.

Економіка. Соціально-політичний розвиток. Поділ земель України між Росією й Австрією (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2202
Скачать документ

Реферат на тему:

Економіка. Соціально-політичний розвиток. Поділ земель України між
Росією й Австрією

У другій половині XVIII ст. основою економіки України залишається
сільське господарство. Вдосконалюються знаряддя праці, поліпшується
система землеволодіння — здійснюється перехід від трипілля до
багатопілля. Нарівні з традиційними починається вирощування нових
культур: кукурудзи, картоплі, соняшнику, цукрового буряку.

Подальшого розвитку дістало й тваринництво. У маєтках козацької старшини
налічувалися тисячі голів великої рогатої худоби, коней, овець.

У другій половині XVIII ст. володіння козацької старшини безперервно
розширювалися за рахунок захоплення нею земель у селян, рядового
козацтва і царських дарувань. Найбільшим землевласником був гетьман.
Останній гетьман України Кирило Розумовський володів майже 100 тисячами
селян; йому належало багато хуторів і невеликих міст.

Великими землевласниками стали царські чиновники і російські поміщики.
Тільки графу П. Румянцеву в 1770 і 1775 р. було подаровано 30 маєтків.

Зазначений період — час різкого посилення феодального пригноблення
селянсько-козацьких мас. Уже в 60-70-х роках XVIII ст. селяни
Лівобережжя і Слобожанщини змушені були відбувати триденну панщину.
Проте селянські й козацькі повинності не обмежувалися панщиною. Селяни й
козаки змушені були брати участь у будівництві фортець, каналів, платити
нові види грошових податків.

Разом з посиленням феодальної експлуатації відбувається наступ і на
особисту свободу. У 60-70-ті роки царський уряд і гетьманська
адміністрація видали кілька указів про обмеження права переходу селян з
однієї місцевості в іншу. Указ імператриці Катерини II від З травня 1783
р. законодавчо закріплював кріпосне право на Лівобережній і Слобідській
Україні, забороняв переходи селян. Царизм дозволив українським поміщикам
засилати в Сибір селян, що виявляли непокору.

Помітні зміни сталися в розвитку ремесел, промислів, мануфактурного
виробництва. Виготовляючи вироби, ремісники дедалі більшою мірою
орієнтуються на ринок, а не на окремих замовників.

У нових економічних умовах поступово втратили значення цехи. Вони
стримували індивідуальну ініціативу ремісників, обмежували кількість і
асортимент продукції.

Великі зміни стались і в організації промислів: поглиблювався поділ
праці, ще ширше почала використовуватися наймана сила. Особливо великого
розвитку дістали виноробство, чумацтво. Збільшилася кількість
підприємств з обробки шкіри. Значні прибутки приносив риболовецький
промисел. По всій території України поширюється млинарство.

Збільшилась кількість великих мануфактур. У 1764 р. у Києві почав
працювати державний збройовий завод “Арсенал”. Значно розширився
пороховий завод у Шостці. У 90-х роках XVIII ст. на ньому було зайнято
500 селян і робітних людей. У 1774 р. на Слобожанщині засновано великий
шовковий завод. У велику мануфактуру переросли Ряшківське і Глушковське
суконні підприємства, які виробляли понад 80 % сукна в Україні. Загалом
у другій половині XVIII ст. на Лівобережній і Слобідській Україні діяло
майже 250 мануфактур.

Значно розширили межі міста України. Міські будівлі виходили за кріпосні
стіни, забудовувались околиці. Збільшувалась чисельність населення. У
Києві, наприклад, налічувалося майже 42 тис. жителів. Сталися зміни і у
складі міських жителів: збільшилась частка робітних людей, ремісників і
торгівців.

Правове становище міст Лівобережної і Слобідської України
регламентувалося жалуваною грамотою 1785 р. Згідно з цим документом у
містах діяли магістрати, обиралися думи, скликалися міські збори.

У другій половині XVIII ст. швидко формується єдиний всеросійський
ринок, і українські землі стають його частиною. Торгівля між Україною і
Росією особливо пожвавилася в 1754 р. після скасування між ними митних
кордонів.

Українські купці жваво торгували й на зовнішньому ринку. Зміцнювалися
торговельні зв’язки України із сусідніми білоруськими та молдавськими
землями. Українські товари йшли до Польщі, Німеччини, Угорщини,
Туреччини.

Політичний устрій українських земель у складі Російської імперії
протягом першого десятиріччя другої половини XVIII ст. характеризується
залишками української державності, що існувала ще з часів Б.
Хмельницького. У 1750 р. відбулися вибори гетьмана Кирила Розумовського,
останнього з гетьманів України. Проте ці вибори знову були тільки
тимчасовою поступкою царського уряду вимогам козацької старшини.
Водночас царський уряд обмежив владу гетьмана у вирішенні
судово-адміністративних і фінансових справ. У 1764 р. гетьманське
управління було остаточно скасовано. Замість нього почала діяти II
Малоросійська колегія на чолі з графом П. Румянцевим. У сенатському
указі 1764 р. проголошувалося: “Румянцеву — Головному Малоросійському
Командиру — надати таку владу, як генерал-губернатору і Президенту
Малоросійської колегії”. До складу колегії входило 8 осіб — четверо
російських чиновників, а решта — представники української правлячої
верхівки. Граф П. Румянцев виявився талановитим виконавцем волі Катерини
II. За роки його правління як Президента Малоросійської колегії наступ
царату на залишки автономії України ввійшов у завершальну фазу. П.
Румянцев вживав рішучих заходів щодо припинення селянських переходів,
дедалі частіше застосовував норми російського законодавства в судовій
практиці України. Виконаний під його керівництвом Генеральний опис
Лівобережної України (1765-1769 рр.) відкривав шлях до остаточного
руйнування української державності. Академік В. Вернадсь-кий так писав
про ці трагічні сторінки української історії: “У XVII і XVIII ст.
російсько-українські відносини зводилися до поступового поглинання і
переварювання Росією України як чужорідного політичного тіла, причому
попутно ліквідовувались основи національного культурного життя (школа,
книговидання). До кінця XVIII ст. залишки адміністративної автономії
України були остаточно стерті…”

Докорінно змінився адміністративний поділ. Замість полків на
Лівобережній і Слобідській Україні створювалися намісництва, а пізніше —
губернії. Козацьке військо перетворювалося на регулярні кавалерійські
полки царської армії. Старшинська верхівка зрівнювалася у правах з
російським дворянством. Даровану дворянству грамоту Катерини II із
захопленням сприйняла більшість української знаті, оскільки ця грамота
закріплювала і розширювала її права. Саме тому правляча верхівка
колишньої Гетьманщини погодилася з ліквідацією автономії.

У 1775 р. Катерина II віддала наказ знищити Запорозьку Січ. Влітку 1775
р. царські війська зруйнували січові укріплення і роззброїли гарнізон
Запоріжжя. Царський маніфест оголосив про ліквідацію запорозького
козацтва: “… можемо Ми оголосити, що немає тепер більше Січі
Запорозької в політичній її потворності, а отже, і козаків цього
імені…”

За пропозицією Г. Потьомкіна царський уряд репресував верхівку
Запорозької Січі. Вісімдесятирічний кошовий отаман П. Калнишевський був
заарештований і засланий на північ Росії — у Соловецький монастир на
Білому морі, де провів 27 років у келії, звідки його не виводили роками.
У 1801 р. за указом царя Олександра І П. Калнишевського звільнили. Він
помер у 1803 р. на Соловках. Перед Преоб-раженським собором Соловецького
монастиря лежить гранітна брила з епітафією: “Тут поховано тіло
кошового, що спочив у бозі, грізної колись Запорозької Січі козаків
отамана Петра Калнишевського, засланого в цю обитель за найвищим
велінням у 1776 році на упокору… Помер 1803 року, жовтня 31 дня, в
суботу, 112 років від роду”.

На Запоріжжі впроваджувалися такі самі феодальні порядки, що й в усій
Україні. Частину рядових козаків було оголошено військовими поселенцями.
Більшість колишніх запорозьких старшин дістали звання офіцерів
російської армії. Майже 5 тис. запорожців залишили терени колишньої
Запорозької Січі й перебралися до Туреччини, де заснували Задунайську
Січ (1775-1828 рр.).

З 1788 р. царський уряд, відчуваючи потребу у військовій силі у зв’язку
з підготовкою війни проти Туреччини, із запорожців, що залишилися,
починає організовувати Чорноморське козацьке військо на землях між
річками Буг і Дністер. У 1792 р. козаків-чорноморців було переселено на
Кубань (сучасний Краснодарський край у складі Російської Федерації).
Після російсько-турецької війни 1828-1829 рр. на узбережжі Азовського
моря формується Азовське козацьке військо.

Правобережна Україна майже до кінця XVIII ст. залишалась у складі
Польщі. У цей період основними землевласниками були польські пани.
Маєтки окремих магнатів не поступалися королівським. Так, у складі
володінь сім’ї Любомирських налічувалося 31 місто і 735 сіл.

Від великих магнатів намагалися не відставати середні й дрібні пани, які
захоплювали і приєднували до своїх володінь нові й нові землі.

Протягом 70-90-х років XVIII ст. на Правобережжі сталися помітні
зрушення, пов’язані з виникненням мануфактур. Почали діяти мідноливарна
мануфактура в Зінькові (Поділля), суконна в Тульчині, полотняна в
Немирові. Розвивалася внутрішня і зовнішня торгівля. Великі ярмарки, на
яких збувалися найрізноманітніші товари, збиралися в Бердичеві,
Кременці, Луцьку, Житомирі.

Українське населення Правобережжя і західноукраїнських земель
підтримувало зв’язки з Лівобережною Україною. Долаючи кордони і митниці,
селяни і міські жителі приїжджали на базари і ярмарки до Києва, Ромен,
Ніжина. Чимало вихідців з Правобережжя вчилися в Києво-Могилянській
академії, Переяславському і Харківському колегіумах.

Друга половина XVIII ст. позначена на Правобережжі небувалим розмахом
антифеодальних виступів. Зростанню антифеодального визвольного руху
сприяло посилення феодального гноблення, збільшення панщини. Посилилося
й національно-релігійне гноблення. У 1768 р. польський сейм ухвалив
постанову про формальне зрівнювання у правах католиків, православних і
протестантів. Це викликало протест реакційних кіл польських феодалів.
Під гаслом захисту католицизму в місті Барі частина польських панів
скликала конфедерацію. Дії загонів конфедератів на Поділлі й Волині
супроводжувалися грабуванням населення, вигнанням православних
священиків, руйнуванням церков. Усе це призвело до загострення
соціальної та національно-політичної ситуації.

Гайдамацький рух, що розпочався в першій половині XVIII ст., переріс у
величезне народно-визвольне повстання, відоме в історії під назвою
“Коліївщина” (від слів “кол”, “колоти”).

Повстання почалося восени 1768 р. Очолив його Максим Залізняк. Повстанці
звільнили від поляків десятки сіл і міст Київщини. Незабаром вони
підійшли до Умані — добре укріпленої фортеці. Козаки, які мали захищати
Умань, на чолі з Іваном Гонтою перейшли на бік повстанців. Це зміцнило
загони повстанців, і в червні 1768 р. вони захопили Умань. Визволення
Умані мало велике значення — форпост уніатства і католицизму був
ліквідований. Повстання перекинулося на інші райони Правобережжя. Тут
було знищено польські органи влади і встановлено українське народне
самоврядування. Поміщицьку землю передавали в руки тим, хто її обробляв,
скасовувалися тяжкі повинності.

Стурбовані посиленням антифеодальної боротьби, уряди царської Росії і
королівської Польщі об’єднали свої сили і розгромили повстанців. Було
страчено І. Ґонту і його найближчих соратників. М. Залізняка царський
уряд заслав на каторгу до Сибіру.

Образи героїв-повстанців надовго збереглися в народній пам’яті. Цим
подіям Т. Шевченко присвятив один з найкращих своїх творів — поему
“Гайдамаки”. Коліївщина відіграла значну роль в історичній долі
українського народу. Повстання розхитало польський режим на
Правобережній Україні.

У другій половині XVIII ст. Польща переживала період занепаду.
Феодально-кріпосницький лад, феодальні чвари, міжусобиці гальмували
розвиток господарства країни.

Ослабленням Польщі скористалися сусідні Пруссія та Австрія. Вони
виношували плани роздробити Польщу, прагнули розширити свої володіння за
рахунок її території. До Пруссії та Австрії приєдналася Росія.

Внаслідок першого поділу Польщі (1772 р.) майже всю Східну Галичину
захопила Австрійська імперія. Невдовзі був узаконений перехід до неї
також Північної Буковини. Таким чином, західноукраїнські землі опинилися
під владою австрійських та угорських поміщиків.

Другий (1793 р.) і третій (1795 р.) поділи Польщі призвели до значних
змін політичного устрою українських земель. До Росії відійшла
Правобережна Україна (Київщина, Брацлавщина, Волинь). Звичайно поділи
Польщі були реакційним явищем. За те, що польський народ на багато
десятиліть втратив державну незалежність, відповідальність несуть Росія,
Пруссія і Австрія. Однак возз’єднання Правобережжя з Росією було явищем
прогресивним. Воно означало відновлення історичної справедливості.
Протягом 90-х років XVIII ст. на територію Правобережжя було поширено
загальноросійські адміністративні органи та установи. У краї почали
діяти намісництво, а згодом губернські управління, царські судові
органи.

У другій половині XVIII ст. у результаті тривалих і виснажливих
російсько-турецьких воєн Російська держава дістала вихід до Чорного
моря. Північне Причорномор’я і Крим у 1783 р. увійшли до складу Росії.
Було покладено край спустошливим турецьким і татарським набігам на
українські землі. Завоювання південних степів, Північного Причорномор’я
і Криму мало велике значення для політичного і господарського розвитку
Російської імперії.

Зазначимо, що інтереси російської експансіоністської держави і
українського суспільства збігалися: у просуванні на південь, до Чорного
моря були зацікавлені обидві сторони. Проте зміцнення Росії на берегах
Чорного моря прискорило водночас процес ліквідації залишків української
державності. І оскільки допомога українців у війнах з Туреччиною і
Кримським ханством більше не потрібна була, то й непотрібною стала
організована військова сила України — Запорозька Січ.

З кінця XVIII ст. степи Північного Причорномор’я почали швидко
заселятися. На нові землі прибували селяни з Лівобережної і
Правобережної України. Царський уряд роздавав великі ділянки землі
поміщикам, чиновникам та офіцерам, які поселяли у своїх володіннях
кріпосних. Сюди прибували також колоністи-іноземці — серби, болгари,
молдавани, німці.

На освоєних землях вирощуються зернові культури, тютюн і виноград.
Швидкими темпами розвивається тваринництво. Швидко освоюються степи
Північного Причорномор’я. Закладаються нові міста, зокрема
Олександрівськ (сучасне Запоріжжя, 1770 р.), Катеринослав (нині
Дніпропетровськ, 1776 р.), Херсон (1778 р.), Маріуполь (1779 р.),
Миколаїв (1789 р.), Одеса (1794 р.). У Криму в 1783 р. засновано
Севастополь. У 1784 р. починає будуватися Сімферополь.

Завдяки використанню покладів корисних копалин у краї розвивається
промисловість. Великим районом видобутку вугілля поступово стає Донбас.
Виникають суконні мануфактури в Катеринославі і Новомосковську, ливарні
— у Херсоні та Луганську. На верф’ях Миколаєва і Херсона будуються
військові й торгові кораблі. Одеса, Бердянськ, Маріуполь та інші торгові
міста стають морськими воротами Російської держави, через них
відбувається торгівля з Південною і Західною Європою, східними країнами.

Список використаної літератури

Аркас М. М. Історія України-Руси. — К., 1990.

Бойко О. Д. Історія України. — К., 1999.

Болей П. Р. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 року: причини і наслідки.
— К., 1996.

Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до XX ст.:
Навч. посіб. — К, 1996.

Бульон-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія українського
повстанського руху. Склади. —К., 1996.

Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XX ст.). —
Львів, 1996.

Вернадський Г. Русская история. — М., 1997.

Верстюк В. Українська Центральна Рада. — К., 1997.

Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. — К., 1991-1998.

Гуслистий Е. Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії
українського народу. — К., 1954.

Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького. — К., 1995.

Дорошенко Д. Нариси історії України. — К., 1991. — Т. 1-2.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020