залишалися під владою
Москви, Правобережжя під владою Польщі.

Гетьман Правобережжя Петро Дорошенко здійснив ряд важливих реформ,
зокрема створив постійне військо з найманих частин. Цим він забезпечив
собі незалежність від козацької старшини. Петро Дорошенко дбав про
державні фінанси, призначені для утримання війська. Крім цього, він
планомірно освоював спустошені землі Правобережжя. У зовнішній політиці
прагнув налагодити широкі міжнародна звязки. Після Петра Дорошенка турки
поставили гетьманом знову Юрія Хмельницького. Його влада обмежувалася
тільки Поділлям, де столицею було містечко Немирів. Він встановив тут
деспотичне правління, накладав непомірні податки на населення.
Врешті-решт турки 1681 р. стратили його у Камянці. З того часу
Правобережна Україна втратила рештки своєї самостійності. Лівобережна
Україна, як і правобережна , постійна терпіла утиски від своїх сусідів,
особливо від Московської держави. Відразу після обрання у 1663 р.
гетьманом Івана Брюховецького і відокремлення Лівобережної України від
Правобережжя Москва зробила спробу підпорядкувати ці землі собі, зокрема
доручила своїм воєводам збирати податки в Україні. Проте задуми Москви
не здійснилися. Іван Брюховецький зробив спробу обєднатися з
правобережжям під владою гетьмана Петра Дорошенка, але під натиском
московських військ Лівобережна Україна змушена була відокремитися й
обрати іншого гетьмана Демяна Многогрішного.

З часу підписання Глухівської угоди 1669 р. протягом сорока років у
Лівобережній Україні бурхливих подій не сталося. Зміни в політичному
становищі України настали з початком Північної війни. У 1708 р. воєнні
дій були перенесені в Україну. Крім цього, державі загрожував новий
напад Польщі. Але доля України не цікавила російського царя Петра I.
Такі обставини штовхнули у 1708 р. гетьмана Івана Мазепу перейти на бік
шведського короля Карла XII й укласти зним угоду. Проте замість
незалежності союз Івана Мазепи зі шведським королем Карлом XII призвів
Україну до катастрофи. Новим гетьманом, але вже на чужині, було обрано
П.Орлика. Погодився він на цей пост неохоче, але все життя невтомно
працював, як політичний діяч, дипломат, автор політико-правових
документів, заяв, що стверджували право України на незалежність та
поширювали в світі інформацію про неї. “Угода і Конституція прав і
свобод Війська Запорозького” результат колективної праці козацької
громади на чолі з П.Орликом була скріплена присягою, підписом і печаткою
у день його обрання на цей пост 5 квітня 1710 р. Вона мала здійснюватись
після здобуття Україною незалежності. Документ складався з 16 статей і
починався з урочистої декларації: “Україна обох боків Дніпра має бути на
вічні часи вільною від чужого панування”.

Далі у преамбалі Конституції подавалася характеристика тогочасного
політичного життя, всебічних утисків та порушень козацьких свобод після
Переяславської ради. Зазначалося, що кордон з Польщею повинен бути
відноалений по р. Случі, а запорожцям повернені всі відібрані у них
землі і поселення. Верховна влада належатиме гетьманові, котрий
обиратиметься розширеною козацькою радою. Щоб гнтьман, за прикладом
московських царів не міг діяти самовільно, його влада буде обмежена
постійною участю в управлінні генеральної старшиною, а також Генеральною
радою, яка скликатиметься тричі на рік. Якщо “Угода й Конституція”
П.Орлика стосувалися здебільшого внутрішнього устрою України, то два
інших його документи “Вивід прав України” та “Маніфест” були спрямовані
на міжнародне визнання України “вільним князівством”. Але трапилось так,
що гетьман Брюховецький визнан царя і Україні було примушено зректися
прав козацького суверенітету та відчути увесь тягар деспотичного
панування. Але вона стала підлеглою тільки тому, що повірила в союз з
одновірним царем, а московський двір накинув на неї ярмо незкінченно
жорстокіше, ніж те, яке невірні накидали завойованим народам. Петро І
окупував Україну і з того часу аж до осені 1917 р. вона перебувала в
залежності від Росії.

PAGE

PAGE 11

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020