.

Сімейні правовідносини

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
4 22730
Скачать документ

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ»

З??

В??

1. П?я?я ?м’ї у ????і??у ? ю????у ????і

2. П?я?я ? ?????і ???? ???і???

3. С?’є?и, ?’є?и і ?і? ???? ???і???

4. В????я, ?і? і п????я ???? ???і???

5. С????ня і ?оя??, їх ю???е ???ня

В???и

С??к ?????? ???

В??

Сі??і ???і???и – ? ??і?? ????и, ?????? ???и ???о? ??а. Я? ж ?? ??і??х
??о?н ??лює?ся ???и ????о ??а? Для ???і? ? ? ????я ????о ??і?? ??? ????
???і???, а ??ж ??і?? їх ????, ? я?х ????: ?б’є?и, ?’є?и ? ?б’є??? ???і
??а ? ?б’єкт?? ???і ??’я?и.

Для ???? ???і??? ?????? є ???? ???:

1) ???і?? ?б’є??й ??д;

2) ???? ????;

3) ??????і?ь ?? ? ??’я?ів;

4) ???і?ь ?б’є?ів ???? ???ід??н ????и, ????? ??? кі??х ???? ???і???.

С?’є?и ???? ???і???. С?’є??и ???? ???і??? ??? ??: ?-п??, ?? ???і ??и;
?-??е, ?? ? ???і ??и, я? ????ю? у ?ю?, ???? ??і??? ? ????? ?????я.

Сі??? ??? ????ює ????й ???к ?б’є?ів ???? ???і???:

1) ???жя;

2) ???, ??, ???лю??, ?????;

3) ??, ?д, ???а, ??ід, ??и, ?а??и;

4) ??і ??и, ??і ???; ???, ???, ????, ???к.

П? ??у ?і і?і ??? (?ою??і ??и ? ???, ??и, дя??, ??і??и, ??і??і ? ін.) ?
є ????? ???? ???і??? ? ?ня??и, ??????и ???м. Н????, У ?? ?????я у ?х ?
????і ??? ? ?х ?б’є?ів ?????ся ??’я?к щ?о ???я ??? ?????? ???? у ????,
?????? ?. 269 СК. Ві??і?? ?ов’я?к ????ює?ся і ?я ??ї ???, ? я? з
?ся??ням ???і?я ?????ся ??’я?к ????? ?х ??????? ???в ? ???в, ?????? ?.
271 СК.

1. Поняття сім’ї у соціологічному та юридичному розумінні

З??, ??люю? ??й? ????и, ???? з ????ня ?няття ?м’ї. Ві??і?о ? ч. 2 ?. 1
СК їх ??лю??я ?і?нює?ся ?м К???м з ??ю ?і??ня ?м’ї як ???ь?? і????. Т??н
“?м’я” ??і??о у ч. З ?. 2 СК. У ?. З ??? у ??????і ???? ??? ?? ??а??е
????ня ?ня?я ?м’ї. У ?. 4 ???о ?о ??о ??и ? ?м’ю (? ж ????я ?????е у ?.
291 ЦК). Т??н “?м’я” ??о й в і?? ??тях СК. Т?, у ч. 2 ?. 40 ????о, ? ?юб
????ся ????м ? ???ям ?? в ?? ?? ???н??, ??о я?о ?? ???? ??ою ? ????м ?о
??м із ?х ?з ??? ????я ?м’ї ? ???я ?? і ??’я?ів ???жя.

С??я З СК ???? ?м’ю як ????й ? ???? ???? ??іл??а і ??? ? ?? її ???, як
?і?? ??и??я ?іб, ?в’я??х ?і??м ???м, ??і ?ю? ???і ??а ? ??’я?и. У ч. 4
?єї ??? ??р???і ???? ????ня ?м’ї: ?юб, ??? ?о???ня, ?????я ? і?і ????,
я? ? ????? ??н? і ? ????? ????м ???м ??і???. У ч. 2 ?. З ?? ????ня ?ня?я
?м’ї в ю????у ???н?. У ???у ??? ?єї ???и ?д????, ? ???жя ????ся ?м’єю й
??, ?? ???а ? ???к у ?’я?у з ???ням, ???ю, ????ям, ????і?ю ??я? ? ????,
??? ? з і?? ???? ??? ? ???аю? ?і??. У ??у ?? ???я ?о ?ня?к із ?????
???а. У ???? ??? ?єї ??и? ????о, ? ??? ???? ? ?м’ї ??х ?т?ів і ??, ??
?і?? з ?? ? ????. Це ?я?ює?ся і???ням ??х ????х ???в ????ня ?м’ї, як ???
??ід??я ? ???і ??а й ??’я?и її ??ів. З??о з ч. З ?. З СК ??а ??а ?м’ї ?є
???а ??а. З ?м ????ям ??яд ? ??а ?????. А?е у ??? ?? ??є ?и??? ???в
????ня ?м’ї — ?ю?, ???? ?о?д??я. К?м ??, ??а, у я?ї н?? ???? ??і??ня з
і??и ???и, як ???о, ? з ?м ? ?в’яз?а ????и ????и ???и ? ??’я??и. В?я?к
???ля? ??о?? ?ж ???і? ???и ?м’ї, ????д, ?ж ???ім ???жям, я?о ?? з ?х
з??’я??й ????? ???у ?і??и, ? ????и, ? ???ю? з ??а ???а, ?ч?и ? ????я
?і??ів ?д ???а, ????, з я?? ?? ??? ??в ? ??? ??єю ?м’єю (?. 270 СК).

З ????ням ????о ??яд ? ??а ????ся з ???єю І. Д??, я? ???, ? у ?. З СК
???? ?з??ння ?ня?я ?м’ї в ю????у ????і1. Як ?е ?????ь, у ?й ??? ??
????ня є. І?а с??а, ? ?? є ???? ???. М?? ????и ????ня й ???? ?я?х і??
??к ?м’ї, ????х у ст. З СК.

У ????? ??і?яю? ?ня?я ?м’ї в ????і??у і ю????у ????і.

В???ю? ?ня?я ?м’ї ????о ?х??и з ??, ? ?юб ? ?м’я, як ???? Ф. Е??? у ??і
“П???ння ?м’ї, ????ї ????і ? ???и” ? ???? ??і??ь Л. М??? і М. К??????, —
я?? і???? мі??і. В?и ?інюю?ся з ????м ??і???: ???? — ?д ???м п????
???ів, а ??м — ???і??.

П???ою ???ю ?м’ї є ?юб, ?о?е ??і??ня ? ??і?я? ? ?х ????и. Х????ою ???ю
?м’ї є ?і?? ??я (? ?ня?я ? ??а ???ню?? з ?ня?я? ?і??? ????ня ? ?і???
???). П?я?я ?і??? ??я, як ???? Є. В????н, ??? ??е ?ня?я ?і??? ????ня.
Спі?? ??я ?? ?? ??е й ? ?????і ?і??? ????ня. С??? ??я — ? ? ??? ?і??
п????я, а й ?і???ь ???? і???ів, ???а ???а у ??і??у ?і???ні ?? з ??м2.
Т?у, ??ля?ю? ???я ?о ??? ?м’ї, ????і? г???и ?о ?і?? ??я, а ? ?о ?і??
????ня ? ?і??й ??т. О???и ?м’ї є ??ж ???а ??л?а ? ?????а ????а і ???е
????я її ???и ?? ???, ??мп?? ????ю?? ????я.

На ???? ?????о ??а ?? ?ке ????ня ?ня?я ?м’ї в ???о???у ????і: ?м’я — ?
і???? ????а ???з??а ????а ?і???ь, ????а ? ?юбі ? ???? ??і??? (?о ?? ?
?ю? ? ?? ? ???? ?о????), ?????і ? ?я?і ??й ? ????я, ??к???и ???? я?ї є
?і?? ??я її ??ів, ???а ???? ? ?????а ????а і ???е ????я ?? ?? ???, ?????
????ю?? ????я. В?? ????? із ??????? ?я?? ???? ?ня?ям ?м’ї як ?ю? ?іб, ?
?є ??і ????? ??. Сім’я, ????д, ?? й ????я ???, ?? й ? я?я? ??ю ?ю? ?іб.

Від ?ня?я ?м’ї в ????і??у ????і ??а ??і?я? ?ня?я ?м’ї в ю????у ????і.
О??? ?ня?я, як ???? В. Ря???, — ? юр???й ?’я?к. Для ?м’ї в ю?д??? ????і
????? ?, ? її ??и ?ють ???і

??а ? ??’я?и, ?і? я?х ???? ?д їх ????о ?а???. На цю ??? ??? й ч. 2 ?. З
СК.

З ????ням ????? ?? ?м’ю в ю????у ????і ??а ???????и як і???? ????у
?????? ????у ?і???ь, ?в’я?? ????и ???и ? ?ов’яз??, я? ???ають ? ?ю?,
???? ??і??ня, ?????я, ?я?я ??й ? ????я. Т?ій ?м’ї ????? ? ж ???, ? й
?м’ї в с?і??і??у ????і, а ??: ?і?? ??я її ??ів, ???а ??л?а ? ?????а
????а і ???е ????я ?? ?? ???, ????? ????ю?? ????я. О?? ? ??і? ?д ?м’ї в
????і??у ????і ?я ?м’ї в ю????у ????і, як ?е ?????я, ????? ?, ? її ?е?
?в’я?? ???и? ???и ? ??’я??и. В???с, як ????ює В. Ря???, ???і ??а ?
??’я?и ??? і???и ?ж ???и ? ??? ??єї ?м’ї, а ??? ??й. Т?, ???і ??, я?
???? ??? ?м’ї, ?ю? ??і ??’я?и ??д ??? б???и, ???о??і? ???и ? ????, я?
???аю? в і?? ?м’ях.

Т?? ??м, ?ня?я ?м’ї у ????і??у ????і ? ?і?є?ся з ?няттям ?м’ї в ю????у
????і. Т?, ??о??і ?????і ?? і ???, я? ???аю? ??м ?о ?о??ю? ??м і ???
?і?? ??????, ? ?????а ?? і ???і?ій ?????? ?н, я? ???аю? ??м і ??? ?і??
??????, ??рюю? ?м’ю в ????і??у ????і. їх ????и ґ??ую?ся ? ???? ??і???,
?і??му ??і.

2. Поняття та особливості сімейних правовідносин

Під ????и ???ід???? ??а ???? ????и, ? ?н?аю? ? ?ю?, ???? ??і??ня,
???л?ня, ?я?я ??й ? ????я. К?м ??, ?? ??? ???? в ????? ?????ня ?і? ?
??у??я.

Т?? ????и, ?, як ?е ????ю??ся, ??и ??й?? ??а ??люю? ? ?і ????и, ? ???ю?
? ?ю? ? ?м’ї. Т?, ?????я ???я ??’я?у ??д ????, ??? ? і??и ???и ?м’ї, а
??ж ???? ??й?х ???? ? ???х ???? лю?? ? ???, ??????? і ????и ??? ??
?????і ? ???и ??а, а ???и ???. А ??и ??а ?? ??яю? ??у.

Як ??? ????о в ?????, ???і ??и, ? ????юю? ??и і ?ря?к ????я ?ю?, є
????ою ??ією ????о ??лю??я ?х ???их і ????х ????? ????, я? ???ю? ????ся
?ж ???и, я? ?я?? ???я ????ся. Не є, ????д, ????и ????и ?ж ???и, я? ???
?я? ?о ?є???ю ?ю?, ?кі?ки ???? ? ???ую? ??’я?у ??? у ??о. В???с ?и ??у у
????? ?іб ??? ???? ????-???і ??в’я??я. Т?, ?і?о з ч. З ?. 31 СК ??а, я?
?????я ?д ?ю?, ??в’я?? ?????? ??ій ???і ???и, ? ?? ?ю п???і у ?’я?у з
?????ням ? ?є???ї ?ю? ? ???я.

На ????ня ? ?????о ????о, ? ???і ???і???и ?ю? ?? і??і???? ????. Їх
?а????и ? ??в’я??? ????? є ????і ??и. Т?у ?я ?х ??о????, як ????о в
?????, є ??к??ою ?????ь ??лю?? ???і???. В??ч?, як ????юю? О. І?? ? А.
С???, ??д ???? ??о???? є й ?? ???? ???і???и, в я?х ????о ??? ??? ??, а
і?? й ??ше ?б’є?ів, я? ?ю? ??с??і ??а ? і???и. П???? ??? ?? ???і??и?, ?
???ю?ся ?ж ???? й ???. О?? у ??у ?? ??є ?????і ?іб у ??в’я??і, я? ?є ??е
в ????? ??і, ????, як ???? М. А???ь??, ??о?й ?’я?к ??? з ??? із ???в є
?? і??і????.

А. С??? ???? ???і?ь і???ня ??? ????ї ????і ??лю?? ?м??х ???і???. На ??
??у, ??ми є ????и, ?в’я?? з ??? ????і ???жя, ?, як й ??-я? ????и, ?в’я??
з ??? ????і, ? ??люю?ся ????м ???, ????ні ? ???ю ??лю?? ???і???. З ?м
????ням ??яд ? ??а ????? ??і?ю. А?е ???і?о ? ч. 1 ?. 60 СК ??о, ???
???жям ? ?с ?ю?, ???? ???і ? ????? ? ??і ?і??ї ???? ????і. О???і?ю
?б’є??? ??? ???і???, ? ???ю? ? ?і??ї ????і, є ?????ь її ????в. Т?у
???і???и ???ю? ? ??? ?ж ????м і ?????м, а й ?ж ?????. У ????? ??і?яю?
??і?і ???і?о??, ?в’я?? ? ?і??ю ????ю (?ж ?і?????и, з ??? ??, і ?????? —
з ???о), і ????і (?ж ??? ?ів?????).

З???і ???і???и ????в ?і??ї ??н?? з ?е?? ???и ?ють ??лю?? ????, я?й ???
?яв у ??, ? ?і????и ???? ?б’є??н? ??? ?і??ї ????і, а ??в’я?ні ??и, ??
я?х ? ????, ???і ?????? ?д ????я ??о ??а. О???і?ю ?х ???ин є ?, ? ?????ю
???ою ???? ? ?? ??а, а ????.

В??і?і ???і???и ? ??ю ???у?ю є ?????. А?е ?і ?і????и і??і??і???. В???с
їх ????і ??а ? ??’я?и ?? ?? ??? ????? ?я?і?ю ??? п?? ?і??ї ????і як
“?????” ??а, ??????ю? ????я ? ?? “як ? с?єї”, і ?я їх ????ня ? ??і?і
????і ю???і ??и. Т?у ???аючи ? ?, ? ? ???і???и ? ??ю ????ою є ?????, ??
???ю?ся ???і????и, ?в’я??? з ??? ????і.

У ?’я?у з ?м ????і?ю ??є?ся ??а ?? В. Ря?н??, я?й ???о ?д ????у ???у
??і?яє: 1) ???? ??а, я?м ?????й ??лю?? ??к?р ???у ?д ???? з ?? ін?х ?іб
(??о ???в, а у ?? їх ?????і і?? ???? ?????в ? ????я ??й); 2) ??лю?і ??а
з ?я?? ???? ????х (??о ???и і ???? ? їх ?і?? ??о); 3) ???? ??а, я?м ?
????? ??? ??лю??о ???у (???? ????і ??а ? ??’я?и ???жя, ??а й ??’я?и ???и
і ???? ? ????ю).

О?е, ???? ?????і ???? ???і??? ?ід?? ?о ?, ? у ??л?? ?? ??рюю? ????
є?і?ь, ? я??о ??і?яє?ся ?д ????ї є??? ??л?? ?а????? і ???і???, я?
???ю?ся в і?? ??зях ??а.

3. Суб’єкти, об’єкти і зміст сімейних правовідносин

С?’є??и ????, як і ??-я?х ???і???, є ??и, я? ??? у ?х ???. У ?????
з???єт?я, ? ??єю з ?????? ???? ???і??? є ?, ? їх ?б’є??и ??? ?? ??
???я?.

З??о ? ?. 2 СК ????? ?????? ?м ???? ???і??? є ???жя, ??? й ??, ???лю?? ?
??о??і, ?? й ??? ???, ??, ?д, ???а, ??ід ? ??и, ????, рі?і ??и й ???,
???, ??? і п???а, ???к. К?м ??, як ???? ? ?і?у ч. З ?. 2 і ?? 19 і 20
СК, ?? ????? ??? ?? ?і?н, ??у???к і ???, ?д я?ю ?????о ?і? ?о пі???ня, а
??ж ??а, я? ??? ???р ?о ????, і ???, ???? у ?м’ю ?т????о ????ля.

Як ???? 3. Р????, ? ??і? ?д ????х ??о???? ????? ??й?х ???і??? ??? ?? ??
лю?. П? ??у ???? їх ????и ?о?? ? ??ня?.

Т?? ?????и, ? ?? ?ня?я люд?и і ???? ?о? ?і?ю?ся. О?? в і????? ???і ???а
??а — ? ? ??-я? лю??, а лю??, я? ?є ?????і?ь.

С?’є??и ???? ???і??? ??? ?? ? ??? ???я? У???, а й, як ? ???? ? ?і?у ?.
26 К????ії, і???і ? ??и ?з ?о?дя??а, я? ????ю? в У??? ? ???? ????х.
В???с, як ?ня?к, у ????, ?????? ???м, ??м із ?б’є?ів ???? ???і??ин ?? ??
?????я. Т?, ???і?о до ч. 1 ?. 248 СК ???, я? ????ся ?з ????ня ???в і
???? у ?тя?? ???і ?о ???і ???и ??ов’я, ?є ??о ? ??і?? ????, ????я, ???,
??? ? її лю??? ????. У ?к?у ?? ?і?о ? ?. 245 СК ??????я ?тя?? ???у ?о
???у ???и ???’я ???є ?? ??? ???ї ?і?? ? ??????а і ?? є ????м ????
???і??? з ???ю, я? в ??у ????.

У???и ????, як й ??-я?х ін?х, ???і??? ???і ?? ??о??у ?????і?ь. Сі??а, як
і ????, ?????і?ь ??и ???є у ?м?т її ????ня. Під ?ю ??а ???? ????ь ??и ??
????ю ???? ???і???, ??о ?? ???і ??а ? ??’я?и. Обсяг ???? ??????? ? є
??і??. Він ???ює?ся ???о ?д ?? лю?? ? 18 ??в. Шлю?а ?????і?ь ???є у
???ка з 18 ??в, а у ??и — з 17 (ч. 1 ?. 22 СК). Ві??і?о ? ч. 2 ?. 23 СК
за ?я?ю ??и, я? ?ся?а 14 ??в, ???ям ?? їй ?? ?? ??? ??о ? ?юб, я?о ??
?????о, ? ? ???і?є і???? ?єї ??и. М????ь ?? ???лю??м ???є у ??и ??ж з 18
??в (?. 211 СК). В???с ??о ? ????я, ????я ???є в ??и з ???у її ????ня.
О???ня ??й?ї ??????? ???е ?? у ???? ? в ?ря?у, ?????? ???м. Т?, ?і?о з
п. 4 ч. 1 ?. 166 СК ??а, ????? ? ???? ???я ?? ?????? ??, ? ?? ??
???лю??м, а ??ж ?і??м та ???????.

Від ???? ??????? ??а ??і?я? ???у ?є????ь, ?д я?ю ?о?і?о ???? ????ь ??и
??? ?я? ???? ???? ?? ? ??’я?ів і ?і?ню?? їх. Сі??а, як і ????, ?є????ь
???? ?д ?? ??и ? ??у її ??і?, ? ? ?є ?я?? ???ня ?я ???? ????т??і. У ???у
?ся? ???а ?є?а?і?ь ???є у ??и з ?ся??ням ?ю ???і?я. Н?і? ????я ?ю? ?
???? ??о. У???ю???, ?і??? і ???????и ??? ?? ?? ??и, я? ?ся?и ???і?я (???
211 і 244 СК).

В???с, як ??? ???? А. С???, ???і?ь ??с??о ?і?ню?? ??? ????ь ???? ?? ?
??’яз?в ???є у ???ян ? ?ся?е?я ?? ???і?я. Т?, ??н ???к ???? ????, я?й
?сяг 14 ??в, ?є ??о ? ?????? ????я ? ?ду ? ???? ??о ??а ?о і??е? (ч. 1
?. 18 СК). Ві??і?о ? ч. 1 ?. 92 СК ???а і ???к ?ю? ??о с???й? ???? ?юб?й
???р ????о ?д ?ся??ня ?? ???і?я. У ?? ?і? ?і??а ??а ???? ?і??е ???, я?
?ся?а ?? ??в, ?інює?ся ? її ??ою. З??о ? ?. 149 СК ?і? ? ???? ???, я?
?ся?а 14 ??в, у ??, я?о її ??? ?і?в ?? ім’я, ?????ся ? її ??ою. Н?????і
??? ?ю? т?і ж ??а ? ??’я?и ?? ???, як і ???і?і, і ??? ?і?ню?ти їх ???і?о
(ч. 1 ?. 156 СК). Ві?о??о ? ч. 2 ?. 160 СК ??е ????ня ?т?и, я? ?сяг?
?ся? ??в, ?з??є?ся ? ?і??ю ??ою ???в ? с?? ???.

Об’є??и ???? ???і??? є ? ??????і ? ?????і ??а, ??? ????я й ???у я?х ??и
???ю? у ???і ???і???и. На ??яд В. Ря???а і Є. В??е?і?, ?’є??и ????
???і??? є ?ї ? ??. З ????ю ??ою ??яд ? ??а ?????. Об’єк?? ???? п??????,
як ??? ???аю? ?я? ???, ??? ?? ???? ??????і ??а, ???и ??й?? ????у (???і
?а???? ??й), ??о (??) ?о і?і ?????і ??а. Т?, ??? ?ю? ??о ????и

З?? ????, як й ??-я?х, ???і??? ???ля? ?б’є??? ??а ? ??’я?и їх ????в.
С?’є??не ???е, як й ??-я? ?б’є??не, ??о — ? ?????а ???и ?’є???? ??а ??
???? ????и ?а????о ?б’є?а, я?й ???і?є ??’я?к і?? ??и ?о ?іб. Сі??і
???і???и, як ?е ?????я, ?ю? ?д??? ????. Т?у ?б’є???? ????у ??у ?а????
??и ???і?є ???? ??’я?к і?? ??и ?о ???о ?? ?іб. Т?, ??у ???и ? ???? ? ??р
??я ??о ????ня (ч. 1 ?. 56 СК) ві??і?є ??’я?к ???о з ???жя ? ?????? ??у,
а ??у ??? ? ???е ?????е ????я (?. 152 СК) — ??’я?и ???в ?до ????я ? ????
??? (?. 150 СК). А????у ????у ?ю? і ???і ?б’є??? ???і ??а ? ??’я?и. Т?,
??у ??? з ???жя ? у???ня ???і?є ??’я?к ???о з ?х ?????и ?? за ?яв??і ??,
?????? ???м, ????д, ?. 75 СК.

4. Виникнення, зміна і припинення сімейних правовідносин

Пі??? ????ня, ?і? і ????ня ???? ??о????. Пі???? ????ня, ?і? і ????ня
??й?х, як й ??-я?х і??, ???і??? є ю???і ??и, ??о ????и, з я?? ??н ?в’я?є
????і ???и. О??, як ??? ?????о в ?????, ???ня ?х ?к?в ? ?????ся ?м, що
?? є ????? ????ня, ?і? і ????ня ???і???.

У ??й?? ? ????? ??і ю???і ??и (??д??я, ???, ?сяг??я ???о ??, ???я ?? ?о
???ня ??и ??є???ю) ???ую? ????ня і ?и???я, а ??ж ?і? ?сягу ??о- ?
?є????і.

За ???ою ???ю ю???і ??и ?діляю? ? ?ї ? ??ї. Дії ???аю?ся з ??, а ??ї —
????о ?д ?? ????в ??? ???і???. Є. В????н ?ряд з ?я? ? ??я? ??ляє ???.

З??? ?д ???і??? ???? ???? ?? ??і?яю? ???і?і ? ????і?і ?ї. П????і ?ї
??ляю? ? ю???і ??и і ю???і ???. Ю???? ?? — ? ???і?а ?я ?б’є?а ?о ?б’є?ів
??а, ?ря??? ? ?сяг??я ю???? ??і?ів. Ю???? ??? — ? ??о??а ?я, я? ????
ю???і ??і?и ??л?? від ??, ? ? ?ря??? ?ля ??и, я? ??яє цю ?ю. Ю???і ???,
????д, ????я ???, ????я ??ів ??и, ?????, ????а, ??? ?? ????? ????ня
???і??? у ????? ??і. У ????у ??і ?? ???и є ?????и. Т?, я?о ?? з ???жя
??в ?д???і ??и ?о ??ю у ??о, я? ???? ???у з ???жя, і ?? і??? ?і???ся у
??й ???? ????к ?і??х ???? ? ???? ??? ?о ??? ???о з ???жя, ? ??о у ?? ??у
?? ?? ???е ? ??нням ?? ?’є?? ??а ?іл?? ???? ????і ???жя (?. 62 СК).

За ????и ??і??и ю???і ??и в ????у ??і, як й в і?? ???? ??зях, ??ляю? ?
??????ю?, ????нюю?, ?????няю?, ?а????люю?. П?????люю?? ???и є, ????д,
???я ?? ?о ?????я ?????? ?? (?. 169 СК), ???я (?д????я) ?ю?. Під ???єю,
? ??яд В. Ря???а, ??а ???? ???я ?ю?м, ????м з ????ям ??г ???, ???і??о
????у. В?а ?і?нює?ся ? ???? ???я ?? (ч. З ?. 40, ч. З ?. 41 СК). З
?????жую?? ю????и ???и ??н ?в’яз? ????ня ???? ???і??? (????д, ????ня
???, ?????я ????ї, ????я ?юбу), а з ????нюю?? — їх ?і?. П?????яю?? є
ю???і ??и, з я?? ??н ?в’я?є ????ня ???? ???і??? (????д, ????ня ?ю?, ???
??и, ????ня ????ння).

Як ???? А. С???, ?? і ?й ??й ю???? ?? ?? ????и ? ?я? ??х ???і??? і
????ня і??. Т?, ?????я ??? ???? ???і???и ?ж ?ю ? її ???лю?ч? і ???яє
???і???и ?ж ??ною ? її ????, а ??ж і??и ???? ? ????ням (ч. 1 ?. 232
СК)3. С?с??ня ж ?????я є ??ч?? ?????няю?м і ???і??люю?м юр???м ???, ????
?и ??у ???люю?ся ?????і ??а ? ??’яз?, а ??ж ???і???и ?ж ???ю ? і??и ????
? ????ням (ч. 2 ?. 239 СК).

Пі???ю ????ня, ?і? ? ????ня ???? ???і??? у ???? ???? є ???і?ь ю????
??ів, ??о ю???? ??д. Т?, ?я ????ня ?ю?? ???і??? ????е ???я??ня ?іб, я?
???ю?ся, і ?є???я ?ю? в ??? РАЦСу.

Рі??и є ??ж ???? ????ня ???? і ????х ???і???. Н????і?ю ????ю ????ня
???іх є ???р. Сі??і ж ???і???и, як ?е ?????ь, ???ю? ? ?ю?, ??н?о
??і??ня, ?????я, ?я?я ??й ? ????я. Як ?а??, ???р ? ?? ?? ???ій?ю ????ю
їх ????ня. Як ?е ?????ь, ? ?є ??е ?? ?и ?????? ????у ?д ??? (?. 252 СК).
В і?? ? ???? ???р ?? ?? ????ю ?і? ???? ???і???, ?е ? їх ????ня. Т?, ?
??? ?? ???і??и ????? ????ня ???? ???ід??н ?ю?? ???р, а ??ж ??а ?б’є?ів
???? ?а?????.

С????ою ????ю ????ня ???? ???і?о?н є ??. Як ??? ???? М. А?????а, ?
ю??чн? ??, ? і?? ???? ?с, ?з???? ?о ????? ???ую? ю???і н???и.

С?н ????? ??і ??і?? ?’я?и ?ж ?б’є??и ????о ??а (?юб, ??? ??і??ня, ?оя??,
??т??ь, ??????і?ь, ???а у ?????ій ?п??і ??). В?? ????ся з М. А?????ою,
я? ????ює, ? ?? в ??х ???? ?? ?? ????? ? ??й, а в і?? — ? ?й’. Т?, ?юб —
? ??, я?й ???є з в?і ?іб, я? ?? ???ю?, а ??? ??і??ня, ?оя??, ??а?????ь,
???а у ?????ій ???? — ??ї. С?н ?є ??аю?й ????. Дея? з ??в ??у ?????і
(????д, ??? ??і??ня, ?юб), і?і ???? ??? ???м (????д, ???і?ь).

О?ією з ?????? ???? ???і???, як ???р??о ?????ь у ?????, є ?, ? ?д ?с їх
?і???я ?б’є??? ??а ?????х ?іб у ???? ???? ??о?с є їх ??’я??и ?? і??
????в. Н????ня ??’я?ів ?? ?? ????ю ?я ????ня ???іх. Т?, ???, я? ??яю?ся
?д ?к??ня ??х ??’я?ів ? ????ю ???, ??? ?? ????? ??м ?????? ?? (п. 2 ч. 1
?. 164 СК). А ?і?о з п. 1 ч. 1 ?. 238 СК ?????я ?? ?? ????е ? ???? ???я
?ду, я?о ?? ????? і???? ???, ? ????? їй ????о ????я. Т?? ??м, ???і?ою
????ю ?и???я ???? ???і??? у ?х ????, ?? ?б’єк??і ??а ?а???? ?б’є?ів ????
є їх ??’я??и ?? і?? ????в є ??і???я ?х ?б’є???х ??.

5. Споріднення і свояцтво, їх юридичне значення

В??? ??е ??д ю???? ??ів у ????у ??і ???ю? ?? їх ??, як ??і??ня і ?оя??.

С????ня є ????ю ????ня ????ї ??и ??й?х ???і???, ???а ?ж ???? й ???, ???и
? ????, ??ю, ??м ? ???и ??.

У ????у ??????і ??є ????ня ?ня?я “?о???ня”. У ??ії ????о ??а ?????ь ??а,
??о??о ? я?ї ??і??ня є ???м ?’я?? ?іб, я? ??дя? ?? ?д ??ї ?о ?д ?і???
???а. П???? ? ?д??яє?ся ?д ?ї ????я ??і??ня як ???? ?’я?у (???ї ?і???і)
?ж лю??, ? ??? ? ?х???я ??єї ??и ?д і?? ? ?? ?іб ?д ?і??? ???а.

С????ня як ???й ?’я?к ?іб — ? ???і?е я??. О??, ??? ?’я?? ?ж лю??,
?????и, ?? ???? й як ????е я??. А ???ляю? у ??у ??а, ??ід??я ???є ???ня
????о я??, ??і?ь я?? як ????ї ????ї ?? ?? ???а ????о ?? ??, ?? ??
??ля?є?ся у ?? ??х я??ях.

У? ??? — ?б’є?и ???? ???і??? ??ляю?ся ? ?і ??и.

П?? ??у ???ля? ???, я? ?х?я? ?? ?д ??? — ?я? ?нія ??і??ня. В?а ?? ??
??і?ою (?д ???ів ? ???ів) і в???ою (?д ???ів ? ?а??в). У ?я?? ??і???
????ю?, ????д, ?ти і ?н, ?д і ??, ???а і ????а ??.

Д?? ??у ???ля? ???, я? ?х?я? ?д ?і??? ???а — ??а ??я ??і??ня. У ???
??і??? ????ю?, ????д, ??і ??и й ?с?и, ???? їх ?і??м ???? є ??, ???, а
??ж ?ою??і ??и і ???, дя?? й ??и, ??і??и ? ??і??і, ???? їх ?і??м ???? є
??, ?д.

Рі?і ??и і ???, я? ??дя? ?д ?і??х ?я ?х ??? й ???, ???ю?ся ???і??и, а ?,
у я?х ?і??м є ?? з ???в (?? ??? ?о ?? ??), — ????ід??. Н?????і ??и й
???, я? ??дя? ?д ??єї ???, ???ю?ся є??????и, а ?, ??і ??дя? від ??? ???,
— є??????.

Н?????е ??і??ня ???? ?? ж ?? ю???і ??і?и, ? й ???і?е, ????д, ?и ?????і
??я ?е?і ????і??о ??а, ??? ?о ?и стя??? з ??о, ?ї ?і??ів.

В???с ? ??? ?м’ї ?ж?ь ???и ??, у я?х ??є ? ?і??? ???, ? ?і??ї ???. Це
?ти ???о з ?д??я ?д ?????? ?ю?, я? ????я в ??й ?м’ї. Т?у ?? з ???жя є ?я
??х ??й ???м ?о ??р’ю, а ??ий — ???? ? ???ю. Ді?й, у як? ??є ? ?і???
???, ? ?і??ї ???, ??ня? ???? ??е?? ???и й ????. Між ?? на ??і? ?д
???о-??? ??ів і ??? і?ую? ????и ? ??і??ня, а ?оя??.

В?? ???? ??у ? ? ????у, ? ?і?о з ???и ????о ??????а ? в ?іх ???? ??і??ню
??є?ся ю???е ???ня. Т?у в ????у ??і ???я?е ???ня ?є ??і? ??і??ня,
?????ня я?? ????е ?я ????ня ????? ???? ????.

С??? ??і??ня ??? ? ???с? ????ь, я? ?в’я?ю? ?ж ??ю ?? ?іб. П? ?? ?????
??д??я ???а (а ?и ???у ??і??? ?і??? ???а) ? ??и ? ?р??я. Т?, ?? й ??а
????ю? у ??ід??і ???о ???я, ???? ?я ?? ????ня ????е ?? ????ня ??и
(????ня ??? ? ???ся ? ??и), а ?д і ??? — у ??і??? ???о ???я, ? ?я ??
????ня ????і ?а ????ня: ??, ??и, а ??м ??? (????ня ???в ??, ??и ? ??и ?
???ся). Ві??і?о ???а і ????а ????ю? у ?о???? ???? ???я.

Рі?і ??и й ??? ??ж ????ю? у ??і??? ???о ???я, ?е в? ??? ??ї, ???? ?я ??
???е?я ????е ????ня ??а і ??? (н????я ???в до ??и ? ???ся). Ті?а, дя?? і
??і??я, ??і?? є ???? ???? ???я ??? ??ї ??і??ня, а ?ою??і ??и й ??? —
???? ????? ???я ??о ??ід??я.

У ????у ??????і ??є?ся ?? ???е ???ня ???е?ю ???я ??і??ня, ???? ????ю
????ня ???? ???і??? є ?? ??і??ня ???о, ???о і ???? ???ів ?я?ї ??ї, а ??ж
???о ?у?ня ??? ??ї. Б??и й ??, ??і ??и ? ???, ??, ?д, ???а, ??ід і ??и,
???? є ?б’є??и ???? ???і??? і, ?? ???ю? ?б’є???? ????и ?а?? і ?ю? ?????
??і ???і ??’я?и.

О?яг ?б’є???х ???? ????х ????? і ?й??х ?? ? ??’я?ів ???в, я? ???? ? ???
??й і ???ів ??і??ня, ? є ????м. Т?, ??? й ?? ?ю? ??? ?б’є???х ?? і
??’яз?в у ?’я?у з ??тю у ???? і ????х ????? ???? ???і??и?х. І?і ж ???
(????д, ??, ?д, ???а, ??ід, ??и і ??н?и, ??и і ???) ??? ?? ?? с?’є??и
??о?х (?і???х) ???і???.

В???и

О?е, ?м’я — ? і???? ????а ?????? ????а ?і???ь, ????а ? ?ю? ? ???? ??і???
(?о ?? ? ?ю? ? ?ше ? ???? ?о????), ?????і ? ?я?і ??й ? ????я, ??к?р??
???? я?ї є ?і?? ??я її ??ів, ???а ???? ? ?????а ????а і ???е ????я ?? ??
???, ????? ????ю?? ????я.

Під ????и ???і????и ??а ???? ????и, ? ???ю? ? ?ю?, ???? ??і??ня, ?????я,
?я?я ??й ? ????я. К?м ??, ?? ??? ???? в ????? ?????ня ?і? ? ????ня.

???і ???і???и ?ю? ?? і??і???? ????. Їх ?а????и ? ??в’я??? ????? є ????і
??и.

О?е, ???? ?????і сі??? ???і??? ?ід?? ?о ?, ? у ????і ?? ??рюю? ????
є?і?ь, ? я??о ??і?яє?ся ?д ??з?? є??? ????х ?а????? і ???і???, я?
???ю?ся в і?? ??зях ??а.

С?’є??и ????, як і ??-я?х ???і???, є ??и, я? ??? у ?х ???. У ?????
?????ся, ? ??єю з ?????? ???? ???і??? є ?, ? їх ?б’є??и ??? ?ти ??
???я?.

Об’є??и ???? ???і??? є ? ??????і ? ?????і ??а, ??? ????я й ???у я?х ??и
???ю? у ???і ???і???и.

З?? ????, як й ??-я?х, ???і??? ???ля? ?б’є??? ??а ? ??’я?и їх ????в.

В??? ??е ??д ю???? ??ів у ????у ??і ???ю? ?? їх ??, як ??і??ня і ?оя??.

С??к ????а?х ???

1. Сі??? ??? У??? ?д 10 ??я 2002 р. // Ві???і В???? Р?и У?аї?, 2002 р.,
№ 2122, ?.135.

2. На??о-????? ???? ? Сі???о ???у У??? / За ?д. Ю. С. Ч????. — К. :
І??а, 2003. – 215 с.

3. Сі??е ??о У???: Пі???к / Л. М. Б???а, В. І. Б???а, І. В. Ж?і??а ?
ін.; За ?г. ?д. В. І. Б???? ? І. В. Ж?і???. – К.: Ю??? І??, 2004. —200
с.

4. Сі??е ??о У???: Пі???к / Л. М. Б???а, С37 В. І. Б???а, І. В. Ж?і??а ?
ін.; За ?г. ?д. В. І. Бо-???ї ? І. В. Ж?і???. – К.: Ю??? І??, 2004. —
264 с.

5. Сі??е ??о У???: Пі??н. / За р?. Г???? В. С. — К.: І??а, 2002. — 304
с.

6. Сі??е ??о У???: Пі??н. / За ?д. Ю.С. Ч????. К. : І??а, 2004. – 400 с.

7. Ши?н С. І. Сі??е ??о: Н?ч.-??д. ?сіб. ?я ???. ??. ??. — К.: КНЕУ,
2004. — 164 с.

8. 1. Д??в Д??? В??о?ч. Р??? ???е ??о: У??? ?я ??в / ?д ?щ. ?д. ????а
РАН д.ю.н. п?ф. В.С. Н??ся?а. — М. : НОРМА, 2002. – С. 308-334.

9. Пі????а О??с А????ч. О??и ????о ????? ??а: Пі???к ?я ??. ю?д. ??в і
?к.. — К. : Ве??і, 1997. – С. 84-102.

10. Н???й И?н Б????. О??ы ???? ?????? ??а. – М: Ю????ая ?????, 1972. –
С. 76-89.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020