.

Україна на міжнародній арені (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 7104
Скачать документ

Реферат на тему:

Україна на міжнародній арені

Основним документом, який визначав принципові засади розбудови
державотворчих процесів, у тому числі в сфері зовнішньої політики, став
Акт проголошення незалежності України, прийнятий 24 серпня 1991 р.
Виходячи з цього документу Верховна Рада України 2 липня 1993 р.
схвалила „Основні напрямки зовнішньої політики України”. В них, зокрема,
наголошується, що неодмінною умовою розбудови незалежної Української
держави є її активне та повномасштабне входження до світового
співтовариства. Торуючи свій шлях у світ, Україна спирається на власні
фундаментальні загальнонаціональні інтереси, а саме: стратегічні та
геополітичні, пов’язані з національною безпекою України та захистом її
політичної незалежності; економічні, пов’язані з інтегруванням економіки
України у світове господарство; регіональні, субрегіональні, локальні.

Зовнішня політика України спрямовується на утвердження й розвиток
України як незалежної демократичної держави, на збереження її
територіальної цілісності та недоторканності кордонів, на включення
національного господарства у світову економічну систему, на поширення в
світі образу України як надійного і передбачуваного партнера.

Стосовно основних підвалин, на яких здійснюється зовнішня політика
України, то ними є:

– відкритість зовнішньої політики, співробітництво з усіма
заінтересованими партнерами;

– засудження війни як знаряддя національної політики, прагнення до
вирішення будь-яких міжнародних спорів виключно мирними засобами;

– додержання принципів взаємоповаги, рівноправності, невтручання у
внутрішні справи інших держав;

– відсутність територіальних претензій до сусідніх держав і невизнання
територіальних претензій до себе;

– дотримання міжнародних стандартів прав людини, принципу неподільності
міжнародного миру і міжнародної безпеки, визнання пріоритету
загальнолюдських цінностей, загальновизнаних норм міжнародного права
перед нормами внутрішньодержавного права, засудження практики подвійних
стандартів у міждержавних стосунках.

Головними напрямками зовнішньої політики України є:

– розвиток двосторонніх відносин, участь в європейському
співробітництві;

– розбудова відносин у рамках СНД;

– участь у роботі ООН, інших міжнародних організацій.

Кожен з цих напрямів має комплекс пріоритетів, які зумовлюються
національними інтересами України, турботою про збереження загального
миру і рівноправного співробітництва.

Практична реалізація зовнішньої політики України забезпечується під
керівництвом Президента України Кабінетом Міністрів України,
Міністерством закордонних справ, іншими центральними органами державної
виконавчої влади на основі Конституції України.

Зовнішня політика України – як з огляду її розробки, так і в плані
реалізації – пройшла два етапи; перший – від серпня 1991 р. до середини
1994 р. – і другий – від середини 1994 р. і до цього часу.

Перші кроки на зовнішній арені, досягнення, а також труднощі та проблеми
в царині міжнародних відносин пов’язані з періодом президентства Л.
Кравчука. МЗС України очолив А.Зленко. Упродовж трьох місяців Україну як
незалежну державу визнали понад 140 країн світу. Одними з перших заявили
про це Польща, Канада, Італія, Бельгія, Індія, Угорщина, Латвія, Литва,
Росія, Аргентина, Болгарія та ін. країни. Протягом 1992–1993 рр. Україна
вступає в безпосередні дипломатичні зв’язки зі США, Канадою, Польщею,
Німеччиною, Францією, Китаєм, Росією, Казахстаном, державами Балтії,
Скандинавії та ін. В липні 1992 р. відбувся візит Президента України до
Франції, під час якого Україна приєдналася до паризької „Хартії для
нової Європи”, був підписаний договір про дружбу та співробітництво між
двома країнами. В цей період Україна стала членом Наради з безпеки і
співробітництва в Європі (НБСЄ, згодом – ОБСЄ), багатьох міжнародних
організацій, зокрема Світового банку, Міжнародного Валютного Фонду.

Виникало, однак, і чимало гострих проблем. Однією з них стало виконання
нашою державою своїх зобов’язань щодо практичної реалізації без’ядерного
статусу. Серйозне занепокоєння викликав і стан україно-російських
взаємин. Після здобуття незалежності період ситуативної близькості
закінчився, відносини між двома державами стали погіршуватися.
Господарські стосунки між ними нерідко характеризувались як „економічна
війна”, загострилося „кримське питання”.

Важливою подією першої половини 1994 р. стало підписання 14 січня
тристоронньої угоди між Україною, США та Росією про виведення
стратегічної ядерної зброї з України. 3–7 березня український президент
відвідав США, де підписує заяву про дружбу та співробітництво між двома
країнами. Першою з-поміж посткомуністичних країн Східної Європи Україна
приєднується до програми співробітництва з НАТО: „Партнерство заради
миру”. А 23 березня 1994 р. у Брюсселі підписано договір про партнерство
та співробітництво з Європейським Союзом.

Зміни на краще відбулися в україно-американських відносинах.
Розгорнулася активна робота з їх динамізації та поглиблення. 20–24
листопада 1994 р. Президент України перебував з державним візитом у США.
Тут було обговорено широке коло питань, які становили значний інтерес
для обох країн. 11–12 травня 1995 р. відбувся офіційний візит Президента
США В. Клінтона до України, який закріпив позитивні тенденції у розвитку
україно-американських відносин.

Одним з важливих пріоритетів зовнішньої політики України є європейський
напрям. Головним досягненням тут стало прийняття України в листопаді
1995 р. до Ради Європи. Дедалі більш динамічними стають стосунки з
Німеччиною, Великою Британією, Францією, Італією, Австрією, Бельгією,
Фінляндією, Норвегією, Швейцарією. Предметом особливої уваги української
зовнішньої політики є розбудова відносин з державами Центральної та
Східної Європи, насамперед з Польщею, Угорщиною, Чехією, Словаччиною,
Румунією. З цими країнами нас об’єднують геополітична близькість,
спільність або схожість проблем, які постали після краху соціалістичної
системи. Увага нашої зовнішньої політики спрямована також на розбудову
відносин з державами Азійсько-Тихоокеанського регіону, який нині
перетворюється на один із головних економічних та політичних центрів
сучасного світового розвитку, а також Близького Сходу і Африки,
латиноамериканського континенту.

Важливий пріоритет зовнішньої політики України – розбудова відносин з
нашим основним стратегічним партнером – Росією. Після президентських
виборів 1994 р. в Україні, незважаючи на зусилля української сторони,
вони залишалися складними. „Економічна війна” між двома державами не
вщухала. Серед російських політиків та в засобах масової інформації
Росії практично не зникала тема Криму й Севастополя. З року в рік
відкладався візит Президента Б. Єльцина до України. Довго й важко йшли
переговори про підписання широкомасштабного договору між двома
державами. Зрушення на краще почалися тільки в 1995 р., коли був
парафований текст договору між Україною та Росією. Однак, як відомо,
президентами обох держав цей документ був підписаний майже через два
роки – 31 травня 1997 р. в Києві. Відтоді розпочався новий етап в
історії україно-російських відносин.

Новим кроком на шляху їх поглиблення та розвитку став перший державний
візит Президента України Л. Кучми до Москви в лютому 1998 р. Головний
результат візиту – підписання договору про довгострокове економічне
співробітництво між двома країнами терміном на 10 років. Ця угода є
безпрецедентною, оскільки в рамках СНД не існує жодного аналогічного
документу.

Важливе місце в системі зовнішньополітичних пріоритетів України
посідають відносини з іншими країнами СНД, особливо з Грузією,
Азербайджаном, Узбекистаном і Молдовою в рамках ГУУАМ, черговий саміт
якої в Ялті в липні 2002 р. прийняв рішення про зону вільної торгівлі
між цими країнами.

Поглиблюється стратегічне партнерство між Україною і Республікою Польща,
яке вже сьогодні може бути віднесене до базових цінностей сучасної
Європи.

Сьогодні Україна вже має дипломатичні та консульські представництва у 80
країнах на всіх континентах. У Києві діють 61 зарубіжне посольство,
вісім представництв міжнародних організацій, два почесних консульства. У
Харкові, Львові, Одесі, Ужгороді, Маріуполі, Сімферополі працюють 10
консульських установ іноземних держав і два представництва міжнародних
організацій.

Свідченням поваги міжнародної спільноти до України, високого авторитету
її зовнішньополітичного відомства стало обрання міністра закордонних
справ України Г. Удовенка головою 52-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.
Ресурс міжнародної активності та авторитету нашої держави примножується
її участю в діяльності не лише в ООН, але й в інших світових та
регіональних організацій. Останнім підтвердженням цього стало обрання
України до Комісії ООН з прав людини. В 2002 р. Україна остаточно
заявила про свій європейський вибір, про курс на поступове і неухильне
наближення до вступу у Європейський Союз та інтегрування у НАТО.

Підводячи підсумки зовнішньої політики України з моменту проголошення її
незалежності маємо зазначити, що за цей час попри всі негаразди та
проблеми було досягнуто вагомих результатів. Головним з них, безумовно,
є те, що Україна відбулася як незалежна держава, як загальновизнаний
суб’єкт міжнародних відносин. У політичному сенсі наша держава
користується авторитетом ініціативного, самодостатнього і
конструктивного учасника міжнародного життя. Свідченням цього був,
зокрема, вступ України до Ради Європи, активна участь у миротворчих
операціях, утвердження України як одного з регіональних лідерів, її
участь у Центральноєвропейській ініціативі, ОЧЕС, Раді держав
Балтійського моря, обрання непостійним членом Ради Безпеки ООН,
головування України в цьому поважному міжнародному органі тощо.

Отже, здобуття Україною незалежності корінним чином змінило умови її
історичного розвитку. Розпочато демонтаж віджилих тоталітарних структур
і напрацювання нової правової бази, перетворення планової економіки на
багатоукладну ринкову, зорієнтовану на консолідацію суспільства і
національне відродження. Все це знайшло відображення в активізації
суспільного життя, виникненні нових партій, у державотворчих процесах,
головний із яких – прийняття нової Конституції України. На жаль,
реформування економіки належним чином поки що не відбулося,
малоефективним є соціальний захист населення. Погіршилися демографічні
показники, зросла смертність, намітилася депопуляція України.
Дестабілізації соціальних процесів сприяли високі темпи соціальної
диференціації суспільства. Проте на рубежі XXI століття зупинено спад
виробництва, намітились позитивні тенденції виходу України із затяжної
соціально-економічної кризи. Це дало підстави Президенту України Л.
Кучмі проголосити на першій сесії Верховної Ради четвертого скликання
нову стратегію економічного і соціального розвитку на 2002–2011 роки –
„Європейський вибір”. Рівночасно зріс міжнародний авторитет України, яка
нині визнана практично усіма 140 країнами світу.

Рекомендована література

Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. – К., 1991.

Алексеєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі
історичних епох. (Державотворчий процес 1985–1999 рр.). – К., 2000.

Богомаз К. Ю. Громадсько-політичні рухи і партії в Україні др. пол. 80-х
– на поч. 90-х рр. – К., 1992.

Витренко Н. М. Спасти Украину. – Харьков, 1997.

Волинь на зламі віків. – Луцьк, 2001.

Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. – К.,
1993.

Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.

Дергачов О. Українська державність у ХХ столітті: історико-політичний
аналіз. – К., 1996.

Етнічний довідник. Національні меншини в Україні. – К., 1996.

Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних
країнах. – Львів, 1991.

Іванченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин; історична
ретроспектива і сучасний стан. – К., 1997.

Конституція України. – К., 1996.

Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи
поступу (критика історичного досвіду). – К., 1996.

Куклин В. М., Куклин С. М. Парадоксы украинских реформ (мотивы и
события). – Харьков – Львов, 1997. Кульчицький С .В. Утвердження
незалежної України: перше десятиліття // УІЖ. – 2001. – № 2. – С. 3–22;
№ 3. – С. 48–68; № 4. – С. 3–40.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020