.

Київ – столиця Давньоруської держави (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 7597
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Київ – столиця Давньоруської держави”

Ця яскрава сторінка в історії Києва заслуговує більш докладного й
уважного ставлення. З епохою Київської Русі пов’язана історія не тільки
нашого міста і нашої держави, але й історія Європи й Азії, тому що вплив
Київської Русі був величезним. Давньоруська держава була закономірно
виниклою політичною спільністю і, поєднуючи понад двадцять народів,
зіграло важливу роль у їхній історії. Політична структура його
ґрунтувалася на васалітеті знаті. Видозмінюючи свою форму, ця держава
проіснувала аж до 30-х років XІІІ століття й упала під ударами
монголо-татарських полчищ.

Київ напередодні й у період утворення єдиної Давньоруської держави.

У VІІІ – ІX ст. соціально-економічний розвиток східних слов’ян йшов ще
швидше, ніж у VІ – VІІ ст. Найбільш високі темпи розвитку були властиві
Середньому Подніпров’ю , що усе більше висувалося на перше місце в
східнослов’янському світі . Уже на рубежі VІІІ – ІX ст., в епоху спаду
хазарського панування в південноруських степах, тут склалося державне
об’єднання за назвою “Російська земля”. У нього входили полянське,
северянське і частково древлянське князівства. “Російська земля” була
політичним і територіальним ядром майбутньої великої Київської держави.
Місто виявилося в центрі процесу “збирання земель”, що завершився
наприкінці ІX століття утворенням єдиної Давньоруської держави.

У цей час почався швидкий ріст площі міста, значно збільшилася кількість
його жителів за рахунок припливу населення з інших районів Русі. На цей
час приходиться остаточне становлення Києва як ранньофеодального міста і
перетворення його в один з найбільших торгово-ремісничих центрів Східної
Європи. За свідченням арабського письменника аль-Істархи, Київ у першій
половині X століття був більше столиці Волзької Болгарії – Булгара.
“Руси складаються з трьох племен, з яких одне з них ближче до Булгару, а
цар його живе в місті, що називається Куяба (по-арабськи – Київ), що
більше Булгара”.

Протягом ІX – X століть Київ поступово підкорив своєї влади майже всіх
східних слов’ян: галявин, словен, кривичів, древлян, радимичів, жителів
півночі, вятичів, хорват, уличей, дреговичів, дулібів, тиверців, а також
неслов’янські племена: весь, чудь і меря.

Історична роль Києва як центра східних слов’ян почала визначатися в
період їхнього колонізаційного руху на південь. У літописних джерелах
знаходимо свідчення того, що з початку ІX століття участилися
завойовницькі походи російських дружин. У “Житії св. Георгія
Амастридського” є згадування про те, що “погибельний своїм ім’ям і
справами народ Русь” спустошив Північне Причорномор’я, береги Малої Азії
від Константинополя до Синопа. У “Житії св. Стефана Сурозького”
говориться про те, що “російська рать” зі своїм князем Бравлином
приблизно в той же час спустошила візантійські міста на південному
узбережжі Криму. Візантійський уряд вів з київськими князями мирні
переговори, однак, їхні результати, видимо, не могли надовго
задовольнити амбіції правителів молодого і досить агресивної держави.

Значною віхою в зовнішньополітичній історії Русі ІX століття був візит
російського посольства до візантійського імператора Феофілу в 838 році,
а в 839 році – до франкського короля Людовика Благочестивого в
Інгельгеймі. Цей факт був зафіксований у Бертинській хроніці єпископом
Пруденцієм. Задачею посольства у Візантії було, імовірно, установлення
мирних відносин, порушених нападами русів на Крим і Амастриду. У
Візантії посольство від кагана русів зустріли доброзичливо, тому що
встановлення дружніх відносин з Руссю відповідало цілям імперії. Титулом
“каган”, яким імператор Феофіл називали правителя Русі, величали
київських князів. Він зустрічається в “Слові про закон і благодать”
(Володимир Святославич) і серед софійських графіті (Святослав
Ярославович).

У давньоруському літописі “Слово о полку Ігоревом” перше датоване
згадування про місто приведено під 862 роком, коли в Києві княжили
Аскольд і Дір(860 – 882).

Вже в правління Аскольда і Діра, у 860 році давньоруське військо
здійснило свій перший, (але далеко не єдиний ), завойовницький похід на
Царьград (або Константинополь – столицю наймогутнішого в стародавності
держави: Візантії; нині – Стамбул, найбільше місто Туреччини).
Розрізнені набіги на візантійські землі і розгарбування міст слов’яни
починали з найдавніших часів. Але цей організований похід на столицю
Візантійської (або Східної Римської )імперії продемонстрував народам і
племенам, що оточували слов’ян, що зросла економічна і військова міць
Київської Русі. Російський флот у складі 200 судів зненацька ввірвався
через Босфор до Константинополя і 18 червня осадив його . Тільки бура
врятувала столицю імперії від повного розгарбування. Цей похід відбився
в сучасних проповідях патріарха Фотія, яких з жахом розповідав про те ,
що Константинополь ледь не загинув від російських мечів. Він відзначав
також ріст київської держави: “горезвісний народ ріс , поневоливши
області навколо себе і загордившись по-цьому про себе високо, підняв
руку на царство ромеїв”. Венеціанський хроніст Іоанн Диякон затверджував
, що руси пішли “із тріумфом”. Незабаром, ймовірно при імператорі
Василеві 1 (867-886), між Києвом і Царьградом відбувся обмін
посольствами, був укладений мир і навіть якась частина русів (можливо,
члени князівської дружини) прийняли християнство. Відомо, що одночасно з
походом на Візантію російські дружини в тому ж році зробили похід на
узбережжя Табористана(Південний Прикаспій).

Становлення Києва як столиці великої ранньофеодальної держави сприяло
подальшому розвиткові міста. Його правителі і населення підтримували
широкі зовнішньополітичні і торгівельні зв’язки. Через місто проходили
важливі торговельні шляхи, у тому числі легендарний “шлях з варяг у
греки”. Арабські письменники і географи ІX – X століть уже добре знали й
описували Київ як центр одного з трьох політичних об’єднань східних
слов’ян. Свідчення про Київ того часу зустрічаються в літописах Ібн –
Хордадбега, Масуді, Ібн – Фадлана, у відомому трактаті візантійського
імператора X століття Костянтина VІІ Багрянородного “Про керування
державою”. Важливим показником високого рівня розвитку міста в ІX – X
століттях є міжнародні торговельні зв’язки. Головними напрямками
економічних інтересів Києва на ранніх етапах історії були Хазарія,
Волзька Болгарія, Середня Азія, Іран, Візантія, Північне Причорномор’я,
Кавказ. Безперечне свідчення цих зв’язків – згадування Києва як
торговельного партнера в повідомленнях арабських авторів, а також
знахідки арабських і візантійських монет і виробів на території міста.
По роках карбування східні дирхеми охоплюють період з ІІX-го по X-те
століття . Вийшли вони з монетних дворів Сабуру, Куфи, Бухари,
Самарканда, Багдада, Шаша, Мерва, Балха й інших міст. З виробів,
знайдених археологами, виділяються пастовий намист, що привозився із
Середньої Азії, золоті і срібні пластинчасті браслети, круглі підвіски,
покриті черню, поливна миска, бронзова курильниця, скляні кубки. У
меншому , але теж достатній кількості знайдені візантійські монети і
вироби. Аналіз письмових джерел показує, що Русь, зацікавлена в
регулярних економічних відносинах з Візантією, домагалася цього, нерідко
прибігаючи до сили зброї. З відстоюванням торговельних інтересів Русі на
Чорному морі варто зв’язувати і перший зафіксований у літописі похід на
Константинополь. За свідченням візантійського басилевса (імператора)
Костянтина Багрянородного, його дід Василь 1 (867 – 886) “багатими
дарунками, золотом, сріблом і шовковими одягами схилив народ росів,
войовничий і безбожний, до переговорів, і, уклавши з ними мир, переконав
їх прийняти святе водохрещення й улаштував цю справу таким чином, що
вони прийняли архієпископа, посланого патріархом Ігнатієм. Архієпископ,
що з’явився в країну цього народу, був там прийнятий доброзичливо”.
Імовірно, з цього часу почалися регулярні торговельні відносини Києва з
візантійською колонією в Північне Причорномор’я – Херсонесом (руїни його
знаходяться недалеко від Севастополя), що підтверджується знахідками
монет. Часто торгівля велася за принципом бартеру, тобто натурального
обміну. За ювелірні вироби, шовк, парчу, килими, дорогий посуд і інші
предмети розкоші, російські купці розраховувалися рабами, медом, воском
і хутрами, що користувалися особливо великим попитом серед візантійської
знаті. В ІX – X століттях на Русі з’явився стан купців, що займалися
тепер винятково обміном товарів.

Політична історія Києва ІX – X століть нерозривно зв’язана з процесом
утворення і зміцнення Давньоруської держави, об’єднання навколо Києва
всіх східнослов’янських земель. В ІX столітті завершився визначений етап
історії древнього Києва, коли він очолював одне з декількох державних
утворень східних слов’ян, прямих попередників Давньоруської держави (про
них згадують арабські автори X століття Істархи та Ібн-Хаукань) –
Куявія, Славія й Артанія. Ці ранньодержавні утворення являли собою не
просто племінні союзи , а князівства, що виступають усередині країни і в
зовнішніх зносинах як політичні організації, які мали територіальний і
соціальний (князь, знать, народ) розподіл. Генезис даних утворень
повертається до ІІ ст. Київ був у цей період, як уже говорилося вище,
політичним центром “Російської землі” – державного утворення ,
створеного в Середнє Подніпров’я .

Ведуча політична роль “Російської землі” порозумівається , насамперед ,
інтенсивним економічним розвитком цієї території в середині 1 тис. н.е.
Виросла економічна і військова міць “Російської землі” вивела молоду
державу в ряди ведучих країн середньовічного світу . Проявом могутності
Русі були регулярні і досить успішні походи на Візантію, що, як правило,
завершувалися мирними угодами русів з місцевою візантійською владою.
Серед умов договорів ми знаходимо такі як: призупинення воєнних дій,
повернення захопленого майна, дбайливе звертання з православними
храмами, видача полонених, водохрещення вождя русів видним візантійським
ієрархом.

Приблизно в той час, коли в Києві правили Аскольд і Дір, за даними
Нестора-літописця, новгородці і кривичі відправили посольство до варягів
з такими словами: “Земля наша велика і рясна, а порядку в ній немає.
Йдіть княжити і володіти нами”. По літописним даним, три брати – Рюрик,
Синеус і Трувор погодилися прийняти владу і прибуток в північні
слов’янські землі. Новгородський князь Рюрик у зв’язку з малолітством
свого сина Ігоря, умираючи, передав владу в Новгороді своєму
співвітчизникові Олегові. Варязький конунг був, як видно , відважним
воїном і лаври завойовницьких походів не давали йому спокою. У 882 році
Олег почав похід на південь, по шляху опанувавши Смоленськом і Любечем.
Потім, хитрістю виманивши за фортечні стіни київських князів Аскольда і
Діра й убивши них , захопив владу в Києві . (На тім місці, де Печерський
спуск перетинається з дніпровськими парками, в ІX – X століттях
знаходилося одне з київських передмість – Угорське. На чавунних плитах,
що розташовані по обидва боки центрального входу в парк, розповідалося
про ці події: “И убиша Аскольда і Діра, і несоша на гору, і погребоша на
горі, єжеся нині кличе Угорська, де нині Олемин двір”. На могилі
Аскольда Ольма поставив церкву св. Миколи). Об’єднавши Південну і
Північну Русь, Олег, що почав титулуватися “великим князем”, зміцнив
авторитет політичної влади Києва. Саме Олегові Нестор-літописець
приписує відоме висловлення: “Так буде Київ матір’ю міст росіян !”

Процес формування держави в слов’ян до часу появи варягів зайшов досить
далеко. Прийшлі варяги могли прискорити або сповільнити цей процес, але
не могли покласти йому початок або зупинити його. Не Київська Русь
зобов’язана варягам початком своєї державності, а варяги, завдяки
розвиткові державного устрою на Русі, і насамперед у Середному
Подніпров’ї , знайшли умови для участі в цьому процесі, головним чином
як купців і найманих воїнів. На думку істориків, варяги, осівши серед
слов’янського населення, досить швидко асимілювалися, увійшли до складу
класу, що панував, а династія Рюриковичів, що захопила влада в Києві ,
стала правлячою династією слов’янської держави. Вона удержалася на Русі
тому, що швидко злилася зі слов’янською правлячою верхівкою і стала
боротися за її інтереси.

У 907 році Олегом був початий успішний похід на Царьград, у якому, за
свідченням літопису, брало участь 80-тисячне військо. Результатом став
мирний договір, винятково вигідний для Київської Русі, що одержала право
безмитної торгівлі. На основі цього договору був складений договір 911
року, також вигідний для русичів.

Але киян займали відносини не тільки з Візантією. Іншим важливим
напрямком зовнішньополітичних устремлінь київських князів наприкінці ІX
– початку X століть був район Каспійського моря і Закавказзя, що входив
до складу Арабського халіфату. За повідомленням Масуди, у 909 – 910
роках російське військо на 500 турах піднялося по Дону, і, перетягнувши
тури у Волгу, спустилися в Каспій. Основні сили були спрямовані в
Північний Азербайджан, а невеликий загін з XVІ судів захопив Табористан,
де спалив місто Сарі. На зворотному шляху руси послали Хазарському
каганові за невтручання частину добутих багатств, однак той
по-зрадницькому напав на стомлену довгим походом російську дружину.
Після триденної битви руси потерпіли поразку. Олег майже усе своє життя
провів із дружиною в походах, навіть жити віддавав перевагу не в
столиці, а то на одній, то на іншій границі держави.

Ігор, син Рюрика, хоча і став уже дорослим , не починав спроб відняти
владу в Олега, здається, у силу не тільки причин особистого характеру,
але і, видимо, не страждаючи зайвим марнославством, і розуміючи, що як
державний діяч Олег багато в чому його перевершує. У 903 році Олег по
власному розсуду вибрав для Ігоря дружину, що назавжди залишилася в
народній пам’яті як княгиня Ольга. За даними деяких істориків, наречена
була родом із Пскова і носила інше ім’я. Можливо, що ім’я Ольга вона
прийняла на знак поваги до Олега, що замінив Ігорю батька. Літопис
говорить, що Олег правив у Києві 33 роки. Про те, як він закінчив свої
дні достовірних даних немає, але широко відома, і навіть оспівана в
поемі А.С. Пушкіна “Піснь про віщого Олега” легенда про смерть цього
князя. Літопис говорить про пророкування, зробленому Олегові волхвами,
що йому призначено прийняти смерть від свого улюбленого коня. Відтоді
Олег на коня не сідав. Пройшло кілька років, і Олег, довідавшись , що
кінь його давно вмер, посміявся над пророкуванням. Князь захотів
побачити останки свого улюбленця, і, наступивши на череп, сказав: “Його
чи мені боятися?” У ту ж мить його вжалила, що таїлася в черепі змія.
Так говорить легенда. Історики ж націлені більш прозаїчно, вважаючи
більш достовірної засновану на непрямих даних версію про загибель Олега
під час повернення його з дружиною додому, по закінченні одного з
численних завойовницьких походів. Олега поховали на горі Щекавиці, що
дотепер має другу назва – Олегівка, Олегова гора. Літописець оповідає,
що після смерті Олега “народ стенав і проливав сльози”. Олег, як бачимо,
не тільки жахав своїх ворогів, але і був гарячо підданими.

Як би там ні було, у 912 році, після смерті Олега, київським князем став
Ігор (912 – 945). Початок його князювання збігся з різким загостренням
внутрішнього становища Русі. Деякі племена вийшли з підпорядкування
Києва, у першу чергу – уличі і древляни. Організувавши проти них
військовий похід, київський князь здобув перемогу і на кару збільшив з
них данину. Після завзятої трирічної боротьби з уличами Ігорю удалося
захопити їхню столицю Пересечень.

І в зовнішній, і у внутрішній політиці Ігор намагався виглядати не гірше
свого попередника, однак, удача в ратній справі йому супроводжувала
менше, ніж Олегові . У 941 році, Ігор намагаючись скористатися тим, що
Візантія воювала в цей час з арабами, зробив похід на Константинополь,
але зазнав невдачі . Візантійський флот був збройний “грецьким вогнем”.
Більшість російських судів було спалено.

У 944 році зміцнілі російські дружини вдруге рушили на Костянтинопіль,
бажаючи взяти реванш. Але візантійський імператор, виславши назустріч
посольство з багатими дарунками, домігся між Візантією і Руссю “вічного
світу “.

У 943 році російські дружини здійснили новий великий похід на західне
узбережжя Каспійського моря і повернулися з багатим видобутком . За
повідомленням Ібн-Мискавейха, вони захопили Дербент і столицю Албанії
Бердаа. Крім того, у літописі згадується, правда без подробиць, про те,
що з 920 року Ігор воював з печенігами.

Древляни час від часу бунтували, і Ігор, намагаючись них втихомирити і
покарати за непокору, наклав на них зовсім непомірну данину. Це
викликало в 945 році чергове повстання в Древлянській землі, у
результаті якого Ігор був убитий. За словами Нестора, що древляни
вирішили, що “потрібно умертвити хижого вовка, або вся череда буде його
жертвою”. По легенді, Ігоря страчували дуже жорстоко – прив’язали за
ноги до двох нахилених дерев, а потім стовбури відпустили. Дерева,
випрямившись, розірвали київського князя. Убивши і поховавши Ігоря
недалеко від Коростеня, древлянський князь Малий спробував не тільки
звільнитися від влади Києва, але і захопити київський престол. Однак,
йому це не удалося. Вдова Ігоря княгиня Ольга, через неповноліття сина
Святослава, яка стала регентшею, придушила древлянське повстання дуже
жорстоко. Але їй показалося, що це занадто легке покарання за смерть
чоловіка. Історики вважають , що факти, викладені в давньоруському
літописі про покарання Ольгою древлян відповідають дійсності лише
загалом .

Легенда, розказана Нестор-літописцем говорить про те, що після убивства
Ігоря древлянський князь Мал приїхав свататися до Ольги. Та прийняла
послів з видимою гостинністю і навіть пообіцяла Малу стати його
дружиною. Але наступного дня заманила гостей у пастку і наказала
закопати живцем. Потім зажадала від древлян надіслати нове посольство із
самих поважних чоловіків їхньої землі. Знову прибулих осягла та ж
незавидна доля – вони були спалені в бані. Ольга з дружиною відправилася
на Коростень – столицю Древлянської землі,- справила тризну на могилі
чоловіка і, обпоївши древляньску знати, наказала своїй дружині усіх
убити. На могилі Ігоря залишилися лежати 5000 древлянських воїнів.
Налякані жителі просили пощади, пропонуючи Ользі у відкуп багаті
дарунки. Княгиня від дарунків відмовилася, попросила тільки по трьох
голубів з кожного двору. Залишивши місто, вона наказала прив’язати до
лап птахів запалені лозини і відпустити голубів. Птахи полетіли до своїх
гнізд і спалили місто до тла. Жителі, у паніці покидали свої житла, але
попадали в руки Ольгових дружинників. Після знищення Коростеня київська
княгиня учинила суд над представниками знаті, що залишилися , народ же
древлянський був знову обкладений непомірною даниною.

Важко судити, які факти легенди реальні, а які – вимисел. Однак,
виходячи з розповіді літописця, ми можемо майже вірогідно судити про
вдачі слов’ян того часу: ратні подвиги, захоплення видобутку (простіше
говорячи, грабіж), кровна помста, навіть дуже жорстока, були справою не
тільки звичайним , але і гідним . З іншого боку, достовірні факти про
проведення мирних переговорів, заключення договорів, обмін посольствами
говорять про соціальний рух слов’янського суспільства до більш
цивілізованих форм співіснування, до загальнолюдських цінностей.
Повстання древлян спонукало княгиню провести визначену регламентацію
феодальних повинностей у державі. Ольгою були встановлені “статути й
уроки”, відповідно до яких необхідно було робити збір податі і вершити
суд. При ній міжнародні інтереси Київської Русі забезпечувалися мирним
шляхом. Важливою політичною подією був візит Ольги в Костянтинопіль у
955 році, де вона була з почестями прийнята візантійським імператором
Костянтином Багрянородним. Крім пишного офіційного прийому, імператор
двічі приймав російську княгиню у вузькому колі, ведучи з нею довірчі
переговори. Зміст переговорів вірогідно невідомо, однак, судячи зі
значної кількості купців у складі посольства (43 чоловік), можна
припускати, що крім рішення політичних проблем (насамперед – прийняття
Руссю християнства) засуджувалися питання торговельних відносин.
Київська Русь підтримувала також дипломатичні відносини з Німецькою
імперією. Відомо, що 959 року до імператора Оттона було відправлене
посольство від Ольги. А в 961 році в Київ прибула відповідна місія на
чолі з єпископом Адальбертом. Основною задачею цієї місії було схилити
Русь до прийняття християнства під патронатом римської церкви, однак
успіху місія не мала, тому що сама Ольга ще в 955 році прийняла
християнство по візантійському зразку .

Ольга була майже усе своє життя язичницею. Але в Києві , завдяки,
видимо, безперервним контактам з Візантією, християнство почало
поширюватися ще з часів Аскольда і Діра, його прийняла частина
дружинників князя Ігоря, і під час правління Ольги в місті вже було
достатньо багато прихильників цієї релігії. На схилі років київська
княгиня вирішила прийняти християнство і для цього відправилася в
столицю Візантійської імперії. У Костянтинополі її хрестив сам патріарх,
а імператор Костянтин став її так званим “сприйменником з купелі” (тобто
хресним батьком). (На стінах Північної і Південної веж Софійського
собору в Києві , побудованого в XІ столітті, і зараз можна бачити
фрески, що зображують епізоди Ольгіного візиту в столицю Візантії: в’їзд
Ольги в Костянтинопіль, бенкет, стрибки на іподромі, музикантів,
танцюристів і т.д.) Після водохрещення вона одержала ім’я Олена. Але
скільки не переконувала вона свого сина Святослава слідувати її
прикладові і тим самим показати приклад своїй дружині і народові, син
продовжував додержуватися язичеських обрядів. Як би Ользі того ні
хотілося, християнство при її правлінні так і не стало державною
релігією Русі.

Час правління Ольги описано в літописі як мудре і гідне. Нестор пише, що
народ любив її і дивувався її мудрості. Навіть жорстоко покарані
древляни зрештою стали відноситися до княгині з повагою. Н.М.Карамзин
так пише про княгиню: “Переказ нарік Ольгу Хитрою, церква – Святою,
історія – Мудрою. Помстивши древлянам, вона вміла дотриматися тиші в
країні своєї і світ з далекими до зробленого віку Святославова; з
діяльністю великого мужа засновувала порядок у державі великій і новій;
не писала, законів, але давала статути, найпростіші і самі найпотрібніші
для людей у цивільних суспільствах. Великі князі до часів Ольгіних
воювали, вона – правила державою… При Ользі Росія стала відома й у
самих віддалених країнах Європи”. Резиденція Ольги знаходилася не в
самому Києві , а в 18 км від нього, на правому березі Дніпра – у
Вишгороді , що дотепер ще по-іншому називають “Ольгiн град”.

У 965 році великим князем київським став Святослав Ігорович. Це був
князь-воїн. Йому, як і його батькові, не давали спокою лаври
Олега-Завойовника. Усе своє життя Святослав провів в походах.

Ріст могутності й авторитету Києва на міжнародній арені продовжувався й
у подальший період В ІX – X століттях Київ укладав вигідні для Русі
договори з Візантією (860, 874, 882, 911, 944). Час правління Святослава
Ігоровича (965-972 рр. ) пройшов під знаком міцного твердження Київської
Русі на міжнародній арені і подолання ворожого відношення до неї з боку
деяких сусідніх країн. Волзька Болгарія суперничала з Руссю в східній
торгівлі. Хазарія, хоча і підтримувала тісні відносини з нею, часто
піддавала розгарбуванню купецькі каравани, які йшли з Києва. Візантія
прагнула витиснути Русь з чорноморських ринків. У боротьбі за безпеку
східних границь Київської Русі і їхнє розширення Святослав у 965-967 рр.
звільнив з-під влади хазар, східнослов’янське плем’я вятичів, підкоривши
їх своїй владі, здійснив успішний похід на Волзьку Болгарію і Північний
Кавказ, розгромивши Хазарський каганат. Ці походи, по образному
висловленню Б.А.Рибакова, були тим єдиним шабельним ударом, що накреслив
на мапі Європи широке півколо, яке наблизило Русь до земель
Візантійської Імперії. Це тривожило Костянтинопіль. Його дипломатія
докладала величезних зусиль, щоб підірвати зрослу могутність Русі. У
боротьбі з нею Візантія вдавалася до допомоги печенігів, що наблизилися
в 2 половині Х століття до південних границь Русі. У 968 р., коли
Святослав з київською дружиною знаходився на Балканах, печеніги зробили
напад на Київ. “Придоша Печенези на Руську землю перше , а Святослав
бяше Переяславці, і зачинився, Волга в граді… Києві , і оступиша
Печенезі град у силі велице… і не бе лезе з граду вилізти, ні вести
послати.” І тільки коли воєвода Претич з невеликою дружиною підійшов до
міста, печеніги, вирішивши, що це повернулося військо Святослава,
відступили.

Після загибелі Святослава, під час повернення з другого походу в 972р.
він був убитий печенігами в дніпровських порогах, між його синами
почалася боротьба за київський престол. Перемога залишилася за
Володимиром. В роки його правління (980-1015р.) завершився тривалий
процес формування території давньоруської держави. Остаточно визначилися
і закріпилися границі Київської Русі, що в основному збіглися з етичними
рубежами східнослов’янських племен. З автомамізмом окремих земель було
покінчено. У кожне князівство Володимир посадив свого сина або посадника
з найближчого оточення. У результаті всі ступіні державної феодальної
ієрархії виявилися в руках єдиного князівського роду.

Вищого розквіту Київська держава досягла в часи князювання сина
Святослава Ігоровича – Володимира (980 – 1015).Місто складалося тоді з
великої прибережної частини – Подолу, де жили переважно ремісники і
торговці, і порівняно меншої нагорної частини (Верхнє місто, по літописі
– “Гора”), де були споруджені зміцнення – так званий Дитинець. Язичество
в 2 половині Х століття вже не відповідало рівневі соціально –
економічного, політичного і культурного розвитку Київської Русі. На
зміну йому прийшло християнство – релігія класового суспільства з її
ієрархією святих, навчанням про панування і покору, а також
непротивленні злу і насильству. Як описує автор “Літопису тимчасових
років”, Володимир наказав зруйнувати в Києві й інших містах язичеські
капища з ідолами і на їхньому місці поставити християнські храми. У 988
р. у Києві була зруйнована церква св. Василя, у 989 р. почате
будівництво Десятинної церкви, що завершилося в 996 р. Це був
хрестово-купальний, шестистовбний храм, прикрашений мозаїкою, фресками
різними мармурами і шиферними плитами. На його збереження Володимир
виділив десяту частину доходів від своїх володінь (звідси назва).
Християнство (навчання , відоме на Русі ще з часів Аскольда і Діра, а
пізніше – завдяки княгині Ользі), для зміцнення великокнязівської влади
й ідеологічного оформлення феодальних відносин, князем Володимиром було
зведено в ранг державної релігії.

Неподалік від Десятинної церкви розміщалися князівські палаци. Залишки
цих перших відомих науці кам’яних споруджень часів Київської Русі
виявлені і досліджені в різний час на території Дитинця. Німецький
церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у
своїй “Хроніці”, написаної в 1012 – 1018 роках, характеризує Київ як
“велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість
жителів”.

Багато чого з початого при Володимирі було продовжено при його сині
Ярославі, прозваним за турботу про розвиток освіти і культури Мудрим.
Роки його князювання (1019-1054 р.) склали період нового підйому
Київської Русі і її столиці. У цей час продовжували розширюватися
границі давньоруської держави. У 1030 р. Ярослав Мудрий поширив свою
владу на західне узбережжя Чудського озера, де було засновано місто
Юр’єв. Разом із Мстиславом у 1031 р. він відвоював червенські міста,
захоплені в 1018 році Болеславом 1 “Хоробрим”. На півдні давньоруська
держава продовжувала зміцнювати степову границю. Була створена нова
лінія оборонних рубежів по Русі. У 1036 році росіяни розгромили під
Києвом печенігів і остаточно зломили їхню могутність. Авторитет
Київської Русі на міжнародній арені незвичайно зріс. Вона підтримувала
торговельні , політичні і культурні зв’язки з багатьма країнами Півдня і
Сходу, Німеччиною, Францією, Угорщиною, Скандинавськими й іншими
країнами. Королі європейських держав вважали за честь поріднитися з
Ярославом Мудрим. Його дочка Ганна була замужня за французьким королем,
Єлизавета – за норвезьким, Настасія – за угорським, син Усеволод був
одружений на візантійській царівні, Святослав – на сестрі трирського
єпископа.

При Ярославі Володимировичі в Києві складений перший пам’ятник
російського права – найдавніша “Російська правда”, покликана регулювати
взаємини між різними соціальними категоріями населення.

З часів князювання Ярослава Мудрого були побудовані Софійський собор,
Золоті ворота, Георгіївський і Ірининський монастирі. Офіційна
резиденція великого князя знаходилася в “місті Володимира”. Крім того, з
кінця X століття існувала резиденція і на Берестові. У 1051 році біля
нього був заснований один з найдавніших на Русі монастирів – Печерський.

Основу економіки Києва, що був найбільшим ремісно-торговельним центром
Древньої Русі, складали різногалузеві ремесла і торгівля. Свідченням
високого рівня майстерності київських ремісників стали, зокрема ,
ювелірні вироби, знайдені на території міста пам’ятники архітектури –
Софійський собор, Видубицький монастир, Кирилівська церква, Успенський
собор і багато інших .

З ремеслами була тісно зв’язана торгівля. Основну масу товарів складали
вироби місцевих майстрів. Частину товарів продавали в самому місті, інші
вивозили. Найбільш відомими з міських ринків були Бабін Торжок у “місті
Володимира ” і Великий торг поблизу устя ріки Почайни на Подолі. Тут
торгували сільськогосподарськими продуктами і заморськими товарами, що
привозили купці з Німеччини, Італії, Скандинавських країн, Польщі,
Чехії, Угорщини , Візантії, Хазарії, Волзькій Болгарії, із країн
Арабського Сходу. Слава про Київ поширилася далеко за межами Древньої
Русі. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав його
“суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси
Греції”.

Після смерті Ярослава Мудрого розгорілася міжусобна боротьба між його
синами – Ізяславом, що зайняв великокнязівський престол, Святославом і
Всеволодом. У 1073 році престол захопив Святослав Ярославович. У 1076
році великим князем став Всеволод, що незабаром, однак, змушений був
уступити престол Ізяславу, а після його смерті (1078 рік) знову почав
княжити в Києві. У 1093 році великим князем став син Ізяслава
Ярославовича – Святополк.

Посилення нападів на Київську Русь кочових племен і подальше загострення
класової боротьби змусили боярську верхівку запросити в Київ
переяславського князя Володимира Мономаха (сина Всеволода Ярославовича).
Ставши великим князем, у 1113 році, він видав нові закони (“Статут
Володимира Мономаха”), що трохи обмежували лихварство і полегшували
положення феодально-залежного населення. Володимиру Мономахові удалося
відновити на більшій частині давньоруських земель великокнязівську владу
і тимчасово затримати процес дроблення Київської держави, що почався із
середини XІ століття . Політика, спрямована на відновлення
загальноросійської єдності, зміцнення влади великого російського князя,
підтримування широких міжнародних зв’язків, успішно продовжувалася і при
Мстиславі Володимировичі (1125-1132р.).

Однак подальший розвиток феодальних відносин і посилення окремих
князівств робили неминучим процес дроблення давньоруської держави. 30-і
роки ХІІІ століття Київ продовжував привертати увагу давньоруських
князів. Номінально Київ залишався столицею Русі, загальноросійським
політичним центром. Продовжувалася міжусобна боротьба князів за
київський великокнязівський престол. Вона йшла, в основному , між
династіями Мономаховичей (спадкоємців Володимира Мономаха), що володіли
Переяславським князівством, і Ольговичей (спадкоємців Олега
Святославича, онука Ярослава Мудрого), що княжили в Чернігові.

Занепад Київської Русі. Міжусобна боротьба князів не раз
супроводжувалася руйнуванням міста. З кінця XІІ століття боротьба за
Київ велася між галицько-волинськими, смоленськими і чернігівськими
князями. Поразка, що монголо – татари нанесли давньоруським дружинам у
битві на ріці Калка в 1223 році, не зупинила згубних князівських
міжусобиць.

У 1237-1238 роках полчищами хана Батия були спустошені землі Північно –
Східної Русі. Передові загони завойовників у 1238 році з’явилися на
левом березі Дніпра, навпроти Києва. Київський князь Михайло
Всеволодович, передбачаючи небезпеку, у 1238 році біг в Угорщину. У 1240
році містом опанував Данило Романович Галицький і посадив у ньому свого
намісника воєводу Дмитра. Восени 1240 року численні орди, очолювані
ханом Батиєм, перейшли на правий берег Дніпра й осадили Київ. Літописець
свідчить, що нападаючих була така величезна кількість, що в місті “не
було чутно від скрипу безлічі їхніх возів, ревіння верблюдів, іржання
коней”.

Обороною Києва керував воєвода Дмитро. Однак сили були нерівні. За
допомогою таранів військам Батия удалося зруйнувати міські зміцнення в
районі Лядських воріт. Незважаючи на героїчний опір киян, завойовники
опанували “містом Ярослава”, прорвали зміцнення в районі Софійських
воріт і ввірвалися в “місто Володимира “. За даними Псковського
літопису, Київ тримався 10 тижнів і 4 дні. Останнім опорним пунктом
оборони міста була Десятинна церква, що захисники перетворили в могутню
міцність . У ній укрилися мирні жителі – жінки, діти і старі. Церква
була переповнена, забиті навіть хори. Ударами ворожих пороків і таранів
храм був зруйнований. Під уламками загинули й останні захисники міста.
Монголи майже цілком спалили Київ, нещадно винищили більшість його
жителів, у т.ч. дітей і старих. Велика частина кам’яних будинків була
зруйнована. Вцеліли лише деякі спорудження , зокрема Софійський собор,
але і вони були ушкоджені.

Але й в умовах найтяжкого монголо-татарського ярма, за словами К.
Маркса, не тільки “гнітило, але й ображало і спокушало саму душу народу,
що став його жертвою”, життя Києва не згасло . Ті, хто залишився в живих
відбудовували свої будинки, займалися господарством. Незабаром у місто
повернувся чернігівський князь Михайло Всеволодович. Він оселився не в
центрі, де лежали в руїнах князівські палаци, а “під Києвом в острові”.
Не виключено, що тут уцелів один із заміських палаців київських князів.
Через шість років після розгрому, учиненого монголо-татарськими
полчищами, у Києві , за свідченням папського посла в Монголію Плано
Карпини, нараховувалося близько 200 будинків. Головним зосередженням
життя міста в цей час став Поділ.

Знаходячись під владою монголо-татар Київ продовжував залишатися
церковним центром Русі. Тут, збереглися: Софійський собор, Києво –
Михайлівський Золотоверхий, Києво – Видубецький і Києво-Печерський
монастирі.

Розуміючи значення Києва в житті Східної Європи, золотоординські хани
всіма силами прагнули затримати його відродження. Оскільки він вважався
ідеологічним і культурним центром Русі, монгольський хан, бажаючи
підкреслити загальноросійське верховенство володимиро-суздальського
князя, у 1243 р. віддав місто Ярославу Всеволодовичу , що призначив
своїм намісником боярина Дмитра Єіковича. У 1249 р., після смерті
Ярослава Всеволодовича, право на “Київ і всю російську землю” одержав
його син Олександр Невський. Він також тримав у Києві намісника. З 1263
по 1271 р. Київська земля вважалася володінням брата Олександра
Невського Ярослава Ярославовича. Однак подібно своїм попередникам він не
жив у місті, задовольняючись, очевидно, формальним визнанням його влади
з боку київського боярства. В останній чверті XІІІ століття хани тримали
в Києві своїх намісників – багатих місцевих феодалів – і нескінченно
господарювали в ньому. Періодично з’являлися в місті монголо-татарські
загони грабували населення, гнали людей у Золоту Орду.

У першій половині XІ століття в Києві знову з’явилися князі, але по
уривчастих зведеннях джерел важко установити хронологічну послідовність
їхнього князювання, а також те, чи постійно вони знаходилися в місті до
його завоювання литовським феодалами.

У 1362 році Київська земля, у т.ч. Київ, Переяславщина і Подолія,
виявилися в руках феодалів Литви. Цьому сприяв перехід на їхню сторону
південноруських феодалів, що, підтримуючи Велике князівство Литовське в
боротьбі проти татар, сподівалися повернути собі втрачені економічні і
політичні права. Включення колишніх давньоруських земель з Києвом до
складу Великого князівства Литовського створило визначені умови для їх
економічного, політичного і культурного розвитку.

Київщина стала васальним князівством великого литовського князя, що
здійснював владу через свого ставленика – київського князя. Ольчерд
передав Київщину і Переяславщину у володіння своєму синові Володимиру,
що княжив тут з 1362 по 1394 рік. Володимир підтримував політичні
зв’язки з північно-східними російськими князівствами і відігравав
визначену роль у виступах проти великокнязівської влади.

У 1396 році Київське князівство, власне кажучи, було ліквідовано.

Ліквідація Київського й інших князівств привела до посилення залежності
населення від литовських феодалів. Правда і після цього Київська земля
продовжувала залишатися окремою адміністративно-політичною одиницею,
зберігаючи залишки автономії, особливості в керуванні, визначені права і
привілеї, що фіксувалися в спеціальних грамотах.

Використана література

Полонська Н. Історія України. – К., 2001.

Субтельний О. Історія України. – К., 2000.

Словник-довідник з історії України. – К., 1999.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020