ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

(Pronomina personalia)

У латинській мові є такі особові займенники: ego (я), tu (ти), nos (ми),
vos (ви). Для третьої особи немає окремого особового займенника. Його
замінює відповідний вказівний займенник – is, ea, id (той, та, те; він,
вона, воно). У називному відмінку вони вживаються тоді, коли на них
падає логічний наголос. Це буває при протиставленні, наприклад: ego
scribo, tu legis (я пишу, ти читаєш). На початку листів римляни
використовують фразу: Si tu vales, bene est. Ego valeo. – Якщо ти
здоровий, — добре, я здоровий.

Відмінювання особових займенників

Singularis Pluralis

Nom. ego tu nos vos

Gen. mei tui nostri vestri

(нас) (вас)

nostrum vestrum

(з нас) (з вас)

Dat. mihi tibi nobis vobis

Acc. me te nos vos

Abl. me te nobis vobis

Похожие записи