.

Платіжні системи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3587
Скачать документ

Тема. Платіжні системи.

Послідовність здійснення операцій за допомогою пластикових смарт-карток

Учасники системи розрахунків :

банк-емітент карток;

обслуговуючий банк (банк-еквайєр, тобто банк, що обслуговує заклади
торгівлі і сфери послуг);

розрахунковий банк;

процесинговий (і) центр (и);

клієнт (фізичні особи, власники карток);

місця обслуговування карток (підприємства торгівлі, сфери послуг,
банкомати тощо).

Форми безготівкових розрахунків:

– платіжними дорученнями;

– платіжними вимогами-дорученнями;

– чеками;

– акредитивами;

– векселями;

– платіжними вимогами;

– інкасовими дорученнями(розпорядженнями).

– розрахунки в системi електронних платежiв “клiєнт-банк”

Платiжне доручення – це документ, який являє собою письмово
оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування
визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Платiжна вимога-доручення – це комбінований розрахунковий документ,
який складається з двох частин:

– верхня – вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до
покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором
продукції (виконаних робіт, наданих послуг);

– нижня – доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку
суму, яка проставлена у рядку “сума до оплати літерами”.

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове розпорядження
власника рахунку (чекодавця) банку (банку-емітенту), яка веде його
рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Акредитив – це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням
свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний:

– виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари,
виконані роботи та надані послуги;

– надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Види акредитивів:

а) покритий – акредитив, для здiйснення платежiв при якому завчасно
бронюються кошти платника в повнiй сумi на окремому рахунку в
банку-емітентi або виконуючому банку;

б) непокритий – акредитив, оплата за яким, у разi тимчасової
вiдсутностi коштiв на рахунку платника, гарантується банком-емiтентом
за рахунок банкiвського кредиту.

в)відзивний акредитив – акредитив, який може бути змінений або
анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром
(наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором,
дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за
акредитивом).

г)безвідзивний акредитив – акредитив, який може бути змінений або
анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був
відкритий.

Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються
у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами
Нацiонального банку України.

Вексель ( цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов(язання
векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей
власнику векселя (векследержателю). Вексель буває простий і переказний.

Оборот переказного векселя

Операція 1. Фірма “Б” ( трасант відправляє фірмі “А” ( трасту разом з
товаром і пред(явлений на неї вексель – тратту.

Операція 2. Фірма “А” акцептує (підписує) вексель – дає згоду на його
оплату. Потім фірма “А” ( трасат пересилає акцептований вексель фірмі
“Б” ( трасанту.

Операція 3. Фірма “Б” ( трасант переакзує вексель фірмі “В” ( ремітенту.
Цей переказ векселя використовується для погашення заборгованості фірми
“Б” перед своїм кредитором ( фірмою “В”.

Операція 4.1. Фірма “В” – може пред(являти вексель у визначений строк
до оплати.

Операція 4.2. Фірма “В” – може використовувати вексель для погашення
грошових зобов(язань фірмі “Г”. На зворотній стороні векселя робиться
заява (індосамент) про передачу прав за векселем до фірми “Г”.

Операція 4.3. Фірма “В” – може продати його до наступлення строку
платежу банку, тобто врахувати вексель(дисконт).

Операція 5. Власник векселя ( фірма “Г” повинна пред(являє
переказний вексель до платежу.

акцепт (2)

трата (1)

вексель вексель
вексель

до оплати
до оплати (4.1) (3)

(5)

індосамент дисконт

(4.2) (4.3)

Індосамент – це передаточний напис на зворотній стороні векселя або на
приєднаному до нього аркуші паперу (аллонж) про передачу на нього прав.

Акцепт ( прийняття до платежу векселя, виражене письмово на лицевій
стороні векселя звичайно упоперек тексту словами “акцептований” або
“прийнятий до платежу”, із зазначенням підпису особи, яка приймає
вексель (акцептанта).

Інкасування векселів – взяття банком на себе зобов(язання здійснити
передачу векселя від боржника до кредитора, здійснити пред(явлення
векселя боржнику для акцепту, для оплати, опротестувати вексель у разі
неакцепту, недатування акцепту або неоплати векселя.

Аваль ( гарантія третьої особи оплатити вексель, якщо зобов(язана за
векселем особа буде не в змозі зробити це самостійно.

Протест векселів ( це офіційний документ, оформлений на спеціальному
аркуші, в якому зазначено відповідно невиконане зобов(язання за
векселем.

Кореспондентські відносини – договірні відносини між банками про
здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один
банк за дорученням і на кошти іншого банку.

Електронний розрахунковий документ – банківське повідомлення
визначеного формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію
про перерахування коштів, приймає вигляд файлу при передачі електронною
поштою та при зберіганні на магнітних носіях.

Банки-кореспонденти – це комерцiйнi банки, якi встановили мiж собою
кореспондентськi вiдносини.

Pахунки банків-кореспондентів:

– “Лоро”- рахунок, вiдкритий комерцiйним банком банку-кореспонденту.

– “Ностро”- рахунок даного комерцiйного банку в банку-кореспондентi.

Процесинговий центр

Інформація

Тримач

картки

Магазин

(пункт

обслугову-

вання)

Банк

магазину

(еквайр)

Розрахунко-вий банк

Банк

клієнта

(емітент)

Рахунок

клієнта

“А” (

трасат

“Б” (

трасант

“Г” (

індосатор

“В” (

ремітент

КБ

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020