.

Зовнішньоекономічна діяльність Японії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2235
Скачать документ

Реферат

на тему

Зовнішньоекономічна діяльність Японії

Японія – одна із найбільших торгових держав світу. Зовнішньоекономічна
діяльність відіграє важливу роль в її економічному розвиткові. 1991 р.
на цю країну припадало 6,2% світового імпорту та 9,2% світового
експорту. Нетто-актив прямих зарубіжних інвестицій Японії на 1991 р.
становив 14,9% загального показника по світу.

Загалом економічний розвиток Японії протягом останніх двох десятиріч
відзначається поєднанням порівняно уповільнених темпів розвитку з
активізацією процесів інтернаціоналізації господарства. При цьому, якщо
в 70-ті – на початку 80-х років активізація участі країни в МПП була
пов’язана з нарощуванням експортної експансії, то із середини 80-х років
Японія перейшла до активного експорту капіталу і швидко стала одним із
провідних нетто-кредиторів світового господарства. Чи не найважливіша
тенденція в сучасній зовнішньоекономічній діяльності країни полягає в
переході її від опори переважно на зовнішню торгівлю до опори переважно
на інвестиційну діяльність. Понад два десятиріччя зберігалося і, часом,
значно зростало позитивне сальдо платіжного і зовнішньоторгового
балансів, постійно росли інвалютні резерви та резерви ліквідності, що
вигідно вирізняло Японію серед інших економічно розвинутих країн.

Зовнішньоторгова діяльність – життєво важливий елемент господарства
Японії. Як видно з табл. 2, основні статті експорту та імпорту
збігаються дуже мало. Країна довозить сировину, напівфабрикати, відсутні
види обладнання та хімікатів, товари легкої промисловості, а вивозить
винятково промислові товари. При цьому в економічно розвинуті країни,
які є основними зовнішньоекономічними партнерами, йдуть переважно
високоякісні вироби наукомістких галузей, а в країни, що розвиваються, –
масова продукція машинобудування та легкої промисловості.

HYPERLINK
“file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\ezk\\str\\ris\\88.g
if” \t “_blank” м 88

Японія отримує сировину фактично з усіх кінців світу. Однак сегментація
ринку надходження сировини склалася із врахуванням потреб економічної
безпеки країни – за невеликими винятками на ринку Японії немає
монополістів У поставках окремих видів сировини. Наприклад, нафта, хоч і
йде в основному з Південно-Західної Азії, але з різних країн –
Об’єднаних Еміратів, Саудівської Аравії, Кувейту, Оману, Ірану та ін., а
також з Індонезії, Китаю, Мексики, Малайзії, Брунею й ін.; ліс надходить
із США, Росії, Канади, Індонезії, Філіппін, Малайзії; залізна руда – з
Австралії, Бразилії, Індії, Чилі, ПАР та ін.

У географії сировинної бази Японії склалося декілька секторів. Найбільш
важливе місце в поставках сировини займає Південно-Західна Азія, позаяк
цей район – головний постачальник нафти для Японії. Важливими
сировинними базами є також США та Канада: звідси йдуть вугілля, ліс,
пшениця, кукурудза, соя, кольорові метали. Традиційно важлива база –
Південно-Східна Азія, з якої надходять ліс, нафта, кольорові метали,
продукція тропічного землеробства тощо. Дедалі більш важливого значення
набувають Австралія і країни Океанії та країни Латинської Америки.
Австралія, окрім традиційних вовни, м’яса та пшениці, дає залізну руду,
вугілля, кольорові метали або концентрати їхніх руд. Із Латинської
Америки надходить залізна руда й кольорові метали, бавовна та
продовольство.

У динаміці структури імпорту помітна тенденція до зростання довозу
готової продукції, особливо з нових індустріальних країн Азії. Звідси,
наприклад, надходять електронні калькулятори, кольорові телевізори,
відеомагнітофони, не кажучи вже про широкий асортимент одягу та взуття.
Важливу роль в появі такого імпорту відіграють філіали японських фірм
або спільні підприємства, що використовують дешеву робочу силу в країнах
Азії.

В експорті Японії 98% припадає на готові промислові вироби. За обсягами
вивозу ряду товарів Японія займає провідні місця в світі. Наприклад, на
неї припадає понад 2/5 лічильної техніки (від міні-калькуляторів на
сонячних батарейках до ЕОМ), що надходить на світовий ринок, а також
морських суден, мотоциклів та роботів; понад 1/5 продажу автомобілів,
сталі, текстильних виробів. Структура експорту під впливом перебудови її
промисловості та підвищення у 80-ті роки курсу єни поступово змінюється.
Діяльність структурно застарілих виробництв (наприклад, текстильна,
швейна, взуттєва промисловість, виробництво побутових електроприладів
тощо) переміщується в країни нової індустріалізації чи навіть в
економічно розвинуті країни. В експорті самої Японії дедалі більшого
значення набуває продукція високих технологій. У географічній структурі
експорту теж певні зміни – зростає значення ринків економічно розвинутих
країн, особливо Північної Америки та Європи.

Розвиток науково-технічних зв’язків. У 80-ті роки Японія, яка довгий час
була переважно споживачем науково-технічних знань та відкриттів, стала
продавати ліцензій, “ноу-хау” та інжинірингових послуг більше, ніж
купувати. Розгорнулась вперта боротьба японського науково-промислового
комплексу з науково-виробничими системами економічно розвинутих країн.
За сумами надходжень від експорту технологій Японія поступається лише
США та Великобританії, але загальний баланс торгівлі технологічними
знаннями для Японії поки що від’ємний через необхідність великих виплат
за раніше закуплені ліцензії (ще на початку 80-х на Японію припадало 15%
світового імпорту ліцензій).

На світовому ринку науково-технічних знань і технологій Японія виступає
з ліцензіями у галузі радіоелектроніки, електротехніки, автомобіле- та
суднобудування, хімії та виробництва нових конструкційних матеріалів,
будівництва. Розширення експорту науково-технічних знань та технології
розглядається підприємцями й науковими колами країни як засіб вирішення
зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних проблем.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯПОНІЇ НА СВІТОВИХ РИНКАХ

Чимало особливостей внутрішньоекономічного становища Японії в поєднанні
з ситуацією у зовнішньоекономічних зв’язках стимулювали вивіз капіталу
як життєву необхідність. По-перше, в країні ось уже два десятиріччя
акумулювалися великі кошти за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх
джерел надходження. Зростання прибутків громадян Японії, в поєднанні з
їх великою ощадливістю, дали змогу фізичним особам в країні нагромадити
наприкінці 80-х 700 трлн єн (понад 5,5 трлн дол. за курсом 1990-го, або
близько 7 трлн дол. за курсом 1993- 1994 років). Зростали розміри
позитивного балансу зовнішньої торгівлі (розміри експорту перевищували
затрати на імпорт у 80-ті роки по 90 млрд дол. щороку, а на початку 90-х
тимчасово навіть 100 млрд дол.). Наприкінці 80-х років, як ми вже
зазначили, поліпшилася ситуація з виплатами у торгівлі
науково-технічними знаннями та технологією, став позитивним і баланс
прибутків від зарубіжних інвестицій, який від 1990 р. перевищує 20 млрд
дол. щорічно.

Все це створило добру базу для проведення Японією активної зовнішньої
інвестиційної політики в усіх її формах, тобто в нарощуванні прямих,
портфельних та інтелектуальних інвестицій. У 90-ті роки в Японії
склалися приблизно рівновеликі обсяги операцій як з прямими, так і з
портфельними інвестиціями (за активами, понад 50- 60 млрд дол. щороку).
Але рух капіталів виглядає по-різному. У портфельних інвестиціях
(позики, акції, векселі, облігації та інші цінні папери) спостерігаються
і потужні зустрічні потоки капіталу. У прямих же інвестиціях різко
переважає вивіз капіталу. На порозі 80-90-х років понад 50% прямих
інвестицій здійснювалось у вигляді придбання акцій, близько 10% – у
вигляді інвестицій в облігаційні позики і лише кілька відсотків – у
вигляді прямих інвестицій в основний капітал. Японські корпорації досить
активно створюють змішані або спільні підприємства, закуповують
підприємства в економічно розвинутих країнах.

У галузевій структурі прямого зарубіжного інвестування близько 47%
припадає на капіталовкладення в торгівлю та фінансову діяльність, 1/3
інвестицій іде в обробну промисловість, 1/5 частина інвестицій припадає
на всі інші галузі діяльності, де приблизно рівнозначними є
капіталовкладення в гірничодобувну промисловість, транспорт та сільське
господарство. Географія сумарних інвестицій Японії за 1951- 1990 pp.
така: 44% припадає на Північну Америку (42% – США), 19% на Європу. На
всі країни Азії припадає 16,5% капіталовкладень (з них на шість
“далекосхідних тигрів” – 10%), Австралія, Нова Зеландія та ПАР – також
важливі об’єкти інвестування.

Головними дійовими особами у сфері міжнародного бізнесу Японії
виступають комплексні торгові корпорації (так звані “сого сьося”),
комерційні банки та найбільші промислові корпорації. Чільне місце
займають “Іто-тю” (група “Дайїті-Кангьо”), “Сумітомо сьодзі” (група
“Сумі-томо”), “Марубені” (група “Фуйо”), “Міцуї буссан” (група “Міцуї”),
“Міцубісі сьодзі” (група “Міцубісі”), важливу роль відіграють також
“Ніссо-Іваї”, “Томен”, “Нітімен”, “Кане-мацу госьо”. Великою силою у
зовнішньоторговій і інвестиційній діяльності є японські комерційні
банки, сім із яких входить у першу десятку найбільших банків світу.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020