Реферат на тему:

Перший еколог міста

На кафедрі хімії КВГУ-КГІ працював лаборантом, далі асистентом з дня
його заснування і до 1924 р., а потім в лабораторії Катерининської
залізниці [1]. За період з 1901 по 1911 рр. ним написано З0 наукових
праць, в тому числі про виділення тваринного алкалоїду з молока, про
осадження металевого золота альдегідом мурашкової кислоти, про розчин
металевого золота в соляній кислоті у присутності деяких органічних
речовин. Ці три статті були надруковані в різні роки російською та
німецькою мовами.

Після перетворення КВГУ на гірничий інститут, особливо з приходом до
нього у 1913 р. професора Л.В.Писаржевського, робота кафедри хімії
пожвавилася і одержала інший напрям. З початком першої світової війни до
лікарень міста почали привозити поранених. Для обробки ран потрібні були
ліки. У 1915 р. при гірничому інституті була створена станція по
здобуванню йоду з морських водоростей. Цьому питанню присвячені дві
статті, які були написані у співавторстві з Л.В.Писаржевським:
«Каталитический метод выделения твердого йода из растворов» і
«Термохимия каталитического метода выделения твердого йода из
водорослей». Трохи пізніше М.Д.Аверкієв видав працю «Исследование
водорослей морей Российского государства. 1917-1918 гг.»

?????????¦? про третє відрядження «О методах очистки питьевых и сточных
вод для технических целей по данным всемирной виставки в г. Брюсселе»
був надрукований в часописах: «Журнал Русского Технического
общества»(1911) та «Горный Журнал»(1912), що свідчило про зростання
зазначеної проблеми.

Тривалий час М.Д.Аверкієв за сумісництвом працював у міській хімічній
лабораторії, в наслідок чого в «Известиях Екатеринославского Городского
управлення » вийшов його звіт «Работы городской химической лаборатории
за 1908-1918 гг.». З відкриттям у Катеринославі університету в 1918 р.
він працював і у ньому на засадах сумісництва.

В розділі «Список работ, опубликованных лицами преподавательского
персонала ЕГИ» в ювілейному виданні «Известия Екатеринославского горного
института им. Артема — Сергеева. 1899-1924» М.Д.Аверкієв за абеткою
перший . В його переліку 34 праці. До того ж, як член Катеринославського
Наукового товариства, а з 1912 р. – Науково-технічного товариства при
КГІ, Микола Дмитрович часто виступав з публічними лекціями в аудиторіях
товариства.

Якщо наполегливе звертання до проблем екології, якості води, як джерела
життя, викликає повагу до науковця, то стаття «Развитие фальсификации
питательных веществ», яка вміщена в «Трудах областного съезда заводских,
рудничных и фабричных врачей» у 1910 р., дивує прозорливістю хіміка
М.Д.Аверкієва. Проблема фальсифікації поживних речовин в наш час є надто
актуальною.

У 1920 р., після розформування більшовицькою владою Катеринославського
університету, дочка М.Д.Аверкієва Емілія перейшла на металургійний
факультет гірничого інституту і закінчила його в 1926 р. [5]. А з
початком діяльності в 1921 р. робітничого факультету КГІ (так тоді
називалося підготовче відділення) дружина М.Д.Аверкієва Емілія Сергіївна
почала працювати на ньому викладачем. Таким чином, уся родина Аверкієвих
була пов’язана з гірничим інститутом, а можливо і онуки першого еколога
навчалися тут же.

Література

Известия Екатеринославского горного института имени т. Артема-Сергеева.
Т. Х1У. Юбилейный выпуск. 1899-1924. 1-я часть официальная. //
Катеринослав, 1924 р. –С. 62.

Отчет о состоянии и действиях Екатеринославского Высшего горного училища
за 1906 г.//Катеринослав, 1907 р.

Отчет о состоянии и действиях Екатеринославского Высшего горного училища
за 1908 г.//Катеринослав, 1909 р.

Отчет о состоянии и действиях Екатеринославского Высшего горного училища
за 1911 г.//Катеринослав, 1912 р.

Архів НГУ, оп. 2, спр. 35.

Похожие записи