.

Фразеологія англійської мови

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 25746
Скачать документ

В??

М?а є ??єю з ??????х ????х, ? ??є ??ю. В?а ?????є лю?? з ??? ?ів її ??я
і ? ??ї ???, ?? ?????ся ??м із ??і???м. Т?у ??є ??? ???о в ??, ? ??я?м
с??ч ??? ??? ???я? ??і??ня ?до ????я ???? ???в ???? ? ??? ?? в ???, ?е й
її ???х ???.

З?? ?? – ???є ???? ?і? її ?????и ? ???и. Т?у ???к – ? ?? із ???ів ??,
я?й ?ід ????и в ??і ? у ??х н????х ????. П??ня в ??, я? ??а ? і??и ?? ?
???? ?ю? ??м’я??. У ?’я?у з ?м ??а ?ід ??? ????и – в ????? ?д ????в ???у
??????? ????у, ?? ????ня ? ???ня і???? ??.

Ф????ія, ?? із ??і?в ?????ії, ? ??? ???? ??і ???и [5, с. 11]. Об’є??
??і??ня ?????ї як ??і? ?????? є ?і?і ???и, їх ????а, ????а, ????ня ?
????’я?к з і??и ???и ???я?. Ф????ією ???ю? ??ж ???і?ь ????х ???ів ???
??. Ф????ія ?????? ?? ?????ся та ????лює?ся, ?и?ю? в ?? ??і?і ??? із
???? ? ???в’їв, ????в і ????в, ???в і ????ів, ????й і ????ів,
???і??і?ів, ??? ???в ? ?і? – з ???, ? ???? ???? ??і? ??? і ??і?є у ??й
?м’я? ??й ?? – ??д [3, с. 11 – 13].

Ф????і?и ??аю? ???? ??е в ?????? ??? ??і??? ??. Їх ???і?а ????а ???лює і
???? ??ия? ?????і?ь ????в, а з і??о б?у ???є ????? ??і? ?і?у ? ??и ???
???ь. ФО є ???ою ???? ??і???о ???, ?? ??і?о ??и і ???? ї?ю ????у, ????у
? ??, ?? ? ?з ??ь ? ?з?і?я ФО ?? ??о ?я??и ?????? ??д ???ня ??їв ??.

Ф????і?і ??? ??ают?я ??е в ?іх ??зях ??я ???? лю??. В?и ??о ????ю?ся як
в ??і???х ??? ???ів, ?к і у ???? ?с????в, ???о ?????ую?ся в ???х ???ї
і????ї ? у ??я???? ????.

Для ???ня ???и ? ????гії ??і??? ?? ?? ?????і ?? ????, як “С?? ? і??и”,
Л. С?т; “С??? ??і??? і??ів”, В. К???; “Ф???????й ???ь”, А. В. К?ін. В?и
??я? ??а, ???? ? ????ою (і?????), а ??ж ??и ?ів ? ???я. У ??х ????х ??
???????і, як ???о, у ??і ????? ??и.

Ф????і?і ???і ??а ???і??? ???і?о ? ???ів ???ня, ???я ????ї, ????и, ?????
? ??? ???и ??.

А.В. К?ін ???і?є ФО ???і?о ? ???у їх ???ня. Він ??ляє ???? ? ???? ???и
???ня ??????? ???ь [29, с. 22 – 24].

П????и ????и ???ня ??????? ???ь ??аю?ся ???и, ?? ???я ??рює?ся ? ???
???ї ??и ?ів, ????д:

“A sad sack” – бовдур (Албі), “the winds of change” – вітер змін (Мак
Міллан).

Вторинними способами творення фразеологічних одиниць вважаються способи,
коли фразеологічна одиниця створюється на основі іншої фразеологічної
одиниці, наприклад: “vote with one’s feet” – виразити невдоволення
пішовши, поїхавши і т.д.

В.В. В????в ?є ????у ???і??ю, ? ??є?ся ? ????? ?ж ???ням в ??? ? ???ням
????х ??? [18, с. 45 – 46]. В?а ????а ???у ?? у ???? ?????х ??нь ?????ї,
???? ???? ????я ???????о ???ня. Ця ??и???я ???о ?і?? у ??????у ??у, ???а
??? ???ня і ??а ????ю ? ??? ?я ????? ??, ? ґр?? я?ї ?? ?? ????, а й ?я
і?? ?в.

І.В. К???ь ??яє?ся ? ???і??ї, ? ?в’я?? з ????и ??, ? я?х ???? ????? ФО.
Бі?? ?го, ?н ???іляє ??????и ? ????м ?????ня [26, с. 71 – 74].

П???? ??і??ня є ??????і ???і ??і??? ??, їх ???у?, ????а, ?????і ? ???і
???.

М?а ??і??ня: ??????? ?????-????? ?????і ??????? ???в ??і??? ??, ??і??
????і?і ?н?и ? ???і??ю ФО ? В.В. В?????м ? І.В. К???м.

Об’є?? ??і??ня ???аю? ????? ?????і ??????ів ??і??? ??, ФО ???о ????ня, а
??ж ?м??? ? ??? ???ня.

А?????ь ?? ?ля?є у ??, ? ??????? ?? є ????ю ??е?ю, ???? ?н ??і?о
???ює?ся за ???к ???х ????в ?????в, ??ів, ????в. Т?у ?? ?? ?ч і ???
??і???а, ?е і?? ? ??а ?і?? ???, я? ??і?о ???? ?з?я?? ? ??і??.

Т????а ? ????а ??і?ь ???? ??? ?ля?є в ??, ? ???? ????? ??? ?? ????а? ?я
????х і ???х ??і??ь у ????????і, а ??ж у ?????у ???і ?д ?с ????? ??ій з
???о??ї, ??ії ????у, ??і??и ? ін.

Г??? ???ня ???? ??ти:

1. Р??я?? ФО ? її ???і ????і?і ???.

2. П???і??? ????у ??????ів, ????у ? ???у їх ?????в.

3. В???? ????? ?????і ??і??? ??????? ???в.

4. Д???? ??? ???ня ФО.

5. Р??я?? ??????і ???і ???і?????о, ??і?????о ? ??????? ????ня.

6. Д???? ???і??ї ??????? ???ь.

У ???і ??і??ня ????????я т?і ???: ??д ???, ??і? і ???я?я, ?????й і
?????? ??ди.

С???? ???:

Р??а ???є?ся із ?і?у, ???, т?? ??і?в, ????в, ???ів ? ?????.

У ??? ?ґ????о ??р ??, її ????і?ь, ???т, ??, ?’є?, ??і?ь ? ???ня ??і??ня.

У ???у ??і? ??ля?є?ся ФО як ???т ?????ї, її ???і ??ки ? ?????і, ??і???ся
????а ? ??? ???ня ФО.

Д??й ??іл ??вя??й ????ню ФО, а ?? ??ля?ю?ся ??????і ??? ??і?????о, ?
??і?????о, ??????? ????ня, а ??ж ?????. В??чаю?ся ????? ?????і ФО в
??і??ій ??.

У ???? ??і? ??ля?ю?ся ???ік?ії ??????? ???ь ? В.В. В??р??? ? І.В. К???м,
ілю???? ??л??и з ??і??? ??.

В???и ??я? і????ю, я? ????? ????? ???? ???.

У ???? ??я?ся ??и ???і??й ??????? ???ь, ????? ??а ???? ??і???и В. В.
В?????м ? І. В. К???м.

РОЗДІЛ І. Ф????і?а ???я як ?е?? ?????ї ? її ???і ???н??і ???

1.1 Т??н “ФО”, ?? ?ня?я ? ?????і ??????ів

О???? ?ся???ями ??а ??? ??????ї ??и ? ?и???а ? ?? ??ї ??и ?????в, як
?????я. Я?о у 50 ?? ?о ?ї ???, ? ?? ? ????є у ??і “?????о” ????, ? ??
??а ???и, ? ?????я ? п?? ??я? ??е ???і?? ??????ї ?????. С????ню ?????ї
як ??? ?????и ??я? ?і??? у ??ях ??х ?????в як М.В. Л????а, Ф.І. Б??є?,
О.О. П???, І.І. С??????, П.Ф. Ф?????, О.О. Ш???? ґ???? ??і??ня ??????
???и с??????ь, а ??ж ??і??ня ??і??о-?????х ?????? ?і?? ????ів ?ів [20,
c. 21 – 22].

Об’є??и ??????? ??і??ь с?? ??е ?і ?????і ?? ??ї ?аї? ? ??? ?????????х
?в. В??ий ??? у ???? ???м ?????ї з??? Л.А. Б?????й, Л.С. П????к, Г.М.
У????о, П.Й. Г????, М.М С????, Н.А. М????о, О.С. Ю??ко ? інші.

О?? ? ? ? ???є, ? ?і ???я ???и ??????? ???ь, їх ????и ??і?о й ????о
??’я??. До ??о ??, ????д, і?? ??і?і?ь у ??я?х ?????в ? ???т ?????ї, її
?сяг. О? ?? ?? ?д з’яс??ня ??? ?ня?я як ?і? ????гі?? ???і, ?д ??????? ??
??????х ????і?? ??к, ??о ?х ?с, я? ???яю? ?м ?????? ???? ф????і??, ????
???ня ?????ї в ???, а ??ж ???х її ???ів. Від??і?ь чі?? ???іїв у ?????
??ї ???? ??????? ???і ????о ?????ся ? ????і ??????? ????в.

У ??????? ?і?? ??????? а???к В.В. В????в ???? із ??, ? “????ь лю?й ????
і ?? за ????ю ???х ???, ?і?. У ???і ???? ?????? ?? ??а, бі??ю ??ю,
????ую? ? як ???, р??? ???? і ???? ??? ????? ??, а ??аю? ??і?і ??я в
?а???? ????” [19, с. 15 – 17]. З ?єю ??ою ?і?ю?ся і ???лю??я М.М. Ш????
?о ?, ? ???ою ???ю ??????? ???ь є ???рю???ь. Т?і ????ня ?ю? ???і?ь ?і
???????і ????ня ?ів ???? ? ?а ??: ? ???рю?? і ???рю??.

П??й ?п – ? ????ня ?ів (???????я і ???я), я? ? ??о ???є? в ???і ???ня ?
??? ????? ???я?я і уя??ня. Т?і ????ня ? ??і?ю?ся у ???? ??я?. Д??й ?п
???ля? ??? (???????я і ???я), я? ??оюю?ся у ??й ?м’я? як ??? ???і ??.
Та? ???????я ? ????ся ??? ??в?и ???. Їх ? ?? ???рює? у т?у ??я?, в я??
?? ??і??ся в ??. О?і?? ???рю???ь ???? ? ?? ?і?? ???????ям, ?е й ??м
???ям (???в’ям, ????м, ?о???), ? ???а ??і?і?ь у ??я?х ?????в як ? ???т
?????ї, ?к і ? її ?сяг [2, с. 5 – 8].

У ?????і ??? ??д 20 ????ь ??????? ???і, ?е ??е з ?х ? ???о ????? ???ня.
Дея? ????? ?????о ??аю?, ? ????ня ??????? ???і ?? ж ???е, як і ????ня
??а. Ця ???і?ь ?ля?є ????? у ??, ? і ?я ??а, і ?я ??????у ??о ????? ?і??
??, я? ??а ?? б ???? ? ???о з ?х ?з ?ня?у.

О???е ??е у ?????? ??? с????а ???і??я В.В. В?????. О????? ? ґ??і ??????
і?й О.О. Ш???? з ????ням ?????в ???? ??і??ь ??????о ??і?а Б??, ця
???і??я ? ?? ????у?? ??? ?????ї як ??????ї ?????. Т??н “??????а ???я”,
???? ?? В.В. В?????м, ?в ????????я ?я ????ня ?х ???, я? ? ??рюю?ся в
???і ???ня, а ???рюю?ся ? ???ією. О?е, ???рю??сть, ? ??у В.В. В?????, є
???ою ???ю ??????у [19, c. 59 – 62]. Б.О. Л?ін ?д ???????и ???я? ???в ??
?і?і ??????, я? ?????ую?ся ???ю ??і?? ??ій і ?я?ю ??? ??????о ???ня.
“Ф????і?а ???я, – ???? О.М. Б??н, – ? ?? ???я ??, я?й ???? ????ь, ? ???є
у ????? ?????я ????? ???ня у ?ів її ?????в”. С.Г. Г??н ????ює: “Ф????і?а
???я – ? ???рю?? ???????а ??а ??иця, ???а ? ??м ???ням і ?л??а з ?? і
??? ?????? ?ів” [8, с. 54 – 59]. “Ф????і?а ???я, – ? д?? М.М. Ш????, – ?
???рю?? в ???? ??я? ???я ?? із ?ох і ??? ??????х ?????в ?і??о ????у,
????а (??о ??і?а) ? ??м ???ням, ???м і ????ою”. В.П. Ж?? ??????? ???є
“?і?у, ???о ????у ???рю?? ???ю ??, ???? ???? (?о ??е, ???? ????) ???ням
і ??? ?????я з і??и ???и”.

На ????і?ь ????у ??????ів як і?????х ?????к, я? ? ??м ?і?? є ???і і ?
??? ?? ???? і??и ??? ?з ??? ???о с?????? ?????я, ???? Л.А. Б??о???.

Л.І. Р???? ??????и ???в сті??и ????? ?????и (ССК): “У? ?і?і ???? ????и
?????ую?ся ?м, ? ?? і?ую? у ?? як ??? ???і, ??? ???и ???ня як ?? ?????й
????: ??? ця ?? ?’є?? ?і ?з ?ня?у ???і, ? ??я? ? ??у ССК ??.

Д?о і?і ??? ??????? ???ь ??є В.М. М?іє?о. Він ??: “????гі?и ???аю?ся ???
??і??и ?я ?і?? ??? ????????: ??і??ю ????істю, ????ю ?і?і?ю (???рю???ю в
?т??у ??я?) і ????в??ю” [34, с. 17 – 20]. В?іляю? ? ??????? як ???і ???
??????у, ??і?? ????є, ? ??і ?і з ?х є ???? ??, а ??я – ???ню, ? ?? ??і?м
?ає??ї ??? із ????? ??????к ?ж? ?я?? ?????у ?? ?????ч?? ????ня і ????
?сяг ?????ї.

О?е, ???? ? і?і і?ую? в ?????? ????ня ??????? ???ь ?і??ь ?о ?, ? ???и
??ляю?ся ??і їх ???, ??д я?х, ???а, ??а ???и: 1) ????? ???іс? ?о ?????
?????і?ь (В.В. В????в, В.Л. А??????й, В.П. Ж??, М.М. Ш???й, Л.А.
Б?????й); 2) ?????і?ь (Б.О.Л?ін, О.В.К?ін, В.П.Ж??, О.М.Б??н); 3) ???о
????і?ь (В.П. Ж??, М.М. Ш???й, С.Г. Г??н, Л.Г. Ск???); 4) ???рю???ь
(В.В. В????в, В.Л. А??????й, М.М. Ш???й, С.Г. Г??н, В.П. Ж??, Л.Г.
Ск???); 5) ?я?і?ь ? ??е ?? ?????? ?ів (С.Г. Г??н, М.М. Ш???й); 6)
н?????і?ь і??и ??? (Л.А. Б?????й).

В н??у ??і??? в ??? п???? ?? ????ня: ?????? ??ля?єт?я як ???, ???і?а
???я ??, ???, як і і?і ??і ???і, ???? ?ою ????у, ???? з і??и ???я? ?? в
???? ? ????? ?’я?и, а ???ь ?ти ????? ??г?ії, ????? в ???і ???і?у ???с??
???ю.

ФО ?? ??? ????я у ??? ????, ?е ????и, ??????и ??? ??? ?, я? ??я??? ????ю
???? ??к, ? ??? ?????? ???????, ? ??ляє ?? в ??? ???ю ??. Ці?? ???і?, ?
?я ????я ????і??? ??к, як і ??ї ???ті ??????у, ????о їх ??ля?? у ?????і,
???я?і з і??и ???я? ?? – ???, ???????ям, ????ю? ?і?? ? ??ін? їх ??. Са?
??дя? із ??х ??г, ? ??? ??и ?? ??????я.

Ф????і? – ? ???і?а ??а ???я, я? ???????ся ???і??и ????і??и ????. Т??и
???? ?я ??????? ???ь є: 1) ??????е ???ня; 2) ?????? ??д; 3) ????? ????ї
[42, с. 80 – 88]. В????я ????і?? ??к ФО ?є ???? ????? ?сяг ???? ф????ії,
а ??ж ???яє ??ля?? ??????и як ??? ???і?і ???і ??, ??і?і ?д ??а,
????л??ня і ???я, а ??м з ?м і як ??, ? ?ю? з ???і? ??? с????. Т?,
????д, ФО, як і ??а, ??з у в ???і ???ня ? ? к???ює?, а ???рює? як ???
??і ???і. К?м ??, ??? ????ь ????гі?? ???ь ??жує з ???? ???и ??ж і ?
?????ь, ? ФО (як і ??о) ???????ся ?я?і?ю ??ї ????и. Маю? ?? ???ня і ???
??і?ю? ????? ?????і ФО ???ю?ся з ????и і ??????о. В?и ?ж?ь ???? у ?????і
??оше?я ? ???и і ?????, як і ??а, ???і?і ?????і ???ї, ????д: to kick the
bucket – ???и; it takes the biscuit – ???? ??, ??я? ??е ??е; to be on
high ropes – ?? в ???у ???ї [49, с. 51 – 70].

У? ????і ????ня ?і??ь ?о ??р ????ів ???? ?’є??? ???ії ????ня ??? ????
?????ї і ????ю? ? ?з у ??, ? ф????і?і ???і є ?????о ????и і ??????и
????я? ??. З???о, ця ???і?ь і ?????ість ? ??а ? ?????я ? ????? ???та
?????ї і її ?ся?. К?? із ?? ????? ??к ?? ? ???і ??ки ??????? ???і ????є
?? ? ?е в ??, ? ??н із ?????в ??в ??? і ????? ?? ???, які ???или ??
????и і ????? ?і?і ???.

Ф????і?і ???і ?ід ???и ? ?? ? ??, ? і????о, а в ???у ?’я?у з і??и ???я?
??. С???ю?? у ???і ???ня ? ???и, с??????ня?, ?? ???аю? ?????и ?е??а?
???? ??????? ???і, б??ь ???у ??? у ????? її ?іс?, ??ю? ?? ????ї ?????,
я???? ??і???? ?????я.

Ф????і?а ???я і ??о ??? б?и ????и ? ??м ???ням, ??о ???? ?і?? ?ня?я,
???і?ь. А? й ця ?і???ь ?ня?я, я? ??е з ?х ??? ???ь ???є, ?? ?і???ю
????ю. Ф????і?а ???я і ??о є я??о ??і??и ???я? ??. Ця ?д??і?ь ????а у їх
??ій ????й ??? [38, с. 61 – 64]. З??ння ??????у ?? ?і?і????я із ???ням
??а, ? ??ю?є їх ???і?ь ?ж ??ю. К?м ??, ?ід ?? ? ??і, ? “??????е ???ня”,
? ??і? ?д ?????, ? ????? ?????? ???ням, ? і ????ь і??? ?????ь фр??????
????и [1, c. 83-86].

Г??я? ?о ?і?? і ??і?і ?? ??????? ???і і ??а, ? ?????? ????ю??, ? ??????и
?ю? ?і???ь ? ???????я?. Ця ?і???ь у ??у ??у ?я?яє?ся в ??, ? і ?????? і
???????я – ??і?? ????і ???і. А? я?о ??ні ???????я ??? ??ю?ся в ???і
???ня ? ???і??и ???? ????и, ? ??????і ???і ???рюю?ся як ???, ???і ???і
?????о. З???я ????х ?????? ???ь з’я?яє?ся у ???і ?і???ня, ??ю ??я ?і?о
із ????и ?????ї ?є????? ?ів і ???????.

У???ня ??????? ???ь, їх ??н? ?я? – ? ??й і ??і?? ???, ????? ??ю ???ою
лю???о с????ня. Ц? ??? ?в’я?є?ся і ????ся ? ??і???і?і? ???и, я?? ???і
???, ??и, ?ї, ??і?юю? ?? ?????ня із ?? ????, ???и, ????? ? ?я?.

О?е, ??????и і ??а – ??і?і ?? ?д ??? ?ня?я, а? їх ??а ???????и ???и
?і??? ???, а ?? ?я?і?ю ???ня ? ????ю ????? ?????і ???ї.

1.2 С???? ф????і?ів ? ???а їх ?????в

П??? ??????ів ? ?????в, ? ??я? ? їх ??? – ???а і ?????а. С???? з’я???
?я? ???и, ?в’я?? з ?м ???ям.

З ????ю ?і??? ФО ?в’я?? ???я ???????о ????у. На ??у В.М. М?іє?о, ????
?і??? ??????ів є ??єю з ????і?х [34, с. 9]. У???нюю? ??і??ня ??? ????ів
у ??і ?????ї, ??ї??? ?????ь М. П. К???н ???? ?? ??? ФО як ?????-?????
?і?і?ь ? ???рю?ні?ь. Ф????і?а ?і?і?ь – ? ?’єм і??і????, я?й ????й ???
???? ФО, який ???лює їх ???рю???ь в ???? ??я? [31, с.43 – 44]. Пояс?? ?
????ня ??а ??м ??м: ???????я ?? ??????? ?? ??, ?? ?? ??ля?о ???рює?ся в
???? ??? лю?й і ????є?ся в ???? ?????. Пер???ою ????ня ф????і?у є і??
???і?? ????ня с?в. З ?м ?в’я?? ?ня?я ??????о? ????у, ? ???є ??і ???і,
????ня ?ів, я? ??и ????ям ?я ????я ФО. В.М. М?іє?о ??ж ????є, ? ????ь
??е6ол?і?ів ?? ???? ????ня? [34, с. 16].

Від ??????о ??? ??????ів з???ь ?? ???ня. П?і?юю? ????й с?? ??а і ????у
ФО, В.П. Ж?? ????, ? ???и у ??? ??а н?я? ??ш ??і?і???й ???? ?ж ??о??и
???и.

На ???у ?????в ФО і?? ?а ????? ??я?. О?і ????и ??ля?ю? ???? ???????
???ів як ????і ????я, і?і ж ???ля? ????у бі???ь, ??аю? ?і?у ???у ?????в.

Н???ю? ? ?, ? ????? ??????у ????? ???? ??к ??а, ?? ?к ? і??е ??? ??? в
????і ???????о ???ня. В??і?к ?о? ?? ???? ??ою ???ою ?????ї ???і???.
С???, ?е ???і?о ???и, ??? ????? ФО і О.І. С?????. Він із ?ня?ям ф????і?а
???я ?в’я?є ??ін “???о????і?ь”. П?я?я “??????і?ь” ? “?????????ь” ??
??????і ?м [39, с. 26 – 27]. З????ю ???ю, я? ???яє ??о і ФО, є
“??????і?ь сл?а і ?????????ь ??????у”. Під ?????????ю ?ід ???? ???? ??ву
?????? є???, я? ?ля?є в ??, ? її ???? є ???? ???и. Ці?????і?ь ?ля?є в
????? ?????? ????? ?іх ????х ??е?ів [31, с.52].

У ?? ???у ??????ня ??? в??у ?? ???? ???? ФО, я?й ???є ?я? ???и. Я?о ????
????й, ? ?????юю?ся ???и, ? ??я? ? ??? ??? ???????о ???у. Т?е я?? ????е
??????? ? ?с??і?????? ????и. О?е, ??????е п??????я – ? ??е ?о ???? ???е
?????ня ???ня ????у ??????у (? ???????о ????), я? ??є?ся ? ?????? ????.
Н????і? ?? ??????ня – ? ???я?я, ???? ? ????я [15, с. 54 – 56].

П?і?я?я ? ???? В.М. М?іє?о ??? ??????м ???? ????я ?????. С????ь ???я?я і
???? ?ля?є в ????і ??????? ??і?ій ? ??? ???? ????в ? я?щ. О?? їх ???ю
?ід ???и ?? ? ?е у ????і ?і?у. М?????й ?п п??????я є ??і?ш ???сю???, ???
?ів ???є ??????о ???ня.; ? ?ме ????ся і ???????. В ??і??ій ?? ??? ???в
??? ???с?? ???ня і ??аю?ся ?и ??і ?й ? ????, я? ??ш-?? ??о??і ?м, ?
????и їх ? ??я.

І?? ??м ??????ня є ????я. В?о ??ж ??? ?я ????я ?????. Р??я?ю? ??????и, ?
??а ???? ?? ??ою ї?і ???і ?? – ???і?ь ? ?????і?ь, ?? в ????і ???ів ?
????? ?????і і ??і?яю? ??і ???и ?д ?ів [10, с. 5] Г??я? ?о ??і ??
??????ня ???ня ФО, ? ?е ????я ?ня?я ????? ? ???в її ???ння. С????
з’я???, ? ж є ???ю ??з??і ??д ???. За ???и В.М. М?іє?а, ????ям ??о ????
є ????ь ??рю?? ???-??є? ??? ????в і я?щ. С?а ??? ?ля?є в ?? ??????, ???у
?’я?у з ????? у ?ро?? ????і ??а. На?і?? ???і?ь ? ?????ї ?я?яю? ті ???
????ня ?ів, я? ????аю? ????і я??. М??і??? ????і, ?в’я?? з ??ям лю??.

На ??у Л.П. С??, ?????і?ь ????? ??????? ? ???? в ???? ? ???ю ??. О????ь
? ?????і?ь ??ю? їм ?????, ???ї. А????? ????г ??ж ??є: “?? ???ю? ????у
???ю в ??. Ця ???я ?ля?є в ??, ?б ????и ?ня?я ?д ??? ????ії ? ????в, ?
їх п???и, ??у ?і?? їх в ???х ???х і ?? ? ?е в ?н?і?? ???тях лю???о ??…”

Т????е ?ґ????ня ?ня? ????? ? ??????? ????о у О.В. К?і?. В??й ????, ?
“???і?ь ?????ї ФО ??рює?ся в ????? ?????го ???я?я ФО ? ???ня її ????? Ч?
?? ?? ?д ??? ???ю?? ?’є?и, ?м я????й ??з” [29, с. 71 – 74]. П?я?я
??????? ??? ??е, ?? ?лю?є і і?і ????ї: “?????і?ь – ? ????? ???і?ю,
і?ен??і?ю ? ?????ю ?????-?????і я??і ??а ? ??????у”. О?е, ? ??в? ???ня
ФО ???аю?ся і і?і ?????і ???ня, я? ??яю? ??ш ???? ???ню ??? у ????. Н?у
??у, ????о, ????є ??? ????ння ФО, їх ????ня. Б? і???о-????і??о ????я, ?
??у В.М. М?іє?а, ????о ????? ?????я. Поя??ня ????ня ФО, їх ????о ?????я
???же ??? ???? в ????й ?і? ФО, ???о уя?? ??і ??і ??????ого ???, ?і??
?????і ????? ФО.

1.3 С???? ф????і?? ???ь

О???? ??? с?д ???и ? ????ня ???????о ?а??я. Б?????? є ?й ??, ? ? я?? ???
???е, ?? “????? ???і?? ????ням ? ?????х ????в ? я?щ ????і, ????? ?????ї
???? ???, ????і?ь, ???і?ю ?ж ????? ?????? ФО і ??і?ю ? ???? ??????? їх
???ням.” [14, с. 21 – 24].

Л.І. Р???? ??????и ???в ?ій?? ????? ?????и (ССК): “У? ?і?і ???? ????и
??к???ю?ся ?м, ? ?? і?ую? у ?? як ??? ???і, ??? ???и ???ня як ?? ?????й
????: ??? ця ?? ?’є?? ?і ?з ?ня?у ???і, ? ??я? ? ??у ССК ?ви. У? і?і ??,
я?? б ????и ?ни ? ??, ????і ? ??? ?? ?’є?ую??.

Дея? ??? ???і ?????и ??????у ???? ???ня ?о ж ??ля?? ??????е ???ня ? ??і
??а. Як ???? Л.Г. А????в, “ФО і ??о ??? ?? ????и ?????, ??о ???? ?і??
?ня?я”, ??к ?? ?і?ні?ь є ????ю. Ф????і? і ??о я??о ??і?яю?ся. Ця ??і?і?ь
????а в їх ??ій ????й ???. “З???я ?а???і?у ?? ?і?і????я із ???ням ??а, ?
?лю?є їх ???і?ь” [20, с. 44].

С???? ФО і ?? ??а ????ю? у ?????ій є???. П??с ??????ції ?я ??? ??ї ???і
?? ?в ???? і ????. О????? ????и ???? ??????ів ? ??а ???і? і поя??и, я?о
? ????и їх з ???і??и ???????я? – ?????и. П?? “??ля?? ?й ? і?? ?????
?????? як ???????я ???ь ? ?? ??іня? я??у ????і?ь ??????у я??ою ????і?ю
?? ?????о ??ела” [20, с. 45 – 46]. Це, ????? ? ???є, ? у ??????і ? ???
б?и ???і ??і в ???? ?????і ???????я. У????? ????к ??????? ???ня в лю???у
????і, в ?й ? і?ій ????ій ??? ??? ????о ч?? ???? ??х ??їв, ?з?рю?? ??
???ї, ???? ??? ?і?у, ??? ????е їх ???ня ????ся ???, ????юю?м. Р?? із ??м
???ням ? ??? ???? і я??о ??х с????? ??к, ???и я??о ??? ??и? ???я?. У ??у
??о ?р????я, ??ля??и ????у ??????ів, я? ????ся у ??? ??? ????? ?я???і
лю??: to give smb a crop – ?д ?? г???у ????? (з ?? ????в); to put the
screws on smb. – ????и ??у, з??? ???у (з ?? ??і??о ????у); to set out on
the path of – ???и ? ??и (з ?? ??????в) [49, с. 61 – 65].

Т? ? ??????о ????? із ?о?єю ???????і. З ??? ??, і ?о?, і ФО є ???и ???и.
В. В. Ви???? ??ж ??яє?ся ? ??и, ? ??а ? ФО ???і. Пі?????я ??у ????о у
????нях ??в ФО: “???ою ???ю ???????о ???ня є ?? ????? ???????, ?? я?яє
??ю ????? ???ю, ????у ? ???. І?? ? ?? ???? на ??????я ??ії ???????і. Як
??а, ?к і ??????и ??я?ся у ???ня в ???? ??я?. А? з і??о ??, ???нюю? ??о
і ??????, ? ???? ?д??? ???ій ? ??и ?????ії. А?, як ?? з’я??? ?? ФО ???ть
??і? ? ??????о ??я. Це ?????ся ???і??и ?????я? їх ????и ? її
?????о-????ю?м ?????.

В.М. М?іє?о ???? ????? ??у ? ???????, як ?????й ??? ФО. Як ???о, ??о
????ься ??о-?????, я? б ??ю ж ??ю ????? ? ???і?ь, ? ????? ??????а [34,
с. 75 – 78].

У????? ????г Л.Г. С???к ??ляє ?? ?? ФО як “????і?ь”, що я?о ????? ??ії
???????і. Т??н “?і?і???і?ь ??е??і?у і ??а”, ??????? О.В. К?і?м, я????е
???є ???і? ??????? ???ів [29, с. 78 – 80].

Г??я? ?о ?я?і?ь у ФО ??ї ????и, ? ??а ? ???и і ?о те, ? ???е ???ня ?є
??е ????ч? ??о. У ??у, ?з???о, ?і???ь, а ??м з ?м і ??і?і?ь ??а і
??????у. Ґ???? ??цю??и у ???я??? ???і ????у ??а і ???л?і?? ???і, В. П.
Ж?? ???? ??в? ?? ???????о ???ня і ? ?л??у ????? ????і по??в, ? ???і? ?
?????і ????? ??е?я у ??а і ???????о ???ня у ??????у ????? ??ю ???ою ?х
??? ???ь.

У ?????? ??і ???ня ?????з? ???ю?ся ? ??м ???, а ??’я??? ????ням ? ??е ??
?м???ів. С???і ???и ?ів – ???и – ? є ???і??и ???я? ??. Ко????? ж ??????у
???аю? ??а-п???? (з ????? їм ???и ?????), ??? ??????и і ?? ??????ою
???ею. Л???і ???ня ??а і ??????у ? ????і, ?ч ?? ?і???, ????, ??? ?? [24,
с. 98 – 100]. Т?, ???????, як і ???, ???? я?? ????ї ? ????ї, ??о ?? ???
??рю?? ???і?і ?????і ря? й ?????і ??. Н???ад: ?????і ря? із ???ням
“???и” – to go to glory – to pass away – to kick the bucket – to turn up
one’s toes; ?????і ??: bone idle – hard-working (???й – ?????й); the
naked truth – the sweet lie(??а ??? – ???а ??ня) [49, с. 15 – 20].

Г??я? ?о ???ня ФО, ? ??а ???? ?? ??ою ?ня?я ?????ї ? ??і??ї ??и, я? О.
О. П??ня ??і?яв у ??і. Ці ?і ??и ?я?і і у ??????і. З???я – ? ???й ??, а
????я – ? і є ??е?я. З?? ?????ї ??и ??????у ????? ????є Л.Г. А????в,
??ря?, ? ????ь ??ю ????ю ????и ???ї ???и із ????ою ???????о ? її ???
??????у і ???ює?ся ?????ю ????ою ??? в ???. Ві??ід?, ?????ю? ?ня?я
“??е?я ??????у”, ????г ?? ? ??и ??і ???и ??у ?і?у і ??у ?н?і???ня
??????ів і ?ів.

О?е, як ???, ???? ??у ???є ????а ??????ів, ???? ?? ???ь ?????в ? ?в?и
???є ???ня ???. Т? ??і?о ?????и ???в??ь ???, ???і?ь ?ж ????? ??о???и ФО
і ??і?ю ? ???? ???м??? їх ???ня.

1.4 М??и ???ня ??????? ???ь

Ф????і? – ? ?ня?я, я? ???? ?ж? ?я??и, ?ж ??о. О????? ??????ів ???ую?
????х ???в ???ня. М?? ???ня ??????? ???ь (ФО) ??? ??????а Н. М. А???.
В?а ????а ??????і?? ??д ???ня ??????ів [6, с. 8]. О??? ?? ???? ???і ляг?
в ??? ??-я?? ??? ???ня ?????ї: ???ня ??????? ???ь в ??? ї??? ???ня у
???і, ???ня ???????ї ????ї ?ів, а ??ж ????ня ???і? ??.

Н???? ??д ???ня ФО – ???і??, я?й ?в ??????? В.Л. А??????м [10, с. 10 –
12]. О????тя? ??о ??? є:

1) ??ід ? ?????ї як ? ???и ? ???ня ???? ???ій ФО;

2)????? ???ня ?????? ????тів ФО, ????я ???????о ??я ??? ????и;

3) ????я ???????о ???ня як ????ї ??????ї ????ї.

Н??і?о ????и, ? ?? ???і?? ??д ?є ??і?? ?????х ??????. В.Л. А??????й ???е
???ня ??іляв ???і??ї ??????ів і їх ????і ???а.

К??????й ??д ??і??ня ???л?ії ?????й С.Г. Г???м. З??о з ?м ???м ??ляю? ?и
?? ??і?і?в?? ??????в, ?о ????ня ?ів: 1) ?????о-???і, 2) ?і???, 3)
??????і (????, ?л?? ??і?) [14, с. 24 – 26]. С.Г. Г??н ??ляє ??ж ?і?? ??
?????ів, я? ? ??? ???? ? ???і?ю? ???у із ??х ????? ??. Н????: like
father like son – я??о ?д я??і ???? ??є.

В ??? ????т??? ?т?у ????і ???? ????:

1) ???і? ??????? ???ь ????є?ся ?я?м ?я??ня їх ???? ???ї;

2) ??????і ??????і я??і ??? ???ь ???я?ся в ??? ??????х ????нях, ? є ???ю
???? ????? ??у ?????ї.

М?? ?????ч?ї і???і??ї ?в ??? ??????? у 1964р. Він ???ь ?я ?я??ня
??е??і??? ?? ? і??о ????ня ?ів ? ??????ю ?? ? і??ів. Ц? м?? ????й ? ???
??х ??????? ???ь, ?і?і???? ????в ? ?ієї ????и, а ??ж ????є ??ля? ??????и
??д ???? ?ів ? ???????.

В і??? ????? ?і?і?ь ???є?ся в ???у ?о ????? ???????. Н????: by leaps and
bounds – ?? ??ко. Ні ??о leap, ? ??о bound ? ??? ???и ? ??? ????й і ???о
?ю? ??ім ??і ???ня, ? ?в’я?? із ???????: leap – «???к, ???», bound – ??,
??ж ??. А? to eat like a horse – ?? ??? ї?и [49, с. 70 – 72].

Н???? ??д – ? ??д ???????о ??у, я?й ???ь для ????я ??? ??в ??????ів.
К?????я ??в ???????о ???ня ???на ? ??? ??х ??????ня з ????ням ????.
П???? ??о ??? ??а ???и ?? ФО: pleased as a dog with two tails – ??
?????й; drunk as a boiled owl – п’я?й, як ?п [49, с. 75 – 78].

Ві??, ? ?????? є ???ею ?ви. ФО ??ую?ся як у ????х ????? ??, ?к і в
??????? ????х ? ?????. О?е, і?ую? ??і ??? ???ня ??????? ???ь, ?? їх
??і?о ??и і ????о ??????и ? ????, ?? ? ??н ??д ?є ?? ????? ?????і. В?и
???? ? ??? ??х ??????? ???ь. В?????? ??? ???ня ?аз????их ???ь ?ю? ?ою
???і? ? ???у?, ?? ?? ???о їх ????о ???о??? ? ??і?я? ?? ?д ???.

РОЗДІЛ II. П????я ??????? ???ь ???? ??і??? ?? ? ??а??і ?????і ФО ??? ??в

П???и ??юції ?і???в’я??? ?????ї ??’я??ли, а ???? її і????? ??і? ??бля?
??я?м ?? ???іх ??іч, ?? с?а ??а ?????я як ??? ????? ?????ся ?? 30 – 40
??в ??.

Ф????і?і ???і ?ю? ?? ????? ?????і. В?и ????? ?в’яз?і із ????м ???ням
??????ів. Іс?ю? ???и ?? з ?????ї ??и ?? ??????? ??з ?????й ?????о, ?е ??
в ??? ??я? ?? і?ую? у ?? і ??-я? ????? ?і? ??? по??? ????й ?і? ???????
???і.

2.1 А????і ??????і ???і ? ??і?????о ? ??і?????о ?х???я

Бі???ь ??????ів в ??і??ій ?? є ??і???и ????и, ??? я?х ????. П????и ????
??? ???сю??? ???ів, ????х ???м, є: pay through the nose – ???и ????і
??і; bite off more than one can chew – ? ?????и ???х ?л. [48, с. 16 –
18].

В ???і ??і??ня ? ????? ???і??? ??і??і ??????и, ?в’яз?і з ???ія?, ??ая? ?
?ря?? ?г????о ???, а ??ж з ??ія? ? і????? ???и. Т?? ??м ????? ??
???і??ю:

1) Ф????і?і ???і, я? ????аю? ??? ? ???ії ??і???о ???: baker’s dozen –
???а дю?? (? ??? ??і??? ??аєм ???? ?і? ????? ?д ????ів ???ця? ?і?н ???ь
???ця?, і т???я? ?і?? ?? ? ???к ???? ????в).

2) Ф????і?і ???і, ?в’я?? з ??і???и ??ія?: carry coals to Newcastle – ???
??лля в Нью??, ї?? в Т?у ? ??м ????м.

3) Ф????і?і ???і, ?в’я?? з і??? ??і??? ?????ів, ???, ???в ? ін. Їх в ?ою
??у ??а ???? ? ?и ????:

а) ??????и, ? я?х ??я? ?і??а: according to Cocker – “як ? К??у”, ????о,
??о ? ?і? ????и (Е. К??, 1631 – 1675, ??р ??і???о ????? з ?????, я?й ?в
??? ???сю??? у XVII ?.); the Admirable Crichton – ???, ?ві??й ???к (?
ім’ям Д??? К???а, ???? ??????о ???о XVI ?.);

б) ??????и, ? я?х ??я? і??: King Charles’s head – ?в’я??а і?я (??з із
?м?у Ді??? “Д?? К???і?”);

в) ??????и, ? я?х ??я? і?? ? ?і??а: a Sally Lunn – ???а б??? (? ім’ям
??и ????а ??я XVIII ?.); a Sherlock Holmes – Ш??к Х?? (??й ??ів А. К.
Д?я; ??а?й ? ?і??? О. У. Х??а, ?ю???о ?????а Д?я).

4) Ф????і?і ???і, ?в’я?? з ?????: a black sheep – ???а ??я, ??? у ?м’ї
(? ??ою ????ю ??а ??я ?н?? ?? ?я??); an unlinked cub – ??? ? ??х ? ??х?.

5) Ф????і?і ???і, ?в’я?? з ????і??и ?????. А???? ??????, ? ?????ня ????
?і?л ???є ? ?лю лю??. Н???о ???? ???? ??????ів: be born under a lucky
star – ????ся ?д ???ою ??ою; believe in one’s star – ??? у ?ою ?лю;
curse one’s star – ????? ?ою ?лю; have one’s star in the ascendant – ??
????; the stars were against it – ?? ?ля ??и ??о.

6) Ф????і?і ???і, ?я? із ??к ? ??к: Fortunatu’s purse – ??? ????
(Fortunatus – ???ий ????).

7) Ф????і?і ???і, ?в’я?? з і????? ???и: the curse of Scotland – “??ляття
Ш???ії”, ???а ?в’я?а (??а ???а із-за ???? з ??? ??а Д???? С??а, я?й ????
????ь у Ш???ії ?оєю ?о ??і??ою ????ю) [48, с. 25 – 35].

О?е, і?? ??? в ??і??ій ?? ??????? ???ь, я? ?в’я?ні з ???ія?, ?ря??,
??ая?, і???, ????? ? і????? ???и. Т?у ??і?о їх ??і?я? ? ???і??? ? ?в?ї
??и ФО.

П????а ?? – ???е ??е? ??????? ???ь. У ?й ??? ???сю??і ??і? ? ????
???і??і?и. Дея? і??и ???? ? ???і?? ??, ????д: spick and span- ?????. До
?? ??? ??я? ?а ?????. Н???? – ? ???і? ??о у ??? ФО [18, с. 65 – 68].
С??у ??а ??а ?? spick and span new., ?е ??м в ????? і????? ???? ??
?????я.

В. С?т, ???? ??і??? ????, ??м ??м ?я?ює ????ня ??о ???у: Literally
“spike and spoon new”, where spike means a point, and spoon a chip, new
as a spike or nail just made and a chip just cut off.

Бі???ь ??і?в ? ???і??і?ів ??я? ? ??? і????????в: come up to the scratch
– ?? ???м ? ????, ?я? ???; hit below the belt – ????? ???а; jump the gun
– ???? ???д.

2.2 Ш??і??и

За ????ю ??????ів ??и Ш??і? ??аю? ??е ??е ??я Бі?ії. Їх ????ь ??? 100.
Бі???ь ?????ів з’я?яю?ся у ?? ??? ?? ?? ?з. Н???о ?я? ???? із ??? ???х
ФО:

“Отелло”

To wear one’s heart upon one’s sleeve- щира, відкрита душаMoving
accident(s)- хвилюючі подіїThe head and front of- найважливішеThe pity
of it! – Як шкода!The green-eyed monster- Ревнощі“Король Генріх IV”

The wish is father to the thought- бажання породжує думкуThe better part
of valour is discretion- скромність – одна з прикрас хоробростіEat
somebody out of house and home- розорити людину, живучи за її рахунок

“Р?? ? Д??є?а”

A fool’s paradise- світ фантазійThe be-all and end-all- все в житті

У ???ій ??і??ій ?? ? ?????ів ??а ???и ? ? і?і ?і?. Дея? з ?х ??а ???? ?
????х ????х: wear one’s heart upon one’s sleeve for daws to peck at
(“Othello”) – ???ля? ???з ?? ???я. У ???ій ??і??ій ?? ???? ???????ся ??ш
????о: wear one’s heart upon one’s sleeve; at one fell swoop (“Macbeth”)
– ??м ???, в ?? ??? [30, с. 25 – 28].

Б??о ??????ів ?і??аю? в ??ї??ій, ??і??ій ? ????й ??х. Н??к?д: ???т?й ??
– a bird of passage (??.), Zugvogel (?м.). Д??? ?і?и ?я? ФО ? ??? ??а
????? з ????ою ??і?ю. Н????: ???в’я a close mouth catches no flies – ??о
– ?і?о, ???ня – ??? є ????? і??я???о ???в’я in bocca serrata non entro
mai mosca.

Make love – ??ця?ся ?і?о з В??? О?????м ????м є ????? ?????? ???у faire
l’amour ? і??я???о – far l’amore.

2.3 Ф????і?і ???і ??????? ????ня

Б??о ФО ???о в Ан?ію із США. У ????х н?і? ??є ????, я? ??? ? ??????
????ня. До ??х “????і?ів” ?д?ся?ся: bark up the wrong tree – ????ся;

do one’s level best – ???и ?е ???е;

a green light – ???а ?й;

in the soup – у ??, у тя??у ????і;

spill the beans – ??? ?є??і.

У ????х ?? ? у ???? і?? ??????? ??????? ????ня ??є ??о ??????х ?ів і їх
??а ??о ??ня? ? ??і??і. Л?е у ?я?х ????ю?ся ?????? ??а: the last of the
Mohicans – ???ій із ???н (? ???м Ф. К??а. М?і?? – ??’я ??і????????
і?і?ів, я? ???о).

Як ??? і?ую? ??????и, я? м?? ????. Т?у ??і?о ??м’я?? н???ш ???і ФО, я?
?ю? ?????? ????ня.

2.4 Г????і ?????і ?є?і?? ??????? ???ь

З??о Р??? і???ня ??а в ??? ФО в я??і ?к??, ?є ряд ?????? у ???я?і з
і???ням ?? ж ??а з ???і?? ????м ???ням ?? ФО [31, с. 87 – 91].

Х????ою ???ю ?є?і?? ФО є ?і? ??и ?є?і??о ?????, ?о ?є?ів?х ?????в у ????
з ?ря?ою ?р???ю. Н????, ??????ня ??????у pull smb’s leg – ???? ??? ???.
Діє??о у ??? ??о ???????о ???у ????ся у ????х ???: Present Continuous,
Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past Perfect Continuous,
Passive Voice. Б???і?о, ? ???? ?? ??и є ????е???. О?е, ?є??о в ??й ФО
????ся ????о в ?я?х ???, ?? як ???і?е ?є??о pull ?? ????я в ?іх ???.
Н???? ??іб ????, ?е ????є?ся ??? в ????ій ??і. Н????, do not pull my
leg.

У ?я?х ?є?і?? ФО ?є??о ????ся ?? в ????у ??і: to be thrown on one’s
beam-end – ?? в тя??у, ???і??у ????і; to be gathered to one’s fathers
(??.) ?????ся ? ????ів, ???и.

У і?? ФО ?є??о ??? ? ???????ся в ????у ??і. Н????, take the wrong
turning – ???? з ????? ?я?; make bricks without straw – ??о ????я.

У ??і??ій ?? ??? ????ь ?є?і?? ФО з ??????и. Н????, cut the ground from
under smb’s feet – ???? ??ю із-?д ?г; to have millstone about (?о round)
one’s neck – ??? ??? ? ?ю; kill two birds with one stone – ??и ?? ??ів
??м ????м. Б???????? ???ів ??? ??е. Н????, put one’s foot down – ??я?
?е?у, ??? ???ю; hold one’s head high – ??? ???и ???.

У ???? ?є?і?? ФО, в ??? я?х є і???и, ?м і???? ????? ????? ??и ??? і ???и
в ????? ?д ??? ? ???и ?????? ?? я?щ ????і. До ??х ???ів ????, ????д, set
one’s cap at smb. – “?лю?? ? ???”, ???ся ??? ? ?ю; keep one’s head above
water – “????я ? ????”, ???ся з ????? [49, с. 101 – 105].

У ?я?х ?є?і?? ??????? ???и ??є? ???? ? ?д ????і ?іб, ? ?і?нюю? ?ю, а ?д
????і ?’є?ів, ? я? ????? ?я в ??? ??????і. Н????, they have just been
pulling our legs very wittly – ?? ??? ?? ??п? ???? ?м ???.

Б??о ??? у ??? ФО, я?м ?и???а ??? ??і? ??????я ?д ?????о ???ня, в ?й ?
і?ій ?? ?р?аю? ????? їм ?????і. Т?, і???и, ? ??аю?ся в я??і ???х ?ів як
у ??? ?к і в ???і, в ??? ря? ??????? ???ів ??аю?ся ?? в ??? ?о ??? в
?о??, ??о їх ????? ???ю?ся ???а?? в ??-я?? ????і. Н????, ФО, ? ??аю?ся
?? в ???: cost a pretty penny – ????и ?? ???; cook smb’s goose – ????,
??? в ??? [48, с. 65 – 68].

У ???? ?є?і?? ФО і???и ??аю?ся ?? в ???і, ?к як ?ю, я? ?? ???аю?,
?і?нює?ся ? ??єю ??ою. П???? ??х ФО ??? ??: burn one’s fingers – ????я ?
???; be on pins ad needles – б?и як ? ???.

У ?є?і?? ??????х ???? ??і ????? ??аю?ся в ?????у ????, а ??а – ????с??
?????, ? ???аю? і???????? і ??ню?ч?и ?????? ???ня ??? ?????в. О?і??
?є?і?і ?????и ? ??аю?ся у ????у ??і і ?? ? ??? ???????ся у ???я, ?? ???
??шаю?ся ????и. У ??о?в ??о ?? ??? ??я?а ????а. Н????, to lie like a
trooper – ??е, як ??і?? ??; to laugh like a hyena – ?????, ????? ????;
to sell like hot cakes – і?? ????т. У ?я?х ?є?і?? ?????? ???ь ? ????ся.

2.5 Г????і ?????і ??????х ??????? ???ь

Н??????? ????? ??? ??????х ФО є ??????о-і????е ????я, ??о ?є??ня і??и? з
і???? з ??????м ????ям (?о ?з ??о) ? ????ю ??м?н???о ??я??о ?’я?у. З ?єю
??ю ?????ую?ся ???? ?????и: about, among, at, before, behind, between,
for, from, in, of, on, out of, to, with, within, without. Н????, the
skeleton at the feast – “??? ? ???і”, ??о ?, ? ???рює ?я?; crumbs from
the rich man’s table – ??? з ????о ??у; the power behind the throne –
“??а ? ???”, ???? ??а [41, с.32 – 36].

У ????і?я?? ???? ? ?? an iron hand in a velvet glove – “???? ??к у
????вій ????і”, ?????і?ь, ????а ??і?я м’я??ь; a big fish in a little
pond – “??? ?? у ????? ??і”, ???? ?н. Дві ??і??ї ??? з ??я?ою ????ою
?в’я?? ???? ??я??? ? ????ю ?????а in.

У ???? the end of one’s tether – ?? (?л, ?????й); the villain of the
piece – ???? ?????; the long arm of coincidence – ??а ????і?ь, ? ????ю
?????а of ?є?ую?ся ???и. У ???? ?дря?? ???? ? ?? the old lady of
Thradneedle Street (??.) – ??а ?? із Т??і?-??т, А????? ?? [49, с. 25 –
30].У ??у ???у ?а ??я?? ????ь ??? ?є??і ???м ??я??? ? ????ю ?????а of.
Н?????? ?????и в ??????х ФО – ? ?????и of, in.

І?? ??ж ???? ????ь ??????х ФО з ??я?ою ????ою, ? ?????ую?ся ?? у ????ій
??і. Н????, not a ghost of a chance – ? ?? ?я?ї ?????, ?я?х ??ів; not
the only pebble on the beach – ? ??у ?іт ??? ? ???ся. ФО з ??я?ою ????ою
??? ?? ??ж і ????????.

А) С?????і ???и з ?ря?ою ?р???ю

С?? ??? з ?ря?ою ????ою ?б????і ???и ??і?ш ???????. П??а?а ????ь ?є в
??? ??? ?о??? and. У ?????? ?д???і ?? ??ляю?ся ? ?і ??и:

1. Д??????і ?????? ???и: oil and vinegar – “як м?? ? ??” (?о ?????і
??????і).

К????и як ???о, ???? ? ?нієї ???и ??, ? ?ня?? ???у enough and to spare –
??ш ?ж ????о; ??ш ?ж ??і?о.

З ??и ?? ??а, в я?? ??ают?я ?????, ?? ??ляю?ся ? ???? ??и:

1) ??? ????? ??і в ???: Jack and Gill – ???ь і ???а; ebb and flow – ????
і ????, ???і?ь ?лі;

2) ??? ????? ??і у ???і: ins and outs – ?і х?и і ???;

3) ??? ????т в ???, а ??? у ???і: dust and ashes – ??х і ?і?; beer and
skittles – ???и; fox and hounds – “??ця і ???” (?тя? ?а, в я?й ?? ??є, а
?і і?і ?? ??я?);

4) ??? ????т у ???і, а ??ий в ???: cakes and ale – ?ля?я, ???и.

Ч??, в я?х ?оя? ????? ?х ??????ів є ?????. Є??й ???, ? ???? як ??? ?к і
???у, це lord and master – а) ???к і ?????; б) ???р, ?р і ?г. М??? ??ж
???ня ??о ???у в ???? ?д??у з ????ям ???ї ‘s ? ????? ?????.

2. Т???????і і ????????і ??т???і ???и. І?? ???? ????ь ????????х ??????х
??? із ?ря?ою ????ою: the Red, White and Blue – ??і???, ????й ???; the
long and the short of it – ???е ???.

Б) О????? ??????х ??????? ???ь з ??я?ою ????ою

Ч??ій ????і ??????х ФО ????? ????? ????я ??? і ?о?? і???ів в ????? ?д
??? ? ???и ?????х ????в, я?щ: a devil’s advocate (devil’s advocates) –
?тя?й ????; a white elephant (white elephants) – ????ь, ?д???, я?? ?
??ш, як ????я.

З???й ???ю ???и ?є ?? і?н?к, ??? ?и ?я??? ?? і???ів в ФО: we found
ourselves regular knights of the road, before we knew where we were. (W.
Thackeray)

О?? ????ю?ся ???и, ?? ?а і???и ?оя? в ???і: you know that T am plain
Roebuck Ramsden when other men who have done less have got handles to
their names (B. Shaw)

У ??? ??????х ФО з ??я?ою ????ою є і???и, ? ??аю?ся ?? в ???і, ?? як ? ж
і???и в я??і ???х ??? ??? ???ися як в ???, ?к і в ???і [36, с. 78 – 82].

ФО з і????и в ???і ??іляю? ? ???? ??и:

1) ФО, ? ????аю? ?’є??? і?ую? ?????ь і ? ???? ???: creature comforts –
??і ??а; birds of feather – лю? ??? ??? ?? ??? ??і;

2) ФО, ? ???і?о ???ю? ??? ???у, ?ч ?’є??? і?? і ???: sheep without a
shepherd (??.) – “??і ?з ???а”, б????? ???; the lungs of London – “???
Л???”, ??? ? ?р? Л???;

3) ФО, ? ???аю? ???, ?е є ?є??ням ???х ???ь: the nest of singing birds –
“г??о ???, ? ?і?ю?” (?і???о ???? ??ів ??и ???? Є???? І); a month of
Sundays (??.) – ??? ??к, ?? ??і?ь;

4) ФО, ? ???аю? ???, ?е в???у і???? у ???і: palmy days – ?? ????,
?????я; donkey’s years (??.) – ??? ?с, ?? ??і?ь;

5) ФО, ? ???аю? ??? ??о ?в’я?? з ???ою: new wine in old bottles (??.) –
??е ?? в ??х ??х; the break in the clouds – ??і? ??ї;

6) ФО, ? ???? ??і ??? ?ня?я ??о ?в’я?? з ???ою: milk for babes – ??-?
л?? ?я ????я.

М???е ???ня і???а є ???? ????м ????м ?????о ???ня ???е?ів, на ??? я??
???о ??????е ???ня ???у: the merry dancers – ??і?е ся?о; the flesh pots
of Egypt (??., ??н.) – ?????? ????, ??? ??я (??, ? ??ля?ю? із ????ю).

2.6 Г????і ?????і ???і??? ? ?’є???х ??????? ???ь

Ч??о ??х ??е??і?? ???ь ???ю?ся з ?????а at, by, on, under, with: with
all ones heart (and soul) – ?д ??? ??я, ? ?ією ??ю; at (in) the (very)
nick of time – в ??й ???ій ???.

У ????і ??????? ???ь ??? ?????? ??, ? ??ю??ям ?я?х ???ів, ? ???ю?ся з
?????а from, є ?????? ? ??????і ????я, а ????? ????? ???є ?? ?????
?????я – ?і???я ?дря??о ?’я?у і???ів, ?????в ?о ??і??ів. З’є????а ???я
???о?? ?????а, я?й ? ??ю ??ю є ????????м ???лює?ся у ??? ??ння, в я??
????ся ФО. [36, с. 85 – 88].

Дея? ???і??і ФО з ????? ?и????м ????ся із ??? ?є?і?? ??????ів. Н????,
with flying colours – з ????ю, ????о. У XVII ?. ???ся ?є?і?? ф????і?.
Пі?і? ?є??о bring off ?? ???? ?є??? come off. У XX ?. ???і??а ФО with
flying colours ???л?ь в с????? ???. Це ??? ?????и ?? ????: he…had passed
through all drill with flying colours (S. O’ Casey); but socialism has
survived all these severe tests with flying colours… (W. Foster)

О?ім ???і??? ФО з ??я?ою ?р???ю, ? ???ю?ся з ?????а, в ???ій ??і??ій ??
є ???і??і ФО з ??я?ою ????ою, в я?х ??м??к ??? ?????: straight from the
horse’s mouth – із ??????; all in the day’s work – ??е, ?е в ?ря?у ??й.

І?? ??ж ???ка ????ь ?в????? ФО з ??я?ою ????ою, ? в?????ю?ся ??? в
????ій ??і: not half bad – ??ім ????; not a shot in the locker – ?з
г??й, ? ???и в ???; not two days about it – 1) ? ????, ??є і??о ???; 2)
?о ? ? ?? ?? ?? ??к [24, с. 9]

М??? і???а є ???? ????м ????м ?????о ???ня ?????в, ? ??? я?? і ??о ????и
?????ч? ???ня ???у. Т?, ??о spurs в ФО win one’s spurs – ?????ся, ???и
??у, ???ня ?? ?? ?? в м???, ?к як ?д ?с ??я? в ??рі ??????и ??а ???и, а
? ??єю.

У ?????в ???? ??????ів ?л?? ????а, ??о ?????ня в ??й, ??? ????ій ?????,
?о ???а п???? – ?????ня у ?? ? ??ше ???х ??? ?и ?????? ?????ня в і??.
І??? ??ж ????я у в??і ???????х, ????? ? ????х ??.

Ад’є??? ?????и. П??й ????т ?’є???х ?????ів ????ся, як ???о, в ?к????
????. Ф??ія ???о ????? ??? ???ю??? [19, с. 99]. П??й ????к as ??о
?у???ся. В ?я?х ?’є???х ?????? ? ????ся ???ь, ????д, ??д ???? і??? ?о
?????? і????и. П????и ?’є???х ?????ів ??? ????и: (as) white as snow –
??й як ?іг; (as) ugly as sin – ???? як ???, як ???? ?іх; (as) plain as
the nose on your face – яс?й як ??, ??? ????й.

Ад’є??? ?????и з’я?яю?ся у ?? ??, ? є ???а у ???? ????? і????ї, я? ???є
??ий ????т ???я?я. І?ую? ?????? ???и, ? ??аю?ся з ??????и у п?і?я???
???і: more dead than alive – ????? (?д в??), ????? ????й.

ФО more honoured in the breach (in) the observance (?????) є ??м з ?
???? ???ів, ? ???є ? ??у. Ця ФО ???є ??і? ???є?ся ?ж ?????ся (?? ?е ?о
??н, ?ряд).

To my mind the afternoon call is a convention more honoured in the
breach in the observance (W.S. Maugham).

Ві???ням ?д ??и є ???ня ??у??а like ???ь as. Й???о, ? в ???? ????
?????ся ?т????я ??ї ??и, ?к як в ????й ??і??ій ?? ?е ??о ?????є?ся ????я
???ня like в я??і ????? (he can’t do it like I can). Н????, like a bear
with a sore head – ??, як ?? [45, с. 44 – 46].

О?е, ????? ??із ?????х ?????? ??????? ???ь в ??і??ій м?і ?в ??у ???и
???? ????:

????и?і ? ???і??і ????гі?і ???і ?????ую?ся ???ням ?????ів. Н??????
?????и у ??? ??????х ФО in, of;

в ??і??ій ?? і?ую? ?????? ФО, я? ??аю?ся ?? в ????ій ??і;

у ??? ??? ???н??? ФО і??? ?? ????я ??? в ??? ?о ??? в ???і. Це ?і??ь ?о
?????ь ????и ФО;

?????? ФО із ?ря?ою ????ою ?????ую?ся ???ням ????? and;

?????ю ???ю ?є?і?? ФО є ?і? ??и ?є?ів?? ?????;

в ?’є???х ???я?ях ?????и ??? ????я в ???я??? ???і, а і???и – у ???і.

РОЗДІЛ III. К???ї ???і??ї ФО

3.1 Кл??і??я ??????ів ? В.В. В?о????

І?ую? ??і ???и ?? ????в ???і???я ??????ів: ?????-?????й, ?????й,
??????о-??і???й. Н???ш ????ю є ?????-????? ???і??я В.В. В?????. Він
??ляє ?и ?? ??????ів:

Ф????і?і ???ня – ? ?п ??лю?о ???л??, ??????х ?і?? ???????, ???е ???ня
я?х ????о??, ??о ? ???? із ???ь ?ів-?????в, ????д: Blue Bonnet – ?????;
to ran away – ???? п’я??; to kiss the hare’s foot – ?і?ю??ся.

В??ю? ??????і ???ня як “????і ???і ?????і ??а”, я? ? ??ня? ???? і???и,
В. В. В???д? ????ює, ? їх ???ня ? ?ю? ?я?? ?’я?у із ???ням ????х ?????в.
О???ю ???ю ??????? ???ь є їх ????? ??з????ь, ??????ь, ??лю?а ????і?ь
????я ???ня ??? із ???ь ?????в [19, с. 22 – 24]. “Ф????і?е ???ня ????ь
??ю ????? ???ю, ????у ? ???, ????? ?????ї ??и”. П?????я ??о????ня у
??????е ???ня ві????ся з ??? ???, ??д я?х ??? ?? ???? ??????ня, ??? ?я??
???ня ???и-??????, ?я? ?в?о ???, ??і?і ? ?????і ???и.

Ф????і?і ????ня – ? ?? ?і?і ??і ?о??, я? ? є “?????и ?????? ???я?”, ????
х?????ю?ся ??ою ???і?і?ю ????х ч??н [19, с. 25 – 26]. О?е ??о у ??????о?
????? ????? ????е й ? м?е ?? ???? і??, а ? ??а, ? ?? ????и?ю?, ???аю?
???у ??? ? ????у, ????д: the break of the day – ?і??к; prove a success –
?? ??х; take one’s easy – ?????и.

Ф????і?і ????ня – ? ?? ???? ???і, ???? ???и я?х “???ля? ?я ??їв ??їн??ї
?? ?е ??? ???у, ???у ? ???і??о ?к??-?????? ????я, ???ня я?? не ???о
??????ся ????? ???ня? ?? ????х ???”. С???і ???и ?о?к ??? ??і?? ????
???ня і ???и ? ??? інш? ??????о ?’я??х ?’є??ь ?ів, ???ля? ??ю ?????
????я ?я ??х ?и??? ??й. Т?? ??є?ся ?ях ???? ???? ???????я ? ??????о
?’я??х ????.

Ф????і?і є??? – ? ?ж с??і ???????я, с????о ????? і ???і ???ням [19, с.
27 – 29]. О?? у ??????? є??тях ???е ???ня ?? ?? ??????, є ?????м ???
л???? ???ь ?ів-?????в, ????д: baker’s dozen – ???а дю??; one’s place in
the sun – ??е ?д ???; Pandora’s box – ???? П???. Н???і ???? с???ь, ?
??????і є???, як і ???ня, ?ж ????? ????? і ???ю? ???е ???ня, ?е, ? ??і?
?д ??????? ???ь, ?? ?ю? ?????е ???ня. У ??? ??????у ??? ??????і є???
?і?ю? ??й ???т, я?й ??яє ????ї ???ня ??????у в ???. К?м ?? у ???????
є???й ????? ???? ?ж ?????? ???? ??о ??і??и і ??а ??? ? ??х ?ч??х ?’я?ів.
О????ь ???ня, я? ??яє ??????? ???????о ???ня і ??????? є??ті, ? ???яє
??? ?????в ?????з? ?з ??? ???ня ???, а ???ь і ??? ??? як ??? ???і. У ?й
? ?с ?????ч? є??? і ???ня ??? ?? ???? і??и ??????и ???????и ?о ???и.
З?дя? ??й їх ?????і В. В. В???д? ??? ??????і є??? і ?????ч? ???ня
“???і???и ??????и ?ів” [18, с. 14].

К?????я В.В. В????? ???а? ???у ?? у ???? ?????х ??? ?????ї. В?а ????
???? ????я ???????о ???ня, ????ня ????и ??? ??? ? ???ь ?ів-???е?ів, ? ??
???ю?. Ця ???і??я г??? ?і?? у ??????у ??у, ???а ??? ???ня і ??а ????ю ?
??? ?я ????? ??, ? ґ??і я?ї ?? ?? ????, а й ?я і?? ?в.

3.2 Кл??і??я ??????ів ? І.В. К???м

Дея? ??і??и, з??? І. В. К???ь ??яю?ся ? ???і??ї, ? ?в’я?? з ????и ??, ?
я?х ???? ????? ФО. У ?о? ??і??ня ? ??? ??? ??????и ?? цю ???і??ю.

Діє?і?і ??????и. Діє?і??и ФО ?ід ???и ? ??????и, ? ???е ??о, я? ?? ????
?????ня ???? ?є???. Бі???ь ?є?і?? ??????? ???ь ??ую?ся лю??, ?ї, ? ??
???є, ?о в я?? ??і ?????я. В?и ???ю? ?ю і ????ую? ??а?і? у ?? ???? [26,
с. 35 – 36]. Н????ш? ?є?і?? ?в??ням є ?є??ня ?є??а з і????, ????д: raise
Cain – ?????, ??я? ??с; eat crow – ??і? ???.

І???и ??ж ??? ?? ??і ??о???і ? ??????і ????я, ????д: foul one’s own nest
– ???? ?і?я з ??; to draw the long bow – ???????, ???і?? ????.

І?? ??? ????х ??????? ?с??ю??. Їх ????у ??а ????и ??у?? ??м (?є??о +
і??? + ????? + і?н?к), ?е ?? ????а ?? ?? ?іню??ся в ????? ?д ????і
?????в, ????д: to start business from scratch – ???? ?е з ?ля; to have
one’s heart in one’s mouth – ?? ?? ?ля?н?, ?? ??а в п’я?.

Б??о ??????ів ???ю?ся із ????? ?є?ів be і have і ???ю? ?????я лю?? в
я??? ??і, ????д: be on one’s bones – ??и ? к????, ?? у тя??у ??????у
????і; have a bone in one’s throat – ? ??и ? ??а ???и.

І?ую? в ??і??ій ?? і ??о-?????і ???и, ????д: cut and contrive – ???и ??і
з ??я?; hum and haw – мя??и; sink or swim – ?? ? ??.

Діє?і?і ?????? ???и ???ю? ????-????? ????и, ???ю? ?ю і її я??у ???????,
??ую? ? ??і? і????? ?ї [26, с. 38 – 40]. Х???р?ю ?????ю ?є?і?? ??????х
???ів є ?????ня в я??і ???о ????? ????о ???????? ?є?ів, ? ???аю? ????
?ю: chatter, drink, eat, feel, fight, hate, laugh, live, look, run,
sell, sleep, smoke, speak, swim, talk, work і ?я? і?і. Н????, to work
like a horse – ??ю??, як ?л; to feel like fish out of water – ????и ?? ?
в ??й ???і. С???? ?є?і?? ??????х ???ів ??а ???????? ? ????ю ????ї ???
(?є??о + с???? like + ????й/?????й ???ь + і???). Це ????і? ???, ?? ?? ??
?іню??ся в ????? ?д ????і ?????в.

С?????і ??????і ???і. С??????и ФО ?ід ???и ? ??????и, ? ???е ??о, я? н?е
???? ?????ня ???? і????. Дея? і?і ??і??и ???ю? цю ??у ??????? ???ь
?????ою. А? в ??? ??ід??і ? ??? ??????ся ??и ?????? ФО. Н???????ю ?????ю
???ю ??????х ФО є ?и?????-і????е ????я, ??о ?є??ня і???а з і???? з
??????м ????ям (?о ?з ??о) ? ????ю ???????о ?дря??о ?’я?у, [26, с. 45].
????д: big card – ?з, ??? цяця; the Trojan horse – ?оя??? кі?; a big gun
– ???а ???а, ??а; a one-track mind – ???? лю??, лю?? з ????м ?????. Т??
до ??о ?? ???? ??????о-і????і ????я: ?а і???а, ?в’я?? з ??????, ????д: a
dog in the manger – ??? ? ??; a word the wise – ???? ???є з ????; a stab
in the back – ?? у ??у. Це ???і ??? ????я ??????х ?а???і?? ???ь. В?и ???
?? ?іню??ся в ????? ?д ????і ?????в.

А?????і ??????и. А?????і ФО ?ід ???и ? ??????и, ? ???е ??о, я? ?? ????
?????ня, ???? ?????? [26, с. 48 – 50]. Сю? ж ??я? і ?’є??? ?????и.
А?????і ФО ??ляю?ся ? ?а ????: я??і і ????? ???і??і ??????и, ????д: tit
for tat – в ??і ??ів; by and again, now and again – і?? ?с ?д ??.

Ад’є??? ?????и ???ю? ????? ????и ???ю? ??? і ??ую? ? її ??і?. П??й ????т
?’є???х ?????ів ????ся ???? у ?????у ????. Ф??ія ???о ????? ??? ???ю???,
????д: (as) drunk as a lord – п’я?й, як ?п; (as) fierce as a tiger –
лю?й, як ??; (as) cunning as fox – ???, як ?с.

Ф????і?и з ?????ю ????ою ???я ??рюю? ???й ???? ? ??яд ???ь ?? у ??????
?????. Ф????і??и ??? ??:

?? ???я (time and tide wait for no man – ? ??? ??є ??у);

???????я (to be or not to be – ?? ? ? ??);

?????о ??????? ??? ??и (і?? ?????і ??и) (Tom Tailor – ???ь; Tom Pepper –
???й ???; Nosy Parker – лю??, ? ?? ?с ? в ?? ???).

Т?е ж я?? ???? і в ??ї?ь?й ??, ????д: Ч?? – ????а, ???? лю??; М?? К?ян –
??ж?а [49, с. 69 – 71].

Що ????ся ????и ????я ?? ?ня?, а ???? ?? їх ?? як ???в ????? ??, ? ??
??м ? ??і?яю?ся ?д ?а???і?ів – ???????, ??о їх ??а ???іля? ? ???и у
????? ?д ??, ? ?? ???ю? ????і?ь, ?ю, ???, ??. Т?, ???в’я З??и ?м’я?у, ?
? ??х ???в не ??? ???і?є ?ня?ю “????я”. О?е, ?? ??????и-???я ?ж?ь ???и ?
??????х ??????ів.

К???ь І.В. ??ж ???іляє ??????и ? ????м ?????ня ? ?????і ? ?????.

Н?і???і ФО ??я? ??? ??, ???, ????? ???у ???. Т?і ФО ????? ? ????м ????х
???, ???в ?????х ??ій ??ї ? ?? [26, с. 54 – 57]. Ті?? в ??і??ій ?? і?ую?
??????и to cut off with a shilling;, to accept the Chiltern Hundreds і
??? в ??ї??ій ?? ???? ?? ??????і ??? як: ?і??и ???я; ??и ??в; ??? н?а.

Мі???? ФО ?і?? ?я ?????о ???? ?в. І????? ??? з ????м ????м ???ням і ???м
?????в [26, с.65 – 66]. Це я?? ??а ?я??и і????м ????м ?в ? ??я?, ? ????
? ?й ???. Н????, ? ?і є????? ??? ? їх ?? ???ли ???а ? ро???а ????, а ??ж
???я??о. В ????? з’яв??я ??? ? ?? ?ів, а й ???л?і?? ???в, ?????х з ????
? ????? ?в. Н????, to cross the Rubicon – ???и ???н; I came, I saw, I
conquered – ???в, ???в, ???г; prodigal son – ???й ?н; to be in the
seventh heaven – ?? ? ???у ??.

П???і???и ???і??ю ФО ? І. В. К???м, ??а ???и, ? ?? ?в’я?? з ????и ??, ?е
і?ую? ??і ???и ?? ????в ???і???я ??????ів, а ?? ?????-?????й, ?????й ?
??????о-??і???й.

В???и

Мова – це засіб спілкування між людьми у суспільстві. Тому кожен з її
аспектів слід аналізувати та вивчати. Що стосується фразеології, слід
відзначити, що це одна з найбільш популярних сфер лексикології, якій
приділяють увагу багато відомих лінгвістів. Варто зазначити, що єдності
серед них немає, тому термін «фразеологія» можна назвати лінгвістичним
терміном широкого значення, що більше підходить для опису різноманітних
структурних та семантичних типів фраз.

Ще недавно, у середині 50-х років, професор Ларін Б. О. зазначав, що
фразеологія як лінгвістична дисципліна перебуває в стадії “прихованого
розвитку”. Відтоді у мовознавстві інтенсивно досліджувалися численні
фразеологічні проблеми, а бібліографія із загальної та часткової
фразеології налічує тисячі найменувань – монографій, посібників,
тематичних збірників, статей. Також активно досліджувалися
найрізноманітніші питання фразеології українськими вченими. Українська
фразеологія виростає на міцному фундаменті фольклористичних,
етнографічних, загально філологічних праць, цінних фразеологічних
зібрань О.О. Потебні, І.Я. Франка, П.П. Чубинського, П.О. Куліша.

Фразеологія є об’єктом досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних
вчених, адже це та наука, яка буде існувати доки існуватиме мова,
оскільки фразеологічний фонд – це відкрита система, яка постійно
поповнюється за рахунок відомих афоризмів громадських діячів, митців,
літераторів та науковців, які настільки часто використовуються у засобах
масової інформації та побутовому мисленні, що з часом стають народним
надбанням. Свій внесок у розвиток теорії фразеології зробили українські
та зарубіжні вчені, а саме О.В. Кунін, В.В. Виноградов, І.В. Корунець,
Н.М. Амосова, Л.Г. Скрипник та інші.

Великої уваги набувають зібрання загально мовної національної
фразеології, її практична й теоретична розробка (Г.М. Удовиченко,
І.С.Олійник, М.П. Коломієць, В.М. Білоноженко).

Згідно з нашим дослідженням фразеологічні одиниці – це групи слів, які
неможливо створити у процесі мовлення, вони існують у мові як готові
одиниці. Саме вони найвиразніше передають дух і нев’янучу красу мови,
яку створив народ упродовж віків для потреб спілкування в усній та
писемній формах.

У ході роботи були досліджені основні положення теорії фразеології,
особливості та ознаки ФО, їх структура, семантика, методи та граматичні
особливості. Також була досліджена класифікація ФО за В.В. Виноградовим
та І.В. Корунцем.

Проаналізувавши природу компонентів ФО, особливості та семантику
фразеологічних виразів можна зробити висновок, що незважаючи на те, що
компоненти фразеологізмів позбавлені основних ознак слова, фразеологічні
одиниці все ж мають слівну природу компонентів. Проаналізувавши
класифікації ФО, можна зробити висновок, що існують різні підходи щодо
принципів класифікування фразеологізмів: структурно-семантичний,
граматичний, функціонально-стилістичний. Також існує класифікація, яка
пов’язана з частинами мови.

Проведений аналіз граматичних особливостей фразеологічних одиниць в
англійській мові дав змогу зробити наступні висновки:

?????? ? ???і??і ??????і ???і ?????ую?ся ???ням ?????ів. Н?????? ?????и
у ??? ??????х ФО in, of;

в ??і??ій ?? і?ую? ?????? ФО, я? ??аю?ся ?? в ????ій ??і;

у ??? ??? ??????ї ФО і??? ?? ????я ??? в ??? ?о ??? в ???і. Це ?і??ь ?о
??л?і?ь ????и ФО;

?????? ФО із ?ря?ою ????ою ?????ую?ся ???ням ????? and;

?????ю ???ю ?є?і?? ФО є ?і? ??и ?є?і??о ?????;

в ?’є???х ???я?ях ?????и ??? ????я в ???я??? ???і, а і???и – у ???і.

Для ????, я?й ??? ??і??у м?у ?? ???о ????о ???? ???????и ????, я? ?ю?
?????і і ????? ?????і ????. З??’я????я ??? ?я?? ??а, ???? ???????, ?
????? ?і?я ?? ????о ???????и у ??. С???є ????я ?вою – ? ?і?я ????, ?????
?? ??и. Т?у ?к ???о ??и і ?і? ????о ???????и ????гі?і ??? і???? ??.

С??к ?????? ?????

1. А????в Л.Г. С??? ??ї??а м?а. Ф????ія. – Х??в, 1983. – 137с.

2. А????в Л.Г. С????а ????а ??????? ???ь ???? ??ї??? ?? ? ?????і її
????ня// М????т?, 1988. – №3. – С. 77 – 83.

3. А???? И.С. П???????й ???г ?????а: У??? ???е ? ???у и ?????у ???? ?я
?????? и ???????. – М.: В?ш. ?????е, 2004. – 368с.

4. А????о М.Ф. Т????і ???я ?????ї. – Х??в, 1987. – 210с.

5. А??в В.В. Т??я ????. П?е?д в ??е ???????? ??????: Уч??е ??б?. И?????о
3-е. – М., 2005. – 225с.

6. А??? Н.Н. О??ы ????? ?????и. – М.: В?ш. ?., 1989. – 263с.

7. А???? Г.Б., А????а О.В. Л?????я ?????о я??. – М.: В?ш. ?????е, 1988.
– 288с.

8. А???а Т.И. Л??к??ия а????? я??// У??? ???е ?я II – III ???. – М.:
В?ш. ?., 1997. – 240с.

9. А??? И.В. Л?????я ?????го ?????о я??: И??? 2-е. – М.: В?ш. ?., 1973.
– 303с.

10. А????с?й В.Л. У????е ??ы в ?????м ???м я??. – Р??в-?-Д?у, 1964. –
193с.

11. Б????ая Э.М. Об ?????и и ??????и ????в// С??? ???х ?у?в, 1962. – №8.
– С. 63 – 80.

12. Б????а В.Д., Г???? Г.Ю. А????а ???????а ???а і ????гія// На?. ??б.
?я ????ів. – Х??в, 2006. – 165с.

13. Бі????о В.М., Г?тюк І.С., В??к В.О. Ф????і?? ???к ??ї??? ?в: В 2-х
т. – К.: Н??? ??а, 1993. – 369с.

14. Б?з О.М. К???ї ????ня ????в// І???а ????я: В??к 50 – Л?ів, 1978. –
198с.

15. Б???? В.В. О??ы ????ы ??????ия в ?????м ????? я?ке. И?????о Л??????о
??????. – Л????, 1975. – 565с.

16. В??юк І.М. Ф????і?и як ???і ????ї ?????ї// Вісн. Ж???. ??. ?-? ім.
І. Ф??а. – 2004. – №17. – С. 102 – 105.

17. В??? В.С. Ф????і??я ??а???? ???ів// М?????о. – 1975. – №4. – С. 34 –
40.

18. В????в В.В. Об ???? ??х ???????? ??? в ???м яз?е. – М., 1986. –
342с.

19. В????в В.В. Л?????я и ??????я. – М., 1977. – 254с.

20. Г? В.Г. Ф????ия, ????? и ????// С???ая ??????я. С??? ???. – М.,
1988. – С. 159 – 169.

21. Д???й М.Т. C???і ?’я?и у ??і ???і?// М??н???, 1991. – №7. – С. 21 –
31.

22. Д??? М.И. Р??? ??????ы в ????х. – М., 1980. – 75с.

23. Є??? П.Г. К?????я ??????? ???ь// І???а ????я. – 1994. – 155с.

24. К??? М.А., П???а И.С. П???е?ая ?????ия. – М.: П?????, 1974. – 196с.

25. К?і?? І.В. К??? ??о? ? ??????и ? ??? ??// Д?о ??о, 2006. – №5. – С.
15 – 26.

26. К???ь І.В. П?і?я?? ????я ??і??? ? ??ї??? ?в. Н?ч. ?сі??. – Ві?иця:
Н?а ??а, 2003. – 458с.

27. К???ь І.В. Т??я і ???? ????у. – Ві??я: Н?а ??а, 2003. – 448с.

28. К???ь Л. С??? ????????х т???в. – К., 1988. – 276с.

29. К?? А.В. А????я ?????я. – М., 1990. – 276с.

30. К?ин А.В. А??-???й ???????? ???ь. – М.: Р??? я?к, 2005. – 356с.

31. К?? А.В. К?с ?????и ?????? ?????о я??. – М.: В?ш. ??а, 1986. – 122с.

32. Л?ін Б.О. Ф????ія ? ??????я. – К.: Н??? ??а, 1989. – 307с.

33. М??яс І.Г. Ді???а ??? ???и і ?????ї в ??ї??ій ????р?й ??// М?????о,
2007. – №2.– С. 28 – 37.

34. М?и?? В.М. С?вя??я ?????я. – М., 1989. – 98с.

35. Н??? М.В. Л????? ???? ??а. – М.: Вы?. ?., 1983. – 127с.

36. О??? Г.О. Ф????і?и як ?????о-????? ????т// Д?о ??о, 1994. – №4. – С.
35 – 46.

37. Р?ін П.О. Т?и ????х ?’я?ів ??????? ???ь у ??// М??н???, 1994. – №4 –
5. С. 50 – 52.

38. С???к Л.Г. Ф????ія у????? ??. – К., 1973. – 759с.

39. См???? А.И. Л?????я ?????о я??. – М., 1956. – 236с.

40. С?т Л.П. Ф????ия ?????о я??. – М., 1959. – 387с.

41. У????о Г.М. Ф????і?? ???к ??ї??? м?и. – К., 1984. – 410с.

42. Ю??? В.Д. Н????я і ??я ??????у. – К.: Р?. ??а, 1988. – 144с.

43. У???? А.В. А????е ??е???? в ??? ??. – М., 2005. – 451с.

44. Ф???? М.М. Л????? ???м ? ?????у я??. – М.: В?ш. ?., 1964. – 339с.

45. Ф????? Т.Н. Ф????ия и ????я. – К., 2005. – 281с.

46. Alekhina A. Semantic Groups in English Phraseology. – Minsk: В?ш.
шк., 1978. – 248с.

47. Baranov A. Idioms from a cognitive perspective. – M., 1999. – 110c.

48. Korunets’. Theory and Practice of Translation// Nova Knyha, 2003. –
255c.

49. Kunin A. V. English-Russian dictionary of idioms. – M., 2005. –
503c.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019