.

Підвищення ефективності уроку англійської мови (реферат)

Язык: английский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 8258
Скачать документ

Реферат на тему:

Підвищення ефективності уроку англійської мови

План

Іноземна мова та суспільство.

Зацікавленість – шлях до активного засвоєння знань.

Роль скоромовок, віршів, мікродіалогів.

Навчаємося граматиці.

Стимуляція творчості учнів.

Рольова гра.

Додатки.

ІНОЗЕМНА МОВА ТА СУСПІЛЬСТВО

Іноземна мова як навчальний предмет посідає важливе місце в системі
суспільної освіти в нашій країні. У сучасному суспільстві, якому
притаманний активний розвиток міждержавних зв’язків у галузі культури,
науки, техніки, виробництва, володіння іноземною мовою стає ознакою
освіченої людини і обов’язковим компонентом підготовки
висококваліфікованого фахівця будь-якої галузі народного господарства.
Володіння іноземною мовою відкриває доступ до культурних і наукових
цінностей інших народів, сприяє встановленню ділових і культурних
зв’язків з іншими країнами, полегшує відносини між народами. Особливого
значення набуває навчання іноземної мови тепер, коли міжнародні зв’язки
України міцніють.

Школа працює над проблемою “Удосконалення уроку та позакласних заходів
шляхом особистісно орієнтованої системи навчання і виховання, творчого
розвитку вчителя та учня”. Тема моєї роботи — “Рольові ігри – методичний
засіб, який сприяє підвищенню ефективності уроку”. Все це ставить переді
мною завдання: під час навчання учень зобов’язаний оволодіти англійською
мовою засобом спілкування, вміти користуватися нею в усній та письмовій
формі, підтримувати розмову, запропонувати свою тему, висловлювати
бажання, ділитись навичками, обмінюватись поглядами, висловлювати свої
думки, просто говорити щось — цим повинен володіти сучасний учасник
самотворчого колективу.

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ – ШЛЯХ ДО АКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

У середній загальноосвітній школі закладається основа практичного
опанування іноземної мови, на якій базується подальше застосування
учнями мови у ВНЗ, на спеціальних курсах або самостійно в обсязі,
необхідному їм для роботи за фахом або для поповнення знань в особистих
інтересах.

Основну мету в навчанні я бачу в тому, щоб закласти основу
комунікативно-мовного та соціокультурного розвитку учнів, розвинути їхню
здатність використовувати англійську мову як інструмент спілкування в
“діалозі культур”, в знайомстві з особливостями життя та побуту
українців, з духовною спадщиною України та її внеском в світову
культуру.

На своїх уроках я постійно використовую додаткові матеріали, що дає
необмежений простір для моєї творчості, допомагає здійснювати
індивідуальне навчання різних груп учнів.

Вивчення англійської мови потребує посидючості та неабиякого терпіння.
Як зумовити зацікавленість? Психологи довели, що знання, засвоєні без
зацікавленості, не забарвлені особистим позитивним ставленням, не є
корисними. Це мертвий вантаж, адже пасивне сприйняття та засвоєння не
можуть бути опорою для ґрунтовних знань. Діти запам’ятовують слабко,
якщо навчання не захоплює їх. Перетворити заучування нудного матеріалу
на захопливу гру — один із шляхів активного засвоєння знань.

Завжди в арсеналі вчителя є щось цікаве, захоплююче, що змусить дитину
не просто засвоїти матеріал, а й долучитися до процесу творчості.
Навчання іноземної мови як цілеспрямована дія складається з процесу
викладання, що здійснюється вчителем, і процесу учіння, що здійснюється
учнями. Ці процеси нерозривно пов’язані і взаємодіють один з одним.
Плануючи і здійснюючи навчально-виховний процес на тому чи іншому етапі,
я враховую і передбачаю обидві сторони: свої навчальні дії як учителя і
навчальні дії учнів. Свою систему роботи з учнями я розробляла протягом
кількох років.

На початковому етапі дуже важливо закласти основу для подальшого
розвитку навичок говоріння, читання, аудіювання та письма. Для цього я
використовую різноманітні методи та прийоми. При вивченні літер та
звуків я використовую малюнки. До нас на урок прилітають метелики,
розквітають звукові пелюстки та ростуть звукові вишні, груші, виноград.
Для створення на уроці сприятливого психологічного клімату і активності
дітей я використовую різноманітні ігри з літерами та звуками. Ми
займаємося пошуками загублених літер з алфавіту, проводимо конкурс на
кращого знавця літер, граємо в гру “професор — ABC”, команди змагаються
на вміння писати літери (додаток 1).

Важливе місце в навчанні англійської мови має постановка артикуляційної
бази. На початковому етапі мені в цьому допомагає “казковий персонаж Mr
Tongue (містер язичок), який навчає дітей правильно вимовляти звуки.
Здібність дітей фати виражається в тому, що учні краще сприймають ігрові
ситуації, казкові і фантастичні сюжети. Це дозволяє застосовувати на
уроках сюжетні ігри казкового змісту.

РОЛЬ СКОРОМОВОК, ВІРШІВ, МІКРОДІАЛОГІВ

Далі, на наступних етапах навчання я використовую звукову зарядку, яка
допомагає тренувати найважчі звуки, яких не має в українській мові, та
скоромовки.

Моїм учням дуже подобаються скоромовки, за допомогою яких я:

– треную артикуляцію звуків;

– налаштовую на сприйняття англійської мови (додаток 2).

З п’ятого класу я маю можливість знайомити своїх учнів з розмовними
кліше з різноманітної тематики. Ці кліше допомагають почати урок кожного
разу по-новому, зацікавити учнів, показати їм реальне застосування
іноземної мови. Мікродіалоги та вірші ми використовуємо в рольовій грі
(додаток 3).

При перевірці слів, вивчених учнями і введених на минулому уроці, я
використовую ігри: “Зіпсований телефон”, “Що приніс індієць Джо”, “Яке
слово мені подобається” та багато інших, у які діти з задоволенням
грають (додаток 5).

НАВЧАЄМОСЯ ГРАМАТИЦІ

Граматична система англійської мови складна, тому для своїх учнів я
розробила граматичні схеми, за допомогою яких діти вчаться будувати
речення, ставити запитання та відповідати на них. Щоб зробити цю роботу
менш нудною, я використовую гру “Іподром”, “Пінг-понг”, та проводжу
змагання “Хто швидше складе речення” та “Хто більше дізнається
інформації” (додаток 6).

У вивченні багатьох тем я використовую пантоміму та міміку. Пантоміма
дуже допомагає при вивченні теми “Everyday Life”, коли учень показує
дію, а інші його коментують. Міміка дозволяє тренувати складні місця в
діалогах та віршах.

СТИМУЛЯЦІЯ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ

На уроках позакласного читання я використовую інтерпретацію та
імпровізацію. Після прочитання тексту ми його інсценуємо, причому всі
ролі. Це дає простір для самовираження учнів, навіть дуже сором’язливі
діти із задоволенням виконують свої ролі. Я намагаюсь, щоб кожен мій
урок був цікавим, незвичайним, навіть і тоді, коли використовую у своїй
роботі діалоги з підручника, наприклад, з теми “Театр”: я разом з учнями
ніби опиняюсь на театральній сцені на прослуховуванні, де кожен учень —
це дійова особа, де враховується все: красиві та правильні звуки,
англійська інтонація, виразність. Переможець отримує додаткову оцінку.
Учні старших класів одержують складніші завдання: змінити діалоги,
додати щось особисте та показати театральний етюд. Учнів, які склали
цікавіший та незвичайніший діалог, також заохочують. Це допомагає
створити атмосферу емоційної напруженості, залучити учнів до змагання,
стимулювати творчість і бажання стати кращим наступного разу.

РОЛЬОВА ГРА

Урок сучасного вчителя англійської мови неможливий без технічних
засобів. Звукові посібники допомагають в аудіюванні, формуванні
фонетичного слуху учнів. Ми багато співаємо, та вчимо вірші на уроках
(додаток 4).

Всі ці форми, методи та прийоми допомагають проводити урок-рольову фу,
як підсумок пройденого матеріалу. Рольова фа поєднує в собі життєвий
досвід та чудове мовне тренування.

Отже, рольова гра є одним із дієвих методів, що сприяє глибшому
засвоєнню учнями знань з англійської мови, дає змогу оперувати різними
видами мовленнєвої діяльності, зокрема збагачує словниковий запас дітей,
сприяє розвитку зв’язного мовлення, вмінню виявити мовну ініціативу,
посилює комунікативну спрямованість уроку.

Слід зазначити, що рольові ігри, які ми використовуємо в
навчально-виховному процесі, а особливо

у вивченні іноземної мови, допомагають у більш доступній формі подати
матеріал, сприяють його кращому усвідомленню, влучніше виразити
специфіку англійської мови, Адже саме під час гри учні мимохіть
запам’ятовують матеріал, розвивають мовленнєву діяльність, пам’ять,
удосконалюють знання мови.

Рольові ігри також допомагають розв’язувати виховні завдання, формують у
дітей почуття дружби, відповідальності, обов’язку; вчать учнів
товаришувати.

Рольова гра є невід’ємним показником активності учнів як в урочний, так
і позаурочний час.

Учитель повинен бути лише диригентом у цій грі, створити необхідні умови
для неї, зацікавити учнів, викликати в них бажання і вміння грати,
вміння знайти найцікавіші, найдоступніші методи і прийоми організації
ігрової діяльності учнів, сприяє глибшому, доступнішому, міцнішому
засвоєнню матеріалу, викликають у дітей інтерес до мови, бажання її
вивчати.

Я вважаю, що вчитель не повинен зупинятися на досягнутому, він завжди
має бути в пошуку, дбати про те, щоб учні хотіли йти до нього на урок,
бажали зустрічі з новим, прекрасним, невідомим, щоб кожен урок їм
приносив радість, був для них маленьким святом.

Додаток 1

The ABC – games

1. “Професор ABC”

Учень – “професор ABC” -кидає м’яч одному 4з учнів і каже: “А “. Учень,
зловивши м’яч, кидає його назад, каже: “В”. Учень — “професор ABC” —
знову кидає м’яч і каже: “С”. Таким чином гравці називають усі літери
англійського алфавіту.

2. Who knows the ABC best?

Вчитель пропонує одному з гравців назвати літеру англійського алфавіту.
Учень, який сидить поруч, повинен швидко сказати, яка літера йде за
названою в алфавітному порядку. Потім учитель звертається до другого
учня з цим проханням, а його сусід по парті називає наступну літеру.

Гра проводиться в швидкому темпі. Учень, який не зумів швидко і
правильно назвати літеру, вибуває з гри. Виграє той, хто жодного разу не
помилився.

3. Sending a telegram

Клас ділиться на дві команди, вчитель пише на дошці для кожної команди
по одному довгому слову і запрошує учасників “надіслати телеграму”,
тобто сказати по літерах це слово. Спочатку члени однієї команди
виконують це завдання, потім члени другої команди працюють також з своїм
словом. Якщо учень помилився, його команда втрачає бал.

4. Alphabet tree

На дошці намальовано два дерева. Учні поділені на дві команди. Вчитель
викликає по одному гравцю з кожної команди і каже: “М”. Учні повинні
швидко написати цю літеру кожен на своєму дереві. Якщо учень помилиться,
команда втрачає бал.

Перемагає та команда, гравці якої жодного разу не помилились.

5. Sounds ladder

Учням дається команда писати відповідно цим звукам букви.

6. Guess the word

Учитель малює на дошці стільки квадратиків, скільки літер у заданому
слові. Учні по черзі ставлять запитання про літери, з яких складається
це слово, наприклад: “Is there I in it?”, “Is there K in it?” Якщо
літеру вгадано, ведучий записує її у відповідний квадратик. Той учень,
який дав правильну відповідь, стає ведучим.

Додаток 2

Tongue-twister challenges

[sw]

Swan swam over the sea, Swim, swam, swim! Swan swam back again Well
swum, swan!

[ ] [ ]

If a dog chews shoes

What shoes would he choose to chew?

Too few for sure.

You’re a choosy shoe chewer.

[p]

Parrot Peter picked a peck of pickled peppers.

[ ]

If a three-mont????????????????????????????????????????

[і:] [ ] [s] [z]

It is easy to breathe when there is a breeze.

[g] [г] [z]

Three grey geese in the green grass grazing,

Grey were the geese and green was the grazing.

Додаток З

Phrases people use when they talk in the shops.

How much does it cost?

How much is it?

I’d like to have a look at…?

Can you show me…?

Excuse me, I’d like…?

Can you change…?

What can I do for you?

Why don’t you buy it?

Can I help you?

What size are you?

What would you like to see?

What would you like to buy?

How to apologise in English.

I’m sorry.

I’m very (terribly) sorry.

It’s my fault. It’s all my fault.

Sorry, I forgot to call you.

Sorry, I forgot to tell you.

Додаток 4

Poems to recite

Ferry-boats

Over the river

Over the bay

Ferry-boats travel

Every day!

Watching the seagulls,

Laughing with friends,

I’m always sorry

When the trip ends.

An autumn farm

A fresh morning begins on a farm.

A smell of bacon in the air.

A smell of a new day beginning.

A sound of blowing leaves in the air.

A smell of wind and fog.

A smell of animals in the barn.

A sound of whistle from the wind, through the trees

A smell of autumn.

A chill in the air.

A light frost on the ground.

(Gohn Holt, a 12-year-old boy)

The wind

Who has seen the wind?

Neither you nor I.

But when the trees bow down their heads,

The wind is passing by.

Who has seen the wind?

Neither I nor you.

But when the leaves hang trembling,

The wind is passing through.

A naughty pig

Mary Middling had a pig,

Not very little and not very big,

Not very pink, not very green,

Not very duty, not very clean,

Not very good, not very naughty,

Not very thin, not very fat,

Now what would you give for a pig like that?

(by Christina Georgina Rassetti)

Додаток 5

Lexical games

1. “The broken telephone”

Учитель шепоче слово або речення першому гравцю, який шепоче те саме
слово іншому, і так далі. Останній гравець повинен голосно сказати, що
почув.

2. “What has Indian Joe brought?”

Учитель готує набір картинок, які можуть знаходитись у коробці. Потім
він звертається до класу із запитанням: “What has Indian Joe brought?”.

Учні по черзі відповідають: “He’s brought a pencil”. Якщо учень вгадав
предмет, ведучий виймає його з коробки. Якщо гравець не вгадав, ведучий
відповідає: “You are wrong”. За кожен вгаданий предмет учень одержує
бал. Гра триває, доки не будуть названі всі предмети. Виграє учень, який
набрав найбільшу кількість балів.

3. “What word I like best”

Ведучий загадує слово, а інші, поставивши запитання “Is it a mouse?”,
“Is it a kitten?” — повинні вгадати це слово. Той, хто вгадав, стає
ведучим.

Додаток 6

Grammar games

1. “Іподром”

Клас ділиться на дві команди, одна — жокеї, інші — коні. “Жокеї”
одержують карточки із запитаннями, а “коні” — з відповідями.

“Жокеї” ставлять запитання, “коні” відповідають. За правильну відповідь
отримують бал. Потім команди міняються ролями. Виграє команда, яка
набрала більшу кількість балів.

2. “Пінг-понг”

Клас ділиться на дві команди. Вчитель пропонує обмінятися запитаннями.
Одна команда ставить запитання, інша — відповідає, потім у свою чергу,
вона ставить запитання, на яке гравці з першої команди відповідають.

Перемагає команда, яка набрала більше балів за правильні запитання та
відповіді.

3. “Хто більше дізнається інформації”

Учитель пише на дошці речення, наприклад “Не went there”. Учням треба
скласти якомога більше запитань і одержати інформацію. Той, хто
поставить більше запитань, — переможець.

4. “Хто швидше складе речення”

Команди отримують аркуші з реченнями, в яких переплутано слова. Команда,
яка правильно відредагує речення, — переможець.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019