.

Використання технічних засобів навчання (ТЗН) у викладанні іноземної мови (реферат)

Язык: английский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 13645
Скачать документ

Реферат на тему:

Використання технічних засобів навчання (ТЗН) у викладанні іноземної
мови

Розвиток науки і техніки дав учителям та учням нові форми комунікації,
нові типи вирішення абстрактних і конкретних завдань, перетворюючи
вчителя з авторитарного транслятора готових ідей у натхненника
інтелектуального та творчого потенціалу учня. Майбутнє за системою
навчання. що вкладалося б у схему учень – ТЗН – учитель, за якої
викладач перетворюється на педагога –методолога, технолога, а учень стає
активним учасником процесу навчання. Педагогічна майстерність сучасного
вчителя має розвиватися не через забезпечення його великою кількістю
рецептурних посібників і широке використання ним готових поурочних
розробок. Йому потрібні передусім фундаментальні знання з базового
предмета, висока загальна культура, грунтовна дидактична компетенція, а
також інтенсифікація процесу навчання за допомогою сучасних технічних
засобів.

Оскільки визначення терміна “технологія навчання” надзвичайно важлива
для розуміння суті запропонованих аргументів у цій курсовій роботі,
спробуємо розібратися.

Педагогічна техніка визначалася у педагогічній енциклопедії 30х рр. як
сукупність наочних прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну
організацію навчання. Одні науковці розуміють під терміном “ТЗН”
звичайне унаочнення. Інші – способи зацікавлення дітей. Уособлення
різноманітних методів та прийомів.

Також ТЗН відіграють далеко не останню роль у інтерактивному навчанні.
Адже зараз на багатьох уроках в школі і вищих навчальних закладах все
більше й більше приділяють увагу саме використанню різних технічних
засобів.

Використання технічних засобів на уроках іноземної мови уже давно є
звичним явищем у практиці вчителів. Адже аудіовізуальний метод взагалі
не можливо явити без використання технічних засобів. Навчання за
допомогою цього методу відбувається на основі слухового сприймання, а
також певна частина завдяки зоровому сприйманні. Рідна мова повністю
виключена. Мовні зразки не аналізуються, а вводяться, як коментарі до
фільму. Ось тут і йде обов’язкове використання технічних засобів. Щоб
фільм могли побачити учні вчитель має використати або телевізор або
більш новіший засіб – комп’ютер, або мультимедійний екран.

Використання комп’ютера чи телевізора не може проводитися на кожному
уроці англійської мови. Але є технічний засіб, який мусить бути в
кабінеті й без якого навчальний процес є неможливим – це магнітофон.
Його використання та застосування може бути найрізноманітнішим та
регулярним.

Зараз при використанні новітніх технологій нестандартних типів уроків
розширюється діапазон використання технічних засобів, як таким, які
полегшують та урізноманітнюють процес навчання. У зв’язку з цим особливе
значення має інтенсифікація навчання, яка здійснюється шляхом
проблемного навчання, збільшенням самостійної роботи учнів і
застосування технічних засобів навчання.

Застосування уже згаданих ТЗН, а також радіо та телебачення одна з
характерних рис сучасної методики. Завдання педагогів полягає в тому,
щоб використовувати наявні ТЗН з максимальним ефектом. І це має бути не
тільки магнітофон, а всі технічні засоби в сукупності. Звісно в
сукупності не на одному уроці, а в навчальному процесі, відповідно до
теми, мети та завдань уроку англійської мови. Це можливе, якщо вчителі
будуть добре обізнані з їх можливостями, зможуть правильно застосовувати
ТЗН під час уроків.

Саме завдання правильного застосування технічних засобів на уроках
англійської мови т їхнього місця книг я поставила перед собою перед
початком написання курсової.

Зараз хочу розглянути, як ТЗН можна використовувати на уроках
англійської мови їх значення.

Важливим принципом дидактики є наочність, яка вимагає максимального
унаочнення навчального матеріалу. Особливу увагу слід звернути на
реальні спостереження, що впливають на відчуття, які є надійними
провідниками пам’яті. Оскільки не всі явища і об’єкти можна
безпосередньо зробити наочними, треба використовувати ТЗН.

Навчальна інформація, передбачена в образній формі, міцно пов’язана з
емоціями, викликає активну розумову діяльність учнів, яка сприяє
глибокому і міцнішому засвоєнню знань.

У школі для вивчення іноземної мови на кожного учня відводиться в
середньому 1-1,5 хвилини з урок. Застосування ТЗН дозволяє збільшити час
активної роботи в 10-15 разів.

Урок з застосуванням ТЗН – це якісний тип уроку. Але слід пам’ятати, що
дуже важливим є застосування ТЗН тільки тоді, коли це необхідно.
Застосування ТЗН не має бути тривалим, бо обривається контакт між учнями
та вчителем, що знижує ефективність роботи.

У школі найчастіше можуть використовувати телевізор, комп’ютер чи
кіноапарат, а можливо й проектор, які допомагають продемонструвати
кадри, діафільми, фільми, уривки з кіно.

Для слухових вправ найширше використовують знову ж таки комп’ютер,
телевізор, а також найвагоміше місце посідає магнітофон на дисках чи
касетах. Звичайно можна інколи й поєднати ці ТЗН, якщо це доцільно.

До візуальних засобів навчання ставиться така загальна вимога: вони
повинні однозначно представляти предмет і дії. Якщо фільм чи діафільм
мітять текст, то його казки унаочнюються. Динаміка фільмів наближає
учнів до життєвих ситуацій, сприяє розвитку мовлення. Фільми мають бути
доступні як за темою, так і за завданням, і тривати 3-5 хвилин в
середньому.

Записи, озвучені фільми чи діафільми на англійській мові виконують дві
функції. По-перше, вони являються засобом для оволодіння аудіювальними
навичками, як особливим видом комунікативної діяльності, яка може
відбуватися навіть при прослуховуванні радіопередач або переглядів
кінофільму чи телепередач на англійській мові. Тут вони можуть
використовуватися в рамках програми навчання аудіювання.

По-друге і аудіовізуальні засоби дають можливість учнів слухати вимову
не тільки свого вчителя, а й вимову інших людей, в різному виконанні, як
чоловіком, так і жінкою, дитиною, чи старшою людиною в рамках єдиного
стандарту вимови. Діти також можуть зрозуміти, що їхня вимова, якщо вона
є гіршою, ніж у вчителя, може покращитися, а також діти зрозуміють, що
слід не просто імітувати за вчителем, а пробувати додавати свої емоції у
власні висловлювання.

В результаті в учнів виробляється інстинкт сприймати інформацію на слух,
який дозволяє розуміти мову різних людей, а значить спілкуватися по
справжньому! Отже, використання ТЗН є необхідним у навчанні аудіювання.

Також за допомогою таких засобів можна демонструвати в будь-яких умовах
і для будь-якої кількості вчителів кращі зразки педагогічної праці,
зафіксовані на аудіовізуальних посібниках.

Особливого значення в сучасному педагогічно світі почали набувати
інформаційні технології. Сучасні інформаційні технології зосереджуються
в таких засобах: електронна пошта, CD-ROM, Інтернет, комп’ютеризоване
викладання мов, телеконференції і таке інше – все це можна необхідно
застосовувати.

Якщо вчитель хоче щоб його вважали таким, який іде в ногу з розвитком
новітніх технологій. То він обов’язково повинен бути ознайомлений і
використовувати Word Wide Web (www), що має безкрайню й найсвіжішу
інформацію будь-якої теми, також CD-ROM – мульдимедійні та корисні для
практичних занять або для того, щоб представити інформаційні зв’язки у
привабливішому вигляді. Хоча використання таких технологій більш
доречніше при вивченні англійської мови в старших класах, а також в
вищих навчальних закладах.

Ключовими цілями інтеграції інформаційних технологій до системи вивчення
іноземних мов є впровадження ефективного дослідження і спілкування, а
також професійного і особистого розвитку, і студентів, і
старшокласників, викладачів, забезпеченню зв’язків між аудиторною
роботою і реальним життям, досягнення балансу між оволодінням фактичними
знаннями і практичними навичками і вміннями, а також прищеплювати
студентам та старшокласникам навичок ефективного навчання і креативного
мислення.

Отже, перед написання курсової роботи я поклала перед собою мету
прослідкувати за інтенсифікацією процесу навчання англійської мови за
допомогою сучасних технічних засобів. Спробувати описати використання
ТЗН н уроках, їхнє застосування у навчальному процесі.

Підвищити і рівень знань, й інтерес учнів при вивченні англійської мови,
використовуючи ТЗН.

Збагатити свої знання щодо застосування ТЗН у своїй практичній
діяльності.

Моїми завданнями є:

розглянути наявні технічні засоби;

практичне застосування;

пояснити настільки важливо вміти застосовувати ТЗН відповідно до теми,
мети, завдань уроку;

виділити особливе значення найновішим технічним засобам;

використати дидактичний матеріал;

знайти додаткову літературу, розглянути її, зрозуміти суть;

вивчити методику використання ТЗН на уроках англійської мови та
позаурочний час.

Практичне застосування ТЗН

Як нам уже відомо, використання ТЗН є важливим фактором у навчальному
процесі. На сучасному етапі розвитку педагогіки взагалі неможливо уявити
вивчення певної навчальної теми, не використавши хоча б один з
перерахованих технічних засобів. Адже, н до всіх тем вчитель може само
ручно виготовити наочність. Тут на допомогу приходить телевізор,
комп’ютер, діапроектор чи інших технічний засіб. Щоб біти виробили
справжню англійську вимову, могли сприймати на слух вимову різних людей,
не можна обійтися без технічних засобів, які забезпечують клас
можливістю сприймати на слух пісню, слова, діалог, фрази, розповідь.
Передову роль тут відіграє магнітофон, але й не слід забувати про
практичне поєднання тих чи інших ТЗН.

Мета цього розділу – показати з практичного боку значення інтенсифікації
процесі навчання англійської мови за допомогою технічних засобів.

Дуже цікавою і захоплюючою є тема “Traveling”. На сері зразків за цією
тематикою звісно не обійтися без технічних засобів. Адже вчитель не може
сам виготовити наочність за такою темою. Якщо вчитель хоче, щоб діти
дійсно гарно засвоїли матеріал, запам’ятали та усвідомили його,
розповіді надто мало. Можна використати безліч ТЗН: комп’ютер,
телевізор, діапроектор, мультмедійний екран, магнітофон, відео-,
аудіакасети, CD-ROM, по можливості Інтернет.

Можна проводити безліч видів роботи.

Якщо тема “Traveling” лишень починається, доречним може бути вірш:

This is a bus, is a train,

This is a ship, this is plane,

I travel by dues, l travel by train,

I travel by ship, l travel by plane.

Він може бути записаний на касеті, диску. Діти слухають його, а вчитель
демонструє засоби за допомогою яких, можна подорожувати. Або ж ці засоби
показує за допомогою діапроектора. Ще кращим для сприймання могло б бути
запис вірша на відеокасеті. Диктор промовляє вірш, а картинки відповідно
змінюються на екрані.

Якщо кабінет оснащений новітньою технікою й кожна дитина має перед
собою, або хоч на парті, комп’ютер, то всі завдання за темою можуть
тільки почергово змінюватися за бажанням вчителя чи дитини.

Коли вчитель ознайомлює дітей з об’єднаним королівством Великобританії,
то йому не обійтися без унаочнення за допомогою технічних засобів. Можна
показати невеликий фільм про The United Kingdom з короткими коментарями
кожної його частини і діти набагато краще сприймуть матеріал, ніж в тому
випадку, коли б вчитель цілий урок присвятив лише описові
Великобританії.

На завершення теми вивчення Великобританії, можна було б показати кілька
найбільш відомих міст з найцікавішими місцями й створити проблемну
ситуацію:

You are awarded a 10-day tour around Great Britain. You can choose only
one city to visit. Give your reasons where to go. Present information
on:

The place the city is situated in,

What historic events took place in it,

When it was founded,

Place of interest in it,

Cultural can tress of the city,

Places you are going to visit.

Можна проводити роботу відео в 7 класі полегшеного типу. Діти
переглядають запис на відео розповіді про одне з міст Великобританії,
наприклад Лондон. Після перегляду діти мають виконати ряд завдань, щоб
вся робота не перевищувала 10-15 хвилин:

Pre-watching-exercise (matching the words to the picture) (2-3 min)

Watching video and completing the table or iden tifging the places and
making notes about them (5 min)

After watching (min) – group work.

(диференційований підхід до поділу груп з відповідними завданнями)

Можна також прослухати інформацію про одне з місць Великої Британії і
спробувати визначати, які з заданих вчителем речень правдиві, а які
вигадка.

Також, якщо в наявності є комп’ютерний клас, можна на комп’ютері дати
завдання дітям прочитати про те чи інше місто, й дати відповіді на
питання щодо змісту прочитаного. Робота з комп’ютером дасть більший
інтерес до роботи, ніж запис тексту в підручнику чи на аркушах паперу.

Якщо тема уроку стосується відомих художників, співаків, композиторів,
скульпторів, культурних діячів, то педагог, звісно не зможе
продемонструвати дітям в оригіналі їхні роботи. На допомогу “прийдуть”
технічні засоби навчання. Спів чи музику діти можуть прослухати на
магнітофоні. Подивитися витвори мистецтва за допомогою мультимедійного
екрана, телевізора, відео, комп’ютера, CD-ROM і звісно за допомогою
всеохоплюючого Інтернету, були б тільки можливості.

Незмінні технічні засоби при вивченні тем “Hew. I car”, “Christmas”.
Діти можуть прослухати новорічну казочку, пісеньку не тільки з слів
викладача, й з допомогою запису. Весела пісенька під легку музику може
стати чудовим девізом уроку, побажанням на листівку і допоможе
загострити дитячу мимовільну увагу, заохотити до продуктивної роботи на
подальшому уроці.

New Year Wish

New things to learn

New friends to meet,

New songs to sing,

New joys to greet,

New things to do,

New thing to hear

New things to see

In this blessed New Year

We wish you luck,

And lots of cheer

Both today

And every year !!!!

Коли вивчається тема “Teenage lie fee”, то слід звернути увагу на
підтему “Clothiers”. Я вважаю, що дітям, підліткам буде цікаво побувати
на уроці присвяченому їхньому улюбленому й найпопулярнішому одягу –
джинсам. Дуже доречною могла б стати розповідь, записана на касету про
історію виникнення джинсів. Якщо це була й можливість продемонструвати
види джинсів відповідно до років їхнього урізноманітнення за допомогою
комп’ютера, відео, діапроектора чи навіть Інтернету, то такий урок на
довгий час залишився б у пам’яті кожного тіней джера.

Також належної уваги заслуговує підтема “Hobbies”. Чудовим матеріалом
для цього уроку могла б стати записана на касеті розповідь про те, як
учень любить щось побити чимось займатися, діти, після прослуховування
повинні назвати, яке хлібі мав на увазі учень. Чудовим могло б бути
завдання з ускладненням змістом. За допомогою діапроектора вчитель
повинен показувати дії, які виконує школяр, а діти повинні уявити себе
акторами і озвучити т, що вони побачили, виконуючи потрібні рухи та
підсумувати свою розповідь назвою показаного хобі, а улюбленого заняття.

Чудово можна урізноманітнити тему “My world. Me room”. Використання
технічних засобів за даною темою також може бути різним. Можуть
застосовуватися такі завдання:

listern to the test (діти слухають опис кімнати, після прослуховування
обговорюють почуте, дають одне одному питання, виконують задані вчителем
питання);

draw the picture (діти слухають запис опису кімнати, за цим описом вони
в класі чи вдома повинні намалювати відповідну кімнату);

make up the story and write about gour Bedroom (за ключовими фразами чи
словами, поданими на комп’ютері дитина складає розповідь про свою
спальню чи, можливо, іншу кімнату);

listen and reap eat the dialogue (діти слухають діалог – розпитувати про
кімнату й повторюють його, пізніше пробують скласти вій, схожий діалог,
також складання власного діалогу можна задати як домашнє завдання);

lisrern ond repeat (вчитель роздає дітям картинки з меблями чи назвами
кімнат, діти слухають запис розповіді хлопчика, що у нього. Після
кожного речення вчитель виключає магнітофон чи комп’ютер, а учень, в
якого на малюнку є такий же предмет, каже, що також це має, наприклад:
have a sofa in my bedroom (raises the cores ponding)

I have a sofa on my picture (saies who has the same picture).

Звісно є тема, яка не може обійтись без інтенсифікації процесу
англійської мови за допомогою технічних засобів. Це тема, яка зачіпає
телебачення, а також музику: “Television. TV presenters”, “Music
performance”, a також “Discussing the films.”

Урок, в якому обговорюється телебачення чи фільми, проведений без
технічного унаочнення нічого не вартий. Дуже добре, якщо такий урок є
можливістю провести в технічно оснащеному кабінеті, де є телевізор,
відео, комп’ютер.

Цей урок може бути побудований так, щоб діти всі 45 хвилин працювали за
комп’ютером. А може бути стандартного типу з використанням екрана
телевізора та фрагментів потрібного кіно. Дуже цікавим могло б бути
створення ситуації, а якій вагоме місце посідає журналіст (вчитель чи
учениця) він збирає інформацію для телепередачі, для цього слід
відповісти на ряд питань типу:

May I ask you some questions about your favorite TV programmes and TV
presenters on Ukrainian television?

What are your favorite television programs?

Is there any TV presenter whom you consider to be a real professional?

What are your requirements to a TV presenter?

And others.

Всі питання можуть задаватися і з екрана телевізора чи комп’ютера, що
зробить завдання ще цікавішим. Учні схематично або підсвідомо дають
відповіді на питання. Після чого переглядають вже зняту телепередачу зі
схожими чи тими ж таки питаннями. Обговорюють побачену та почуту
передачу, додають свої власні судження.

Урок з підтемою “Music” може бути схожим на описаний вище. Чи носити
свій особисто-індивідуальний характер. Але на цьому уроці обов’язково
мають мати місце прослуховування музичних творів.

Якщо є можливість можна прослухати і подивитися уривок з концерту.

Не можна також забувати уроки аудіювання. На них можна переглянути
фільм, а потім обговорити його усно, виконати ряд завдань щодо змісту
фільму та ставлення глядача до нього. Структура такого уроку є дещо
іншою, як звичайного й звісно він не можливий без допомоги новітніх
технічних засобів. А ще слід враховувати вікові особливості класу. Такий
урок може бути проведений лише для старшокласників чи студентів.

В розділі практичного застосування ТЗН не можливо не приділити й деяку
вагу значенню технічки засобів у позакласній та позаурочній діяльності
вчителів й учнів. В дуже багатьох позакласних заходах має велике
значення магнітофон, музикальний центр чи інший технічний засіб, який
сприяє покращенню, урізноманітненню, свята. Можна використовувати різні
касети записами пісень, відповідно до теми позакласного чи позаурочного
заходу.

Отже, роблячи підсумок по цьому розділі, я хочу виділити основні вправи,
які виконуються з використанням ТЗН.

1) Слухові вправи:

а) сприймання слів, фраз, прози, пісень з метою їх розуміння, повторення
і постанови вимови;

б) сприймання супровідного тексту до картини, фільму і його повторення;

в) сприймання фонетичних, лексичних, граматичних вправ і завдань, їх
виконання з графічним, звуковим записом чи усно.

2) Зорові вправи:

а) назвати окремі предмети, представлені малюнком, картиною, фільмом, їх
ознаки, дії;

б) назвати дії, ситуації, дійові особи, скласти план-запис малюнка;

в) скласти аналогічні ситуації, розповіді, дати їм оцінку.

3) Комбіновані вправи з одночасним використанням аудіовізуальних
засобів:

а) з попереднім поясненням (наприклад: уважно його запис, на цій основі
скласти запитання чи дати відповідь на задані питання);

б) без пояснення (наприклад: виписати іменники, дієслова, прикметники,
скласти з ними речення, описати кожен чи окремий кадр фільму, діафільму.
Прослухати текст і переказати чи дати відповіді на питання).

Хочу зазначити, що урок з інтенсифікацією процесу навчання цікавішим,
підзнавальнішим, доступнішим, багатішим ніж урок без використання ТЗН.
Тому вчителям слід пам’ятати, що в наявності повинно бути хоч кілька
технічних засобів. Їм слід застосовувати їх на практиці й обов’язково,
для ефективного використання ТЗН, треба підбирати цікаві завдання та
вправи і не забувати перевіряти виконані завдання і ставити за них
оцінки.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019