.

Малі сільські господарства в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2253
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Малі сільські господарства в Україні

Передача земельних ділянок селянам дала поштовх формуванню приватного
фермерства. Значення невеликих сільгоспвиробників (фермерських та
особистих селянських господарств) в українському аграрному секторі за
останнє десятиріччя відчутно зросло. Незважаючи на існування серйозних
проблем, вони перетворилися на основну складову сільського господарства
України. У 1990 році частка сільськогосподарських угідь, які
використовуються власниками підсобних ділянок і приватними сімейними
фермами, складала лише 6 %, нині ця цифра зросла до 36,3 % (з яких на
особисті господарства населення припадає 28,9 %). Водночас частка цієї
групи виробників у загальному обсязі сільськогосподарської продукції
досягла 69,4 % (з яких на особисті господарства населення припадає –
66,7 %).

1. ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

Будь-який мешканець села може використати землю та майно для організації
незалежного сімейного фермерського господарства. Згідно з даними
Державного комітету статистики України кількість незалежних приватних
фермерських господарств протягом 1991-2004 років зросла з 82 до 43 016.

Частка землекористування фермерських господарств становить 7,4 %, а їхня
частка в загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції
становить 2,7 %.

Середній розмір приватного фермерського господарства протягом останнього
десятиріччя збільшився з 24 до 72 га (у т.ч. 67 га орної землі).

Приватні фермери:

В основному отримують доход та засоби до існування за рахунок сільського
господарства

Проживають у сільській місцевості, фермерство є їхньою професією

Управляють фермами за допомогою менеджера і/або членів сім’ї.

Таблиця 4. Приватні фермери в Україні (на кінець року)

1990 1995 2000 2001 2002 2003

Кількість фермерських господарств 82 34 778 38 428 41 599 43 042 43
016

Сільськогосподарські угіддя фермерських господарств, гектари 2 000 786
400 2 157 600 2 585 800 2 822 700 3 094 600

у т.ч. рілля – 718 500 1 994 000 2 410 900 2 637 500 2 891 100

Джерело: Державний комітет статистики України

У 2003 році у структурі земель фермерських господарств 98,5 % займали
сільськогосподарські угіддя, у т.ч. 95,1 % – рілля. Орендовані землі
становили 49,5 % площ у землекористуванні фермерських господарств;
земельні частки (паї) членів колишніх колективних господарств становили
77,4 % площі цієї орендованої землі.

Розміри земельних ділянок приватних фермерів (дані за 2003 рік)

Понад 500 гектарів – 2,5 % фермерів; 100,1 – 500 гектарів – 8,1 %;
50,1-100 гектарів – 10,7 %;

20,1-50 гектарів – 36,5 %; 10,1-20 гектарів – 13,1 %; 5,1-10 гектарів
-11,1 %;

3,1-5 гектарів – 8,3 %; та до 3 гектарів — 7,2 %. 2,5 % фермерів не мали
землі.

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис. 4. Приватні ферми в Україні (на кінець року)

Структура посівних площ приватних фермерських господарств:

Зернові та бобові – 55,7 %; технічні культури – 35 %, у т.ч. насіння
соняшника – 28,9 %; цукрові буряки – 3,1 %; кормові культури – 7,9 %;
овочі – 0,7 %; картопля – 0,3 %; інші культури-3,4 %.

Частка приватних фермерських господарств у загальному обсязі виробництва
сільськогосподарської продукції в Україні становить 2,7 %,

частка у загальному обсязі виробництва продукції рослинництва – 4,2 %, з
неї: зернові – 10,6 % (15 509 700 центнерів), цукровий буряк – 10,9 %
(11 277 600 центнерів); насіння соняшника – 16,7 % (5 984 400
центнерів); картопля – 32,8 % (860 600 центнерів); овочі – 15,9 %
(1 317 000 центнерів);

частка у загальному обсязі виробництва продукції тваринництва – 0,6 %.

Таблиця 5. Поголів’я худоби та птиці у фермерських господарствах (на
кінець року, голів)

1990 1995 2000 2001 2002 2003

Велика рогата худоба 200 27 000 102 500 116 600 119 800 106 200

у т.ч. корови 100 16 400 35 800 39 900 37 800 36 000

Свині 300 40 300 54 000 69 800 101 400 88 200

Вівці та кози – 19 700 6 000 7 900 11 900 18 400

Коні – 3 600 6 000 7 100 6 800 6 400

Кролі – 6 900 4 900 4 000 4 300 3 200

Птиця – 287 100 115 900 160 300 350 000 269 600

Бджолосім’ї, тис. – 6 500 7 200 8 000 7 700 7 200

Джерело: Державний комітет статистики України

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис. 5. Динаміка поголів’я худоби та птиці у фермерських господарствах
(на кінець року, голів)

Таблиця 6. Наявність сільськогосподарської техніки у фермерських
господарствах (на кінець року, одиниць)

2000 2001 2002 2003

Трактори 22 118 23 663 26 312 27 797

На 100 га рілліі 1 1 1 1

Зернозбиральні комбайни 4 585 5 054 6 032 6 559

Кукурудзозбиральні комбайни 165 217 256 325

Кормозбиральні комбайни 422 467 541 547

Бурякозбиральні комбайни 617 665 792 826

Картоплезбиральні комбайни 126 158 160 188

Тракторні сіялки 9 982 10 641 12 169 12 944

Причіпні жатки 975 1 226 1 455 1 777

Джерело: Державний статистичний комітет України

Додаткові дані про розвиток фермерства в Україні (2003 рік):

Частка фермерських господарств, що використовують органічні добрива:
10,0 %.

Частка приватних фермерських господарств, що використовують хімічні
засоби захисту: 12,6 %.

Структура виробничих витрат: матеріали – 65,4 %; робоча сила – 12,7 %;
амортизація – 4,9 %; нарахування на соціальні потреби – 0,6 %; інші
витрати – 16,4 %.

Частка доходу від сільгосппродукції в загальному доході фермерів: 83,6
%.

Рівень рентабельності фермерських господарств: 17 %.

До головних витрат фермерських господарств належать: первинні ресурси –
65,4 %; заробітна плата -12,7 %; амортизація – 4,9 %; соціальні виплати
– 0,6 % та інші витрати – 16,4 %.

На шляху розвитку фермерства в Україні стоять кілька перешкод:

Багато державних програм з підтримки сільськогосподарських виробників,
наприклад, програма відшкодування відсоткових ставок за кредитами
сільськогосподарським товаровиробникам, є недоступними для невеликих
фермерських господарств.

Кредитні механізми підтримки малих фермерів, наприклад кредитні спілки,
все ще перебувають на ранніх стадіях розвитку. Комерційна банківська
система поки не орієнтована на задоволення потреб малих фермерських
господарств у кредитних ресурсах.

Системи ресурсного забезпечення і збуту, орієнтовані на невеликі обсяги
постачання або доставки, потребу в яких відчувають фермери, лише почали
розвиватися. Обслуговуючі кооперативи, орієнтовані на ресурсне
забезпечення та послуги фермерам у сфері маркетингу та збуту,, які
уможливлюють придбання та продаж фермерами малих партій без упакування,
або погано розвинуті, або взагалі не існують.

Недосконалість політики у даній сфері та нерозвинутість ринків.
Відсутність бізнес-середовища в сільському господарстві, що дозволило б
найефективнішим виробникам процвітати та використовувати нові технології
для збільшення власної продуктивності.

2. ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

Індивідуальні або сімейні селянські господарства є дуже поширеними в
Україні. Загальна площа землекористування особистих селянських
господарств становить близько 11 мільйонів гектарів, що становить 1/3
усіх сільськогосподарських угідь (див. таблицю нижче). Частка особистих
селянських господарств у виробництві сільськогосподарської продукції є
досить значною – 66,7 %.

Середні розміри земельних ділянок особистих селянських господарств
здебільшого не перевищують 0,5 гектарів, однак іноді вони сягають двох
гектарів, і майже кожне домогосподарство має принаймні одну таку
ділянку.

Особисті селянські господарства:

Земля для них є істотним засобом до існування

Як правило, вони проживуть у сільській місцевості

Члени домогосподарства поза ним зайняті ще на якійсь роботі (у т.ч. у
школах, заводах і торгівельній мережі тощо)

Розміри до 0,1 га мають 6,6 % загальної кількості домогосподарств;

0,11-0,15 га– 6,6 %;

0,16-0,50 га– 49,5 %;

0,51-1,0 га– 28,5 %;

більше 1 га – 8,8 % домогосподарств

Джерело: Державний комітет статистики України. 2000.

Відносно великий вклад особистих селянських господарств у загальні
обсяги виробництва продукції сільського господарства зумовлений цілою
низкою факторів.

Першим з них є значний надлишок робочої сили у сільській місцевості, що
змусило сільських мешканців для виживання займатися натуральним
виробництвом в особистих господарствах. Існуючий низький рівень оплати
праці призводить до того, що в господарствах населення виробляють і
реалізують на ринку сільськогосподарську продукцію, таку як картопля,
овочі, м’ясо та молочні продукти за цінами, нижчими, ніж у великі
сільськогосподарські підприємства.

Другим фактором є вища продуктивність виробництва в особистих селянських
господарствах порівняно з великими сільськогосподарськими
підприємствами, що є наслідком повільного реформування останніх та, як
правило, неефективного використання ними ресурсів, ринкових збутових
мереж та кредитних ринків.

Виробництво в особистих селянських господарствах є в основному
нетоварним, оскільки більша частина виробленої продукції призначена для
сімейного споживання і розглядається як додаткове джерело доходів
домогосподарства. Однак слід зауважити, що в деяких випадках такі
господарства є товарними, орієнтовані на потреби ринку і виробляють саме
ту продукцію, на яку є попит.

Зазвичай відсутність ресурсів і/або відсутність ринків означає, що
багато сільгоспвиробників заробляють на життя на маленьких земельних
ділянках, вирощуючи сільськогосподарські культури, які потребують малих
інвестицій і дають малу віддачу, такі, наприклад, як кукурудза,
соняшник, цукровий буряк і навіть пшениця. Хоча в рамках програми CNFA
„Фермер до фермера” було доведено, що фермери можуть отримати як мінімум
5 000 гривень чистого прибутку з гектара, якщо вони вирощуватимуть
високоприбуткові спеціальні культури, наприклад, овочі (для порівняння:
доход з одного гектара може становити 500 гривень при вирощуванні
пшениці та близько 1 500 гривень при вирощуванні соняшника), однак
виробництво цих культур для особистих селянських господарств ускладнює
їх високозатратність, зумовлена високою вартістю необхідних ресурсів,
необхідність вартісного зрошення, часто недоступного для особистих
селянських господарств, загальний дефіцит складських приміщень або
транспорту для ефективного збуту такої продукції на ринку.

Щодо спеціальних культур, то слід зазначити, що вони, як правило, не
виробляються і не продаються масово. Вони дають велику кількість доходу
з гектара, приблизно в діапазоні 10-40 тисяч гривень (дані LOL USAID).
Це не обов’язково екзотичні культури, до них належать культури,
вирощування яких потребує значної уваги та ручної праці, і тому вони
опиняються за межами традиційних оптових циклів торгівлі. Це цукрова
кукурудза, часник, трави, спеції, квіти та екологічна продукція.

Таблиця 7. Сільськогосподарські угіддя особистих селянських господарств,
тис. га

1990 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2003 до 1990,

% 2003 до 1994,

% 2003 до 2002,

%

Сільськогосподарські угіддя усіх категорій сільськогосподарських
підприємств 41 721 40425 40773 40 652 40 308 38 421 38 150 37 877 90,8
93,7 99,3

у т. ч. особистих селянських господарств 2 565 5 011 5 589 5 788
6243 8 543 9 736 110 939 більше у 4,3 рази більше у 2,2 рази 112,4

Частка особистих селянських господарств в аграрному землекористуванні
усіх сільськогосподарських підприємств, % 6 ,1 12 ,4 13 ,7 14 ,3 15 ,5
22 ,2 25 ,5 28 ,9 x x x

Джерело: Державний комітет статистики України

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис.6. Сільськогосподарські угіддя усіх сільськогосподарських
підприємств та особистих селянських господарств, тис. га

Таблиця 8: Частка особистих селянських господарств у валовому обсязі
сільгосппродукції України, (у порівняльних цінах, %)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Частка особистих селянських господарств у виробництві валової продукції
сільського господарства 27,5 44,9 51,5 52,5 55,8 56,8 62,0 58,7 59,8
66,7

у т. ч.:

– продукції рослинництва 21,3 39,8 46,9 44,4 48,0 47,1 54,4 50,1 52,4
61,5

– продукції тваринництва 33,8 51,5 57,7 65,6 65,9 68,3 73,6 72,6 70,9
73,5

Джерело: Державний комітет статистики України

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис. 7. Частка особистих селянських господарств у валовому обсязі
сільгосппродукції України, (у порівняльних цінах, %)

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Таблиця 9. Виробництво основних сільськогосподарських культур в
особистих селянських господарствах (тис. тонн)

1990 1994 1996 2000 2001 2002 2003 2003

до

1990,

% 2003

до

1994,

% 2003

до 2002,

%

Зернові 1 445 2 353 2 521 4 495 8 046 9 319 5 638 у 3,9 раза більше у
2,4 раза більше 60,5

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві зерна,
% 2,8 6,6 10,3 18,4 20,2 24,0 27,9 x x x

Цукрові буряки 3 263 1 034 1 605 3 166 3 780 3 027 у 1,1 раза більше у
11,5 раза більше 80,1

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві
цукрового буряка, % 0,007 0,9 4,5 12,2 20,3 26,2 22,6 x x x

Насіння соняшника 62 102 103 432 407 544 678 у 11 разів більше у 6,7
разів більше 124,6

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві насіння
соняшника, % 2,4 6,5 4,9 2.5 18,1 16,6 15,9 x x x

Картопля 11 940 14 851 17 552 19 561 17 069 16 390 18 190 152,4 122,5
111,0

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві
картоплі, % 71,4 92,2 95,3 98,6 98,4 98,6 98,5 x x x

Овочі 1 794 3 336 4 131 4 835 5 134 5 120 5 711 у 3.2 раза більше 171,2
111,5

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві овочів,
% 26,9 64,9 81,5 83,1 86,9 87,9 87.3 x x x

Фрукти та ягоди 1 555 807 1 430 1 189 948 1 035 1 289 82,9 159,8 124,5

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві
сільськогосподарської продукції, % 53,6 70,0 74,3 81,8 85,7 85,5 76,0 x
x x

Джерело: Державний комітет статистики України

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис. 8. Виробництво основних сільськогосподарських культур великими
сільськогосподарськими підприємствами та особистими селянськими
господарствами, 2003 р.

ПОГОЛІВ’Я ТВАРИН В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Таблиця 10. Кількість голів худоби та птиці в особистих селянськи
господарствах (на кінець року, тис. голів)

1990 1994 1996 2000 2001 2002 2003 2003 до 1990, % 2003 до 1994, %
2003 до 2002, % 2003 р., частка ОСГ у загальному поголів’ї, %

Велика рогата худоба 3 540 3 855 3 742 4 386 4 758 4 914 4 581 129,4
118,8 93,2 59,1

у т. ч. корови 2 186 2 799 2 917 3 107 3 243 3 314 3 192 146,0
114,0 96,3 74,4

Свині 5 356 5 864 5 699 5 238 5 463 5 813 5 093 95,1 86,9 87,6
69,1

Вівці та кози 1 530 1 742 1 492 1 462 1 575 1 622 1 564 124,8
89,8 96,4 83,9

Птиця, млн. голів 113,1 100,0 95,1 98,4 101,6 105,7 100,3 88,6
100,3 94,8 70,1

Джерело: Державний комітет статистики України

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис. 9. Поголів’я великої рогатої худоби та птиці в особистих селянських
господарствах (на кінець року, тис. голів)

Таблиця 11: Виробництво основної продукції тваринництва в особистих
селянських господарствах (тис. тонн)

1990 1994 1996 2000 2001 2002 2003 2003 до 1990, % 2003 до 1994, %
2003 до 2002, %

М’ясо (забійна вага) 1 259 1 164 1 227 1 225 1 165 1 201 1 187 94,3
102,0 98,8

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві м’яса,
% 28,9 43,5 58,1 73,7 76,8 72,9 69,5 X X X

Молоко 5 874 7 207 8 162 8 989 9 808 10 674 10 981 186,9 152,4 102,9

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві молока,
% 24,9 39,7 51,6 71,0 73,0 7,5 80,4 X X X

Яйця, мільйонів штук 6 161 5 464 5 088 5 832 5 989 6 326 6 437 104,5
117,8 101,8

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві яєць, %
37,8 53,8 58,1 66,2 61,9 55,9 56,1 X X X

Вовна 3 300 4 900 3 700 2 100 2 100 2 400 2 400 73,2 49,4 103,5

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві вовни,
% 11,1 25,4 39,8 61,8 63,6 70,6 72,7 X X X

Джерело: Державний комітет статистики України

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

5,1 % особистих селянських господарств купували насіння;

3,8 % особистих селянських господарств купували добрива;

0,4 % особистих селянських господарств купували пестициди.

Джерело: Sibley Int. січень 2001 року

Рис. 10. Використання придбаного насіння, добрив і засобів захисту
рослин на дачних і присадибних ділянках у 2000 р.

Додаткову інформацію про сільськогосподарські ресурси та матеріали можна
отримати в Розділі 8.8.1.

WEB-Ресурси: Міністерство аграрної політики: HYPERLINK
“http://www.minagro.kiev.ua/newenglish/index.html”
http://www.minagro.kiev.ua/newenglish/index.html ; Українська асоціація
захисту рослин: HYPERLINK “http://ucpa.org.ua/” http://ucpa.org.ua ;
Європейська бізнес-асоціація, агрохімічний комітет: HYPERLINK
“http://eba.comua/activities/committees/agrocemical/”
http://eba.comua/activities/committees/agrocemical/

ВРОЖАЙ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ/РЕАЛІЗАЦІЯ

Кожне десяте особисте селянське господарство займається реалізацією
власної виробленої сільськогосподарської продукції

У одного з десяти власників ділянок є надлишок продукції для продажу

Наявний виробничий потенціал не використовується у повній міріВиробники
займаються реалізацією для того, щоб отримати хоч якісь готівкові кошти,
а не прибуток

Товарна продукція є різною в різних регіонах: наприклад, картопля на
заході, фрукти на півдні

Поширеним є міжрегіональний обмін сільськогосподарською продукцією:
наприклад, обмін картоплі зі Львівщини на одеські фрукти

ВЛАСНИКИ ДАЧНИХ ДІЛЯНОК

Дачні ділянки призначені передусім для відпочинку, виробництво на них не
є основним джерелом засобів до існування власників

Власник, як правило, мешкає у місті

Ділянка забезпечує лише незначне збільшення доходів власників та
продукти харчування

Власник, як правило, вирощує чотири-п’ять видів фруктів та п’ять-сім
видів овочів

Чим менша ділянка, тим різноманітніший склад культур

Картоплю та моркву вирощують на 80 % дачних ділянок

Наступні дві таблиці демонструють частки обстежених особистих селянських
господарств та дачних ділянок, які займаються виробництвом овочів та
фруктів.

ОВОЧІ

Східний регіон Західний регіон Південний регіон

91 % помідорів 85 % помідорів 91 % помідорів

96 % картоплі 89 % картоплі 96 % картоплі

16 % баклажанів 10 % баклажанів 1 % баклажанів

85 % кабачків 64 % кабачків 43 % кабачків

65 % перців 31 % перців 3 % перців

83 % моркви 68 % моркви 76 % моркви

91 % капусти 65 % капусти 70 % капусти

21 % цвітної капусти 9 % цвітної капусти 8 % цвітної капусти

ФРУКТИ

Східний регіон Західний регіон Південний регіон

75 % черешень/вишень 43 % черешень/вишень 78 % черешень/вишень

61 % яблук 47 % яблук 56 % яблук

36 % груш 17 % груш 39 % груш

1 % айви 0 % айви 24 % айви

35 % абрикосів 4 % абрикосів 58 % абрикосів

0 % персиків 0 % персиків 29 % персиків

29 % полуниці 0 % полуниці 11 % полуниці

33 % слив 19 % слив 38 % слив

46 % ягід 54 % ягід 38 % ягід

21 % винограду 11 % винограду 57 % винограду

31 % дині 0 % дині 24 % дині

Джерело: Sibley International, січень 2001
року

719

786

3 095

2 823

2 586

2 158

2 891

2 638

2 411

1 994

43,016

43,042

41,599

38,428

34,778

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1995

2000

2001

2002

2003

Тис. га

0

10

20

30

40

50

Тис. од.

С/г угіддя приватних ферм

У т.ч. рілля

Кількість приватних фермерів

16,4

35,8

36,0

37,8

39,9

10,6

66,7

70,2

82,0

76,7

40,3

54,0

69,8

88,2

101,4

19,7

6,0

7,9

11,9

18,4

27,0

35,0

16,0

11,6

28,7

0

20

40

60

80

100

120

1995

2000

2001

2002

2003

Корови

Інша рогата худоба

Свині

Вівці й кози

Птиця (*10)

Тис.

голів

29 878

28 414

26 938

6 243

8 543

9 736

10 939

34 864

35 184

35 414

39 156

34 065

5 788

5 589

5 011

2 565

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

1990

1994

1996

1998

2000

2001

2002

2003

тис. га

Усі с/г підприємства

Особисті селянські господарства

28

45

52

53

56

57

62

59

60

67

21

40

47

44

48

47

54

50

52

62

34

52

58

66

66

68

74

73

71

74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

%

Валова сільгосппродукція, разом

Рослинництво

Тваринництво

14506

5 638

10 365

3 027

3 576

678

263

18190

828

5 711

408

1 289

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

С/г підприємства

Особисті селянські господарства

Тис. тон

Зернові

Цукровий буряк

Насіння соняшника

Картопля

Овочі

Фрукти та виноград

3192

3314

2917

3107

3243

2799

2186

1389

1600

825

1279

1515

1056

1354

5 093

5 813

5 238

5 463

5 699

5 864

5 356

1564

1622

1575

1462

1492

1742

1530

1003

1057

1131

1000

951

984

1016

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1990

1994

1996

2000

2001

2002

2003

тис. голів

Корови

Інша рогата худоба

Свині

Вівці і кози

Птиця, мільйонів голів

55%

(681 360)

4%

(53 440)

41%

(507 680)

Насіння

Добрива

Пестициди

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019