УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Регіональний інститут державного управління

“Допущено до захисту

магістерської роботи”

Завідувач кафедри ________________

________________________________
“_____”_____________ 2002 р.

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

Магістерська робота

на здобуття кваліфікації магістра державного управління

Науковий керівник
______________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______

Консультант
____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______

Слухач
________________________________________________________________________
_

________________________________________________________________________
________

Одеса -2002

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………3

Розділ I. Основні функції та завдання Пенсійного фонду України………

1.1 Історія виникнення Пенсійного фонду України.

1.2 Порівняння Пенсійних систем в країнах Європи та СНД.

Висновки

Розділ II. Стан пенсійного забезпечення громадян України.

2.1 Пенсійне забезпечення громадян України.

2.2 Рівень пенсійного забезпечення громадян Іванівського

району Одеської області.

Висновки

Розділ III. Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення

3.1 Пропозиції щодо проведення пенсійної реформи

3.2 Розвиток системи добровільного пенсійного забезпечення.

Висновки

Заключення

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Пенсійна реформа започаткована Указом Президента України від 13 квітня
1998 року «Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в
Україні». У рамках цього стратегічного документа урядом запропоновані
законопроекти «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та
«Про недержавне пенсійне забезпечення», що дає реальну можливість
створити належну законодавчу базу, яка дозволить побудувати цивілізовану
пенсійну систему.

Майбутня система базується на чіткому розподілі матеріального
забезпечення осіб у залежності від їхньої трудової участі, хто працював
та сплачував внески до Пенсійного фонду, забезпечуватимуться пенсіями у
рамках загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (розмір
пенсій – в залежності від сплачених внесків).

Передбачається оздоровлення солідарної системи та доповнення її
системою виплат із нагромаджувальних пенсійних фондів як на
обов’язковому, так і на добровільному рівнях.

Загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням будуть охоплені
всі працюючі громадяни, в тому числі і ті, які забезпечують себе роботою
самостійно, наймані працівники у приватному секторі економіки,
агропромисловому комплексі, а також охоплені новими формами
господарювання на селі, та всі особи, які осягли 16-річного віку.

Передбачається зберегти право виходу на пенсію жінкам в 55 років та
чоловікам у 60. Одночасно надається можливість пізнішого виходу з
підвищенням її від трьох відсотків за один рік пізнішого виходу на
пенсію до 85,32 відсотка за десять років більш пізнього виходу на
пенсію.

Розміри пенсій за віком встановлюватимуться в залежності від розміру
заробітної плати, з якої сплачено пенсійні внески, та страхового стажу,
протягом якого вони сплачувались та обліковувались у системі
персоніфікованого обліку відомостей загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування. За рахунок перерозподілу страхових внесків у
солідарній системі виплачуватимуться пенсії за інвалідністю та у разі
втрати годувальника. Передбачається встановлення для працівників з
нижчими доходами найменшої пенсії за віком на рівні 20 відсотків
середньої заробітної плати в Україні, а для осіб, які матимуть малий
страховий стаж, – адресної державної допомоги з урахуванням сукупного
доходу сім’ї на рівні мінімальних соціальних стандартів в Україні, які
визначатимуться виходячи з реальних можливостей Державного бюджету.

Розміри пенсій перераховуватимуться з ростом середньої заробітної плати
в Україні та індексуватимуться враховуючи інфляційні процеси.

Управління пенсійним страхування здійснюватиметься на засадах
соціального партнерства за участю як роботодавців, так і працюючих.

Частина обов’язкових внесків пенсійної системи нагромаджуватиметься в
Єдиному Нагромаджувальному пенсійному фонді та обліковуватиметься на
індивідуальних нагромаджуваних пенсійних рахунках громадян, які
сплачуватимуть (або за них сплачуватимуть) внески. Ці кошти
інвестуватимуть в економіку країни з метою отримання інвестиційного
доходу і захисту їх від інфляційних процесів. Зазначені кошти є
власністю громадян і можуть бути використані ними при досягненні
пенсійного віку або передані у спадщину у разі смерті цих громадян.

Виплати з Нагромаджувального пенсійного фонду разом з пенсією, що
виплачуватиметься з солідарної системи, загалом забезпечать розмір
пенсій на рівні до 60 відсотків заробітної плати працівника, яку він
одержував до виходу на пенсію (на початок цього року середня пенсія
склала 32 відсотки від середньої заробітної плати).

Визначені основні передумови запровадження нагромаджувальної пенсійної
системи, до яких, зокрема, відносяться: фінансова збалансованість
Пенсійного фонду; наявність дефіциту Державного бюджету не вище одного
відсотка внутрішнього валового продукту; щорічне зростання економіки
країни протягом двох останніх років не менше, ніж на два відсотки
порівняно з попереднім роком; створення необхідних компонентів
функціонування нагромаджувального системи тощо.

Недержавне пенсійне забезпечення (третій рівень) пропонується
здійснювати через недержавні пенсійні фонди (відкриті, корпоративні та
професійні), страхові компанії і банківські установи шляхом відкриття
пенсійних депозитних рахунків. За рахунок коштів підприємств, власних
коштів громадян формуватимуться пенсійні активи, які з урахуванням
отриманого інвестиційного доходу визначатимуть розмір додаткової пенсії.

Стартові показники для пенсійної реформи позитивні. На виконання
завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради
«Україна: поступ у ХХI століття. Стратегія економічного та соціального
розвитку на 2000 – 2004 роки», спрямованої на поліпшення
соціально-економічного становища, здійснено ряд невідкладних заходів, у
результаті чого не тільки ліквідовано заборгованість з виплати пенсій та
інших видів грошової допомоги, яка на початок 2000 року становила 1
мільярд 263,1 мільйона гривень, але й вдалось забезпечити фінансування
підвищених розмірів пенсій.

Обсяг власних доходів Пенсійного фонду (за даними за чотири місяці 2001
року) порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 1
мільярд 143,7 мільйона гривень, або на 32,2 відсотка, і становить 4
мільярди 698,6 мільйона гривень.

Зростання обсягів надходжень відбулось в усіх регіонах України. Крім
того, надходження від запроваджених додаткових ставок збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування протягом вказаного періоду
поточного року збільшились на 125,7 мільйона гривень.

З6ільшення власних надходжень коштів Пенсійного фонду відбулось у
зв’язку із збільшенням надходжень від збору на пенсійне страхування з
поточного фонду заробітної плати; частковим погашенням заборгованості з
виплати заробітної плати; встановленням контролю та підвищенням
зацікавленості платників пенсійних внесків після запровадження системи
персоніфікованого обліку внесків; підвищенням вимогливості до платників
щодо розрахунків з Пенсійним фондом, що обумовлює зменшення недоїмки;
проведенням своєчасних і в повному обсязі розрахунків за зобов’язаннями
Державного бюджету перед Пенсійним фондом.

Це, в свою чергу, дозволило здійснити індексацію пенсій, а також
підвищити розмір пенсій (тільки протягом поточного року – двічі), в
результаті чого номінальний розмір середньої пенсії за віком збільшився
на 21 відсоток, а реальний розмір середньої пенсії – на 17,6 відсотка. В
даний час опрацьовано проект постанови уряду щодо підвищення пенсій з 1
серпня 2001 року. Очікується, що середній розмір пенсій буде збільшено
додатково на вісім відсотків.

Майже повністю вдалось вирішити одне з найболючіших питань пенсійного
забезпечення – вирівнювання (коригування) розмірів пенсій, призначених
із заробітку до 1992 року, які на початок 2001 року були майже на
половину меншими, ніж аналогічні пенсії, призначені із заробітку після
1992 року.

Згідно з Указом Президента України здійснюється розмежування джерел
фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами. У
Державному бюджеті України на 2001 рік на зазначені цілі передбачено 1
мільярд 387,1 мільйона гривень, що майже вчетверо більше, ніж торік. У
даний час готуються пропозиції щодо подальшого залучення коштів
Державного бюджету на фінансування видатків, пов’язаних з виплатою
пільгових і дострокових пенсій (жінкам, які виховали п’ятьох і більше
дітей, учасникам бойових дій, інвалідам по зору першої групи, карликам
та іншим).

Проведено роботу щодо зменшення адміністративних витрат, пов’язаних із
виплатою пенсій шляхом запровадження ефективніших та економічних форм
доставки пенсій. У результаті протягом останніх двох років тариф на
доставку пенсій зменшився з 2,9 до 1,3 відсотка від фактичного обсягу
виплачених пенсій та грошової допомоги, або у 2,2 разу.

Розпочато виплату пенсій через осо6ові рахунки пенсіонерів в установах
банків. Розроблено проект автоматизованої системи персоніфікованого
обліку та програмний сервіс забезпечення взаємодії обміну базами даних з
інформаційними технологіями Державної податкової адміністрації та
Міністерства праці та соціальної політики України.

Придбано та обладнано понад сім тисяч робочих станцій, необхідних
комплектів серверного та телекомунікаційного обладнання для створення
локальних комп’ютерних мереж, що дозволило укомплектувати та створити
мінімум необхідних умов на робочих місцях для спеціалістів в усіх 732
районних та міських відділеннях Пенсійного фонду, 27 регіональних
управліннях та Головного інформаційного центру персоніфікованого обліку
Пенсійного фонду України.

Здійснено комплекс підготовчих заходів та завершено поетапне
впровадження автоматизованого персоніфікованого обліку даних про
застрахованих осіб в усіх райміськвідділах Пенсійного фонду. За даними
оперативного моніторингу до системи персоніфікованого обліку пенсійних
внесків уже надійшли індивідуальні дані стосовно понад 19 мільйонів
осі6, які підлягають такому обліку.

Проводиться експеримент з призначення пенсій органами Пенсійного фонду
України. Згідно з Указом Президента та відповідним законом на належному
рівні такий експеримент проведено у Львівській області. Це дало змогу
Верховній Раді прийняти Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про проведення у Львівській області експерименту з призначення
пенсій органами Пенсійного фонду України», який передбачає включення в
експеримент 11 регіонів України, зокрема: Автономної Республіки Крим,
Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Полтавської, Харківської,
Хмельницької, Львівської областей та Києва.

Для забезпечення положень цього Закону Міністерством праці та соціальної
політики України разом з Пенсійним фондом України розроблено типові
заходи щодо передачі функцій призначення пенсій органам Пенсійного фонду
України. Станом на перше травня цього року забезпечено передачу функцій
з призначення пенсій в усіх запланованих на 2001 рік регіонах.
Проводиться експеримент з підвищення ефективності роботи державних
цільових фондів. З метою законодавчої підтримки пенсійної реформи
Верховною Радою України прийнято дев’ять законів, розглянуто два
законопроекти, визначені Президентом України, як першочергові, один з
яких прийнято у першому читанні. Кабінетом Міністрів України
підготовлено та направлено до Верховної Ради України два основних
законопроекти з пенсійного реформування – проект Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та проект Закону
України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

У законопроекті «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
враховано понад 100 зауважень та пропозицій, висловлених під час
розгляду попереднього законопроекту на засіданні Національної ради
соціального партнерства, у фракціях, групах та комітетах Верховної Ради,
а також отриманих від Федерацій профспілок України, окремих
профспілкових об’єднань, Союзу промисловців та підприємців, Ради з
вивчення продуктивних сил України Національної академії наук України,
громадських організацій тощо.

Законопроект було розглянуто та в основному схвалено Національною радою
соціального партнерства. Під час обговорення його у Верховній Раді
виникли гострі дискусії, зокрема щодо пенсійного віку та підходів до
стимулювання більш пізнього виходу на пенсію, щодо запровадження засад
функціонування та термінів введення обов’язкової Нагромаджувальної
системи та інші питання.

На даний час редакція законопроекту враховує ті зауваження та
пропозиції, зміст яких відповідає схваленій Концепції реформування
пенсійної системи.

Законопроект передано для обговорення в регіони, Федерації профспілок
України, Союзу промисловців та підприємців, усім фракціям та групам у
Верховній Раді України, профільним комітетам Верховної Ради України,
народним депутатам України – авторам альтернативних законопроектів з
пенсійного реформування.

Закон розповсюджуватиметься на всіх працюючих за наймом громадян, в тому
числі військовослужбовців, державних службовців та всі категорії
працюючих, право на пенсію яких визначено окремими законами. Різниця між
сумою пенсії, на яку мають право окремі категорії осіб, та сумою пенсій,
визначеною в системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, фінансуватиметься за рахунок коштів, визначених в окремих
законах.

Конкретної дати запровадження в Україні нагромаджувальної пенсійної
системи (другого рівня) не передбачається, але, враховуючи основні
прогнозні макроекономічні показники, необхідні умови для її
запровадження можуть скластись до початку 2004 року.

Законопроектом передбачені гнучкіші вимоги до інвестування пенсійних
активів, при цьому збільшено питому вагу їх внутрішніх інвестицій.
Досвід створення та функціонування пенсійних систем сусідніх країн
свідчить, що у Польщі в економіку країни інвестовано сім мільярдів
«пенсійних» доларів, що дорівнює цьогорічному Державному бюджету
України. В Угорщині від інвестування пенсійних активів у вітчизняну
економіку вдвічі зменшені відсотки за користування банківськими
кредитами, на даний час вони складають 10 відсотків.

Одночасно з проектом Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» до Верховної Ради України було подано проект
Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яким передбачено
створення системи добровільного пенсійного забезпечення.

Зволікання з розглядом та прийняттям законопроектів з пенсійного
реформування може, на думку учасників наради в Донецьку, мати для
України вкрай негативні наслідки, зокрема, зведення нанівець позитивних
тенденцій, які намітились після запровадження системи персоніфікованого
обліку внесків і здійснення розмежування джерел фінансування виплат за
різними пенсійними програмами. Зростання демографічного тиску на
солідарну систему не буде компенсовано структурною та фінансовою
стійкістю системи, і обумовить зниження рівня пенсій, виникне
необхідність у підвищенні розміру пенсійних внесків. І як наслідок –
посилиться тенденції до зростання тіньового сектора економіки.

Робота Верховної Ради щодо супроводження законопроектів пенсійної
реформи вимагає застосування якісно нового підходу сторін соціального
партнерства і узгодження позицій щодо основних положень законопроектів
з парламентськими фракціями, групами та профільними комітетами. Саме з
цією метою підготовлено проект Указу Президента України щодо створення
Державної ради з пенсійної реформи як консультативно-дорадчого органу
під головуванням Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради із залученням
повноважних представників парламентських фракцій, груп та профільних
комітетів, громадських організацій

На нараді відзначалось, що в ході реалізації експерименту з передачі
функцій призначення пенсій органам Пенсійного фонду залишається
проблемним питання розподілу Центрів по нарахуванню та виплаті пенсій та
допомог Головних управлінь праці та соціального захисту населення, які
є в Києві, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій
областях, щодо приміщень, структури, кадрів та технічного забезпечення.
Будуючи нову систему, ми не повинні руйнувати діючої. Необхідно
спрямувати всі зусилля на створення єдиної системи моніторингу,
забезпечити цілісність системи призначення, виплати пенсій та надання
цільової соціальної допомоги тим, хто цього потребує, для чого необхідно
створити інтегровані бази даних.

Існує проблема фінансування виплати, пенсій сільським пенсіонерам. Із
необхідних для фінансування у 2000 році 4 мільярдів 500 мільйонів
гривень на виплату цій категорії громадян до Пенсійного фонду протягом
року надійшло від платників фіксованого сільськогосподарського податку —
221,2 мільйона, що становить лише 4,9 відсотка від загальних потреб.
Нагальною проблемою реформування пенсійної системи залишається
недостатній рівень діяльності органів виконавчої влади у реалізації
визначених завдань.

Тому необхідно створити у відповідних органах державної влади окремі
підрозділи з пенсійного реформування та у разі необхідності ввести у них
додаткові посади заступників керівників цих органів, які б відповідали
за цей напрямок роботи. Щодо розв’язання цього питання вже готуються
відповідні проекти рішень. На думку голови Донецької
облдержадміністрації В. Ф. Януковича, незважаючи на всі проблеми,
підготовка до впровадження пенсійної реформи – це на сьогодні взірець
для реформування в інших сферах. Він не пам’ятає випадків, коли б
ідеологи і виконавці діяли так зважено і розсудливо, підпорядковували
кожний свій крок головному – цілеспрямованому вирішенню важливої
державної справи.

Це продемонстрували сьогодні професіонали найвищого гатунку,
зацікавлені люди, ті, хто ,приїхав у Донецьк, щоб обговорити хід і
проблеми реформування пенсійної системи. Це тим більш важливо, бо
спостерігається відвертий дефіцит довіри до реформи. Охоплює ж вона
мільйони людей, в тому числі чимало знедолених і скривджених. «На
якомусь етапі дехто з них, можливо, нас не зрозуміє, – сказав Віктор
Федорович. – Тому успіх реформи залежатиме від того, наскільки дохідливо
ми зможемо роз’яснити її зміст, для чого і як вона впроваджується, в
чиїх інтересах. Що вона, нарешті, дасть кожному. Тільки у тому разі,
коли нас зрозуміють, повірять, можна сподіватися на успіх.

Ми сьогодні повинні сказати людям правду, переконати їх у тому, що
беремо на себе відповідальність за реформу, за їхні долі. Що ми нікуди
не зникнемо, весь час житимемо поруч і дивитимемося у вічі своїм
землякам і співвітчизникам. Це нелегко й непросто – заслужити сьогодні
довіру. Але ми маємо й отримати, і заради неї впроваджуватимемо
перспективну реформу в життя – день за днем, крок за кроком, із року в
рік. і люди, зрештою, нам завдячуватимуть».

За словами В. Ф. Януковича, область готова розпочати реформу, і сам він
з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Голова правління Пенсійного фонду України Б.О. Зайчук підхопив слова
донецького губернатора про готовність регіону, мовляв, не випадково ж
Донеччину було обрано для проведення нинішньої наради. Він розповів про
хід пенсійної реформи в нашій державі. «Головне завдання, – підсумував
Борис Олександрович, – переконати в необхідності перетворень молодь. Ось
хто справді стає володарем своєї долі. Зрозуміло, що кожен має при тому
сам себе і захищати».

З цим не можна не погодитись. Дійсно, молоді ще не обпеклись, вони
здатні швидше сприйняти реформу. Тільки повна відвертість влади і
абсолютна прозорість законодавства гарантують реформі успіх. Люди ж
старшого віку небезпідставно кажуть: «Ми собі вже накопичували усе життя
по копійчині, відкладали їх на ощадні книжки, а де тепер ці гроші.
Розмова про їх повернення розпочинається щоразу напередодні чергових
парламентських або президентських виборів, а віз і досі на місці». І
поки ці збереження на чорний день (а він для багатьох якраз тепер і
настав) не будуть повернуті знедоленим, ні про який новий кредит довіри,
вважають ветерани, не може бути й мови. Мали справу ці люди, окрім того,
з відомими пірамідальними трастами і пенсійними фондами.

Чим краще нинішній? Які гарантії?

Ми маємо з повною відповідальністю переконати народ, що ні про яке
обдурювання на цей раз не йдеться, немає й натяку на можливе ошукування.
Головне – довести це кожному. Інакше – така думка неодноразово
повторювалася в залі засідання, – без пенсійної реформи не вдасться
вивести Украду з економічної кризи.

Б.О. Зайчук розповів про перші зрушення у свідомості наших
співвітчизників, зокрема підприємців. Навів факти, коли деякі «фірмачі»,
котрі до останнього часу оголошували себе «неплатоспроможними», бо
нібито не займались активною підприємницькою діяльністю і тому не
сплачували пенсійних внесків, після того, дізнались, що їхнім
працівникам у майбутньому в такому разі нічого не «світить», почали
виходити з «тіні». Одна така «зовсім бідненька» організація нещодавно
внесла до Фонду одразу 500 тисяч гривень. І це, на думку його голови,
правильний і цілком розсудливий вчинок, який має бути прикладом для
всіх, хто ще знаходиться в «тіні».

І.Я. Сахань, Міністр праці та соціальної політики України, підкреслив,
що в нашій країні діятиме змішана – солідарна і нагромаджувальна
система.

Спеціалісти вивчили кращі світові здобутки в пенсійному забезпеченні, і
саме на них спиратимуться в реформаторській роботі на батьківщині.

Віце-прем’єр України В.П. Семиноженко, який демократично головував на
засіданні, наголосив на важливості тісного співробітництва уряду з
Верховною Радою у питаннях пенсійної реформи. «Ми не намагаємось тиснути
на неї, тим паче в чомусь звинувачувати її, ми готові вислухати, що
дотепер було зроблено не так, як треба, і що мусимо виправити. Абсолютна
прозорість, про що вже багато говорилось, потрібна на всіх рівнях і у
відносинах між законодавцями та урядом – у першу чергу!»

Розділ I. Основні функції та завдання Пенсійного фонду України

1.1 Історія виникнення Пенсійного фонду України

Пенсійний фонд України є центральним органом державної виконавчої влади,
підвідомчим Кабінету Міністрів України. Керівництво діяльністю Пенсійний
фонд здійснює правління фонду, чисельність і склад якого затверджується
Кабінетом Міністрів України.

Пенсійний фонд здійснює керування фінансами пенсійного забезпечення і
власне кажучи виступає гарантом стабільності державної системи
пенсійного забезпечення. Він діє в Україні як самостійна
фінансово-банківська система з 1992 р. Фонд створений на базі
Українського республіканського відділення колишнього Пенсійного фонду
СРСР. Його статус, задачі і функції спочатку були визначені Положенням
про Пенсійний фонд, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 1992 р. [22], а в новій редакції – від 1 червня 1994 р.
[23].

Основною задачею Пенсійного фонду є збір, акумулювання засобів
(страхових внесків) і фінансування витрат по виплаті пенсій і допомог,
тобто формування і цільове використання бюджету Фонду. З 1995 р. бюджет
Фонду включається в державний бюджет країни. По оцінках фахівців частка
витрат Пенсійного фонду в структурі державного бюджету країни складає
приблизно 16 відсотків.

Засобами Фонду є обов’язкові страхові внески підприємств, організацій і
громадян. Розмір (тариф) страхових внесків встановлений Постановою
Верховної Ради України від 17 червня 1993 р. [24] зі зміною і
доповненням від 7 лютого 1996 р. [25]. Цим нормативно-правовим актом
установлений диференційований підхід до сплати страхових внесків.
Підприємства, установи й організації сплачують обов’язкові страхові
внески в розмірі 37 відсотків від загального фонду винагороди,
виплачуваної працівникам, а самі працівники вносять один відсоток своєї
зарплати. Для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, у тому
числі адвокатів, їхніх помічників приватних нотаріусів і інших громадян,
діяльність яких заснована на приватній власності фізичної особи і
винятково на його праці, установлений тариф страхових внесків у розмірі
3 відсотки від суми доходу. Якщо громадянин-підприємець працює за
договором цивільно-правового характеру, то підприємство, що оплачує йому
винагороду, зобов’язано платити страхові внески в розмірі 33,3 відсотки
від суми винагороди. З загальної суми нарахованих страхових внесків у
Пенсійний фонд направляється 88 відсотків, а у Фонд соціального
страхування 12 відсотків. Такий порядок розподілу відрахувань пенсійне
забезпечення і соціальне страхування встановлене постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1995 р. [26].

Пенсійний фонд відповідно до покладеного на нього завданнями:

1) організує і контролює роботу органів Пенсійного фонду по забезпеченню
дотримання вимог законодавства про державне соціальне страхування; веде
облік платників обов’язкових страхових внесків і інших платежів у
Пенсійний фонд перевіряє правильність призначення і виплати пенсій і
допомоги забезпечує фінансування витрат на виплату пенсій; веде
статистичну і бухгалтерську звітність;

2) розробляє проект бюджету Пенсійного фонду і разом з іншими
зацікавленими відомствами представляє його на розгляд Кабінету Міністрів
України;

3) бере участь у підготовці пропозицій по удосконалюванню законодавства
про соціальне страхування, у тому числі про пенсійне забезпечення, а
також у розробці проектів нормативних актів з цих питань;

4) видає в межах своєї компетенції положення, інструкції, роз’яснення,
методичні рекомендації з питань обліку платників обов’язкових внесків у
Пенсійний фонд, числення і сплати цих внесків, порядку використання й
обліку засобів Пенсійного фонду;

5) забезпечує діяльність органів Пенсійного фонду, проводить ревізії і
перевірки їхньої роботи, за результатами яких уживає необхідних заходів;

6) організує професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників
органів Пенсійного фонду, узагальнює і поширює досвід роботи;

7) забезпечує розробку і впровадження автоматизованих робочих місць,
автоматизовану обробку інформації в системі Пенсійного фонду; організує
роботу зі створення єдиного державного банку даних про платників
обов’язкових страхових внесків у Пенсійний фонд;

8) інформує громадськість про свою діяльність;

9) взаємодіє в питаннях, що знаходяться в його компетенції, з
міністерствами, відомствами, органами місцевої державної виконавчої
влади, підприємствами, установами й організаціями;

10) здійснює відповідно до чинного законодавства виплату пенсій
громадянам України, що переїхали на постійне проживання за кордон, а
також іноземним громадянам, що постійно проживають в Україні.

Пенсійний фонд забезпечує:

— фінансування витрат на виплату пенсії відповідно до Законів «Про
пенсійне забезпечення», «Про статус і соціальний захист громадян, що
постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи»;

— виплату пенсій військовослужбовцем і працівникам органів внутрішніх
справ термінової служби;

— допомоги на дітей;

— інші витрати, фінансування яких відповідно до чинного законодавства
покладено на Пенсійний фонд;

— фонд бере участь у фінансуванні державних, регіональних і обласних
програм соціальної підтримки пенсіонерів, в організації міжнародного
співробітництва в сфері пенсійного забезпечення.

Кошти Пенсійного фонду зберігаються на окремих поточних
рахунках і субрахунках в установах банків, використовуються винятково по
призначенню і вилученню не підлягають. Перерахування коштів на пенсійне
забезпечення перераховуються безпосередньо через відділення зв’язку чи
ощадні банки, де й одержують свої пенсії пенсіонери.

Пенсійний фонд і його органи на місцях, обласні управління і районні
відділи наділені правом стягнення в безперечному порядку не внесених у
фонд страхових внесків разом з нарахованою пенею, а також застосовувати
інші санкції, зокрема, накладати адміністративні стягнення (штрафи) на
посадових осіб [27].

Проте, стабільність Пенсійного фонду увесь час перебуває під
загрозою. Значне число підприємств, установ, організацій і
громадян-підприємців ухиляється від сплати страхових внесків. Це
приводить до перевищення витрат фонду над доходами і вимагає дотацій з
державного бюджету і залучення банківських кредитів.

Основні види джерел пенсійного права і їхня загальна характеристика.

Як уже відзначалося, види нормативно-правових актів, що регулюють
пенсійні відносини, прийнято розрізняти по органах, що їх приймають, а
зміст їхній визначений Конституцією України. Розглянемо окремі види
нормативно-правових актів прийнятих органами законодавчої і центральної
виконавчої влади.

Закони України. У рамках Конституції України Верховною Радою України
прийняті закони:

– «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.;

– «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців і осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р.;

– «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали в результаті
Чорнобильської катастрофи» від 19 грудня 1991 р.;

– «Про статус ветеранів війни, гарантіях їхнього соціального захисту»
від 22 грудня 1995 р.;

– «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці й інші
громадяни похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р.;

– «Про державну допомогу родинам з дітьми» від 21 листопада ,1 992 р. та
інші.

Усі вони мають вищу юридичну чинність стосовно до інший
нормативно-правових актів, визначають їхній характер і в значній мірі
зміст.

В області пенсійного забезпечення важлива роль належить
Закону «Про пенсійне забезпечення», прийнятому Верховною Радою України 5
листопада 1991 р. Закон складається з вступної частини і п’яти розділів.

Розділ 1. «Загальні положення», У ньому зазначене коло осіб, що мають
право на державне пенсійне забезпечення, порядок звернення за
призначенням пенсії й органи, що призначають пенсії, також засобу на
виплату пенсій.

Розділ ІІ. «Трудові пенсії”. Загальні і пільгові умови їхнього
призначення, нарахування виробничого стажу і нарахування і виплата
пенсій.

Розділ ІІІ. «Соціальні пенсії». Право на ці пенсії і їхні
розміри.

Розділ IV. «Порядок і умови перерахунку пенсій»

Розділ V. «Відповідальність підприємств, організацій і громадян. Рішення
спорів по пенсійних питаннях».

Цей Закон є основним актом в області пенсійного забезпечення, що
гарантують усім непрацездатним громадянам України право на матеріальне
забезпечення за рахунок засобів Пенсійного фонду шляхом надання трудових
і соціальних пенсій.

Закон «Про пенсійне забезпечення» певною мірою визначив компетенцію
Кабінету Міністрів України в області регулювання пенсійного забезпечення
непрацездатних громадян. На виконання цього Закону Кабінет Міністрів
України прийняв цілий комплекс нових підзаконних актів, визнавши
утратившими юридичну чинність для України значне число рішень Уряду
Української РСР по пенсійних питаннях, що діяли в часи колишнього СРСР
[1].

Укази Президента України. По своїй важливості вважаються другим після
законів видом нормативних актів. Джерелами пенсійного права є ті укази,
у яких містяться правові норми, що регулюють відносини по пенсійному
забезпеченню. Одним з перших указів у цій області був Указ Президента
України від 27 грудня 1991 р. «Про соціальний захист населення в умовах
лібералізації цін» [2], яким, уперше після прийняття Закону «Про
пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р., був збільшений розмір
державних пенсій, призначених до 1 січня 1992 р. на 100 відсотків.

У 1991-1996 рр. був прийнятий цілий ряд указів про адресну допомогу з
боку держави малозабезпеченим непрацездатним громадянам [3], про
підвищення розмірів сукупного доходу і цільової грошової допомоги
малозабезпеченим громадянам [4], про статус ветеранів військової служби,
гарантіях їхнього соціального захисту [5] і інші.

У правовому полі указів і розпоряджень Президента України маються
акти організаційно-правового характеру, що передбачають поліпшення
діяльності органів соціального захисту населення і їхнє фінансування.

За своїм характером укази Президента України підрозділяються на
нормативні, тобто правові норми, що встановлюють, і індивідуальним,
адресованим конкретним виконавцям. Укази першого виду є власне кажучи
підзаконними актами і приймаються з питань, що відноситься до
компетенції Президента України, визначеною Конституцією.

Джерелами пенсійного права є міжнародні договори (угоди), що
Україна уклала з рядом закордонних країн чи приєдналася до них чи в
порядку правонаступництва підтвердила свої зобов’язання по міжнародних
договорах колишнього СРСР про співробітництво в області соціального
забезпечення і на який дана згода Верховної Ради України.

Одним з таких договорів є Угода «Про гарантії прав громадян
держав-учасників Співробітництва Незалежних Держав (СНД) в області
пенсійного забезпечення» від 13 березня 1992 р. [6]. Цією угодою
передбачено, що пенсійне забезпечення громадян держав СНД здійснюється
по законодавству держави, на території якого вони проживають. Усі
витрати, зв’язані зі здійсненням пенсійного забезпечення несе державу,
що надає забезпечення. Взаємні розрахунки не виробляються, якщо інше не
передбачено двосторонніми угодами.

Призначення пенсій громадянам СНД призначається за місцем
проживання. Для встановлення права на пенсію, у тому числі пенсій на
пільгових умовах і за вислугу років громадянам СНД, враховується
виробничий стаж, придбаний на території кожного з цих держав, а також на
території колишнього СРСР за час до вступу в силу цієї угоди. Обчислення
пенсій розраховується з заробітку (доходу) за період роботи, що
зараховується у виробничий стаж.

При переселенні пенсіонера в межах держав СНД виплата
пенсії по колишньому місці проживання припиняється, якщо пенсія того ж
виду передбачена законодавством держави по новому місці проживання
пенсіонера з дотриманням умов, передбачених угодою. Учасниками,
підписавшими вказану угоду є: Арменія, Білорусія, Казахстан, Киргистан,
Російська Федерація, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан та Україна.

Україна підписала і ратифікувала Угоду між
державами-учасниками Співдружності Незалежних Держав «Про взаємне
визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної
війни, учасників бойових дій на території інших держав і родин загиблих
військовослужбовців» від 15 квітня 1994 р. [7]. Окремі питання
пенсійного забезпечення регулюються і двосторонніми угодами України і
Російської Федерації. Наприклад, Тимчасовою угодою між урядами України і
Російської Федерації від 15 січня 1993 р. «Про гарантії прав громадян,
що працювали в районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до
районів Крайньої Півночі» [8]. Російська сторона взяла на себе
зобов’язання про пенсійне забезпечення громадян, що проживають нині в
Україні, але раніше працювали в несприятливих кліматичних умовах на
території Російської Федерації. Це означає, що Пенсійний фонд Російської
Федерації буде перераховувати Пенсійному фонду України необхідні засоби
для виплати пенсіонерам пенсії або частини її в залежності від
тривалості виробничого стажу, виробленого в зазначених районах.
Аналогічні угоди про співробітництво в області соціальної захисту та
пенсійного забезпечення громадян у 1995 році укладені між Україною і
Республікою Вірменія, Україною й Азербайджанською республікою, Україною
і Молдовою і ратифіковані Верховною Радою України [9]. Відповідно до
Конституції України міжнародні угоди є частиною національного
законодавства України і застосовуються відповідно до норм, установленими
для цього виду актів.

В області пенсійного забезпечення дотепер частково діє ряд
нормативних актів, прийнятих державними органами, що існували в
колишньому СРСР. До них, зокрема, відносяться окремі роз’яснення
Госкомтруда СРСР, Положення порядку забезпечення посібниками по
державному соціальному страхуванню, затверджене Постановою Президії
ВЦСПС від 12 листопада 1984 р., Правила обчислення безперервного стажу
робітників та службовців при призначенні допомоги по державному
соціальному страхуванню і деякі інші акти. Однак застосування цих актів
може бути лише в тих випадках, якщо вони не суперечать законодавству
України і відповідають вимогам Закону «Про правонаступництво України»
від 12 вересня 1991 р. [10].

Постанови Кабінету Міністрів України. Ці акти відносяться до
категорії підзаконних актів і приймаються на основі й у виконання
законів і Указів Президента України. Однак під законність нормативних
актів Кабінету Міністрів України зовсім не означає, що цей орган вправі
видавати акти лише по тим питанням, що якоюсь мірою регулюються законом.
Повноваження Кабінету Міністрів України значно ширші. Кабінет Міністрів
України видає різні акти. Одні з них приймаються за доручення Верховної
Ради, Президента України, інші – без таких доручень, якщо дозвіл даного
питання не відноситься виняткової компетенції Верховної чи Ради
Президента України. Це повною мірою відноситься і до нормотворчої
діяльності Кабінету Міністрів України в області пенсійного забезпечення
непрацездатних громадян.

За дорученнями, що міститься в законах і постановах Верховної Ради
України, Кабінет Міністрів прийняв ряд рішень: про створення Пенсійного
фонду України [11], про затвердження Положення про Міністерство
соціальної захисту населення України[12], Положення про медико-соціальну
експертизу [13]; визначив порядок відрахування коштів на соціальне
страхування і пенсійне забезпечення [14], а також механізм коректування
і перерахунку державних пенсій до введення в чинність Закону України
«Про пенсійне забезпечення» [15].

Кабінет Міністрів України видав нормативно-правові акти з
питань пенсійного забезпечення й обов’язкового особистого страхування
військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури і
митних органів [16].

Велику групу нормативно-правових актів складають постанови Кабінету
Міністрів України про пенсійне забезпечення за вислугу років 17, про
пільгові умови виходу на пенсію окремих категорій працівників, зайнятих
на роботах зі шкідливими і тяжкими умовами праці, нарахування і
підтвердження виробничого стажу [18].

Особливе значення мають нормативно-правові акти Кабінету
Міністрів України про періодичну зміну і становлення нових розмірів
пенсій у зв’язку зі зміною рівня інфляції. Тільки в 1996 році (у січні,
березні і липні) було прийнято три пакети постанов Кабінету Міністрів
про підвищення розмірів пенсій [19]. За минулі п’ять років чинності
Закону «Про пенсійне забезпечення» було видано більш двох десятків
різних за назвою і змістом постанов про коректування, перерахунок і
збільшення розмірів пенсій.

Роз’яснення Міністерства соціального захисту населення
України. По характеру нормативного змісту їх можна розділити на дві
групи. До першого відносяться роз’яснення, видавані Міністерством
відповідно до наданого йому Верховною Радою України правом давати
роз’яснення з питань застосування Закону України «Про пенсійне
забезпечення» [20]. По своєму змісті такі роз’яснення носять характер
офіційного тлумачення норм пенсійного забезпечення, оскільки даються
уповноваженим на те органом. Вони є обов’язковими для всіх підприємств,
установ і організацій, що застосовують норми пенсійного права, і мають
велике значення, тому що сприяють однаковому і правильному застосуванню
норм цього права на всій території України.

Роз’яснення подібного виду найбільш характерні для першого років після
вступу в силу Закону «Про пенсійне забезпечення”. Природно, що
роз’яснення, видавані в порядку офіційного тлумачення, не містять нових
правових норм, а лише визначають порядок застосування діючих норм,
установлених законом.

Роз’яснення другої групи носять управлінско-методичний характер і
видаються Міністерством у межах своєї компетенції у формі наказів і
інструкцій з питань діяльності підлеглих йому органів соціальної захисту
населення, що входять у систему Міністерства.

Інші нормативно-правові акти. До їхнього числа відносяться
акти, прийняті іншими центральними органами і являються джерелами
пенсійного права: окремі акти, видані Міністерством охорони здоров’я,
Міністерством праці України, Міністерством фінансів, Національним банком
і Пенсійним фондом України. Вони мають значення при рішенні соціальних
питань. Наприклад, огляду громадян і встановлення їм інвалідності,
визначення характеру професійних захворювань регулюються в основному
нормативно-правовими актами, прийнятими Міністерством охорони здоров’я
України [21].

У пенсійному праві функціонує незначне число локальних
нормативних актів, прийнятих підприємствами й організаціями в порядку
стимулювання трудової діяльності громадян. Такі акти характерні для
колективних сільгосппідприємств, творчих організацій
(театрально-видовищних колективів об’єднань композиторів і
письменників). Вони передбачені ст. 9 Кодексу законів про працю України,
у якій записано, що підприємства, установи, організації в межах своїх
повноважень за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові в
порівнянні з законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для
своїх працівників.

Відповідно до Указу Президента України від 25 травня 1994 року «Про
пенсійне забезпечення окремих посадових осіб», пільгові пенсії
призначають колишній партійній і радянській номенклатурі, а також, за
окремими рішеннями, особам, які мають персональні заслуги: від
колишнього губернатора до шеф-кухаря престижної їдальні чи санаторію
(так звані «персики»). Одне слово, це десь нагадує ситуацію. яка ще
недавно була в одній з латиноамериканських країн, де пільгові пенсії
призначались сенаторам, дружинам сенаторів, а також родичам сенаторів та
родичам дружин сенаторів. До речі, питання пенсійного забезпечення
окремих посадових осіб, за Конституцією України, не може регулюватись
указами Президента. Отже. згаданий указ мусив би бути приведеним до
вимог Конституції ще 5 років тому.

Найменший розмір пенсій був 66,23 грн. на початок 2000 року і 80,76 грн.
на початок 2001го, натомість найвищий розмір пенсій у народних депутатів
України – відповідно 506,69 грн. і 1103,53 грн., або, порівняно з
простими смертними, перевищення пенсійних виплат у народних депутатів
становило в 2000 році 7,6 і в 2001 -му майже 13,7 разу. Лише за один рік
середня пенсія , народних депутатів України зросла більш як у два рази.
Щодо інших категорій пенсіонерів, то це перевищення становило від 1,2
(учасники ліквідації Чорнобильської аварії до майже 5 разів (прокурори).

Ще більша амплітуда коливання між фактичними розмірами мінімальних
пенсій, призначених за Законом України «Про пенсійне забезпечення», та
максимальних пенсійних виплат відповідно до інших законодавчих актів.

У 1999 році розмір найменшої і найвищої пенсійної виплати коливався як 1
до 25, тобто від 46 (малозабезпечені) до 1161 гривні (чорнобильці), а в
2000-му – як 1 до 31, або від 58 до 1800 гривень (науковці) . Тобто з
одного .суспільного «казана» один черпає чайною ложкою, а інший –
великим черпаком. За світовою практикою, співвідношення між максимальною
та мінімальною пенсіями за однакового періоду перебування в солідарній
пенсійній системі не перевищує 3 – 4 рази.

Такий колосальний розрив у розмірах пенсійного забезпечення окремих
категорій пенсіонерів, що склався в Україні, не може бути виправданий
жодним трудовим внеском або особливими заслугами перед народом України
чи якими іншими аргументами . Його можна лише пояснити наявністю, як
було сказано вище великих пільгових умов щодо призначення пенсій
окремим кастовим групам працівників, без урахування обмежень на
максимальний розмір пенсій.

Отже, аналіз викладених фактів свідчить, що замість побудови пенсійної
системи за однаковими для всіх громадян принципами, узаконено поділ
українського суспільства за соціальною нерівністю на тих, хто ледь
животіє, з одного боку, та купкою щасливчиків, з другого. Безперечно,
така соціальна політика прямує до кланового панування та пригнічення
одних соціальних груп іншими, вона не може сприяти – згуртуванню
українського суспільства , скоріше навпаки – вона заповідає соціальну
напругу в державі, а народові – занепад та тотальне зубожіння. За такий
стан справ з пенсійним забезпеченням, а точніше – безладдя в проведенні
пенсійної політики, мають нести відповідальність насамперед народні
депутати України, оскільки за Конституцією України питання форм та видів
пенсійного забезпечення віднесені до виняткової компетенції Верховної
Ради України.

Як свідчить міжнародний досвід, пенсійна система має гарантувати
громадянам пенсійного віку, які не в змозі більше працювати, компенсацію
втраченого заробітку у вигляді адекватного розміру пенсії. Адекватний
розмір пенсії означає, що вона прямо залежить від тривалості страхового
(трудового) стажу та сплачених протягом усієї трудової діяльності
внесків. Всі працівники, які сплачують однакові внески, мають отримувати
й однакові пенсії. Це один, з найголовніших принципів соціальної
справедливості. Одначе здійснена в минулому році диференціація розмірів
страхових внесків залежно від заробітку для окремих категорій
працівників лише символічно перекриває витрати на одержання надвеликих
розмірів пенсій ) аж ніяк не відповідає принципу соціальної
справедливості.

Одним із кроків до розв’язання соціальної справедливості в пенсійному
забезпеченні можна розглядати подані народними депутатами України
Н.Вітренко і В.Марченком пропозиції про внесення змін до Закону України
«Про пенсійне забезпечення», які нині обговорюються у Верховній Раді
України та готуються до другого читання. За цими, пропозиціями
пропонується скасувати всі види пенсій, призначені на пільгових умовах.
Натомість мінімальний розмір пенсій для всіх громадян пропонується
встановити у розмірі прожиткового мінімуму, визначеного для осіб які
втратили працездатність (сьогодні це 248 гривень 77 копійок). Цей розмір
пенсій має підвищуватись у зв’язку: збільшенням розміру прожиткового
мінімуму.

Чи мають право на існування згадані пропозиції? Безперечно. В ідеальному
варіанті рівень пенсійних виплат має, з одного боку, бути достатнім для
запобігання бідності серед людей літнього віку, з другого – зберегти,
якщо це можливо, такий рівень життя пенсіонерів, який у них був під час
активно трудової діяльності. Безкоштовних пенсій, однак, як і
безкоштовних обідів, не буває.

За розрахунками Пенсійного фонду, на реалізацію запропонованої програми
Вітренко – Марченко потрібно відшукати додаткові кошти – 44 млрд. грн.
або збільшити тариф збору на пенсійне страхування (соціальний податок на
фонд заробітної плати) з 34 до 96 відсотків, або збільшити загальні
податки в Державному бюджеті з 23,5 млрд. грн, (ця сума зафіксована в
доходній частині Держбюджету на 2001 рік) до 67,5 млрд.грн. Звичайно,
якщо виборці погодяться на триразове підвищення податків, тоді, можливо,
пропозицій згаданих депутатів заслуговуватимуть на увагу. В противному
разі це буде популізм, бо красивими обіцянками вимощена дорога в пекло.
То який вихід із цього положення. Його запропоновано ще в квітнi 1998
року указом Президента України шляхом проведення структурної пенсійної
реформи. У межах цієї стратегії Кабінет Міністрів України розробив та
подав до Верховної Ради України два законопроекти з пенсійної реформи.

Безперечно, підвищення розмірів пенсій можна здійснити насамперед за
рахунок поступового, крок за кроком, скасування обмеження максимального
розміру пенсій одночасно з реалізацією заходів пенсійної реформи, а
саме:

— завершення всього комплексу робіт щодо запровадження системи
персоніфікованих даних для обліку трудового стажу і заробітної плати,
які використовують для обчислення пенсій;

— завершення процесу розмежування джерел фінансування пенсійних виплат;

— поступового підвищення пенсійного віку і призначення вищих пенсій у
разі пізнішого виходу на пенсію;

— зарахування трудового стажу лише за періоди, протягом яких
сплачувались пенсійні внески;

— обчислення пенсій на основі середньої зарплати, визначеної за весь
період трудового стажу;

— поступового припинення фінансування пільгових пенсій, які надалі
будуть сплачуватись не за рахунок страхових внесків, а з інших джерел;

— спрямування частини внесків до загальнообов’язкової накопичувальної
системи у разі створення відповідних умов.

Запровадження індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунків
(обов’язкових чи добровільних) означає додати до чинної солідарної
системи ще одну підпору, завдяки якій вся пенсійна система твердо
стоятиме на ногах. Це також означає диверсифікацію джерел фінансування
пенсій та їх поступове підвищення.

За розрахунками, солідарна пенсійна система не спроможна забезпечити
пенсію розміром навіть у 40 відсотків середньої заробітної плати. Отже,
щоб майбутні пенсіонери стали не на словах, а на ділі заможними людьми,
вже сьогодні потрібно дбати про проведення радикальної пенсійної
реформи, яка змінила б саму структуру пенсійної системи та створила
умови для поступового збільшення розмірів пенсій.

Однак у фахівців виникає багато сумнівів щодо здатності нинішнього
складу Верховної Ради до радикальних кроків у проведенні пенсійної
реформи.

1.2 Порівняння Пенсійної системи в країнах Європи та СНД.

На початку перехідного періоду (1990-1994 роки) всi країни Східної
Європи та Середньої Азії мали відреагувати на тиск, спричинений
скороченням пенсійних внесків та зростанням чисельності пенсіонерів. У
багатьох країнах проблема несплати пенсійних внесків (внаслідок переходу
економіки в тіньовий сектор) ще більше загострила финансовi та політичні
проблеми. Ці економічні потрясіння були настільки глибокими, що всім
країнам довелося вносити зміни до нормативно-правової бази, на яку
спиралася солідарна пенсійна система. Причому тягар деяких змін
покладався переважно на плечі пенсіонерів і літніх працівників.

Загалом, чим кращим був економічний стан країни на початку
перехідного періоду, тим захищенiшими від змін виявилися пенсіонери.
Однак усі країни мусили модифікувати правила розрахунку та підвищення
пенсій для стримування зростання витрат, іншою важливою зміною стало
підвищення пенсійного віку. Більшість країн зуміла розпочати поступове
підвищення фактичного віку виходу на пенсію. Так, наприклад, Молдова
поступово піднімає пенсійний вік до 65 років для чоловіків і 60 – для
жінок, Литва – до 62 і 60 років, Латвія – до 60 і 60 років, Естонія – до
63 і 63 років, Вірменія – до 65 і 63 років, Казахстан – до 63 і 58
років, Угорщина – 62 і 62 років, Словенія – 65 і 60 років, Чехія – 62 і
61 років. В одному випадку – в Грузії – обставини вимагали дуже різкого
підвищення пенсійного віку, тому Грузія підняла пенсійний вік для
чоловіків до 65 і жінок до 60 років (тобто відразу на п’ять років)
протягом однієї доби.

Деякі країни змогли вирішити проблему існування та фінансового
забезпечення дострокових (пільгових) пенсій. До проведення реформ
такі пенсії майже в усіх країнах виплачувалися пільговим категоріям
громадян за рахунок інших громадян. При проведенні багаторівневої
пенсійної системи фінансування стало здійснюватися за рахунок
роботодавців через приватні пенсійні фонди третього рівня пенсійного
забезпечення або за рахунок держави (окремо від фінансування звичайних
пенсій, що виплачуються в солідарній системі). Деяким країнам
вдалося використати початковий період проведення пенсійної реформи для
внесення змін у формули нарахування пенсійних виплат. Інші почали
руйнувати державну монополію солідарної системи, впроваджуючи
добровільне приватне пенсійне забезпечення, яке заохочувало громадян до
відкладання коштів.

Країни також приймали рішення про перехід від однорiвневої
солідарної пенсійної системи, яка грунтується на тому, що теперішнє
покоління працюючих утримує своїми внесками теперішнє покоління
пенсіонерів, до багаторівневої пенсійної системи. Розглядаючи
можливі шляхи реформування пенсійних систем, східноєвропейські країни
мали продумати взаємодію між пенсійним забезпеченням, фіскальною
політикою держави та економічним розвитком, а також переглянути
соціальні пріоритети. Отож частина обов’язкових внесків із солідарної
пенсійної системи була спрямована до приватних фінансових установ –
пенсійних фондів, які відкривають для кожного працівника персональний
рахунок обліку внесків (система пенсійного забезпечення, яку часто
називають «другим рівнем») та інвестують нагромаджені кошти задля
отримання прибутку. Таким чином, остаточна пенсія особи складається з
виплат «першого рівня» (з солідарної пенсійної системи) і виплат
«другого рівня» (за рахунок нагромаджених коштів у приватних пенсійних
фондах та отриманого інвестиційного доходу).

Чому більшість країн обрала багаторівневу пенсійну систему? Бо
персональні пенсійні рахунки другого рівня стимулювали трудову
діяльність та сплату внесків на пенсійне забезпечення. Брався до уваги й
той факт, що розмір трудових доходів, котрий впливає на розмір
солідарної пенсії, та інвестиційний доход, який суттєво змінює розмір
виплат другого рівня, є мінливими впродовж трудової діяльності
конкретної особи. Тому багаторівневі пенсійні системи дозволяють
зменшити ризик.

Кошти, заощаджені в нагромаджувальній пенсійній системі та
розумно інвестовані у виробництво, можуть створити кращі умови для
економічного розвитку країни.

Другий рівень пенсійної системи вже запроваджено в чотирьох країнах
Центральної та Східної Європи. В Угорщині відповідне законодавство
набуло чинності 1998 року. Частина пенсійних внесків (шість відсотків
фонду заробітної плати) від 2,1 мільйона працівників, котрі здебільшого
мають вік до 40 років і складають половину чисельності робочої сили,
направляється в недержавні пенсійні фонди та інвестується далі
приватними компаніями з управління пенсійними фондами. А от охоплення
нагромаджувальною пенсійною системою працівників, котрі тільки починають
працювати, є обов’язковим.

1999 року в Польщі працівникам у віці від 30 до 50 років надали
можливість добровільно вирішити, чи направляти п’яту частину своїх
загальних пенсійних внесків (7,2 відсотка фонду заробітної плати)
новоствореним недержавним пенсійним фондам. Працівники у віці до 30
років автоматично стали учасниками нової пенсійної системи другого
рівня. Зараз багаторівневою пенсійною системою у Польщі охоплено понад
вісім мільйонів осіб.

У Латвії 2000 року запроваджено другий рівень з відносно меншим обсягом
відрахувань – два відсотки фонду заробітної плати. А в Хорватії другий
рівень (п’ять відсотків фонду заробітної плати) почне функціонувати з 1
січня 2002 року.

У деяких країнах другий рівень пенсійного забезпечення знаходиться у
стадії впровадження або така можливість обговорюється. В Болгарії та
колишній югославській республіці Македонія ухвалено закони щодо введення
другого рівня в перспективі, але фактичне запровадження цього рівня і
розмір внесків до нього залежатимуть від економічного розвитку країни.

Питання про можливість запровадження нагромаджувальної пенсійної
системи активно обговорюється також в Естонії, Литві та Словаччині. В
Румунії урядова робоча група, яка розробляє законопроект про введення
другого рівня пенсійного забезпечення, запропонувала направляти до
другого рівня 10 відсотків загального пенсійного внеску. А уряд Росії
оприлюднив план реформи, котрий передбачає невеликий відсоток
відрахувань до другого рівня пенсійного забезпечення.

Перша модель – повністю приватизованого пенсійного
забезпечення – грунтується на тому, що внески до другого рівня
спрямовуються і в недержавні пенсійні фонди, обрані самими
застрахованими особами. Подальше адміністрування персоніфікованих
пенсійних рахунків здійснюється приватними компаніями, які мають
спеціальний дозвіл (ліцензії) та наймаються пенсійними фондами.

У другій моделі – напівприватизованого пенсійного забезпечення
— кошти збираються державними органами та направляються у спеціальний
державний фонд. Його адміністрування (зокрема ведення персоніфікованих
пенсійних рахунків) здійснюється державною інституцією. Але інвестування
накопичених коштів здійснюється приватними ліцензованими компаніями,
обраними на відкритих конкурсах (тендерах).

В обох моделях за державою залишається важлива функція контролю та
нагляду: державні органи видають відповідні ліцензії, проводять
необхідні перевірки, збирають звіти та можуть відібрати ліцензії у разі
виявлення порушень законодавства або надання послуг низької якості.

Деякі країни, приміром, Угорщина, Хорватія та Литва, також намагалися
вдосконалити формули розрахунку розміру пенсій у солідарній системі.
Інший, фундаментальніший підхід, полягав у запровадженні так званих
умовно-нагромаджувальних пенсійних рахунків. Застосування таких рахунків
виявилося ефективними у країнах, де реформування солідарної системи не
знаходило підтримки. А саме, не сприймалися пропозиції про врахування
при обчислені розміру пенсії заробітної плати за весь період трудової
діяльності, врахування зростання тривалості життя та (можливо) зменшення
народжуваності.

Серед країн з перехідною економікою приклад проведення реформи через
запровадження умовно-нагромаджувальних пенсійних рахунків подали Латвія
і Монголія. Вони застосували метод проведення реформи, розроблений
Швецією. Починаючи з 1998 року, латвійську пенсійну систему перетворено
в нову систему на основі персональних пенсійних рахунків. Розмір
пенсійних внесків, які обліковуються на умовно-нагромаджувальних
рахунках, коригується відносно рівня зростання середньої заробітної
плати в країні. Розмір пенсії кожної особи залежить від
умовно-нагромадженої суми, облікованої на персональному пенсійному
рахунку, які ділять на середню тривалість життя для особи пенсійного
віку в момент виходу на пенсію. Отже, система автоматично реагує на
зміни у базі внесків та середньої тривалості життя.

Використання умовно-нагромаджувальних рахунків заохочує до продовження
трудової діяльності після досягнення пенсійного віку й відкладення
початку отримання пенсії з метою її пізніше в більшому розмірі.
Наприклад, відкладення виходу на пенсію після досягнення 62 чи 63 років
і робота впродовж ще одного року дають підвищення розміру пенсії на
вісім-дев’ять відсотків, тоді як у більшості традиційних формул
розрахунку пенсії підвищення у подібному випадку становить, зазвичай,
лише два-три відсотки. Найпоширеніші системи пенсійного забезпечення
складаються з трьох рівнів: перший – обов’язковий солідарний; другий –
обов’язковий нагромаджувальний; третій – добровільний нагромаджувальний.

У третьому рівні беруть участь особи, котрі бажають на пенсію достроково
або після виходу на пенсію мати рівень пенсійного забезпечення вищий,
ніж той, що можна отримати за рахунок обов’язкових страхових внесків на
соціальне забезпечення. Другий рівень має неоднозначний характер. З
точки зору методу фінансування пенсій другий рівень, як і третій, є
нагромаджувальний. З точки зору виконуваних соціальних функцій він, як
і перший, є обов’язковий і фінансується в рамках єдиної ставки страхових
внесків на соціальне забезпечення. Хоча другий рівень має ознаки
приватної власності, він є часткою загальної системи державного
соціального забезпечення.

Третій рівень є повністю приватним, добровільним та грунтується на
приватних (недержавних) пенсійних фондах, з якими громадяни за власним
бажанням укладають пенсійні контракти. Внески до таких пенсійних фондів
можуть робитися як за рахунок працівників, так і за рахунок їхніх
роботодавців, або й тих, й інших одночасно. Особливо велику увагу
приватні пенсійні фонди мають в Угорщині, Чехії та Польщі. Але й в
інших країнах дедалі більша частина населення робить заощадження на
старість саме в недержавних інституціях.

Але як і в другому, так і в третьому рівні за державою залишається
важлива функція контролю та нагляду за діяльністю у сфері пенсійного
забезпечення.

Вибір багаторівневої системи відповідає також економічним цілям.
Створення обов’язкової системи, пенсійні кошти якої інвестуються у
виробництво, потенційно прискорює економічний розвиток країни завдяки
ефективнішому розподілу коштів і, що менш очевидно, зростання в країні
заощаджень та інвестицій. Запровадження нагромаджувального рівня також
створює можливості для міжнародної диверсифікації ризиків втрати
накопичень. Враховуючи, що певну країну чи навіть регіон може уразити
системна економічна криза, іноземні інвестиції можуть забезпечити такий
самий або більший інвестиційний прибуток з меншим ризиком.

Хоча кореляція між прибутками на ринках капіталу високорозвинених країн
підвищується, все ж існує можливість мати інвестиційний дохід і в
країнах, що розвиваються.

Запровадження багаторівневих пенсійних систем посилює відчуття
особистої відповідальності працівників за свій майбутній рівень
добробуту після виходу на пенсію. Бо у більшості випадків системи
другого рівня покладають на працівників функцію вибору інвестиційного
менеджера, який управлятиме інвестуванням їхніх пенсійних внесків у
рамках фондованої схеми. Працівники, по-перше, самі вибирають той чи
інший пенсійний фонд, а по-друге, впливають на рішення пенсійного фонду
щодо укладення контракту з тим чи іншим інвестиційним менеджером.

Наслідки пенсійної реформи особливо важливі для молодих працівників,
адже вони можуть дозволити їм отримати постійні пенсії в майбутньому,
незважаючи на демографічні проблеми країни.

Звісно, Україна може обрати власний шлях пенсійної реформи, але варто
оцінити й врахувати досвід інших країн.

«Реформування систем соціального захисту: друга хвиля». За такою назвою
відбулася нещодавно в Будапешті міжнародна конференція, в якій взяли
участь міжнародні експерти Світового банку, Європейського союзу, а також
делегації з країн пострадянського блоку. Довелось побувати в Угорщині й
представникам Української освітньої програми ринкових реформ. Метою
поїздки було вивчення міжнародного і, зокрема угорського досвіду
пенсійної реформи.

Угорщину не випадково було обрано місцем для проведення такої
представницької конференції. Саме ця країна першою серед
східноєвропейських держав розпочала реформування системи соціального
захисту. Вже в 1998 році тут почалися радикальні зміни, які мали
відчутні наслідки. Угорський досвід переходу від солідарної до
накопичувальної системи надзвичайно цікавий для нашої країни, де нині не
лише широко обговорюються шляхи проведення пенсійної реформи, а й у
деяких регіонах розпочато експеримент. Важливо за цих умов використати
все позитивне і не повторити помилок наших сусідів. А проблеми, які
доводиться вирішувати нашим країнам, багато в чому схожі.

Привнесення в Угорщину наприкінці 40-х років минулого століття елементів
економіки радянського типу вже само собою дисбалансувало соціальну
систему загалом. Упродовж післявоєнного періоду угорська система
солідарних виплат мала чимало проблем, спричинених погіршенням
демографічної ситуації, деякими соціально-економічними явищами.

По-перше, постійно зростала чисельність пенсіонерів щодо працюючих
громадян. Якщо в 1950 р. на одного пенсіонера припадало до восьми
працюючих, то в 1995 р. загальна чисельність угорських пенсіонерів
досягла 75% загальної чисельності працюючих. Лише цей факт засвідчує, що
пенсійна система мала зазнати фінансового краху.

По-друге, швидко зростала чисельність пенсіонерів щодо чисельності людей
пенсійного віку (чоловіки, старші за 60, та жінки, старші за 55 років)
Якщо в 1950р. лише 40% осіб похилого віку були пенсіонерами, в 1995р. –
вже 130%. Тобто пенсіонерів в Угорщині стало набагато більше за тих, хто
досяг пенсійного віку. Найбільше зростала частка пенсіонерів у 90-х
роках.

Це пояснюється тим, що в 90-х роках в Угорщині було зафіксовано значне
зростання безробіття. Різко зросла чисельність порівняно молодих людей,
які прагнули одержати пенсію по інвалідності. Оскільки добре знайоме
явище «популізм влади» мало місце і в цій державі, це бажання було
реалізовано. Як наслідок, у 1994р. в Угорщині було зафіксовано один з
найвищих показників інвалідності. Зрозуміло, що в цій ситуації
чисельність пенсіонерів зростала значно швидше. ніж чисельність людей
похилого віку.

По-третє, на початку 90-х років в Угорщині скорочувались надходження від
податків, а водночас і надходження до Пенсійного фонду. Як наслідок, у
1993р. з’явився дефіцит, солідарної пенсійної системи. Видатки
перевищували надходження. В Угорщині вчасно зрозуміли, що пенсійну
систему потрібно негайно реформувати. Всі ці про6леми з’явилися в першій
половині

90-х років на тлі відставання Угорщини від своїх сусідів, що вже стояли
на шляху реформ (Польща, Чехія, Словаччина й Словенія). Темпи зростання
економіки були в них значно вищі, ніж в Угорщині. Тому пенсійна реформа,
у разі успішного впровадження, мала стимулювати піднесення економіки.

Урядову концепцію пенсійної реформи в Угорщині було ухвалено 15 липня
1997р., а з 1 січня 1998 р. вона запрацювала. Вона передбачала надання
права вибору: залишитися в рамках модернізованої солідарної системи чи
взяти участь у новій системі, побудованій за накопичувальним принципом.
Молоді люди, які лише починали працювати, мали автоматично включитися до
нової системи. В цьому розумінні угорський варіант є радикальним,
ближчим до чилійського варіанта пенсійної реформи.

Модернізована солідарна система виглядає так. Вік виходу на пенсію було
підвищено до 62 років для чоловіків і жінок. За працівників, які
залишаються в солідарній системі, їхні роботодавці мали перераховувати
пенсійні внески (до 22% фонду заробітної плати) до цієї системи. Також у
розподільчу, солідарну систему частина (1% зарплати) внесків сплачується
самими працівниками. Отже, дві третини своєї пенсії ці працівники в
майбутньому одержуватимуть через розподільчий механізм солідарної
системи.

Основна відмінність нової пенсійної системи від модернізованої
солідарної в тому, що ті обов’язкові внески, котрі сплачують самі
працюючі із своєї заробітної плати (крім зазначеного вище 1%), надходять
до накопичувальної системи (6% з поступовим підвищенням до 9). Крім цих
обов’язкових внесків працівники мають право відраховувати додаткові
кошти, доводячи загальний обсяг своїх відрахувань до 10% зарплати.
Відповідно третину своєї майбутньої пенсії ці працівники одержуватимуть
через накопичувальну систему.

За попередніми планами уряду, внески працівника, котрий обрав нову
пенсійну систему, мали бути розміщені в пенсійних фондах (приватних
пенсійних касах), що управляються самими їхніми членами. Але згодом
право утворювати приватні пенсійні каси було надано широкому загалу
структур.

Зокрема, засновниками таких кас можуть бути роботодавці або їхні
представники, галузеві палати, сама Національна адміністрація пенсійного
страхування, органи місцевого самоврядування. Нині в Угорщині середня
пенсія еквівалентна 140 дол., що становить близько 55% середньої
заробітної плати. На запитання, чому, приміром, на підприємстві ВАТ
“Гедеон Ріхтер” вирішили створити пенсійну касу, заступник генерального
директора Ласло Ковач сказав, що стара пенсійна система не гарантує
забезпеченої старості. Пенсійні каси нині створюють на багатьох
угорських підприємствах. Відсотки від зарплати «скільки перераховує
працівник, скільки додає адміністрація підприємства) визначають самі
організатори. Для працівників ця справа абсолютно добровільна. Щоб
заохотити і працівників, і працедавців, такі внески не оподатковуються.

Як засвідчують регіональні координатори мережі з нагляду та регулювання
пенсійних систем країн Організації Європейського співробітництва та
розвитку (ОЄСР), початок був успішним. Протягом трьох років, починаючи з
1993 р., чверть працюючого населення Угорщини стала членами добровільних
пенсійних кас. У такий спосі6 люди дізналися про управління пенсійними
фондами і про те, як заощаджувати кошти на забезпечення власної
старості. Це стало доброю базою для впровадження другого рівня –
загальнообов’язкової системи соціального захисту.

Фонди (каси) обов’язково мають користуватися послугами найманих за
контрактом менеджерів, які безпосередньо розміщують капітал пенсійних
фондів і відповідають за виконання вимог щодо створення обов’язкових
резервів. Щодо цього угорський механізм нагадує той, що існує в Чилі та
інших латиноамериканських країнах. Як деяке обмеження діяльності
пенсійних кас було передбачено заборону вкладати пенсійні кошти за
кордон. Цей момент також відповідає чилійській практиці на ранньому
етапі розвитку пенсійної системи.

В Угорщині пенсіонери мають кілька варіантів для одержання пенсій з
накопичувального рівня. Перше, вони можуть укладати угоди про надання
довічних, виплат без права, успадкування будь-якої суми. Друге, можна
отримувати ренту протягом раніше визначеного терміну. Якщо пенсіонер не
доживає до зазначеного терміну, пенсію в повному обсязі одержують його
спадкоємці. Трете, пенсіонер може одержувати пенсію і одночасно
визначить термін, протягом якого пенсію можуть одержувати спадкоємці в
разі його смерті. Четверте, можна укласти угоду, за якою пенсія
сплачуватиметься не лише довічно самому пенсіонерові, а й останньому з
осіб, що перебуває на його утриманні. Пенсії можуть виплачуватись
безпосередньо через приватні пенсійні каси і страхові компанії.

На відміну від українських приватних фондів, які називають себе
пенсійними, угорські збирали кошти на законодавчо визначеній базі й
підлягали суворому державному контролю. Компанії, що не мають достатніх
капіталів для утримання адміністративного штату власних пенсійних кас
або просто вирішують доручити цю справу професіоналам, співпрацюють зі
страховими компаніями, котрі започаткували приватні пенсійні фонди.
Такий шлях обрало, приміром, відоме підприємство «Ікарус». Воно
перераховує кошти на персональні рахунки своїх працівників до одного з
30 приватних пенсійних фондів Угорщини. Чимало з цих фондів є філіями
мультинаціональних банків, що працюють в Угорщині. На їх рахунках є
чималі капітали, які забезпечують майже абсолютні гарантії надійності
накопичення й інвестування коштів людей. Про довіру до приватних
пенсійних фондів в Угорщині свідчить і той факт, що вони акумулювали
понад 3 млрд.дол. Це перевищує 5% ВВП країни.

Отже, для молодих людей, здатних працювати і заробляти, нова пенсійна
система значно привабливіша. Накопичені кошти залишаться у власності
тих, хто їх заробив.

Приклад реформування пенсійної системи в Чилі не може правити за
ідеальний зразок для України. Однак, з огляду на певні успіхи після
запровадження недержавної системи пенсійного забезпечення, дещо з цього
досвіду варто запозичити.

До 1980 року в Чилі діяла державна солідарна система пенсійного
забезпечення. Загалом на соціальне забезпечення уряд країни витрачав
18,1% валового внутрішнього продукту (ВВП). Систему соціального захисту
регулювали 2000 законів.

На початку 70–х років державна пенсійна система повністю вийшла з-під
контролю. Різко зросли податки підприємств із заробітної платні
працівників, зменшилася кількість зайнятих: два працівники були змушені
утримувати одного пенсіонера. Так далі тривати не могло…

1978 року уряд зважився на перші кроки: було скасовано пільгові пенсії і
запроваджено однаковий для всіх пенсійний вік (65 років для чоловіків та
60 – для жінок).

1981 року почала діяти недержавна пенсійна система. Люди нагромаджували
пенсійні кошти на особистих рахунках у приватних пенсійних фондах.
Система стала обов’язковою для тих осіб, які почали працювати після 1
січня 1983 року. Старшим людям запропонували вибір: або перейти на нову
систему, або далі переказувати гроші колишній, державній системі, яка
теж гарантувала пенсію.

Вже протягом 19 років усі ті чилійці, що працюють, щомісяця вносять 10%
своєї платні на свої власні (а не “нічиї”!) пенсійні рахунки. Сьогодні
такі заощадження мають 95% зайнятих, кошти пенсійних фондів зросли до 34
млрд. доларів США. Завдяки вдалому вкладенню цих грошей суми на власних
пенсійних рахунках щороку зростають приблизно на 11%. Добрий додаток до
пенсії, чи не так?

Скільки ж коштів знадобилося, щоб запровадити нову систему? Чилійські
економісти визначили цю цифру. Витрати нової системи на адміністративні
потреби є на 42% нижчими, ніж середні витрати старої системи.

Висновок може бути тільки один: що рішучіші та швидші реформи, то
швидшими й ефективнішими будуть їх результати.

Висновки

Внаслідок невідворотніх тенденцій щодо постаріння населення в Україні,
як і в деяких країнах Європи, триватиме подальше зростання чисельності
пенсіонерів по відношенню до працюючих. У зв’язку з цим рано чи пізно
постане питання щодо фінансової спроможності пенсійної системи. Щоб
збалансувати надходження і видатки Пенсійного фонду, доведеться приймати
непопулярні рішення: або підвищувати тарифи внесків, або зменшувати
розмір пенсій. Очевидно, що і перше, і друге рішення неприйнятним, бо
вони не дадуть позитивних наслідків. У разі підвищення розмірів тарифів
внесків, зросте кількість осіб, які ухиляються від їх сплати, посилиться
тіньовий сектор економіки. У разі зменшення розміру пенсій країну очікує
поширення бідності серед людей літнього віку, подальше зубожіння
населення та зростання соціальної напруги в суспільстві через негативну
перспективу щодо впевненості людей у завтрашньому майбутньому. Отже,
альтернативи реформам немає. Всі, хто серйозно замислюється про майбутнє
України, не можуть ігнорувати наявні нині можливості щодо реформування
пенсійної системи, так само, як і небезпеку, пов’язану з відсутністю
реформ. Проведення реформи відповідає не лише велінням часу, а й
інтересам українського народу.

Роділ 2. Стан пенсійного забезпечення громадян України.

2.1 Пенсійне забезпечення громадян України

Подаючи згідно зі статтею 106 Конституції України до Верховної Ради та
Кабінету Міністрів Послання, присвячене проблемам пенсійної реформи,
Президент привернув увагу народних депутатів, членів уряду і всього
суспільства до проблем діючої пенсійної системи, її докорінного
реформування з метою адаптації до вимог ринкової економіки та суттєвого
підвищення рівня пенсійного забезпечення.

Реалізація зазначених завдань можлива лише за умови консолідованих,
узгоджених та відповідальних дій законодавчої і виконавчої влади,
підтримки громадських організацій і широких верств суспільства.

2.1.1. Проблеми діючої пенсійної системи і необхідність її реформування

У 2000 році, який став переломним в економічній динаміці, досягнуто
певних зрушень і у сфері пенсійного забезпечення. Вперше за останні
п’ять років доходи Пенсійного фонду перевищили його видатки. Позитивну
роль відіграли додаткові збори та персоніфікований облік внесків,
завдяки чому надходження до Пенсійного фонду зросли у 2000 році майже на
2,2 млрд. гривень. Це дозволило у вересні минулого року повністю
ліквідувати заборгованість з виплати пенсій, яка на початку року
складала близько 1,4 млрд. гривень, і приступити до поетапного
підвищення пенсій.

З листопада 2000 року по вересень 2001 року розмір найменшої пенсійної
виплати (мінімальної пенсії з адресною грошовою допомогою) збільшено з
46 до 72 гривень, середній розмір пенсій – з 72 до 106, а реальні доходи
пенсіонерів за 2001 рік зросли в середньому на 25,8%. Скориговано
розміри пенсій, призначених із заробітку до 1992 року, розпочато їх
диференціювання залежно від тривалості трудового стажу та одержуваного
заробітку.

Триває розмежування витрат на фінансування пенсій, призначених за
різними програмами, з Державного бюджету та Пенсійного фонду. На 2001
рік у Державному бюджеті на зазначені цілі передбачено близько 1,4 млрд.
гривень, що майже у чотири рази більше, ніж у 2000 році. Це звільняє
Пенсійний фонд від фінансування невластивих йому виплат.

Формується єдина інформаційна система соціального страхування, у тому
числі персоніфікованого обліку пенсійних внесків, якою вже охоплено 19
млн. осіб.

Удосконалюється управління системою пенсійного забезпечення. В 11
регіонах успішно проводиться експеримент з призначення пенсій органами
Пенсійного фонду, метою якого є оптимізація процесів збору та розподілу
пенсійних коштів. Здійснюються заходи щодо скорочення адміністративних
витрат, зокрема, пов’язаних із доставкою та виплатою пенсій.

Водночас, незважаючи на деякі зрушення у здійсненні пенсійної реформи, у
цій сфері ще залишається багато нерозв’язаних проблем.

2.1.2. Проблеми діючої системи пенсійного забезпечення

В Україні історично склалась однорівнева схема пенсійного забезпечення
на засадах солідарності поколінь, яка певним чином узгоджувалася з
командно-адміністративною системою. За ринкових умов вона не забезпечує
громадянам адекватного заміщення пенсією заро6ітку, втраченого ними у
зв’язку із старістю, та запобігання 6ідності серед людей похилого віку.

Внаслідок цього діючою пенсійною системою незадоволені як платники
пенсійних внесків, так і переважна більшість пенсіонерів. Зволікання з
усуненням зазначених суперечностей може призвести до гострої і затяжної
соціальної напруженості.

Основні проблеми діючої системи пенсійного забезпечення в контексті
ринкової трансформації економіки мають соціальний та економічний
характер.

Діюча солідарна система пенсійного забезпечення є соціально
несправедливою – у першу чергу і найбільшою мірою стосовно найбідніших
верств населення.

Середній розмір виплачуваних пенсій дуже низький. Навіть після
підвищення з серпня 2001 року середній розмір трудових пенсій складає
близько 43% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Особливо
обділені пенсіонери, які одержували високі заробітки і сплачували великі
суми страхових внесків, але не належать до пільгових категорій і
одержують пенсії відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення».

Якщо в середньому вихід на пенсію означає втрату приблизно двох третин
доходу, то ці люди позбуваються з припиненням роботи майже 90%
колишнього заробітку. Тим часом у країнах Європейського Союзу пенсіонер
з виходом на пенсію втрачає не більше 40% попереднього доходу. Частка
пенсій у сукупних доходах цієї категорії населення України не перевищує
54%. Низький рівень пенсій змушує багатьох людей продовжувати роботу;
протягом перших десяти років після виходу на пенсію працює майже третина
пенсіонерів.

Розмір трудових пенсій практично не залежить від трудового стажу і
сплачених пенсійних внесків. Через обмеження максимального розміру
пенсій, які призначаються відповідно до Закону «Про пенсійне
забезпечення», дві третини колишніх робітників та службовців отримують
майже однакові пенсії. З 1 серпня 2001 року максимальна пенсія перевищує
мінімальну разом з цільовою грошовою допомогою тільки на 45 гривень.
Люди, які все життя добросовісно працювали, незадоволені незалежністю
розміру пенсій від трудового внеску. З іншого боку, це породжує
споживацькі настрої, незацікавленість роботодавців і працівників у
сплаті пенсійних внесків.

Пенсії, призначені за різними законами, диференціюються значно більше,
ніж заробітки. На початку 2001 року середня пенсія народного депутата
перевищувала найменшу пенсійну виплату в 19 разів, тоді як середня
заробітна плата в газодобувній промисловості (найвища) перевищувала
заробітну плату в сільському господарстві (найнижча) – тільки в 7 разів.

Для порівняння: у більшості країн максимальна пенсія перевищує
мінімальну не більше, ніж у 4 – 5 разів.

Частина пенсіонерів одержує необгрунтовано високі пенсії. Колишні
народні депутати, державні службовці, працівники прокуратури та суду,
науковці, журналісти після виходу на пенсію отримують до 90% колишньої
зарплати. Середня пенсія призначена відповідно до Закону «Про пенсійне
забезпечення», складає всього 10% середньої пенсії, призначеної за
Законом «Про статус народного депутата».

Набула поширення практика встановлення окремим категоріям громадян
дострокових пенсій. За останні десять років коло осіб, що мають право на
дострокову пенсію за професійною ознакою, суттєво розширилося. Якщо в
1971 році її одержували 7% від усіх пенсіонерів, то в 2001 році — уже
16%. У 2000 році 28% людей, які вийшли на пенсію, були молодші від
загального пенсійного віку.

Розмір заробітку, з якого обчислюється пенсія, не обмежується, тоді як
пенсійні внески сплачуються лише із заробітної плати до 1600 гривень. У
результаті високооплачувані особи одержують вищі пенсії, не сплативши
адекватних пенсійних внесків, тобто фактично за рахунок інших
працівників.

Оскільки для основної маси одержувачів пенсій діє обмеження
максимального їх розміру, то такий перерозподіл має значення тільки для
осіб, які користуються пенсійними пільгами. Наприклад, при заробітній
платі 2000 грн. представник пільгової категорії одержує 1800 грн.
пенсії, а металург – 156, токар, слюсар, будівельник – 117 гривень.

Значна частина пенсіонерів з пільгових категорій продовжує працювати,
повністю отримуючи свою високу зарплату і пенсію, яка не
оподатковується. Це стосується народних депутатів, державних службовців,
наукових працівників.

Сплачені пенсійні внески не є власністю громадян, і відповідно їх
виплата не гарантується сім’ям у разі передчасної смерті платників цих
внесків. Від цього найбільше втрачають представники найбідніших верств
населення. Пенсія, яка призначається у разі втрати годувальника, не
зіставна із сумою сплачених внесків.

Розрахунок пенсій на основі заробітку за останні два роки або будь-які
п’ять років підряд несправедливий стосовно представників найбідніших
верств населення. Вони мають менше шансів перейти перед пенсією на
високооплачувану роботу, за суміщенням або сумісництвом. Це можливо
переважно для більш забезпечених працівників завдяки кращим особистим
зв’язкам з керівниками підприємств та організацій.

Значна частина працівників фактично звільнена від сплати страхових
внесків, хоча водночас має право на одержання пенсій з Пенсійного фонду.

Надто складні і непрозорі процедури призначення та перерахунку пенсій.
Діюча пенсійна система регулюється більш як 20 законодавчими актами і
величезною кількістю нормативно-правових документів. Це викликає
непорозуміння, недовіру та справедливі нарікання громадян.

Таким чином, діюча пенсійна система допускає перерозподіл частини коштів
Пенсійного фонду на користь пенсіонерів з числа пільгових категорій
працівників, не забезпечує соціальної справедливості в захисті прав
громадян похилого віку і суперечить основним принципам соціально
орієнтованої ринкової економіки.

Відповідно зволікання з пенсійною реформою посилить невдоволення
громадян, особливо серед малозабезпечених верств населення, загострить
проблему бідності серед людей похилого віку і підвищить соціальну
напругу в суспільстві.

Проблеми економічного характеру

Діюча солідарна система пенсійного забезпечення є економічно
необгрунтованою і фінансово неспроможною.

Надмірно високі ставки пенсійних внесків спричиняють додаткове
навантаження на економіку. Роботодавці змушені сплачувати до пенсійної
системи третину фонду заробітної плати, що підвищує собівартість
продукції і знижує її конкурентоспроможність, стримує зростання
заро6ітної плати, не сприяє залученню інвестицій, легалізації тіньового
сектору економіки та доходів населення.

Надмірне пенсійно-страхове навантаження на економіку звужує платіжну
базу і джерела пенсійних надходжень.

Не враховуються особливості перехідного періоду, значна частина фізичних
та юридичних осіб не сплачує пенсійні внески. Глибока і затяжна
економічна криза породила тінізацію економіки та безробіття, суттєво
підірвала і деформувала фінансову базу пенсійної системи. 3 28,3 млн.
людей працездатного віку в офіційному секторі економіки зайнято лише
18,7 млн., а систематично сплачують внески лише 15,3 мільйона. Торік 130
тис. підприємств взагалі не сплачували страховий збір, звітуючи про
відсутність господарської діяльності. Не сплачують зовсім або сплачують
не повністю пенсійні внески багато громадян, які займаються
підприємництвом, ведуть особисте підсобне господарство, здають в оренду
землю, майно та житло, працюють за наймом без договору, або самозайняті.
За оцінками експертів, від незареєстрованої підприємницької діяльності
та нездекларованих доходів населення Пенсійний фонд щорічно недоодержує
близько 2 млрд. гривень.

Низький рівень оплати праці і заборгованість з її виплати звужують базу
нарахування пенсійних внесків. У грудні 2000 року 22,3% працівників
одержували мінімальну заробітну плату в середньому 118 гривень і лише
2,8% — понад 1000 гривень. Торік 9,4% фонду заробітної плати виплачено в
натуральній формі, без сплати пенсійних внесків. Через це Пенсійний фонд
недоодержав майже 1 млрд. гривень.

Поширення пільг у сплаті пенсійних внесків суттєво послаблює фінансову
базу пенсійної системи. У минулому році до Пенсійного фонду надійшло від
платників фіксованого сільськогосподарського податку 559,4 млн. гривень,
а для виплат сільським пенсіонерам потрібно було 5,4 млрд., тобто у 10
разів більше. Поді6ні втрати Пенсійного фонду, пов’язані зі створенням
більш сприятливих умов для діяльності АПК, не компенсуються з Державного
бюджету.

Періодичне списання заборгованості перед Пенсійним фондом підриває
фінансову базу пенсійної системи і провокує ухилення роботодавців від
сплати пенсійних внесків. У 2000 році списано близько 3 млрд. грн., у
попередні роки — понад 4 мільярди. Тобто ці великі кошти не потрапили до
пенсіонерів.

Діюча солідарна пенсійна система дуже залежна від демографічних ризиків.
Її фінансова стабільність визначається головним чином співвідношенням
між чисельністю пенсіонерів і платників пенсійних внесків, яке у свою
чергу залежить від загальної економічної ситуації (зайнятості, рівня
оплати праці тощо) та від демографічних факторів (вік виходу на пенсію,
рівень смертності у вікових групах тощо). Але якщо в економіці є
підстави сподіватися на дальше поліпшення ситуації, то демографічні
прогнози на найближчі 40 — 50 років досить невтішні. Зараз в Україні вік
виходу громадян на пенсію є одним з найнижчих у світі. Відповідно частка
пенсіонерів у структурі населення істотно перевищує цей показник у
6ільшості європейських країн.

За таких тенденцій у середині ХХI століття на 10 осіб працездатного віку
припадатиме близько 7 пенсіонерів.

Крім того, як уже було сказано, багато людей виходять на пенсію
достроково. Два мільйони сьогоднішніх пенсіонерів залишили роботу на 5 —
20 років раніше від настання загального пенсійного віку. Середній вік
виходу на пенсію за вислугу років складає у чоловіків 51,5 року, жінок –
48 років. Середній період отримання пенсій наближається до середньої
тривалості сплати пенсійних внесків. За таких умов неможливо
оптимізувати співвідношення між розмірами заробітної плати, пенсійних
внесків і пенсій.

Навіть ліквідація безро6іття, скасування пільг та повна сплата пенсійних
внесків не вирішують фінансових проблем солідарної пенсійної системи без
подовження пенсійного віку.

Таким чином, діюча система пенсійного забезпечення вступила у протиріччя
з новими реаліями ринкової економіки і водночас стримує реформування
системи оплати праці та зростання легальних доходів населення,
економічний розвиток загалом.

Зволікання з проведенням пенсійної реформи, неминуче призведе або до
збільшення розмірів пенсійних внесків, введення додаткових платежів і
збільшення навантаження на економіку, або до зменшення пенсій, затримки
з їх виплатою. Це остаточно дискредитує діючу систему пенсійного
забезпечення, загострить економічну ситуацію і посилить соціальну
напругу.

В поточному році збільшились власні надходження коштів до Пенсійного
фонду України в порівнянні з аналогічним періодом минулого року майже на
500 млн. грн.

Це відбулось у зв’язку з:

· збільшенням надходжень від збору на пенсійне страхування з поточного
фонду заробітної плати;

· частковим погашенням заборгованості з виплати заробітної плати;

· встановленням контролю та підвищенням зацікавленості платників
пенсійних внесків після запровадження системи персоніфікованого обліку
внесків;

· підвищення вимогливості до платників щодо розрахунків з Пенсійним
фондом, що обумовлює зменшення недоїмки;

· проведенням своєчасних, і в повних обсягах, розрахунків за
зобов’язаннями Державного бюджету перед Пенсійним фондом.

У зв’язку із збільшенням надходжень коштів до Пенсійного
фонду, з метою подальшого підвищення рівня пенсійного забезпечення та на
виконання доручення Президента України Л.Кучми і у відповідності до
Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Реформи заради
добробуту» прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14 березня
2001 року «Про підвищення розмірів трудових пенсій”.

В постанові передбачається з 1 квітня 2001 року з урахуванням
можливостей Пенсійного фонду здійснити підвищення трудових пенсій (крім
пенсій працівникам, передбаченим у частині третій статті 53 Закону
України «Про пенсійне забезпечення»), призначених із заробітку,
одержаного до 1992 року, в 1,4 рази і виплачувати їх в межах
максимальних розмірів пенсій.

Це дозволило повністю вирішити одне з найболючіших питань пенсійного
забезпечення — вирівнювання (коригування) розмірів пенсій, призначених
із заробітку до 1992 року, які на початок 2001 року майже на половину
були меншими, ніж аналогічні пенсії, призначені із заробітку після 1992
року.

Довідково: Пенсії, призначені із заробітку до 1992 року (при
однакових показниках заробітку і стажу) складали по відношенню до
пенсій, призначених із заробітку після 1992 року: (табл. 2.1.)

Табл. 2.1.

Процентне відношення пенсій до заробітку після 1992 р.

У січні 2000 року60%У квітні 2001 року94%У грудні 2000 року67%У серпні
2001 року100%У лютому 2000 року67%(очікувані )Пенсії за період з 1 січня
2000 року по 1 квітня 2001 року обчислені із заробітку до 1992 року,
збільшені в 1.9 рази, а із заробітку після 1992 року – в 1,2 рази.

Одночасно збільшено з 1 квітня 2001 року максимальний розмір
пенсії за віком для категорії працівників, визначених згідно з пунктом
«а» статті 13 та статтею 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення»,
— на 7 гривень, а для інших категорій працівників – на 5 гривень.

Довідкове можна підкреслити, що за період з 1 січня 2000
року по 1 квітня 2001 року пенсії переглядалися 8 разів і їх розмір в
цілому збільшено:

џ максимальні розміри на 43%

џ мінімальна виплата на 26%

џ середній розмір пенсій на 48%

З 1 квітня на підвищення зазначених пенсій передбачається
спрямувати 117,6З млн. гривень.

Видатки па підвищення трудових пенсій будуть профінансованi
Пенсійним фондом України і з 1 квітня 2001 року зростуть на 14%, а не
значить, що збільшаться доходи пенсіонерів (середній розмір пенсії
збільшаться більш як на 10 відсотків), і майже буде вирішене питання
коригування пенсій.

При прийнятті рішення щодо механізму підвищення пенсій
використані пропозиції громадян, які надходили по каналах «Гарячої”
лінії, в зверненнях до Верховної Ради і Уряду. Зокрема, найбільше
звернень надходило з питань коригування заробітку для призначення пенсій
із заробітку до 1992 року.

Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Пенсійному фонду України доручено подати пропозиції щодо
наступного підвищення у третьому кварталі трудових пенсій.

Демографічні передумови реформування системи пенсійного забезпечення.

Твердження про крах пенсійної системи в Україні стали вже звичними;
вони спираються на низький рівень пенсій, які в переважній більшості не
забезпечують навіть мінімальних потреб населення похилого віку, на
наявність 2-х-мільярдної заборгованості (яка тільки протягом останнього
року збільшилась у півтора рази) і на сьогодні вдвічі перевищує місячні
потреби Фонду. Діюча пенсійна система не виконує своїх 2-х основних
функцій – захисту громадян похилого віку від зубожіння та забезпечення
зв’язку між розміром пенсії та трудовим внеском.

Безумовно, головною причиною вкрай незадовільного пенсійного
забезпечення є економічна криза і пов’язані з нею низькі надходження до
Пенсійного фонду, але надзвичайно важливими є і суто демографічні
фактори, які сьогодні є чи не найбільш серйозним бар’єром на шляху
реформування системи соціального забезпечення населення України в цілому
і пенсійної системи як її невід’ємної складової частини. Рівень
постаріння населення України є сьогодні найвищим в СНД, але нижчим, ніж
в більшості економічно розвинених країн.

Гострота економічних наслідків постаріння обумовлена головним
чином знеціненням внаслідок інфляції початку 90-х років нагромаджень
основної частини пенсіонерів і відповідно відсутністю в них додаткових
доходів, які б можна було витрачати на підтримку належного рівня життя.
В сутності це були ті ж самі добровільні накопичення, що здійснюються в
рамках трирiвневої системи пенсійного забезпечення.

Незважаючи на те, що відрахування до Пенсійного фонду
становлять 34% Фонду заробітної плати (32% сплачує роботодавець і 2% —
працюючий), а сукупні витрати на фінансування пенсій (з урахуванням
наявних пільг) наближаються до 20% ВВП, середній розмір пенсії —
пенсіонерам, які перебували на обліку в органах соціального захисту,
60,65 грн. (US$ 18) в 1999 році – не забезпечував навіть мінімально
пристойного рівня життя. До того ж в зв’язку з падінням курсу
національної валюти тільки протягом 1998 року розмір пенсії в
доларовому еквіваленті знизився майже на третину. Безумовно важливим
результатом низького пенсійного забезпечення є його вплив на подальше
зниження рівня народжуваності, викликане необхідністю для середнього
покоління утримувати не тільки дітей, а і батьків. В країнах з досить
сильними внутрішньосімейними зв’язками і збереженням традицій
багатопоколінної родини (особливо поширеними в сільській місцевості) це
відіграє вельми помітну роль, посилюючи тим самим процес старіння.

За даними на 1.01.2001 р. в Україні налічувалось 14,5 млн.
пенсіонерів (29% загальної чисельності населення), при цьому протягом
останніх років їх чисельність зросла значно більше, ніж чисельність
населення пенсійного віку. Відбулося це за рахунок дії цілої низки
факторів законодавчого характеру:

• скасування обмежень на одночасне отримання пенсії і заробітної
плати працюючими пенсіонерами призвело до того, що частина населення,
яке досягло пенсійного віку, зберегло залишкову працездатність і
можливість реалізації своєї трудової активності, оформила пенсії (за
умов існування обмежень таке оформлення не набувало масового характеру і
таким чином чисельність пенсіонерів була меншою за загальну чисельність
населення пенсійного віку):

• розширення переліку професій (зокрема за списками №1 та №2), що
дають право на призначення пенсії в більш ранньому віці (за даними на
1.01.2000 р. питома вага пенсіонерів, що отримують пенсію на пільгових
умовах сягнула 15,4% загальної чисельності пенсіонерів в Україні);

• зростання безробіття і можливість призначення пенсії на 1,5
року раніше загального пенсійного віку неминуче призвели до того, що
переважна частина безробітних так званого перед пенсійного віку
оформлювало пенсії.

Слід підкреслити, що в переважній більшості країн чисельність
пенсіонерів перевищує чисельність населення пенсійного віку (передусім
за рахунок наявності частини населення, що користується тими чи іншими
пільгами), але в Україні ця різниця є вже надто великою – за даними на
початок 1999 року вона становила 25% (на початок 1991 року – 18%).

Таблиця2.2.

. Чисельність населення пенсійного віку та пенсіонерів України

1986-1999 роки на початок року, тис.осіб.

198619911996199719981999Чисельність населення старше працездатного
вікуХХ1109611556116081165311616Чисельність пенсіонерівВсього
120381308414487144871453514521в тому числі:за
віком8541971310615105871055810473за
інвалідністю135213131814196819261978у разі втрати
годувальника132212091195116311681153за вислугу
років……429443464493Отримують соціальні
пенсіїхх434426422424Співвідношення чисельності пенсіонерів та населення
пенсійного віку, %

ХХ

117,9

125,3

124,8

124,7

125,0Співвідношення населення пенсійного віку та працездатного віку, в %
на початок року

363

385

405

410

413

412Співвідношення чисельності пенсіонерів і зайнятих, %

471

524

625

642

650

ХХ

Сучасна система пенсійного забезпечення громадян старше
працездатного віку побудована в Україні за принципом солідарності
поколінь, тобто на основі фінансування виплат пенсіонерам з відрахувань
працюючих (які здійснюються ними самими чи їх роботодавцями). У тик
випадках, коли коштів Пенсійного фонду не вистачає (під час досить
високої інфляції і відповідної індексації пенсії та зарплат це може бути
пов’язано не тільки з недостатніми надходженнями, а і з її затримками,
оскільки відрахування до Пенсійного фонду здійснюється за минулий
місяць, а пенсії сплачуються за поточний; відповідним чином впливають
затримки у вигляді зарплати, оскільки відрахування Пенсійного фонду
здійснюються тільки після виплати зарплати), різниця повинна
фінансуватися з Бюджету, тобто за рахунок перерозподілу інших
податкових надходжень до Бюджету від працюючих чи підприємств.

Таким чином, на фінансові можливості солідарної пенсійної
системи вирішальний вплив здійснює співвідношення пенсіонерів та
платників страховик внесків. Це співвідношення залежить від кількох
факторів:

• рівня демографічного навантаження на населення працездатного віку,
тобто співвідношення чисельностей населення пенсійного і працездатного
віку;

• рівня зайнятості населення працездатного віку, тобто питомої ваги
економічно активних осіб в складі населення працездатного віку і
питомої ваги зайнятих в складі економно активних;

• питомої ваги платників страховик внесків в загальній чисельності
зайнятих.

Всі ці фактори в свою чергу визначаються загальною
економічною ситуацією, зокрема рівнем сплати податків в цілому, та
демографічною, що характеризується статево віковою структурою населення
та співвідношенням середньої тривалості життя у пенсійному та
працездатному віці, тобто віком виходу на пенсію на загальних і
пільгових засадах і рівнями смертності.

Включення до прогнозу гіпотез збереження сучасних масштабів поширення
пільгових пенсій та очікуваних рівнів безробіття призводить до висновку.
що вже в середині 20-х років наступного сторіччя кількість пенсіонерів
зрівняється з кількістю працюючих, а в 40-х роках — перевищить її.

Але це так би мовити. більш звичні аспекти демографічної обумовленості
системи пенсійного забезпечення. Про те, що рівень постаріння населення
України істотно перевищує відповідні показники всіх без винятку країн
СНД, говорять досить часто. Є однак. ще одна демографічна проблема,
пов’язана із співвідношенням середньої тривалості життя у працездатному
та пенсійному віці. Якщо б сьогодні були введені персоніфіковані
пенсійні рахунки і ставка відрахувань встановлена на рівні 30%
заробітної плати (само собою, сплачувати ці внески можуть і самі
працюючі, і роботодавці), а пенсійний вік лишився незмінним. то виходячи
із сучасних та очікуваних в найближчій перспективі по вікових рівнів
смертності, слід визнати, що більше половини працюючих громадян України
отримуватимуть пенсію, меншу за 20% їх зарплати, що неминуче (за
будь-яких умов економічного розвитку) прирікає їх на бідність. Ця
бідність може межувати із зубожінням, або мати досить пристойний вигляд,
але рівень життя пенсіонерів значно проступатиметься рівню життя
працюючих.

Нормальним вважається співвідношення між пенсією та зарплатою на рівні
45%, але згідно з розрахунками за умов незмінності пенсійного віку на
такий рівень, пенсійного забезпечення ніхто ( за винятком тих категорій
громадян України, яким пенсії встановлюються на спеціальних підставах )
не може розраховувати. Більше того, наведені на рисунку 2 результати
розрахунки свідчать про те, що реальні зрушення можуть бути досягнуті
тільки при поступовому підвищенні пенсійного віку до б5 років для всього
населення.

Абсолютно ясно, що далеко все обумовлене суто демографічними чинниками.
Вкрай негативно розвивається в Україні ситуація із сплатою внесків до
Пенсійного фонду і податків в цілому. Якщо спробувати визначити причини
цього явища, то слід згадати:

— близько половини всіх розрахунків проводиться у форси бартеру,
тобто без зарахування грошей на відповідні банківські рахунки і без
виплати заробітної плати у нормальній формі – тобто не сплачуються
внески до соціальних фондів;

— збереження широкомасштабної вимушеної неповної зайнятості,
передусім неоплачуваних відпусток, істотно скорочує суму надходжень;

— невиплата вже нарахованої зарплати також супроводжується
заборгованістю сплати внесків до Пенсійного фонду;

— внаслідок дії цілого ряду факторів значна частина населення працює
без реєстрації, що відповідно супроводжується меншими надходженнями
коштів до Бюджету (у формі податків) та до Пенсійного фонду;

— рівень зарплати є надто низьким для забезпечення істотних
надходжень:

— своєчасно не перераховуються бюджетні кошти для виплати пенсій тим
категоріям пенсіонерів, які фінансується з бюджету, а не з Пенсійного
фонду (військовослужбовцям зокрема).

Економічний спад і відповідне скорочення надходжень до Пенсійного фонду,
зростання кількості пенсіонерів (переважно за рахунок багатократного
збільшення чисельності працюючих), які мають право на призначення пенсії
у більш ранньому віці), обумовлене ними факторами невпинне зростання
співвідношення пенсіонерів та зайнятих (з 471 в 1986 році до 650 в
1998), поширення масштабів тіньового сектору тощо обумовили існування
цілого ряду проблем матеріального забезпечення населення непрацездатного
віку. Так, 11,7 млн. пенсіонерів (80,7’% їх загальної чисельності)
отримують пенсії, менші за встановлену межу малозабезпеченості (73,7
грн. на 01.01.1999 року), в тому числі 722,5 тисяч – менше мінімальної
пенсії за віком (41 грн. (включаючи цільову грошову допомогу та
індексацію). Незважаючи на досить позитивні тенденції, що спостерігалися
протягом березня-листопада 1999 року, все ще зберігаються великі
масштаби заборгованості по виплаті пенсій.

Ясно, що за таких умов пенсіонери (принаймні ті, що не мають дітей або
інших родичів, на чию допомогу можуть розраховувати), приречені на
зубожіння. Єдиною альтернативою для них є пошук додаткових джерел
доходів. За даними обстеження домогосподарств пенсіонерів (одиноких та
сімей з непрацюючих пенсіонерів) в 1998 році місячний сукупний доход на
члена сім’ї з урахуванням натуральних надходжень від особистого
підсобного господарства та від продажу продуктів харчування, а також
соціальних пільг та допомог у місті в 1,5 рази, а в селі — в3,3 рази
перевищував розмір пенсії.

До цього слід додати поширену зайнятість населення пенсійного віку. Крім
вже зазначеної економічної необхідності цьому сприяють також кілька
факторів:

• в умовах раннього пенсійного віку більша частина населення на час
призначення пенсії зберігає залишкову працездатність;

· чинне законодавство протидіє вивільненню осіб, що досягли пенсійного
віку;

· працюючі пенсіонери отримують в повному обсязі пенсію та заробітну
плату;

· поширення неформального сектору з непрестижними робочими місцями
..створює значний попит на робочу силу населення пенсійного віку, яке,
як правило, не мас високих вимог до якості роботи,

Ці причини обумовлюють високий рівень економічної активності і
зайнятості населення аж до 70-річного віку. І хоча за даними на
01.01.1999 року з 14.5 млн. пенсіонерів в зареєстрованому секторі
економіки України працювали тільки 2 млн., тобто 13.8%, цей відносно
невисокий показник обумовлений виключно особливостями вікової структури
населення пенсійного віку. Результати 3-х співставних обстежень
економічної активності населення України проведених Держкомстатом у
1996-1993 роках, дають підстави для висновку про невпинне зростання
рівня економічної активності населення пенсійного віку, більш стрімке у
віці 65-69 років. У 1998 році пропонували свою робочу силу на ринку пращ
37,9% населення віком 60-64 роки (в тому числі 46% чоловіків) і 27%
населення віком 65-69 років (32% чоловіків), а працювали – відповідно
36,2 (43,8%) та 26,6 (31,6%). До цього сл1д додати. що обстеження не
могло повністю врахувати економічну діяльність населення пенсійного віку
в незареєстрованому секторі, і реальні рівні зайнятості є вищими. Таким
чином, істотна частина населення старше 60 років питання стосовно зміни
пенсійного віку фактично для себе вже вирішила.

Працюючі пенсіонери становлять 13,6% всіх зайнятих в зареєстрованому
секторі економіки України; що ж стосується окремих галузей, то тут
спостерігається значна варіація: її розмах становить 117% середнього по
економіці країни показника. Найвища питома вага пенсіонерів в складі
працюючих характерна для науки і наукового обслуговування (23,1%),
найменша – для фінансування, кредитування і страхування (7,2%). Така
різниця обумовлена і диференціацію вимог до робочої сили, новітніми
тенденціями розвитку (зокрема, така галузь як страхування докорінно
змінилась протягом останніх років, туди прийшли нові люди, як правило,
молоді).

По регіонах варіація є менш помітною, але теж значною: її розмах
становить 106,6% середнього по країні рівня. Найвища питома вага
пенсіонерів спостерігається серед працюючих в зареєстрованому секторі
економіки Севастополя, найменша — Закарпацької області. Аналіз
регіональної варіації питомої ваги пенсіонерів в складі працюючих
свідчить про наявність вирішального впливу на регіональні розбіжності
2-х факторів: рівня постаріння населення та галузевої структури
економіки області.

В існуючих економічних умовах вирішення невідкладних проблем пенсійного
забезпечення може здійснюватись двома шляхами:

• за рахунок збільшення доходів Пенсійного фонду;

• за рахунок скорочення його видатків.

Для збільшення доходів є такі можливості:

· підвищення податкових ставок — практично це зроблено виконавчою владою
двократним збільшенням внесків працюючих з доходів, вищих за 150 гривень
на місяць, але додаткові надходження до Фонду є надто малими і не
вирішують проблем:

· введення нових зборів – з валютних операцій, купівлі — продажу
автомобілів , нерухомості, ювелірних виробів, обслуговування засобів
мобільного зв’язку тощо; цей напрям також. поширюється, але зростання
доходів Пенсійного фонду — недостатнє, можливо внаслідок «втаємничення»
частини операцій;

· поширення практики безготівкового грошового обігу за участю населення,
що сприятиме зниженню кількості тіньових операцій – поки що є тільки
декларації Уряду та Національного банку про наміри, але нема жодних
зрушень на практиці:

· зниження сукупних податкових ставок (не до 10%, але до розумних,
економічно
обгрунтованих меж), що сприятиме
висвітлено частини підприємств та операцій, які сьогодні не
реєструються — безумовно, ніхто не може гарантувати, що такий процес
розвиватиметься в реальності, існує загроза збереження нинішнього
високого рівня ухилення нинішнього високого рівня ухилення від сплати
податків, але видається, що вона є короткотривалою і менш імовірно ніж
збільшення доходів в результаті зростання чисельності платників
податків;

· відмова від практики пільгового оподаткування (в частині внесків до
соціальних фондів) окремих галузей, підприємств, територій.

Дії щодо скорочення витрат Пенсійного фонду є, безумовно, менш
популярними. Якщо виключити зниження розміру пенсій то наявні можливості
виявляються досить обмеженими:

скорочення кількості пільговик пенсіонерів;

поступове скорочення (аж до повного викорінення) практики одночасної
виплати пенсії по віку та зарплати у повному обсязі:

підвищення (вельми поступове) пенсійного віку і вирівнювання пенсійного
віку для жінок та чоловіків;

збільшення трудового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком;

збільшення тривалості періоду, за який враховується розмір доходу
(заробітної плати) та відрахувань до Пенсійного фонду при визначені
пенсії за віком;

вилучення з Пенсійного фонду виплат, які не мають безпосереднього
відношення до його функцій – це хоча і не знизить сукупних витрат на
соціальний захист, але зніме частину навантаження на цільовий фонд
створений для фінансування пенсій;

введення обмежень для пенсії за віком, яка сплачується з державного
пенсійного фонду – відповідно до обмежень максимальних сум щомісячного
доходу, з якого стягуються внески до Пенсійного фонду.

Значна частина перелічених заходів вже втілюється в практику, але
йдеться про необхідність дотримання системного підходу, оскільки тільки
він є запорукою досягнення поставленої мети.

Абсолютно ясно, що перелічені напрями дій можуть не співпадати в часі,
більш вдалим з огляду на необхідну суспільну підтримку реформ видається
підхід, згідно з яким заходи щодо збільшення сукупних надходжень до
Пенсійного фонду — передуватимуть заходам щодо скорочення його витрат.

Що стосується віку виходу на пенсію, то демографічні прогнози свідчать,
що для істотного його збільшення Україна має приблизно 10 років, тобто
починати цей процес залежно від річних рівнів збільшення (на 3 чи 6
місяців) необхідно не пізніше наступного року, Певні часові обмеження є
і у скороченні пільгових пенсій та пільг щодо сплати внесків до
Пенсійного фонду. Швидке запровадження цього заходу створює передумови
для певного уповільнення процесу збільшення пенсійного віку, і навпаки.
Але якщо зважити на співвідношення жінок та чоловіків у пенсійному віці
та статеві особливості структури життєвого потенціалу (середню
тривалість трудоактивного та пенсійного періодів життя), то слід
підкреслити, що дійсно дієві результати може дати встановлення рівного
пенсійного віку – 65 років для чоловіків і жінок, як би не хотіли ми
робити інакше.

Говорячи про проблему підвищення пенсійного віку, слід підкреслити, що
від її вирішення одні верстви населення виграють, а інші програють.
Завдання полягає, таким чином, в тому, щоб забезпечити виграш найменш
захищених і відповідно найбільш нужденних верств населення (а таким,
безумовно, сьогодні є ті пенсіонери, які за станом здоров’я не можуть
працювати і вимушені зубожіти на сучасну пенсію). Вони абсолютно нічого
не втрачають від підвищення пенсійного віку, а виграти можуть, якщо
зекономлені кошти держава витрать на збільшення пенсій передусім для
них.

Якщо вважати програшем збільшення періоду трудової діяльності, то
програють ті, кому сьогодні 45 — 50 років. Але вони зможуть без
обмежень(неминучих в умовах ринкової економіки і наявності безробіття)
працювати, отримуючи істотно більші доходи в порівнянні з пенсією (при
будь-якому варіантові пенсійного забезпечення пенсія є помітно меншою,
ніж зарплата). Особливо важливим з позицій пенсійного забезпечення є
підвищення пенсійного віку для жінок з огляду на їх помітно нижчу
заробітну плату (в середньому вона становить близько 70% зарплати
чоловіків) та більшу тривалість життя в пенсійному віці.

Висновки.

Проблема підвищення пенсійного віку, безумовно, пов’язана з політикою
зайнятості. Але, по-перше, не може бути і мови про значне підвищення
пенсійного віку в умовах сучасної економічної кризи, а по-друге, йдеться
про дуже поступовий процес, який розвиватиметься на фоні скорочення
загальної чисельності населення працездатного віку.

Крім цього в рамках здійснення загальної реформи пенсійної
системи необхідно:

• впровадження накопичувальних рахунків на умовах добровільного
пенсійного страхування:

• підтримка розвитку недержавних (приватних, корпоративних, професійних
тощо) пенсійних фондів — тут необхідно здійснити комплекс заходів для
відновлення довіри населення до цих фондів;

• збільшення частки виплат до Пенсійного фонду. які робляться
працюючими, і одночасне зменшення частки виплат, які здійснюються
працедавцями (за умови попереднього збільшення рівня оплати праці).

Враховуючи те, що майже всі перелічені проблеми взаємообумовлені, єдино
перспективним є комплексний підхід, спрямований на одночасний вплив на
різні частини існуючого замкненого кола:

· оподаткування доходу фізичних осіб;

· оподаткування прибутку юридичних осіб;

· систему оплати праці;

· політику зайнятості;

· систему соціального забезпечення;

· фінансування освіти, охорони здоров’я, науки та культури.

При вирішенні термінових питань — передусім ліквідації заборгованості —
припустимо є тимчасова концентрація зусиль на окремих напрямах дій, але
короткострокові пріоритети мають бути підпорядкуванні тим, що формуються
на більш віддалену перспективу і мають стратегічний характер.

Розділ 3. Проблеми регулювання системи пенсійного забезпечення

3.1 Пропозиції щодо проведення пенсійної реформи в Україні

Метою реформування пенсійної системи є забезпечення належного рівня
життя людей похилого віку на засадах соціальної справедливості,
гармонізація відносин між поколіннями та сприяння економічному
зростанню.

Пенсійна реформа має здійснюватися на системних засадах, перевірених
досвідом інших країн та адаптованих до українських умов, а саме:

• соціальної справедливості, прийнятності, розуміння та підтримки
реформи широкими верствами населення;

• свободи вибору, підвищення зацікавленості і відповідальності громадян
за свій добробут у старості;

• економічної обгрунтованості та фінансової спроможності стійкості
пенсійної системи;

• сприяння зростанню національних заощаджень та економічному розвитку
країни;

• захищеності від політичних ризиків.

Пенсійні системи удосконалюються практично в усьому світі, в першу чергу
в країнах з високорозвиненими суспільними відносинами. Це зумовлено
тенденціями старіння населення. Тому, крім підвищення пенсійного віку,
запроваджуються інші, побудовані на принципово нових засадах, системи
пенсійного забезпечення, які розосереджують ризики і послаблюють його
вплив.

Для цього у світовій практиці дедалі ширше застосовується багаторівнева
система пенсійного забезпечення, яка має три складові – солідарну
(перший рівень), обов’язкову накопичувальну (другий рівень) та додаткову
або добровільну накопичувальну (третій рівень). Таке поєднання
забезпечує соціальні гарантії та фінансову стабільність пенсійної
системи. Адже солідарна і накопичувальна системи підвладні впливу різних
ризиків: перша вразлива щодо демографічних ризиків і досить стійка до
інфляційних, а друга — навпаки. Реформована солідарна складова
враховуватиме інтереси малозабезпечених верств населення, а
накопичувальна – стимулюватиме до пенсійних заощаджень усіх громадян,
особливо з більш високими доходами.

Для України найбільш прийнятною є багаторівнева пенсійна система. 3
урахуванням цього пенсійну реформу слід проводити за трьома напрямами:
реформування солідарної системи, створення обов’язкової накопичувальної
системи і розвиток добровільної накопичувальної системи.

Солідарна система має запобігати бідності серед осіб похилого віку через
перерозподіл частини коштів Пенсійного фонду в інтересах громадян, які
одержували низькі доходи.

Основною метою запровадження накопичувальної пенсійної системи є
підвищення розміру пенсій за рахунок доходу, отриманого від інвестування
частини пенсійних внесків громадян. При цьому пенсійні кошти мають
накопичуватись як шляхом обов’язкового пенсійного страхування, так і
створенням додаткових (добровільних) пенсійних заощаджень.

На початкових етапах реформи пенсійне забезпечення осіб, які не
братимуть участі в обов’язковій накопичувальній системі,
здійснюватиметься за рахунок коштів солідарної системи.

Успішне реформування пенсійної системі вимагає створення економічних
передумов, а саме:

• зростання виробництва, зміцнення фінансового стану підприємств і
відповідне нарощування фінансових можливостей пенсійної системи;

• розширення продуктивної зайнятості населення, мінімізація прихованого
безробіття, тіньової зайнятості, захист трудових і соціальних інтересів
громадян України на іноземних ринках праці;

• погашення заборгованості із заробітної плати, підвищення її розміру і
збільшення питомої ваги у валовому внутрішньому продукті;

• розширення бази сплати пенсійних внесків за рахунок охоплення
пенсійним страхуванням усіх категорій юридичних і фізичних осіб;

• припинення практики списання та реструктуризації заборгованості перед
Пенсійним фондом;

• скасування пільг у сплаті пенсійних внесків і заборону запровадження
нових пільг у виплаті пенсій без визначення джерел їх фінансування;

• переведення фінансування виплат пенсій сільським пенсіонерам і
пільговим категоріям їх одержувачів з Пенсійного фонду на Державний
бюджет, корпоративні та професійні пенсійні фонди.

3.1.1. Реформування солідарної системи

Сутність реформування солідарної системи полягає у забезпеченні, з
одного боку, базових принципів соціальної рівності, однакового для всіх
захисту від бідності у похилому віці, поступового підвищення розмірів
пенсій відповідно до державних соціальних гарантій, а з іншого — у
ліквідації соціальних відмінностей, пільг та привілеїв. За таких умов
солідарна система зможе забезпечити мінімальний достаток усім, хто
працював.

Обов’язковою умовою гарантованого і ефективного виконання солідарною
системою своїх функцій є усунення об’єктивних і суб’єктивних чинників,
накопичених за час її існування. 3 цією метою необхідно:

Забезпечити обов’язковість державного пенсійного страхування всіх без
винятку працюючих громадян і поступово перейти до паритетної сплати
пенсійних внесків — порівну роботодавцями та найманими працівниками. За
тих, хто не працює з поважних причин (здійснює догляд за малолітніми
дітьми, інвалідами, проходить військову службу), внески мають
сплачуватися з коштів Державного бюджету.

Встановити порядок визначення пенсії виключно на основі
персоніфікованого обліку пенсійних внесків. До стажу, що дає право на
пенсію, мають зараховуватись тільки ті періоди, за які сплачено
обов’язкові пенсійні внески. Трудовий внесок і пенсія громадян повинні
обчислюватися на основі персоніфікованого обліку за весь період трудової
діяльності. Для осіб, які не працювали і не сплачували пенсійних
внесків, слід зберегти соціальні виплати з коштів Державного та місцевих
бюджетів, а не за рахунок пенсійних заощаджень працюючих громадян.

Пенсії мають обчислюватися лише в тієї суми доходу, з якої сплачені
внески. Обмеження максимальної суми доходу, з якої сплачуються внески,
необхідно щорічно коригувати з урахуванням динаміки середньої заробітної
плати.

Вдосконалити механізм фінансування дострокових пенсій та їх призначення.
Дострокові пенсії повинні фінансуватися за рахунок роботодавців, що
заохочуватиме їх до запровадження нових технологій, поліпшення умов та
охорони праці, зменшення чисельності працюючих у шкідливих умовах.

Запровадити сплату єдиного страхового внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, доручивши це Пенсійному фонду. В
результаті можна буде уникнути зростання навантаження на фонд заробітної
плати, дублювання функцій різними фондами соціального страхування та
зменшити адміністративні видатки.

Передбачити економічні стимули для пізнішого виходу людей на пенсію
шляхом прогресивного підвищення розміру пенсій за кожний рік роботи
після досягнення пенсійного віку.

3.1.2. Запровадження обов’язкової накопичувальної системи

Забезпечення соціальної справедливості, економічної обгрунтованості та
фінансової стабільності пенсійної системи настійно вимагає запровадження
накопичувальної її складової (другий рівень). Це означає, що усі
працівники зобов’язані відкладати частину зароблених коштів на старість
і вносити її в Накопичувальний пенсійний фонд. А отже, після досягнення
пенсійного віку кожен буде одержувати додатково до виплат за солідарною
системою пенсію з обов’язкової накопичувальної системи.

Ця система передбачає більшу, ніж солідарна, свободу вибору і одночасно
відповідальність працівника.

Основні завдання запровадження обов’язкової накопичувальної системи:

• підвищення рівня пенсій за рахунок отримання інвестиційного доходу;

• посилення залежності розміру пенсії від пенсійних внесків роботодавців
) найманих працівників;

• забезпечення права успадкування коштів пенсійних внесків спадкоємцями
у разі передчасної смерті застрахованої особи;

• формування на основі пенсійних внесків інвестиційного капіталу;

• розосередження ризиків фінансування виплати пенсій між солідарною і
обов’язковою накопичувальною системами;

• удосконалення управління системою пенсійного забезпечення за рахунок
передачі недержавним компаніям функцій управління активами
Накопичувального пенсійного фонду;

• створення дієвих механізмів захисту майнових прав та інтересів
застрахованих осі6.

Важливою умовою запровадження обов’язкової накопичувальної системи є
правильний вибір Урядом моделі її адміністрування (централізованої,
децентралізованої чи іншої), використання переваг різних моделей,
світового досвіду, а також урахування особливостей внутрішньої
соціально-економічної ситуації.

Це ж стосується і питання вибору банківської чи небанківської фінансової
установи або мережі таких установ, які мають обслуговувати
накопичувальну пенсійну систему.

3.1.3. Запровадження добровільної (додаткової) накопичувальної системи

Добровільна (додаткова) накопичувальна система (третій рівень)
розрахована на людей, які хочуть і можуть створити більші заощадження на
старість. У рамках такої системи фінансуються і дострокові пенсії. Кожен
громадянин повинен мати можливість обрати ту форму заощаджень, якій він
довіряє найбільше. Тому право здійснення добровільного пенсійного
забезпечення необхідно надавати не тільки пенсійним фондам, а й банкам
та небанківським фінансовим установам.

Основні завдання запровадження добровільної (додаткової) накопичувальної
системи:

· формування законодавчої та нормативної бази для створення
функціонування недержавних пенсійних фондів;

· залучення до створення пенсійних фондів банків та небанківських
фінансових установ;

· сприяння накопиченню добровільних пенсійних заощаджень громадян у
банках та небанківських фінансових установах;

· створення професійних та корпоративних пенсійних фондів, які
акумулювали 6 кошти для виплати пільгових пенсій;

· запровадження обов’язкової сплати додаткових пенсійних внесків за
рахунок коштів роботодавців на підприємствах з шкідливими умовами праці;

· визначення пенсій залежно від накопиченої суми пенсійних внесків та
інвестиційного

· доходу;

· чітке визначення вимог та критеріїв, пов’язаних із заснування
недержавних пенсійних фондів, управлінням ними та їхніми активами;

· розмежування пенсійних коштів та інших активів банків і небанківських
фінансових установ, які обслуговують пенсійні програми;

· заборона виконання однією юридичною особою функцій накопичення та
зберігання пенсійних активів і управління ними;

· забезпечення інформаційної відкритості для вкладників пенсійних
коштів діяльності недержавних пенсійних фондів, банків та небанківських
фінансових установ, які обслуговують пенсійні програми.

3.1.4. 0собливості переходу до багаторівневої пенсійної системи

У процесі переходу до багаторівневої пенсійної системи тривалий час (за
оцінками експертів, 25 — 30 років) потрібно буде виконувати подвійні
зобов’язання: виплачувати пенсії тим, хто отримує їх лише з солідарної
системи, і водночас спрямовувати частину коштів на формування
обов’язкових індивідуальних пенсійних заощаджень. За таких умов не
виключена поява дефіциту коштів у солідарній пенсійній системі, що
спонукатиме до пошуку джерел їх компенсації.

Потреба у додаткових коштах для виконання подвійних зобов’язань буде
максимальною на перших порах реформування пенсійної системи і надалі
поступово зменшуватиметься за рахунок скорочення чисельності осіб, які
отримують пенсію виключно з солідарної системи. За прогнозами, у 2002 —
2006 роках в Україні складається найбільш сприятлива демографічна
ситуація для запровадження обов’язкової накопичувальної системи з
найменшими фінансовими витратами. Нею треба оптимально скористатися,
оскільки після зазначеного періоду утримання однорівневої солідарної
системи і запровадження накопичувальної буде обходитися значно дорожче.

Важливою і необхідною умовою запровадження багаторівневої системи є
перехід на паритетну систему сплати пенсійних внесків — порівну
роботодавцями та найманими працівниками.

3.1.5. Пенсійна реформа у контексті соціально-економічних перетворень.

Реформування пенсійної системи — складний, багатогранний і комплексний
процес, який має істотно змінити баланс політичних, економічних та
соціальних інтересів населення, систему державних фінансів,
функціонування ринків праці та капіталу. Відповідний успіх цієї справи
значною мірою залежатиме від узгодженості дій у суміжних напрямах
ринкового трансформування економіки.

Важливою умовою функціонування накопичувальної пенсійної системи є
створення інфраструктури та механізмів ефективного інвестування
пенсійних коштів, надійного їх захисту від ризиків втрати та знецінення.
3 цією метою необхідно:

џ визначити перелік фінансових інструментів, дозволених для
інвестування пенсійних коштів, які б забезпечували збалансування
можливих ризиків та очікуваних доходів;

џ встановити правила інвестування пенсійних коштів, які б мінімізували
ризики і гарантували дохід;

џ розробити програму розвитку ринку середньо — і довгострокових
державних боргових зобов’язань як одного з важливих інструментів
інвестування пенсійних коштів та механізми гарантування виконання
державою своїх боргових зобов’язань;

џ сприяти розвитку небанківського фінансового посередництва, вітчизняних
фінансових інституцій, а також формуванню інвестиційної культури;

џ створити систему та механізми надійного зберігання та накопичення
пенсійних коштів, захисту їх від ризиків, а також прозорого
ціноутворення на ринку корпоративних цінних паперів та обслуговування
пенсійних коштів;

џ сприяти розвитку ринку іпотечних фінансових інструментів, становленню
інвестиційних фондів, вкладенню в них пенсійних коштів і наступному
використанню при кредитуванні будівництва та придбанні житла, у тому
числі з врахуванням досвіду холдінгової компанії «Київміськбуд» та
акціонерного комерційного банку «Аркада»;

џ розробити механізми участі пенсійних фондів в управлінні емітентами
акцій (корпоративними правами), в які вкладені пенсійні активи, та
інвестування пенсійних коштів в іноземні фінансові проекти згідно з
вимогами законодавства;

џ розробити механізми взаємодії застрахованих осіб (учасників пенсійних
фондів), банків та небанківських фінансових установ, що їх обслуговують,
і держави в частині здійснення інвестиційної політики щодо пенсійних
коштів;

џ встановити процедуру відбору банків та небанківських фінансових
установ для інвестування пенсійних коштів і визначити вимоги до
компаній, що здійснюють управління ними та адміністрування пенсійними
фондами;

џ забезпечити пріоритетність економічних інтересів вкладників пенсійних
фондів у процесі інвестування пенсійних коштів на засадах безпечності,
довгостроковості і зворотності вкладення коштів, недопущення прямого їх
вкладення у комерційні проекти;

џ створити умови для участі в управлінні накопичувальною пенсійною
системою представників застрахованих осіб та роботодавців;

џ запровадити обов’язкове ліцензування юридичних осіб, які здійснюють
управління пенсійними коштами.

Створення ефективної системи інвестування пенсійних коштів сприятиме
прискореному розвитку інвестиційних процесів, піднесенню економіки,
фінансовому зміцненню накопичувальної пенсійної системи і забезпеченню
її стійкості.

Реформування пенсійної системи має бути підкріплене адекватними змінами
в оподаткуванні, які заохочували б роботодавців і найманих працівників
до накопичення та інвестування пенсійних заощаджень. 3 цією метою
необхідно:

• знизити ставки оподаткування доходів фізичних осіб, що сприятиме
підвищенню доходів населення та їх легалізації збільшенню пенсійних
внесків;

• звільнити від оподаткування частину доходів фізичних та юридичних
осіб, яка спрямовуватиметься в накопичувальну пенсійну систему;

• звільнити від податку на прибуток інвестиційні доходи, одержані від
вкладення пенсійних коштів;

• включити до системи оподаткування доходів фізичних осіб виплати з
накопичувальної пенсійної системи;

• звільнити суб’єктів господарювання, які управляють пенсійними
коштами, від податку на додану вартість послуг з обслуговування
пенсійних активів, оскільки це призводить до адекватного зменшення
пенсійних виплат;

• розробити правовий та економічний механізми залучення доходів,
одержаних від легалізації та податкової амністії, до пенсійних фондів.

Практичні аспекти здійснення пенсійної реформи потребують розрішення
слідуючих питань (мал. 1).

Мал. 1

Інформаційне та організаційне забезпечення.

Необхідною умовою пенсійного реформування є підготовка суспільства, його
свідомості до сприйняття нової пенсійної системи. Реформа може бути
успішною лише за умови усвідомлення всіма верствами населення її
необхідності і необоротності, а головне, позитивного впливу на умови
життя і добробут людей.

Інформаційне забезпечення реформи передбачає:

• надання громадянам вільного доступу до інформацій про принципи,
засади та цілі реформування пенсійної системи;

• широку роз’яснювальну роботу щодо необхідності пенсійної реформи і
переваг нової пенсійної системи;

• конструктивний діалог та консультації з соціальними партнерами;

• регулярні дослідження громадської думки;

• щорічне інформування застрахованих осіб про стан їхніх персональних
пенсійних рахунків та забезпечення безперешкодного доступу до такої
інформацій;

• створення при обласних і районних державних адміністраціях
інформаційно-консультативних центрів, а в населених пунктах, на
підприємствах, в установах та організаціях —
інформаційно-консультативних пунктів з питань пенсійної реформи.

Аналіз ситуації з 1998 року, коли було прийнято Указ Президента України
«Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні”,
підтверджує, що здійснення пенсійної реформи відчутно сповільнило
недостатнє організаційне забезпечення та управління цим процесом.

Для посилення організаційного забезпечення пенсійної реформи необхідно:

· спрямувати зусилля Державної ради з питань пенсійної реформи на
налагодження узгодженої діяльності законодавчої та виконавчої влади у
цій сфері;

· покласти персональну відповідальність за здійснення пенсійної реформи
на Прем’єр-міністра України;

· Кабінету Міністрів забезпечити широку координацію роботи із здійснення
пенсійної реформи за всіма її напрямами;

· створити Координаційний центр з питань здійснення пенсійної реформи на
чолі а віце-прем’єр-міністром з питань економіки;

· включити до складу Координаційного центру представників міністерств
економіки та з питань європейської інтеграції, фінансів, праці та
соціальної політики, Пенсійного фонду, Національного банку, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної податкової
адміністрації України;

· підвищити роль Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції у створенні макроекономічних передумов здійснення пенсійної
реформи;

· посилити відповідальність Міністерства праці та соціальної політики за
організацію і координацію діяльності з підготовки нормативно-правової
бази, безпосереднє впровадження багаторівневої пенсійної системи,
здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи, контроль за додержанням
вимог законодавства при призначенні пенсій, укладення міжнародних угод
щодо соціального захисту громадян;

· покласти на Міністерство фінансів коригування фінансової бази
пенсійної системи, забезпечення її збалансованості і стійкості, у тому
числі шляхом міжбюджетного регулювання із застосуванням ефективних
фінансових інструментів;

· доручити Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції,
Міністерству фінансів України, Національному банку України і Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку організацію і здійснення
контролю за інвестуванням пенсійних коштів, діяльністю банків і
небанківських фінансових установ та функціонуванням ринків цінних
паперів з обслуговування Пенсійних програм;

· передати питання здійснення пенсійної реформи в міністерствах
економічного та соціального профілю у відання одного із заступників
державного секретаря, а у Пенсійному фонді заступника голови правління;

· створити у відповідних центральних органах виконавчої влади структурні
підрозділи з організації практичного впровадження та супроводження
пенсійної реформи;

· уточнити статус та функції Пенсійного фонду, зміцнити його кадровий
потенціал та матеріально-технічну базу, вирішити питання щодо створення
спеціального державного регуляторного органу;

· сформувати при Пенсійному фонді інститут актуаріїв з покладенням на
нього обов’язків з проведення систематичних аналітичних та прогнозних
розрахунків;

· створити у наукових і вищих навчальних закладах підрозділи для
розширення наукових досліджень, підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців для нової пенсійної системи та їх стажування за
рубежем.

Етапи впровадження пенсійний реформи.

Впровадження нової пенсійної системи – не багатоаспектна робота,
розрахована на тривалу перспективу.

Вона передбачає невідкладне прийняття Верховною Радою України законів
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про недержавне
пенсійне забезпечення», «Про іпотеку», «Про цінні папери та фондовий
ринок», «Про акціонерні товариства», «Про державний борг», Податкового,
Земельного і Житлового кодексів.

При доопрацюванні і прийнятті цих законопроектів та підготовці нових, що
стосуються пенсійного забезпечення, необхідно врахувати рекомендації
Міжнародної організації праці щодо засад функціонування майбутньої
пенсійної системи та забезпечити гармонізацію норм національного
законодавства із законодавством Європейського Союзу. Зокрема — врахувати
Директиви Европарламенту та Ради Європи щодо координацій законодавчих і
нормативних актів з регулювання діяльності професійних пенсійних фондів.

3 цією метою рекомендувати Верховній Раді України створити тимчасову
спеціальну комісію для опрацювання законодавства з пенсійної реформи; не
розглядати жодного проекту закону, пов’язаного з пенсійним
забезпеченням, без попередньої експертизи та висновків цих комісій щодо
його відповідності загальній стратегії пенсійної реформи.

Передбачаються три етапи пенсійної реформи:

I етап — 2001 — 2002 роки: створення організаційно-правових та
економічних засад пенсійної реформи і реформування солідарної системи.
Для цього Кабінет Міністрів України має підготувати зміни і доповнення
до законодавства України щодо:

· обчислення пенсій лише із заробітку, з якого були сплачені страхові
внески до Пенсійного фонду;

· передачі з 1 січня 2002 року органам Пенсійного фонду в усіх регіонах
функцій з призначення та виплати пенсій з урахуванням результатів
проведеного експерименту;

· заборони списання заборгованості з обов’язкових платежів до
Пенсійного фонду;

· звільнення з 2003 року від оподаткування частини доходів фізичних та
юридичних осіб, що спрямовується до пенсійних фондів, та оподаткування
інвестиційних доходів, одержаних від вкладення пенсійних коштів, і
введення у систему оподаткування податку з пенсійних виплат з
урахуванням відповідних змін у Податковому кодексі;

· скасування пільг у сплаті обов’язкових платежів із соціального
страхування та створення

· рівних умов їх справляння незалежно від способів оподаткування;

· виведення з 1 липня 2002 року загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування з системи оподаткування та відновлення прав
Пенсійного фонду як органу справляння зазначених платежів з урахуванням
цих пропозицій при прийнятті Податкового кодексу;

· економічного стимулювання більш пізнього виходу людей на пенсію;

· створення та функціонування системи добровільного пенсійного
забезпечення;

· переходу з 1 липня 2002 року до обчислення розмірів трудових пенсій на
підставі персоніфікованого обліку пенсійного страхування;

· виділення з 1 січня 2002 року з Державного і місцевих бюджетів коштів
на інформаційно-організаційне забезпечення пенсійної реформи;

· залучення з 1 січня 2003 року додаткових джерел фінансування для
поетапного відшкодування витрат Пенсійного фонду на виплату пенсій
сільським пенсіонерам;

· збільшення надходжень до Пенсійного фонду для компенсування його втрат
у зв’язку із запровадженням обов’язкової накопичувальної системи;

· запровадження у 2003 році сплати єдиного страхового внеску.

Протягом цього періоду Уряд має забезпечити:

· погашення заборгованості з виплати заробітної плати та надходження
адекватних сум пенсійних внесків;

· істотне скорочення виплати заробітної плати у натуральній формі;

· реформування діючої солідарної системи, забезпечення її
збалансованості та фінансової стабільності

· створення системи державного регулювання і контролю у сфері
добровільного пенсійного страхування, а також спеціального державного
регулятивного органу;

· підготовку до впровадження накопичувальної системи; підвищення
дисципліни сплати пенсійних внесків;

· завершення розмежування джерел фінансування пенсійного забезпечення;

· переведення соціальних пенсій у систему соціальної допомоги на основі
Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

· збільшення не менш як на 12% пенсій та відновлення соціальної
справедливості шляхом поступового зняття обмеження максимального розміру
пенсій з солідарної системи;

· підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для
багаторівневої системи пенсійного забезпечення та визначення джерел її
фінансування;

· включення до навчальних програм у середніх та вищих навчальних
закладах питань пенсійного забезпечення та пенсійної реформи;

· формування системи державного регулювання і контролю у сфері
пенсійного страхування та спеціального державного регулятивного органу;

· створення механізму захисту майнових прав та інтересів інвесторів;

· вирішення питань інформаційного та організаційного забезпечення
здійснення пенсійної реформи;

· зміцнення кадрового та матеріально-технічного потенціалу Пенсійного
фонду.

· Кабінету Міністрів разом з Національним банком і Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку:

· розробити програму розвитку ринку середньо і довгострокових державних
боргових зобов’язань;

· опрацювати механізми виконання державою своїх боргових зобов’язань та
відновлення довіри інвесторів до державних боргових цінних паперів;

· визначити принципи та нормативи відбору і використання фінансових
інструментів інвестування пенсійних коштів;

· сформувати та регламентувати пакет фінансових засобів захисту
пенсійних коштів від ризиків втрати і знецінення.

II етап – 2003 — 2004 роки: запровадження добровільної системи
пенсійного забезпечення. 3 цією метою Кабінету Міністрів необхідно;

· створити економічні передумови та інформаційно-технічну базу
запровадження обов’язкової накопичувальної системи;

· запровадити систему державного регулювання та контролю у сфері
пенсійного забезпечення;

· сформувати нормативно-правову базу для банківського сектору, фондового
та страхового ринків з обігу пенсійних коштів;

· запровадити обов’язковість державного пенсійного страхування для всіх
без винятку громадян;

· запровадити обов’язкове нарахування додаткових пенсійних внесків за
рахунок коштів роботодавців на підприємствах з шкідливими умовами праці;

· завершити реформування системи оплати праці і забезпечити паритетність
участі працівників та роботодавців у сплаті пенсійних внесків;

· забезпечити функціонування єдиної централізованої бази даних про
застрахованих осіб та видачу їм посвідчень загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

III етап — 2005 — 2009 роки: запровадження обов’язкової накопичувальної
системи. За цей період Кабінет Міністрів повинен забезпечити:

· запровадження системи державних мінімальних соціальних стандартів та
підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсій до рівня
мінімальних державних гарантій прожиткового мінімуму відповідних груп
населення;

· відрахування внесків до обов’язкової накопичувальної системи та
повноцінне її функціонування;

· розмежування джерел фінансування пенсійного забезпечення з виключенням
можливості фінансування будь-яких пенсійних пільг або привілейованих
видів пенсій за рахунок загальних пенсійних внесків;

· уніфікацію та кодифікацію законодавства з питань пенсійного
забезпечення та гармонізацію його з законодавством Європейського Союзу.

Цей пакет заходів є основним, але не вичерпним. У процесі його
реалізації треба постійно аналізувати досягнуті результати і вносити
необхідні корективи.

Очікувані результати.

Внаслідок здійснення реформи буде впроваджено багаторівневу пенсійну
систему, побудовану на засадах соціальної справедливості, солідарності
поколінь та соціального страхування. Це розширить можливості для
підвищення добробуту людей похилого віку та зміцнення потенціалу
економічного зростання.

Створення адекватної ринковій економіці пенсійної системи підвищить
рівень відповідальності громадян за свою долю, спонукає їх залишати
частину зароблених коштів на старість, допоможе подолати патерналістські
настрої та очікування, швидше адаптуватися до нових умов життя.

Здійснення пенсійної реформи дасть змогу подолати бідність серед людей
похилого віку, які все життя добросовісно працювали і створювали
національне багатство.

Багаторівнева пенсійна система – це шлях до поступового зближення
співвідношення між середніми розмірами пенсій заробітної плати – з 34 до
65%. Будуть усунуті чинники соціальної несправедливості, перерозподілу
коштів Пенсійного фонду на користь пільгових категорій. Доходи
пенсіонерів перевищать прожитковий мінімум.

Пенсійна реформа адресується не тільки старшим поколінням, але й молоді,
яка набуває завдяки цьому впевненості у своєму майбутньому.

Реформована пенсійна система стане потужним джерелом довготривалих
інвестицій в економіку країни. Протягом 10 років їх обсяги можуть
досягти близько 25 млрд. гривень. Це сприятиме розширенню зайнятості,
зростанню доходів громадян та зміцненню фінансової бази пенсійної
системи.

Дальше блокування пенсійної реформи мало б надзвичайно негативні
наслідки для держави і людей, законсервувало б неприпустимо низький
рівень пенсійного забезпечення. Спроби підвищити пенсії до рівня 50 –
60% заро6ітної плати без здійснення пенсійної реформи і запровадження
багаторівневої пенсійної системи тільки шляхом збільшення нарахувань на
фонд оплати праці до 60 – 70% будуть непосильним тягарем.

3.2 Розвиток системи добровільного пенсійного забезпечення

З реформуванням пенсійної системи ми не повинні зволікати. Такої думки
дотримуються вітчизняні фахівці та міжнародні експерти. На цьому
наголошує і Президент України Леонід Кучма, який нещодавно звернувся до
уряду з Посланням “Про основні напрямки реформування системи пенсійного
забезпечення населення України”. У ньому глава держави піддав гострій
критиці діючу нині солідарну систему пенсійного забезпечення, що
соціально несправедлива насамперед до найбідніших верств населення.

Пенсійна реформа стосується не лише старшого покоління, тобто
нинішніх пенсіонерів, а й молоді, яка тільки вступає у трудове життя,
громадян, котрі незабаром вийдуть на заслужений відпочинок.

Запровадження багаторівневої пенсійної системи — це шлях до
поступового збільшення рівня пенсій, а отже можливість для підвищення
добробуту людей та зміцнення потенціалу економічного зростання.

Пенсійна реформа в Україні має досягти таких цілей:

• встановити залежність розміру пенсії від величини заробітку і
трудового стажу;

• заохотити громадян до заощадження коштів на старість;

• створити ефективнішу і дієвішу систему адміністративного управління в
пенсійному забезпеченні;

• забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи;

• забезпечити надійність заощаджень учасників пенсійних програм;

• підвищити рівень життя пенсіонерів.

3.2.1. Підвищення рівня життя людей похилого віку.

Для розв’язання проблем, які постали в системі пенсійного
забезпечення, і підвищення рівня життя пенсіонерів потрібно запровадити
такі зміни:

• встановити пряму залежність розміру пенсій від розміру внесків. Хто не
сплачує внесків, той не отримуватиме пенсії. Хто сплачує внески в
більшому розмірі або протягом довшого часу, той одержуватиме
пропорційно більшу пенсію, порівняно з тими, хто здійснює менші
відрахування з меншого заробітку або працює протягом коротшого часу;

• забезпечити точний облік періодів зайнятості, заробітної платні та
сплачених внесків. Саме для цього в Україні тепер створюють систему
персоніфікованого обліку відомостей;

• впорядкувати систему призначення пільгових пенсій. Всі працівники,
які сплачують однакові внески, мають отримувати однакові пенсії;

• стимулювати пізніший вихід на пенсію. Завдяки подовженню віку виходу
на пенсію вдається збільшити кількість платників внесків і підвищити
пенсії;

• вилучити програми соціальної допомоги з пенсійної системи. Соціальні
пенсії, доплати, адресна допомога та інші види допомоги має фінансувати
Державний бюджет. У майбутньому всі ці виплати потрібно об’єднати в
єдину програму соціальної допомоги — програму гарантованого мінімального
доходу сім’ї;

• для стимулювання платіжної дисципліни встановити оптимальне
співвідношення між розмірами пенсій і внесками.

За умови здійснення цих заходів пенсійне забезпечення в
поєднанні із соціальною допомогою сформують набагато надійнішу систему
захисту від бідності, ніж та, яка існує сьогодні.

Проте, якщо зміни буде запроваджено тільки в пенсійній системі,
то виявлені проблеми навряд чи вдасться усунути. Пенсійна реформа має
стати складовою частиною комплексної програми економічних і фінансових
перетворень.

Створення працівникам надійних умов для заощадження коштів на
старість.

Сьогодні українці не заощаджують коштiв на старість, тому що не
мають надійних умов для заощадження коштів. Під час гіперінфляції
1993-1994 років мільйони людей втратили практично всі свої заощадження.
Крім того, чимало українців, які вкладали гроші до приватних пенсійних
фондів, створених на початку 90-х років, зазнали збитків, коли більшість
цих фондів збанкрутували. Водночас, через дуже невеликі суми вкладів в
українських кредитно-фінансових установах, підприємства України гостро
відчувають нестачу короткострокових та довгострокових кредитів.

Забезпечити надійний захист заощаджень та запобігти повторенню помилок
минулого потрібно зробити:

· Створити регулятивний орган з елементами самофінансування, який
надійно захищає права учасників пенсійної системи, забезпечує її
прозорість та оприлюднення інформації.

· Встановити суворі вимоги до диверсифікацй пенсійних активів
(інвестування пенсійних коштів у більше ніж один вид активів), щоб
забезпечити інвестування пенсійних коштів тільки в інтересах вкладників,
а також збільшити дохідність інвестицій і мінімізувати ризики.

· Щоб гарантувати захист інтересів меншості акціонерів, вдосконалити
закони, які регулюють функціонування ринків капіталу.

· Встановити суворі кваліфікаційні вимоги до актуаріїв, аудиторів,
компаній з управління активами та зберiгачів. У системі пенсійних
заощаджень мають працювати лише професіонали з бездоганною репутацією.

· В законодавчому порядку забезпечити розмежування активів учасників і
активів надавачів послуг, а також залучення банків- зберiгачів до
фізичного зберігання активів учасників.

· Забезпечити стійке економічне зростання. Стабільна й ефективна
економіка є необхідною умовою дохідності внутрішніх інвестицій в
Україні.

Існує лише два шляхи підвищення розмірів пенсій за рахунок страхових
внесків: або збільшити надходження від сплати пенсійних внесків, або
збільшити відношення чисельності працівників, які сплачують внески, до
чисельності пенсіонерів.

Відношення чисельності працівників до чисельності пенсіонерів
залежить від віку виходу на пенсію. Що більше це відношення, то вищими
можуть бути пенсії.

Збільшити відношення чисельності працівників до чисельності
пенсіонерів можна двома шляхами:

· стимулювати пізніший вік виходу на пенсію через збільшення розміру
пенсії в разі відстрочення часу виходу на пенсію;

· змінити механізм фінансування пільгових пенсій, що їх призначають у
період роботи і виплачують у повному розмірі.

Стимулювання пізнішого віку виходу на пенсію завдяки
збільшенню розміру пенсії в разі відстрочення часу виходу на пенсію є
важливою передумовою, що забезпечить фінансову стабільність пенсійної
системи. У 2000 році відношення людей працездатного віку до осіб
старшого віку становить 2,5:1. Припустимо, встановлений вік виходу на
пенсію (55 років для жінок і 60 років — для чоловіків) залишиться
незмінним до 2026 року.

За оптимістичного варіанту перебігу демографічних процесів в
Україні, згідно з прогнозами українських демографів, відношення людей
працездатного віку до осіб старшого віку у 2016 році дорівнюватиме
2,2:1. А у 2026 році це відношення зменшиться до 1,8:1. Треба зазначити,
що під час обчислення такого відношення не було враховано кількості
пенсіонерів, які отримують соціальні пенсії; пенсії в разі втрати
годувальника та пенсії за інвалідністю. Протягом останніх років
чисельність цих категорій пенсіонерів становила близько 3 млн. осіб. 3
огляду на той факт, що не всі особи працездатного віку є платниками
пенсійних внесків (зокрема ті, хто навчається, доглядає за дітьми,
безробітним тощо), у 2026 році відношення платників пенсійних внесків до
пенсіонерів, за попередніми підрахунками, становитиме 1,2:1.

Підвищення віку виходу на пенсію не означає, що пенсії
нікому буде отримувати.

Дехто вважає, що вирішуючи питання пенсійного віку, потрібно враховувати
лише середню тривалість життя в Україні (за даними Державного комітету
статистики України, в 1997-1998 роках очікувана тривалість життя при
народженні становила 73,5 року для жінок і 62,7 року для чоловіків).

Проте в системах пенсійного забезпечення суттєвим є й інший показник —
тривалість життя по досягненні пенсійного віку. В Україні чоловік по
досягненні 60-річного віку живе в середньому 14,2 року, а жінка по
досягненні такого самого віку — 18,6 року. В поданій далі таблиці
вміщено показники очікуваної тривалості життя чоловіків і жінок віком
55, 60, 65 і 70 років (розрахунки здійснено на підставі опублікованих
даних про рівні смертності):

Очікувана тривалість життя
Таб. 3.2.1

ВІКЧОЛОВІКИЖІНКИ5517,122,56014,218,66511,615,0709,211,6Аналіз розподілу
населення України за віком свідчить, що за станом на 1 січня 1999 року
серед 10 млн. осіб, старших за 60 років:

· 69% мають вік 65 років і більше;

· 49% мають вік 70 років і більше.

В Україні вік виходу на пенсію є нижчим, ніж у багатьох країнах, які
впровадили пенсійну реформу.

Більшість країн розв’язують проблему старіння населення, підвищуючи вік
виходу на пенсію. В наступній таблиці вміщено дані про вік виходу на
пенсію для чоловіків і жінок у деяких країнах світу.

Вік виходу на пенсію в деяких країнах
світу Таб. 3.2.2

КРАЇНИЧОЛОВІКИЖІНКИВеликобританія 6565Естонія6363Казахстан 6358Канада
6565Польща 6560США6767Угорщина 6262Україна 6055

3.2.2. Обгрунтування віку виходу на пенсію.

Будь-яка пенсійна система спирається на фундаментальний принцип:
ті, хто сплачує однакові внески, мають отримувати й однакові пенсії.
Одна з причин незадовільної сплати внесків до Пенсійного фонду в
нинішній системі пенсійного забезпечення полягає в тому, що незважаючи
на однакову для всіх працівників ставку пенсійних внесків, деякі
категорії пенсіонерів отримують набагато більші пенсії.

Інше важливе питання пенсійного забезпечення — встановлення однакового
віку виходу на пенсію для жінок і чоловіків. В ООН вважають, що за умов
ринкової економіки диференціація пенсійного віку за ознакою статі є
дискримінаційною, тому що рівень життя залежить насамперед від
професійної кар’єри тривалості трудової діяльності. Крім того, нижчий
вік виходу на пенсію для жінок розбалансовує фінансування пенсій у
солідарній системі. В нинішній системі жінки належать до своєрідної
категорії пільговиків, оскільки сплачують внески на п’ять років менше,
виходять на пенсію на п’ять років раніше, живуть на кілька років довше
за чоловіків, але пенсію (обчислену як частка заробітку) мають таку
саму.

Персоніфікований облік відомостей у системі обов’язкового
державного пенсійного страхування та індивідуальні накопичувальні
пенсійні рахунки.

Персоніфікований облік у солідарній системі пенсійного
забезпечення нерідко ототожнюють із створенням індивідуальних пенсійних
рахунків у накопичувальній системі. Тим часом йдеться про два різні
поняття.

Персоніфікація — це лише облік і зберігання в Пенсійному фонді переданої
йому інформації про трудовий стаж, заробіток і пенсійні внески
працівників. Запровадження персоніфікованого обліку відомостей дає
можливість вдосконалити умови призначення пенсії та порядок обчислення
її розміру. Персоніфікація є, по суті, одним із способів точного
облікування відомостей, необхідних для реалізації права на пенсію та
здійснення диференціації її розміру залежно від трудового внеску особи.

Зовсім інший зміст вкладено в поняття індивідуальних накопичувальних
пенсійних рахунків, що їх створюють в обов’язковій накопичувальній
системі для обліку пенсійних активів, належних учасникам пенсійних
фондів. На індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку кожної
фізичної особи ведуть облік внесків, інвестиційного доходу та
відповідних витрат, пов’язаних з наданням повного обсягу послуг з
пенсійного забезпечення. Пенсію обчислюють виходячи із суми, облікованої
на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку в день виходу на
пенсію.

3.2.3. Переваги персоніфікації.

Завдяки персоніфікації пенсійної звітності та обліку пенсійних
даних виграють усі — і підприємства, і працівники, і держава загалом.

Персоніфікація вигідна підприємствам і громадянам, оскільки:

· дозволить запровадити справедливий порядок нарахування пенсій. Завдяки
персоніфікованому обліку відомостей Пенсійний фонд матиме у своєму
розпорядженні достовірні дані про тривалість трудового стажу
працівників, їхні заробітки та суми внесків, а також внесків, які
сплатили до Пенсійного фонду роботодавці. Це дозволить поступово
відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від тривалості стажу та
величини сплачених внесків за рахунок ефективнішого обліку даних про
трудовий стаж і заробіток протягом усієї трудової діяльності
застрахованої особи;

· полегшить визначення права громадян на пенсію. Автоматизований облік
пенсійних даних суттєво знизить ймовірність помилок у нарахуванні пенсій
і запобігатиме зловживанням під час оформлення документів для
призначення пенсій. Водночас це дозволить звільнити громадян від
необхідності подання документів про стаж роботи, заробіток, потрібних
для призначення пенсій;

· скоротить час роботодавців на подання відомостей про осіб, які в них
працюють, і перерахування коштiв до Пенсійного фонду.

· Персоніфікація відомостей покращить діяльність Пенсійного фонду,
оскільки:

· сприятиме поліпшенню платіжної дисципліни платників внесків —
підприємств і громадян. Кожний працівник матиме можливість контролювати
вчасність та повноту перерахування внесків до Пенсійного фонду з боку
роботодавця. Персоніфікований облік усуне можливість «заробляти» право
на пенсію для громадян, зайнятих у тіньовому секторі економіки;

· усуне потребу заповнення трудових книжок. Всю потрібну для призначення
пенсії інформацію зберігатимуть у персоніфікованій базі даних і
регулярно оновлюватимуть на підставі звітів роботодавців.

. Персоніфікація стимулюватиме краще функціонування програм соціальної
допомоги, оскільки:

· забезпечить органам соціального захисту населення можливіть
використовувати дані про зайнятість і заробітки громадян для визначення
права окремих категорій громадян на додаткову матеріальну допомогу;

· закладає основу розробки ефективних автоматизованих систем управління
іншими програмами соціального страхування, таких як допомога з
безробіття, допомога через тимчасову непрацездатність та нещасний
випадок на виробництві.

1998 року Кабінет Міністрів, відповідно до Указу Президента
України, розробив вимоги до системи персоніфікованого обліку відомостей
у системі обов’язкового державного пенсійного страхування.

Аналіз ефективності впровадження персоніфікованого обліку було
проведено в п’яти районах Львівської області. В кожному з них Пенсійний
фонд створив спеціальний відділ, відповідальний за вирішення всіх
питань, пов’язаних з автоматизацією персоніфікованого обліку страхових
внесків до Пенсійного фонду. На місцях було організовано навчальні
семінари, під час яких працівники відділів Пенсійного фонду і бухгалтери
підприємств ознайомилися з роботою нової системи. Вже за два місяці
понад 400 підприємств користувалися новим програмним забезпеченням і
подавали відомості районним відділам Пенсійного фонду в електронній
формі. Районні відділи вводили цю інформацію у свої бази даних.
Встановлено, що в цих районах не тільки відчутно зросли надходження від
сплати пенсійних внесків, а й збільшилася кількість офіційно
зареєстрованих платників внесків.

Для некомп’ютеризованих підприємств Пенсійний фонд розробляє спеціальні
бланки звітів, які можна заповнювати від руки. Інформацію з кожного
такого звіту вводитимуть у базу даних з використанням технологій
сканування й оптичного розпізнавання символів.

Уряд ухвалив рішення про запровадження персоніфікованого обліку
у всій країні до кінця 2000 року. Станом на 1 червня 2000 року
запроваджено персоніфікований облік зборів на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування в 520 районах і містах, тобто виконано 70%
від запланованого на рік обсягу робіт.

В обов’язковій накопичувальній пенсійній системі розмір пенсії
застрахованої особи залежить від суми коштів, облікованих на її
індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, а також від витрат
на виконання договору страхування довічної пенсії, укладеного зі
страховою компанією. Своєю чергою, суму коштiв, облікованих на
індивідуальному накопичувальному рахунку, визначають сума сплачених
страхових внесків, величина інвестиційного доходу і плата за послуги з
пенсійного забезпечення (адміністративні видатки). Що більше коштів
обліковано на рахунку особи, то більшою є її пенсія. За такої схеми дуже
важливо розробити надійний механізм захисту пенсійних активів.

Зазвичай, молодь не думає про заощадження на старість. У
молодих людей є більш нагальні потреби – їм необхідні гроші на житло,
виховання дітей, освіту тощо. На жаль, багато хто не усвідомлює того, що
фінансові установи налічують відсотки по заощадженнях за ставками
складного процента. Складний процент означає, що фінансова установа
налічує відсоток (інвестиційний дохід) як на внески, так і на вже
отриманий інвестиційний дохід. Навіть незначні, але регулярні внески у
молодому віці дають у підсумку суттєві пенсійні заощадження. А якщо
врахувати й податкові пільги, передбачені для пенсійних внесків проектом
закону “Про недержавне пенсійне забезпечення”, то величина заощаджень на
старість буде ще більшою.

Візьмемо двох працівників. Один вносить до недержавного
пенсійного фонду 5 відсотків свого заробітку, починаючи з 25 років.
Другий сплачує 10 відсотків заробітку, але починаючи сплачувати їх з
45 років. Обидва виходять. на пенсію, коли їм виповнюється 65 років.
Додаток А ілюструє суму накопичень щодо річної заробітної плати перед
виходом на пенсію за умови, що інвестиційний дохід становить,
відповідно, 1, 2, 3 відсотки понад інфляцію.

Незважаючи на те, що обидва внесли до Пенсійного фонду однакову суму
коштів, перший накопичив щонайменше на 15 відсотків грошей більше
завдяки ефекту нарахування за ставкою складного процента. Ця різниця є
тим більшою, чим вищий рівень дохідності понад інфляцію.

Тепер спробуємо розглянути питання накопичення коштів на
прикладі, коли вкладник хотів би отримувати регулярний пенсійний дохід
протягом всього періоду життя після виходу на пенсію. Приміром, якою
може бути пенсія, тобто регулярна виплата, а не одноразова, якщо особа
проживе 15 років після виходу на пенсію?

На додатку Б показано, що працівник, який почав сплачувати
внески у віці 25 років, отримає, залежно від дохідності інвестицій,
пенсію в розмірі 16-26 відсотків заробітної плати напередодні виходу на
пенсію. Якщо протягом періоду накопичення середня ставка реальної
дохідності становить 3 відсотки, то пенсія працівника, який почав
сплачувати внески у 25-річному віці, перевищуватиме пенсію того, хто
почав сплачувати внески у 45-річному віці, на 45 відсотків.

Можливо, на перший погляд здаватиметься, що пенсія в розмірі 26
відсотків заробітку є надто маленькою. Однак не слід забувати, що особа
з 40-річним страховим стажем матиме право отримувати пенсію із державної
солідарної системи, яка за розрахунками становитиме 40 відсотків від
заробітку і пенсію з обов’язкової накопичувальної системи в розмірі 20
відсотків. Завдяки заощадженням у недержавній добровільній системі
пенсійного забезпечення, які можуть становити 26 відсотків від
заробітку, сукупна пенсія особи, котра виходить на пенсію, становитиме
86 відсотків заробітку.

Через те, що в обов’язковій системі є обмеження щодо розміру
заробітку, з якого сплачуються пенсійні внески, коефіцієнт заміщення для
працівників з вищим заробітком буде меншим. Саме в цієї категорії
громадян і є стимули скористатися перевагами системи недержавного
пенсійного забезпечення. Згідно із законопроектом внески до недержавного
пенсійного фонду не обкладаються податком з прибутку громадян, якщо вони
не перевищують 15 відсотків оподатковуваного річного заробітку Не
стягуватимуться податки із інвестиційного доходу, який
нараховуватиметься на внески до недержавних пенсійних фондів. Податки
сплачуватимуться при отриманні пенсії. В додатках В, Г показано, на які
доходи може розраховувати працівник з високим рівнем заробітної платні,
якщо кожного року сплачуватиме максимальні неоподатковані внески.

З нову візьмемо двох працівників. Перший сплачує до
недержавного пенсійного фонду 15 відсотків заробітку, починаючи з
25-річного віку, а другий – у такому ж розмірі, але починаючи з
45-річного віку. Обидва виходять на пенсію, коли їм виповнюється 65
років. З додатку В видно, який суттєвий вплив на величину заощаджень має
тривалість оплати внесків. Хоча перший працівник сплачував внески лише
вдвічі довше, ніж другий, за реальної середньої дохідності 3 відсотки
накопичена ним сума, завдяки ефекту складного процента, буде майже
втричі більшою.

З додатку Г видно, що відбувається з розміром довічної
пенсії. Різниця, як і в попередньому випадку, є значною. За реальної
дохідності інвестицій у 3 відсотках особа, яка протягом всього періоду
трудової діяльності сплачує пенсійні внески у максимальному
неоподаткованому розмірі, отримуватиме пенсію більш ніж достатню для
забезпечення рівня життя, який у світі вважають прийнятним для
безбідного існування протягом пенсійного віку. І все це виключно завдяки
сплаті добровільних внесків без врахування пенсії з солідарної та
обов’язкової накопичувальної систем. Не слід забувати, що для найманих
працівників законопроект передбачає можливості робити внески до
добровільної недержавної пенсійної системи як працівником так і
роботодавцем у рівних частках, або навіть повністю роботодавцем. .

Внески, сплачені на користь працівника або самим працівником
у розмірі до 15 відсотків його сукупного доходу з усіх джерел, не
оподатковуються. Тобто роботодавець може вносити до пенсійного фонду до
15 відсотків сукупного оподатковуваного заробітку свого працівника. Сума
цих внесків відноситься до валових витрат роботодавця і зменшує базу
оподаткування підприємства. Якщо працівник має більш ніж одне джерело
доходу і сплачує пенсійні, внески з кількох заробітків, і при цьому сума
внесків перевищує 15 відсотків сукупного доходу, тоді при визнанні суми
неоподатковуваного внеску вищий пріоритет мають внески роботодавця. Щоб
отримати право на пільгове оподаткування, городянин повинен своєчасно
надавати податковим органам щоквартальні/ щорічні декларації про доходи
із зазначенням суми оплачених пенсійних внесків.

Проектом Закону “Про державне пенсійне забезпечення”
передбачається п’ять типів недержавного пенсійного забезпечення: через
відкриті пенсійні фонди; корпоративні пенсійні фонди; професійні
пенсійні фонди; через банківські установи; через страхові організації.

Спочатку автори проекту закону “Про недержавне пенсійне забезпечення”
вважали, що достатньо мати лише відкриті пенсійні фонди. Але створення і
функціонування відкритих пенсійних фондів потребує великих витрат.
Витрати, пов’язані з поточною діяльністю фонду, вираховуються з коштів
на рахунках учасників. Робоча група дійшла до висновку, що обмеження
можливих типів недержавний пенсійних фондів лише відкритими фондами
зашкодить інтересам потенційних вкладників. Діяльність інших типів
пенсійних фондів потребує менших витрат, завдяки чому на рахунках
учасників залишається більше грошей, що в кінцевому підсумку означає
можливість отримати вищі пенсії.

Наприклад, засновники корпоративних фондів не очікують на
отримання прибутку від створення і функціонування таких фондів.
Роботодавці створюють пенсійні фонди як елемент кадрової політики з
метою мати стабільний колектив кваліфікованих працівників. Сплата
пенсійних внесків є зручним засобом забезпечити працівникові вищу пенсію
за меншу ціну. Всі адміністративні витрати покриваються за рахунок
роботодавця, і тому вони не впливають на величини накопичень на рахунках
учасників. Відтак накопичення учасників корпоративних фондів нерідко
виявляються вищими, ніж у відкритих фондах.

Професійні фонди діють аналогічно корпоративним фондам кількох
роботодавців. Їх створюють професійні асоціації та профспілки.
Професійні фонди особливо доречні у тих галузях, в яких працівники часто
змінюють місце роботи. Наприклад, музиканти зазвичай працюють за
численними короткотерміновими контрактами, і тому для них найбільш
дієвим засобом добровільного пенсійного забезпечення є участь у
професійному пенсійному фонді, створеному профспілкою або асоціацією
музикантів. Профспілки нерідко використовують пенсійні фонди для
заохочення вступу до профспілки.

Професійним недержавним пенсійним фондам слід надавати
можливість створювати неприбуткову компанію з управління пенсійним
фондом з метою мінімізації адміністративних витрат. Законопроект у
нинішній редакції вимагає від професійних фондів укладення угоди з
прибутковою компанією з управління пенсійним фондом. Фахівці пропонують
скасувати цю вимогу і поставити корпоративні фонди кількох роботодавців
і професійні фонди в однакові умови.

Однак на відміну від корпоративних фондів, заснованих
роботодавцями, у деяких випадках може виявитися доречним покривати
адміністративні витрати за рахунок учасників професійного фонду. Через
те, що у роботодавців є можливість відносно вільно вступати до фондів і
припиняти членство у них, асоціаціям може бракувати коштів на покриття
адміністративних витрат, і тому ці витрати доведеться покласти на
учасників. Таким чином, з точки зору впливу адміністративних витрат на
накопичення на індивідуальних рахунках, професійні фонди знаходяться
десь між корпоративними і відкритими фондами.

Відкриті пенсійні фонди мають на ринку фінансових послуг
свою нішу. Наприклад, самозайняті громадяни не можуть стати учасниками
корпоративного фонду. Особа, яка є членом професійної асоціації –
засновника професійного фонду – може вирішити стати учасником цього
фонду, але якщо в нього немає такої можливості, він все ж таки може
захотіти сплачувати внески до недержавного пенсійного фонду, аби
скористатися перевагами відстрочення оподаткування внесків. У такій
ситуації стане в нагоді відкритий пенсійний фонд.

Але навіть за наявності різних варіантів вибору відкритого,
корпоративного і професійного фонду, дехто може віддати перевагу
відкритому фонду, сподіваючись, що більші адміністративні витрати будуть
скомпенсовані вищим інвестиційним доходом. У майбутньому до цього
переліку варіантів добровільного пенсійного забезпечення додадуться
також і банки та страхові компанії.

Рішення про те, чи брати участь у недержавному пенсійному
забезпеченні, і якщо брати, то який пенсійний фонд вибрати, приймає сам
громадянин. Роботодавець – засновник або учасник корпоративного фонду –
не може вимагати від своїх працівників обов’язкової сплати внесків до
цього фонду. Роботодавець може лише сплачувати внески на свого
працівника, але не може вимагати від нього участі у пенсійному фонді.
Якщо працівник також вирішить сплачувати добровільні пенсійні внески,
його внески не можуть перевищувати внески роботодавця.

Законопроект передбачає, що учасник має право перераховувати
свої пенсійні активи з одного пенсійного фонду до іншого.

Учасник відкритого або професійного фонду може за власним
бажанням перевести свої активи до іншого пенсійного фонду. Для цього він
подає адміністратору свого пенсійного фонду примірник контракту з новим
пенсійним фондом і заяву про переведення його пенсійних активів до
нового фонду. Адміністратор мусить перевести залишок на рахунку заявника
до фонду, з яким той уклав контракт. Витрати, пов’язані з переведенням
активів до іншого фонду, вираховуються із суми коштiв учасника
(максимальна сума, що може стягуватися за переведення пенсійних активів
до іншого фонду, визначатиметься регулятивними документами). Перевідні
кошти не оподатковуються.

Учасники корпоративного фонду повинні виконувати більш суворі
вимоги. Переведення коштів учасника до іншого фонду дозволяється лише у
разі припинення трудових відносин з роботодавцем, ліквідації фонду або
припинення роботодавцем участі у корпоративному фонді кількох
роботодавців. На відміну від відкритих і професійних фондів, пов’язані з
переходом учасника витрати покриваються за рахунок роботодавця.
Дозволити перевести до іншого пенсійного фонду оплачені роботодавцем
гроші у будь-який час, означає поставити під сумнів досягнення однієї з
головних ідей роботодавця та позбавити його важливого стимулу створювати
корпоративний пенсійний фонд.

Закон запобігає можливості переведення працівником своїх коштiв з
пенсійного фонду роботодавця у період роботи в нього. Закон захищає
інтереси роботодавця, де йому бракує гнучкості щодо можливості припиняти
і відновлювати працівником плату пенсійних внесків у період трудових
відносин з цим роботодавцем. У нинішніх економічних умовах працівникові
слід дозволити припиняти і відновлювати сплату пенсійних внесків, якщо
він заздалегідь повідомляє пенсійний фонд про свій намір. У будь-якому
випадку працівник не має права зняти чи перевести кошти зі свого
пенсійного рахунку, поки він працює в певного роботодавця.

Автори законопроекту пропонують обчислювати вартість активів
учасника на основі одиниці пенсійних активів. Така методика обліку
спрощує процес оцінки вартості активів і процедуру звітування.

Відповідно до законопроекту, першого дня діяльності
пенсійного фонду одиниця пенсійних активів дорівнює 10 грн. Якщо цього
дня учасник вкладає 20 грн., йому належить у фонді дві одиниці загальною
вартістю 20 грн. Щороку учасник отримуватиме звіт про стан свого рахунку
із зазначенням сум сплачених внесків, інвестиційного доходу, кількості
належних йому одиниць пенсійних активів та їхню вартість у гривнях на
початку і в кінці звітного періоду.

Регулятивний орган визначає форму і зміст щорічного звіту.
Ми склали типову форму такого звіту. Нехай учасник заробляє 500 грн. на
місяць і відраховує до пенсійного фонду 10 відсотків свого
оподатковуваного заробітку. На початку року на його рахунку знаходиться
50 грн. (5 одиниць). Протягом року він щомісяця сплачує до пенсійного
фонду 50 грн., і внески використовуються для придбання у фонді
додаткових одиниць. Ціна одиниці залежить від чистої вартості активів
фонду в момент оплати внесків. У більшості місяців інвестиційний дохід і
внески накопичуються швидше, ніж з фонду здійснюються трансфери і
витрати, внаслідок чого вартість одиниці зростає. Припустимо також, що у
двох місяцях (у жовтні та грудні) вартість одиниці активів зменшилася.

Зразок звіту про стан рахунку учасника показано у таблиці 1.
Протягом року на рахунок учасника надійшло 600 грн., і було придбано
55,98 одиниці активів. В кінці року вартість одиниці активів дорівнює
11,20 грн. Додавши 55,98 одиниці до залишку на початку року (5),
отримуємо величину залишку на рахунку учасника в кінці року – 60,98
одиниці або 60,98 х 11,20 грн. = 682,98 грн.

Адміністратор зобов’язаний безкоштовно надавати не рідше одного разу на
рік кожному учаснику пенсійного фонду, яким він управляє, письмовий звіт
про стан пенсійних активів фонду, види і обсяги адміністративних
видатків пенсійного фонду та вартість пенсійних активів, що
обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, а також
надавати таку інформацію за письмовим запитом учасника за плату,
максимальний розмір якої встановлюється регулятивним органом.

Законопроект вимагає від відкритих пенсійних фондів
проведення щоденної оцінки вартості активів. Це означає, що
адміністратору відкритого фонду доведеться звітувати про вартість
пенсійних активів у кінці кожного робочого дня, а банку-зберігачу,
відповідно, визначати суму нових внесків, отриманих фондом протягом дня,
збільшення чи зменшення вартості інвестицій на накопичені пенсійні
кошти, обсяг витрат, здійснених фондом і суму пенсійних виплат і
перерахованих (переказаних) коштів. Вартість одиниці пенсійних активів у
фонді дорівнює загальній вартості пенсійних активів за вирахуванням
витрат і виплат, поділеній на суму одиниць активів, належних всім
учасникам. Вартість активів, належних одному учаснику, дорівнює вартості
одиниці активів фонду, помноженій на кількість одиниць, належних цьому
учаснику.

Виплати з пенсійного рахунку здійснюються, коли учасник досягає
встановленого законом пенсійного віку, визнається інвалідом або у разі
смерті учасника. Проект Закону “Про недержавне пенсійне забезпечення”
встановлює такий самий вік, як і проект Закону “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”. В системі недержавного пенсійного
забезпечення передбачається, що за бажанням особа може отримувати
пенсійні виплати за десять років до або після встановленого пенсійного
віку. Якщо законопроектом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” буде визначено інший пенсійний вік, то він автоматично
пошириться й на недержавне пенсійне забезпечення.

При виході на пенсію учасник може отримати або довічну
пенсію згідно з відповідним контрактом або пенсію на визначений строк.
Інколи накопичена на пенсійному рахунку сума виплачується одноразово.

При виборі виплат за договором страхування довічної пенсій, накопичення
на рахунку учасника перераховуються до відповідної страхової компаній за
його вибором. Страхові компанії пропонують різні види договорів.
Спільним для всіх договорів страхування довічних пенсій є те, що виплати
здійснюються протягом всього життя учасника. Можливі й інші варіанти.
Наприклад, виплати здійснюються впродовж певного встановленого періоду.
Якщо учасник помирає до закінчення цього періоду, виплати протягом решти
часу у такому ж розмірі отримує визначена ним особа. В умовах
нерозвинутого ринку страхування життя, який є в Україні, у вартість
договору страхування довічної пенсії закладається чимала плата за ризик.
Чим більша вартість договору страхування, тим меншими є щомісячні
пенсійні виплати. 3 цієї причини законом, як альтернатива, передбачена
можливість вибору учасником періодичних виплат на визначений строк з
пенсійного фонду. У цьому разі обчислюється максимальна сума виплат на
рік, виходячи з величини накопичень на рахунку, віку й очікуваної
тривалості життя. Такі обчислення робляться щорічно, й учасника
інформують про визначений розмір щомісячних виплат на наступний рік.
Залишок на рахунку продовжують інвестувати за консервативною стратегією
для мінімізації інвестиційного ризику. Управляти рахунком може пенсійний
фонд або страхова компанія.

Згідно із законопроектом учасник мусить вибрати для себе
варіант пенсійних виплат під час укладання пенсійного контракту. Якщо
під час укладання контракту учасник вибирає довічну пенсію, то перед
виходом на пенсію, за бажанням, він зможе змінити форму виплати на
пенсію на визначений строк та навпаки.

Виплата накопиченої на пенсійному рахунку суми одноразово
дозволяється лише тоді, тоді, коли вона виявляється меншою за визначену
регулятивним органом величину, тобто у випадках, коли вона недостатня
для укладання договору страхування довічної пенсій, або розмір пенсій на
визначений строк, обчисленої, виходячи з цієї суми, буде надто малим.

Оскільки пенсія з обов’язкової (солідарної та обов’язкової
накопичувальної) системи є довічною, то у добровільній системі слід
дозволити періодичні виплати без обов’язкового укладання договору
страхування довічної пенсій. Таку можливість повинні мати всі учасники.
У пенсійному контракті повинні вказуватися можливі варіанти отримання
пенсійних виплат, а вибір того чи іншого варіанта має здійснюватися
учасником напередодні чи при виході на пенсію, а не під час укладання
пенсійного контракту.

Накопичена на рахунку учасника відкритого пенсійного фонду сума може
бути виплачена одноразово до досягнення пенсійного віку у таких
випадках:

· відкритий пенсійний фонд ліквідується, а учасник, замість того, щоб
перевести накопичені на його рахунку кошти до іншого пенсійного фонду,
вирішує отримати їх як одноразову виплату;

· учасник відкритого пенсійного фонду, ставши інвалідом першої або
другої групи, подає заяву про виплату накопичених на його рахунку
коштiв;

· учасник відкритого пенсійного фонду виїжджає на постійне місце
проживання до іншої країни;

спадкоємці померлого учасника відкритого пенсійного фонду мають право на
отримання одноразової виплати відповідно до положень закону.

Висновки

Якщо не встановити залежність розміру пенсії від віку виходу на пенсію,
то доведеться далі виплачувати неприпустимо малі пенсії пенсіонерам, які
становлять надто велику частку в суспільстві. 3 іншого боку, надання
можливості виходу на пенсію в пізнішому віці дозволить збільшити розмір
пенсій і скасувати обмеження на максимальний розмір виплачуваних пенсій.

Запровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі
обов’язкового державного пенсійного страхування сприятиме перебігові
таких процесів:

· забезпечення диференціації пенсій залежно від трудового стажу;

· легалізація доходів громадян, які працюють;

· збільшення доходів Пенсійного фонду;

· скорочення неформальної зайнятості;

· зменшення масштабів тіньового сектору економіки.

Список використаних джерел

1. Закон про працю України. – 1992. – №2. – Ст. 47; №3. – Ст. 68; №4. –
Ст. 104; №6. – Ст. 139; №8. – Ст. 208; №8. – Ст. 200; №9. – Ст. 209;
№11. – Ст. 272; №12. – Ст. 295.

2. Закон …..Урядовий кур”єр. – 1992. – 1 січня.

3. Закон Урядовий кур”єр. – 1992. – 4 жовтня.

4. Урядовий кур”єр. – 1994. – 19 листопада

5. Урядовий кур”єр. – 1994. – 7 листопада.

6. Урядовий кур”єр. – 1996. – 20 серпня.

7. Відомості Верховної Ради України. – 1996. — №25. – Ст. 102.

8. Відомості Верховної Ради України. – 1996. — №26. – Ст. 113.

9. Соціальне страхування: Збірник нормативних актів, ч. II, Київ, 1993
р. – Ст. 38.

10. Відомості Верховної Ради України. – 1991. — №46. – Ст. 617.

11. ЗП України. – 1992. – №2. – Ст. 39; 1994. — №9.– Ст. 229.

12. ЗП України. – 1992. – №8. – Ст. 200; 1993. — №4-5. – Ст. 76.

13. ЗП України. – 1992. – №3. – Ст. 68.

14. ЗП України. – 1992. – №4. – Ст. 104.

15. ЗП України. – 1992. – №1. – Ст. 12; №6. – Ст. 139; №8 – Ст. 188.

16. ЗП України. – 1991. – №2. – Ст. 39; №8. – Ст. 162; №9. – Ст. 226,
227; №10. – Ст. 242.

17. ЗП України. – 1992. – №9. – Ст. 209; №11. – Ст. 271; 1994. — №4. –
Ст. 70.

18. ЗП України. – 1992. – №9. – Ст. 211; 1993. — №12. – Ст. 273.

19. Урядовий кур”єр. – 1996. – 4 січня, 21 березня, 30 липня.

20. “Про порядок введення в дію Закона України “Про пенсійне
забезпечення”: Постанова Верховної Ради України від 6 грудня 1991 р. / /
Відомості Верховної Ради України. – 1992. — №3. – Ст. 11.

21. Порядок організації та проведення медично-соціальної
єкспертизивтрати працездатності. Затверджено постановою Кабінета
Міністрів України від 4 квітня 1994 р. / / ЗП України. – 1994. – №8. –
Ст. 190.

22. ЗП України. – 1992. – №2. – Ст. 39.

23. ЗП України. – 1994. – №9. – Ст. 229.

24. Відомості Верховної Ради України. – 1993. — №29. – Ст. 304; №44. –
Ст. 243.

25. Відомості Верховної Ради України. – 1996. — №8. – Ст. 37.

26. Урядовий кур”єр. – 1996. – 4 січня.

27. Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України:
Закон України від 13 липня 1995 р. / / Відомості Верховної Ради України.
– 1995. — №36. – Ст. 233.

picscalex100010009000003182f00000b001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001004cd0000000000200000000200000d41c0000d43c000001000000
6c00000005000000050000008f0200007a0100000000000000000000b0500000c12e0000
20454d4600000100d43c0000f10200000800000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000950200007f010000260000001c00000001000000000000000000000000000000
00000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff00
00000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
05000000050000008f0200007a010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000000000000000000000950200007f010000270000001800000003000000
00000000c0c0c00000000000250000000c00000003000000280000000c00000002000000
250000000c00000008000080280000000c00000001000000180000000c000000c0c0c000
140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003000000072000000
83000000860200000f01000005000000720083008602830086020f0172000f0172008300
260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
190000000c00000000000000180000000c000000c0c0c0001e0000001800000072000000
7f00000086020000130100001d00000018000000970000005c0100006102000076010000
1b0000001000000072000000f8000000190000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000120000000c00000001000000360000001000000086020000f80000001b000000
1000000072000000e0000000360000001000000086020000e00000001b00000010000000
72000000c9000000360000001000000086020000c90000001b0000001000000072000000
b2000000360000001000000086020000b20000001b00000010000000720000009a000000
3600000010000000860200009a0000001b00000010000000720000008300000036000000
100000008602000083000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e000000
180000000000000000000000950200007f0100001d00000018000000970000005c010000
6102000076010000260000001c0000000200000000000000010000000000000080808000
250000000c00000002000000280000000c000000010000001b0000001000000072000000
83000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000
86020000830000003600000010000000860200000f010000360000001000000072000000
0f01000036000000100000007200000083000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
c0c0c0001e000000180000000000000000000000950200007f010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000c0c0c0001e000000180000000500000005000000900200007a010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e000000180000007200000083000000
870200000f010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000
7200000081000000880200000f010000260000001c000000010000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000200000027000000
1800000002000000000000009999ff0000000000250000000c0000000200000028000000
0c00000003000000180000000c0000009999ff00140000000c0000000d00000012000000
0c00000002000000560000003000000098000000c4000000cb0000000e01000005000000
9800c400cb00c400cb000f0198000f019800c400560000003000000049010000b2000000
7c0100000e010000050000004901b2007c01b2007c010f0149010f014901b20056000000
30000000fb010000960000002e0200000e01000005000000fb0196002e0296002e020f01
fb010f01fb01960027000000180000000300000000000000993366000000000025000000
0c00000003000000280000000c00000002000000180000000c0000009933660056000000
30000000cb000000c9000000fd0000000e01000005000000cb00c900fd00c900fd000f01
cb000f01cb00c90056000000300000007c010000c4000000af0100000e01000005000000
7c01c400af01c400af010f017c010f017c01c40056000000300000002e020000bb000000
600200000e010000050000002e02bb006002bb0060020f012e020f012e02bb0025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000993366001e00000018000000720000008300000087020000
0f010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000993366001e0000001800000000000000
00000000950200007f010000260000001c00000002000000000000000000000000000000
00000000250000000c00000002000000280000000c000000010000001b00000010000000
7200000083000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000
10000000720000000f010000520000007001000001000000f0ffffff0000000000000000
0000000090010000000000cc0000000041007200690061006c0020004300790072000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000005501f4070000000000002aadb13021008a0100000000
ecf21300b8f31300780000008000000000000000b01bc677e8f2130001000000ecf21300
0f000000dcb15501ecf2130053aa003064b155011cf3130014000000ccf55501c0f41300
2c00000060000000ec09000040a2550150f4130001000000c93700300000550100000000
1ca655011ca655015841d3777f01000050f41300000000000200000080f11300bfb0d377
e3b0d37728f2130006000000060000001ca6550100000000c4f113008db1d3779a41d377
68d0d877afb1d377a1b1d3779540c6779e54c677460b0a305c0000001cf2130064b15501
00f213009ef50030460b0a306476000800000000250000000c000000010000001b000000
100000006d0000000f0100003600000010000000720000000f0100001b00000010000000
6d000000f8000000360000001000000072000000f80000001b000000100000006d000000
e0000000360000001000000072000000e00000001b000000100000006d000000c9000000
360000001000000072000000c90000001b000000100000006d000000b200000036000000
1000000072000000b20000001b000000100000006d0000009a0000003600000010000000
720000009a0000001b000000100000006d00000083000000360000001000000072000000
830000001b00000010000000720000000f0100003600000010000000860200000f010000
1b0000001000000072000000140100003600000010000000720000000f0100001b000000
1000000023010000140100003600000010000000230100000f0100001b00000010000000
d5010000140100003600000010000000d50100000f0100001b0000001000000086020000
140100003600000010000000860200000f010000520000007001000004000000ecffffff
000000000000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006c002000
430079007200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000130018000000130000000500000004000000
21008a0100000000ecf21300b8f31300780000008000000000000000b01bc677e8f21300
01000000ecf213001300000090cb5501ecf2130053aa003018cb55011cf3130014000000
ecf35501c0f413002800000060000000ec09000040a2550150f4130001000000c9370030
00005501000000001ca655011ca655015841d3777f01000050f413000000000002000000
80f11300bfb0d377e3b0d37728f2130006000000060000001ca6550100000000c4f11300
8db1d3779a41d37768d0d877afb1d377a1b1d3779540c6779e54c677460b0a2f5c000000
1cf2130018cb550100f213009ef50030460b0a2f6476000800000000250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000993366001e000000180000005e000000
0c0000003702000064000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000540000005c01000061000000120000003602000029000000
010000000000fa410000fa4161000000120000002d0000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffffa800000014043e043404300442043e043a04200011042e00
20001f043e044004560432043d044f043d043d044f0420003a043e043504440456044604
560454043d044204560432042000370430043c045604490435043d043d044f0420000000
0e0000000c0000000d0000000b000000090000000c0000000a000000060000000e000000
06000000060000000e0000000c0000000c000000050000000c0000000c0000000c000000
0c0000000c0000000c000000060000000a0000000c0000000b0000001100000005000000
0c000000050000000b0000000c00000009000000050000000c000000060000000a000000
0b0000000f00000005000000120000000b0000000c0000000c0000000c00000006000000
5400000048010000720000002c0000002802000043000000010000000000fa410000fa41
720000002c0000002a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
a000000034043e043204560447043d043804450420003f0435043d044104560439043d04
380445042000320438043f043b04300442042000430420003204560434043d043e044804
35043d043d045604200034043e0420000d0000000c0000000c000000050000000c000000
0c0000000c0000000b000000060000000c0000000b0000000c0000000b00000005000000
0c0000000c0000000c0000000b000000060000000c0000000c0000000c0000000d000000
0b00000009000000060000000b000000060000000c000000050000000d0000000c000000
0c000000110000000b0000000c0000000c00000005000000060000000d0000000c000000
0600000054000000b4000000f7000000460000009e0100005d000000010000000000fa41
0000fa41f700000046000000110000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff700000003704300440043e043104560442043d043e04570420003f043b043004
42043d04560400000a0000000b0000000c0000000c0000000c0000000500000009000000
0c0000000c00000005000000060000000c0000000d0000000b000000090000000c000000
05000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000950200007f010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000950200007f010000520000007001000005000000f1ffffff
00000000000000000000000090010000000000cc0000002041007200690061006c002000
430079007200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000001300110000000e0000000300000002000000
21008a0100000000ecf21300b8f31300780000008000000000000000b01bc677e8f21300
01000000ecf213000e000000c0b25501ecf2130053aa003048b255011cf3130014000000
64f45501c0f413002900000060000000ec09000040a2550150f4130001000000c9370030
00005501000000001ca655011ca655015841d3777f01000050f413000000000002000000
80f11300bfb0d377e3b0d37728f2130006000000060000001ca6550100000000c4f11300
8db1d3779a41d37768d0d877afb1d377a1b1d3779540c6779e54c677360b0ab65c000000
1cf2130048b2550100f213009ef50030360b0ab66476000800000000250000000c000000
05000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c000000
0d000080250000000c00000005000000250000000c00000008000080280000000c000000
0200000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000c000000
02000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b00000018000000a1000000ce000000c2000000
e8000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000
250000000c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00
180000000c000000ffffff001e00000018000000a1000000ce000000c2000000e7000000
180000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
5400000060000000a3000000d2000000bf000000e2000000010000000000fa410000fa41
a3000000d2000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
54000000310036002500000008000000080000000d000000250000000c0000000d000080
250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000005000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
950200007f010000250000000c0000000d000080250000000c0000000500000025000000
0c0000000d000080250000000c00000005000000180000000c000000ffffff0014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000050010000b9000000
71010000d3000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
05000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000
ffffff00180000000c000000ffffff001e0000001800000050010000b900000071010000
d2000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000540000006000000052010000bd0000006e010000cd000000010000000000fa41
0000fa4152010000bd000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff54000000320030002500000008000000080000000d000000250000000c000000
0d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000950200007f010000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000
250000000c0000000d000080250000000c00000005000000180000000c000000ffffff00
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000002020000
a200000023020000bc000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000005000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008019000000
0c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e0000001800000002020000a2000000
23020000bb000000180000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000540000006000000004020000a600000020020000b600000001000000
0000fa410000fa4104020000a6000000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000320036002500000008000000080000000d00000025000000
0c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000c000000
08000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000950200007f010000250000000c0000000d000080250000000c000000
05000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000180000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
d3000000d0000000f4000000ea000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080
190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e00000018000000d3000000
d0000000f4000000e9000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c000000010000005400000060000000d5000000d4000000f1000000e4000000
010000000000fa410000fa41d5000000d4000000030000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff54000000310035002500000008000000080000000d000000
250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000005000000250000000c0000000200000025000000
0c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000950200007f010000250000000c0000000d00008025000000
0c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000500000018000000
0c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000082010000cc000000a3010000800e000026060f00f61c574d4643010000000000
010000000000000002000000d41c000000000000d43c0000e6000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000
250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff00
1e0000001800000082010000cc000000a3010000e5000000180000000c00000000000000
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006000000084010000
d0000000a0010000e0000000010000000000fa410000fa4184010000d000000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003100360025000000
08000000080000000d000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000500000025000000
0c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000950200007f01000025000000
0c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000005000000180000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b0000001800000038020000c300000059020000dd00000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000
02000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000
ffffff001e0000001800000038020000c300000059020000dc000000180000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000
3a020000c700000056020000d7000000010000000000fa410000fa413a020000c7000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003800
2500000008000000080000000d000000250000000c0000000d000080250000000c000000
05000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000
250000000c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000950200007f010000
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
950200007f010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
580000004e000000060100006400000017010000010000000000fa410000fa414e000000
06010000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
30002500090000000e00000054000000580000004e000000ef0000006400000000010000
010000000000fa410000fa414e000000ef000000020000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5000000035002500090000000e0000005400000060000000
45000000d700000064000000e8000000010000000000fa410000fa4145000000d7000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003000
2500000009000000090000000e000000540000006000000045000000c000000064000000
d1000000010000000000fa410000fa4145000000c0000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000031003500250000000900000009000000
0e000000540000006000000045000000a900000064000000ba000000010000000000fa41
0000fa4145000000a9000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff54000000320030002500000009000000090000000e0000005400000060000000
450000009100000064000000a2000000010000000000fa410000fa414500000091000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003500
2500000009000000090000000e0000005400000060000000450000007a00000064000000
8b000000010000000000fa410000fa41450000007a000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000033003000250000000900000009000000
0e000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000950200007f010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000950200007f01000014000000
0c0000000d000000120000000c000000010000005400000054000000c70000001d010000
cf0000002e010000010000000000fa410000fa41c70000001d010000010000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000310000000900000054000000
54000000780100001d010000800100002e010000010000000000fa410000fa4178010000
1d010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
32000000090000005400000054000000290200001d010000310200002e01000001000000
0000fa410000fa41290200001d010000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff500000003300000009000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
08000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000950200007f010000520000007001000003000000f0ffffff00000000
0000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000005501f4070000000000002aadb13021008a01
00000000ecf21300b8f31300780000008000000000000000b01bc677e8f2130001000000
ecf213000f000000b8cc5501ecf2130053aa003040cc55011cf313001400000044f65501
c0f413002d00000060000000ec09000040a2550150f4130001000000c937003000005501
000000001ca655011ca655015841d3777f01000050f41300000000000200000080f11300
bfb0d377e3b0d37728f2130006000000060000001ca6550100000000c4f113008db1d377
9a41d37768d0d877afb1d377a1b1d3779540c6779e54c677460b0a315c0000001cf21300
40cc550100f213009ef50030460b0a316476000800000000250000000c00000003000000
250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080
250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002b01000033010000
cd01000050010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
b80000002e01000038010000c90100004a010000010000000000fa410000fa412e010000
38010000120000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff70000000
2004350430043b044c043d043004200034043e044504560434043d045604410442044c04
0b00000009000000090000000a0000000a0000000a00000009000000040000000a000000
0a00000009000000040000000a0000000a0000000400000009000000080000000a000000
250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000025000000
0c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000950200007f010000250000000c0000000d00008025000000
0c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000300000025000000
0c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000
08000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
100000009a00000042000000f8000000140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000520000007001000006000000f0ffffff000000008403000084030000bc020000
000000cc0010000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000460b21350000010000000a00
21008a0101bf0030460b2135440b0000000000002100000078db1300dacf0030ec0a0182
48f21300090000000cdb130074a65501540000001300000038db1300aae90030ec0a0182
48f21300090000002cb3550168db13009497003000007d3074a65501000000005af21300
34dd1300561201302cb3550100000000120000002cb35501000000005800000054000000
acdb1300dd4f10305af213000000000048f213005af21300a0d01a0020c0c977ec0a0182
a0dd13009540c6779e54c677440b0a1e5c00000094dc1300f42ce777f8db13009ef50030
440b0a1e6476000800000000250000000c00000006000000540000009000000014000000
9a00000026000000f5000000010000000000fa410000fa4114000000f50000000b000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff640000001a043e0435044404
56044604560454043d044204200000000a0000000a000000090000000e00000004000000
0a00000004000000090000000a0000000800000004000000250000000c00000003000000
280000000c00000006000000520000007001000006000000f0ffffff0000000084030000
84030000bc020000000000cc0010000041007200690061006c0020004300790072000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000acdb1300dd4f10305af213000000000048f213005af21300
a0d01a0020c0c977ec0a0182a0dd13009540c6779e54c677440b0a1e5c00000094dc1300
f42ce777f8db13009ef50030440b0a1e6476000800000000540000001300000004000000
20000000ec0a018248f21300090000002cb30100000015008cda13000000c67780db1300
0224f877f854f777ffffffff8d16f577709ae7770000150000000000839ae777470b0a1c
c0e0180020c0c9777c451b000100000074451b00000004375cdb130000000000a0d01a00
20c0c977ec0a0182ffffffff9540c6779e54c677440b0a1e5c00000094dc1300f42ce777
f8db13009ef50030440b0a1e6476000800000000250000000c0000000600000054000000
84000000290000009e0000003b000000f3000000010000000000fa410000fa4129000000
f3000000090000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000
370430043c045604490435043d043d044f04000008000000090000000c00000004000000
0e000000090000000a0000000a00000009000000250000000c0000000300000028000000
0c00000006000000250000000c0000000d000080250000000c0000000300000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000950200007f010000250000000c000000
01000000260000001c000000060000000000000000000000000000000000000025000000
0c0000000600000027000000180000000700000000000000ffffff000000000025000000
0c00000007000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff0019000000
0c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
18000000970000005c0100006002000076010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000007000000250000000c000000
06000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e00000018000000
980000005d0100006002000075010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000007000000250000000c00000006000000
190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001800000098000000
5d0100006002000075010000260000001c00000002000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000002000000280000000c000000060000002700000018000000
06000000000000009999ff0000000000250000000c00000006000000280000000c000000
07000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b000000180000009d00000065010000a6000000
6e010000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000f0000000
ab000000600100007101000071010000010000000000fa410000fa41ab00000060010000
1b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff8400000012045604
3a0420003200350040042e002c00200041044204300432043a043004200032043d043504
41043a045604320420003500250000000b00000004000000070000000400000009000000
090000000900000004000000040000000400000008000000070000000900000009000000
070000000900000004000000090000000800000009000000080000000700000004000000
0900000004000000090000000e000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000098000000
5d0100006002000075010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000006000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000980000005d010000
6002000075010000260000001c0000000700000000000000010000000000000000000000
250000000c00000007000000280000000c00000002000000270000001800000002000000
000000009933660000000000250000000c00000002000000280000000c00000006000000
180000000c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000007b01000065010000840100006e010000180000000c00000000000000
120000000c0000000100000054000000f400000089010000600100005802000071010000
010000000000fa410000fa4189010000600100001c0000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff84000000120456043a0420003400350040042e002c002000
41044204300432043a043004200032043d04350441043a04560432042000310030002500
0b0000000400000007000000040000000900000009000000090000000400000004000000
040000000800000007000000090000000900000007000000090000000400000009000000
080000000900000008000000070000000400000009000000040000000900000009000000
0e000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000002000000250000000c00000007000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e00000018000000980000005d0100006002000075010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000250000000c00000007000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000950200007f01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000007000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000950200007f010000260000001c000000
0600000000000000000000000000000000000000250000000c0000000600000028000000
0c00000007000000250000000c00000005000080280000000c0000000200000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b0000001800000005000000050000008f0200007a01000025000000
0c00000004000080250000000c00000007000080280000000c0000000600000025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000950200007f010000
2100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff0022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000019000000
0c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff46000000
3400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000080
0000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c027f01950205000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016047f0195020000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffff
ff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b047b01
90020500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01
00000700000016047f0195020000000007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01
040004000000f001010008000000fa02050000000000ffffff00040000002d0101000400
0000f0010000050000000902c0c0c0000400000004010d0004000000020102000e000000
24030500720083008602830086020f0172000f017200830008000000fa02000000000000
00000000040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d0100000500000001020000000005000000
0902c0c0c000040000002c010000070000001604130186027f007200040000002c010000
070000001604130186027f007200050000001402f8007200050000000102ffffff000400
000004010d000400000002010100050000001302f8008602050000001402e00072000500
00001302e0008602050000001402c9007200050000001302c9008602050000001402b200
7200050000001302b20086020500000014029a0072000500000013029a00860205000000
14028300720005000000130283008602040000002d010200040000002d01030004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000050000000102ffffff00
050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016047f0195020000000004000000
2c0100000700000016047f01950200000000070000001504760161025c01970008000000
fa0200000100000080808000040000002d01050004000000f00100000500000014028300
72000400000004010d000400000002010100050000001302830086020500000013020f01
86020500000013020f01720005000000130283007200040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01050005000000
0102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016047f0195020000
0000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902c0c0c00004000000
2c0100000700000016047a01900205000500040000002d010200040000002d0103000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500050000000102ffff
ff00050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016040f018702830072000400
00002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010500050000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c010000
0700000016040f0188028100720008000000fa0200000100000000000000040000002d01
000004000000f001050007000000fc0200009999ff000000040000002d01050004000000
f00104000500000009029999ff000400000004010d0004000000020102000e0000002403
05009800c400cb00c400cb000f0198000f019800c4000e000000240305004901b2007c01
b2007c010f0149010f014901b2000e00000024030500fb0196002e0296002e020f01fb01
0f01fb01960007000000fc020000993366000000040000002d01040004000000f0010500
050000000902993366000e00000024030500cb00c900fd00c900fd000f01cb000f01cb00
c9000e000000240305007c01c400af01c400af010f017c010f017c01c4000e0000002403
05002e02bb006002bb0060020f012e020f012e02bb00040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090299336600040000002c0100000700000016040f0187028300
7200040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010000050000000102ffffff000500000009029933660004000000
2c0100000700000016047f0195020000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d01050004000000f0010000050000001402830072000400000004010d0004000000
020101000500000013020f0172001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0000
0000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d0100000500000014020f016d000500000013020f017200050000001402f8006d00
050000001302f8007200050000001402e0006d00050000001302e0007200050000001402
c9006d00050000001302c9007200050000001402b2006d00050000001302b20072000500
000014029a006d000500000013029a00720005000000140283006d000500000013028300
72000500000014020f0172000500000013020f0186020500000014021401720005000000
13020f017200050000001402140123010500000013020f0123010500000014021401d501
0500000013020f01d501050000001402140186020500000013020f0186021c000000fb02
ecff000000000000bc02000000cc00000000417269616c20437972000000000000000000
0000000000000000000000000000040000002d0106001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d01
0600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d0106000400
00002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01040004000000
2d010500050000000102ffffff0005000000090299336600040000002c01000007000000
1604640037020c005e00050000000902000000000400000004010d000400000002010100
4b000000320a120061002d000000c4eee4e0f2eeea20c12e20cfeef0b3e2edffededff20
eaeee5f4b3f6b3baedf2b3e220e7e0ecb3f9e5ededff20000e000c000d000b0009000c00
0a0006000e00060006000e000c000c0005000c000c000c000c000c000c0006000a000c00
0b00110005000c0005000b000c00090005000c0006000a000b000f00050012000b000c00
0c000c00060046000000320a2c0072002a000000e4eee2b3f7ede8f520efe5edf1b3e9ed
e8f520e2e8efebe0f220f320e2b3e4edeef8e5ededb320e4ee200d000c000c0005000c00
0c000c000b0006000c000b000c000b0005000c000c000c000b0006000c000c000c000d00
0b00090006000b0006000c0005000d000c000c0011000b000c000c00050006000d000c00
060021000000320a4600f70011000000e7e0f0eee1b3f2edeebf20efebe0f2edb3fc0a00
0b000c000c000c00050009000c000c00050006000c000d000b0009000c00050004000000
2d010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d01
0500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
7f01950200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d0105000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047f019502
000000001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc00000020417269616c204379
720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01080004000000
2d010700040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010100
04000000f001050007000000fc020000ffffff000000040000002d01050004000000f001
0400050000000902ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04e900
c300ce00a100040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701
ffff030000001e00040000002d010800040000002d010500040000002d01010005000000
0102ffffff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604e700c200ce00
a100050000000902000000000400000004010d0004000000020101000c000000320ad200
a3000300000031362500080008000d00040000002d010700040000002d01080004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010800040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016047f01950200000000040000002d010700
040000002d010800040000002d010700040000002d010800050000000902ffffff000400
000004010d000400000002010200070000001b04d4007201b9005001040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0800040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffff
ff00040000002c010000070000001604d2007101b9005001050000000902000000000400
000004010d0004000000020101000c000000320abd005201030000003230250008000800
0d00040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010500
040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016047f01950200000000040000002d010700040000002d010800040000002d01
0700040000002d010800050000000902ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b04bd002402a2000202040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d01050004000000
2d010100050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c01000007000000
1604bb002302a2000202050000000902000000000400000004010d000400000002010100
0c000000320aa60004020300000032362500080008000d00040000002d01070004000000
2d010800040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010800040000002d010500040000002d010100050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047f01950200000000
040000002d010700040000002d010800040000002d010700040000002d01080005000000
0902ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04eb00f500d000d300
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010800040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00
050000000902ffffff00040000002c010000070000001604e900f400d000d30005000000
0902000000000400000004010d0004000000020101000c000000320ad400d50003000000
31352500080008000d00040000002d010700040000002d010800040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800
040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c0100000700000016047f01950200000000040000002d010700040000002d01
0800040000002d010700040000002d010800050000000902ffffff000400000004010d00
0400000002010200070000001b04e700a401cc008201040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01080004000000
2d010500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffff0004000000
2c010000070000001604e500a301cc008201050000000902000000000400000004010d00
04000000020101000c000000320ad00084010300000031362500080008000d0004000000
2d010700040000002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010500040000002d01
0100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
7f01950200000000040000002d010700040000002d010800040000002d01070004000000
2d010800050000000902ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04
de005a02c3003802040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010500040000002d0101000500
00000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604dc005902
c3003802050000000902000000000400000004010d0004000000020101000c000000320a
c7003a020300000031382500080008000d00040000002d010700040000002d0108000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010800040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016047f01950200000000040000002d01
0000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010500040000002d010100050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047f019502000000000400
000004010d0004000000020101000a000000320a06014e0002000000302509000e000a00
0000320aef004e0002000000352509000e000c000000320ad70045000300000031302500
090009000e000c000000320ac00045000300000031352500090009000e000c000000320a
a90045000300000032302500090009000e000c000000320a910045000300000032352500
090009000e000c000000320a7a0045000300000033302500090009000e00040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c0100000700000016047f01950200000000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c0100000700000016047f019502000000000400000004010d00040000000201
010009000000320a1d01c70001000000315e090009000000320a1d01780101000000325e
090009000000320a1d01290201000000335e0900040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
00000700000016047f019502000000001c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc
00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000
040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d01070004000000
2d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d010100050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045001cd0133012b01
0400000004010d00040000000201010022000000320a38012e0112000000d0e5e0ebfced
e020e4eef5b3e4edb3f1f2fc0b00090009000a000a000a00090004000a000a0009000400
0a000a000400090008000a00040000002d010700040000002d010400040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016047f01950200000000040000002d01070004000000
2d010400040000002d010700040000002d010400040000002d010700040000002d010400
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604f80042009a00100004000000
04010d0004000000020101001c000000fb02f0ff000084038403bc02000000cc00100000
417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000000
2d01090018000000320af50014000b000000caeee5f4b3f6b3baedf220000a000a000900
0e0004000a00040009000a0008000400040000002d01040004000000f00109001c000000
fb02f0ff000084038403bc02000000cc00100000417269616c2043797200000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d01090015000000320af30029000900
0000e7e0ecb3f9e5ededfff2080009000c0004000e0009000a000a000900040000002d01
040004000000f0010900040000002d010700040000002d010400040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c0100000700000016047f01950200000000040000002d01000008000000fa02
00000000000000000000040000002d01090007000000fc020000ffffff00000004000000
2d010a0004000000f0010500050000000902ffffff000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b04770161025c019700040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010a00040000002d01090005000000010200000000050000000902ffffff00
040000002c010000070000001604750160025d019800040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010a00040000002d01090005000000010200000000050000000902ffffff0004000000
2c010000070000001604750160025d01980008000000fa02000001000000000000000400
00002d01050004000000f001090007000000fc0200009999ff000000040000002d010900
04000000f0010a000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d00
0400000002010200070000001b046f01a70065019d000500000009020000000004000000
0201010030000000320a6001ab001b000000c2b3ea203235f02e2c20f1f2e0e2eae020e2
ede5f1eab3e2203525000b00040007000400090009000900040004000400080007000900
09000700090004000900080009000800070004000900040009000e00040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010900040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c010000070000001604750160025d019800040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010900040000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604750160025d01980008000000fa0200000100000000000000
040000002d010a0004000000f001050007000000fc020000993366000000040000002d01
050004000000f0010900050000000902993366000400000004010d000400000002010200
070000001b046f01850165017b0105000000090200000000040000000201010031000000
320a600189011c000000c2b3ea203435f02e2c20f1f2e0e2eae020e2ede5f1eab3e22031
30250b000400070004000900090009000400040004000800070009000900070009000400
09000800090008000700040009000400090009000e00040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010500040000002d010a00050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604750160025d019800040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500
040000002d010a00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016047f01950200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01050004000000
2d010a00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
16047f0195020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0109000400
0000f0010a0007000000fc020100000000000000040000002d010a0004000000f0010500
050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200
070000001b047b0190020500050007000000fc020000000000000000040000002d010500
040000002d01020004000000f0010900040000002d010700040000002701ffff03000000
1e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00
05000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000

picscalex100010009000003db2f00000a001610000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100c1b9000000000200000000200000a41d0000a43d000001000000
6c0000000500000005000000a2020000d80100000000000000000000025300003a3a0000
20454d4600000100a43d0000fe0200000700000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a8020000dd010000260000001c00000001000000000000000000000000000000
00000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff00
00000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
0500000005000000a2020000d8010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000000000000000000000a8020000dd010000270000001800000003000000
00000000c0c0c00000000000250000000c00000003000000280000000c00000002000000
250000000c00000008000080280000000c00000001000000180000000c000000c0c0c000
140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000006d000000
8a000000990200006d010000050000006d008a0099028a0099026d016d006d016d008a00
260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
190000000c00000000000000180000000c000000c0c0c0001e000000180000006d000000
8600000099020000710100001d0000001800000099000000ba0100006c020000d4010000
1b000000100000006d00000054010000190000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000120000000c00000001000000360000001000000099020000540100001b000000
100000006d0000003b0100003600000010000000990200003b0100001b00000010000000
6d00000021010000360000001000000099020000210100001b000000100000006d000000
08010000360000001000000099020000080100001b000000100000006d000000ef000000
360000001000000099020000ef0000001b000000100000006d000000d600000036000000
1000000099020000d60000001b000000100000006d000000bc0000003600000010000000
99020000bc0000001b000000100000006d000000a3000000360000001000000099020000
a30000001b000000100000006d0000008a0000003600000010000000990200008a000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e000000180000000000000000000000
a8020000dd0100001d0000001800000099000000ba0100006c020000d401000026000000
1c0000000200000000000000010000000000000080808000250000000c00000002000000
280000000c000000010000001b000000100000006d0000008a000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000003600000010000000990200008a00000036000000
10000000990200006d01000036000000100000006d0000006d0100003600000010000000
6d0000008a000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000
0000000000000000a8020000dd010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c000
1e000000180000000500000005000000a3020000d8010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000c0c0c0001e000000180000006d0000008a0000009a0200006d01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000c0c0c0001e000000180000006d000000880000009b020000
6d010000260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000001000000280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000
9999ff0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000300000018000000
0c0000009999ff00140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
3000000094000000f1000000c90000006c010000050000009400f100c900f100c9006d01
94006d019400f10056000000300000004d010000d3000000830100006c01000005000000
4d01d3008301d30083016d014d016d014d01d300560000003000000007020000ac000000
3c0200006c010000050000000702ac003c02ac003c026d0107026d010702ac0027000000
1800000003000000000000009933660000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000002000000180000000c000000993366005600000030000000c9000000fe000000
fe0000006c01000005000000c900fe00fe00fe00fe006d01c9006d01c900fe0056000000
3000000083010000f1000000b80100006c010000050000008301f100b801f100b8016d01
83016d018301f10056000000300000003c020000e3000000710200006c01000005000000
3c02e3007102e30071026d013c026d013c02e300250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
993366001e000000180000006d0000008a0000009a0200006d010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000993366001e000000180000000000000000000000a8020000dd010000
260000001c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c000000
02000000280000000c000000010000001b000000100000006d0000008a00000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000006d0000006d010000
520000007001000001000000f0ffffff00000000000000000000000090010000000000cc
0000000041007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00005501f4070000000000002aadb13021008a0100000000ecf21300b8f3130078000000
8000000000000000b01bc677e8f2130001000000ecf213000f000000dcb15501ecf21300
53aa003064b155011cf3130014000000ccf55501c0f413002c00000060000000ec090000
40a2550150f4130001000000c937003000005501000000001ca655011ca655015841d377
7f01000050f41300000000000200000080f11300bfb0d377e3b0d37728f2130006000000
060000001ca6550100000000c4f113008db1d3779a41d37768d0d877afb1d377a1b1d377
9540c6779e54c677460b0a305c0000001cf2130064b1550100f213009ef50030460b0a30
6476000800000000250000000c000000010000001b00000010000000680000006d010000
36000000100000006d0000006d0100001b00000010000000680000005401000036000000
100000006d000000540100001b00000010000000680000003b0100003600000010000000
6d0000003b0100001b00000010000000680000002101000036000000100000006d000000
210100001b00000010000000680000000801000036000000100000006d00000008010000
1b0000001000000068000000ef00000036000000100000006d000000ef0000001b000000
1000000068000000d600000036000000100000006d000000d60000001b00000010000000
68000000bc00000036000000100000006d000000bc0000001b0000001000000068000000
a300000036000000100000006d000000a30000001b00000010000000680000008a000000
36000000100000006d0000008a0000001b000000100000006d0000006d01000036000000
10000000990200006d0100001b000000100000006d000000720100003600000010000000
6d0000006d0100001b000000100000002601000072010000360000001000000026010000
6d0100001b00000010000000e0010000720100003600000010000000e00100006d010000
1b0000001000000099020000720100003600000010000000990200006d01000052000000
7001000004000000ebffffff000000000000000000000000bc020000000000cc00000000
41007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000130018000000
13000000050000000300000021008a0100000000ecf21300b8f313007800000080000000
00000000b01bc677e8f2130001000000ecf21300130000001c635501ecf2130053aa0030
a46255011cf313001400000040c35501c0f4130026000000ff3311300000000080f11300
88f213008020000094285501000013000df600300600000005e000009428550100000000
000000000000000003000000000022007b011800250000000100000068f5130000000000
00000000000000000e010000250000002200000068f5130003000000802000009540c677
9e54c6771a0b0ab95c0000001cf21300a462550100f213009ef500301a0b0ab964760008
00000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c00000099336600
1e00000018000000590000000e0000004f02000069000000180000000c00000000000000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000540100005c000000
150000004e0200002c000000010000000000fa410000fa415c000000150000002c000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffa400000014043e0434043004
42043e043a04200012042e0020001f043e044004560432043d044f043d043d044f042000
3d0430043a043e043f043804470435043d043804450420003f0435043d04410456043904
3d043804450420000f0000000d0000000d0000000c000000090000000d0000000b000000
060000000f00000006000000060000000f0000000d0000000d000000050000000d000000
0d0000000c0000000d0000000d0000000c000000060000000d0000000c0000000b000000
0d0000000d0000000d0000000c0000000c0000000d0000000d0000000c00000006000000
0d0000000c0000000d0000000c000000050000000d0000000d0000000d0000000c000000
0600000054000000300100007c000000300000003102000047000000010000000000fa41
0000fa417c00000030000000260000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff98000000370430043e04490430043404360435043d044c042000430420004004
300437045604200041043f043b0430044204380420003c0430043a04410438043c043004
3b044c043d043804450420000a0000000c0000000d000000120000000c0000000d000000
0f0000000c0000000d0000000d000000060000000b000000060000000d0000000c000000
0a00000005000000060000000c0000000d0000000d0000000c000000090000000d000000
060000000f0000000c0000000b0000000c0000000d0000000f0000000c0000000d000000
0d0000000d0000000d0000000c0000000600000054000000d8000000cd0000004b000000
da01000062000000010000000000fa410000fa41cd0000004b000000170000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff7c0000003d0435043e043f043e043404
300442043a043e04320430043d0438044504200032043d04350441043a04560432040000
0d0000000c0000000d0000000d0000000d0000000d0000000c000000090000000b000000
0d0000000d0000000c0000000d0000000d0000000c000000060000000d0000000d000000
0c0000000c0000000b000000050000000d000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000
dd010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000dd010000
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000008000080
280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000
250000000c00000002000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000009c000000
06010000bd00000021010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008019000000
0c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000180000009c00000006010000
bd00000020010000180000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c0000000100000054000000600000009f0000000a010000b90000001b01000001000000
0000fa410000fa419f0000000a010000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000320034003600000009000000090000000900000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
08000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000a8020000dd010000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000180000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
57010000e90000007801000004010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080
190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e0000001800000057010000
e90000007801000003010000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c0000000100000054000000600000005a010000ed00000074010000fe000000
010000000000fa410000fa415a010000ed000000030000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003300300035000000090000000900000009000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000025000000
0c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000a8020000dd010000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000018000000
0c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000010020000bf00000031020000da000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
08000080190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e00000018000000
10020000bf00000031020000d9000000180000000c00000000000000140000000c000000
0d000000120000000c00000001000000540000006000000013020000c30000002d020000
d4000000010000000000fa410000fa4113020000c3000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000033003800330000000900000009000000
09000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000a8020000dd010000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
180000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b00000018000000d20000001e010000f300000039010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000025000000
0c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000
18000000d20000001e010000f300000038010000180000000c0000000000000014000000
0c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000d500000022010000
ef00000033010000010000000000fa410000fa41d500000022010000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320032003100000009000000
0900000009000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000a8020000dd010000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000180000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b000000180000008b0100000b010000ac01000026010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff00
1e000000180000008b0100000b010000ac01000025010000180000000c00000000000000
140000000c0000000d00000012000000e80e000026060f00c61d574d4643010000000000
010000000000000002000000a41d000000000000a43d00000c0000000100000054000000
600000008e0100000f010000a801000020010000010000000000fa410000fa418e010000
0f010000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
3200340035000000090000000900000009000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000
dd010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000180000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b0000001800000046020000fd00000067020000
18010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00
180000000c000000ffffff001e0000001800000046020000fd0000006702000017010000
180000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
540000006000000049020000010100006302000012010000010000000000fa410000fa41
4902000001010000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
540000003200370033000000090000000900000009000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
a8020000dd010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000
dd010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000054000000
57000000640100005f00000075010000010000000000fa410000fa415700000064010000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000030000000
0900000054000000580000004e0000004b0100005f0000005c010000010000000000fa41
0000fa414e0000004b010000020000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5000000035003000090000000900000054000000600000004500000032010000
5f00000043010000010000000000fa410000fa414500000032010000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310030003000000009000000
0900000009000000540000006000000045000000180100005f0000002901000001000000
0000fa410000fa414500000018010000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000310035003000000009000000090000000900000054000000
6000000045000000ff0000005f00000010010000010000000000fa410000fa4145000000
ff000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
3200300030000000090000000900000009000000540000006000000045000000e6000000
5f000000f7000000010000000000fa410000fa4145000000e6000000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320035003000000009000000
0900000009000000540000006000000045000000cd0000005f000000de00000001000000
0000fa410000fa4145000000cd000000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000330030003000000009000000090000000900000054000000
6000000045000000b30000005f000000c4000000010000000000fa410000fa4145000000
b3000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
33003500300000000900000009000000090000005400000060000000450000009a000000
5f000000ab000000010000000000fa410000fa41450000009a000000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000340030003000000009000000
0900000009000000540000006000000045000000810000005f0000009200000001000000
0000fa410000fa414500000081000000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000340035003000000009000000090000000900000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000a8020000dd010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000a8020000dd010000140000000c0000000d000000
120000000c000000010000005400000054000000c60000007b010000ce0000008c010000
010000000000fa410000fa41c60000007b010000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff50000000310000000900000054000000540000007f010000
7b010000870100008c010000010000000000fa410000fa417f0100007b01000001000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003200000009000000
5400000054000000380200007b010000400200008c010000010000000000fa410000fa41
380200007b010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
500000003300000009000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
a8020000dd010000520000007001000003000000f0ffffff000000000000000000000000
bc020000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007200000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000005501f4070000000000002aadb13021008a0100000000ecf21300
b8f31300780000008000000000000000b01bc677e8f2130001000000ecf213000f000000
b8cc5501ecf2130053aa003040cc55011cf313001400000044f65501c0f413002d000000
60000000ec09000040a2550150f4130001000000c937003000005501000000001ca65501
1ca655015841d3777f01000050f41300000000000200000080f11300bfb0d377e3b0d377
28f2130006000000060000001ca6550100000000c4f113008db1d3779a41d37768d0d877
afb1d377a1b1d3779540c6779e54c677460b0a315c0000001cf2130040cc550100f21300
9ef50030460b0a316476000800000000250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000003201000091010000d4010000ae010000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000b800000035010000
96010000d0010000a8010000010000000000fa410000fa41350100009601000012000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff700000002004350430043b04
4c043d043004200034043e044504560434043d045604410442044c040b00000009000000
090000000a0000000a0000000a00000009000000040000000a0000000a00000009000000
040000000a0000000a0000000400000009000000080000000a000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a8020000dd010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000
250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080
250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000100000009a000000
420000005d010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000052000000
7001000005000000f0ffffff000000008403000084030000bc020000000000cc00100000
41007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c67709000000
21008a010d00000007b6c7770d000000560b21260000010000000a0021008a0101bf0030
560b2126440b0000000000002100000078db1300dacf0030510b01f05ef2130010000000
0cdb1300d4d35501840000001300000038db1300aae90030510b01f05ef2130010000000
30c9550168db13009497003000007d30d4d35501000000007ef2130034dd130056120130
30c95501000000002000000030c9550100000000bd00000084000000acdb1300dd4f1030
7ef21300000000005ef213007ef21300a0d01a0020c0c977510b01f0a0dd13009540c677
9e54c677440b0a1e5c00000094dc1300f42ce777f8db13009ef50030440b0a1e64760008
00000000250000000c0000000500000054000000d0000000140000009a00000026000000
5a010000010000000000fa410000fa41140000005a010000160000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff780000001e0434043d043e044004300437043e04
320430042000320438043f043b0430044204300420004f043a0420000c0000000a000000
0a0000000a0000000a00000009000000080000000a0000000a0000000900000004000000
0a0000000a0000000a0000000a0000000900000008000000090000000400000009000000
0800000004000000250000000c00000003000000280000000c0000000500000052000000
7001000005000000f0ffffff000000008403000084030000bc020000000000cc00100000
41007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000acdb1300
dd4f10307ef21300000000005ef213007ef21300a0d01a0020c0c977510b01f0a0dd1300
9540c6779e54c677440b0a1e5c00000094dc1300f42ce777f8db13009ef50030440b0a1e
647600080000000084000000130000000400000020000000510b01f05ef2130010000000
30c90100000015008cda13000000c67780db13000224f877f854f777ffffffff8d16f577
709ae7770000150000000000839ae7775d0b0a02e83f190020c0c977e0451b0001000000
d8451b000000047f5cdb130000000000a0d01a0020c0c977510b01f0ffffffff9540c677
9e54c677440b0a1e5c00000094dc1300f42ce777f8db13009ef50030440b0a1e64760008
00000000250000000c0000000500000054000000ac00000029000000b90000003b000000
3d010000010000000000fa410000fa41290000003d010000100000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff6c00000047043004410442043a04300420003704
300440043e043104560442043a0443040900000009000000090000000800000008000000
090000000400000008000000090000000a0000000a0000000a0000000400000008000000
0800000009000000250000000c00000003000000280000000c0000000500000025000000
0c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000
08000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000a8020000dd010000250000000c00000001000000260000001c000000
0500000000000000000000000000000000000000250000000c0000000500000027000000
180000000600000000000000ffffff0000000000250000000c0000000600000028000000
0c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000000000014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000099000000ba010000
6b020000d4010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffffff001e000000180000009a000000bb0100006b020000
d3010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c00000000000000
180000000c000000ffffff001e000000180000009a000000bb0100006b020000d3010000
260000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c000000
02000000280000000c00000005000000270000001800000005000000000000009999ff00
00000000250000000c00000005000000280000000c00000006000000180000000c000000
9999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b000000180000009f000000c3010000a8000000cc010000180000000c000000
00000000120000000c0000000100000054000000f4000000ad000000be0100007c010000
cf010000010000000000fa410000fa41ad000000be0100001c0000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff84000000120456043a0420003200350040042e00
2c00200041044204300432043a043004200032043d04350441043a045604320420003100
350025000b00000004000000070000000400000009000000090000000900000004000000
040000000400000008000000070000000900000009000000070000000900000004000000
090000000800000009000000080000000700000004000000090000000400000009000000
090000000e000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000009a000000bb0100006b020000
d3010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000009a000000bb0100006b020000d3010000
260000001c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000c000000
06000000280000000c000000020000002700000018000000020000000000000099336600
00000000250000000c00000002000000280000000c00000005000000180000000c000000
99336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
86010000c30100008f010000cc010000180000000c00000000000000120000000c000000
0100000054000000f400000094010000be01000063020000cf010000010000000000fa41
0000fa4194010000be0100001c0000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff84000000120456043a0420003400350040042e002c0020004104420430043204
3a043004200032043d04350441043a045604320420003100350025000b00000004000000
070000000400000009000000090000000900000004000000040000000400000008000000
070000000900000009000000070000000900000004000000090000000800000009000000
080000000700000004000000090000000400000009000000090000000e00000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000009a000000bb0100006b020000d3010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000a8020000dd010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000025000000
0c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000a8020000dd010000260000001c0000000500000000000000
000000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c00000006000000
250000000c00000005000080280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000000500000005000000a2020000d8010000250000000c00000004000080
250000000c00000007000080280000000c00000005000000250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff0900000010000000a8020000dd0100002100000008000000
190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff
0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c00000000000000
180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff460000003400000028000000
454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080
00000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c02dd01a80205000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00
0400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff
030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300
00001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604dd01a8020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0100000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff00050000000102
000000000400000004010d000400000002010200070000001b04d901a302050005000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604
dd01a8020000000007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01040004000000f001
010008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01010004000000f00100000500
00000902c0c0c0000400000004010d0004000000020102000e000000240305006d008a00
99028a0099026d016d006d016d008a0008000000fa020000000000000000000004000000
2d010000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d01000005000000010200000000050000000902c0c0c0000400
00002c0100000700000016047101990286006d00040000002c0100000700000016047101
990286006d0005000000140254016d00050000000102ffffff000400000004010d000400
000002010100050000001302540199020500000014023b016d000500000013023b019902
05000000140221016d000500000013022101990205000000140208016d00050000001302
08019902050000001402ef006d00050000001302ef009902050000001402d6006d000500
00001302d6009902050000001402bc006d00050000001302bc009902050000001402a300
6d00050000001302a30099020500000014028a006d000500000013028a00990204000000
2d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010000050000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c0100000700
00001604dd01a80200000000040000002c010000070000001604dd01a802000000000700
00001504d4016c02ba01990008000000fa0200000100000080808000040000002d010500
04000000f00100000500000014028a006d000400000004010d0004000000020101000500
000013028a0099020500000013026d0199020500000013026d016d000500000013028a00
6d00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902c0c0c00004000000
2c010000070000001604dd01a80200000000040000002d010200040000002d0103000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500050000000102ffff
ff00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604d801a302050005000400
00002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010500050000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c010000
0700000016046d019a028a006d00040000002d010200040000002d010300040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff000500
00000902c0c0c000040000002c0100000700000016046d019b0288006d0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01000004000000f001050007000000fc0200009999
ff000000040000002d01050004000000f00104000500000009029999ff00040000000401
0d0004000000020102000e000000240305009400f100c900f100c9006d0194006d019400
f1000e000000240305004d01d3008301d30083016d014d016d014d01d3000e0000002403
05000702ac003c02ac003c026d0107026d010702ac0007000000fc020000993366000000
040000002d01040004000000f0010500050000000902993366000e00000024030500c900
fe00fe00fe00fe006d01c9006d01c900fe000e000000240305008301f100b801f100b801
6d0183016d018301f1000e000000240305003c02e3007102e30071026d013c026d013c02
e300040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010000050000000102ffffff000500000009029933660004000000
2c0100000700000016046d019a028a006d00040000002d010200040000002d0103000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000050000000102ffff
ff0005000000090299336600040000002c010000070000001604dd01a802000000000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01050004000000f0010000050000001402
8a006d000400000004010d0004000000020101000500000013026d016d001c000000fb02
f0ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000000000000000000
0000000000000000000000000000040000002d0100000500000014026d01680005000000
13026d016d000500000014025401680005000000130254016d000500000014023b016800
0500000013023b016d000500000014022101680005000000130221016d00050000001402
0801680005000000130208016d00050000001402ef006800050000001302ef006d000500
00001402d6006800050000001302d6006d00050000001402bc006800050000001302bc00
6d00050000001402a3006800050000001302a3006d000500000014028a00680005000000
13028a006d000500000014026d016d000500000013026d01990205000000140272016d00
0500000013026d016d00050000001402720126010500000013026d012601050000001402
7201e0010500000013026d01e001050000001402720199020500000013026d0199021c00
0000fb02ebff000000000000bc02000000cc00000000417269616c204379720000000000
000000000000000000000000000000000000040000002d0106001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d010700040000002d010600040000002d0107000400
00002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d01
0600040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400
040000002d010500050000000102ffffff0005000000090299336600040000002c010000
07000000160469004f020e005900050000000902000000000400000004010d0004000000
0201010049000000320a15005c002c000000c4eee4e0f2eeea20c22e20cfeef0b3e2edff
ededff20ede0eaeeefe8f7e5ede8f520efe5edf1b3e9ede8f5200f000d000d000c000900
0d000b0006000f00060006000f000d000d0005000d000d000c000d000d000c0006000d00
0c000b000d000d000d000c000c000d000d000c0006000d000c000d000c0005000d000d00
0d000c00060040000000320a30007c0026000000e7e0eef9e0e4e6e5edfc20f320f0e0e7
b320f1efebe0f2e820ece0eaf1e8ece0ebfcede8f5200a000c000d0012000c000d000f00
0c000d000d0006000b0006000d000c000a00050006000c000d000d000c0009000d000600
0f000c000b000c000d000f000c000d000d000d000d000c0006002a000000320a4b00cd00
17000000ede5eeefeee4e0f2eaeee2e0ede8f520e2ede5f1eab3e2000d000c000d000d00
0d000d000c0009000b000d000d000c000d000d000c0006000d000d000c000c000b000500
0d00040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400
040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604dd01a80200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01040004000000
2d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604dd01a80200000000040000002d010000040000002d010700040000002d0100000400
00002d010700040000002d010000040000002d01010004000000f001050007000000fc02
0000ffffff000000040000002d01050004000000f0010400050000000902ffffff000400
000004010d000400000002010200070000001b042201be0006019c00040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffff
ff00040000002c0100000700000016042001bd0006019c00050000000902000000000400
000004010d0004000000020101000c000000320a0a019f00030000003234360009000900
0900040000002d010700040000002d010000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500
040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604dd01a80200000000040000002d010700040000002d010000040000002d01
0700040000002d010000050000000902ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b0405017901e9005701040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01050004000000
2d010100050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c01000007000000
160403017801e9005701050000000902000000000400000004010d000400000002010100
0c000000320aed005a010300000033303500090009000900040000002d01070004000000
2d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d010100050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604dd01a80200000000
040000002d010700040000002d010000040000002d010700040000002d01000005000000
0902ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04db003202bf001002
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00
050000000902ffffff00040000002c010000070000001604d9003102bf00100205000000
0902000000000400000004010d0004000000020101000c000000320ac300130203000000
33383300090009000900040000002d010700040000002d010000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604dd01a80200000000040000002d010700040000002d01
0000040000002d010700040000002d010000050000000902ffffff000400000004010d00
0400000002010200070000001b043a01f4001e01d200040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffff0004000000
2c0100000700000016043801f3001e01d200050000000902000000000400000004010d00
04000000020101000c000000320a2201d500030000003232310009000900090004000000
2d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d01
0100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
dd01a80200000000040000002d010700040000002d010000040000002d01070004000000
2d010000050000000902ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04
2701ad010b018b01040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d0101000500
00000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c0100000700000016042501ac01
0b018b01050000000902000000000400000004010d0004000000020101000c000000320a
0f018e010300000032343500090009000900040000002d010700040000002d0100000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604dd01a80200000000040000002d01
0700040000002d010000040000002d010700040000002d010000050000000902ffffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b0419016802fd004602040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902
ffffff00040000002c01000007000000160417016702fd00460205000000090200000000
0400000004010d0004000000020101000c000000320a0101490203000000323733000900
09000900040000002d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604dd01a80200000000040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0105000400
00002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604dd01a802000000000400000004010d00040000000201010009000000320a6401
570001000000309409000a000000320a4b014e00020000003530090009000c000000320a
3201450003000000313030000900090009000c000000320a180145000300000031353000
0900090009000c000000320aff00450003000000323030000900090009000c000000320a
e600450003000000323530000900090009000c000000320acd0045000300000033303000
0900090009000c000000320ab300450003000000333530000900090009000c000000320a
9a00450003000000343030000900090009000c000000320a810045000300000034353000
090009000900040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d01010005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604dd01a8020000
0000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010500040000002d010100050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604dd01a802000000000400
000004010d00040000000201010009000000320a7b01c600010000003194090009000000
320a7b017f01010000003294090009000000320a7b013802010000003394090004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604dd01a802000000001c000000fb02f0ff
000000000000bc02000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000
000000000000000000000000040000002d010400040000002d010700040000002d010400
040000002d010700040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0105000400
00002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604ae01d401910132010400000004010d00040000000201010022000000320a9601
350112000000d0e5e0ebfcede020e4eef5b3e4edb3f1f2fc0b00090009000a000a000a00
090004000a000a00090004000a000a000400090008000a00040000002d01070004000000
2d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d010100050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604dd01a80200000000
040000002d010700040000002d010400040000002d010700040000002d01040004000000
2d010700040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d01
0100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
5d0142009a0010000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff00008403
8403bc02000000cc00100000417269616c20437972000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d01080028000000320a5a01140016000000cee4edeef0e0
e7eee2e020e2e8efebe0f2e020ffea200c000a000a000a000a00090008000a000a000900
04000a000a000a000a000900080009000400090008000400040000002d01040004000000
f00108001c000000fb02f0ff000084038403bc02000000cc00100000417269616c204379
720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0108001f000000
320a3d01290010000000f7e0f1f2eae020e7e0f0eee1b3f2eaf309000900090008000800
09000400080009000a000a000a000400080008000900040000002d01040004000000f001
0800040000002d010700040000002d010400040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500
040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604dd01a80200000000040000002d01000008000000fa020000000000000000
0000040000002d01080007000000fc020000ffffff000000040000002d01090004000000
f0010500050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000
02010200070000001b04d5016c02ba019900040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900
040000002d01080005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000
070000001604d3016b02bb019a00040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01090004000000
2d01080005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000000
1604d3016b02bb019a0008000000fa0200000100000000000000040000002d0105000400
0000f001080007000000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f0010900
0500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b04cd01a900c3019f0005000000090200000000040000000201010031000000
320abe01ad001c000000c2b3ea203235f02e2c20f1f2e0e2eae020e2ede5f1eab3e22031
35250b000400070004000900090009000400040004000800070009000900070009000400
09000800090008000700040009000400090009000e00040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010800040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604d3016b02bb019a00040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010800
040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604d3016b02bb019a0008000000fa0200000100000000000000040000002d01
090004000000f001050007000000fc020000993366000000040000002d01050004000000
f0010800050000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b04
cd019001c301860105000000090200000000040000000201010031000000320abe019401
1c000000c2b3ea203435f02e2c20f1f2e0e2eae020e2ede5f1eab3e2203135250b000400
070004000900090009000400040004000800070009000900070009000400090008000900
08000700040009000400090009000e00040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0105000400
00002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604d3016b02bb019a00040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d01
0900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
dd01a80200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d0109000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604dd01a802
0000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01080004000000f0010900
07000000fc020100000000000000040000002d01090004000000f0010500050000000902
ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04
d901a3020500050007000000fc020000000000000000040000002d010500040000002d01
020004000000f0010800040000002d010700040000002701ffff030000001e0005000000
010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00050000000102
00000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000

picscalex100010009000003f22b00000a001610000000001610000026060f002220574d
4643010000000000010065bb000000000200000000200000401800004038000001000000
6c0000000500000005000000a2020000d4010000000000000000000002530000bd390000
20454d460000010040380000cf0200000700000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a8020000d9010000260000001c00000001000000000000000000000000000000
00000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff00
00000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
0500000005000000a2020000d4010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000000000000000000000a8020000d9010000270000001800000003000000
00000000c0c0c00000000000250000000c00000003000000280000000c00000002000000
250000000c00000008000080280000000c00000001000000180000000c000000c0c0c000
140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003000000058000000
710000009902000069010000050000005800710099027100990269015800690158007100
260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
190000000c00000000000000180000000c000000c0c0c0001e0000001800000058000000
6d000000990200006d0100001d000000180000008f000000b601000062020000d0010000
1b00000010000000580000004d010000190000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000120000000c000000010000003600000010000000990200004d0100001b000000
100000005800000032010000360000001000000099020000320100001b00000010000000
5800000016010000360000001000000099020000160100001b0000001000000058000000
fb000000360000001000000099020000fb0000001b0000001000000058000000df000000
360000001000000099020000df0000001b0000001000000058000000c400000036000000
1000000099020000c40000001b0000001000000058000000a80000003600000010000000
99020000a80000001b00000010000000580000008d000000360000001000000099020000
8d0000001b00000010000000580000007100000036000000100000009902000071000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e000000180000000000000000000000
a8020000d90100001d000000180000008f000000b601000062020000d001000026000000
1c0000000200000000000000010000000000000080808000250000000c00000002000000
280000000c000000010000001b000000100000005800000071000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000003600000010000000990200007100000036000000
100000009902000069010000360000001000000058000000690100003600000010000000
5800000071000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000
0000000000000000a8020000d9010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c000
1e000000180000000500000005000000a3020000d4010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000c0c0c0001e0000001800000058000000710000009a0200006901000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000580000006f0000009b020000
69010000260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000001000000280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000
9999ff0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000300000018000000
0c0000009999ff00140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
3000000081000000e1000000b800000068010000050000008100e100b800e100b8006901
810069018100e100560000003000000041010000c1000000790100006801000005000000
4101c1007901c10079016901410169014101c10056000000300000000202000096000000
390200006801000005000000020296003902960039026901020269010202960027000000
1800000003000000000000009933660000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000002000000180000000c000000993366005600000030000000b8000000ef000000
ef0000006801000005000000b800ef00ef00ef00ef006901b8006901b800ef0056000000
3000000079010000e2000000b001000068010000050000007901e200b001e200b0016901
790169017901e200560000003000000039020000d3000000700200006801000005000000
3902d3007002d30070026901390269013902d300250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
993366001e0000001800000058000000710000009a02000069010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000993366001e000000180000000000000000000000a8020000d9010000
260000001c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c000000
02000000280000000c000000010000001b00000010000000580000007100000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000005800000069010000
520000007001000001000000f0ffffff00000000000000000000000090010000000000cc
0000000041007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00005501f4070000000000002aadb13021008a0100000000ecf21300b8f3130078000000
8000000000000000b01bc677e8f2130001000000ecf213000f000000dcb15501ecf21300
53aa003064b155011cf3130014000000ccf55501c0f413002c00000060000000ec090000
40a2550150f4130001000000c937003000005501000000001ca655011ca655015841d377
7f01000050f41300000000000200000080f11300bfb0d377e3b0d37728f2130006000000
060000001ca6550100000000c4f113008db1d3779a41d37768d0d877afb1d377a1b1d377
9540c6779e54c677460b0a305c0000001cf2130064b1550100f213009ef50030460b0a30
6476000800000000250000000c000000010000001b000000100000005300000069010000
360000001000000058000000690100001b00000010000000530000004d01000036000000
10000000580000004d0100001b0000001000000053000000320100003600000010000000
58000000320100001b000000100000005300000016010000360000001000000058000000
160100001b0000001000000053000000fb000000360000001000000058000000fb000000
1b0000001000000053000000df000000360000001000000058000000df0000001b000000
1000000053000000c4000000360000001000000058000000c40000001b00000010000000
53000000a8000000360000001000000058000000a80000001b0000001000000053000000
8d0000003600000010000000580000008d0000001b000000100000005300000071000000
360000001000000058000000710000001b00000010000000580000006901000036000000
1000000099020000690100001b00000010000000580000006e0100003600000010000000
58000000690100001b00000010000000180100006e010000360000001000000018010000
690100001b00000010000000d90100006e0100003600000010000000d901000069010000
1b00000010000000990200006e0100003600000010000000990200006901000052000000
7001000004000000eaffffff000000000000000000000000bc020000000000cc00000000
41007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013001a000000
15000000050000000400000021008a0100000000ecf21300b8f313007800000080000000
00000000b01bc677e8f2130001000000ecf2130015000000a4b55501ecf2130053aa0030
2cb555011cf3130014000000a4f05501c0f413002100000060000000ec090000a89b5501
50f4130001000000c93700300000550100000000849f5501849f55015841d377d9010000
50f41300000000000200000080f11300bfb0d377e3b0d37728f213000600000006000000
849f550100000000c4f113008db1d3779a41d37768d0d877afb1d377a1b1d3779540c677
9e54c677220b0aae5c0000001cf213002cb5550100f213009ef50030220b0aae64760008
00000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000993366001e0000001800000051000000
0e0000005802000050000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c0000000100000054000000680100005400000014000000570200002d000000
010000000000fa410000fa4154000000140000002f0000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffffac00000014043e043404300442043e043a04200013042e00
20001a043e043504440456044604560454043d04420438042000370430043c0456044904
35043d043d044f042000430420004004300437045604200041043f043b04300442043804
20000000100000000d0000000e0000000c0000000b0000000d0000000b00000006000000
0c00000006000000060000000d0000000d0000000c00000013000000050000000e000000
050000000c0000000d0000000b0000000d000000060000000b0000000c0000000f000000
05000000120000000c0000000d0000000d0000000d000000060000000b00000006000000
0d0000000c0000000b00000005000000060000000c0000000d0000000e0000000c000000
0b0000000d0000000600000054000000240100007a000000300000002e02000049000000
010000000000fa410000fa417a00000030000000240000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff940000003c0430043a04410438043c0430043b044c043d04
3804450420003d0435043e043f043e043404300442043a043e04320430043d0438044504
200032043d04350441043a04560432040f0000000c0000000b0000000c0000000d000000
0f0000000c0000000e0000000d0000000d0000000d0000000c000000060000000d000000
0c0000000d0000000d0000000d0000000e0000000c0000000b0000000b0000000d000000
0e0000000c0000000d0000000d0000000c000000060000000e0000000d0000000c000000
0c0000000b000000050000000e000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000d9010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000d901000025000000
0c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
8c000000c5000000ad000000df000000190000000c000000c0c0c000140000000c000000
0d000000120000000c0000000100000054000000600000008f000000c9000000a9000000
da000000010000000000fa410000fa418f000000c9000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000032003400360000000900000009000000
09000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000a8020000d9010000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c00018000000
0c000000000000001e000000180000004d010000a50000006e010000bf00000014000000
0c0000000d000000120000000c00000001000000540000006000000050010000a9000000
6a010000ba000000010000000000fa410000fa4150010000a9000000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000330030003500000009000000
0900000009000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000a8020000d9010000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000
180000000c000000000000001e000000180000000d0200007a0000002e02000094000000
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006000000010020000
7e0000002a0200008f000000010000000000fa410000fa41100200007e00000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003300380033000000
090000000900000009000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c00018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000d901000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
c0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000c3000000d3000000e4000000
ed000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000
c6000000d7000000e0000000e8000000010000000000fa410000fa41c6000000d7000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003200
31000000090000000900000009000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000d9010000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000084010000c6000000
a5010000e0000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
6000000087010000ca000000a1010000db000000010000000000fa410000fa4187010000
ca000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
3200340035000000090000000900000009000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000
d9010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000044020000
b700000065020000d1000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
540000006000000047020000bb00000061020000cc000000010000000000fa410000fa41
47020000bb000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
540000003200370033000000090000000900000009000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c000000360c000026060f006218574d4643010000000000
01000000000000000200000040180000000000004038000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000a8020000d9010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a8020000d9010000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000540000005400000042000000600100004a00000071010000
010000000000fa410000fa414200000060010000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000003000000009000000540000005800000039000000
440100004a00000055010000010000000000fa410000fa41390000004401000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003500300009000000
09000000540000006000000030000000290100004a0000003a010000010000000000fa41
0000fa413000000029010000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000031003000300038040900000009000000090000005400000060000000
300000000d0100004a0000001e010000010000000000fa410000fa41300000000d010000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003500
30000000090000000900000009000000540000006000000030000000f20000004a000000
03010000010000000000fa410000fa4130000000f2000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000300000000900000009000000
09000000540000006000000030000000d60000004a000000e7000000010000000000fa41
0000fa4130000000d6000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000032003500300000000900000009000000090000005400000060000000
30000000bb0000004a000000cc000000010000000000fa410000fa4130000000bb000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000033003000
30003a040900000009000000090000005400000060000000300000009f0000004a000000
b0000000010000000000fa410000fa41300000009f000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000033003500300000000900000009000000
09000000540000006000000030000000840000004a00000095000000010000000000fa41
0000fa413000000084000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000034003000300000000900000009000000090000005400000060000000
30000000680000004a00000079000000010000000000fa410000fa413000000068000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000034003500
30000000090000000900000009000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a8020000d9010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
a8020000d9010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
54000000b400000077010000bc00000088010000010000000000fa410000fa41b4000000
77010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
3100000009000000540000005400000075010000770100007d0100008801000001000000
0000fa410000fa417501000077010000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff50000000320034000900000054000000540000003502000077010000
3d02000088010000010000000000fa410000fa413502000077010000010000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000330000000900000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000a8020000d90100005200000070010000
05000000f0ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0000000041007200
690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005501f4070000
000000002aadb13021008a0100000000ecf21300b8f31300780000008000000000000000
b01bc677e8f2130001000000ecf213000f0000003cb85501ecf2130053aa0030c4b75501
1cf31300140000001cf15501c0f413002200000060000000ec090000a89b550150f41300
01000000c93700300000550100000000849f5501849f55015841d377d901000050f41300
000000000200000080f11300bfb0d377e3b0d37728f213000600000006000000849f5501
00000000c4f113008db1d3779a41d37768d0d877afb1d377a1b1d3779540c6779e54c677
220b0aaf5c0000001cf21300c4b7550100f213009ef50030220b0aaf6476000800000000
250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000
250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000005000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
18000000270100008d010000c9010000aa010000140000000c0000000d00000012000000
0c0000000100000054000000b80000002a01000092010000c5010000a401000001000000
0000fa410000fa412a01000092010000120000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff700000002004350430043b044c043d043004200034043e0445045604
34043d045604410442044c040b00000009000000090000000a0000000a0000000a000000
09000000040000000a0000000a00000009000000040000000a0000000a00000004000000
09000000080000000a000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000500000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000d901000025000000
0c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000005000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
05000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000100000008d0000002d000000
4d010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005200000070010000
06000000f0ffffff000000008403000084030000bc020000000000cc0010000041007200
690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000c6770900000021008a01
0d00000007b6c7770d000000660b21860000010000000a0021008a0101bf0030660b2186
08090000000000002100000078db1300dacf00305b0b01eb32f21300150000000cdb1300
dc9f5501ba0000001300000038db1300aae900305b0b01eb32f2130015000000a8b85501
68db13009497003000007d30dc9f5501000000005cf2130034dd130056120130a8b85501
000000002a000000a8b8550100000000ba000000ba000000acdb1300dd4f10305cf21300
0000000032f213005cf2130050be170020c0c9775b0b01eba0dd13009540c6779e54c677
08090abe5c00000094dc1300f42ce777f8db13009ef5003008090abe6476000800000000
250000000c0000000600000054000000cc000000140000008f000000260000004a010000
010000000000fa410000fa41140000004a010000150000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff780000001a043e043504440456044604560454043d044204
38042000370430043c045604490435043d043d044f04ffff0a0000000a00000009000000
0e000000040000000a00000004000000090000000a000000080000000a00000004000000
08000000090000000c000000040000000e000000090000000a0000000a00000009000000
250000000c00000005000000280000000c00000006000000250000000c0000000d000080
250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000005000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
a8020000d9010000250000000c0000000100000027000000180000000600000000000000
ffffff0000000000250000000c00000006000000280000000c0000000300000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000008f000000b601000061020000d001000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
06000000250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff001e0000001800000090000000b701000061020000cf010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000
250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e0000001800000090000000b701000061020000cf010000260000001c00000003000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c000000
02000000270000001800000002000000000000009999ff0000000000250000000c000000
02000000280000000c00000006000000180000000c0000009999ff00190000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
95000000bf0100009e000000c8010000180000000c00000000000000120000000c000000
0100000054000000f4000000a3000000ba01000072010000cb010000010000000000fa41
0000fa41a3000000ba0100001c0000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff84000000120456043a0420003200350040042e002c0020004104420430043204
3a043004200032043d04350441043a045604320420003100350025000b00000004000000
070000000400000009000000090000000900000004000000040000000400000008000000
070000000900000009000000070000000900000004000000090000000800000009000000
080000000700000004000000090000000400000009000000090000000e00000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e0000001800000090000000b701000061020000cf010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e0000001800000090000000b701000061020000cf010000260000001c00000006000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000006000000280000000c000000
03000000270000001800000003000000000000009933660000000000250000000c000000
03000000280000000c00000002000000180000000c00000099336600140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b000000180000007c010000bf01000085010000
c8010000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000f4000000
8a010000ba01000059020000cb010000010000000000fa410000fa418a010000ba010000
1c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff8400000012045604
3a0420003400350040042e002c00200041044204300432043a043004200032043d043504
41043a045604320420003100350025000b00000004000000070000000400000009000000
090000000900000004000000040000000400000008000000070000000900000009000000
070000000900000004000000090000000800000009000000080000000700000004000000
090000000400000009000000090000000e000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
06000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
90000000b701000061020000cf010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000006000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a8020000d9010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000600000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
a8020000d9010000260000001c0000000200000000000000000000000000000000000000
250000000c00000002000000280000000c00000006000000250000000c00000005000080
280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000005000000
05000000a2020000d4010000250000000c00000004000080250000000c00000007000080
280000000c00000002000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
0900000010000000a8020000d90100002100000008000000190000000c00000000000000
180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000
000000002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c000000
10000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000
140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02d901a80205000000
090200000000050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020003000000
1e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d901a802000000000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000
040000002d010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
0400000002010200070000001b04d501a3020500050008000000fa020000000000000000
0000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d01030004000000
2701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000
050000000902ffffff00040000002c010000070000001604d901a8020000000007000000
fc020000c0c0c0000000040000002d01040004000000f001010008000000fa0205000000
0000ffffff00040000002d01010004000000f0010000050000000902c0c0c00004000000
04010d0004000000020102000e0000002403050058007100990271009902690158006901
5800710008000000fa0200000000000000000000040000002d010000040000002d010200
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
000005000000010200000000050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604
6d0199026d005800040000002c0100000700000016046d0199026d005800050000001402
4d015800050000000102ffffff000400000004010d000400000002010100050000001302
4d0199020500000014023201580005000000130232019902050000001402160158000500
0000130216019902050000001402fb005800050000001302fb009902050000001402df00
5800050000001302df009902050000001402c4005800050000001302c400990205000000
1402a8005800050000001302a80099020500000014028d0058000500000013028d009902
0500000014027100580005000000130271009902040000002d010200040000002d010300
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000050000000102
ffffff00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604d901a80200000000
040000002c010000070000001604d901a80200000000070000001504d0016202b6018f00
08000000fa0200000100000080808000040000002d01050004000000f001000005000000
1402710058000400000004010d0004000000020101000500000013027100990205000000
1302690199020500000013026901580005000000130271005800040000002d0102000400
00002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500
050000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604d901
a80200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902c0c0c000
040000002c010000070000001604d401a30205000500040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01050005000000
0102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c01000007000000160469019a027100
5800040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902c0c0c00004000000
2c01000007000000160469019b026f00580008000000fa02000001000000000000000400
00002d01000004000000f001050007000000fc0200009999ff000000040000002d010500
04000000f00104000500000009029999ff000400000004010d0004000000020102000e00
0000240305008100e100b800e100b8006901810069018100e1000e000000240305004101
c1007901c10079016901410169014101c1000e0000002403050002029600390296003902
6901020269010202960007000000fc020000993366000000040000002d01040004000000
f0010500050000000902993366000e00000024030500b800ef00ef00ef00ef006901b800
6901b800ef000e000000240305007901e200b001e200b0016901790169017901e2000e00
0000240305003902d3007002d30070026901390269013902d300040000002d0102000400
00002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090299336600040000002c0100000700000016046901
9a0271005800040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010000050000000102ffffff0005000000090299336600
040000002c010000070000001604d901a8020000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d01050004000000f0010000050000001402710058000400000004010d00
0400000002010100050000001302690158001c000000fb02f0ff00000000000090010000
00cc00000000417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000
0000040000002d0100000500000014026901530005000000130269015800050000001402
4d0153000500000013024d01580005000000140232015300050000001302320158000500
000014021601530005000000130216015800050000001402fb005300050000001302fb00
5800050000001402df005300050000001302df005800050000001402c400530005000000
1302c4005800050000001402a8005300050000001302a80058000500000014028d005300
0500000013028d0058000500000014027100530005000000130271005800050000001402
69015800050000001302690199020500000014026e015800050000001302690158000500
000014026e011801050000001302690118010500000014026e01d9010500000013026901
d9010500000014026e019902050000001302690199021c000000fb02eaff000000000000
bc02000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d0106001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d01
0700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d010500
050000000102ffffff0005000000090299336600040000002c0100000700000016045000
58020e005100050000000902000000000400000004010d0004000000020101004e000000
320a140054002f000000c4eee4e0f2eeea20c32e20caeee5f4b3f6b3baedf2e820e7e0ec
b3f9e5ededff20f320f0e0e7b320f1efebe0f2e8200010000d000e000c000b000d000b00
06000c00060006000d000d000c00130005000e0005000c000d000b000d0006000b000c00
0f00050012000c000d000d000d0006000b0006000d000c000b00050006000c000d000e00
0c000b000d0006003d000000320a30007a0024000000ece0eaf1e8ece0ebfcede8f520ed
e5eeefeee4e0f2eaeee2e0ede8f520e2ede5f1eab3e20f000c000b000c000d000f000c00
0e000d000d000d000c0006000d000c000d000d000d000e000c000b000b000d000e000c00
0d000d000c0006000e000d000c000c000b0005000e00040000002d010700040000002d01
0600040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0300
00001e00040000002d010600040000002d010400040000002d010500050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d901a802000000000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604d901a80200000000040000002d01
0000040000002d010700040000002d010000040000002d010700040000002d0100000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604df00ad00c5008c00050000000102
c0c0c0000400000004010d0004000000020101000c000000320ac9008f00030000003234
3600090009000900040000002d010700040000002d010000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010400040000002d010500050000000102c0c0c000050000000902000000000400
00002c010000070000001604d901a80200000000040000002d010700040000002d010000
040000002d010700040000002d010000040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000400
00002d010500050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000700
00001604bf006e01a5004d010400000004010d0004000000020101000c000000320aa900
50010300000033303500090009000900040000002d010700040000002d01000004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c00005000000
090200000000040000002c010000070000001604d901a80200000000040000002d010700
040000002d010000040000002d010700040000002d010000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010400040000002d010500050000000102c0c0c000050000000902000000000400
00002c01000007000000160494002e027a000d020400000004010d000400000002010100
0c000000320a7e0010020300000033383300090009000900040000002d01070004000000
2d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102
c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604d901a80200000000
040000002d010700040000002d010000040000002d010700040000002d01000004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c00005000000
090200000000040000002c010000070000001604ed00e400d300c3000400000004010d00
04000000020101000c000000320ad700c600030000003232310009000900090004000000
2d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01
0500050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604
d901a80200000000040000002d010700040000002d010000040000002d01070004000000
2d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102
c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604e000a501c6008401
0400000004010d0004000000020101000c000000320aca00870103000000323435000900
09000900040000002d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0400040000002d010500050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01
0000070000001604d901a80200000000040000002d010700040000002d01000004000000
2d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01
0500050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604
d1006502b70044020400000004010d0004000000020101000c000000320abb0047020300
000032373300090009000900040000002d010700040000002d010000040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c0000500000009020000
0000040000002c010000070000001604d901a80200000000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010400040000002d010500050000000102c0c0c000050000000902000000000400
00002c010000070000001604d901a80200000000050000000102ffffff00040000000401
0d00040000000201010009000000320a6001420001000000305e09000a000000320a4401
3900020000003530090009000c000000320a290130000300000031303000090009000900
0c000000320a0d01300003000000313530000900090009000c000000320af20030000300
0000323030000900090009000c000000320ad60030000300000032353000090009000900
0c000000320abb00300003000000333030000900090009000c000000320a9f0030000300
0000333530000900090009000c000000320a840030000300000034303000090009000900
0c000000320a680030000300000034353000090009000900040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604d901a80200000000040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0400040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604d901a802000000000400000004010d00040000000201010009000000
320a7701b40001000000315e090009000000320a7701750101000000325e090009000000
320a7701350201000000335e0900040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01040004000000
2d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604d901a802000000001c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc000000004172
69616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
0800040000002d010700040000002d010800040000002d010700040000002d0108000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010800040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604aa01c9018d012701040000000401
0d00040000000201010022000000320a92012a0112000000d0e5e0ebfcede020e4eef5b3
e4edb3f1f2fc0b00090009000a000a000a00090004000a000a00090004000a000a000400
090008000a00040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01080004000000
2d010400040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604d901a80200000000040000002d010700040000002d0108000400
00002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d01040004000000
2d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
16044d012d008d0010000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000
84038403bc02000000cc00100000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d01090027000000320a4a01140015000000caeee5f4
b3f6b3baedf2e820e7e0ecb3f9e5ededff010a000a0009000e0004000a00040009000a00
08000a000400080009000c0004000e0009000a000a000900040000002d01080004000000
f0010900040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d01
0400040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604d901a80200000000040000002d01000007000000fc020000ffffff00
0000040000002d01090004000000f0010400050000000902ffffff000500000001020000
00000400000004010d000400000002010200070000001b04d1016202b6018f0004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010900040000002d0105000500000001020000000005000000
0902ffffff00040000002c010000070000001604cf016102b7019000040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010900040000002d01050005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002c010000070000001604cf016102b701900008000000fa02000001000000
00000000040000002d01040004000000f001050007000000fc0200009999ff0000000400
00002d01050004000000f00109000500000009029999ff00050000000102ffffff000400
000004010d000400000002010200070000001b04c9019f00bf0195000500000009020000
0000040000000201010031000000320aba01a3001c000000c2b3ea203235f02e2c20f1f2
e0e2eae020e2ede5f1eab3e2203135250b00040007000400090009000900040004000400
080007000900090007000900040009000800090008000700040009000400090009000e00
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604cf016102b701900004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604cf016102b701900008000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f001040007000000fc02000099336600
0000040000002d01040004000000f0010500050000000902993366000400000004010d00
0400000002010200070000001b04c9018601bf017c010500000009020000000004000000
0201010031000000320aba018a011c000000c2b3ea203435f02e2c20f1f2e0e2eae020e2
ede5f1eab3e2203135250b00040007000400090009000900040004000400080007000900
090007000900040009000800090008000700040009000400090009000e00040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010400040000002d010900050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c010000070000001604cf016102b7019000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010400040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604d901a80200000000040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010400040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604d901a8020000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d01050004000000f001090007000000fc020100000000000000040000002d010900
04000000f0010400050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
0400000002010200070000001b04d501a3020500050007000000fc020000000000000000
040000002d010400040000002d01020004000000f0010500040000002d01070004000000
2701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701
ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff
030000000000

picscalex100010009000003ba23000009001610000000001610000026060f002220574d
4643010000000000010067a2000000000200000000200000400d0000402d000001000000
6c0000000500000005000000a2020000ad010000000000000000000002530000fb340000
20454d4600000100402d0000570200000500000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a8020000b2010000260000001c00000001000000000000000000000000000000
00000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff00
00000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
0500000005000000a2020000ad010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000000000000000000000a8020000b2010000270000001800000003000000
00000000c0c0c00000000000250000000c00000003000000280000000c00000002000000
250000000c00000008000080280000000c00000001000000180000000c000000c0c0c000
140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003000000011000000
850000009a0200008801000005000000110085009a0285009a0288011100880111008500
260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
190000000c00000000000000180000000c000000c0c0c0001e0000001800000011000000
810000009a0200008c0100001b00000010000000110000005d010000190000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000
9a0200005d0100001b00000010000000110000003201000036000000100000009a020000
320100001b00000010000000110000000701000036000000100000009a02000007010000
1b0000001000000011000000db00000036000000100000009a020000db0000001b000000
1000000011000000b000000036000000100000009a020000b00000001b00000010000000
110000008500000036000000100000009a02000085000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000c0c0c0001e000000180000000000000000000000a8020000b201000026000000
1c0000000200000000000000010000000000000080808000250000000c00000002000000
280000000c000000010000001b000000100000001100000085000000140000000c000000
0d000000120000000c0000000100000036000000100000009a0200008500000036000000
100000009a02000088010000360000001000000011000000880100003600000010000000
1100000085000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000
0500000005000000a3020000ad010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c000
1e0000001800000011000000850000009b02000088010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000c0c0c0001e000000180000000f000000830000009c0200008801000026000000
1c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c00000001000000
280000000c00000002000000270000001800000002000000000000009999ff0000000000
250000000c00000002000000280000000c00000003000000180000000c0000009999ff00
140000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000b0000000
87010000c50000008701000005000000b0008701c5008701c5008801b0008801b0008701
5600000030000000f8000000870100000d0100008701000005000000f80087010d018701
0d018801f8008801f8008701560000003000000040010000870100005501000087010000
050000004001870155018701550188014001880140018701560000003000000089010000
870100009e0100008701000005000000890187019e0187019e0188018901880189018701
5600000030000000d101000086010000e60100008701000005000000d1018601e6018601
e6018801d1018801d1018601560000003000000019020000860100002e02000087010000
05000000190286012e0286012e0288011902880119028601560000003000000061020000
860100007602000087010000050000006102860176028601760288016102880161028601
270000001800000003000000000000009933660000000000250000000c00000003000000
280000000c00000002000000180000000c00000099336600560000003000000035000000
7b01000049000000870100000500000035007b0149007b01490088013500880135007b01
56000000300000007d000000770100009100000087010000050000007d00770191007701
910088017d0088017d0077015600000030000000c50000006b010000d900000087010000
05000000c5006b01d9006b01d9008801c5008801c5006b0156000000300000000d010000
590100002101000087010000050000000d01590121015901210188010d0188010d015901
560000003000000055010000550100006a0100008701000005000000550155016a015501
6a018801550188015501550156000000300000009e01000054010000b201000087010000
050000009e015401b2015401b20188019e0188019e0154015600000030000000e6010000
42010000fa0100008701000005000000e6014201fa014201fa018801e6018801e6014201
56000000300000002e020000310100004202000087010000050000002e02310142023101
420288012e0288012e0231015600000030000000760200009a0000008a02000087010000
0500000076029a008a029a008a0288017602880176029a00250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000993366001e0000001800000011000000850000009b0200008801000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000993366001e000000180000000000000000000000a8020000
b2010000260000001c000000020000000000000000000000000000000000000025000000
0c00000002000000280000000c000000010000001b000000100000001100000088010000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000009a020000
88010000520000007001000001000000f0ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc0000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000005501f4070000000000002aadb13021008a0100000000ecf21300b8f31300
780000008000000000000000b01bc677e8f2130001000000ecf213000f000000dcb15501
ecf2130053aa003064b155011cf3130014000000ccf55501c0f413002c00000060000000
ec09000040a2550150f4130001000000c937003000005501000000001ca655011ca65501
5841d3777f01000050f41300000000000200000080f11300bfb0d377e3b0d37728f21300
06000000060000001ca6550100000000c4f113008db1d3779a41d37768d0d877afb1d377
a1b1d3779540c6779e54c677460b0a305c0000001cf2130064b1550100f213009ef50030
460b0a306476000800000000250000000c000000010000001b0000001000000011000000
8d010000360000001000000011000000880100001b00000010000000590000008d010000
360000001000000059000000880100001b00000010000000a10000008d01000036000000
10000000a1000000880100001b00000010000000e90000008d0100003600000010000000
e9000000880100001b00000010000000310100008d010000360000001000000031010000
880100001b000000100000007a0100008d01000036000000100000007a01000088010000
1b00000010000000c20100008d0100003600000010000000c2010000880100001b000000
100000000a0200008d01000036000000100000000a020000880100001b00000010000000
520200008d010000360000001000000052020000880100001b000000100000009a020000
8d01000036000000100000009a02000088010000520000007001000004000000ebffffff
000000000000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006c002000
430079007200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000130018000000130000000500000003000000
21008a0100000000ecf21300b8f31300780000008000000000000000b01bc677e8f21300
01000000ecf2130013000000a8985501ecf2130053aa0030309855011cf3130014000000
94f15501c0f413002300000060000000ec0900002c85550150f4130001000000c9370030
000055010000000008895501088955015841d377b201000050f413000000000002000000
80f11300bfb0d377e3b0d37728f2130006000000060000000889550100000000c4f11300
8db1d3779a41d37768d0d877afb1d377a1b1d3779540c6779e54c677510b0a985c000000
1cf213003098550100f213009ef50030510b0a986476000800000000250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000993366001e0000001800000049000000
0d0000006002000068000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c0000000100000054000000740100004c000000140000005f0200002b000000
010000000000fa410000fa414c00000014000000310000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffffb000000014043e043404300442043e043a04200014042e00
2000210435044004350434043d045604200040043e0437043c0456044004380420003f04
35043d044104560439042c0020003f044004380437043d043004470435043d0438044504
20004304200000000f0000000d0000000d0000000c000000090000000d0000000b000000
060000000f00000006000000060000000f0000000c0000000d0000000c0000000d000000
0d00000005000000060000000d0000000d0000000a0000000f000000050000000d000000
0d000000060000000d0000000c0000000d0000000c000000050000000d00000006000000
060000000d0000000d0000000d0000000a0000000d0000000c0000000c0000000c000000
0d0000000d0000000c000000060000000b0000000600000054000000480100006f000000
2f0000003f02000046000000010000000000fa410000fa416f0000002f0000002a000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffa00000003200300030003000
200040043e044604560420003704300420004004560437043d0438043c04380420003d04
3e0440043c0430044204380432043d0438043c043804200030043a04420430043c043804
2c0020000c0000000c0000000c0000000c000000060000000d0000000d0000000d000000
05000000060000000a0000000c000000060000000d000000050000000a0000000d000000
0d0000000f0000000d000000060000000d0000000d0000000d0000000f0000000c000000
090000000d0000000d0000000d0000000d0000000f0000000d000000060000000c000000
0b000000090000000c0000000f0000000d000000060000000600000054000000b4000000
f40000004a000000b401000061000000010000000000fa410000fa41f40000004a000000
110000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff7000000033044004
3804320435043d044c0420003d04300420003c04560441044f0446044c048e0109000000
0d0000000d0000000d0000000c0000000d0000000d000000060000000d0000000c000000
060000000f000000050000000c0000000c0000000d0000000d000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a8020000b2010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
a8020000b2010000250000000c00000001000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000330000005f0100004b00000079010000190000000c000000
c0c0c000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000058000000
36000000630100004700000074010000010000000000fa410000fa413600000063010000
020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000035003800
0900000009000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000a8020000b2010000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000
180000000c000000000000001e000000180000007b0000005b0100009300000075010000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000580000007e000000
5f0100008f00000070010000010000000000fa410000fa417e0000005f01000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003800310009000000
09000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000a8020000b2010000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c00018000000
0c000000000000001e00000018000000bf0000004f010000e00000006901000014000000
0c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000c200000053010000
dc00000064010000010000000000fa410000fa41c200000053010000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310033003600000009000000
0900000009000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000a8020000b2010000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000
180000000c000000000000001e00000018000000070100003d0100002801000057010000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000000a010000
410100002401000052010000010000000000fa410000fa410a0100004101000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003200310036000000
090000000900000009000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c00018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000b201000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000004f0100003901000070010000
53010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000
520100003d0100006c0100004e010000010000000000fa410000fa41520100003d010000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003300
34000080090000000900000009000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000a8020000b2010000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d00008022000000b606000026060f00620d574d4643010000000000
010000000000000002000000400d000000000000402d00000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000
9801000038010000b901000052010000140000000c0000000d000000120000000c000000
0100000054000000600000009b0100003c010000b50100004d010000010000000000fa41
0000fa419b0100003c010000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff540000003200340033000000090000000900000009000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a8020000b2010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e000000
18000000e0010000260100000102000040010000140000000c0000000d00000012000000
0c000000010000005400000060000000e30100002a010000fd0100003b01000001000000
0000fa410000fa41e30100002a010000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000330032003400000009000000090000000900000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000a8020000b2010000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c00000000000000
1e000000180000002802000015010000490200002f010000140000000c0000000d000000
120000000c0000000100000054000000600000002b02000019010000450200002a010000
010000000000fa410000fa412b02000019010000030000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003400300032000000090000000900000009000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000a8020000b2010000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000
000000001e000000180000006b0200007e0000009502000098000000140000000c000000
0d000000120000000c0000000100000054000000640000006e0200008200000091020000
93000000010000000000fa410000fa416e02000082000000040000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000031003100300034000900000009000000
0900000009000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000a8020000b2010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000a8020000b2010000190000000c000000ffffff00
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005400000031000000
9601000039000000a7010000010000000000fa410000fa41310000009601000001000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003100000009000000
5400000054000000790000009601000081000000a7010000010000000000fa410000fa41
7900000096010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5000000032000000090000005400000054000000c100000096010000c9000000a7010000
010000000000fa410000fa41c100000096010000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000003300000009000000540000005400000009010000
9601000011010000a7010000010000000000fa410000fa41090100009601000001000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003400000009000000
540000005400000052010000960100005a010000a7010000010000000000fa410000fa41
5201000096010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
50000000350000000900000054000000540000009a01000096010000a2010000a7010000
010000000000fa410000fa419a01000096010000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5000000036000000090000005400000054000000e2010000
96010000ea010000a7010000010000000000fa410000fa41e20100009601000001000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003700008009000000
54000000540000002a0200009601000032020000a7010000010000000000fa410000fa41
2a02000096010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
500000003800000009000000540000005400000072020000960100007a020000a7010000
010000000000fa410000fa417202000096010000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000003900000009000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000a8020000b2010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000a8020000b2010000250000000c00000005000080280000000c000000
03000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b000000180000000500000005000000a2020000
ad010000250000000c00000004000080250000000c00000007000080280000000c000000
02000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000
a8020000b20100002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff00220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000000000021000000
08000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000
ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f
00000080000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b
024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c02b201a802050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701
ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c010000070000001604b201a8020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200
070000001b04ae01a3020500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff03000000
1e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002c010000070000001604b201a8020000000007000000fc020000c0c0c000
0000040000002d01040004000000f001010008000000fa02050000000000ffffff000400
00002d01010004000000f0010000050000000902c0c0c0000400000004010d0004000000
020102000e00000024030500110085009a0285009a028801110088011100850008000000
fa0200000000000000000000040000002d010000040000002d010200040000002d010300
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000050000000102
00000000050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016048c019a0281001100
0500000014025d011100050000000102ffffff000400000004010d000400000002010100
0500000013025d019a020500000014023201110005000000130232019a02050000001402
0701110005000000130207019a02050000001402db001100050000001302db009a020500
00001402b0001100050000001302b0009a02050000001402850011000500000013028500
9a02040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010000050000000102ffffff00050000000902c0c0c00004000000
2c010000070000001604b201a8020000000008000000fa02000001000000808080000400
00002d01050004000000f0010000050000001402850011000400000004010d0004000000
0201010005000000130285009a0205000000130288019a02050000001302880111000500
0000130285001100040000002d010200040000002d010300040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902c0c0
c000040000002c010000070000001604ad01a30205000500040000002d01020004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0105000500
00000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c01000007000000160488019b02
85001100040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902c0c0c0000400
00002c01000007000000160488019c0283000f0008000000fa0200000100000000000000
040000002d01000004000000f001050007000000fc0200009999ff000000040000002d01
050004000000f00104000500000009029999ff000400000004010d000400000002010200
0e00000024030500b0008701c5008701c5008801b0008801b00087010e00000024030500
f80087010d0187010d018801f8008801f80087010e000000240305004001870155018701
5501880140018801400187010e00000024030500890187019e0187019e01880189018801
890187010e00000024030500d1018601e6018601e6018801d1018801d10186010e000000
24030500190286012e0286012e02880119028801190286010e0000002403050061028601
7602860176028801610288016102860107000000fc020000993366000000040000002d01
040004000000f0010500050000000902993366000e0000002403050035007b0149007b01
490088013500880135007b010e000000240305007d00770191007701910088017d008801
7d0077010e00000024030500c5006b01d9006b01d9008801c5008801c5006b010e000000
240305000d01590121015901210188010d0188010d0159010e0000002403050055015501
6a0155016a01880155018801550155010e000000240305009e015401b2015401b2018801
9e0188019e0154010e00000024030500e6014201fa014201fa018801e6018801e6014201
0e000000240305002e02310142023101420288012e0288012e0231010e00000024030500
76029a008a029a008a0288017602880176029a00040000002d010200040000002d010300
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000050000000102
ffffff0005000000090299336600040000002c01000007000000160488019b0285001100
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010000050000000102ffffff0005000000090299336600040000002c01
0000070000001604b201a8020000000008000000fa020000000000000000000004000000
2d01050004000000f0010000050000001402880111000400000004010d00040000000201
010005000000130288019a021c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc00000000
417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000000
2d0100000500000014028d011100050000001302880111000500000014028d0159000500
00001302880159000500000014028d01a1000500000013028801a1000500000014028d01
e9000500000013028801e9000500000014028d0131010500000013028801310105000000
14028d017a0105000000130288017a010500000014028d01c2010500000013028801c201
0500000014028d010a0205000000130288010a020500000014028d015202050000001302
880152020500000014028d019a0205000000130288019a021c000000fb02ebff00000000
0000bc02000000cc00000000417269616c20437972000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d0106001c000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000
040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d01060004000000
2d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010700
040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d0105000500
00000102ffffff0005000000090299336600040000002c01000007000000160468006002
0d004900050000000902000000000400000004010d00040000000201010051000000320a
14004c0031000000c4eee4e0f2eeea20c42e20d1e5f0e5e4edb320f0eee7ecb3f0e820ef
e5edf1b3e92c20eff0e8e7ede0f7e5ede8f520f320000f000d000d000c0009000d000b00
06000f00060006000f000c000d000c000d000d00050006000d000d000a000f0005000d00
0d0006000d000c000d000c0005000d00060006000d000d000d000a000d000c000c000c00
0d000d000c0006000b00060046000000320a2f006f002a0000003230303020f0eef6b320
e7e020f0b3e7ede8ece820edeef0ece0f2e8e2ede8ece820e0eaf2e0ece82c200c000c00
0c000c0006000d000d000d00050006000a000c0006000d0005000a000d000d000f000d00
06000d000d000d000f000c0009000d000d000d000d000f000d0006000c000b0009000c00
0f000d000600060021000000320a4a00f40011000000e3f0e8e2e5edfc20ede020ecb3f1
fff6fc0009000d000d000d000c000d000d0006000d000c0006000f0005000c000c000d00
0d00040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400
040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604b201a80200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01040004000000
2d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604b201a80200000000040000002d010000040000002d010700040000002d0100000400
00002d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01040004000000
2d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
160479014b005f013300050000000102c0c0c0000400000004010d000400000002010100
0a000000320a6301360002000000353809000900040000002d010700040000002d010000
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c000
05000000090200000000040000002c010000070000001604b201a8020000000004000000
2d010700040000002d010000040000002d010700040000002d010000040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c0000500000009020000
0000040000002c010000070000001604750193005b017b000400000004010d0004000000
020101000a000000320a5f017e0002000000383109000900040000002d01070004000000
2d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102
c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604b201a80200000000
040000002d010700040000002d010000040000002d010700040000002d01000004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c00005000000
090200000000040000002c0100000700000016046901e0004f01bf000400000004010d00
04000000020101000c000000320a5301c200030000003133360009000900090004000000
2d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01
0500050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604
b201a80200000000040000002d010700040000002d010000040000002d01070004000000
2d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102
c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604570128013d010701
0400000004010d0004000000020101000c000000320a41010a0103000000323136000900
09000900040000002d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0400040000002d010500050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01
0000070000001604b201a80200000000040000002d010700040000002d01000004000000
2d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01
0500050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604
5301700139014f010400000004010d0004000000020101000c000000320a3d0152010300
000032333400090009000900040000002d010700040000002d010000040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c0000500000009020000
0000040000002c010000070000001604b201a80200000000040000002d01070004000000
2d010000040000002d010700040000002d010000040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0400040000002d010500050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01
00000700000016045201b901380198010400000004010d0004000000020101000c000000
320a3c019b010300000032343300090009000900040000002d010700040000002d010000
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c000
05000000090200000000040000002c010000070000001604b201a8020000000004000000
2d010700040000002d010000040000002d010700040000002d010000040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c0000500000009020000
0000040000002c010000070000001604400101022601e0010400000004010d0004000000
020101000c000000320a2a01e3010300000033323400090009000900040000002d010700
040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d0105000500
00000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604b201a802
00000000040000002d010700040000002d010000040000002d010700040000002d010000
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c000
05000000090200000000040000002c0100000700000016042f0149021501280204000000
04010d0004000000020101000c000000320a19012b020300000034303200090009000900
040000002d010700040000002d010000040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000400
00002d010500050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000700
00001604b201a80200000000040000002d010700040000002d010000040000002d010700
040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d0105000500
00000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01000007000000160498009502
7e006b020400000004010d0004000000020101000d000000320a82006e02040000003131
30340900090009000900040000002d010700040000002d010000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010400040000002d010500050000000102c0c0c00005000000090200000000
040000002c010000070000001604b201a80200000000040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010400040000002d010500050000000102c0c0c0000500000009020000000004000000
2c010000070000001604b201a80200000000050000000102ffffff000400000004010d00
040000000201010009000000320a96013100010000003194090009000000320a96017900
010000003294090009000000320a9601c100010000003394090009000000320a96010901
010000003494090009000000320a96015201010000003594090009000000320a96019a01
010000003694090009000000320a9601e201010000003794090009000000320a96012a02
010000003894090009000000320a960172020100000039940900040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604b201a80200000000040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010400040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604b201a8020000000007000000fc02010000000000000004000000
2d01080004000000f0010400050000000902ffffff000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b04ae01a3020500050007000000fc0200000000
00000000040000002d010400040000002d01020004000000f0010500040000002d010700
040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000400
00002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff0004000000
2701ffff030000000000

Похожие записи