.

Розмішення продуктивних сил Литви

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3807
Скачать документ

34

Міністерство освіти і науки

Київський національний торгово-економічний університет

Чернівецький торгово-економічний інститут

Курсова робота

на тему:

“Розміщення продуктивних сил Литви”

виконала студентка 1-го курсу

заочної форми навчання

спеціальності Менеджмент готельного,

курортного, туристичного сервісу

Швець Ю.М.

Чернівці, 2008

План

Вступ

1.Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу
Литви

2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Литви: історичні,
природні, демографічні, екологічні

3.Сучасна галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу
Литви

4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей
господарства Литви

4.1 Промисловості

4.2 АПК

4.3 Транспорту

4.4 Сфери послуг

5. Участь Литви у внутрішньодержавному територіальному поділі праці та
економічних зв’язках

6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил

Висновки

Список використаної літератури

В??

Л???? ?????, Л?? (Lithuania) (Lietuvos Respublika, Lietuva) – ???а в
Пі?і?ій Є??і, ?? з ??х ??????? ????к, ?????? ? ?і??у ????і Б?????о ?ря.
Т???ія Л?? ??і?? ? 10 ???в. П?і? ??рюю? ????ї ?? ?я???: 9 ?? і 43 ???в,
а ??ж 8 ??у ????х ???я???. С??ря???я ?ля?ся ? ????а

Литва – найбільша за площею та кількістю населення держава з трьох
балтійських країн. За розрахунками деяких сучасних географів біля
литовського села Пурнушкес (26 км на північ від Вільнюса) знаходиться
географічний центр Європи ( 54°54? пн. ш., 25°19? сх. д.).

Литовці належать до балтійської групи індоєвропейських народів.
Литовська мова – як найдавніший зі всіх живих індоєвропейських мов,
найближчий до санскритської мови. Напевно, тому в характері литовців є
небагато від Сходу: дуже сильні сімейні зв’язки (багато фірм і
організації в Литві сімейні), гостинність, хлібосольність (у ресторанах
і кафе подають такі порції, які під силу з’їсти тільки двом), пошана до
гостей. Проте литовці відрізняються своїм рівним і спокійним характером,
при цьому всі вони романтики. Красу природи Литви вони відображають у
віршах, піснях, танцях. Весна і літо – це суцільне свято життя.

У своїй роботі я планую дослідити розподіл продуктивних сил цієї країни.
Метою моєї роботи є дослідження різних галузей промисловості, наявні
ресурси країни, історичний розвиток та передумови сучасного стану
господарського комплексу.

Планую розкрити питання міжнародних відносин з іншими країнами, роль та
значення Литви у світовій економіці.

Також буду розглядати основні сфери виробництва та взаємозв’язок їх з
розподілом продуктивних сил.

1. Р?ь ? ???ня ??у???х ?л у ???? ??????? ???к? Л??

С??? Л?? – ??? з ????ою ???і?ю. Її ???й ???ш?й ???т (ВВП) – ????, ? ????
?к?? ??і?ь ???в і ???, ????х ? ????ї ??? – ? ????? 2007 ?? ВВП ?і???я ?
8,7 %, і ??в 37,8 ??. ?л. США. На ??? ??ля Л?? ???ся 11348 ?л. США ВВП.

Рі? ???і? Л?? – ?? з ??і?ш ?н?і?? у Є??і. Для ???я?я: ???і? Є???и ??? ?
2,8%, США – ? 2,9%, Я??ї – ? 2,2%. Рі? ???? ?у?і??? ???? ???, ? ????є?ся
в? ??? ?к, ?в ?????й ???ю ?л?і?ю і????й, а ??ж ????м ???в і ???. З?дя?
???? в Є?????му Сою? ?в ?????й ?? ???іки, ? я?й ???? ???і?а і????я в ЄС,
? ????ю?ся ?я ????? ?????в ??и й ????е ?????ня ???в ?????х ??ів ЄС.

П????й тя?р у Л?? – ?? з ????х у Є?????? Сою?. П????о ???ую?ся ??и
і?????я. У ??і 2006 р. ?????й ???к з ????я ?в ????й з 330%? 27%, а із
??я 2008 р. ?й ???к ?? ? ????й 24%

Р???і? ??і??о ?????ся ???? ??????? бю??у. П??є?ся ??ня? З?? ?о ????у
?????, я?м ? ??????я, ? бю?? ??і?м ? 5 ??в ???? ?? ??????м ? ??і???.
С??і???ня ??у Л?? з ВВП є о?? з ????х у Є?????? Сою?. У ???? 2007 р.
????й ?? ???в 16,3 % ?а???? ВВП, ?ім ??, да?й п???к з ??? ??м ????ся. У?
з 28 ??ня 2004 ?? Л?? ??м з Е??ією і С???єю ?????я ? ???о ???з? ??лю??я
?лю?? ??ів (ERM II) і ???о ?? ??? у ??у.

Л?? є ??і?ш ?????? ??? Є?????? Сою? ? ????ням ???а??? ??а з ЄС. П????
?і?і???ня ????ую?х Л??ю ???? ??в ЄС є ??і??м ??д ?іх ???-??ів ЄС і ???є
99,5%. Л?? ???о ????є ???? ???і??ю ?????? ??у ЄС.

Ві????ся ???й ???? ?????? ???у й ???і? ??ь. У Л?? З?? ?о ?????й ??? ?в
??ня?й у ?й ? ?с, як і в США. Р??т? ???і?? ??ь – ?? з ??????х ?і???ів
Л????? Уря?. О???о ш??о ?і??є?ся ??о і???т-?рис???в, ??рює?ся і??????а
??????? ???, ????ую?ся ???и ?????ї ??и, ????? ?я ???є?ів і ????я. За ???
? ??? ???л 2007 р., ? ??? ?? ???а ???іх ?????в, у я?х ?є?ся ??????
?мп’ю?р, ??? ??ш, ?ж у ?а ??, а ???у, ? ?ю? у ??, ??? ? І???? – у 6,5
??в. К?м ??, Л?? ??і?яє?ся ??й ???м ??? ?????я ?і????? ?’я?у: ? 100 ???в
?????я 139 ?і????х ????в.

З ??і 2008 в ????х ???х Л?? ???я? ????ую?ся ? ????м ??? ??а – у ??й ??іб
?????я ??? ?????? ?с лю?й і ????и ??? бю?????.

Г???? ????и ????? Л?? є ??? ЄС-25, ? ??? я?х ?????я 63,2 % ?д ??? ????
Л?? і 62,5% ?д ??? і??? Л??.

Г??? ???? Л?? ? ???? – Р?ія, Л??я, Ні???а, Е??ія, П??а, Ні???? і З’є??е
К??і??о. О??? ????і ???: ????? ???, ??????и і ????е ?????ня, ??і, ??т?ь
і ????? ????и, ?????і ??би, ????я ???? ??????і.

Е??? Л?? ? п?? ?м ?ся?в 2008 ?? в ???я?і з ???і?? ???? 2007 ?? ?і???я ?
9,5 ??. є?о — ? 34 %, і ? ??й ???? ??д ??н ЄС (?і??ь ?? Є??е???о ??????о
бю? Eurostat).

Ц?? ?? в Л?? ??с і??т — ? 25 ????в. Він ?????й і???м ??и і ????? ?? (?
86,3 %), ???в ????о ????? (? 24,4 %), ?????х ??н і ?????ня, а ??ж ї?іх
??? (? 22,6 %). У ??і-лю?? ц.р. ??????? ????? Л?ви ? ???? ?? Р?ія (14,8
%), Л??я (12,8 %), Ні???а (8,5 %), Д?ія (6,5 %); ? і???: Р?ія (25,9 %),
Ні???а (12,6 %), П??а (9,8 %), Л??я (5,7%).

С?б?м ??? ????? ???і? ???є?ся ???ія в ???і ????ї з??????і. Щ?ня ?е?
????яє ?о ???у ??? ??????чя: ?я?яє?ся, ? ???? ?????о бю?е?, ???я ???й
????й ?? Л??, ???ня її ????. Т?ік (2007р.) ???н? ?? Л?? ??в 17% ВВП. В
Л?? ?в ???т – 1,2%.

Д?і?т ??і??ї т???і – 3,1 ??. ??в. З??о з ??? Де????? ?????, у ??і-лю??
ц.р. ??о???о ???в ? 8 ??., а і????? – на 11,1 ??. ??в. Д?і?т ?????ї
??і?і (3,1 ??. ??в) ? 12,1%. ???, ?ж ? ?й ? ??? ???? ??. У ???я?і із
???-лю?м 2007 р. ?? ???т і і??т ?і???я ???і?о ? 33,2 і 26,6%. На ?? ????
???в ???т ????? ???? ?ій і ?ій, ????х з ???? ????ів (у 2,5 ??), ??? (?
62,6 %), ???? (у 7,3 ??).

А??з ????и ВВП Л?? ? 2007 ?к ???є, ? ???? ??зя?, ? ?ся?х ВВП, ????ю?
????ся: ???а ??????ь, ??ва і ????а ??івля, ????т і ?’я?к, ?????ь, ?????о
і ???? ??????.

А???? ??і??х ??ів Л?? SEB Vilniaus bankas і Hansabankas ??????, ? ?? ВВП
Л?? в 2008 р. ??? – 7,5-6,5%, а в 2009 р. – 6,5- 6%. Н??і?? ??????й ??
???і? ??? ?и ??у ?інює?ся в 5-7 ????в.

П??? ???ня ВВП, ??????й Ц??а??м Б??м Л??, ?????й ? ??і с????я ??і???
?????ня і ?’я??м з ?м ??ш ????м ??? ??рі??? ???, а ??ж ???ні?ю ???ів ?
??у ??і.

С???? ВВП Л?? ? ??зях (у %)

20032004200520062007*У??о100100100100100Сільське господарство, полювання
і лісове господарство6,3 5,8 5,6 5,1 8,1 Р???т? і ????о 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 В???на ??????ь 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9 О??? ??????ь 19,3 20,9 22,1 20,5
19,1 Постачання газу, води й електрики4,7 4,4 4,1 3,8 2,5 Б?і???о 7,1
7,3 7,6 8,8 11,2 О??а і ????а ??і?я 17,5 17,6 17,6 17,0 17,3 Г??і і
????и 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 Т???рт, ?????я і ?’я?к 13,4 12,7 12,5 12,7
13,1 Фі???е ??????о 1,9 2,1 2,5 2,5 2,9 Н???і?ь 10,4 10,4 10,1 11,8 11,1
Д???е ????я й ???а 5,5 5,4 5,2 5,2 4,3 О?і? 5,5 5,4 5,0 4,7 2,9 О???
???’я і ????е ?????ня 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0 І?е 3,2 2,9 2,9 2,8 2,1 *) ? 9
?ся?в Д???: Д????? ????? Л??

2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Литви

З ???? ??? ? ???? 1970-х Л???? РСР ??????я в і???і??о-???у ?????. П????и
??зя? ??????і ??и ???????я і ??????а, а ???а і ??а ??????ь ? ???? ??о
???ня. Б?и ???? ?? ??? – ???а, ???і??і?а і ???????. П????і ??? ???є??а,
??д я?х – ???-???? ??д «Ж??і??, К?????й ????і?? з?? «Б??я», П?????
«Е???», Ш?ля??? ??????, ??д «А??с» в Й??е, К?????й ???????й ??і?т, У???а
????? ??и?, А????? м’я???і?т і і?і. У 1959 ?? ??? К???? ГЕС, а в 1983
??? ?? І??і??? АЕС. З??і ?і? ???я в ????? ??????. До 1952 ?? ????а ????а
????і??я, ????ь ????х ???в ?????ся в ???? і ????і ???. З??ню??ся ?????я
і ??і?і??я ????? ??????, ?? ?????і ??? ??и ????і ????ї. Н???ш ???? ???и
?????я м’я?е і ???е ??????. Л???? ?с??і?, ???? ????і?ь, ??? ???і?і ???и,
в ??? я?х ??? ???? ?????ії ?????х ???є??, ????о ???а, ?’я?у. Б? ????й
Л????й ??, ????а ??????я цін, в??? ?????а ?лю? – ?т. В??і?к ???????ії
???а ???є?? ?? ???а, ???а («Ві?ня? Ві??», «Е???» і і?.) ???іє???а ?
?і??й ??к

До 1995 ?? ??????і 48% ???х і 45% ??х ???є??. Аж ? ???? 1992 ? п?????ї
?????я ??? ???ня? і??т?и, ? ?? ??і??і ???и. Бі???ь ??????? ???є?? ???
???є??а с?? ??? і ???? ????? ???є??а. Д?? ??ія ?????ії ???ся в 1996 з
??? ??й на ???у ? ????ій ??? ?я і???? і????в. У 1996-1997 ?м ???? ??
??????о 158 ???єм?в, і ??? і????о ???? ????а ?е 79%. До ??я 1998 ????т
В. А??ус ?ів в ?ю ??й ??н ?о ?????ію, ? ????? ???і?е ????о ? ?????ії. До
1999 ?? ????? ? ??? 1098 ???іх і 14 ??і??х ???є??, ???ю? ?д ??????х
???є?? і ??аю? Ц??? ????? ??о і ????ння і Б????ою ????ф’ю, я? ?? ???і
????и і?????. За ?с ??? ???? ?????????? ???є??а (???? і ????) ?? ????і,
а ??о ????х ???ів ?і???ся з 7 ?с. в 1991 ? 73 ?с. в 1993. До 1995 ????о
?і ??и ???? ????м ???.

Природні ресурси

Литва найбільша за площею та кількістю населення держава з трьох
балтійських країн. Знаходиться на відрогах Східноєвропейської рівнини,
Сьогоднішній ландшафт сформувався в останній Льодовиковий період і
носить рівнинний характер з невисокими моренами. В Литві налічується
понад 3 тис. озер, розташованих в основному в східних частинах країни.
Найбільша ріка – Неман З заходу країна омивається Балтійським морем

Литва розташована на лісисто-болотистій рівнині, висота над рівнем моря
не перевищує 200 м. Нинішній рельєф сформувався близько 10 тис. років
тому під впливом глобального зледеніння. Льодовик, рухаючи з півночі,
згладив нерівності рельєфу і приніс із собою велику кількість моренових
каменів – обкачених гранітними валунами діаметром від декількох
сантиметрів до 2-3 метрів. На заході, біля узбережжя Балтійського моря,
переважає низинна заболочена рівнина. На сході і південно-сході –
пагорби з перепадом висот до 100 – 150 м, складене із суглинків. На
правому березі Німану часто зустрічаються виходи вапняків і сланців, що
утворять берегові стрімчаки висотою 50-75 м.

Литва є доволі бідною на природні ресурси. Країна має досить великі
поклади вапняку, глини, кварцового та ґіпсового піску, доломітів, що
робить можливим виробництво високоякісного цементу для будівельних
потреб. В Литві є також досить потужні джерела мінеральних вод, але
країна має незначні запаси енергоносіїв та промислово важливих копалин.
Поклади нафти були відкриті в Литві в 1950-х рр., але на сьогодні в
експлуатуються лише декілька нафтодобувних станцій на заході країни. За
оцінками на шельфі Балтійського моря та в західних частинах Литви
залягають запаси нафти, величина яких дозволяє їх економічну
експлуатацію, проте їх розробка забезпечуватиме лише близько 20% річної
потреби країни в нафтопродуктах протягом двадцяти років. Литва також має
значний потенціал термальної енергії вздовж балтійського узбережжя,
придатний для забезпечення теплом сотень тисяч домогосподарств за
прикладом Ісландії. На півдні країни залягають також поклади залізної
руди, їхня експлуатація, можливо, спричинить значні проблеми з
навколишнім середовищем і її перспектива залежить від здатності Литви
залучити іноземні інвестиції і технології.

Одним з найважливіших природних ресурсів Литви є янтар (морське
узбережжя), а також нафта і природний газ. Крім того, маються запаси
торфу і будівельних матеріалів, граніт, вапняк (район Акмяне), залізна
руда (південно-східна частина країни), глина, мармур, кам’яна сіль,
родючі орні землі (у центральних районах), мінеральні води.

Люди почали використовувати місцеві корисні копалини (здебільшого
кремінь) в палеоліті (10-12 тис. років тому). У неоліті застосовувалися
також інші типи гірських порід: порфіри, порфірити, діорити і діабази. У
неоліті для виготовлення керамічних виробів стали використовувати глину,
а на морському узбережжі видобувати бурштин. експорт литовського
бурштину можна відстежити в багатьох країнах Древнього світу.

Початок бронзового віку відносять на середину II тис. до РХ Виплавка
заліза почалася у другій половині I-го тис. до РХ з місцевої болотної
руди (гідрогетиту із вмістом Fe 10-40 %) і продовжувалася до XX ст.

В середньовіччі широко використовують місцеві будівельні матеріали, а
також вапно, яке виробляють з видобутої крейди і вапняних валунів.
Початок виробництва скла з місцевих пісків датують XVI ст. Відомі з
древніх часів мінеральні води у XVII-XVIII ст. використовувалися для
отримання солі, а у ХІХ ст. на їх базі виникли курорти Друскінінкай
(1837 р.), Лікенай (1890 р.), Бірштонас (1846 р.).

У ХІХ ст. на місцевих глинах розвивається цегельна промисловість. З
середини ХІХ ст. почато промислове використання торфу. Перший цементний
завод на місцевій сировині (мергелі) побудований в 1914 р. Справжнім
багатством країни виявився бурштин. В затоці Куршю-Марес добували
близько 50-80 т бурштину щорічно. Роботи вели здебільшого німецькі
фірми.

В XX ст. основні гірничі роботи були зосереджені на видобутку торфу та
будівельних матеріалів. Підготовку кадрів гірничо-геологічного профілю
здійснюють у Вільнюському університеті (1579 р.) та вищих навчальних
закладах інших країн.

Природні лікувальні ресурси республіки різноманітні. Ландшафти Литви
характеризуються чергуванням низинних рівнин і горбкуватих височин,
численними ріками й озерами, морським узбережжям. Крім природних лісів у
Литві багато ботанічних заповідників, заказників, антропогенних
природних парків поблизу великих міст і в колишніх маєтках литовських і
польських магнатів. Особлива пейзажна виразність місцевої природи, що
сприятливо діє на психофізичний стан відпочиваючих, досягається також
завдяки наявності льодовикових озер з вигадливими берегами, яких у Литві
нараховується близько 3 тисяч.

У Литві створена безліч природних комплексів з регульованим
відвідуванням їх відпочиваючими: національних парків (Куршской коси,
Аукштайтийский, Даукийский, Тракай, Зарасай), більш 50 природних
ландшафтних і ландшафтно-історичних заповідників, понад 60
спеціалізовані природні заповідники і порядок 200 природних парків.

Це дозволяє сполучити лікувальний відпочинок з елементами екологічного
(знайомство з природними визначними пам’ятками) і спортивного (плавання
на човнах, катамаранах, яхтах, рибний лов, збір грибів і ягід) туризму.

Н??е?я Л??

Ш??о ?????ся ?????ь ????я. Л??, ? ???у 2007 ?? в ??? ??????ся 3 ?н.
384,8 ?с. ???в, ??о ? 18,5 ?с. ??е, ?ж ?к ??д. За ???і ?м ??в ?????ь
????я ?????я ? 3,6 %, ???і?о ?і???ся ??? ??лів у ?? ?д 60 ??в і ???.

С????и ????ую?, ? ??в ? ??і?я ??і??? ???и ???й ??? ??????? ? ?і??ія ???х
лю?й.

У ???? ?? ?????я ??о ?іг?ю?х з Л?? і ???а ????ь. ? ?????я. Бі???ь ????
(5,5 ?с.) є ???я?? Л??, ???у ??е 70 % з ?х — лю? у ?? ? 35 ??в.

53,5% ?с??ня Л?? — ??и. На ???к 2008 ?? в Л?? ????и 1799,4 ?с. ??к — ?
232,4 ?с. ???, ?ж ????в. Жі?и ???? 53,5% ????я ???, ? 100 ????в ?????я
115 ??к.

Міграція усередині Литви стимулює зайнятість На ринку праці відбуваються
зміни. Але навіть тоді, коли кількість робочих місць скорочується, усе
ще є місцевості, де комусь працювати.

В ?н? ?с у К?й?? ?е ?????ся ??? ??? ???? з ???ян У???, Р?ії, Бі???ї,
М???ї, К?аю і Т??ч?и. У??о в Л?? в ??й ?с ?? і ??ює ?? 33 ?с. і????
????ів.

У Л?? ????ют?я ??? ?????х ????и, ????аю?й м???й ??, ?????й ?????? ???р
Пі?іч-Пі??ь, ????я, ? з’є?? С????ію з Ц????ою Є??ою, а ??ж ?????? к???
С?д-З?ід, ? ?’є?? ??и ?і?? ??? з Є??ою. Т?у ????? ??а ???? ?????м ???м
????????ь. Т?? ??м ??? ?????я в ??т?і?о ????у ??і і ?є ????о ????у
і??????у, ? ????? і????і ?’я?и ?ж Є?????м Сою?м і ???? Сою? Н????х Д??в.

Перевагами для Литовської Республіки є:

· Членство в Європейському Союзі і НАТО з 2004 р.

· Країна, найбільш приваблива для інвестицій (Centre for Economics and
Research Ltd., the UK, 2005)

· Найбільш прості умови здійснення підприємництва в порівнянні з новими
членами ЄС (Всесвітній банк, Doing business 2007).

3. Сучасна галузева структура та рівень розвитку господарського
комплексу Литви

Л?? ??є ????ю ???????о ?з??у ???і? ? ?зі ????????? ???й, я? ???яю? ????у
????ю і ??ю? ???и, як ? ?у?і??? ??у, ?к і ? ??? ??н – ?а??ь Є??ою?. С??
???і??о ?????? ?????а ???є?ся ???ою ???ою ??ю. На ????? ?????о ?????я
22,1% ВВП ???, у ?й ?с як ? ??? ?????ня ???х і ???іх ?х???й ??????і ???є
4,4%, ? ???о ??е ????ів ? ЄС.

Рі?, ? ????? ???є ???ня, с???і??я в ??зях ????? і ?????й (13,7%), я?
?’я??, ?????, з ????м, ? ві????ся ??? і?? і ?іє???? ? ?у?і?ій ??к ????
???????й. Д???? ??? ??и ??у ???а ?????? ???, ????і ???м Л?? в ЄС, у
?і??у ?? ????и ????ю ? ???ня і ??? 6,4%.

Н???ю? ? ???й ??? ???, пі???ня ??????х ?н, ??? (? 40 %) ????у ???? ЄС,
?я?і?ь ??? ??р??, ???ій і ?????й з ??????о бю??у, а ??ж ?і???я ?д ?я?х
???ів і ??і?є ?і???я ????? ??? ????? ??????, ???? ???ї ???? в ??му ???і
???ся ? 18%, я?й ?і??о ?????ся з ???я?и?? ????и ???и, у ?? ??і ???ю в
?я?х ???х ???.

О???м ???? ????я і????й ???є?ся ?????, ? ??? ?????я б??? 17% ?д ?????
?ся? і????й в ???і? ???. А???й ?? ???ч?? у ?????і ????в, ???? ????ї, а
??ж ???в ??? ??????і. Бі?ш 1/3 ??? ?ся? ?я?х і???? і??т?ій ?????я ? ???
?????? ??б???, ? ? ??рює ?о?і?? ????в ?я ???? і???і?? ????ій і ?????а
???в з ????ою і??????ою ??і?ю.

4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей
господарства Литви

Литва – високо розвинута країна, має вигідні положенні та великі
перспективи в подальшому розвитку як у промисловості, так і в сільському
господарстві, соціальному та економічному.

4.1 Промисловості

Основу індустріального розвитку республіки складають промислові
об’єднання в області енергетики, машинобудування і металообробки, а
також хімії. У Литві виробляється весь спектр будівельних матеріалів
(цемент, шифер, гравій, цегла і т.д.). Оскільки значна територія
республіки зайнята лісовими масивами, добре розвинута лісова і
деревообробна промисловості.

Близько 2/3 промислової продукції виробляється в п’ятьох найбільших
містах: Вільнюс, Клайпеда, Шяуляй, Каунас і Панявежіс.

Г??? ??? ??????і – ???????я. На ????ї Л?? ?????я 130 ???є?? ?єї ???.
М??????ня є ??і?із???; ?т ???яю?ся ????, ?????ня, ???и, ЕОМ, ???
????????, ?????ї, ???????? ??????і, ???????, ???і ??а, ?????, ??????,
?????, ??????і і ??і???, ?????????? ?ш?и, ???????, ????ня ?я ????
??????і й ін.. Е?????і?а ??????ь с???і?є?ся ? ?????і ???????в ??ї і
????ї ?????. В??? ????б?і?? ???є??? є ??д «Ж???і?; ???і ??? ????????я –
Ві?нюс і К??с. Ві?ню??й ??д ??дел є ??м з ??і??х ???є?? ??о ??ілю в
Є??і. Т?? ??и?? ???????я і ??????ня.

Нині гірнича промисловість Литви обмежена видобутком торфу (на 55
родовищах) і будівельних матеріалів, включаючи глини, піски і гравій, а
також невелику кількість нафти. 290 підприємств відкритим способом
розробляють близько 250 піщано-гравійних родовищ. Пісок для виробництва
цегли добувають на 7 родовищах. Скляні піски добувають на родовищі
Анікщяй. Видобувають вапняк, доломіт, цегельні, цементні та керамзитові
глини. В ній зайнято 1600 чол.

Крім того, видобуток вод питної якості ведеться з глибини 50-200 м
буровими свердловинами (понад 11 тис.). Водовідбір мінеральних вод
використовують для бальнеологічних цілей (1600 м3/добу).

Е??е?? і ???а ??????і. Е????? ???и Л?? ????; ???х ?к н??, ?? на ??? ГЕС
?и??є ?? ?? ???а ????ня ??????ії. В??а ???а ???е?ї ????н??ї ?????я ?
ТЕС. М?? ?е ??? ( в ????у ??т і ????й ?з ) в???ся із-? ???у ,?? ? ??х
???щ ??и і ?? в Л?? ??є. Т??, як ???, ???????ся ??, ? ???є?ся в ?????.

Деревообробна та меблева промисловість Литви, яка активно розвивається,
незабаром одержить ще одного серйозного гравця. До кінця 2008 року в
країні повинен з’явитися завод, здатний за рік випускати приблизно
300тис. кубометрів меблевих плит. Орієнтовний обсяг інвестицій — 300млн.
літів.

Варто відзначити, що литовський сектор деревообробки й виготовлення
меблів, що перетворився не без допомоги партнерства з IKEA у потужну
сучасну галузь, продовжує нарощувати виробництво. Зокрема, у грудні
цього року почнеться випуск ДСП нового заводу Giriu bizonas, що входить
у концерн Vakaru medienos grupe.

О??? ??я?и ???? ???? ??????і – ?????о ?????х ??? ?я ????? г?????а, ????о
???а ?я ??? ??????і, ???? ?я ???????я. Ц???и ?????а ?????х ??? є ??а
К???яй і Й??а. Т? ??я? ?????т, ???, ???у ???у, ??о?у ???у й ін.

На ??? ???? ????в?? р???є?ся ??????а ????я, ? ?е??і?є?ся ? ?????і ???
???в ?я ін’є?ій.

4.2 А??????? ????

У ????? ?????? ??я? ???о 20% ??????о ????я ?????. Сі?????о???і ?і?я
?й?ю? ???о 50% ????ї ?????, ?? ??і ??аю? ???о 40%. Ві????ся ????ія ???,
???ня ??т.

Г??? ??? ????? ?????? – м’я?-???е ?????? і ???е с????о. Р??дя? ?????і
??? ???ї ???ї ?д?и, а ??ж ???, ??ь, ?з, ??й. О??? ??я?и у ?????? – ???е
?????. П???о ??і???о, ??і?і??? і ?????в?е – ????? 5 ???х ?????к. В???
?????? ???я???а ????а ??????.

Під зернові культури зайнято більш половини посівних площ (близько 1.2
млн. га). Найбільші площі відведені під ячмінь. Також вирощують озиму
пшеницю, овес, бобові. Частина землі відведена під вирощування льону і
цукрового буряка. Картопля вирощується практично у всіх районах Литви.
Великі простори займають посіви кормових культур, багаторічних і
однолітніх трав. Під суспільні сади відведене близько 50 тис. га.
Основні культури: районовані сорти яблунь, вишень і зливши. Сіножаті й
пасовища займають значну частку земельних угідь, розвинуто кормо
виробництво. На орні землі припадає менше третини придатних для
сільськогосподарського використання земель. Вирощують зернові, бобові,
картоплю, з технічних культур поширені льон, цукрові буряки, овочі,
ячмінь, жито. На основі переробки сільськогосподарської сировини та риби
розвивається харчова промисловість, особливо м’ясна, молочна,
рибоконсервна.

Оскільки значну частину Литви займають озера і штучні водойми, то
розвиток рибництва отримало широке поширення. Як основні види розводять
дзеркального коропа, карася, ляща. У ріках і озерах у достатку водяться
прісноводні раки, що у великій кількості вивозяться у Росію. У
приморських населених пунктах активно діють рибальські кооперативи і
приватні підприємства, орієнтовані на вилов оселедця і кільки.

4.3 Т????

Ч?? ???? ??іри ?????, в ???і ?? ???в ???? ??????й ????т. Він ???яє
?і?ню?? ???? ? ????м «?д д??й ? ???». В??у ?? ?аю? ??а?і ???бі? ?????
??у (????і????ь ? 5 ??). П????? ?????я в Л?? ???я?ся ? 498 ??і??х ???т?.

З?і???й ????т із ????? ?? ?і?нює ??? ????і ?????я з Р?ії в К?і?????у
???ь. А??? ???????ся ??з??а ??а, ? з’є?? Пі?і??-З?ід Р?ії і ??? Ба?ії з
П??ею. З???а ???а ????ь ? ????є 2000 ?.

Окрему велику роль у житті Литви грає морський транспорт. Литовські
порти обслуговують потреби не тільки республіки, але і сусідніх регіонів
у Росії і Білорусії. Найбільший порт – Клайпеда, усього в Литві мається
близько 40 морських портів. Транзит через литовські порти приносить
великий доход у бюджет держави. Потреби Литви задовольняються потужною
сферою зовнішньоекономічної діяльності, яка обслуговується всіма видами
транспорту. Країна, що спеціалізується на обробній промисловості,
відповідно експортує її продукцію, а імпортує – паливо і сировину.
Імпорт майже дорівнює експорту. Традиційні партнери – СРСР, а нині
незалежні держави (Росія, Україна, Білорусія та ін.), Польща, Німеччина,
Скандинавські країни. Країна експортує продукцію машинобудування (машини
і обладнання), агропромислового комплексу тканини, одяг, рибні
консерви), бурштин. Імпортує енергоносіїв, деревину, прокат чорних і
кольорових металів, машини, хімікати та ін.

4.4 Сфера послуг

Медицина і лікування в досить якісне, здійснюються на страховій основі.
У випадку відсутності – страховки оплата медичних послуг виробляється
наявними, що досить дорого. Перша медична допомога виявляється
безкоштовно. Лікування для населення Литви безкоштовне, а для туристів
платне, здійснюване на страховій основі. В обох випадках досить якісне.
Одна доба перебування в лікарнях Литви коштують 80 – 120 Освіта. У
початкову школу діти йдуть у віці семи років і вчаться в ній три роки.
Потім проводять п’ять чи вісім років навчання в середній школі (у
залежності від типу школи). Випускники середніх шкіл можуть надійти в
спеціалізовані професійно-технічні чи училища продовжити навчання у
вищих навчальних закладах. Мова навчання – литовська, хоча в районах зі
значною концентрацією національних меншостей використовуються польську і
російську мови. Утворення всіх рівнів безкоштовне (включаючи вище).
Вільнюський університет, заснований у 1579, – найстарший вищий
навчальний заклад країни. У 1992 у ньому навчалося біля 15 тис.
студентів. Інші ведучі вузи – Литовська сільськогосподарська академія
(6,3 тис. студентів, заснована в 1924); Вільнюський державний
педагогічний університет (7 тис. студентів, заснований у 1944);
Каунаський політехнічний інститут (10 тис. студентів, заснований у
1951). У 1989 у Каунасі був заснований університет Витаутаса Магнуса –
експериментальний вуз з 1 тис. студентів. Його персонал включає
викладачів з литовських емігрантських громад Європи і Північної Америки.

Л??с?? ??к. Мі?? ???і?? ????, ?? ????я ????ів і ??????і ???? ???и ?????и
???е ????ня ????х ??? і ???и ???ів ? ???і ??. П??, ?с?? ??? і?ля?ї, ?
?????ся ??і?ь ??к, ???дя? ? ????ня ??і?? ?? ??у, у ?й ?с, як ??к ???ів
Л?? ???є у ?? ??о ???? ????.

Сьогодні Литва нараховує 25 торгових центрів, розташованих на площі
більшої за 57 000 кв. м (0,17 кв. м на душу населення). До кінця 2008
року це число збільшується через зведення Panorama mall у Вільнюсі (50
000 кв. м.) і торгового центра BIG II (22 000 кв.м.) у Клайпеді. Крім
того, на території держави в найближчому майбутньому очікується
здійснення десяти нових проектів (включаючи розширення вже існуючих
торгових центрів), що додасть ще 302 000 кв. м. торгової площі.

На відміну від Латвії й Естонії, девелопери литовського ринку
нерухомості виявляють активність не тільки в столиці, але й у містах
другорядного значення – Каунасі, Шауляе і Паневежисе. Цікаво, що ринок
деяких торгових площ у цих містах досягає насичення швидше, ніж ринок
торгових площ Вільнюса.

Га?? ????ня ??ую? ???о 120 ???х ???є??. У ????? і?ую? 8 ???х м’я??????
??і??в, я? ???ляю? ????ю ? ??? ? ????ій ??к, ?е й у ????? СНД.

М??? ??????ь ?????? 5 ???? ????и ??і???. Ш??о ??? ????і ??, ? ???ім ??м
?е ??і? з’я?яю?ся в ????х М??и і С-П????а.

О??? ??????і ???є??а ???я?ся в К???і. В?и ??я? ??і ????, ???у і ??? ??,
????і ???.

В ???ь?й ?х? ??? ??в з ??ів, ??ів і ?л??х ????в. Як і в ??ій із ?аїн, ?
?є ??д ? Б???, у Л?? ??ля?і ??? з ??. Із ?????х ??їв ???ую?ся ???м ????,
?к?и, ???и, ??? і ???? – їх ??я? ??? з ?????х ?????в. Д?е ??ля?і ???? з
??.. Т??? ?? ??? ? ??? ??? — ? «Швя???», «Р???», «Утя?» і «Т???. В ???у
?????у ????і є ?? ???і ??? і ??ї.

При цілком приватному готельному секторі і туристичній інфраструктурі
Литва перетворює туризм в ефективний спосіб заробляння і створення
яскравого PR своїй країні.

Литва — прекрасне місце для спокійного сімейного відпочинку. Більшості
тутешніх пляжів було привласнено «блакитний прапор». Місцеві
бальнеологічні центри відомі в усьому світі, а мальовничі ландшафти:
густі соснові ліси, численні озера в сполученні з порівняно низьким
цінами – сприяють усе більшої популяризації цього напрямку серед
вітчизняних туристів.

Бурхливий ріст туризму, стрімкий розвиток інфраструктури залучає
серйозних інвесторів. Наприклад, компанію Bouygues Batiment
International, що належить французькому концерну по будівництву і
нерухомості Bouygues. Компанія спеціалізується на будівництві будинків,
дорогих готелів, торгових центрів, лікарень і т.д.

Останнім часом швидко розширюється інфраструктура послуг. У Литві
відкрилося багато нових готелів, особливо у Вільнюсі. В даний час у
країні працюють по одному чи більше готелей іноземних готельних мереж –
“Radisson SAS”, “Scandic Hotels”, “Le Meridien”, “Novotel”, “Best
Western”, “Relais&Chateaux”, “Holiday Inn”, “Summit hotels & Resorts”.
Розширюються і литовські готельні мережі – “Centrum”, “Baltpark”,
“Europa”.

Низько-бюджетні авіакомпанії Wizz Ai і Ryanair починають літати у
Варшаву, Париж, Ліверпул, Дортмунд, Малме-Копенгаген, Лондон і
Стокгольм. Компанія Wizz Air стала лідером на цьому сегменті ринку в
Польщі й Угорщині. Її нові літаки Airbus A 320 уже з’єднують 17
аеропортів.

5. Участь Литви у внутрішньодержавному територіальному поділі праці та
економічних зв’язках

Х?а з ???м Л?ви в Є??оюз ??? ??? ? є?????? ??у ??і є ??? із ?й ????х, ?е
????і ??? ?м ?????я ? ??а. У? ? є ??? лю?й ??????о ??, ? у ?? ??их ??? ?
??ую?ся ??? ??? в і?? ??ях Л??, ? ? ??? ??? з ?????о ??я. А? ж ???
????с? ???ї ?? ?и ????і її в ??? ??а б ?’я??и і ???? ?б????в у ??????
??і??и ??і???и.

М????ь ???????ня ???и лю?й ???є ?????і ??і?в ??і??? ?????, ?? ??? ?? і?
? ??? з ??? і ? ???, а ??ж ??? ???я ?н ? ??о і ????у ??у. У ?я?х ??ях
??? ?е ???ю ????ю ?? ???я ?с???х ???, ?? ? ? ???? ???ів ???и ???’я,
?????ї, ???в ??? й і?? ???ів, а ? ?????ся ? ???? ?х ????й.

Усе ще мається багато людей працездатного віку, у яких дорога на роботу
віднімає багато часу, крім того, вони змушені витрачати на це значну
частину зарплати, Якби частина витрат компенсувалася, люди сміливіше
влаштовувалися на роботу удалині від будинку.

Уряд схвалив програму стимулювання міграції робочої сили усередині
країни і план її здійснення на 2008-2010 р. Основна мета цієї програми –
стимулювати територіальну мобільність жителів країни з метою підвищення
зайнятості населення, поліпшувати сполучуваність попиту та пропозиції і
забезпечення роботодавців належними працівниками. В одних районах не
вистачає працівників визначених спеціальностей, а в інші відчувається
їхній надлишок. Ці вільні робочі місця можна було б заповнити за рахунок
більшої територіальної мобільності жителів. Разом з тим збільшилася б і
зайнятість людей.

П???єт?я ?????и ???і ??, ? ??ві?ю? ??????у ?????ь ???і?? у ???х ???, а
??ж ????? ?я ??і??ів ????? ???ій ?????і ??? ? ??? ? ??? в ??? ??і. Це
?????я б ?х ???ів, ?? в?? ?????? ???а в ??х п?????, а ??ж ??? ??? ? ?
????ю ??? ??а ?м, у ?? ????? ??? і ?о ??в ? ????? ??е ????ня й ?????ся
?м, ? ??? ?????й ??? ???? ???.

За ??? Л????ї ??і ??і, у ???х ?с?х 5-? ???в (К?????, К??????, Шя?я???у,
Утя???у і Віл?ю???) ??о ???х ???х ??ь ?????? ?????ь лю?й, ? ??ю? ?? ???.
О?? ? ?я?х ??????? ??? у ?х ? ???х – ???? ???ія. Н???ад, у Р??няй
(К????й ??т) ????ія ???ї ?? ?????? ??т ? ?ї в 1,9 ??, у С???е і Ш??е
(К?????й ??т) – ???і?о в 2 і 2,4 ??, у Кя?? (Шя?я??? ??т) – у 3 ??, а в
Ш?????й (Ві?ню??й ??т) – у 2,1 ??. З??и ???? ?????ся ??і??? в 2008-2010
??х.

П???к ? 1000 ???в ??? ????і ?іб, ? ?ю? ?? ?і?????? ????я, є ??м з ???? у
???і. В??? ??і є ??? з ????х. С??ня ????а ??а в Л?? ???є 420 є?о.

У 2006 р. ??и, ??? в ?? ?????? у Л??, ???? 22% ?іх ???х, а ???а ???х у
С?м ?????? ????? ??і. У ????ця?? ???? ????в ??е ???а ??д мі???в,
??-????в, ??????ів ?????в з??? ??и. У ?? ж 2006 р. ??нь ??я??і ??к у Л??
???в 62,2%, ????в — 67,9, а в ???? ЄС — ???ід? 58,3 і 72,5%. На ???к
2007-2008 ?????о ?? в ?і????? і ???ях ???а ???? 60% ????в..

Не існує суворого територіального ринку праці, де місцеві жителі
працюють тільки на підприємствах, що знаходяться на даній території, а
територіальні біржі праці обслуговують тільки жителів і підприємства
конкретної території. Безробітні шукають роботу і працевлаштовуються
незалежно від границь округів і самокерувань. У ході досліджень
виявилися територіально-структурні розходження між попитом та
пропозицією роботи. У визначених місцевостях, де кількість вільних
робочих місць перевищує кількість шукаючих роботу, існує надлишок
робочих місць для представників деяких професій. Територіальні
розходження рівня безробіття і попиту та пропозиції на роботу показують,
що керівництво не може заповнювати вільні робочі місця, незважаючи на
наявність людських ресурсів.

У 2007 р. у п’ятьох окружних (Каунаському, Клайпедському, Шяуляйському,
Утянському і Вільнюському) центрах кількість зареєстрованих вільних
робочих місць перевищувало кількість шукаючих роботу людей, здатних їх
зайняти. Але в деяких самокеруваннях спостерігається протилежне
положення. Наприклад, у Расейнском районному самоврядуванні (Каунаський
округ) пропозиція перевищує попит на роботу в 1,9 рази, у Скуодасском і
Шилутском районних самокеруваннях (Клайпедский округ) – відповідно в 2 і
2,4 рази, у Шальчининкском районному самоврядуванні (Вільнюський округ)
– у 2,1 рази.

Таке ж положення виявляється при аналізі відповідності пропозиції та
попиту на роботу у визначених сферах економічної діяльності. У 2007р.
надлишок кваліфікованих фахівців сільського господарства зареєстрований
у всіх самокеруваннях країни, за винятком Клайпедского міського
самоврядування, промисловості – за винятком самокерувань Каунаса,
Алитуса, Шяуляй, Клайпеди і Йонавского району.

Основне пересування робочої сили відбувається в найбільше економічно
розвитих Вільнюському і Клайпедському округах, оскільки ці регіони –
основні центри скупчення робочих місць у країні, де росте попит на
робочу силу. Однак у більш вилучених від окружних центрів і великих міст
місцевостях, відкіля робоча сила відправляється за рубіж, створюється
недостача фахівців окремих професій, що зменшує можливості розвитку
даних територій, – говорить А. Пимпе. – У таких місцевостях особливо не
вистачає фахівців, що роблять різні соціальні послуги. Крім того, там
виникають особливі проблеми перед тими безробітними, про які в
роботодавців мається негативна думка. Це – колишні ув’язнені,
довгострокові безробітні і т.п.”.

Пересування з одного міста в іншій і зручні транспортні маршрути
полегшили б розподіл робочої сили. Графіки руху суспільного транспорту
часто доставляють незручності людям, що виховують дітей і змушеним
їздити на роботу в інше місто.

Викликає занепокоєння і стан транспорту. На шляхово-транспортних
підприємствах, що надає послуги по перевезенню пасажирів, у даний час
мається близько 3000 автобусів і тролейбусів, 75% яким служать уже більш
10 років.

Можна було б позбавитися частини турбот, пристосувавши для нестатків
людей залізничний транспорт. З’єднання залізницею найважливіших міст
країни і їхніх пригородів полегшило б поїздку людей на роботу. Однак
постаріла інфраструктура залізничного транспорту і збитки від
неприбуткового перевезення пасажирів не дають таких умов для подальшого
розвитку цього виду транспорту.

В даний час намічається фінансово стимулювати безробітних шукати роботу
удалині від будинку, створюючи для цієї мети механізм компенсування
транспортних витрат. Передбачається також технічне відновлення
суспільного транспорту і пристосування графіків його руху до потреб
людей.

Більше всього жителів працездатного віку “стоять” на біржах праці
Друскининкайського (9,4 проц.), Юрбаркського (9,1), Акмянського (9) і
Игналинського (8,8) районів.

Тим часом потік робочої сили з-за кордону збільшується. Біржа праці
Литви, задовольняючи потреби роботодавців у кваліфікованій робочій силі,
за перший квартал 2008 р. видала 2133 дозволу іноземцям на роботу в
Литві, з них 774 склали прибуваючі у відрядження іноземці. У порівнянні
з тим же періодом минулого року, кількість виданих дозволів збільшилося
майже вдвічі.

У першому кварталі 2008 р. найбільше іноземців працювали в будівельному
секторі – 1321 (57% працевлаштованих іноземців), у секторі послуг – 933
(39%), промисловості – 103 (4%). У секторі послуг більше всього
іноземців працювали в сфері транспорту, складування і зв’язки – 82%, у
сфері готелів і ресторанів – 3%, нерухомості, оренди – 3%. Двоє
іноземців працюють у сфері освіти, один – у сфері відходу за здоров’ям і
соціальною роботою.

Найбільше дозволів на роботу видано водіям-експедиторам і водіям
вантажівок з Бєларусі, України і Молдови (844), мулярам з Туреччини,
Бєларусі і Китаю (355), монтажникам металоконструкцій з Туреччини,
України і Бєларусі (200), обробникам з Бєларусі, України, Китаю,
Узбекистану (149), зварникам з Бєларусі, України і Росії (140).

Із загальної кількості робочих місць, що фахівці біржі праці в першому
кварталі 2008 р. могли запропонувати шукаючим роботу людям, близько 60%.
були в секторі послуг, 24% – на промислових підприємствах, 12% – на
будівництві, близько 4%. – у сільському господарстві. У порівнянні з ті
ж періодом минулого року, частина вільних робочих місць у секторі послуг
зросла на 4%.

У першому кварталі цього року працівники біржі праці допомогли
влаштуватися на роботу 28,4 тис. безробітних (за той же період 2007 р. –
28,7 тис.). За цей період 5,6 тис. безробітних почали своя справа після
одержання пільгових бізнесів-свідчень – це на 3 проц. більше, ніж за
відповідний період 2007 р. Кваліфіковані робітники і ремісники – 9,7
тис. робочих місць, з них найбільше: 1,2 тис. мулярів, 1,0 тис. малярів
і працівників родинних професій та ін.

Литва не має ємного внутрішнього ринку, не багата природними ресурсами і
не є джерелом високих технологій. Багато хто з політиків-глобалістів
вважають, що з такими стартовими умовами будь-яка країна приречена.

Робити ставку на великі держпідприємства як локомотиви росту литовці не
стали. Не було в них гігантів радянського масштабу, а якщо і були, то
шанси з виживання без вільного доступу до ринку Росії були нульовими.
Тому влади вирішили лібералізувати економіку, створити сучасні державні
права і дозволити людям самим обирати сфери інвестування.

Литовці успішно інтегруються у виробничо-збутові ланцюжки ТНК, чітко
усвідомивши, що до 80% світової торгівлі відбувається в рамках
асоційованих один з одним компаній.

Литовці включилися в активну конкурентну боротьбу з латишами і росіянами
за перевалку вантажів через свої порти. У середині 90-х порт Клайпеди
працював тільки з мазутом. Після реконструкції асортимент розширився
більш ніж до 10 позицій. Зараз на території резервуарного парку
створюються два найбільших у Литві універсальних (для мазуту, нафти і
дизпалива) сховища по 32250 куб. м кожне. Інвестиції складають $13 млн.
За чотири останніх роки Klaipedos nafta погасило кредитів більш ніж на
$80 млн., спрямованих на модернізацію.

Найбільша вантажна компанія порту KLASCO торік збільшила оборот на 19%.
Ріст йде в першу чергу за рахунок контейнерних перевезень. У два рази
збільшився експорт (до 1,3 млн. т) добрив.

Приклад успішного регіонального розвитку і вдалих російських інвестицій
у Литву (підприємство належить концерну «Еврохім») – кедайняйский
хімкомбінат Lifosa. На початку століття Lifosa перебувало на грані
банкрутства, але з приходом «Еврохіма» у 2001р. на підприємство пішло
російську сировину, що на тлі росту попиту на добрива дозволило
підприємству пройти швидкий курс реанімації. У 2005р. обіг виріс на
22,4%, прибуток – у 6,4 рази і склала близько 14,5 млн. євро.

Ренесанс переживає і відомий виробник холодильників Snaige, що випускає
шість класів виробів з номенклатурою майже 65 найменувань. Близько 93%
виробів експортуються в 35 країн світу, головним чином у Західну,
Центральну і Східну Європу. Стратегічна орієнтація Snaige – споживачі із
середнім статком. Литовці не роблять холодильники за $5-7 тис., як
General Electric, LG чи Mielle. На європейському ринку їхні конкуренти –
Bosch&Siemens, Electrolux, Zanussi, Candy і Indesit. Рівень шлюбу на
Snaige – менш 1%, вироби сертифіковані ISO 9001 і ISO 14000. У 2006р.
Snaige з’явилося у всіх великих торгових мережах Росії. Побудувавши за
рік у Калінінграді великий цех, литовці ввійшли на вигідний східний
ринок.

6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил

П??і?я Б?? Л?? ????? ???????і ???? ? ?????у ???? ????? ?о???.

П????? ???? ?????? ??? ? 2008-2009 ?? ??інюю?ся ?? ??я??о, ??т?? ?і? ???
??ш і????, а ??о??ня ?????? ?тя???я ??е, ?ж ?і???ся. П???и ??у ВВП ??
???і ??з ??в ???ів ???, ? ?????ся – ??і???я ??ів ???? ?????? ?е ??ш ??о
і ?? ??ш ??о?м, ?ж ??і??ся. Це в ????у ?’я?? з ??я?, ? ??о ???ую?ся ?
???і?? ???? ????я і ???є?? в ??? ????? ????ої ??и. П??ляд ????в ??ж ????
?е ?? ??я??е ??і?є ?????. Х?а ??ш я?? ???? ??і??? в ??і???у ???і Л?? ??
? ??о, ??к ???ня ??? в ??? ??и ? ?????у ??у й ????ня ????? ??лів у ?і???
???? ???ую? ??і?ь ?????ня.

Рі? ????х і????й ?? ????? ??ш, ?ж ??і??ся. О?нюю? ???ю ???? ???і?у ???ію
і ???? ?????я ??ї ? ??????ь ???є??, у ??????й ??? ???є?ся ????я ін???ій.
І????ї, ?’я?? з ???? і ????? ?????? ??? ? ??? ?е ???і?і ??о ??. І????ї в
???ку ?????? ???в ??? ?????ся в ?’я?у з ?????, ?????и з ?я??стю ? ?????,
а ??ж ??з ????ня ?? ?????ня. Зі ?іною ????и ???ів ?????? ???і ??? і????ї
в ?????ня, ??к ?х ?з???х ????й, ??? ? ?е, ??а ??и ? ???, ?ж у ??ій ????
2009 ??. На ????х і????ях ????? ?? ????о ?????я і ???я і????й у ???і
??и, ???? в ??? ???? ???н? і????й ? 2009-2011 р. ???а і????й д????? 2009
?? ?? ????? ? 2010 ?к.

Т???ії ?????? ???, ? ?????я, ??ую? ???? ??у ????. З????ю ?ся?в ???? ??о
?? ??і?? ??яв ???ю?й ???т ?????ї ????ї, ??в я?? в 2009 ?? ??е ? ??
?????я ??з ??? ??? ??. П????? ????, ? ??аю? ??????ів, ? ????? ?с ??
??я??і ??з ??? ???ся ??і??? ???. У 2007 ?? ????і ????ї ?? в ????, у я?х
?????ся ???? ????я ???і?? ??ів (у ????? ?????? і ???ій ??????і), ??к
ї??ї ?????и ? ???? ??і?і. Рі? ???? ????????ї і ????в ????ня, ????, ??
????? ??? в і?? ???х ?і?, ? ??? ???и? ????ії ?єї ????ї, а ??ж ??? ??? ??
? ???і ???????? ? ?іт?? ???.

В ???і ?? ? ??у ??? в ???? ???і ?????я ????ня і??т??? ???в. П? ????
?????? ?п?у і??т ??ж ????ся. З ??і???ям ???? ?????? ????ся ????і?ь ? ??у
??і. Х?а в ??ій ??в?і 2008 ?? ??? ???і?я ????ся ??а?о, ?е ??о, ? ????
????ь ???х ???х ??ь ???є?ся. Рі? ????? ??и ???ся, ???? в ???? ?????а і
?????о ??????а, у я?х ?? ???т в ???і ?? ?в ??и?м. Д?аю?, ? в ??????й ???
???і ???и ?????іля?ся в ????? ?д ??ш?ня ??у ????? ??и, а ??? ???і?я ??
??????я ??? ????а?. Н??ря???? ?? ????? ??и в о??? ????, ??е в ?и ?? ??
???????, ? ?????в, ??і, у 2009 р?і ??о ??і???ся ? ???? ????? ????ів і ??
??е, ?ж ?? ??????? ??і.

Д?аю?, ? в ???х ???? ??е н?і??? ????а ??а. Т?і ????? ???яю? ??? ?????
?????о в к??і Б??м Л?? ????ня ???є??, ? ????, ? ?ля ??? ????? ??и
?????ся з ?????? ?я???і ???є??. Е???ія ???ї ?? ???а ???а?ся і ? ?і????
??у ? ????у п??. Е????і ???? в ???х, ? в ???і ?? ??и ????и ??у ?і??ії
???ї ?? Л??, ???ю? ??т у ???й ?? і ??рюють ??и ?я ??у ????ії ???ї ?? ?
??у ??і в Л??.

О??? ???о ???, ???й ????и ?? ??я??? ???? ??????, ?м ? ?? ?????о в ?????
???? Б?? Л??, ?’я??й з ????? ????. Ч?? ????у ????у ??у ??е ??і?ь ????х
???ів, ???є?ся ????і?ь ???ів. П? ????у ??е?н? ???и ? ????? ????? ???
????? ?????ня ????? ???а ??? ?? ???? в ???й ??, ?м ????ся ???а ??о ???а
в ????. З і??о ??, ??? ??ів Л?? з і???? ????м у ?’я?у з ??і?ь?? б??????,
? ?? ??е, в і?? ???? – ????, а ????а с??? ??? ? ?????ся з ????ею ??і???
і ????? ???? ????м ????м.

З???о-??а і?ля?я із ???? ?? с?? ?????я. З???? ?? ?н ???о ???и ??і ???ім
??м ?? ? п??е і ??ш ???? ????ня цін ? ???? ????ня. Рі?? ??? ??? і?ля?ї з
??я ??і?я ??е ? ?м ? ??і, а ???? і?ля?ю ???? ?? ?????ю?х ?н, ???? ????ня
?н ? ??о? ???ю. П???и і?ля?ї ? 2008-2009 ??, ? ??, ???і?ю? ??м ??? ?і??,
?? ????є?ся, ? ??і?ій і ????ій ?? ? ?? ?? ??и ????о. Пі?я ??к? і?ля?ї
2008 ?? ????є?ся, ? ?? ????х ?н ??? ??і???ся. О?? з ???? ???в ??? і?ля?ї
в ???аю?? ?? ?? ????? ?? ?????? ??? і ???? ???. В?? ?н ? ???? ??ж ?????о
???є ? ?і?ю ????й у ?і??й ???і?.

Падаючі в останні місяці на світових ринках ціни на основні
сільськогосподарські продукти повинні сприяти більш повільному росту цін
у Литві, а різкі зміни на світовому нафтовому ринку змінюють надії ринку
щодо перспектив цін на нафту в прогнозований період. Імовірність різких
коливань цін на сировині залишається високої, тому невизначеність у
зв’язку з перспективами інфляції, зв’язана зі зміною світових цін,
залишається. У 2009 році інфляція може бути вище, ніж планувалося, через
майбутнє підвищення цін на газ, а в зв’язку з цим і на теплову енергію”.

Небезпека для країни у тому, що емігрує в основному молодь працездатного
віку. Для боротьби з безробіттям і еміграцією влади активізували реформу
ринку праці. З 2002р. по 2005р. частка молоді у віці до 25 років у
структурі робочої сили скоротилася на 3,3%, а частка громадян старше 55
років збільшилася на 11,6%. Боротьбі з безробіттям заважає низька
мобільність робочої сили. Уряд одержав більш 10 млн. євро з Брюсселя на
перепідготовку безробітних і розвиток системи інформації про ринок
праці. Безробітним, що навчаються, планується виплачувати стипендію, а
для залучення на роботу випускників професійних, середніх спеціальних і
вищих навчальних закладів влади планують виплачувати компенсації для
роботодавців. У випадку працевлаштування удалечині від будинку
працюючому будуть компенсуватися витрати на поїздку і проживання в
розмірі 0,5 мінімальної місячної зарплати за один місяць. Колишні
безробітні, що заснували мікропідприємство, одержать субсидію, якщо
протягом 36 місяців після реєстрації підприємства вони працевлаштують
двох безробітних.

Висновки

З ?єї ???? ??? ??а ???и ????.

Литва – найбільша за площею та кількістю населення держава з трьох
балтійських країн. Розташована на лісисто-болотистій рівнині східного
узбережжя Балтійського моря.

Країна є доволі бідною на природні ресурси. Але має досить великі
поклади вапняку, глини, кварцового та гіпсового піску, доломітів. Одним
з найважливіших природних ресурсів Литви є янтар (морське узбережжя). З
іншого боку – різноманітні лікувальні природні ресурси республіки. Тут є
безліч природних комплексів з регульованим відвідуванням їх
відпочиваючими.

Міцний економічний розвиток, нове покоління споживачів і легкодоступні
споживчі кредити забезпечили стрімке підвищення споживчих витрат і
обороти продажів за останні роки.

Зростання економіки Литви відзначається однією з найбільш динамічних у
Європі. Ріст валового внутрішнього продукту країни, обумовлений великою
кількістю інвестицій, а також експортом товарів і послуг. Ведучими
галузями, по обсягах ВВП, продовжують залишатися: машинобудування,
деревообробна промисловість, оптова і роздрібна торгівля, транспорт і
зв’язок, нерухомість, будівництво і сільське господарство

Швидко розвивається електронний бізнес й економіка знань. В галузях
транспорту і комунікацій спостерігається ріст, який випереджає середнє
значення (13,7%), що зв’язано, насамперед, з розвитком телекомунікацій і
орієнтованим на внутрішній ринок.

Машинобудування – головна галузь промисловості. Із-за кордону ввозиться
майже все паливо, тому що своїх родовищ нафти і газу в Литві немає.
Активно розвивається деревообробна та меблева промисловість Литви. До
кінця 2008 року в країні повинен з’явитися завод, здатний за рік
випускати приблизно 300 тис. кубометрів меблевих плит. На основі
хімічної, промисловості розвивається виробництво мінеральних добрив для
сільського господарства, хімічного волокна для легкої промисловості,
Активно розвивається фармацевтична промисловість.

Близько 20% працездатного населення зайнято у сільському господарстві
республіки. Головна галузь сільського господарства – м’ясо-молочне
тваринництво і беконне свинарство. Оскільки значну частину Литви
займають озера і штучні водойми – розвиток рибного господарства отримало
значне поширення.

В останні роки значно розвинувся автомобільний і морський транспорт
Транзитні перевезення через литовські порти приносять великий дохід у
бюджет держави.

Сьогодні в Литві існує 25 торгових центрів, розташованих більш ніж на 57
000 квадратних метрах площі. До кінця 2008 року їх площа ще збільшиться.

Н??? ??? ??????? ? ?і??ія ???х лю?й ???? ?????ь ????я Л??. Н???? ?я ???
є в ?м, ? ?і?? в ????у ??? ??е???? ??. Для ???? з ???і?ям і ?і??ією ??а
?????? ???у ??у ??і

Уряд схвалив програму стимулювання міграції робочої сили усередині
країни і план її здійснення на 2008-2010 р. Основна мета – стимулювати
територіальну мобільність жителів країни з метою підвищення зайнятості
населення, поліпшувати співвідношення попиту та пропозиції на ринку
праці і забезпечення роботодавців кваліфікованими працівниками.
Пропонується підготувати правові акти, що активізують територіальну
мобільність безробітних у пошуках роботи

Також планується прийняти Закон про фіскальну дисципліну, яким би
передбачалося, що бюджет терміном на 5 років повинний бути збалансованим
чи профіцитним. Співвідношення боргу Литви з ВВП є одним з найнижчих у
Європейському Союзі.

Л?? ??а ???? ?????м ???м ?????е???. У ??? ??? ?????х ????и, ????аю?й
???? ??, ?????й ?????? ???р Пі?іч-Пі??ь, ????я, ? з’є?? С????ію з
Ц????ою Є??ою, а ??ж ??с???й ???р С?д-З?ід, ? з’є?? ?і?і ???и з Є??ою.
К?ї? ?????я в ?????о ????у ??і і ?є ????о ????у і??????у, ? ????? і????і
?’я?и ?ж Є?????м Сою?м і ???? Сою? Н????х Д??в. П? ?т??й ???іч?й ????
???и ?????й ? ????в?? ???і?? ???? і і????ю в ЄС, ???ій ????ій і ????і?ій
??т?і в ???? ??? Л?? ??? і ????е ?? з ???х ??ь ??д ??н Є?????? Сою?.

Література

1. Адамкус Валдас, Имя судьбы – Литва: (Беседа с Президентом Литвы)/
Валдас Адамкус / Дружба народов 2000.

2. Безуглий В.В., Козинець С.В., Регіональна економічна та соціальна
географія світу – Київ, 2003 р.

3. Друженко, Валерій. У Литві важко бути індивідуалом / Валерій Друженко
/ Пропозиція. – 2006. – № 5. – С. 104

4. История Литовской ССР. Вильнюс, 1978

5. Іщук С.І., Розміщення продуктивних сил – Київ, 2000 р.

6. Ковалевський В.В., Михалюк О.Л., Семенова В.Ф, Розміщення
продуктивних сил і регіональна економіка – Київ, 2004 р.

7. Ковалевський О.Л., Розміщення продуктивних сил – Київ, 2001 р.

8. Козак Ю.Т., Економіка зарубіжних країн – Київ, 2003 р.

9. Кузик С., Економічна і соціальна географія світу – Львів, 2002 р.

10. Литва. Краткая энциклопедия. Вильнюс, 1989

11. Масляк П.О., Економічна і соціальна географія світу – Київ, 2003 р.

12. Раманаускас.Ю. Система забезпечення кредитами сільсьуогосподарських
суб’єктів Литви

13. Романаускас, Ю. Система виробництва сільськогосподарської продукції
та його інфраструктура в Литві

14. Скляренко В. М., Країни світу. Європа.

15. Супричов О. Прибалтійські країни: Естонія, Литва, Латвія / Географія
та основи економіки в школі. – 2007.

16. http://ru.wikipedia.org

17. http://www.litva-rest.org.ua

18. http://www.vneshmarket.ru

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019