.

“Методична розробка практичного заняття з курсу “”Німецька мова”””

Язык: английский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2444
Скачать документ

Методична розробка практичного заняття з курсу “німецька мова”

Тема: Готель, види готелів та їх сервіс. Lectoin1

Актуальність: З розвитком готельного господарства та розширенням
зв(язків з іноземними державами дана тема стає актуальною.

Навчальна мета: Активізувати нову тематичну лексику по темі “готель”.
Вчити студентів вживати їх в різних мовних ситуаціях. Тренувати
студентів вживати їх в різних мовних ситуаціях. Тренувати студентів в
аудіюванні тексту, видами питальних речень в німецькій мові. Навчити
студентів будувати речення за різним.

Міжпредметна інтеграція: Етика, менеджмент готельного господарства.

Внутрішньо-предметна інтеграція: Структура питальних речень в німецькій
мові.

матеріали методичного забезпечення:

Матеріали методичного заняття: Ілюстративний матеріал, граматичні
таблиці, “Утворення і вживання дієприкметника ІІ”. “Модальні дієслова”.

Матеріали основного етапу заняття: Фонетичний практикум – ПN1. Пакет з
лексичним розетковим матеріалом 2ЛРМ. Пакет з граматичним розетковим
матеріалом 3ГРМ. Текст для аудіювання. Контрольні питання по тексту.
Тести лексико-граматичні ПN4Т.

Матеріали заключного етапу заняття: контрольні тести, ситуаційні задачі
і т.д. контрольні тести. ТЗН.

Література:

Основна:

Н.Ф. Борисенко: “Бізнес курс німецької мови”, К. “Логос” ст. 107-109.

А.А. Попов: “Практичний курс німецької мови”, М. “Лист”, ст. 68-71.

Додаткова:

С.М. Кравченко “Граматика в таблицях”, К. “Логос” ст. 66.

План і організаційна структура заняття:

пп Основні етапи заняття, їх функції і зміст Мета рівня засво-єння
Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час

І. Підготовчий етап

Бесіда викладача з черговим студентом. Опис погоди

3хв.

1. Організація заняття

2. Постановка навчальних цілей

3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь

Фонетичний практикум

Фонетична зарядка

Групова робота над виділенням інтонації в різних видах речень П№1

Будова речень різних видів: пи-тальних з питальним словом і без нього.
Виділення інтонації в цих реченнях

Гра: “Ланцюжок”

ІІ. Основний етап

Формування вмінь і навиків

1. Вступне слово викладача

1. Слово викладача

2. Робота на новою тематичною лексикою

2. Активізація нової т. лексики

Тренувальні лексичні вправи 2ЛРМ

20хв

3. Лексичний тренінг

Опис картин із зображенням різних готелів з використанням нової лексики
Ілюстративний матеріал

4. Лексико-граматичні вправи

5. Аудіювання тексту “Ein Unglueckstag”

Відповідь студентів на питання до тексту. Індивідуальна робота

Магнітофон

25хв

6. Складння плану тексту

Групова робота

7. Побудова запитань студентами між собою

Робота парами

8. Робота з грам. матеріалом. Утво-рення і вживання дієприкметника

Робота над тестами П№4Т 10хв

Модельне дієслово і їх відмінювання та вживанння

ІІІ. Заключний етап.

1. Контроль основних вмінь і навиків

2. Виконання лексико-граматичних вправ

Індивідуальна робота 3ГРМ 10хв

2. Підведення підсумків

Оцінювання і мотивація знань студентів

5хв

3. Домашнє завдання

Вивчити т. лексику.

Виписати речення з дієприкметниками ІІ та модальними дієсловами

Київський національний торговельно-економічний університет

Коломийський економіко-правовий коледж

Методична розробка практичного заняття з курсу “німецька мова” для
студентів ІІ курсу денної форми навчання

Викладач: Кендзьор О. Л.

Тема: Готель, види готелів та їх сервіс.Lectoin2.

Актуальність: ________________________________________________

________________________________________________________________

Навчальна мета: Розвивати навики вживання нової лекції і граматичного
матеріалу. Розвивати навики ситуативного мовлення по темі.

ВИХОВНА МЕТА: Виховувати в студентів інтерес до вивчення іноземної мови.
Розвивати естетичні смаки та культуру поведінки.

Міжпредметна інтеграція: __________________________________

________________________________________________________________

1. Забезпечуючі дисципліни: менеджмент готельного господарства, етика

2. Забезпечувані дисципліни: _____________________________________

3. Внутрішньо-предметна інтеграція: ______________________________

матеріали методичного забезпечення:

Матеріали методичного заняття: Питання, фонетичні вправи, ілюстративний
матеріал.

Матеріали основного етапу заняття: Фонетичний практикум – ПN1. Пакет з
лексичним розетковим матеріалом 1РМ. Пакет з граматичним розетковим
матеріалом 3ГРМ. Опорні схеми П№2. Тести П№2.

Матеріали заключного етапу заняття: ТЗН. Ситуаційні завдання.

Література:

Основна:

А.А. Попов: “Практичний курс німецької мови”, М. “Лист”, ст. 68-71.

Додаткова:

Н.Ф. Борисенко: “Бізнес курс німецької мови”, К. “Логос” ст. 107-109.

План і організаційна структура заняття:

пп Основні етапи заняття, їх функції і зміст Мета рівня засво-єння
Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час

І. Підготовчий етап

Підготовка ауди-торії до заняття

1. Організація заняття

Бесіда викладача з студентами про новини в житті коледжу

2. Постановка навчальних цілей

3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь

І. Повторення лексики по темі

Фонетичний практикум

Фонетична за-рядка. Гра “Ланцюжок” П№1 10хв

Лексичний тренінг

Контроль домаш-нього завдання

ІІ. Основний етап

Формування вмінь і навиків

І. Вступне слово викладача

1. Слово викла-дача

Заслуховування повідомлення

Повідомлення студентів та обговорення Повідомлення студентів по темі

Робота з граматичним матеріалом. Утворення і вживання дієприкметників

Робота з ПВН. 1РМ

Контрольні тести

ІІІ Заключний етап.

1. Контроль основних вмінь і навиків

Складення тексту за опорними словами

Індивідуальна робота

Робота над лексико-грам. Схемою до даної теми

Групова робота

2. Підведення підсумків

Оцінювання і мотивація знань студентів

3. Домашнє завдання

Скласти повідом-лення по темі

Заповнити регі-страційний фор-муляр готелю

Київський національний торговельно-економічний університет

Коломийський економіко-правовий коледж

Методична розробка практичного заняття з курсу “німецька мова” для
студентів ІІ курсу денної форми навчання

Викладач: Кендзьор О. Л.

Тема: Готель, види готелів та їх сервіс. Lectoin4.

Актуальність: З розвитком готельного господарства та розширенням
міжнародних зв(язків України з іноземними державами дана тема стає
актуальною.

Навчальна мета: Розвивати навики монологічного та діалогічного мовлення.
Навчити студентів правильно вживати іменники з прийменниками, які
вимагають давального і знахідного відмінку.

ВИХОВНА МЕТА: Виховувати у студентів інтерес до вивчення іноземної мови.
Формувати в студентів гарні риси характеру: акуратність, ввічливість.
Розвивати пізнавальний інтерес.

Міжпредметна інтеграція: __________________________________

________________________________________________________________

Забезпечуючи дисципліни: Готелі та туризм

Забезпечувані дисципліни: Готелі та туризм

Внутрішньо-предметна інтеграція: Прийменники в німецькій мові.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Матеріали методичного заняття: питання, фонетичні вправи на
вдосконалення вимови умлаутів, довгих і коротких голосних та (() – lauf
П№2

Матеріали основного етапу заняття: Роздатковий матеріал ПРМ№1

Матеріали заключного етапу заняття: Лексико-граматичні вправи

Література:

Основна:

Н.Ф. Борисенко: “Бізнес курс німецької мови”, К. “Логос” ст. 107-109.

А.А. Попов: “Практичний курс німецької мови”, М. “Лист”, ст. 68-71.

Додаткова:

1. С.М. Кравченко. Граматика в таблицях. – К. “Логос”, ст. 68

План і організаційна структура заняття:

пп Основні етапи заняття, їх функції і зміст Мета рівня засво-єння
Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час

І. Підготовчий етап

Підготовка ауди-торії до заняття

1. Організація заняття

2. Постановка навчальних цілей

3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь

Фонетичний практикум

Демократія П№1. ТЗН

ТЗН

Мовна зарядка: “Was bringen die Zeitungen”

Організація самостійного пошуку

12хв

Повторення тематичної лексики

Ігровий момент

ІІ. Основний етап

Формування вмінь і навиків

Рольові ігри

“Die Ankunft”,

„Die Abreise“

Групова робота

Відповідь на питання до тексту „Herlich willko-mmen“

Робота парами Підручник

Передача змісту діалогу в формі оповідання

Індивідуальна робота Підручник

Опис картинки

Групова робота Ілюстративний матеріал 30хв

Розповідь студентів про перебування в готелі за поданим планом

Робота з парами

Питання

Дискусія між студентами на тему: “Готель. Його сервіс, обслуго-вування”

Групова робота

ІІІ Заключний етап.

1. Контроль основних вмінь і навиків

Складання і діалогічне мовлення на тему “Haben Sie ein Zimmer frei”

Робота парами

15хв

Робота з тестами

Індивідуальна робота Тести

2. Підведення підсумків

Оцінювання знань студентів

5хв

3. Домашнє завдання

Написати роз-повідь на тему “Ein froecher Gast ist niemals Last”

Київський національний торговельно-економічний університет

Коломийський економіко-правовий коледж

Методична розробка практичного заняття з курсу “німецька мова” для
студентів ІІ курсу денної форми навчання

Викладач: Кендзьор О. Л.

Тема: Готель, види готелів та їх сервіс. Lectoin5.

Актуальність: З розширенням міжнародних зв(язків України та розвитком
готельного господарства дана тема стає актуальною.

Навчальна мета: Розвивати навики та вміння студентів вести не
підготовлене та спонтанне мовлення шляхом створення різноманітних
ситуацій.

ВИХОВНА МЕТА: Виховувати у студентів культуру спілкування, прийняту в
сучасному цивілізованому світі. Розвивати в них пізнавальний інтерес

Міжпредметна інтеграція: __________________________________

________________________________________________________________

Забезпечуючи дисципліни: Менеджмент готельного господарства

Забезпечувані дисципліни: Туризм

Внутрішньо-предметна інтеграція: Прийменники в німецькій мові.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Матеріали методичного заняття: ілюстративний матеріал. Граматична
таблиця “Прийменики”, тестові завдання.

Матеріали основного етапу заняття: фонетичний практикум П№1.
Роздатковий матеріал П№2, ситуаційні завдання П№3, газетний матеріал.

Матеріали заключного етапу заняття: тести.

Література:

Основна:

1. Н.Ф. Борисенко: “Бізнес курс німецької мови”, К. “Логос” ст. 107-109.

Додаткова:

1. “Методичні рекомендації з розвитку навичок усної мови”, К.. 1998р., .
12-15.

План і організаційна структура заняття:

пп Основні етапи заняття, їх функції і зміст Мета рівня засво-єння
Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час

І. Підготовчий етап

Підготовка ауди-торії до заняття

1. Організація заняття

2. Постановка навчальних цілей

3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь

І. Повторення лексики по темі

Фонетичний практикум

Фонетична за-рядка. П№2 10хв

Повторення тематичної лексики

Bar, Lage, Wahl, nett, fremd, Loerm, Fuehrer, gemueflich, jung,
gelingen, denken, die Umgeburg, stoeren, die Moedlichkeit, bitttn-bitten

Гра: “Wer Kent mehr Woerker”

ІІ. Основний етап

Формування вмінь і навиків

Діалогічне мовлення

Робота з ТЗН

Інсценування діалогу

Робота з підручником Діалог записаний на ТЗН

Складення діалогів на основі ситуаційних завдань

Групова робота Підручник

Робота в парі

Переклад діалогу з української на німецьку мову

Робота з граматичними матеріалами – вживання прийменників з іменниками
в давальному та знахідному відмінках

Коментоване читання Підручник

ІІІ Заключний етап.

1. Контроль основних вмінь і навиків

Складення діалогу за опорними словами

Індивідуальна робота

2. Підведення підсумків

Оцінювання знань студентів

3. Домашнє завдання

Заповнити регі-страційний фор-муляр готелю.

За допомогою схеми описати кімнату готелю. Скласти діалог за аналогією

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020