.

Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3603
Скачать документ

Реферат на тему:

“Національна політика

на Україні у 20-х роках. Українізація”

Сім неповних років війни та громадянської смути призвели підпорядковані
більшовикам території колишньої Російської імперії до стану руїни. В
одній лише Україні побоїща, розстріли та епідемії, пов’язані з війною, й
особливо громадянською, забрали близько 1,5 млн життів. Нестача харчів,
палива, безробіття змусили сотні тисяч людей виїхати з міста у село.
Практично припинилося виробництво товарів. Було очевидно, що остаточно
виснажене суспільство не готове до корінних соціальних перетворень, що
їх планували більшовики.

Незважаючи на перемогу, більшовики, котрі у величезному та здебільшого
вороже настроєному населенні становили крихітну меншість, були не в
змозі продовжувати реалізацію задуманого. Смерть Леніна у 1924 р.
спричинилася до кризи керівництва, яку поглиблювали запеклі суперечки в
комуністичній партії про напрями створення нового суспільства. За таких
обставин партія здійснювала поставлені цілі обережно й гнучко протягом
усіх 20-х років. Втручання уряду у справи окремої особи і суспільних
груп обмежувалося лише випадками реагування на відкриті виступи проти
радянської політичної системи.

Завдяки поступкам уряду для селян та намаганням Рад завоювати ширшу
підтримку серед неросійських народів у 20-ті роки впевненість українців
у власних силах, їхні прагнення переживали гідне подиву відродження, і
цей період часто вважають золотим віком українців під владою Рад.

Попри обіцянки поважати принцип самовизначення націй, які більшовики
давали під час громадянської війни, попри утворення національних
радянських республік і показовий федералістський устрій СРСР
комуністичній партії в перші роки її правління все ще відчутно бракувало
підтримки неросійських народів. Вона лишалася крихітною, переважно
російською й міською організацією, яка невпевнено трималася
над-селянськими і неросійськими масами, що хиталися у своїх настроях і
не знали, яку владу підтримати. Так, зокрема, Україна становила «слабку
ланку Радянської влади», як відверто визнав сам Сталін. Тому, коли неп
заспокоїв селянство, партія розпочала кампанію, спрямовану на розширення
підтримки з боку неросійських народів, на завоювання їх прихильності.

У 1923 р. на XII з’їзді партії її керівництво поклало початок політиці
коренізації. Воно закликало спільними зусиллями добитися, щоб у партію
та державний апарат ішли неросіяни, щоб службовці вивчали і
користувалися місцевими мовами, щоб держава підтримувала культурний і
соціальний розвиток інших народів. Український різновид цієї політики
називався українізацією.

Перш ніж братися за українізацію, належало провести зміни в партійному
керівництві України. Це керівництво переважно складалося з присланих із
Москви радянських урядовців чи, місцевих євреїв. В основній масі вони не
виявляли великого розуміння необхідності українізації й ще менше були
схильні втілювати її. До того ж багато хто з них підкреслено
демонстрував російську зверхність над «місцевими».

Так, один із найвищих чиновників української компартії росіянин Дмитро
Лебідь навіть не намагався приховати ворожість до української мови,
звичаїв, до українізації взагалі. Він обстоював так звану «теорію
боротьби двох культур», з якої випливало, що оскільки російська культура
на Україні пов’язана з прогресивним пролетаріатом і містом, у той час як
культура українська — з відсталим селянством і селом, то російська
культура рано чи пізно переможе, і обов’язок комуністів полягає в тому,
щоб підтримати цей «природний процес».

Хоч ідеї цього діяча поділялися багатьма його зверхниками у Москві, їх
вважали передчасними, тому його та ряд інших визначних партійних
чиновників-неукраїнців відкликали. На їхні посади призначили таких
лояльних і дисциплінованих представників Москви, як Лазар Каганович
“(український єврей, котрий очолив партапарату України й був готовий
проводити лінію партії на українізацію), або українців, які щиро зичили
успіху українізації. До останніх належали Влас Чубар, що замістив
Раковського на посаді голови українського радянського уряду, колишній
боротьбист Олександр Шумський, що очолив відділ агітації та пропаганди,
і всюдисущий старий більшовик Микола Скрипник, що став комісаром
юстиції. Лише після того як були усунуті з посад непохитні «російські
бюрократи й шовіністи», як їх називав Ленін, український радянський уряд
міг братися за здійснення нової політики.

Перші заходи українізації мали на меті розширити вживання української
мови, особливо у партії та уряді. Необхідність цього була очевидною: у
1922 р. на одного члена Компартії України, який постійно користувався
українською мовою, припадало семеро тих, хто розмовляв лише російською,
у уряді ж це співвідношення було один до трьох. У серпні 1923 р., щоб
усунути цю диспропорцію, партійні та урядові службовці отримали вказівку
пройти спеціально організовані курси української мови. Тим, кому не
вдалося успішно закінчити їх, загрожувало звільнення. У 1925 р.
чиновникам наказали користуватися українською мовою в усьому урядовому
листуванні та публікаціях. А в 1927 р. Каганович оголосив, що все
партійне діловодство вестиметься українською мовою. Попри відсутність
помітного ентузіазму серед численних неукраїнських членів уряду й партії
нова політика дала вражаючі результати. Якщо в 1922 р. українською мовою
велося менш як 20 % урядових справ, то в 1927 р.—вже 70 %.

Водночас зросло число українців в урядових установах. У 1923 р. українці
складали лише 35 % серед урядових службовців і 23 % — серед членів
партії. До 1926— 1927 рр. їхня частка становила відповідно 54 й 52 %.
Однак, отримавши більшість, українці переважно зосереджувалися на нижчих
щаблях урядово-партійної ієрархії. Наприкінці 1920-х років їхнє
представництво в ЦК не перевищувало 25 %.

Кампанія українізації охопила всі царини життя Радянської України.
Найбільший вплив вона справила на освіту. На відміну від царського
режиму Ради приділяли велику увагу шкільництву, і їхні досягнення в цій
царині вражають. Така заінтересованість пояснюється кількома чинниками:
з ідеологічної точки зору, щоб слугувати зразком нового ладу, радянське
суспільство мало бути освіченим; більше того, освічене населення
збільшувало виробничий потенціал і міць держави; і нарешті, освіта
надавала чудові можливості прищеплювати новим поколінням радянські
цінності. Найбільш вражаючих успіхів досягли Ради в ліквідації
неписьменності. Під час революції письменними були близько 40 % міського
населення; через 10 років — уже 70 °о. На селі протягом цього періоду
письменність зросла з 15 до понад 50 %• Оскільки масова освітня кампанія
велася українською мовою, то поширення освіти означало й поширення
українізації серед молоді країни.

Рушійною силою українізації системи освіти був М. Скрипник — голова
комісаріату освіти з 1927 по 1933 р. Працюючи з майже одержимою
заповзятістю, він домігся того, що в кульмінаційному для українізації
1929 р. понад 80 % загальноосвітніх шкіл і 30% вищих учбових закладів
вели навчання виключно українською мовою. 97 % українських дітей
навчалися рідною мовою. Сподівалися, що російська та єврейська меншості,
маючи можливість навчатися російською мовою, разом з тим проходитимуть
курси української мови. До революції, коли українських шкіл практично не
існувало, українофіли могли лише мріяти про такі умови, що через 10
років їх створив Скрипник.

Успіх цих заходів був тим більш вражаючим, якщо враховувати труднощі,
які стояли на їхньому шляху, особливо нестачу кваліфікованих викладачів.
Програма українізації вимагала 100 тис. учителів, а їх. було лише 45
тис. Ця нагальна потреба штовхнула Скрипника до того, щоб спробувати
запросити кілька тисяч учителів із Галичини, але йому не вдалося дістати
на це дозвіл Москви,—можливо, тому, що радянські власті лякала висока
національна свідомість галичан. Не вистачало також багатьох підручників.
Інша проблема, що особливо гостро відчувалася в університетах, полягала
в тому, що росіяни (а вони становили більшість викладачів вузів) часто
відмовлялися користуватися «селянською»’мовою. Типовим у цьому плані був
вислів професора Толстого з Одеси: «Я вважаю… всіх товаришів, котрі
перейшли на читання лекцій українською мовою, ренегатами». Однак навіть
в університетах українські студенти незабаром стали переважати. Швидка
українізація освіти сприяла зростанню загальних настроїв національного
оптимізму, що їх уловив письменник Борис Антоненко-Давидович: «У марші
мільйонів на шляху до української школи» він вбачав «вогонь великого
відродження».

Аналогічне відродження переживала україномовна преса, яку жорстоко
придушував царський режим і для якої перші роки радянської влади не були
найсприятливішими. У 1922 р. з усіх публікованих на Україні кцижок лише
27 % виходили українською мовою, цією ж мовою виходило близько-10 газет
і часописів. До 1927 р. українською мовою друкувалася більш як половина
книжок, а в 1933 р. з 426 газет республіки 373 виходили рідною мовою.

Українська мова була впроваджена в офіцерських школах та великих
частинах військового резерву на Україні — передусім внаслідок скарг
Скрипника на те, що Червона Армія є засобом русифікації. Існували навіть
плани реорганізації армії за територіальним принципом. Як не дивно, ці
проекти підтримали такі відомі командувачі Червоної армії, котрі не були
українцями, як Михайло Фрунзе та Йона Якір.

Щоб українізація мала довготривалі наслідки, необхідно було покласти
край російській культурній монополії в містах. Соціально-економічні
зміни, що сталися у^ 1920-х роках, схиляли прибічників українізації до
думки, що це можна здійснити. Масовий курс на індустріалізацію,
розпочатий Радами у 1928 р., створив велику потребу в міських
робітниках. Водночас політика колективізації зганила з землі багатьох
селян. Унаслідок цього маси українських селян уливалися в міста,
докорінно змінюючи етнічний склад пролетаріату й міського населення в
цілому. Так, якщо у 1923 р. в Таких важливих промислових центрах, як
Харків, Луганськ та Дніпропетровськ, українці складали відповідно 38, 7
і 16 % мешканців, то через 10 років їхня частка зросла до 50, ЗІ та 48
%. До середини 30-х років українці переважали майже в усіх великих
містах. Програми українізації спонукали їх зберігати рідну мову і не
переходити на російську, як це траплялося раніше. На Україні, як і
скрізь у Східній Європі, культура й мова сільської більшості, здавалося,
підпорядкує собі культуру й мову міської меншості.

Своїми успіхами політика українізації, яка, втім, не зайшла так далеко,
як того хотіли Скрипник з однодумцями, насамперед завдячувала тому, що
вона була пов’язана із загальним процесом модернізації. Не патріотизм і
не традиціоналізм були головними причинами збереження українцями рідної
мови. Це скоріше пояснювалося тим, що українська краще, ніж будь-яка
інша мова, давала їм змогу здобути освіту, брати корисну інформацію з
газет і часописів, спілкуватися зі службовцями й виконувати свої
професійні обов’язки. Завдяки політиці українізації українська мова
перестала бути романтичною й малозрозумілою ідеєю-фікс крихітної групки
інтелігенції чи ознакою відсталого селянства. Натомість вона
перетворювалася на основний засіб спілкування й самовираження
суспільства, що модернізувалося.

1920-ті роки були часом небаченого розвитку, відкриттів і сподівань в
українській культурі. Дехто навіть називає їх періодом культурної
революції або відродженням. Цей багатогранний спалах творчої енергії
став можливим завдяки тому, що зайнята насамперед збереженням політичної
гегемонії комуністична партія ще не підпорядкувала собі культурну
діяльність. Поширення ж україномовної освіти створило українській
культурі таке широке підґрунтя, якого вона давно не мала на Східній
Україні. Вперше українська культура могла розраховувати на підтримку з
боку держави, оскільки такий важливий заклад, як міністерство культури,
контролювали пристрасні українські патріоти — Гринько, Шумський та
Скрипник.

Однак головним поштовхом до відродження були наслідки революції. Хоч для
розвитку культури відчутною втратою стала еміграція великої частини
старої інтелігенції, проте поява великої плеяди нових талантів з лихвою
компенсувала її. Деякі з цих молодих митців були аполітичними й вірили в
ідею «мистецтва задля мистецтва». Інші належали до палких
революціонерів, пов’язаних із боротьбистами та українськими комуністами.
Коли не збулися їхні сподівання незалежної державності, то багато хто з
них став убачати в розвитку культури альтернативний засіб вираження
національної самобутності свого народу.

Революція також сповнила культурну діяльність відчуттям новизни,
свідомістю звільнення від старого світу та його обмежень. Поставали
складні невідступні питання про те, в якому напрямі слід розвиватися
українській культурі, на які взірці їй належить орієнтуватися і якою
бути взагалі. Натхнені відчуттям власної місії та зростаючою аудиторією,
письменники, художники й учені з захопленням поринули у створення нового
культурного всесвіту.

Література. Ніде так не виявилися ці свіжі настрої, як у літературі.
Марксистські письменники пропагували думку, згідно з якою для здійснення
своїх завдань революція, крім суспільно-політичної царини, повинна
сягнути й у царину культури. Тобто «буржуазне» мистецтво минулого
належало замінити новим пролетарським мистецтвом. Щоправда, вони одразу
додавали, що «досягти міжнародної єдності пролетарське мистецтво може
лише йдучи національними стежками».

Спроба створити пролетарську культуру в Росії привела до виникнення
літературної організації «Пролеткульт», що спиралася на дві корінні
засади: по-перше, пролетарську культуру можна створити, відкинувши
традиції й зразки минулого; по-друге, у творенні цієї культури повинні
брати участь маси. Ототожнений із культурою російського міста,
«Пролеткульт» не мав великого впливу серед українців. Однак його ідеї
зробили свою справу в процесі виникнення на Україні так званих масових
літературних організацій.

У 1922 р. в Харкові під керівництвом Сергія Пилипенка з’явилася перша з
масових літературних, організацій — «Плуг». Заявивши, що для мас (а на
Україні це насамперед означало — Для селян) треба створювати таку
літературу, якої вони хочуть, ця організація заснувала мережу
письменницьких гуртків, котра незабаром охопила 200 письменників і
тисячі початківців. Один із діячів організації так висловив її ставлення
до мистецтва: «Завдання нашого часу в царині мистецтва полягає в тому,
щоб знизити мистецтво, зняти його з п’єдесталу на землю, зробити його
потрібним і зрозумілим для всіх». Через рік Василь Еллан-Блакитний
організував літературну групу «Гарт», що також прагнула працювати для
створення пролетарської культури на Україні. Проте члени «Гарту»
сторонилися ідеї «масовості», побоюючись, що вона призведе до зниження
мистецьких критеріїв.

Поряд із цими марксистськими організаціями виникали також невеликі групи
ідеологічно нейтральних, або «непролетарських» письменників та
художників. Серед символістів найвизначнішим був Павло Тичина.
Футуристів очолював Михайло Семенко. Максим Рильський та Микола Зеров
були провідними серед неокласиків. Узагалі ці письменники погоджувалися
з символістом Юрієм Меженком у тому, що «творча особистість може творити
лише піднявшись над масою, хоч і зберігаючи, попри всю свою незалежність
від неї, почуття національної тотожності з нею». Оскільки марксистські
та немарксистські групи й організації друкували свої Журнали, в

яких висловлювали власні погляди й критикували опонентів, то скрізь
точилися гострі літературні дискусії.

Коли у 1925 р. помер Блакитний, розпався й «Гарт». Але того ж року
багато його колишніх членів (серед них драматург Микола Куліш, поети
Тичина й Бажан, прозаїки Петро Панч, Юрій Яновський та Іван Сенченко)
утворили елітарну літературну організацію «Вапліте» («Вільна академія
пролетарської літератури») на чолі з Миколою Хвильовим. Стурбовані тим,
що просвітянський характер «Плуга» лише поглиблює український
провінціалізм, Хвильовий та його товариші поставили перед українським
письменством вимогу досягти літературної та художньої довершеності. Вони
закликали до орієнтації на Європу й на традиційні джерела світової
культури, до незалежності української культури від Москви. Енергійні
виступи Хвильового, в яких виголошувалися ці погляди, спонукали до
широкої літературної дискусії, яка точилася з 1925 по 1927 р.

Противниками «Вапліте» були не лише Пилипенко та інші прихильники
«Плуга». З критикою «буржуазно-націоналістичної ідеології» виступило
комуністичне керівництво України. Навіть Сталін указав на небезпеку
поглядів Хвильового. Для боротьби з поширенням націоналістичних ідей в
літературі у 1927 р. було створено прорадянську організацію ВУСПП
(Всеукраїнська спілка пролетарських письменників) і посилено контроль
комуністичної партії за літературною діяльністю.

У розпал цих подій з’являються літературні твори високого гатунку. В цей
час розцвітають два видатних поети доби — Павло Тичина й Максим
Рильський. Одразу ж після виходу в 1918 р. першої збірки «Сонячні
кларнети» Тичина здобув широке визнання. Продемонстровані ним у таких
наступних збірках, як «Замість сонетів і октав» (1920 р.) та «Вітер з
України» (1924 р.), мистецьке володіння словом, здатність .відтворити
ритмомелодику народної пісні, ліричні описи природи не лишали сумніву в
тому, що твори Тичини є справжньою віхою в розвитку української поезії.
Максим Рильський, син видатного українофіла XIX ст., був у порівнянні з
Тичиною вражаючим контрастом. Його поезії, що публікувалися у збірках
«Під осінніми зорями» (1918 р.), «Синя далечінь» (1922 р.), «Тринадцята
весна» (1926 р.), були стриманими, філософськими й глибоко вкоріненими у
класичні традиції Заходу. Серед багатьох інших поетів того часу на
особливу увагу заслуговують Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло
Драй-Хмара, Євген Плужник, Володимир Сосюра, Микола Бажан і Тодось
Осьмачка.

Головними темами прозових творів були наслідки революції та
громадянської війни в житті людини й суспільства. У «Синіх етюдах» (1923
р.), що пройняті тонким почуттям слова, симбіозом романтичності й
грубого реалізму, Микола Хвильовий оспівує революцію, в той час як в
«Осені» (1924 р.) і «Я» (1924 р.) він відображає її суперечності й своє
зростаюче почуття розчарування нею. В таких творах, як «В житах» (1926
р.), Григорій Косинка, що подібно до багатьох своїх колег був вихідцем
із убогої селянської родини, майстерно змальовує рішучість селян у
боротьбі з чужоземцями. У романі «Місто» скептично-містичний Валер’ян
Підмогильний описує, як українському селянинові вдається безбідно жити в
чужому для нього місті завдяки тому, що він відмовляється від кращих
селянських цінностей. У своєму творі «Із записок холуя» (1927 р.)
майстер сатири Іван Сенченко висміює безхребетних лакиз, що їх
породжував радянський лад. У романі Юрія Яновського «Чотири шаблі» з
його яскравими описами селян-партизан проступає дух запорозьких козаків.
Але неперевершеним щодо популярності був Остап Вишня, дотепні гуморески
якого читали мільйони.

Серед драматургів найвидатнішою постаттю був Микола Куліш. Три його
найславетніші п’єси—«Народний Малахій» (1928 р.), «Мина Мазайло» (1929
р.) і «Патетична соната» (1930 р.) — викликали сенсацію своєю
модерністською формою й трагікомічним трактуванням нової радянської
дійсності, російського шовінізму, «малоросійської» ментальності,
анахронічного українського націоналізму, духовної незрілості
комуністів-доктринерів. Перші дві п’єси поставив у своєму славетному
театрі «Березіль» Лесь Курбас. Проте обурені партійні чиновники
заборонили ставити «Патетичну сонату» на Україні, хоч її із захопленням
зустріли глядачі Ленінграда й Москви. У новій тоді галузі —
кінематографі — світової слави зажив Олександр Довженко. Його фільми
«Звенигора» (1927 р.), «Арсенал» (1929 р.), «Земля» (1930 р.)
розповідають про вплив, що його справили на Україну революція та
радянська влада.

Експеримент і новаторство поширилися також і в освіті. Поставивши метою
збудувати новий соціально-економічний устрій, радянський уряд сприяв
створенню нових типів шкіл і підходів у викладанні, що прискорили б
розрив із «буржуазним минулим». Радянські педагоги обстоювали
необхідність пов’язувати освіту з прищепленням людині комуністичних
цінностей та ідеології. Тому згодом у шкодах було запроваджено програми,
в яких особливе значення надавалося поєднанню праці й навчання,
колективному навчанню й технічній освіті. Водночас до другорядних було
віднесено класичні та гуманітарні дисципліни й цілком заборонено
вивчення основ релігії. Здобували популярність теорії знаменитого
педагога Антона Макаренка, що вважав оточення вагомішим у розвитку
дитини, ніж спадковість.

Хоча цінність деяких із цих експериментів може бути поставлена під
сумнів, але те, що урядові вдалося зробити освіту доступнішою, ніж
будь-коли, було очевидним. Навчання у загальній семирічній школі, а
також у професійно-технічних і середніх учбових закладах було
безплатним, причому до нього широко заохочували дітей селян і
робітників. Завдяки цьому вже між 1923 і 1925 рр. чисельність школярів
на Україні підстрибнула з 1,4 млн до 2,1 млн. Відповідно рівень
письменності у 1920-ті роки виріс із 24 до 57 %. Проте ще лишалися
неписьменними мільйони дорослих і понад 40 % дітей шкільного віку.

Великих змін зазнала також вища освіта. Університети було реорганізовано
в численні інститути народної освіти (ІНО) медичного, фізичного,
технічного, агрономічного, педагогічного профілю, які готували
спеціалістів для керівництва робітничою силою. Хоч за навчання в
більшості цих інститутів треба було платити, дітей бідних робітників і
селян, що становили більшість студентів інститутів, від оплати
звільняли. З ЗО—40 тис. студентів, котрі навчалися в інститутах України
наприкінці 1920-х років, близько 53 % складали українці, 20 % — росіяни
і 22 % — євреї. Українці переважно зосереджувалися в галузі агрономії та
педагогіки, росіяни — в управлінні й точних науках, а євреї — в медицині
й торгівлі.

1920-ті роки стали періодом відродження науки й особливо
українознавства, який за масштабами можна порівняти з літературним
ренесансом. Як ми вже бачили, українські національні уряди, не
зволікаючи, засновували наукові установи, частково з огляду на важливу
роль, яку протягом XIX ст. відігравали у піднесенні української
національної свідомості гуманітарні науки. Прагнучи продемонструвати
свою прогресивність, більшовики також сприяли розвиткові науки. У 1919
р. вони не лише кооптували створену в Києві урядом Скоропадського
Академію наук, а й навіть оголосили її своїм дітищем. Протягом кількох
наступних років Академія з її філіями (за винятком університетів)
збагатилася новими дослідницькими осередками. Вчені дістали відносну
свободу для проведення досліджень, публікації своїх поглядів і
підтримання контактів із зарубіжними колегами, якщо їхні ідеї не являли
відкритої загрози радянському ладові.

Незважаючи на те, що більшість видатних учених України не належали до
більшовиків, а деякі навіть відкрито підтримували український
націоналізм, радянський уряд не мав іншого вибору, як сформувати з них
серцевину Академії. З переходом у середині 1920-х років до політики
українізації українські комуністи, що керували міністерством освіти,
зробили спробу переконати багатьох провідних учених, які під час
громадянської війни виїхали за кордон, повернутися на батьківщину.
Завдяки цьому в 1924 р. повернувся до Києва патріарх української науки
(і політичний опонент комуністів) Михайло Грушевський, який став новим
членом Академії та розпочав систематичне дослідження української
історії. Так само зробили й багато інших учених, які проживали за
кордоном чи в Західній Україні. Тому водночас із швидким зростанням
престижу Академії вона лишалася твердинею «буржуазнонаціоналістичних»
тенденцій.

Першим президентом Академії став славетний вчений Володимир Вернадський.
Однак своїм розвитком Академія значною мірою завдячувала й невтомним
зусиллям її віце-президента Сергія Єфремова і вченого секретаря
Агатангела Кримського. До 1924 р. в Академії налічувалося 37 нових
членів і близько 400 членів-кореспондентів. Кількість її публікацій
зросла з 32 у 1923 р. до 136 у 1929 р. Із трьох її секцій —
історико-філологічної, фізико-математичної та суспільно-економічної —
найдинамічнішою та найважливішою була перша секція, в якій провідна роль
належала Грушевському. Вона складалася з десятків кафедр, комісій та
комітетів, що займалися систематичним вивченням багатьох аспектів
української історії, літератури та мови. Ця секція видавала часопис
«Україна», що був справжнім рупором українознавчих студій; крім того, її
члени друкували серії інших періодичних видань і сотні монографій. До
видатних членів цієї секції, крім Грушевського, належали історики Дмитро
Багалій, Михайло Слабченко, Олександр Оглоблин і Йосип Гермайзе,
літературознавці Сергій Єфремов та Володимир Перетц, етнограф Андрій
Лобода, мистецтвознавець Олексій Новицький і сходознавець Агатангел
Кримський.

У суспільно-економічній секції цінну працю з історії українського права
написав Микола Василенко; першим дослідником економічної географії
України став Костянтин Воблий. Хоча спочатку фізико-математична секція
не грала такої важливої ролі, яку стала виконувати згодом, у ній також
працювала низка видатних учених із світовими іменами. Серед них —
математик Дмитро Граве, фізик Микола Крилов, хіміки Лев Писаржевський та
Володимир Кістяківський. Академія була хоч і великим, проте не єдиним
осередком науки на Україні. Два її члени — історики Багалій та Слабченко
— заснували дослідницькі центри у Харкові та Одесі. Такі ж центри було
відкрито й у менших містах, зокрема Полтаві, Чернігові та
Дніпропетровську.

На противагу впливові на суспільні й гуманітарні науки багатьох
немарксистських учених у 1929 р. радянський уряд заснував у Харкові
Інститут марксизму. Його мета полягала у підготовці фахівців із
філософії, політекономії та історії, що могли б викладати свій предмет
із марксистської точки зору та виступати ідеологічними оборонцями
режиму. Провідною постаттю в Інституті став галичанин Матвій Яворський,
який намагався по-марксистському витлумачити історію України й створив
школу українських істориків-марксистів.

Список використаної літератури

Субтельний О. Історія України. – К., 1996.

Українознавство. В 4-х книгах. – К., 1992-1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020