.

Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1873
Скачать документ

Реферат на тему:

“Значення гімнастики

для фізичного вдосконалення людини”

В наш час підлітки та юнаки часто захоплюються атлетичною гімнастикою.
Ці захоплення цілком можна використати для формування Інтересу до занять
фізичними вправами взагалі та справи виховання сили м’язів зокрема.

Для всіх вікових груп школярів (у плані силової підготовки) потрібно
передбачити зміцнення якомога більшої кількості м’язових груп. Особливої
уваги заслуговують ті групи, що формують поставу.

У фізичному вихованні дітей шкільного віку при виборі методів силової
підготовки перевагу необхідно надавати методу повторних зусиль, що
супроводжується збільшенням м’язової маси.

На уроках фізичної культури спеціальні гімнастичні атлетичні вправи на
силу повинні розумно поєднуватись з програмовим матеріалом, що
вивчається в даний час. Так, в більшості шкіл в першій чверті
навчального року вивчається переважно програмовий матеріал зі спортивних
ігор та легкої атлетики. За допомогою цих вправ впливають на розвиток
сили м’язів ніг, тому допоміжні вправи повинні бути спрямовані на
розвиток сили рук, черевного пресу, спини та ін. Це доцільніше ще й
тому, що дітей потрібно готувати заздалегідь до оволодіння матеріалом,
передбаченим планом у наступній чверті. Там переважають гімнастика та
елементи акробатики, де якраз навантаження припадає на м’язи рук,
плечового пояса, спини тощо.

Дівчатам більш відповідають ритмічна і елементи художньої гімнастики,
вправи з рівноваги, танцювальні рухи.

Велике значення у вихованні дівчат, майбутніх жінок і матерів, мають
гімнастичні вправи. Вони, як засіб фізичного виховання, повинні, на
думку Ж. Руссо, забезпечити дівчатам прекрасну будову тіла, розвинути
грацію і силу, підготувати до легких пологів і народження здорового
потомства. Адже здоров’я матерів є одним з вирішальних факторів, які
зумовлюють здоров’я народжених

ними дітей. У свою чергу, здоров’я жінок дітородного віку формується
протягом всього попереднього періоду життя і, особливо, у підлітковому
віці. Проте у попередні роки увага підліткової медичної служби
зосереджувалося на хлопчи-ках-підлітках. Цей пріоритет був зумовлений
їхньою майбутньою військовою службою. 1 тільки останнім часом почали
усвідомлювати важливість збережен- . ня здоров’я дівчаток як майбутніх
матерів, змістилися акценти на збереження їхнього соматичного і
репродуктивного здоров’я.

Для дівчат (особливо починаючи з сьомого класу) акцент варто робити на
вправи, що сприяють підтриманню гарної постави і фігури (вправи для
тулуба, танцювальні рухи, комплекси ритмічної гімнастики).

Однією з найпоширеніших і доступних форм самостійних занять є ранкова
гімнастична зарядка, її головне призначення — оптимізувати перехід від
тривалого відпочинку (сну) до повсякденної життєдіяльності. Ця своєрідна
розминка активізує функції систем організму, долає “інерцію спокою”.
Людина поступово занурюється в повсякденні справи в нормальному тонусі
та доброму настрої. У межах зарядки можна частково розв’язати й такі
завдання, як відновлення і збереження правильної постави, підтримання
досягнутого рівня розвитку окремих рухових якостей, загальної
тренованості. Але все це можливе лише доти, доки не призводить до
невиправданого форсування навантажень.

Пропонуємо схему комплексу ранкових вправ:

– “вирівнюючі” вправи (“потягування” з випрямленням кінцівок і тулуба,
лежачи і стоячи);

– вправи, що не форсовано активізують кровообіг переважно у великих
м’язових групах нижніх кінцівок і тазової області (ходьба, повільні
присідання або розтягування гумового джгута ногами в положенні сидячи);

– нахили, повороти, обертання тулуба з одночасними рухами рук,
поступовим збільшенням амплітуди і темпу рухів;

– вправи загального або регіонального впливу, але не з граничними
зусиллями (“віджимання” в упорі лежачи, тренування з гумовими
амортизаторами);

– серія “розтягуючих” рухів (почергові махові рухи руками і ногами з
поступовим збільшенням амплітуди до максимальної);

– циклічні вправи, що активізують функції дихання і серцево-судинної
системи в межах аеробного режиму (серійні підскоки на місці або біг 3-5
хв, що викликають підвищення частоти пульсу до 140-150 уд/хв.;

– заключна, заспокійливо-перехідна серія рухів (ходьба, вправи на
дихання, розслаблення).

Тривалість заняття 15-18 хв.

У процесі адаптації до комплексу вправ ранкової гімнастики, що
використовується, є сенс дещо підвищувати навантаження, але
перетворювати її у тренувальне заняття основного типу, мабуть,
недоцільно. Такі заняття краще проводити в добовому режимі не раніше як
через годину-півторй після сніданку, їхня структура і методика
організації відповідають структурі та методиці уроку.

При цьому майте на увазі, що ні на яких стадіях фізичне виховання не
повинно втрачати рис педагогічне спрямованого процесу. Самовиховання
також повинно бути націлене на реалізацію значущих з освітньо-виховних
позицій завдань і ґрунтуватися на відповідних педагогічних принципах,
правилах, положеннях.

Фактори, які визначають вплив гімнастичних вправ на організм учнів. У
практиці фізичного виховання можна спостерігати, коли одні і ті ж
гімнастичні вправи дають різні ефекти, а різні фізичні вправи можуть
привести до однакових результатів. Аналіз цих явищ показує, що
ефективність фізичного виховання залежить не лише від фізичних вправ,
які використовуються, але й від тих факторів, які супроводжують їх
виконання, тому знання факторів, які визначають вплив фізичних вправ на
організм учнів, дозволить підвищити рівень керованості педагогічним
процесом і, як наслідок, посилити його ефективність. Таких факторів є
багато, але всі вони можуть бути об’єднані в чотири великі групи.

До першої групи відносяться індивідуальні особливості учнів, їх
моральні, вольові й інтелектуальні якості; тип нервової діяльності;
рівень знань, умінь і навичок; фізичний розвиток і підготовленість; стан
здоров’я; інтерес до занять, активність; любов до праці тощо.

Другу групу складають особливості самих вправ, їх характер, складність і
трудність; новизна й емоційність. Залежно від характеру вправи можуть
впливати на різні якості, м’язові групи, вирішувати різні завдання
(підготовчі, підвідні). Сила впливу вправ визначається і їх структурною
складністю та фізичною трудністю. Немаловажне значення має новизна
вправ: якщо рухова дія використовується тривалий час без змін, то учні
адаптуються до неї, і вона перестає сприяти розвитку і вдосконаленню
функцій організму.

Велике значення має емоційний стан учнів при виконанні вправ. Вчитель
повинен прагнути до забезпечення оптимального емоційного стану учнів.
Відомо, Що надмірно високий чи низький емоційний настрій дітей гальмує
не тільки процес засвоєння техніки фізичних вправ, але й розвиток
фізичних якостей.

Третя група факторів включає зовнішні умови виконання вправ (місце
проведення, кліматичні, метеорологічні і санітарно-гігієнічні умови,
стан матеріально-технічної бази, рельєф місцевості).

У різних клімато-географічних зонах (вологість повітря, високогір’я,
температурні режими); за певних метеорологічних умов (холод і спека,
атмосферний тиск, вітер) виконання однієї і тієї ж вправи викличе різні
реакції організму учнів. Це стосується і матеріально-технічних умов
виконання вправ, рельєфу місцевості тощо. Наприклад, біг по жорсткій чи
пружній доріжці, вгору чи згори, по піску, у воді і снігу по-різному
вплине на функціональні можливості, процес засвоєння техніки.

Четверту групу факторів, що визначають вплив фізичних вправ,
представляють дії вчителя щодо раціональної побудови процесу фізичного
виховання. Як суб’єкт цього процесу, вчитель зобов’язаний пізнати його
закономірності, психологічні, фізіологічні і біохімічні реакції на
виконання фізичних вправ. Це дозволить йому регулювати фізичні
навантаження, враховувати післядії попередньо виконаних вправ,
реалізувати принципи розвиваючого навчання, індивідуалізувати його.

Забезпечуючи високу результативність фізичного виховання, вчитель, з
одного боку, повинен враховувати ці фактори, з іншого, — використовувати
їх для вирішення конкретних педагогічних завдань.

Фази виконання гімнастичних вправ. Рухи, що входять до складу рухової
дії (фізичної вправи), виконуються у певній послідовності і їх можна
умовно поділити на три фази: підготовчу, основну (або головну) і
заключну. Всі три фази взаємопов’язані, протікають плавно і обумовлюють
одна одну.

У підготовчій фазі — створюються найсприятливіші умови для виконання
рухів основної фази. Це досягається, наприклад, за допомогою виконання
ряду послідовних рухів у вигляді розбігу, стрибка або обертових рухів,
напрямок яких наближається до напрямку рухів в основній фазі. Але є
рухові дії, підготовча фаза яких пов’язана з рухами, напрямок яких
протилежний рухові в головній фазі. Наприклад, завдяки замаху в
метаннях, опорних стрибках і ударних рухах розтягуються ті м’язи, які в
головній фазі повинні сильно і швидко скоротитися. Ефективність такої
підготовчої фази полягає і в тому, що вона сприяє збільшенню амплітуди
робочого руху.

Рухи в основній фазі спрямовані безпосередньо на вирішення основного
рухового завдання. З біодинамічної точки зору найважливішим у цій фазі є

раціональне використання зусиль у потрібному місці, напрямку і в
необхідний момент. Наприклад, передчасний активний робочий рух руки при
плаванні кролем викличе піднімання тіла над водою і утворення хвиль.

У деяких ациклічних рухів може бути не одна, а декілька основних фаз:
наприклад, у стрибках з жердиною — відштовхування і вхід на жердину,
перехід в упор з поворотом; у потрійному стрибку з розбігу — три
відштовхування.

Рухи в заключній фазі спрямовані на успішне завершення вправи і
полягають у пасивному згасанні або активному гальмуванні рухової дії.
Наприклад, біг після фінішу, утримуючі рухи після випуску предметів у
метаннях, піднімання голови і розведення ніг вперед-назад в кінці оберту
вперед в упорі верхи та ін.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020