.

Бюджет виробництва продукції у малих і середніх сільськогосподарських підприємствах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2056
Скачать документ

Реферат

на тему:

Бюджет виробництва продукції у малих і середніх сільськогосподарських
підприємствах

Під виробництвом продукції у даному випадку розуміємо певний виробничий
напрям, тобто виробництво певного виду продукції рослинництва чи
тваринництва; більшість сільськогосподарських підприємств мають декілька
виробничих напрямів спеціалізації.

Виробничий бюджет складається з усіх очікуваних від виробництва і
реалізації певного виду продукції доходів і витрат, а також з оцінки
рентабельності цього виробничого напряму. Складання бюджету виробництва
продукції здійснюється у процесі планування на підприємстві для оцінки
очікуваних валових витрат і доходів прибутку в розрахунку на одиницю
продукції рослинництва чи тваринництва.

Виробничий бюджет розробляється на один гектар для рослинницької та одну
голову для тваринницької продукції. Завдяки цьому можливо порівняти
прибутковість різних виробничих напрямів.

Між бюджетами виробництва певної продукції рослинництва і тваринництва є
певні відмінності, тому кожен з них далі розглядатиметься окремо.

1. СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Валове виробництво та очікувана ціна реалізації

Очікуваний обсяг виробництва розраховується як очікуваний валовий збір
при середній для звичайних погодних умов урожайності на конкретних
грунтах і певному обсязі використання ресурсів. Обсяги використання
ресурсів слід обов’язково враховувати, оскільки, наприклад, норми висіву
насіння, внесення добрив чи використання засобів захисту рослин –
важливі фактори, які впливають на обсяги валового збору.

Поточні або змінні витрати

До цього розділу включені ті витрати, які виникають в разі виробництва
саме цієї культури. Відносно легко можна отримати інформацію про
насіння, добрива та хімічні препарати. Розміри інших змінних витрат,
таких, як паливо-мастильні матеріали, експлуатація техніки, надання
послуг, оплата найманої праці, залежать від типу техніки та кількості
проведених операцій з обробки ґрунту. Норми таких витрат можна взяти з
навчально-наукових, аналітичних видань та з видань поширення досвіду та
дорадництва.

Як видно з таблиці 15, прогнозовані валові змінні витрати на виробництво
огірків становлять 13 724 гривень.

Таблиця 15. Приклад бюджету з вирощування огірків (крапельне
зрошування),    1 гектар

Стаття Одиниця Кількість Середня фермерська ціна, гривні Сума, гривні

Валовий дохід / Виручка        

Основний продукт тонна 30 800 24 000

Побічний продукт 1 тонна      

Побічний продукти 2 тонна      

1.  Разом валовий дохід X X X 24 000

Змінні витрати /прямі витрати        

Насіння, посівний матеріал кг 1,5 2 650 3 975

Добрива: азотні кг 82 2 164

                фосфорні кг 43 3,3 142

                калійні кг 120 2,50 300

Паливо, мастила та змащувальні матеріали тонна 0,42 1 700 722

Хімікати (гербіциди, фунгіциди, інсектициди) кг 17,5 70,80 1 239

Наймана праця для різних операцій / Витрати на роботу техніки:        

оранка грн.     6

культивація грн.     603

сівба грн.     161

доставка мінеральних добрив грн.     36

внесення мінеральних добрив грн.     1

обприскування грн.     31

збір врожаю грн.     1 909

перевезення та доставка грн.     51

доробка/зберігання грн.     513

Полив: грн.     360

зведення обладнання для крапельного зрошення грн.     325

    охорона врожаю грн.     350

електроенергія для крапельного зрошення КВТ 1 520 0,3 456

  T-стрічка метрів 5 263 0,41 2 158

Страхування врожаю грн.     0

Проценти на оборотний/змінний капітал (проценти за кредитами) грн.     0

Маркетинг грн.     222

Інші витрати грн.     0 

2. РАЗОМ ЗМІННІ ВИТРАТИ X X X 13 724

3.  ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК ( 3=1-2) X X X 10 276

  Постійні витрати        

Витрати на техніку та обладнання:        

річна амортизація грн.     270

орендна плата грн.     5

проценти за інвестиціями грн.     60

податок з транспортних засобів та страхування техніки і обладнання грн.
    5

догляд та ремонт грн.     220

Витрати на будівництво і:        

Річна амортизація (обладнання для крапельного зрошення) грн.     50

орендна плата грн.      

проценти за інвестиціями грн.     320

   догляд та ремонт грн.     24

Орендна плата за землю грн.     400

Сільськогосподарський податок за фіксованою ставкою грн.     20

Фіксована/постійна робоча сила грн.     20

Електроенергія грн.     2

Різні накладні витрати грн.     1

Інші постійні витрати (огороджування, риття канав та інше) грн.     10

4. РАЗОМ ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ X X X 1 407

5. РАЗОМ ВИТРАТИ /РАЗОМ ВИДАТКИ (5=2+4) X X X 15 131

6. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК /ЧИСТИЙ ДОХІД МЕНЕДЖМЕНТУ (6=3-4) (6=1-5) X X X 8 869

Джерело: Проект аграрного маркетингу USAID

 

 

Постійні витрати або витрати на володіння

 

У цьому розділі розглядаються ті витрати, які б існували навіть тоді,
коли б ця культура не вирощувалася в господарстві. Сюди відносяться
витрати, пов’язані з перебуванням у власності техніки, обладнання та
сільськогосподарських угідь, зокрема постійні витрати на техніку,
обладнання та будівлі, податок на землю та різні накладні витрати.

 

Постійні витрати на техніку залежать від розмірів, віку, типу, кількості
засобів механізації і обсягу операцій у виробничому процесі, а також від
способів обробки ґрунту.

 

Орендна плата за землю – це альтернативна вартість землі, що відображає
дохід від її використання при виробництві продукції рослинництва.

 

До різних накладних витрат належать витрати на транспортування,
страхування, утримання торгових точок, збутові витрати тощо. Ці витрати
не можуть бути прямо віднесені на окремий вид продукції, але вони є
необхідними та важливими для забезпечення функціонування підприємства.

Інші моменти, що стосуються бюджетів виробництва продукції рослинництва

 

При складанні виробничих бюджетів у рослинництві можуть виникати такі
специфічні проблеми:

 

Одночасне вирощування двох культур, коли дві культури вирощуються на
одній і тій самій землі протягом одного й того ж року. У цьому разі слід
розробляти бюджет для кожної культури, а річні витрати постійні витрати
потрібно розділити між цими культурами.

 У деяких випадках витрати на зберігання на складі, транспортування та
збут для деяких видів рослинницької продукції можуть бути значними. У
більшості випадків при складанні виробничих бюджетів передбачається, що
продукцію буде реалізовано після збирання, тому витрати на зберігання не
передбачаються. Вважається, що ці витрати є збутовими, а не виробничими
витратами. Однак навіть у випадку реалізації продукції після збирання
врожаю можуть виникнути витрати на транспортування та збут. Тому, якщо
такі витрати включаються до виробничих бюджетів, тоді повинна
зазначатися реалізаційна ціна на кінець періоду зберігання, а не на
момент збору врожаю.

Труднощі також виникають при складанні бюджетів виробництва плодів, ягід
та винограду. Від закладення багаторічних насаджень і виноградників,
коли здійснюються відповідні затрати на це, та до початку продуктивного
періоду може пройти рік або навіть більше, проте виробничі бюджети
виробництва такої продукції складаються, як правило, на період, коли
багаторічні насадження перебувають у продуктивній фазі. Часто доцільно
розробити окремі бюджети як для фази формування багаторічних насаджень,
так і для продуктивної фази, протягом якої отримується продукція.
(Рональд Д. Кей „Менеджмент ферм. Планування, контроль та виконання”,
1986 р., [Ronald D. Kay “Farm Management. Planning, Control, and
Implementation’] )

2. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ ВИРОБНИЦТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Роль виробничого бюджету в управлінні сільськогосподарським
підприємством

Бюджет виробництва продукції допомагає в прийнятті рішення щодо
використання і поєднання старих і нових підходів до виробництва для
максимізації прибутку. Визначаючи потреби в кредитних та
матеріально-технічних ресурсах, бюджет допомагає організувати вчасне
забезпечення фінансовими та матеріально-технічними ресурсами (посівним
матеріалом, добривами тощо). На підставі такого виробничого плану, в
якому обгрунтовані очікувані результати, витрати та доходи,
фінансово-кредитна установа може надати виробнику кредитні ресурси,
беручи за основу його виробничий потенціал, а не його обсяг фінансових
активів.

Виробничий бюджет може бути корисним при прийнятті різноманітних
управлінських рішень. По-перше, підсумувавши валові доходи та витрати
при виробництві конкретного виду продукції, можна робити висновки про
його реальну прибутковість чи збитковість. Керівник господарства повинен
визначити одиницю (одна голова молочного поголів’я, один гектар), в
розрахунку на яку будуть визначатися обсяги необхідних ресурсів, та
очікуваного прибутку. Такі технічні коефіцієнти або потреби в ресурсах
відіграють надзвичайно велику роль при визначенні максимальних обсягів
виробництва певних видів продукції, комбінації виробничих напрямів і,
зрештою, виробничої спеціалізації підприємства. Крім того, такий підхід
до аналізу рентабельності окремих видів продукції дає можливість
оперативно робити необхідні корективи щодо напрямів виробництва
господарства або каналів та обсягів реалізації продукції. Керівники
зможуть приймати кращі рішення щодо вибору конкретного виду
тварин/сільськогосподарської культури для максимізації рентабельності
господарства.

По-друге, у бюджеті розраховується сума коштів, які залишаться у
господарстві після покриття пов’язаних з виробництвом змінних витрат; це
становить так званий валовий прибуток.

2.2. Інтерпретація та аналіз бюджетів виробництва продукції

На прикладі бюджету з виробництва огірків, представленому в таблиці 15,
показано підрахунок основних показників валового прибутку, загальних
витрат та прогнозованого прибутку/чистого доходу від менеджменту.

Валовий прибуток – це дохід або надходження після вирахування змінних
витрат. Це проміжна розрахункова величина, яка показує надходження, які
ще треба співвіднести з постійними витратами.

Валовий прибуток вираховується за формулою:

Валовий прибуток = Валовий дохід мінус змінні витрати

(у нашому прикладі: 10 276 грн. = 24 000 грн. мінус
13 724 грн.)

Значення валового прибутку обчислюється окремо для кожної культури і для
кожного господарства. За допомогою цього показника визначають зміну
загального прибутку господарства при зміні комбінації культур, тобто
виробничої спеціалізації.

Визначення валового прибутку дає можливість оцінити надходження від
одного виробничого напряму рослинництва/тваринництва з точки зору
покриття господарством своїх постійних витрат (зокрема, накладних
витрат, амортизаційних відрахувань та лізингових платежів) після того,
як були покриті всі змінні витрати.

Сукупні витрати розраховуються за формулою:

Сукупні витрати /видатки = змінні витрати плюс постійні витрати

(У нашому прикладі: 15 131 грн. = 13 724 грн. плюс 1 407)

Чистий дохід/чистий дохід менеджменту або прибуток розраховується за
формулою:

Чистий дохід /чистий дохід менеджменту /або розрахунковий прибуток =
валовий дохід мінус сукупні витрати

(У нашому прикладі: 8 869 грн. = 24 000 грн. мінус 15 131 грн.)

або

Чистий дохід/ чистий дохід менеджменту /або розрахунковий прибуток =
валовий прибуток мінус постійні витрати

(У нашому прикладі: 8 869 грн. = 10 276 грн. мінус 1 407 грн.)

У випадку бюджету виробництва огірків, представленого в таблиці 15,
розрахунковий прибуток становив 8 869 грн. з гектара після всіх витрат.
Проте це не максимально можливий рівень прибутку з гектару огірків.
Будь-який бюджет виробництва – це тільки одна точка виробничої функції.
Наприклад, зміна рівня використання добрив призведе до зміни витрат на
них, врожайності, валового доходу, і, таким чином, очікуваного прибутку.

Розрахунковий прибуток можна порівняти з розрахунковим прибутком з
гектара від іншої культури та обрати прибутковішу культуру чи комбінацію
культур для щорічного вирощування. Однак показники прибутковості
потрібно належним чином інтерпретувати, тому що вони становлять дохід
або прибуток після всіх витрат, включно з альтернативними витратами на
власні первинні ресурси.

До бюджету виробництва у таблиці 15 не включено витрати на менеджмент.
Тому при іншому визначенні розрахункового прибутку він розглядається як
віддача від менеджменту або плата за управлінську діяльність.

Аналіз рівня беззбитковості

Бюджети виробництва продукції також можна використовувати для проведення
аналізу рівня беззбитковості як для процесу вирощування, так і для
отриманого врожаю. Беззбитковий рівень виробництва вираховується за
формулою:

Беззбитковий рівень виробництва продукції = валові витрати
поділені на ріалізаційну ціну

Такий рівень виробництва покриє всі витрати при даній ціні реалізації
продукції. Наприклад, у таблиці 15 цей показник міг би обчислюватися
так: 15 131 грн. розділити на 800 грн. або 19 тонн з гектара. Оскільки
ціна реалізації продукції є лише приблизною прогнозною ціною,
беззбитковий рівень врожаю можна визначити для ряду можливих цін.

Ціну рівня беззбитковості, або ціну, яка є необхідною для покриття усіх
витрат за даного рівня врожайності, можна визначити наступним чином:

Ціна рівня беззбитковості = валові витрати поділені на
очікуваний врожай

У розглянутому прикладі отримаємо таку ціну рівня беззбитковості: якщо
15 131 грн. поділити на 30 тонн, це становитиме 504 грн. за тонну. Ціну
рівня беззбитковості також можна визначити для різних рівнів
врожайності. Оскільки як урожайність, так і ціна реалізації продукції у
бюджеті підприємства є швидше прогнозними показниками, а не реальними
величинами, розрахунки беззбиткового рівня врожаю та цін можуть бути
корисними при прийнятті рішень щодо управління господарством. Шляхом
вивчення різних комбінацій беззбиткового рівня цін та врожайності
менеджери можуть сформувати власні очікування стосовно вірогідності
отримання такої комбінації ціни та врожайності, яка лише покриє валові
витрати. Такі результати допоможуть менеджерам прийняти рішення про те,
чи варто виробляти цю культуру чи ні, щоб звести до мінімуму втрати в
короткостроковій перспективі.

Виробничі витрати

Під виробничими витратами розуміють середні витрати на виробництво
однієї одиниці даної продукції.

Виробничі витрати визначаються за такою формулою:

Виробничі витрати = валові витрати на гектар поділені на прогнозований
врожай

Наприклад, у таблиці 15 виробничі витрати для вирощування огірків
становлять за прогнозами 504,36 грн. на тонну (15 131 грн. поділити на
30 тонн). Виробничі витрати змінюються не тільки при зміні прогнозованих
витрат, але також і при зміні врожайності.

Показник виробничих витрат корисно використовувати також при збуті
продукції. Завжди, коли існуюча ринкова ціна перевищує виробничі
витрати, можливо отримати прибуток, і це можна сприймати як сигнал для
того, щоб продати принаймні частину продукції, можливо навіть до початку
збирання врожаю, тому що буде гарантовано отримання прибутку від
реалізації.

3. СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Є багато спільного у складанні бюджетів виробництва продукції
тваринництва і рослинництва (аналогічні статті, ті самі проблеми). Однак
у процесі складання бюджету виробництва продукції тваринництва керівники
можуть стикатися з деякими специфічними проблемами: (1) ведення
бухгалтерії для різнорідної продукції; (2) ведення бухгалтерії витрат
стосовно вирощування або придбання нових тварин для підтримання
племінного стада, та (3) оцінка вартості кормів, які виробляються в
господарстві.

Одиниця, на яку розраховується виробничий бюджет

Бюджет виробництва тваринницької продукції, як правило, розраховується
на одиницю поголів’я, наприклад, одну голову корови або на 100 голів
птиці.

Період

Хоча бюджет багатьох виробничих напрямів тваринництва складається на
один рік, для деяких відгодівельних підприємств та підприємств із
завершеним циклом виробництва потрібно менше року. Деякі типи домашніх
тварин, наприклад свині, дають потомство більше, ніж раз на рік.

Різнорідна продукція

У багатьох тваринницьких господарствах будуть одержуватися надходження
від декількох видів продукції. Наприклад, на молочних фермах отримують
надходження від вибраковки корів, телят та молока, а стадо овець
даватиме дохід за рахунок вибраковки племінного стада, ягнят та вовни.
Потрібно визначити усі типи доходів та потім пропорційно розподілити їх
у розрахунку, наприклад, на одну умовну голову поголів’я.

Корми та пасовища

Багато підприємств у галузі тваринництва як купують корми, так і
самостійно їх вирощують. Вартість придбаного корму можна легко оцінити.
Корм, що виробляється в господарстві, наприклад сіно, слід оцінювати
відповідно до методу альтернативних затрат(вигод), або за тою ціною, за
якою його можна було б реалізувати.

Витрати на утримання пасовищ включають такі статті як добрива, насіння
та хімзасоби, що використовуються для догляду за пасовищами.

Тваринницькі будівлі і споруди

До цієї групи належать будівлі, огорожі, загони, робочі жолоби,
годівниці, криниці, вітряки, склади для корму, доїльне обладнання та
інші спеціалізовані витрати на засоби виробництва, що використовуються в
тваринництві. Поточні витрати за такими статтями включають витрати на
ремонт, паливо та електроенергію.

Оновлення стада, витрати на ветеринарію та охорону здоров’я

Змінні витрати з оновлення племінного поголів’я, а також витрати на
ветеринарні послуги та охорону здоров’я слід також пропорційно
обчислювати у розрахунку на одиницю поголів’я та враховувати при
складанні виробничого бюджету.

Плата за землю

Плату за землю, яка належить до постійних витрат, можна визначити як
орендну плату, або як альтернативні витрати, пов’язані з використанням
землі. При визначенні цього показника слід брати до уваги площу угідь на
одну голову та частку в оновленні поголів’я.

Техніка та обладнання

Трактори, вантажівки та інша техніка й обладнання можуть
використовуватися паралельно і в рослинництві, і в тваринництві.

Див. Даданий диск, у якому представлена електронна модель бюджетів
виробництва продукції.

Електронна модель бюджетів виробництва продукції була підготовлена з
використанням реальної інформації, зібраної серед фермерів у межах
проектів USAID в різних областях України (див. карту, рис. 15).

До електронної моделі входять 35 бюджетів 19 видів сільгосппродукції, що
вироблялась у 2003-2004 рр.. Ці дані було зібрано в рамках проектів
USAID у дев’яти областях. У наявності англомовна, україномовна та
російськомовна версії цієї моделі.

Використані в моделі дані були надані обмеженою кількістю фермерів та
власників особистих селянських господарств України. Тому до моделі було
включено лише основні культури, а саме: пшеницю, кукурудзу, цукрові
буряки та деякі види овочів (картоплю, капусту, цибулю, огірки, помідори
та моркву), а також яловичину, свинину, молоко та рибу.

Рис. 15. Регіони, в яких в межах проектів АМР США збиралися дані про
бюджети виробництва сільгосппродукції а саме: пшеницю, кукурудзу,
цукрові буряк та деякі види овочів: (картоплю, капусту, цибулю, огірки,
помідори та моркву), а також яловичину, свинину, молоко та рибу.

ПРИМІТКА: Цифри, отримані в проекті Аграрного Маркетингу АМР США/LOL у
секції бюджетів рослинництва значно відрізняються від даних інших
проектів. Ми хочемо наголосити на тому, що дані цього проекту стосуються
виробництва з використанням дуже інтенсивної технології крапельного
зрошення на півдні України (Одеса, Крим).

Черкаська

Черкаська

Черкаська

Черкаська

Черкаська

Черкаська

Черкаська

Черкаська

Черкаська

LSU, AMP

LSU, AMP

LSU, AMP

LSU, AMP

LSU, AMP

LSU, AMP

LSU, AMP

LSU, AMP

LSU, AMP

Вінницька

Вінницька

Вінницька

Вінницька

Вінницька

Вінницька

Вінницька

Вінницька

Вінницька

CNFA, LSU

CNFA, LSU

CNFA, LSU

CNFA, LSU

CNFA, LSU

CNFA, LSU

CNFA, LSU

CNFA, LSU

CNFA, LSU

Івано-Франківська

Івано-Франківська

Івано-Франківська

Івано-Франківська

Івано-Франківська

Івано-Франківська

Івано-Франківська

Івано-Франківська

Івано-Франківська

Хмельницька

Хмельницька

Хмельницька

Хмельницька

Хмельницька

Хмельницька

Хмельницька

Хмельницька

Хмельницька

LSU

LSU

LSU

LSU

LSU

LSU

LSU

LSU

LSU

Львівська

Львівська

Львівська

Львівська

Львівська

Львівська

Львівська

Львівська

Львівська

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

Закарпатська

Закарпатська

Закарпатська

Закарпатська

Закарпатська

Закарпатська

Закарпатська

Закарпатська

Закарпатська

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

Одеська

Одеська

Одеська

Одеська

Одеська

Одеська

Одеська

Одеська

Одеська

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

Запорізька

Запорізька

Запорізька

Запорізька

Запорізька

Запорізька

Запорізька

Запорізька

Запорізька

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

Луганська

Луганська

Луганська

Луганська

Луганська

Луганська

Луганська

Луганська

Луганська

Автономна Республіка Крим

Автономна Республіка Крим

Автономна Республіка Крим

Автономна Республіка Крим

Автономна Республіка Крим

Автономна Республіка Крим

Автономна Республіка Крим

Автономна Республіка Крим

Автономна Республіка Крим

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

Полтавська

Полтавська

Полтавська

Полтавська

Полтавська

Полтавська

Полтавська

Полтавська

Полтавська

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

CNFA, AMP

Чернівецька

Чернівецька

Чернівецька

Чернівецька

Чернівецька

Чернівецька

Чернівецька

Чернівецька

Чернівецька

Тернопільська

Тернопільська

Тернопільська

Тернопільська

Тернопільська

Тернопільська

Тернопільська

Тернопільська

Тернопільська

Миколаївська

Миколаївська

Миколаївська

Миколаївська

Миколаївська

Миколаївська

Миколаївська

Миколаївська

Миколаївська

Кіровоградська

Кіровоградська

Кіровоградська

Кіровоградська

Кіровоградська

Кіровоградська

Кіровоградська

Кіровоградська

Кіровоградська

Житомирська

Житомирська

Житомирська

Житомирська

Житомирська

Житомирська

Житомирська

Житомирська

Житомирська

Київська

Київська

Київська

Київська

Київська

Київська

Київська

Київська

Київська

Чернігівська

Чернігівська

Чернігівська

Чернігівська

Чернігівська

Чернігівська

Чернігівська

Чернігівська

Чернігівська

Сумська

Сумська

Сумська

Сумська

Сумська

Сумська

Сумська

Сумська

Сумська

Рівненська

Рівненська

Рівненська

Рівненська

Рівненська

Рівненська

Рівненська

Рівненська

Рівненська

Волинська

Волинська

Волинська

Волинська

Волинська

Волинська

Волинська

Волинська

Волинська

Дніпропетровська

Дніпропетровська

Дніпропетровська

Дніпропетровська

Дніпропетровська

Дніпропетровська

Дніпропетровська

Дніпропетровська

Дніпропетровська

Херсонська

Херсонська

Херсонська

Херсонська

Херсонська

Херсонська

Херсонська

Херсонська

Херсонська

Донецька

Донецька

Донецька

Донецька

Донецька

Донецька

Донецька

Донецька

Донецька

Харківська

Харківська

Харківська

Харківська

Харківська

Харківська

Харківська

Харківська

Харківська

AMR – Проект Аграрного Маркетингу

CNFA – Проект “Фермер до фермера”

LSU – Проект Дорадчих Служб

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020