.

Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
484 7871
Скачать документ

Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

Важливу роль у фізичному вихованні дітей відіграє сім’я. Категорично і
однозначно визначав роль батьків у вихованні дітей Ж. Руссо. Він вважав,
що той, хто не може виховувати дітей, не повинен їх мати, і ні бідність,
ні робота, ні повага людей не позбавляють батьків від обов’язку
виховувати самому своїх дітей, а Котляревський у поемі “Енеїда” гнівно
засуджував тих батьків, які хибно виховували своїх дітей:

Батьки, які синів не вчили,

А гладили по головах,

І тільки знай, що їх хвалили,

Кипіли в нефті в казанах.

Батьки — найперші вихователі. Час повернути дітей сім’ям і сім’ї дітям,
час припинити конфронтації між школою і сім’єю. Батьки повинні
відповідати перед власною совістю, народом, державою за виховання
власних дітей. Колись так і було. Сім’я — це народ, нація в мініатюрі.
Від рівня її культури залежить і рівень культури, вихованості дітей.
Саме тут формуються людяність, духовність, гідність, а також культ
матері і батька, бабусі і дідуся, культ роду і народу.

Невипадково народна педагогіка надає першорядного значення виховному
клімату сім’ї як основному чиннику формування особистості. “Нащо клад,
коли в сім’ї лад”, — кажуть у народі, а цей вислів несе в собі глибокий
педагогічний зміст. Часто можна чути і таке: добра та сім’я, де
виростають добрі діти. Цим підкреслюється та особлива роль, яку відіграє
у вихованні дітей загальний клімат сім’ї, її настрої, звичаї,
спрямованість.

Чітко визначився в народній педагогіці такий могутній чинник формування
особистості, як виховання прикладом: “Бурчання наскучить, приклад
научить”, “Добрий приклад кращий за сто слів”, “Приклад кращий за
правило”. У цих висловлюваннях розкривається схильність дитини
наслідувати старших брата чи сестру, матір чи батька, сильнішого чи
розумнішого товариша та народна виховна практика наслідування за
принципом “роби так, як я”.

Першими вчителями маленької дитини стають її батьки, але часто процес
навчання розпочинається раніше, ніж вони встигають усвідомити цей факт.
Діти засвоюють спосіб життя батьків, у сім’ї закладаються основи
багатьох умінь, навичок і звичок, виробляються оціночні судження та
визначається життєва позиція підростаючого покоління. Це певною мірою
стосується і ставлення до фізичної культури, до активного використання
її засобів у побуті — для зміцнення здоров’я, всебічного розвитку і
змістовної організації дозвілля. Аналізуючи ступені освітньо-виховної
системи, першим завданням дошкільного виховання Г. Ващенко визначає
фізичний розвиток дитини. Природною вихователькою малої дитини є мати.
Найкращі наслідки

у вихованні дітей дошкільного віку може дати співпраця родини і дитячого
садочка. Це дозволяє дотриматись єдності у напрямах і методах виховання.
Такий зв’язок мусить існувати і між школою та родинами. Школа мусить
виховувати в дітях пошану до батьків, батьки — створювати умови для
виконання шкільних завдань та підтримувати школу матеріально. Це було
особливо потрібним, на думку Г. Ващенка, в перших роках існування
самостійної української держави.

На жаль, за даними найоптимістичніших наукових досліджень, сьогодні
фізичним вихованням дітей цікавиться не більше 20% батьків. Учителі
повинні прагнути зробити батьків кожного школяра прихильниками фізичної
культури, а отже, своїми спільниками. Для успішного залучення всіх учнів
до занять фізичними вправами необхідно, передусім, переконати батьків в
оздоровчій ролі фізичної культури, показати їм, що в коло завдань
фізичного виховання входить і формування звички до праці, зокрема
навчальної.

Для забезпечення ефективності фізичного виховання батьки повинні знати,
який виховний вплив на дітей здійснюється на уроках і в позаурочний час.
Такі знання необхідні для дотримання наступності і забезпечення єдиної
педагогічної лінії в пред’явленні вимог до дитини. Адже в комплексі
виховних заходів кожен елемент повинен чітко виконувати свої функції. В
іншому випадку система не спрацює.

Між сім’єю і школою повинна бути створена атмосфера ділових, товариських
стосунків, у яких менторському тону нема місця, бо йдеться про
об’єднання зусиль для досягнення спільної мети. Водночас варто
враховувати умови і можливості сім’ї та школи.

Рухових дій переважно навчає школа. Для оздоровчо-загартовуючого впливу
на організм, формування постави, виховання гігієнічних навичок кращі
умови має сім’я. Мати не вчить свою дитину техніки стрибка, але її
виховний вплив не припиняється і тоді, коли дитина сидить за обідом,
грається або відпочиває. Робота над поставою, культурою поз і манер
(хода, жестикуляція, міміка) відбувається паралельно з навчанням дітей
спілкуватися з людьми, з повагою ставитися до них. Особлива роль
жінці-матері у фізичному вихованні дітей відводиться Оксаною
Суховерською: “Через жінку можна оздоровити цілий народ. Жінка й мати
може привести на світ здорове покоління, як вихователька — може
покермувати дальшим здоров’ям дітей та впоїти в них переконання, що
здоров’я — це скарб, що є власністю не лише даної одиниці, але цілого
народу”. (Суховерська О. Роль жінки у фізичному вихованні//Українське
юнацтво. — Л.— 1933. — Ч. 6. — С. 12). Отже, замінити сімейне виховання
неспроможна жодна інституція. Сім’я завжди була й залишається природним
середовищем первинної соціалізації дитини.

Більшість батьків, на жаль, ставлять під сумнів цінність занять
фізичними вправами, а отже, і доцільність витрачання часу на цей вид
діяльності.

Зокрема, про те, як будувати мости, вести математичні розрахунки,
говорити важко: розмова згасає через недостатність знань. Спорт, на
думку цих батьків, справа Інша. У ньому “розуміються” всі. І починаються
балачки про сутність спорту, хоча без глибокого знання проблеми. Люди
точно не знають, але щось чули, щось читали, щось бачили. Цих “щось”
ніби-то достатньо, щоби мати власний погляд і нав’язувати ЇЇ іншим. Тому
педагогічний колектив повинен постійно піклуватися про організацію
систематичної та планомірної просвітницької роботи з батьками. У школах
використовуються різноманітні форми роботи вчителів фізичної культури з
батьками.

1. Виступи вчителя на загальношкільних батьківських зборах (не більше
двох-трьох разів на рік). Тут присутні батьки учнів різних вікових груп,
а отже, запити в них різні. Тому матеріали виступів повинні бути
однаково цікавими для всіх. Ці виступи можуть торкатись ролі сім’ї у
фізичному вихованні дітей, засобів фізичного виховання в родині,
завдань, що стояли перед учнями у зв’язку із сезоном, етапом роботи
школи, зміною навчальних програм тощо. Із цих питань бажані не тільки
виступи вчителя, а й лікарів фізкультурного диспансеру, дитячої
поліклініки. Усі лекції, доповіді, бесіди повинні закінчуватися
практичними порадами.

2. Батьківські конференції рекомендується проводити один раз на рік.
Вони націлені на розв’язання не окремих питань, як це має місце на
зборах, а покликані показати існуючу практику фізичного виховання,
досвід конкретних сімей. При цьому важливе значення мають професійний
аналіз і оцінка досягнутих успіхів. Концентруючи увагу батьків на
актуальних питаннях фізичної культури і шляхах їх практичної реалізації
в сім’ї, конференція сприяє громадському визнанню І поширенню передового
досвіду кращих сімей, спонукає батьків до активнішої виховної
діяльності. На конференціях демонструють слайдофільми, фотомонтажі, а
часом і короткометражні фільми з коментарями спеціалістів, лікарів,
батьків. Доцільно використовувати також показові виступи дітей.

3. Протягом року в кожному класі проводиться три-чотири заняття для
батьків, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, а також
рівень підготовленості слухачів. Це складова частина плану роботи
класного керівника і вчителя-класовода з батьками. Учитель фізичної
культури бере активну участь у складанні планів та їх реалізації. Він
присутній на заняттях, консультує класних керівників. Обговорюються
питання раціонального режиму дня і здорового побуту дітей, ранкової
гімнастики і загартування організму, а також шляхи виховання любові до
праці. Важливе значення має особистий приклад батьків, зокрема спільні
заняття фізичними вправами у вихідні дні. На класних заняттях радимо
пропагувати досвід кращих сімей класу, організовувати обмін досвідом із
питань фізичного виховання дітей.

Наприкінці кожного навчального року інформуйте батьків про зміст
завдань, отриманих дітьми на період літніх канікул, і методи їх
реалізації.

4. Ефективною формою роботи є організація участі батьків у змаганнях
сімейних команд. Тут створюються сприятливі умови не тільки для
всебічного фізичного розвитку і зміцнення здоров’я усіх учасників, а й
для виховання правильних відносин у сім’ї (між молодшими і старшими
дітьми, хлопцями і дівчатами, батьками і дітьми). Так, спільна участь
батьків і дітей у спортивній боротьбі створює атмосферу свободи,
взаємної поваги, стимулює систематичні заняття фізкультурою. Основу
сімейних змагань становлять естафети і командні ігри з почерговими діями
учасників, де результати кожного члена сім’ї сумуються і таким чином
впливають на розподіл місць. Це підвищує відповідальність і спонукає
готуватися до наступних стартів.

Такі змагання можуть бути частиною спортивно-художнього свята, днів
здоров’я або самостійних занять під час відпочинку.

5. Велику користь можуть принести відкриті уроки для батьків, а також
відвідування уроків батьками невстигаючих і слабо встигаючих учнів. Ці
уроки наочно показують, які вправи варто виконувати в домашніх умовах,
які методичні прийоми можна при цьому використовувати.* Кожен батько і
мати мають змогу самостійно оцінити рівень фізичної підготовленості
своєї дитини та її ровесників, зробити відповідні висновки.

6. Озброїти батьків знаннями і практичними уміннями допоможуть виступи
лікарів і вчителів на підприємствах і за місцем проживання. Тут можна
також організувати постійно діючі консультпункти, влаштовувати вечори
запитань і відповідей, зустрічі з цікавими людьми, що пропагують фізичну
культуру і спорт як засіб оздоровлення і профілактики захворювань.
Дієвою формою поширення відповідних знань серед батьків є тематичні
виставки. Вони наочно показують користь занять фізичними вправами,
популяризують методику самостійних занять. Тематика виставок може бути
найрізноманітнішою, наприклад, “Постава дітей і методи її формування”.
На малюнках і схемах можна показати види порушення постави і пояснити
причини їх виникнення, розповісти про можливі негативні наслідки
порушення постави (короткозорість, порушення пропорцій розвитку тіла,
відхилення у функціонуванні органів і систем), про заходи профілактики.

Водночас пам’ятайте, що один формальний, незмістовний захід може
перекреслити всю роботу, як вашу, так і класного керівника, поставити
під сумнів ваш авторитет і авторитет предмета.

Функції батьків в організації фізичного виховання дітей можна згрупувати
таким чином:

1) створення необхідних матеріально-технічних умов для занять удома;

2) контроль і сприяння дотриманню дітьми режиму дня, правил особистої
гігієни, загартування, виконанню ранкової гімнастики і домашніх завдань;

3) особиста участь у змаганнях сімейних команд, днях здоров’я,
спортивно-художніх вечорах, фізкультурно-художніх святах, іграх,
розвагах, прогулянках;

4) організація змагань та ігор на дитячих майданчиках за місцем
проживання і в школі;

5) виконання обов’язків громадських тренерів і суддів. Отже, успішне
розв’язання завдань фізичного виховання учнів можливе лише за умови
спільних, погоджених дій школи і сім’ї (при цьому сім’я — це не тільки
батько й мати, а й дідусь і бабуся, брат і сестра). Школа навчає дітей
виконувати фізичні вправи, дає знання, інструктує, консультує.
Оздоровлення і загартування дітей, формування постави, розвиток рухових
і виховання моральних та вольових якостей засобами фізичної культури
здійснюють школа і сім’я разом. Щодо формування у дітей звички розумно
проводити дозвілля, гігієнічних навичок, тут головну роль відіграє
сім’я. Умовний розподіл обов’язків свідчить про те, що ані школа без
сім’ї, ані сама сім’я без школи не зможуть успішно гартувати молоде
покоління.

Індивідуальні самостійні заняття

Першочергове завдання школи — розвинути дитину таким чином, щоби вона
могла і хотіла здобути знання (а не одержати їх), могла набути вміння і
навички. Якщо немає потягу і любові до навчання, до самовдосконалення
протягом усього життя, то безперервна освіта неможлива. Організація
навчальної діяльності учнів включає (у складі класу) позакласну,
позашкільну і самостійну роботу. Перший досвід і перші кроки самостійних
занять дитина повинна отримати з розвиваючого уроку, де не дають готових
істин, а вчать шукати їх. У самостійній роботі найбільше проявляється
мотивація учнів, їхня цілеспрямованість, самоорганізованість,
самостійність та інші особисті характеристики.

Самостійна навчальна робота учня є найбільш бажаним наслідком його
правильно організованої роботи на уроках, яка мотивує її самостійне
розширення, поглиблення і продовження у вільний час.

Отже, самостійна робота учня — ширше поняття, ніж домашня робота, яка
полягає у виконанні завдань, даних учителем додому для підготовки до
наступного уроку, і повинна розглядатись учителем як самостійна, вища
форма навчальної діяльності учнів, без освоєння якої неможливо досягти
кінцевої мети фізичного виховання школярів — виховати в них звичку до
фізичного самовдосконалення протягом усього життя.

Самостійна навчальна діяльність повинна бути усвідомлена учнем як вільна
за вибором внутрішньо мотивована діяльність. Вона передбачає виконання
учнем низки дій, а саме: усвідомлення мети своєї діяльності, визначення
особистісного значення навчальних завдань, підпорядкування їх вирішенню
інших інтересів і форм зайнятості, самоорганізацію в розподілі
навчальних дій в часі, самоконтроль тощо.

Істинно самостійна навчальна діяльність учня можлива тоді, коли в учня
виникає потреба дізнатись або засвоїти щось нове, невідоме, важливе для
себе, а задовольнити таку потребу в навчальному процесі немає
можливості. Наприклад, засвоїти вид рухової діяльності, який не
передбачений шкільною навчальною програмою з фізичного виховання.

При цьому в самостійній навчальній діяльності привабливим є саме
оволодіння новим матеріалом, а не тільки форма організації, захоплююча
праця школяра.

Самостійна навчальна робота може бути індивідуальною і колективною.

Таке розуміння самостійної навчальної діяльності дає підставу для
висновку, що це форма роботи за індивідуальним планом, що доповнює, а
потім поглиблює і розширює діапазон можливостей школярів.

Представляючи собою особливу, вищу форму навчальної діяльності,
самостійна робота обумовлюється індивідуально-психологічними та
особистісними особливостями учня як суб’єкта діяльності. Він повинен
мати цілісну уяву про свої можливості й уміти їх реалізувати. Школяр має
не тільки розуміти запропоновані вчителем цілі, але й уміти формувати їх
сам, моделювати власну діяльність, обирати умови, важливі для досягнення
мети, програмувати самостійну діяльність, підбирати адекватні засоби,
визначати послідовність окремих дій, оцінювати проміжні та кінцеві
результати діяльності, коректувати свої дії.

Саморегуляція включає також оволодіння учнем нормами стосунків з іншими
людьми та правилами використання приладів. Усе це базується на
сформованих у школярів знаннях, уміннях і навичках в академічній
навчальній діяльності.

Отже, з позиції суб’єкта діяльності самостійна робота може бути
визначена як цілеспрямована, внутрішньо мотивована, структурована самим
суб’єктом і коректована ним діяльність, її виконання вимагає достатньо
високого рівня самосвідомості, рефлективності, самодисципліни, особистої
відповідальності і дає учневі задоволення як процес самопізнання і
самовдосконалення.

Вибір предмета самостійних занять визначається індивідуальними
інтересами, здібностями, конкретною ситуацією у фізкультурному русі,
умовами життя та “модою” на ті чи інші фізкультурні захоплення. Завдання
вчителя — тактовно формувати індивідуальні інтереси і прагнення.

Індивідуальні захоплення можуть бути найрізноманітнішими. Однак жоден
вид фізичних вправ, взятий окремо від інших, навіть за умови
наполегливих тренувань не може гарантувати повноцінного фізичного
розвитку і здоров’я. Лише в поєднанні з іншими елементами фізичної та
загальної культури він стає дієвим фактором досягнення фізичної
досконалості. На жаль, про це положення нерідко забувають автори
популярних публікацій, які однобічно орієнтують читачів на окремі види
“модних” вправ.

Однією з найпоширеніших і доступних форм самостійних занять є ранкова
гімнастична зарядка, її головне призначення — оптимізувати перехід від
тривалого відпочинку (сну) до повсякденної життєдіяльності. Ця своєрідна
розминка активізує функції систем організму, долає “інерцію спокою”.
Людина поступово занурюється в повсякденні справи в нормальному тонусі
та доброму настрої. У межах зарядки можна частково розв’язати й такі
завдання, як відновлення і збереження правильної постави, підтримання
досягнутого рівня розвитку окремих рухових якостей, загальної
тренованості. Але все це

можливе лише доти, доки не призводить до невиправданого форсування
навантажень.

Пропонуємо схему комплексу ранкових вправ:

– “вирівнюючі” вправи (“потягування” з випрямленням кінцівок і тулуба,
лежачи і стоячи);

– вправи, що не форсовано активізують кровообіг переважно у великих
м’язових групах нижніх кінцівок і тазової області (ходьба, повільні
присідання або розтягування гумового джгута ногами в положенні сидячи);

– нахили, повороти, обертання тулуба з одночасними рухами рук,
поступовим збільшенням амплітуди і темпу рухів;

– вправи загального або регіонального впливу, але не з граничними
зусиллями (“віджимання” в упорі лежачи, тренування з гумовими
амортизаторами);

– серія “розтягуючих” рухів (почергові махові рухи руками і ногами з
поступовим збільшенням амплітуди до максимальної);

– циклічні вправи, що активізують функції дихання і серцево-судинної
системи в межах аеробного режиму (серійні підскоки на місці або біг 3-5
хв., що викликають підвищення частоти пульсу до 140-150 уд/хв…;

– заключна, заспокійливо-перехідна серія рухів (ходьба, вправи на
дихання, розслаблення).

Тривалість заняття 15-18 хв.

У процесі адаптації до комплексу вправ ранкової гімнастики, що
використовується, є сенс дещо підвищувати навантаження, але
перетворювати її у тренувальне заняття основного типу, мабуть,
недоцільно. Такі заняття краще проводити в добовому режимі не раніше як
через годину-півторй після сніданку, їхня структура і методика
організації відповідають структурі та методиці уроку.

При цьому майте на увазі, що ні на яких стадіях фізичне виховання не
повинно втрачати рис педагогічне спрямованого процесу. Самовиховання
також повинно бути націлене на реалізацію значущих з освітньо-виховних
позицій завдань і ґрунтуватися на відповідних педагогічних принципах,
правилах, положеннях.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020