Реферат ан тему:

Назва «Русь»

?????¤?¤?$?????/?о Дінцю, на північний захід від Озівського моря, себто
приблизно у Придніпров’ї. Ібн Хордадбех, начальник пошт Арабського
халіфату, писав у 860 р. в «Книзі шляхів та держав», якою користалися
протягом 200 років, що «руси — плем’я з слов’ян». Автор книги 983 р.
«Країни світу», в якій він використовував джерела ЇХ ст., неперевершений
щодо точности, описував країну Русь так: «Від неї на схід — печеніги, на
південь — Дунай, на захід — слов’яни, на північ — пустеля. Південна й
південносхідня межа її лежить від Дніпрової луки до гір Дінця та Дону.»
Таким чином, східні джерела не ототожнювали Русь із скандинавами. Не
ототожнювали й візантійські. Патріярх.Фотій, з приводу нападу Руси на
Царгород у 860 році, називав їх росами або скитами, а не варягами, яких
греки знали добре. Ці уявлення сучасників, що мали відомості про Русь,
знаходять . підтвердження в топоніміці України. Назви притоки Дніпра —
Рось, притоки Роси — Росава, Осколу — Рось, на Волині річка Роска, у
гирлі Дону місто Росія. Тож назви «Русь», «Рос» вживали виключно для
позначення України. За пізніших часів термін «Русь» стосували переважно
до Київського князівства, і він деякою мірою був синонімом Київщини. У
ХІ-ХІП ст. літописи строго відокремлювали Русь — Київське князівство —
від інших князівств. «Поїхати на Русь» означало по-їхати на Київщину.
Під 1149 роком Новгородський літопис записав: «йде архиепископ
Новгородский Нифонт в Русь», себто в Київ. Року 1165 Новгородський
літопис (третій), зазначає ще точніше: «ходи игумен Юрьевский
(новгородського манастиря) . . . в Русь, в Киев град». Таке було
розуміння слова Русь і в Суздальщині. Року 1180 Суздальський літопис
нотував: «йде князь Святослав .. . с половцьі поганими, с черниговцьі из
Руси на Суздаль ратью». Року 1155 пише Іпатіївський літопис: «Юрий
Володимирович… йде из Суздаля в Русь й приде Києву». Ще
характеристичніший вираз того ж літопису стосовно столиці Суздальської
землі — Володимира: до Володимира приходили купці «из Царгорода, й от
иниХ стран, из Русской земли й аче Латинии». Руська земля поставлена між
Царгородом і латинським заходом. Термін «Русь» непоширився на північні
землі навіть тоді, коли Київська держава охопила їх. Навпаки, цей термін
дуже довгий час вживався на Західній Україні у топоніміці Прикарпаття та
Закарпаття.

Похожие записи