.

Світова енергетика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 6214
Скачать документ

Реферат

на тему:

Світова енергетика

Енергетика – основа розвитку господарства. Вона забезпечує технологічні
процеси в промисловості, дає тепло і світло людям. Це система галузей,
що охоплює паливну промисловість та електроенергетику з їх
підприємствами, комунікаціями, системами управління, науково-дослідною
базою. Підприємства енергетики ведуть розвідку, освоєння, переробку та
транспортування енергоносіїв, виробництво та передачу електроенергії і
тепла. Більшість виробничих об’єктів системи знаходяться під контролем
одних і тих самих угруповань капіталу. В світовому господарстві ‘ це
великі транснаціональні корпорації.

робота енергетики оцінюється за показниками рівня забезпеченості країн
носіями, рівня енергоспоживання в окремих країнах, пропорціями
паливно-енергетичного балансу країн і світу в цілому. Як енергоносії
людство використовувало мускульну силу, деревину, рушійну енергію Сонця
тощо. В наш час основними енергоносіями стали вуглеводи і сполуки
(нафта, газ, вугілля) та ядерне паливо. Як альтернативні джерела
майбутнього розглядається енергія Сонця, геотермічна енергія Землі,
водень, термоядерна енергія.

Енергозабезпечення світу станом на початок 90-х років за розмірами
споживання становило 11 млрд тонн умовного палива (т.у.п.) у вугільному
еквіваленті.

Найбільші енергоспоживачі: США – 25 % енергоспоживання світу, Росія –
близько10 %, Китай – 9 %, Японія – 5,5 %, ФРН – 7,3 %. Енергоспоживання
України

(близько 3 %) співмірне з показниками Великобританії, Франції, Канади та
Індії.

Споживання енергії в світі особливо швидко зростало в другій половині XX
ст. У цей період енергетика розвивалася випереджаючими темпами,
енергомісткість виробництва (тобто затрати палива та електроенергії на
одиницю продукції) на перших етапах НТР була високою. На межі 80-90-х
років темпи приросту енергоспоживання знизилися – світ ступив на шлях
впровадження енергозберігаючих технологій, тобто технологій, які
забезпечують зниження енерговитрат.

Протягом XX ст. істотно змінилася структура паливно-енергетичного
балансу світового господарства.

Якщо в першій половині XX ст. в енергобалансі світового господарства
пер-важало вугілля і мали важливе значення дрова, то в останні
десятиліть; провідну роль відіграють нафта і газ. Кілька десятиліть на
їх частку припадали 3/5 обсягу енергоспоживання. Вважають, що на початку
XXI ст. їх частка знизиться, водночас збереже значення споживання
вугілля і дещо збільшиться ролі ядерної енергетики і нетрадиційних
(альтернативних) джерел енергії.

Паливна промисловість. Основні географічні закономірності видобутку .
перерозподілу енергоносіїв можна простежити за таблицею 4.

Отже, основні постачальники енергоносіїв знаходяться в Азії (країни
Перське: затоки, а також Китай); в Англо-Америці (США і Канада); в
Північній Євразі; (Росія, а також за окремими видами палива Азербайджан,
Туркменістан, Узбеки стан, Казахстан). В Європі краще забезпечені
енергоносіями Великобританія, ФРН, Польща, Норвегія. Основними ж
споживачами є СІЛА, Канада в Північній Америці, провідні країни Західної
та Центральної Європи, Японія, Китай, а серед краї; СНД – Росія та
Україна.

Світовий видобуток і споживання енергоносіїв, 1992р.

Таблиця

Видобуток

Споживання

Регіон

млн т.у.п.

%

млн т.у.п.

%

Весь світ

11485

100,0

10948

100,0

Європа (без Росії)

1675

14,5

2700

24,7

Росія

1603

14,0

1096

10,0

Азія (без Росії)

3733

32,6

3111

28,4

Африка

724

6,3

288

2,6

ПівнічнаАмерика

2707

23,6

3039

27,8

Латинська Америка

795

6,9

558

5,1

Австралія та Океанія

246

2,1

154

1,4

Не всі країни мають власні енергоресурси. Цілком ними забезпечені тільки
США, Росія, Китай, Великобританія, Канада, Австралія. Досить велика
група країн покриває потреби власним паливом частково, наприклад, ФРН,
Україна, Польща, Індія, Аргентина, Мексика, ПАР та ін. Але чимало
з-поміж промислове розвинутих країн і таких, що практично не мають своїх
енергоресурсів. Це Японія, Італія, Швеція, Республіка Корея, не кажучи
вже про малі промислове розвинуті країни світу.

Провідною галуззю енергетики є нафтова промисловість. Тривалий час у
другій половині XX ст. економіка Європи, США та Японії розвивалась за
рахунок дешевої нафти, видобуток якої в країнах, що розвиваються,
контролювався нафтовими транснаціональними корпораціями. Але після
створення в 1960 році Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК*), що
взяли видобуток і продаж нафти в свої руки, ера «дешевої нафти»
минулася, нафтовим монополіям довелося ділитися прибутками. До того ж
ускладнилися умови видобутку. Нафтодобувні фірми працюють у дедалі менш
освоєних районах, значна частина нафти видобувається на морському
шельфі, часом на великих глибинах. Політична нестабільність і конфлікти,
особливо на Близькому Сході, також додають проблем у нафтовому бізнесі.

Видобуток нафти в 1990-1994 роках становив 3,5 млрд тонн на рік. У
географи нафтової промисловості (мал. 20) вже десятки років провідним є
регіон низького Сходу, на який припадає 1/4 світового видобутку нафти.
Найбільше її видобувають у Саудівській Аравії (щорічний видобуток
коливається в межах по-над 400 млн тонн), Ірані (до 200 млн тонн), ОАЕ,
Іраку, Кувейті. Майже 1/5 видобутку дають країни Північної Америки: США
(понад 350 млн тонн), Мексика, Канада. Зберігає значення нафтова
промисловість СНД, де із понад 400 млн тонн видобутку 9/10 припадає на
Росію. Серед країн Європи вирізняються Норвегія та Великобританія; в
Азії – Китай (понад 170 млн тонн) та Індонезія; в Африці – Нігерія,
Лівія, Єгипет, Алжир; в Південній Америці – Венесуела.

В ОПЕК входять Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт, Катар,
Об’єднані Арабські Емірати, Венесуела Еквадор, Індонезія, Лівія, Алжир,
Нігерія, Габон.

Основні потоки нафти ідуть з Близького Сходу в Японію (мал. 21) та США:
з Країн Латинської Америки – в США, з Південно-Східної Азії – в Японію;
з Африки – в Європу. Знизився вивіз нафти з Росії, паливне господарство
якої переживає кризу.

Значення природного газу в енергобалансі світу різко зросло в другій
половині XX ст. (2,2 трлн м3). Найбільший видобуток мають
країни СНД (36 % світового), зокрема Росія і Туркменістан; США (1/4
видобутку), а також Нідерланди, Великобританія, Нафтовий
термінал Норвегія в Європі; Канада в Америці; Індонезія та країни
Перської затоки в Азії, Алжир в Африці.

Вугільна промисловість – найстаріша серед паливних галузей. Вона
базується на величезних запасах вугілля, що є в світі, покриває майже
1/3 потреб світу в енергоносіях. У 1994 році було видобуто 3,5 млрд тонн
вугілля в перерахунку на кам’яне. За останні десятиліття різко змінилася
географія видобутку. Понад 1/3 вугілля світу дає Китай, 1/4 – США,
близько 1/6 – країни СНД, де основні потужності мають Росія, Україна та
Казахстан. Понад 250 млн тонн вугілля видобуває Індія, а Австралія, ПАР
та Польща мають показники, близькі до цього. Торгівля вугіллям порівняно
невелика, вивозять в значних розмірах його тільки США, Австралія, ПАР,
Польща, Росія, Казахстан та Канада,

Електроенергетика. Рівень розвитку електроенергетики – один з
найважливіших показників науково-технічного прогресу. Обсяги виробництва
електроенергії та її виробництво на душу населення опосередковано
визначають економічний потенціал та економічний рівень розвитку тієї чи
іншої країни.

У 1994 році світове виробництво електроенергії перевищило 12 млрд кВт •
год, 2/3 її виробляється на теплових (ТЕС), 1/6 – гідравлічних, 1/6 – на
атомних електростанціях. Теплові станції використовують як паливо
переважно вугілля та мазут, оскільки нафта та газ більш цінні
енергоносії. Будівництво ТЕС порівняно дешеве, але несприятливим є
екологічний вплив – забруднення атмосфери та теплове забруднення.
Гідроелектростанції, навпаки, дорогі в будівництві, але дають дешеву
енергію, їх будівництво залежить від запасів гідроресурсів, які
зосереджені в гірських районах Азії та азіатської частини СНД, Північної
та Південної Америки, екваторіальної Африки.

Роль атомних електростанцій безперервно зростає. Станом на 1995 рік у
світі вже працювало 428 реакторів загальною потужністю 358 млн кВт, 108
реакторів 30 % потужностей) було в США, 55 (17 % потужностей) – у
Франції, 49 (10 % потужностей) – в Японії, більш як по 10 реакторів
мали ФРН, Канада, Великобританія, Росія, Україна, Швеція та Республіка
Корея (кожна з країн 4-6 %світових потужностей АЕС). В окремих країнах
частка електроенергії, що виробляється на атомних станціях, винятково
велика. Так, у Франції АЕС виробляють 3/4 електроенергії країни, в
Бельгії та Литві – 3/5, в Україні, Швеції, Угор-

щині, Словаччині і Республіці Корея – понад 1/3. Видобуток урану для
атомнго енергетики світу зосереджений у невеликій групі країн: Канаді,
ПАР, Австралії СІЛА, Нігері, Франції, ФРН, Україні, Казахстані,
Узбекистані.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020