.

Роль Івана Мазепи в розвитку української культури (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5023
Скачать документ

Реферат на тему:

“Роль Івана Мазепи

в розвитку української культури”

Державний діяч і політик найвищого ґатунку, найвправніший дипломат
тодішньої Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого
найсильнішими були патріотичні мотиви, уболівання за долю України.
Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з високою
освіченістю.

Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу,
підняти й зміцнити значення й престиж гетьманської влади, яка за
десятиріччя руїни зазнала страшної девальвації. Жодний із гетьманів не
зробив так багато, як Мазепа для розвитку культури та духовності
українського народу. Спроба цього гетьмана вирвати Україну з-під
московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної самостійної
Української держави зазнала поразку. Але протягом трьох століть ця ідея
жевріла в серцях найкращих синів і дочок українського народу.

Корені сучасної незалежної України повною мірою лежать у великій ідеї
Мазепи.

Іван Мазепа походив із значного шляхетського роду, волинського чи
подільського походження. Предки його в 16 ст. оселилися на
Білоцерківщині в селі Мазепинці. Він народився (за різними джерелами) в
період з 1629 по 1640 рік. Батько гетьмана, Степан-Адам Мазепа, належав
до партії Виговського і брав участь в укладенні Гадяцького договору.
Мати його, Марина-Магдалина, зі старого шляхетського роду Мокієвських,
належала до видатних жінок. Втративши чоловіка, вона віддалася
громадським та церковним справам. З 1686 року була ігуменією
Києво-Печерського Вознесенського монастиря. До смерті, в 1707 році, була
дорадницею сина-гетьмана.

Іван Мазепа вчився в Києво-Могилянській колегії, потім в Єзуїтський
колегії у Варшаві, продовжив освіту в Західній Європі, де навчався
артилерійській справі. Змолоду служив при дворі Яна Казимира, виконував
дипломатичні доручення. Це надавало йому можливість багато подорожувати
країнами Західної Європи, а також виконувати обов”язки королівського
посланця в Козацькій Україні.

Його батько, Степан-Адам Мазепа, належав до партії Виговського, мати,
Марія-Магдалина, втративши чоловіка, віддалася громадським та церковним
справам (ігуменя Києво-Печерського Вознесенського монастиря). Гетьман
знав польську, латинську, італійську, німецьку мови, «досить міцно»
татарську. Любив, відвідуючи Київську академію, промовляти перед
академіками «мовою Тіта Лівія та Ціцерона». Був пристрасним бібліофілом,
мав багату бібліотеку: дорогоцінні оправи з гетьманським гербом,
найкращі київські видання, німецькі й латинські інкунабули, багато
ілюстровані старовинні рукописи…

Оскільки Мазепа у свій час навчався в Києво-Могилянській Академії і в
Падуанському університеті, відвідав кілька Європейських країн, міг
порозумітися з багатьма співрозмовниками, оскільки володів вісьмома
мовами. Історична ерудиція Івана Мазепи викликала захоплення тих
державних і військових діячів, з якими він спілкувався. Він був знавцем
літератури, власником найкращої в Україні великої і цінної бібліотеки з
інкунабулами, старовинними рукописами, раритетними виданнями на багатьох
мовах.

За правління Івана Мазепи, для Києво-Могилянської академії було
споруджено новий будинок, цей заклад вступив у період свого розквіту.
Саме стараннями Івана Мазепи заклад одержав у 1694 р. звання Академії.
Кількість студентів досягла 2 тис., пізніше, після Полтавської битви,
вона зменшилась, а в середині сторіччя коливалася в межах 600—1100 осіб.
Переважали вихідці з Лівобережжя, але навчалися і студенти з
Правобережної України, прибувала на навчання молодь із Закарпаття,
Білорусії, Росії, південнослов’янських країн, Молдавії. В академії
навчалися діти духовенства, козаків, міщан.

Він цінував і розумів високе мистецтво, схилявся перед красою жінок.
Майстер епістолярного жанру, він був незрівнянним красномовцем. І над
усім панували його могутній дух і відданість, готовність до самопожертви
заради великої патріотичної ідеї.

Такий європеєць із відблиском ренесансності, палкий патріот стояв з 1687
до 1709 року біля керма Української Гетьманської Держави, автономію і
самостійність якої московський царизм постійно обмежував, а російська
імперія душила й тероризувала, остаточно знищивши в 1764 році.

З самого початку свого гетьманування Іван Мазепа виявив себе як великий
покровитель і меценат національної культури, мистецтва, науки,
православної церкви. Всякими способами Мазепа допомагав, сприяв розвитку
освіти в України. У Києві, Чернігові, Переяславі та інших містах і
навіть селах фундував школи, бурси, шпиталі, наділяв маєтностями
українські монастирі, які на той час були вогнищами просвіти завдяки
власним школам і друкарням. Мазепа взяв під свою опіку
Києво-Могилянську Академію, дбав про її розвиток, щедро обдаровував її
маєтностями. У 1693 році наново побудував братську церкву Богоявлення,
поставив новий будинок для Академії, щоб поліпшити умови “всякому з
малоросійських дітей, хотящему вчитись”.

Гетьман щедро фінансував розвиток мистецтва, зокрема архітектури й
малярства, прикрасив українські міста спорудженими й реставрованими
чудовими храмами, розбудував в Україні на свій кошт, а також
використовуючи військовий скарб близько 20 церков. Різні за виконанням,
величні, розкішні споруди водночас мають і спільні риси, названі
мистецтвознавцями “Мазепиним барокко”. Не тільки талант будівничого, а
й витончений художній смак гетьмана втілився в цих церквах. Він відновив
Києво-Печерську Лавру, обніс її кам’яною стіною, поставив дві гарні
брами з церквами над ними.

Після Петра Могили гетьман Іван Мазепа своїм коштом обновив Софіївський
Собор і побудував Софійську дзвіницю.

В Пустинно-Миколаївському монастирі в Києві вибудував у 1690 році нову
величаву церкву св.Миколая. Поставив Мазепа також велику церкву
Вознесіння в Переяславі.

Ім’я Мазепи набуло розголосу навіть на Сході, де він став відомим саме
через те, що робив дари. Церкві Гробу Господнього в Єрусалимі переслав
срібну плиту. На його ж кошти був надрукований арабський переклад
Євангелія.

Іван Мазепа не був демократом. Аристократ, він цілеспрямовано створював
в Україні аристократію з середовища козацької старшини й української
шляхти. Підтримуючи старшину економічно, надавав їй земельні маєтності,
бажав зробити її незалежною політично, дбав про її освіту й навіть
зовнішню культуру.

Не дивлячись на багату літературу, присвячену Мазепі, його особистість
залишилася на сьогодні найзагадковішою постаттю у вітчизняній історії.

Великий гетьман Іван Мазепа цікавив дослідників насамперед як визначний
державний і політичний діяч, як освічений меценат, що сприяв розквіту в
Україні літератури, мистецтва, архітектури.

Гетьман Іван Мазепа був видатним воєначальником непоганим військовим
інженером і зробив дуже багато для розвитку вітчизняної військової
справи, намагаючись посилити дисципліну в козацькому війську, а також
ознайомити українських козаків з новими видами зброї.

Необхідно визначити, що Іван Мазепа був професійним військовим, оскільки
військову освіту, як свідчать джерела, він здобув у Франції та Голандії.
Саме там він вивчив інженерну і гарматну справу. Він з великою увагою
ставився до нових досягнень у військовій справі, всіляко намагаючись
придбати останні зразки гармат, рушниць та іншої зброї

В своїй столиці Батурині Іван Мазепа мав оригінальну, як на той час,
колекцію зброї, цю колекцію можна вважати одним з перших вітчизняних
військово-історичних музеїв.

Гетьман всіляко сприяв розвиткові артилерійської справи у козацькому
реєстровому війську. У Батурині існували майстерні по виготовленню
гармат. Саме за мазепинської доби стає регулярним виготовлення
артилерійських знарядь на Україні.

Маючи великий досвід інженера-фортифікатора, Мазепа у 1688 році
побудував Богородицьку фортецю на річці Самарі, яка спочатку належала
царським військам. В її будівництві брало участь 20000 козаків з шести
полків.

Пізніше, у 1700 році гетьману вдалося цю фортецю взяти безпосередньо під
свою владу. Низові козаки були дуже незадоволені цим фортифікаційним
будівництвом. Справа в тому, що Іван Мазепа намагався підкорити низове
військо свої й владі.

Думки гетьмана сягали далеко. Він мріяв у майбутньому об’єднати у одне
ціле з Гетьманщиною низове і слобідське Військо, а також й Правобережжя.
Іван Мазепа бажав бачити Україну об’єднаною могутньою державою, яка
завжди мала б змогу протистояти будь-якому ворогові.

З ім’ям Мазепи пов’язана велика кількість кам’яних споруд, які були
побудовані на межі 17-18 ст. Серед них особливу увагу привертає
фортечний мур навкруги верхньої території Києво-Печерської Лаври.

Об’єктом уваги західноєвропейських романтиків були й історія та фольклор
України. Зокрема, величний і водночас глибоко трагічний образ гетьмана
Мазепи знаходимо в однойменних поемах Байрона та Гюго, в Паризькому
художньому салоні 1827 р. була виставлена картина Буланже “Мазепа”, яка
отримала високу мистецьку оцінку.

Список використаної літератури

Українська та зарубіжна культура. / Під ред. Козира. – К., 1998.

О.Субтельний. Історія України. – К., 2000.

Історичні постаті України. – К., 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020