.

Поведінка, стиль і самосприйняття російського царського двору (пошукова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2378
Скачать документ

Пошукова робота

Поведінка, стиль і самосприйняття російського царського двору

Як можна обговорювати питання «нації» та «етнічності» на прикладі
передмодерного суспільства, зокрема — суспільства московського царського
двору, де перше поняття майже нічого не означало, а друге важило куди
менше, ніж інші типи «належності» — родинний, соціальний, функціональний
тощо?

Перелік категорій, за якими індивіди зараховують себе до певної групи й
ідентифікують інших, — мова, стать, релігія, плем’я, родина, місце
проживання або професія — помітно не змінився впродовж останніх сторіч,
але змінилася відносна важливість цих показників. Мало того, загальна
тенденція модерного суспільства підпорядковувати всі ці реальні й
значущі відмінності сукупним категоріям «нації» та «класу» є справді
революційною, якщо розглядати її на тлі всієї нашої історії. Внаслідок
цієї новітньої переоцінки цінностей етнічність стала для переважної
більшості громадян з інформаційно насичених суспільств такою собі
поточною ідентичністю, яку жадібно споживають уряди, доброчесні та
зловмисні агітатори й продавці тенісок. Кожному, хто думає, ніби
історичні або культурні факти мають щось спільне з такими сентиментами
сучасного масового суспільства, я би порадив перевірити свої гіпотези,
повідомивши в одному з барів Південного Бостонатой «факт», що пісню
«Коли ірландські оченята всміхаються» склав, заради грошей, один
голландець із Філадельфії, або в якійсь забігайлівці (пивной) міста
Іванова — що низку російських «народних пісень» перекладено з німецької.
Проте я не наважився б узяти на себе відповідальність за наслідки таких
експериментів.

З антропологічного погляду (а антропологи — охоронці дефініцій
«культури»), те, що ми, профани, називаємо «етнічністю», стало насправді
поняттям статистичним, тобто в якомусь сенсі виваженою сумою близько
півдюжини показників, які стосуються якоюсь мірою усукупнених ознак
(таких, як співвідношення говірки певної особи з говіркою, проголошеною
стандартом літературної мови певної групи, чи особистої релігії з
панівною ортодоксальною конфесією тощо, а передусім — поєднання всіх цих
чинників). Межі між такими статистичними наборами неминуче розмиті,
оскільки вони з самої своєї природи є перехідними зонами. До того ж,
індивідові до певної міри вільно вибирати, наскільки близьким він хотів
би бути до ймовірного центру своєї «нації» або «етносу». Він може,
наприклад, притлумити в рідній мові ті ознаки, що відрізняють її від
метропольної шкільної норми, чи взагалі зректися своєї мови й
приєднатися до мовної спільноти, інакшої, ніж та, до якої належали його
батьки, або й ворожої щодо неї. Він може, в модерних суспільствах,
змінити свою релігію, професію, місце проживання, дружину (тобто,
родину) і навіть свою стать.

У московському суспільстві існували певні переміщення між соціальними та
етнічними групами, проте головні розлами були там набагато сталішими й
тривкішими, ніж ті, що є в модерному суспільстві, й вони проходили по
лініях, які в наш час не тільки затерлися, але й стали складними для
нашого розуміння.

Внаслідок цієї кардинальної переміни переважна більшість сучасних спроб
описати уявлення московитів про «націю» та «етнос» не мали успіху. Вони
не мали успіху серед іншого через те, що спиралися на припущення, нібито
«нація» була настільки важливою для людей московської двірцевої
культури, як і клан (род). Вони не мали успіху, бо припускали, ніби
релігія була настільки ж важливою, як і «особа» або старшинство
(останнє, наприклад, виявляло себе в системі першостей — местничестве).
Вони не мали успіху, бо уявляли московських бояр та царів як російських
селян, які не зазнали західного впливу, отже — розгулювали в селянських
святкових строях, розмовляючи окающей говіркою і, взагалі, поводилися,
немов купці-старовіри XIX сторіччя. Нарешті, вони не мали успіху тому,
що не розрізняли царський двір та його культуру від первісно
монастирської церковної культури, яка випродукувала те, що традиційно
служило за наративну основу для багатьох наших уявлень про життя
московитів.

З антропологічного погляду культура московського двору була
функціонально спеціалізованою, окремою субкультурою, відділеною — навіть
ізольованою — від решти російської мовної спільноти завдяки, серед
іншого, суворій системі успадкування та практиці ізоляції жінок.
Функціональним «призначенням» цієї субкультури була політика й
управління військом. Її члени самі себе організували в суворо
дисципліновані клани, або великі родини, де внутрішня ієрархія
визначалася зафіксованою системою «місць» — старійшинством, а взаємини
між родами регулювалися на основі першостей (местничество); ця система
поєднувала старійшинство в роді з іншим вирішальним для московитів
виміром статусу — наближеністю до царя.

Щонайпізніше від часів Івана III (1462-1505), коли чільні московські
родини, ще перебуваючи під свіжим враженням хаотичної громадянської
війни, яка пустошила Московію впродовж життя двох поколінь, встановили
практики, що залишалися типовими для політики московського двору аж до
новітніх часів, і ці ж чільні клани сформували досить стабільну
олігархію. В її центрі перебував цар, «призначений Божим промислом»
(тобто, піднесений на престол за правом успадкування) і «недосяжний» у
політичному плані (тобто ніхто не міг ані скинути його з трону, ані сам
претендувати на трон). Поєднання цього усталеного порядку з природними
коливаннями здоров’я, довголіття і таланту створювало, звичайно ж,
систему, за якої цар то ставав, то не ставав простою маріонеткою.
Загалом, життя в Кремлі текло спокійніше, коли він був маріонеткою, тож
здається, ніби система була сконструйована саме з таким розрахунком.

Отже, в центрі політичної системи був цар, і його номінальну владу не
лише ніколи не заперечували, а й усіляко гіперболізували могутні
маґнати, провідники кількох зацікавлених кланів. Вони зі шкури пнулися,
принаймні публічно, аби применшити себе, іменуючись «рабами» й таке
інше. Недоторканність царя та його корони, по суті, була для цих вельмож
ґарантією того, що жоден із їхнього кола ніколи не стане надміру
могутнім, що більшість «своїх», діючи іменем царя, завжди зможе
приборкати кожного, хто наважиться порушити усталений кодекс, і що
хаотичне протиборство армій різних кланів, яким позначилася велика
громадянська війна XV століття, більше ніколи не повториться. Ці мудрі
патріархи так нагально потребували царя, бодай номінально сильного, що,
коли природа їм такого царя не дарувала, як у часи Смути, вони
вигадували його — траплялося, й кількох.

У період від громадянської війни до часів Петра Великого особисто цар
здебільшого не мав великої сили як політик, а реальна влада належала
олігархам. Ці люди звичайно засідали в Боярській думі й були поєднані
завдяки шлюбним зв’язкам у багатьох випадках із царем і майже завжди —
поміж себе. Джерелом їхньої влади було становище старших членів
найзгуртованішої та наймогутнішої політичної одиниці Московії. Йдеться
про клан (род) — складний патрональний організм, розбудований навколо
розрослої родини. Ці люди — Оболенські, Морозови, Шуйські, Ґоліцини та
інші — були не тільки вождями московського (і свого власного) війська,
вони також були «хрещеними батьками» ретельно контрольованих кланових
організмів, котрі з пильністю регулювали старійшинство й статус, шлюби в
межах і поза межами клану, перерозподіл власності в клані та решту
питань, що мали значення для всіх його членів. Влада (військова й
політична) була родинною справою цих кланів, і приблизно впродовж трьох
сторіч після 1450 р. вони провадили в Московії цю справу надзвичайно
успішно й за майже незмінними правилами. Більшу частину згаданого
періоду саме вони впливали на царя та на двір. Царський стиль, царська
поведінка, царське самосприйняття були їхніми.

У кількох цікавих і антропологічно значущих аспектах двірцева культура
була абсолютно відмінна від культури основної маси російського
населення. Родина Великого Князя практикувала особливий різновид
примоґенітури — в чому була винятком серед усіх інших слов’янських родин
Московії. В кланах, навпаки, практикувалася форма сімейного
старійшинства, цілком подібна до широко розповсюдженого старійшинства по
бічних лініях, але відмінна в тому, що економічною та політичною
одиницею виступав клан, а не відокремлене родинне господарство чи
маєток, як це було майже всюди. Й царська родина, й олігархи
дотримувалися звичаю ізолювати жінок — це був неодмінний супровід
шлюбної політики, абсолютно чужий стереотипам слов’янського аґрарного
суспільства. Вони цілком виразно відокремлені від аграрної культури, в
просторі якої жило 90% населення. Вони інакше розмовляли (говіркою своїх
няньок родом із кількох сіл навколо Москви та Рязані), інакше їли,
інакше вдягалися, вони осмислювали самих себе, суспільство та решту
людей інакше, ніж основна маса слов’ян-московитів.

На жаль, мало хто, або й ніхто, з членів цієї двірцевої культури не
викладав своїх думок письмово. Більшість дискусій про «стиль»
московської двірцевої культури, присвячених чи обговорюваній нами
специфічній темі, чи загальнішим проблемам, ґрунтується на таких
джерелах, як літописи й коронаційні церемонії. Здається, проте, що ці
тексти мають лише опосередкований стосунок до світської культури двору.
Надто виразні бар’єри, схоже, відокремлювали культуру церковних,
переважно монастирських авторів, які писали ці тексти високої
літератури, від практиків — людей, котрі справді задавали стилістичний
тон двору. Принаймні, мусимо зійтися на тому, що багато аспектів
московської імперської двірцевої культури просто не знайшло відображення
в класичних слов’янських текстах.

Якоюсь мірою концептуальну проблему нам створює помилкове уявлення
більшості науковців XIX та XX століть,

згідно з яким що далі дослідник відходить від модерних часів, то більше
він віддаляється від модерного способу мислення, тобто, в московському
випадку — заглиблюється в простір посилено ритуалізованої культури,
подібної до візантійської. Проте, як видається, це не зовсім так.

За доказ може послужити те, що офіційна церква й «візантійські» ідеї та
стиль відігравали на диво скромну роль у культурі московського двору
принаймні аж до царювання Івана Грозного, а ймовірно — й до царювання
Бориса Ґодунова. Є також докази, що згадані елементи двірцевої культури
досягли того рівня впливу та стилістичної домінації, який їм звичайно
приписують, лише за царювання Олексія Михайловича (1645-1676) — на
короткий момент перед тим, коли в часи Петра Великого їх знову відсунуто
на допоміжні ролі.

Коли за домогою новітньої методології проаналізувати ті писемні джерела,
на яких ґрунтується наше традиційне уявлення про благочестивий, навіть
войовничо православний царський двір, вони починають здаватися вкрай
сумнівними з багатьох причин. Коронаційні церемонії, що так часто
цитуються, в більшості випадків складено вочевидь уже після події; міф
Третього Риму — це не просто міф, але міф, вплив якого є сумнівним. Роль
митрополита Макарія, Сильвестра та інших церковників, що нібито завжди
стояли обіч царів, історики, як виявилося, явно перебільшували.

Архівні свідчення, які найточніше відтворюють повсякденну діяльність і
автентичний стиль московського двору дипломатичне листування, інші
робочі документи двору, звіти чужоземців, вражають відсутністю доказів
того, що впродовж першого століття формування справжнього московського
двору (десь від 1462 р.) існував якийсь тісніший контакт із
візантійською традицією чи й проста обізнаність із нею. Те саме можна
сказати й про брак грецьких, а також догматичних або ідеологічних
тонкощів, що перевищували би потреби суто літургійних практик церковного
календаря. У той-таки період ми знаходимо несподівані прояви певних рис
стилю, які в дещо зміненій формі можна побачити на російському дворі й у
пізніші століття, наприклад — наслідування чужоземних дворів, очевидне
відділення двірцевої від російської селянської культури й постійну
присутність неросіян, навіть нехристиян у внутрішніх колах двору.

Коли на початку правління Івана III московський двір, свідомий своєї
нової сили та можливостей, заходився шукати стилю, який краще пасував би
до його нового єства, то, схоже, спершу було опановано те, що ми могли б
назвати стилем «нового Сараю». Іван спрямував зусилля на те, щоб
зосередити реґалії на той час уже занепалих ханів; він оточив пошаною
татарських клієнтів та союзників, а їх при його дворі було чимало. У
своїх перших дипломатичних контактах з італійськими дворами він, згідно
з традицією Золотої Орди, титулував себе «Білим», або Західним Ханом
(Albus imperator); за посередництвом згаданих дворів, зрештою, він
здобув собі другу дружину — виховану на італійський взірець грекиню
Софію Палеолог. Прибуття Софії в 1472 р. знаменувало початок іншого
стилістичного періоду — по суті не візантійського, як дехто схильний
вважати, а радше, італійського. Саме тоді Іван перебудував Кремль («в
італійському стилі», як занотував Зиґмунд Герберштейн), набрав на службу
греко-італійських карбувальників монет і дипломатів, викарбував
латинський напис над головною брамою Кремля, віддав дочку за сина свого
сусіда Сиґізмунда (теж італофіла), та й узагалі йшов за тогочасною
європейською модою на все італійське.

Часи Іванового сина Василія III не позначені так відверто вираженою
модою. Цей період, — до якого належать і перші роки правління Івана
Грозного, можна схарактеризувати як відновлення «домашнього стилю». Рух
у бік Заходу був припинений після різкої зміни у взаєминах із Польщею,
але деякі його традиції збереглися, поступово асимілюючись російським
або іншими, раніше засвоєними стилями. Зокрема, саме тоді будується
собор Василія Блаженного, в якому поєдналися західні форми й традиційні
орієнтальні елементи декору; тоді ж почалася поступова «русифікація»
кремлівських будівель. Тодішній поворот до власних цінностей пояснюється
ще й тим, що не існувало (зокрема, у Візантії, тепер захопленій турками)
іншого придатного імперського двору, який послужив би за взірець стилю.

Дещо пізніше з’явився справді імперський, культурно виразний двір
Сафавидів у Ісфагані. Існує чимало свідчень, іще не досить поцінованих,
що московський двір наприкінці XVI й на початку XVII сторіч перебував
під сильним впливом сафавидського стилю. Цей імпульс особливо відчутний
у прикладному мистецтві та ремеслах, в одязі, оздобленні інтер’єрів,
зокрема — в гобеленах та килимах, у дизайні меблів і посуду, а також у
тій сфері, що була особливо важливою для московських царів і бояр, —
кінських упряжах, шаблях, сідлах і кавалерійському спорядженні загалом.
Така мода зберігалася ще й у XVII сторіччі, злившись зі згаданими вище
ознаками московського двірцевого стилю, і це стало однією з причин того,
чому він так часто нагадував західним мандрівникам, які відвідували
московський двір, про османський Константинополь (що саме переходив свою
«перську» фазу).

Остання важлива фаза в еволюції стилю імперського двору допетрівської
доби є комплексною. Її можна б назвати періодом польського та
східноєвропейського бароко, але то було би велике спрощення, бо поза
увагою залишиться важливий зустрічний потік. Адже саме тоді московська
суміш традиційного та попередньо засимільованих стилів стабілізувалася й
набула життєздатності, і її нелегко було б відкинути на узбіччя такою
потужною модою. Що ж до важливого зустрічного потоку, то хоча, скажімо,
двір Олексія Михайловича вочевидь наслідував чимало «польських» мод, їх
засвоєння гальмувалося антипольським, а передусім антикатолицьким
наставленням. Воно було наслідком подій часів Смути та специфічного
досвіду українців і білорусів, які, бувши носіями польської культури в
Москві, водночас приносили й новий «еллінізм», що його систематично
протиставляли католицькому та західному впливам.

Роль інших представників Заходу (німців, голландців, англійців і навіть
шотландців) протягом цього пізнішого періоду постійно зростала. Це
заклало основи для крутого на перший погляд повороту Петра І до
двірцевих традицій Північної Європи. Так само посилювалася роль греків,
які запроваджували плоди відродженої на Балканах і Східному
Середземномор’ї грецької вченості, облаштовуючи сцену для короткочасного
зіткнення — зокрема, в 1680-х — між латинською та грецькою вченістю.

Узагальнюючи, можна сказати, що, по-перше, московський царський двір,
розглянутий окремо від Церкви, котра, звичайно ж, була важливим
законодавцем стилю для основної маси населення, не був аж таким
ізольованим островом, як про нього думають. Хоча його реакції на згадані
вище моди були вторинними й скромними за масштабом, Кремль залишався
по-своєму доволі космополітичним місцем. По-друге, тут реаґували й на
більшість тих самих мод, які у виразніших і краще задокументованих
формах накочувалися на інші європейські двори. Коли італійські
архітектори будували замки та міські палаци для французьких і німецьких
князів, Іван III не лишився поза грою. Коли французи й англійці відкрили
для себе Сафавидську Персію, Іван Грозний уже плив у цій течії.
По-третє, на самому дворі було небагато з того релігійного та
ксенофобського ізоляціонізму, який так часто приписують московській
культурі. Ґодунов та Іван Грозний, сидячи на тронах, що їх зробили
мусульманські ремісники, схоже, переймалися тим не більше, ніж Іван III
тим, що ходив на богослужіння до царського собору, збудованого
католиком, який перед тим спорудив мусульманський мавзолей у Криму, чи
тим, що мешкав у палаці, спорудженому іншим католиком. Олексія
Михайловича, схоже, не тривожило сумління, що його придворним поетом є
білорус Симеон Полоцький, людина сумнівної православної
ортодоксальності, яка писала мало кому зрозумілі вірші за правилами
польської просодії. Сам патріарх Філарет був щасливий одержати в
подарунок від шаха та релігійного провідника суфійських мусульман шмат
тканини, про який повідомлялося, що це «риза господня».

Нарешті, вражає, що цей царський стиль — чи то імперський стиль реґалій
та царської символіки, чи більш домашній стиль двору — сам так мало
впливав на традиційну культуру Православної Церкви й основної маси
російського населення і так мало сам зазнавав їхнього впливу. Поза
тісним колом бояр, мало росіян прагнуло засвоїти помітні зовні звичаї
двору чи стилі, що там домінували. У схожий спосіб, протягом цього
періоду й пізніше, царський стиль ніколи не пережив ані захоплення
нативізмом, ані прагнення наслідувати або романтизувати селянські стилі.
За винятком витівок Петра І на корабельнях, годі уявити собі будь-кого з
царів, аж до Миколи II, хто полюбляв би кафтан і селянські черевики.
Такий виняток, коли він справді одинокий, з особливою чіткістю
підтверджує правило.

Робити висновок, що стиль московського двору визначався концептуальними
категоріями етнічності в тому значенні, як ми розуміємо цей термін
сьогодні, означає порушити складніше питання: наскільки, коли
абстраґуватися від зовнішніх культурних впливів, усвідомлення етнічних
категорій формувало поведінку царя та придворних у їх протиставленні
решті людей.

Історики часто зневірюються в можливості досягти адекватного розуміння
соціальної поведінки цього середовища, і насамперед через скупість
точних документальних свідчень, зокрема — достеменних описів подій.
Однак навіть такий неповний вибір джерел із їхньою специфікою є доказово
важливою формою інформації про поведінку та соціальні взаємини
московитів. Адже саме це диктує висновок, що речі, дбайливо записувані й
збережені донині, були в певному сенсі важливими для середньовічного
двірцевого життя московитів, а не записували вони того, що обходило їх
значно менше.

Трьома доволі рідкісними різновидами джерел, що ретельно укладалися й
зберігалися, й сама поява яких говорить про їхню істотність для
московського суспільства, є генеалогічні книги (родословные), військові
переліки (разряды) й особливо цікаві для нас «шлюбні переліки»
(свадебныерозряди). Їх побутування підтверджує, що у внутрішніх колах
двору генеалогія (чи клан) важили дуже багато й що політика (зокрема,
шлюбна) та управління військом перебували в центрі уваги кремлівських
царедворців. Ці кардинально важливі джерела відкривають кілька особливо
цікавих аспектів царської поведінки та її зв’язок з етнічністю.

Особливе значення для причетних до московської двірцевої культури мав
статус (честь) -окремого клану (рода) і статус особи в самому клані.
Статус клану визначався тим, який ранґ посідав той чи той його
представник під час військових походів, по суті, безперервних; статус
усередині клану визначався на підставі складних підрахунків, які
спиралися на порядок народжень (не віку). Не багато важило те, чи були
певна особа та її нащадки «чужоземцями», чи «туземцями»: греками,
«литвинами» (тобто, вдаючися до сучасних понять, українцями або
білорусами) чи татарами. «Ставши» членами царського двору, вони
здобували всі політичні права і звичайно передавали їх своїм нащадкам.

Таку байдужість до етнічного походження було закладено в поведінкові
стереотипи, й багато хто з цих людей зберігав ознаки мовної та
культурної етнічності, як ми її розуміємо. Нащадки ханів та литовські
вельможі (паны) брали без перешкод участь у військових кампаніях
(повторюсь — у найважливішій сфері діяльності свого класу), в придворних
церемоніях, у шлюбах, а також у системі старійшинств. їх було занесено
до генеалогічних книг. Вони одружувалися між собою та з «чистими»
росіянами; через шлюбні зв’язки вони були споріднені з родиною великого
князя.

І ця інтеґрація вочевидь відбувалася поза тим, що ми сьогодні назвали б
культурною асиміляцією. Єлена Ґлинська, дружина Івана IV, та її дядьки,
мабуть, ніколи не втратили ознак своєї немосковської рідної мови; так
само і її мати, всіма шанована Анна, ніколи не позбулася
південнослов’янських мовних особливостей. Немає сумніву, що друга
Іванова дружина, Марія Темрюківна, не надто вивчила російську за місяць
між приїздом до Москви й весіллям, і якийсь варіант кипчацько-татарської
мови мусив бути добряче поширеним серед її жіночого почту, братів і
зведених братів, які супроводжували її до Москви. Мало того, інші члени
двору як московити, так і литвини — поквапилися поєднатися в шлюбах з
«черкеськими» прибульцями, а це пряма ознака їхнього «включення» до
придворного суспільства.

Для того, щоб індивід повністю інтеґрувався в життя двірцевої політики —
тобто став частиною шлюбної системи, — він чи вона мусили охреститися,
але Paris vaut bien une messe [Париж вартий меси (фр.).]. Хоча навіть
нехрещені — ті, кого «зберігали» для можливих потреб зовнішньої
політики, як Шиґалея або братів Марії, — насправді не виключалися з
внутрішнього життя двору. Немає сумніву, що мусульманин Шиґалей мав
вищий соціальний статус при дворі, ніж добрий православний Максим Грек
серед московських кліриків: Максим гнив у в’язниці, тоді як Шиґалей пив
із вельможами. Ксенофобська напруженість в обставинах суду над Максимом
Греком підкреслює, наскільки інакшим було спрямування церковної
культури.

Царі в тих проявах їхньої поведінки, що найбільше важили для царського
оточення, — на війні, в шлюбах, у визнанні першостей, — визнавали статус
як щось обумовлене генеалогією та службою й мало зважали на етнічне
походження. Навіть більше, особа неросійського походження могла
«конвертувати» свій статус при будь-якому чужоземному дворі на приблизно
рівний статус у московській системі, а от московський простолюдин у це
середовище увійти не міг (задля прикладу згадаймо родину Сулешова).

Одним з аспектів проблеми самосприйняття є те, що можна було б назвати
«після-самосприйняттям», коли дозволено вжити такого химерного виразу.
Під «самосприйняттям» мається на увазі те уявлення, яке великі князі та
їхнє найближче оточення мали про себе в контексті їхнього ставлення не
так до окремих людей, як до інших типів людей, що надаються до
ідентифікації. Щодо самих великих князів, то тут можна сказати дуже
мало, оскільки потрібної для цього інформації про них як про індивідів
маємо мало, а до того ж — вони були надто нечисленні, тобто, нетипові за
своєю суттю. Безперечно, вони почувалися — і їм таке відчуття
прищеплювали — відмінними від решти людей, але й не менш очевидно, що
дуже важливі й тісні зв’язки з численними родичами, які були водночас
їхніми придворними, мусили навіювати думку, що згадані відмінності не
мають аж такого страхітливого значення. І, в кожному разі, вони не
вступали в контакт майже ні з ким, окрім своїх придворних. Можна
припускати, що багато хто з них почувався досить самотньо, дратуючись
цією розкішною ізоляцією. В певному сенсі вони не могли скористатися з
унікальності свого становища й, замість утішатися, переживали у зв’язку
з цим, очевидно, швидше неґативні, ніж позитивні почуття. Немає сумніву,
що, наприклад, Михайла Федоровича тяжко гнітило його царювання під
опікою батька, і, ймовірно, він почувався скривдженим долею. Іван
Грозний, як видається, намагався якомога менше прислухатися до почуттів,
ще й удавався задля цього до відповідних лікарських засобів. Олексій
Михайлович, як і Микола II, їздив на полювання.

Провідні бояри скидалися багато в чому на таку собі касту брахманів, чиє
самосприйняття та уявлення про інших було цілком специфічним, не таким,
як його зображають у більшості історичних праць. Член боярської родини
мислив себе й розумів свою персональну значущість насамперед як член
свого клану, як особа, причетна до нього й самою суттю своєю виокремлена
завдяки природному та історичному лідерству даного клану, як особа,
відповідальна насамперед перед цим кланом. Модерний здоровий глузд
приведе нас, напевно, до інтуїтивного відчуття, нібито найближча родина
з її інтимними особистими стосунками — це перший і найприродніший
контекст значень поза індивідуальною особистістю. Але обставини
родинного життя московитів цього — і тільки цього — класу, з постійною
участю няньок у вихованні дітей, з участю далеких родичів у цьому-таки
процесі, з надзвичайно високою смертністю як серед жінок, так і серед
дітей, а також павутина засвідчених законом і політичних санкцій, котрі
надавали кланові його значущості, — все це, взяте разом, Доводить, що
клан у житті типового члена цього класу справді важив більше, ніж родина
в її теперішньому значенні.

Друге спостереження полягає в тому, що значущі понятійні межі, які
відокремлювали члена цього класу від інших людей, проходили вздовж
ліній, обумовлених віссю народження. Перший з таких знакових кордонів
був дуже важливим і водночас дражливим. Ідеться про лінію, яка
відокремлювала клан від інших подібних кланів усередині тієї ж-таки
московської аристократії. І хоча ця межа й була дуже важливою, вона
швидше скидалася на сучасну «національну» завдяки тому, що могла бути,
залежно від обставин, відкритою й дружньою або закритою, перетворившись
на кін війни. Для членів великих родин, ніби для Ґвельфів і Ґібеллінів,
Ланкастерів і Йорків, ворожнеча й чвари були частиною звичайної
біографії клану.

Рух від центру крізь концентричні кола, які для московських придворних
відокремлювали місцеперебування «нас» від хаосу «інших», наводить на
припущення про наступну, найближчу категорію, яка обіймала членів
аристократичних кланів більшості знайомих москвитам сусідніх дворів,
як-от у Литві чи в татарському світі. Вже зазначалося, що деякі члени
цих дворів переносили свій статус у систему першостей Московії. Упродовж
десь так одного покоління чимало родовитих московитів набували собі
нових кузенів у Вільні, Бахчисараї або Кабарді. Проте не зовсім ясно, чи
такі поєднання сприймалися як значущіші, ніж поєднання найвпливовіших
кланів із небоярськими родинами приблизно рівного статусу — родинами
секретарів канцелярії (приказными дьяками) чи іншими важливими клієнтами
двору. Останні формували щось на зразок напівкласу навколо політичних
кланів і часто утворювали клієнтарні мережі, або, за сьогоднішою
термінологією, хвости.

В універсумі самосприйняття царської родини та її близького оточення
російський селянин розглядався, протягом усього періоду формування
московської політичної культури, як істота значно дальша й «інша», ніж
литовська (тобто білоруська та українська) або кримська кланова знать,
ба навіть — шведська чи голландська. Цього, звичайно, не варто
перебільшувати. Російські бояри знали, що їхні кріпаки — не китайці, але
для людей цього класу очевидні етнічні категорії, що набули такої
великої ваги вже в модерних суспільствах, тоді ще не були настільки ж
значущими, як певні соціальні та культурні традиції, тісно пов’язані з
функціональним сенсом буття в громадському житті. Напевно, ці дві осі
розрізнення замикалися в полі, сказати б, інтуїтивного напруження в
самосприйнятті групи. З плином століть сила етнічної, чи мовної, чи
«природної» осі стала домінувати. Зокрема, в XVII сторіччі, під впливом
дедалі жвавіших контактів із чужоземцями не знатного походження, в тому
числі православними слов’янами Сходу, й узагалі — під потужним напливом
чужоземної культури, росіяни вельми високого статусу почали
перебудовувати згадані взаємини. Але цей процес ішов повільно, й
остаточна зміна відбулася лише тоді, коли за Петра І було зламано могуть
кланів, і розпочалися інші відомі нам процеси XVIII сторіччя.

Проілюструвати зміни, хоч і не досить ясні, в період після половини XVII
сторіччя можна на одному цікавому прикладі. У 1656 р., в час московської
окупації литовської території довкола Вільна, новий московський
військовий губернатор міста надіслав рапорт Олексію Михайловичу. В ньому
є таке: «Як мені стало відомо,… князь Андрій Курбський [онук відомого
перебіжчика] живе з братом Яном у своєму маєтку у Вилкомирському повіті,
і я … написав йому й послав до нього Михайла Власова, [радячи йому]
пригадати свою православну віру u природу свою … [і] повернутися до
тебе разом із братом».

Князь Андрій тоді не піддався на цей заклик, але сам підбір слів
цікавий. Те, що московит, намагаючись повернути відступника, згадує про
православ’я на білоруській території в 1656 р., є цілком очікуваним: на
ті часи — це вживане розрізнення для людей, яких поляки називали natio
русинів або Руссю. Несподіваною є додана фраза про природу свою: не
клан, хоча автор послання був родичем Курбського, належачи до клану
ярославських князів (рода ярославских князей), — можливо, через те, що
весь клан Курбських перебував тепер У Литві, — але й не «народ» чи
будь-який інший стисло етнічний термін; натомість ужито термін
спорідненості (природу). «Пригадай, якого стану людиною ти є» — в цьому
понятті, навіть узявши до уваги його семантичне зміщення за останні
століття, можна побачити обережну двозначність, певне віддзеркалення
напруженості між категоріями, що тут розглядаються. Принагідно зауважмо,
що онуки Курбського, на той час, мабуть, цілком збілорусифіковані й
добряче сполонізовані, таки прибули в Москву, були, як католики, поновно
охрещені й прийняті до клану Ґоліциних, і навіть узяли йменування по
батькові від двох Ґоліциних, котрі стали їхніми хрещеними батьками.

Підсумовуючи, можна сказати, що самосприйняття московської царської
родини та її оточення пропускалося крізь лінзу, кристалічна структура
якої мала багато граней, і етнічна грань була серед них вочевидь
другорядною. Це не означало, що відчуття етнічної різниці не існувало
взагалі швидше його просто не фіксовано як суттєве. В цьому, як і в
інших сюжетах, що тут обговорюються, стиль визначався царською родиною.
Варто нагадати один із рідкісних нецеремоніальних коментарів на цю тему.
Іван Грозний мав лише одного діда-росіянина (з двох його бабусь одна
була грекинею, друга сербіянкою, а його дід по матері походив від
українки й татарина). Згаданого діда-росіянина цитує Джайлс Флетчер
(який узяв цю історію з Герберштейна), підкреслюючи ось таке: «Я не
росіянин, мої предки були германцями»; йдеться, звичайно, про міфічну
генеалогію дому Рюрика. Тут цікаво не те, що і Флетчер, і Іван III
перекрутили факти, а те, що як для Івана III, так і для його нащадків та
більшості тих, кого він знав, значущою була приналежність до його клану
(роду), а не до його народу.

На завершення варто сказати кілька слів про московське царське
«після-самосприйняття». Однією з характерних особливостей модерних
суспільств, де пріоритети традиційного суспільства поставлено з ніг на
голову, а такі колись вирішальні категорії, як клан, нічого не важать, є
те, що кожна людина може проголосити себе нащадком норманських баронів,
Майлза Стендіша, головного острозького рабина або леґендарних
ірландських конокрадів. Росіяни здебільшого не претендують на походження
від Івана Грозного, але охоче готові декларувати велику симпатію до
цього нещасного чоловіка, в якому — як його звичайно представляють —
вони впізнають знайомі риси нашего советского — тьфу — русского
человека. Можливо, в цьому щось і є. Але це почуття не могло бути
взаємним. І ті, хто шукає коріння етнічних позицій росіян у культурі
московського царського двору, котрий з багатьох інших поглядів наклав
свій відбиток на модерну політичну культуру, зазирають не під той
камінь. Ідеться про модерні позиції, визрівання яких мало за свою
передумову популярне засвоєння та відшліфування кабінетного поняття
народ, а найнебезпечніші наслідки яких, на жаль, є частиною ціни, що її
доводиться платити за суверенітет народу (народную власть).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020