.

Структура грошового ринку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2095
Скачать документ

Реферат на тему:

Структура грошового ринку

Для вивчення механізму функціонування грошового ринку важливе значення
має також його структуризація. Вичленення окремих сегментів ринку можна
здійснити за кількома критеріями:

за видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей від
продавців до покупців;

за інституційними ознаками грошових потоків;

за економічним призначенням грошових коштів, що купуються на ринку.

За першим критерієм, як зазначалося в підрозділі 3.2, у грошовому ринку
можна виділити три сегменти: ринок позичкових зобов’язань, ринок цінних
паперів, валютний ринок. Хоча в організаційно-правовому аспекті ці ринки
функціонують самостійно, між ними існує тісний внутрішній зв’язок.
Грошові кошти можуть легко переміщатися з одного ринку на інший, одні й
ті ж самі суб’єкти можуть здійснювати операції одночасно чи поперемінно
на кожному з них. Наприклад, комерційний банк на ринку боргових
зобов’язань з допомогою своїх депозитних сертифікатів мобілізує кошти,
які може розмістити на ринку цінних паперів або на валютному ринку. І
навпаки, кошти, виручені від продажу цінних паперів, банк може
розмістити під позичкові зобов’язання чи на придбання валютних
цінностей.

За інституційними ознаками грошових потоків можна виділити такі сектори
грошового ринку: фондовий ринок; ринок банківських кредитів; ринок
послуг небанківських фінансово-кредитних установ.

На фондовому ринку здійснюється переміщення небанківського позичкового
капіталу, який приводиться в рух з допомогою фондових цінностей (акцій,
середньо- і довгострокових облігацій, бондів, інших фінансових
інструментів тривалої дії). Значення цього ринку полягає в тому, що він
відкриває широкі можливості для фінансування інвестицій в економіку. У
високорозвинутих ринкових економіках фондовий ринок є основним джерелом
фінансування збільшення основного й оборотного капіталу в процесі
розширеного відтворення. Інституційними органами, що здійснюють
регулювання фондового ринку, є фондові біржі.

Усі фінансові інструменти, що застосовуються на фондовому ринку, можна
розділити на дві групи: 1) акції, що є вимогами на частку в чистому
доході і в активах корпорації; 2) боргові зобов’язання середнього (від
одного до 10 років) та тривалого (10 і більше років) термінів дії, що є
зобов’язаннями емітентів перед власником виплачувати йому погоджену суму
грошового доходу у формі процентів через певні проміжки часу аж до
повного погашення. Кожна з цих груп інструментів фондового ринку має
певні недоліки і переваги перед іншою. Так, дохід за борговими
зобов’язаннями фіксований і має високий ступінь гарантії його одержання.
Цієї переваги не мають акції, зате вони дають власникам пряму вигоду від
збільшення прибутковості корпорації, а також від зростання номінальної
вартості активів корпорації, оскільки власники акцій мають право
власності на відповідну їх частку. Водночас з погляду корпорації акції
мають і такий істотний недолік, як необхідність оплати вимог власників
акцій після виплат за вимогами власників боргових зобов’язань. Через
зазначені недоліки акцій їх ринок у розвинутих країнах, як правило,
вужчий, ніж ринок боргових зобов’язань.

Ринок банківських кредитів та ринок послуг небанківських
фінансово-кредитних установ будуть розглянуті в розділі 10.

За третім критерієм — економічним призначенням купівлі грошей — грошовий
ринок поділяють на два сектори:

ринок грошей;

ринок капіталів.

a

a

6??

?

l

?????????ють у банки чи передають у розпорядження інших
фінансово-кредитних інституцій, або ж одержують від них короткострокові
позички чи інше фінансування.

Ринок грошей характерний тим, що він дуже чутливий до будь-яких змін в
економіці та у фінансовій сфері. Тому попит і пропозиція тут надто
мінливі, а процент як ціна грошей часто змінюється під їх впливом. Через
це він є найбільш реальним індикатором кон’юнктури грошового ринку
взагалі і слугує базою формування процентної політики в країні. Це дає
підстави розглядати механізм формування попиту і пропозиції на грошовому
ринку тільки на підставі ринку грошей.

На ринку капіталів купуються грошові кошти на тривалий (більше одного
року) термін. Ці кошти використовуються для збільшення маси основного й
оборотного капіталів, зайнятих в обороті позичальників.

Класичними операціями ринку капіталів є операції з фондовими
інструментами — акціями, середньо- та довгостроковими облігаціями,
купленими для зберігання, довгострокові депозити та позички комерційних
банків, операції спеціалізованих інвестиційних та фінансових компаній
тощо.

На ринку капіталів можуть працювати всі суб’єкти грошового ринку —
кредитори, позичальники і фінансові посередники. Зокрема, банки емітують
фінансові інструменти (акції, облігації) для нарощування власного
капіталу, а також можуть купувати чужі фондові цінності для зберігання,
інвестуючи тим самим своїх клієнтів.

Характерною особливістю ринку капіталів є те, що попит і пропозиція тут
є менш рухливими, рівень процентної ставки залишається більш стабільним,
не так чутливо реагує на зміну кон’юнктури, як на ринку грошей. Це
повинні враховувати банки у своїй процентній політиці, з тим щоб
створити сприятливі умови для інвестування економіки.

Розмежування грошового ринку на ринок грошей і ринок капіталів має
досить умовний характер. Адже запозичення грошей на строк до одного року
зовсім не гарантує того, що наявний в обороті позичальника капітал не
збільшиться протягом цього терміну. І навпаки, запозичення на строк
більше року не гарантує того, що ці гроші не будуть використані для
здійснення коротких платежів і не вплинуть на кон’юнктуру ринку грошей.
Проте навіть умовне розмежування цих ринків має важливе практичне
значення для їх функціонування, оскільки дає можливість їх суб’єктам
здійснювати свою діяльність більш цілеспрямовано й ефективно.

Якщо всі три види структуризації грошового ринку звести в єдину систему,
то її можна подати у вигляді такої схеми (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Схема системної структуризації грошового ринку

Як видно з наведеної схеми, між усіма елементами грошового ринку,
незалежно від того, за якими критеріями вони були вичленені, існує
внутрішній взаємозв’язок, що підтверджує його внутрішню єдність.

Література

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5
квітня 2001 р.

Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. —
1996. — № 5.

Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001.

Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Л., Кэмпбэлл Г. Дж. Деньги, банковское дело и
денежно-кредитная политика. — М.; Л., 1991.

Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 1998.

Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. — К., 1999.

Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових
ринків. — К., 1998.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. —
М., 1993.

Фридмен М. Количественная теория денег. — М., 1996.

Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості,
процента та грошей. — К., 1999.

Деньги / Под ред. А. А. Чухно. — К., 1997.

Савлук М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України
// Фінанси України. — 1997. — № 2.

Савлук М. І., Сугоняко О. А. Чи вистачає грошей економіці України? //
Вісник НБУ. — 1997. — № 4.

Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та
оцінка її ефективності // Вісник НБУ. — 1999. — № 1.

Вид структуризації

За економічним призначенням ресурсів

За інституційними ознаками

За видом фінансових інструментів

Грошовий ринок

Ринок грошей

Ринок капіталів

Ринок банківських кредитів

Ринок продуктів інших фінансових інституцій

Фондовий ринок

Ринок позичкових зобов’язань

Валютний

ринок

Ринок цінних паперів

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020