.

Колумбія – загальна характеристика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
24 12643
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Колумбія

ПЛАН

Вступ

1. Особливості географічного розміщення країни, кліматичні умови

2. Флора і фауна Колумбії

3. Демографічний потенціал країни

4. Економіка Колумбії

5. Сучасний розвиток туризму країни

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Біорізноманітність Колумбії вважається одним з найбагатших у світі. Крім
того, країна має у своєму розпорядженні запаси золота, нафти, смарагдів
і різних мінералів. Колумбійський кава з його вишуканими смаковими
якостями, унікальне розмаїтість і краса колумбійських квітів, безліч
сортів фруктів і високоякісні вироби текстильної промисловості
забезпечили країні світову популярність.

На території Колумбії відбулося злиття двох культур: європейськими,
привнесеними іспанськими конкістадорами в XV столітті, і тубільної,
сформованої при змішанні індійських цивілізацій і народів, що залишили
найбагатшу пам’ять про своє тисячолітнє минуле. Населення країни, що
складає сорок мільйонів чоловік, являє собою суміш європейців, індіанців
і негрів – рабів, привезених з Африки. Незважаючи на те, що в країні
єдина мова – іспанський і єдина релігія – католицька, Колумбія
відрізняється великою етнічною і культурною розмаїтістю. Саме тут
зародився містичний реалізм, найбільшим представником якого є Габрієль
Гарсія Маркес. Саме цей колорит присутній у роботах художників Колумбії,
таких як Фернандо Ботеро. Саме сюди ідуть коренями тропічні музика і
танці – сальса, кумбія, порро, вальенато. Саме на цій основі зародилося
зухвале новаторство колумбійської культури.

1. Особливості географічного розміщення країни,

кліматичні умови

Розташована на північному вигині південноамериканського континенту,
Колумбія, схожа на сторожову вежу, омивається водами двох океанів,
Тихого й Атлантичного, який у цій частині зветься Карибське море. У
країні зустрічаються найрізноманітніші кліматичні умови, від гарячих
тропіків у сельвах і на рівнинах до вічних снігів на вершинах Андського
гірського ланцюга.

Колумбія складається з великих міст і маленьких сіл, розкиданих безладно
серед сельви і гір, на берегах величезних рік, озер, у субтропічних
лісах, на гарячих рівнинах, у холодних і мерзлих саванах.

Клімат: Колумбія майже цілком розташована в тропічній зоні. Однак клімат
країни неоднорідний і міняється в залежності від висоти над рівнем моря.
У прибережних районах і долині ріки Магдалена клімат тропічний із
середньорічною температурою від 24°С до 27°С; на висоті від 500 до 2300
м над рівнем моря клімат субтропічний, а від 2300 до 3000 м – помірний.
Вище 3000 м над рівнем моря знаходиться холодна кліматична зона, де
температура опускається до оцінки -13°С. Середня температура січня і
липня в Боготі не відрізняються – 14°С. У Барранкільє відповідно 27°С и
28°С. У Боготі два сухих періоди: грудень-березень і липень-серпень.

2. Флора і фауна Колумбії

Колумбія – це країна з дуже багатою флорою. Затверджується, що в
колумбійському департаменті Чоко тільки на одному дереві більше
розмаїтості, чим у Великобританії в цілому лісі. Відповідно до
результатів дослідження (проведеного Організацією по захисту
навколишнього середовища) по своєму біологічному багатству Колумбія
займає третє місце у світі після Бразилії й Індонезії.

У світовому рейтингу Колумбії приділяється перше місце по різноманіттю
птахів, яких нараховується 1750 видів (20% з 8000 існуючих на землі),
перше чи друге місце по кількості різновидів земноводних – 407, третє
місце по кількості рептилій – 520 видів, і четверте по ссавцях – 456
видів. При цьому підраховано, що в Колумбії існує близько 590 видів
мешканців водяного середовища.

Крім того, ця дивна країна займає третє місце по приматах і по
метеликах, яких нараховується відповідно 27 і 58 різновидів. У Колумбії
виявлено 180 видів ящірок, а різноманіття комах настільки велико, що
їхній кількості не підрахована навіть приблизно.

Крім того, ця країна є другий у світі по розмаїтості флори. У Колумбії
нараховується більш 2.500 видів дерев і багато тисяч рослин, що
захищають ґрунт, мають медичні чи властивості використовуються в
промисловому виробництві. Наприклад, по рослинах ангіоспермам, що
представлені 45.000 видами, Колумбія знаходиться на другому місці.
Багато хто з видів, що складають флору і фауну Колумбії є ендемічними,
тобто існують тільки на цій землі. Пропорційно займаної площі, Колумбія
– країна найбільшого біорізноманіття у світі.

Варто додати, що Колумбія є четвертою країною у світі по гідроресурсах,
і разом з тим на нее приходиться значна частина легкі планети – ріки
Амазонки, а також системи регулювання клімату у світовому масштабі.

3. Демографічний потенціал країни

Населення: Населення країни (по оцінці на 2003 рік) складає близько
35101000 чоловік, у найбільших містах: Богота (4921000 чоловік).
Розжарюй (1625000 чоловік), Медельин (1581000 чоловік), Барранкилья
(1019000 чоловік), Картахена (688000 чоловік). Середня щільність
населення близько 31 чоловік на кв. км. Етнічні групи: метиси – 58%,
білі – 20%, мулати – 14%, негри, індіанці. Середня тривалість життя (на
1998 рік): 66 років – чоловіка, 72 року – жінки. Рівень народжуваності
(на 1000 чоловік) – 24,9. Рівень смертності (на 1000 чоловік) – 5,7.

Мова: іспанська (державна); законодавство визнає перевагу мов
національних меншостей на територіях їхнього компактного проживання і
надає право навчання на двох мовах.

Релігія: Гнітюче число колумбійців належить до Римсько-католицької
Церкви. Протестантські групи нечисленні. Індійські племена, що живуть в
ізоляції від іншого світу, зберігають язичеську обрядовість.{ІNсLUD
еколумбийское песо = 100 сентаво ( Курс на 23-01-04 р.: 2749 COP = 1
USD. ). У звертанні знаходяться банкноти номіналом від 2000 до 20 000, а
також 50 000 песо._TIME}

Культура: Колумбійці мають багато загального з іншими іспано-язичними
націями Латинської Америки і самою Іспанією. У великих колумбійських
містах надзвичайно популярний бій биків, що має давні традиції. Тут
часто виступають тореадори з чи Іспанії Мексики. Крім цього, колумбійці
– гарячі шанувальники народних видовищ, особливо карнавалів, що являють
собою яскраве костюмоване видовище.

4. Економіка Колумбії

В часи іспанської колонії з XVI по XVIII ст. економіка країни, в
основному була зорієнтована на видобуток корисних копалин. Головні
іспанські поселення знаходилися переважно на березі моря, або в місцях
видобутку корисних копалин, отже, саме ці міста мали найбільший
розвиток. Тому, організоване сільське господарство з метою прокорму
колонізаторів велося, майже винятково на узбережжі моря. Але після
набуття незалежності тобто на початку XIX століття, країна розпочала
розвивати сільське господарство, торгівлю і виробництва по всій
території. 

Розвиток економіки в цілому  на початку свого автономного формування,
обумовлено у великій мірі специфікою рельєфу країни, що у свою чергу
впливає на кліматичні умови. В основному це стосується сільського
господарства і тваринництва, і отже,  формування і розвиток селищ і
міст. 

Починаючи з другої половини XIX ст. у країні остаточно встановилася
тенденція до виробництва сільськогосподарських продуктів експортного
характеру таких як кава і тютюн. Торгова фінансова буржуазія, яка
сформувалася, розташовувалася в основному в центрі країни і конкретно в
Антіокіа. 

Протягом більшої частини XX ст. основу колумбійської економіки складало
сільське господарство, у якому провідною культурою й основною статтею
експорту був кава.

Однак в останні десятиліття роль сільського господарства поступово
почала знижуватися, і до 1996 р. на його частку приходилося 20%
внутрішнього валового продукту (ВВП), що включає вартість усіх зроблених
у країні товарів і послуг.

Таким чином, сільське господарство тепер наблизилося за значенням до
обробного промисловості (19%), і поступається сектору послуг (майже
51%). Експортні надходження за рахунок корисних копалин у 1997 р. склали
близько  12% від ВВП.

У 2003 р. ВВП Колумбії склав близько 86 млрд. дол., тобто 2,225 дол. на
душу населення. З 1970 р. по 2002 р. ВВП виріс на 162%, тобто приблизно
на 4,5% у рік; приріст населення за той же період складав менше 2% у
рік, що практично компенсувало збільшення продукції на душу населення,
однак темпи росту як економіки в цілому, так і доходу на душу населення
залишаються майже найвищими в Південній Америці.

Колумбія порівняно легко перенесла фінансову кризу 1980-х і залишилася
єдиною країною в регіоні, якій не довелося прибігати до реструктуризації
зовнішнього боргу.

У 2002 р. сума державного боргу Колумбії складала близько 16,3 млрд.
доларів.

Темпи економічного росту в 1990-х коливаються від 2 до 5% у рік. Валові
внутрішні капіталовкладення, хоча і знизилися в 1980-і роки, здебільшого
залишалися на рівні, близькому до 20% ВВП.

Незважаючи на труднощі в політичному житті країни, колумбійська
економіка – ринкова економіка орієнтована на капіталістичну систему
господарювання.

Валюта: Колумбійське песо = 100 сентаво ( Курс на 23-01-04 р.: 2749 COP
= 1 USD. ). У звертанні знаходяться банкноти номіналом від 2000 до 20
000, а також 50 000 песо.

5. Сучасний розвиток туризму країни

“Країна казкових багатств” — так називали іспанські завойовники
Колумбію, які у 1499 році ступили на її землю.

До завоювання незалежності в 1819 році багато багатств були
розграбовані. Збережені унікальні вироби з золота зібрані в єдиному у
світі Музеї золота в столиці Боготі.

Численні туристичні готелі розташовані здебільшого на посушливому
карибському узбережжі і у внутрішніх гористих і менш жарких районах.

Останнім часом усе більша кількість аматорів екзотики почали освоювати і
малонаселене тихоокеанське узбережжя, з рідкими поселеннями негрів і
індіанців.

Особливо популярні національні парки Чірібікеті, Парамільо,
Сьерра-Невада-Де-Санта-Марта, піраміди і міста древніх індійських
цивілізацій, розкидані по всій країні.

Цікаві і маршрути — Богота — Барранкілья (карибське узбережжя), Богота —
Медельїн — Манісаліс — Розжарюй. Дуже привабливий для аматорів активного
відпочинку гірський масив у центрі країни з засніженим вулканом Руїс
(5400 м.).

З багатьма країнами Колумбія має безвізовий режим в’їзду для туристів,
віза для туристичної поїздки не потрібна, усі необхідні формальності
виробляються в аеропорті. Обмежень на пересування по країні для громадян
із загальногромадянськими, службовими і дипломатичними паспортами немає,
за винятком районів ведення бойових дій. Для дітей рекомендована
вакцинація.

Заборонено ввіз неконсервованих продуктів харчування, зброї і
боєприпасів. Заборонено ввіз і вивіз без спеціального дозволу предметів
і речей, що представляють історичну, художню чи археологічну цінність.
Дозволено вивіз виробів з вовни і шкіри, прикрас, місцевих сувенірів,
при цьому потрібно пред’явити квитанцію магазину, де були куплені ці
вироби. При вивозі ювелірних виробів (Колумбія – один з найбільших
експортерів смарагдів) потрібна наявність квитанції про покупку й
експортну марку. Ввіз і вивіз національної й іноземної валют не
обмежений.

Колумбія займає перше місце:

1. По розмаїтості пальм

2. По земноводних (583 видів)

3. По гвоздиках

4. По кількості і якості смарагдів

5. По тропічним квітам

6. По видам бамбуку

7. По довжині узбережжя Карибського моря

8. По найбільшій у світі відкритій вугільній шахті

9. По найбільшому у світі Музею Золота

10. По різновидах орхідей (3500 видів)

11. По птахах (1815 різновидів)

12. По жабах

Колумбія займає друге місце у світі по:

1. Виробництву кави (після Бразилії)

2. Експорту сільгосппродукції з Латинської Америки в Сполучені Штати
(після Мексики)

3. Метеликах (300 сімейств і 1400 різновидів)

4. Рибальству в прісній воді

Колумбія займає третє місце по:

1. Виробництву бананів (після Еквадору і Гондурасу)

2. Біорізноманіттю

3. Виробництву жіночої нижньої білизни

4. Різновидам рептилій

5. Просуванню експорту, серед 59 найбільш розвитих економік світу

Висновки

Отже, Колумбія розташована на північному вигині південноамериканського
континенту, Колумбія, схожа на сторожову вежу, омивається водами двох
океанів, Тихого й Атлантичного, який у цій частині зветься Карибське
море. У країні зустрічаються найрізноманітніші кліматичні умови, від
гарячих тропіків у сельвах і на рівнинах до вічних снігів на вершинах
Андського гірського ланцюга.

Колумбія – це країна з дуже багатою флорою. Затверджується, що в
колумбійському департаменті Чоко тільки на одному дереві більше
розмаїтості, чим у Великобританії в цілому лісі. У світовому рейтингу
Колумбії приділяється перше місце по різноманіттю птахів, яких
нараховується 1750 видів (20% з 8000 існуючих на землі), перше чи друге
місце по кількості різновидів земноводних – 407, третє місце по
кількості рептилій – 520 видів, і четверте по ссавцях – 456 видів. При
цьому підраховано, що в Колумбії існує близько 590 видів мешканців
водяного середовища.

Крім того, ця дивна країна займає третє місце по приматах і по
метеликах, яких нараховується відповідно 27 і 58 різновидів. У Колумбії
виявлено 180 видів ящірок, а різноманіття комах настільки велико, що
їхній кількості не підрахована навіть приблизно.

Населення країни (по оцінці на 2003 рік) складає близько 35101000
чоловік, у найбільших містах: Богота (4921000 чоловік). Розжарюй
(1625000 чоловік), Медельїн (1581000 чоловік), Барранкілья (1019000
чоловік), Картахена (688000 чоловік). Середня щільність населення
близько 31 чоловік на кв. км. Етнічні групи: метиси – 58%, білі – 20%,
мулати – 14%, негри, індіанці. Середня тривалість життя (на 1998 рік):
66 років – чоловіка, 72 року – жінки. Протягом більшої частини XX ст.
основу колумбійської економіки складало сільське господарство, у якому
провідною культурою й основною статтею експорту був кава.

Однак в останні десятиліття роль сільського господарства поступово
почала знижуватися, і до 1996 р. на його частку приходилося 20%
внутрішнього валового продукту (ВВП), що включає вартість усіх зроблених
у країні товарів і послуг.

Таким чином, сільське господарство тепер наблизилося за значенням до
обробного промисловості (19%), і поступається сектору послуг (майже
51%). Експортні надходження за рахунок корисних копалин у 1997 р. склали
близько  12% від ВВП.

У 2003 р. ВВП Колумбії склав близько 86 млрд. дол., тобто 2,225 дол. на
душу населення. З 1970 р. по 2002 р. ВВП виріс на 162%, тобто приблизно
на 4,5% у рік; приріст населення за той же період складав менше 2% у
рік, що практично компенсувало збільшення продукції на душу населення,
однак темпи росту як економіки в цілому, так і доходу.

Список використаної літератури

Географічна енциклопедія. В 4-х томах. – К., 1994-1996.

Країни світу. – М., 1992.

Південна Америка. Географія, культура. – М., 1994.

Словник-довідник з соціальної та економічної географії. – М., 2000.

PAGE

PAGE 11

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020