.

Стабільність банків і механізм її забезпечення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4781
Скачать документ

Реферат на тему:

Стабільність банків і механізм її забезпечення

Банківська стабільність означає постійну здатність банку відповідати за
своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні,
достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі.
На створення необхідних умов для стабільної діяльності банків спрямована
система економічних нормативів регулювання банківської діяльності, яка
впроваджена НБУ і є обов’язковою для всіх комерційних банків.

Найважливішими економічними нормативами, які характеризують фінансову
стійкість банку, його здатність виконувати більшість інших нормативів, є
нормативи капіталу, зокрема мінімальний розмір статутного капіталу,
норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) і
норматив адекватності основного капіталу (достатності капіталу).

Мінімальний розмір статутного капіталу регламентує рівень статутного
фонду новостворюваних банків, який не може бути меншим сум, указаних на
с. 525—526. Платоспроможність визначається співвідношенням між капіталом
і активами банку, підсумовуваними з урахуванням їхніх ризиків.
Нормативне значення показника не може бути нижчим від 8%. Це означає, що
для нормальної роботи банк на кожну гривню активів, скоригованих на
ступінь ризику, повинен мати 8 коп. власних коштів (капіталу).
Спорідненим з цим показником є показник достатності капіталу, який
визначається відношенням капіталу до загальних активів банку, зменшених
на створені відповідні резерви (резерви на відшкодування можливих втрат
від активних операцій). Нормативне значення показника достатності
капіталу має бути не меншим за 4%, тобто на кожну гривню усіх активів
(за мінусом резервів) банк повинен мати 4 коп. капіталу.

Комерційний банк буде в змозі відповідати за своїми зобов’язаннями за
умови, якщо він вклав свої і залучені кошти у ліквідні активи. Це
досягається завдяки дотриманню банком певних нормативів ліквідності.
Серед них виділяються нормативи: миттєвої загальної ліквідності, а також
відношення високоліквідних активів до робочих активів. Норматив миттєвої
ліквідності визначається як відношення суми коштів на кореспондентському
рахунку та в касі до поточних зобов’язань банку. Нормативне значення
показника миттєвої ліквідності має бути не меншим за 20%. Це означає, що
на кожну гривню своїх поточних зобов’язань банк повинен мати не менше,
ніж 20 коп. абсолютно ліквідних активів.

Норматив поточної ліквідності встановлюється для визначення
збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку.
Для розрахунку цього нормативу враховуються вимоги і зобов’язання банку
з кінцевим строком погашення до 30 днів (включно). Нормативне значення
цього показника має бути не меншим 30%, з 1 липня 2002 р. — 35%, з 1
січня 2003 р. — 40%.

Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення
ліквідних активів до короткострокових зобов’язань. Нормативне значення
цього показника має бути не меншим 20%.

Виконуючи активні операції, банки мають справу з клієнтами з різним
фінансовим станом, якому до того ж притаманна така риса, як швидка
змінюваність. Це обумовлює підвищений ризик банківських операцій, а з
ним і можливість допущення збитків. Одним із засобів мінімізації і
запобігання ризиків є дотримання банком нормативів ризику. Їх існує
кілька. Одним із них є максимальний розмір ризику на одного
позичальника. Він розраховується діленням сукупної заборгованості за
позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного
позичальника та 100% суми позабалансових зобов’язань, виданих для цього
позичальника, на капітал банку. Нормативне значення цього показника не
повинно перевищувати 25%. Тобто банк повинен диверсифікувати свої
кредитні вкладення і не допускати їх великої концентрації в одного
клієнта.

Існують також інші обмеження, зокрема банк може надати кредити іншим
банкам у розмірі, який не перевищує 200% його капіталу, а отримати
кредитів від інших банків на суму, що не перевищує 300% капіталу.
Вкладення коштів в інвестиційні операції не може перевищувати 50%
банківського капіталу.

?

¬

E

!

льності залежить від співвідношення доходів і витрат. Оцінювання
прибутковості здійснюється за допомогою системи відповідних показників.
Найпоширенішими показниками прибутковості банку є: прибутковість
банківських активів (RОА); прибутковість акціонерного капіталу (RОЕ);
процентна маржа (SPRED),

ROA — це показник, що характеризує співвідношення чистого прибутку банку
(прибутку після оподаткування) й активів банку. Він показує, скільки
чистого прибутку дає одиниця активів банку. RОА — показник ефективності
роботи менеджерів банку, він показує, як вони справляються із завданням
отримання чистого прибутку з активів банківської установи.

ROE — показник, що характеризує відношення чистого прибутку до
акціонерного капіталу. Його значення особливо цікавить акціонерів банку,
оскільки воно приблизно дорівнює розміру чистого прибутку, який
отримуватимуть акціонери від інвестування свого капіталу, тобто рівню
дивідендів.

SPRED — показує, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між
вкладниками та позичальниками і наскільки гостра конкуренція на
грошовому ринку, учасником якого є установа банку. Посилення конкуренції
зумовлює скорочення різниці між доходами за активами та витратами за
пасивами. Цей показник визначається за формулою:

.

При аналізі прибутковості банку використовуються також такі показники,
як чистий прибуток на одну акцію (ЧПа) та чиста процентна маржа (ЧПМ).

ЧПМ — це відношення процентної маржі (спред) до активів банку. На розмір
процентної маржі впливають такі чинники, як склад та обсяг залучених
коштів, розмір кредитних та інших вкладень. Крім того, розмір процентної
маржі залежить від співвідношення кредитних вкладень та джерел їх
утворення за термінами платежів, а також за ступенем терміновості
перегляду процентних ставок.

Прибутковість відіграє важливу роль у діяльності банку, оскільки
досягнення задовільного рівня прибутку дає змогу поповнювати капітал,
формує основу життєдіяльності та зростання банку, а також забезпечує
прийнятний рівень дивідендних виплат акціонерам. Але рівень
прибутковості безпосередньо пов’язаний з рівнем ризику. Вищий рівень
ризику відкриває потенційні можливості отримання підвищеного прибутку,
але не виключає можливості втрат. Мінімізація рівня ризику дає змогу
отримати невисокий, але стабільний прибуток. Тому балансування між
прибутковістю та ризиком, пошук оптимального їх співвідношення є одним
із важливих і складних завдань управління банком.

Література

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5
квітня 2001 р.

Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. —
1996. — № 5.

Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001.

Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Л., Кэмпбэлл Г. Дж. Деньги, банковское дело и
денежно-кредитная политика. — М.; Л., 1991.

Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 1998.

Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. — К., 1999.

Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових
ринків. — К., 1998.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. —
М., 1993.

Фридмен М. Количественная теория денег. — М., 1996.

Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості,
процента та грошей. — К., 1999.

Деньги / Под ред. А. А. Чухно. — К., 1997.

Савлук М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України
// Фінанси України. — 1997. — № 2.

Савлук М. І., Сугоняко О. А. Чи вистачає грошей економіці України? //
Вісник НБУ. — 1997. — № 4.

Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та
оцінка її ефективності // Вісник НБУ. — 1999. — № 1.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020