.

Реформи Солона (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
12 8194
Скачать документ

Реферат на тему:

“Реформи Солона”

План

Вступ

Короткі біографічні відомості

Зміст реформ Солона

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Антична Греція, особливо, Афіни, яскравим прикладом того, наскільки
складний шлях цивілізаційного розвитку, як важко первісній людині
позбутися майже тваринного стану стати частиною Клімат географічне
положення Аттики не сприяли розвитку землеробства, тому незабаром його
витіснила торгівля. Здавна люди, що мають достаток, що володіють землею
мають знатне походження, стояли на верхній сходинці соціальної Люди
незнатного походження, що не мають високих прибутків не мали ваги в
суспільстві. Але з розвитком торгівлі з’явилася безліч людей, що завдяки
тільки своїй заповзятливості зуміли нажити собі статок. Вони були
землеробській, корінній аристократії за майновим критерієм, але не мали
головну умову для одержання соціальних політичних прав – знатне
прізвище. Вони стали потужною опозицією. Зростання невдоволення нової
торгової еліти в сполученні з невдоволенням простого народу, що
знаходився в кабалі в хазяїв, погрожував вилитися в серйозне зіткнення.
Виникла необхідність у появі при владі правителя, що не допустив би
цього. така людина з’явилася. Сучасники послідовники шанували Солона за
розважливість, чесність справедливість. провів реформу, після котрої
будь-яка людина незалежно походження могла стати власником високого
статусу, підвищуючи свій майновий ценз. Люди одержали стимул для роботи.

Короткі біографічні відомості

СОЛОН (Solon) (народився близько 640 – помер близько 560 р. до н.е.) –
грецький державний діяч поет. Був сином Ексекестида з афінського
аристократичного роду Медонтидів, по материнській був родичем
майбутнього тирана Афін Пісістрата. Зіграв важливу роль час довгої війни
Афін Мегарою за острів Саламін, закликаючи співвітчизників до боротьби в
знаменитій якої нам відомо декілька Близько 594 р. до н.е. був обраний
архонтом посередником, завданням якого було вирішення важкої політичної
господарської ситуації в Аттиці. Солон провів ряд господарських реформ,
серед яких: скасування боргів, що лежали на селянських господарствах,
рабства за борги, грошова реформа, ваг, одержання афінського
громадянства осілими тут чужоземцями, ремісниками купцями. реформи
оздоровили сільське господарство заклали основи розвитку ремесла
торгівлі. За основу політичних реформ Солон прийняв поділ населення, що
уже існував, на чотири класи за майновою ознакою. У такий спосіб знищив
привілею по праву народження, а статок громадянина поставив у залежність
його участі в справах держави. Солон обмежив повноваження
аристократичної ради Ареопагу на користь народного зібрання Ради
Чотирьохсот, що вибирається родовими філами. увів народний суд
(heliaia), пом’якшив Драконові (за деякими джерелами – Драконтови)
закони. Після проведення реформ Солон залишив посаду виїхав країни.
здійснив подорож на Кіпр, у Єгипет Малу Азію.

Зміст реформ Солона

Плутарх говорить, що “найбільш розважливі люди в Афінах, бачачи, що
Солон, мабуть, єдина людина, за котрою немає провини, що не спільником
багатих у злочинах в той же час не пригноблений злиднями як стали
просити його взяти у свої руки державні справи покласти кінець
розбратам… Афіняни любили Солона довіряли йому, “…прийняли з
задоволенням: багаті – як людину заможню, а – як чесну…”.

Належачи до групи землевласників, джерелом існування якої були торгові
операції, Солон не був зацікавлений у руйнуванні селянства, але, як
аристократ, був не схильний позбавляти знать першості в державі. Тому
пішов на хитрість.

Солон обіцяв “незаможним розподіл землі, а людям багатим – забезпечення
боргових зобов’язань”. Але не подумав задовольнити вимоги народу, що
бунтує, цілком. Народних вождів, що вимагають перерозподілу, назвав
“такими, що вийшли на говорив, що не може “…рідних дати худим
шляхетним частку рівну мати”. Своїм завданням Солон бачив не задоволення
вимог ворогуючих боків, а відновлення належного порядку в державі.

Солону доводилося лавірувати обома боками. Сам говорив, що йому
доводилося “вертітися немов вовку серед зграї У першу чергу Солон зробив
так звану сисахфію (буквально – “струшування тягаря”). Признавалися
недійсними процентні борги. Так само стали вважатися незаконними
захоплення селянської землі виглядом застави скинулися заставні стовпи,
що стояли на селянських ділянках. хто потрапив у боргову кабалу були
звільнені й одержали свої ділянки. Відомо, що Солон навіть розшукував
селян, що потрапили в рабство за кордоном, викуповував за державний
рахунок. З цього моменту боргове рабство в Афінах скасовувалося.
Сисахфія була визнана Аристотелем найбільш демократичним заходом. Зміст
сам Солон пояснював так: “Буде тоді лише народ усього краще йти за
вождями, коли не живе у вузді, не пригноблений вище сил”.

Зміни, зроблені Солоном, виявилися революційними. Селянська земля
фактично належала землевласникам – аристократам, а самі селяни
позбавилися свободи, так що Солон зламав сформовані соціальні відносини,
після його реформ уся структура афінського суспільства стала іншою.

Солон вжив заходів в інтересах торгово-ремісничого населення. Звільнення
селян без грошей інвентарю сприяло одержанню власниками майстерень
дешевих робочих рук. Великим морським крамарям було вигідно залучення в
Афіни як можна більшого числа фахівців – ремісників через величезний
попит на афінський товар. У же інтересах особам, вигнаним рідних держав,
дозволено було селитися в Афінах одержувати громадянські права. Крім
того, особам, що вирішили назавжди своєю родиною переселитися в Афіни
для заняття ремеслом, також були надані громадянські права. Звичайно,
заходи викликали величезний приплив населення, Афіни швидко
перетворилися в державу з добре розвинутими торговими ремісничими
прошарками, а також торговими відносишенами.

Солон видав також закон, за яким батьки, що не навчили свого сина
ремеслу, не мали права вимагати його підтримки в старості. Ця міра також
повинна була збільшити число ремісників.

нарешті, заборона вивозу хліба з Афін, викликала падіння на нього, що
було, звичайно, дуже невигідно заможним селянам аристократам –
землевласникам, але зате було вигідно крамарям ремісникам.

Як видно з цих заходів, Солон дійсно став “першим простатом народу” (так
говорив про нього Аристотель). багато чого зробив для того, щоб
полегшити його положення, але не залишив без уваги торгово-ремісничі
шари.

З розвитком Афін як морської торгової держави старий розподіл
суспільства на евпатридів, геоморів деміургів став гальмувати розвиток
економіки. У людей, що належали до нижчих класів, не було стимулу
нарощувати свій добробут, тому що це нічого в правах не змінило б.
Багатий, залишався незнатним безправним. Люди процвітаючі, але, такі що
не мають знатного походження, часто ставали жертвами сваволі з боку менш
заможних, але більш високого соціального статусу. При пануючій
соціальній структурі неможлива була вільна конкуренція, а значить
ринкова модель розвитку економіки.

Тому далекоглядний Солон підставі оцінки майна ввів поділ на чотири
розряди, що існували раніш: пентакосиомедімнів, вершників, зевгітів
фетів. взагалі посади дав виконувати громадянам пентакосиомедімнів,
вершників зевгітів… Кожному розряду дав посаду відповідну до розміру
майнової оцінки, а тим, що належать до розряду фетів дав участь тільки в
Народних зборах судах”.

Розподіл населення за майновим цензом був дуже важливим для розвитку
ринкових відносин. Тепер будь-яка людина незалежно походження могла
підвищувати свій соціальний статус, підвищуючи рівень свого добробуту.
Відповідно афіняни одержали потужний стимул для більш й роботи. Вільна
конкуренція призвела до більш інтенсивного товарно-грошового обороту, що
підвищило не тільки рівень життя окремих громадян, але рівень добробуту
держави в цілому.

Таким чином, Солон, перебуваючи при владі, врятував державу кривавого
перевороту. задовольнив вимог ворогуючих таборів. хоча прийшлося йому
пуститися на обман обох сторін, безперечно, головна заслуга Солона перед
батьківщиною в тому, що дав можливість економічного зростання Афінам,
дозволивши розвиватися ринку.

Висновки

До VI століття до н.е. в Афінах складалася вкрай напружена обстановка.
Розвиток товарно-грошових відносин призвів до подальшого соціального
розшарування вільного населення. У середовищі вільних виникає цілий
комплекс протиріч – багатими збіднілими евпатридами, все ще утримують
владу, багачами з землевласників, крамарів ремісників, що прагнуть до
влади використовують невдоволення бідноти середніх та дрібних власників.
протиріччя кристалізувалися як протиріччя багатою родовою аристократією
народом (демосом), очолюваним багачами.

Для пом’якшення цих протиріч зімкнення усіх вільних у єдиний панівний
клас були потрібні глибокі соціальні політичні перетворення.
Започаткував Солон, обраний архонтом у 594 році до н.е. Головною метою
реформ Солона було примирення інтересів різних ворогуючих угруповань
вільних. Тому вони носили компромісний, половинчастий характер.

Список використаної літератури

Лурье С.Я. История Греции: курс лекций, С-Пб., 1993.

Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции, Ростов-на-Дону, 1995.

Виппер Р.Ю и Васильев А.А. История древнего мира, М., 1994.

Андре Боннар Греческая цивилизация, М., 1993.

Колобова К.М. Очерки истории Древней Греции, Л., 1958.

Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса, Л., 1988.

История Древней Греции под ред. Авдиева Н.В., М., 1972.

История государства и права зарубежных стран под ред. Галанзы В.А.,
М., 1963.

История древнего мира под ред. Дьяконова Б.Н., М., 1982.

Древняя Греция под ред. Струве В.В., М., 1965.

Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции, М., 1963.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права, под ред.
Чернеловского Д.П., М., 1994.

Андреев В.Ю. Греческий полис, М.,1976.

Яйленко В.П. Греческая колонизация VII-III в. до н.э., М., 1982.

Покровский М.М. Этюды по афинской политии Аристотеля, М., 1893.

Плутарх Избранные жизнеописания, М., 1961.

Аристотель Афинская полития, М., 1937.

Виппер Р.Ю. История Греции в классическую эпоху, М., 1918.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019