Реферат на тему:

Endocrine system and its physiology

Endocrine system and its physiology

Androgens and oestrogens play an extremely important role in the
development of the genitalia in childhood and later maintain the
secondary sex characteristics and are necessary for reproduction. The
adrenal medulla secretes adrenaline (epinephrine) and noradrenaline
(norepinephrine).

Adrenaline influences intracellular metabolism, intensifies and
accelerates cardiac contraction. It also constricts the arterioles of
the skin, the abdominal organs, delates bronchial tubes and stimulates
the production of glucase from a substance called glycogen.
Noradrenaline stimulates uterine contraction and in man it increases the
peripheral vascular resistance and diastolic pressure. Both adrenaline
and noradrenaline raise blood pressure, increase heartbeat and
respiration.

The pineal gland is located in the middle of the brain. This gland
secretes melatonin which affects skin pigmentation (it causes the skin
to turn a lighter colour). This gland is thought to work.

Ендокринна система і її функції.

Андрогени і естрогени відіграють вкрай важливу роль в розвитку
геніталій в дитинстві і надалі підтримує вторинні сексуальні
характеристики і є необхідними для репродукції.

Надниркова залоза виробляє адреналін (адреналін) і норадренадін
(артеренол).

Адреналін впливає на внутрішньоклітинний метаболізм, посилює і
акселерує серцеві скорочення. Він також скорочує артеріоли шкіри,
абдомінальних органів, поділу бронхіальних гілок і стимулює продукцію
глюкози з субстанції, званої глікогеном.

Норадреналін стимулює скорочення матки і в чоловіка він збільшує
периферичний судинний опір і систолічний та діастолічний тиск.

Як адреналін так і норадреналін піднімають кров’яний тиск, збільшують
серцебиття і дихання.

Шишкоподібна залоза розміщена в середині головного мозку. Ця залоза
виділяє мелатонін, який впливає на пігментацію шкіри (він примушує шкіру
змінюватися в світліший колір). Ця залоза ніби працює як “біологічний
годинник”, тому що експонує світлий інгібітор продукції металоніну. Ця
функція є значною мірою сумнівною як це констатують деякі вчені.

Загрудна залоза є капілярною залозою, розміщеною в середостінні позаду
грудини і розширюється до шиї.

Вона є великою в дитинстві і стискується в розмірі в дорослому віці.
Деякі вчені вірять, що тимус відіграє центральну роль в імунних процесах
тіла. Точніша функція залози є скоріш нецентральною.

Questions

Androgens and oestrogens are necessary for reproduction, aren’t they?

Is the pineal gland located in the middle of the brain?

Pineal gland secretes melatonin, doesn’t it?

Is pineal gland thought to work as a “biological clock”?

Its function is obscure to some extent as some scientists state it,
isn’t it?

Where is the thymus gland located?

Is thymus gland large in childhood and it shrinks in size in adults?

What is the function of a thymus gland?

What hormone influences intracellular metabolism?

The exact function of the gland is also rather uncertain, isn’t it?

Похожие записи