.

Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
223 1406
Скачать документ

Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами

Дослідження, проведені А. Єфімовим у шести школах м. Києва, показали, що
від 38 до 55 % учнів 2-3 класів (залежно від школи) виконують усі
навчальні нормативи та тестові вправи на оцінки “добре” та “відмінно”. У
5-7 класах таких учнів — 28-36 %; серед школярів 10-11 класів, які не
відвідують спортивні секції, цей відсоток зменшується до 25. Ним
виявлено також зниження рівня фізкультурно-спортивної активності
старшокласників та інтересу до занять фізичною культурою. Так, якщо 56 %
п’ятикласників відносять уроки фізкультури до улюблених предметів, то в
10-тих класах таких учнів лише 26 %. Тільки 5-9 % обстежених учнів
відзначають особисте та суспільно-економічне значення занять фізичною
культурою. Спостереження виявили причини такого стану. До них належать:
недостатня виховна та освітня спрямованість уроків фізичної культури;
недосконала методика їх проведення; відсутність пропаганди здорового
способу життя і формування фізкультурно-спортивних цінностей та інтересу
учнів до занять фізичними вправами.

Результати аналізу передової практики шкіл та численних наукових
досліджень свідчать, що процес формування в учнів потреби у фізичному
вдосконаленні складається з низки взаємопов’язаних напрямів:

• виховання позитивного ставлення та інтересу до занять фізичними
вправами;

• озброєння школярів спеціальними знаннями і вироблення на їхній основі
переконань у необхідності систематичних занять фізичною культурою;

• формування відповідних умінь і навичок;

• залучення учнів до щоденних занять фізичною культурою. Розглянемо
кожен напрям окремо, пам’ятаючи при цьому, що всі вони реалізуються в
тісному взаємозв’язку в єдиному навчально-виховному процесі.

Виховання інтересу до занять

Ряд позицій, що торкаються цього питання, вже розглянуто нами у
характеристиці завдань уроку. Так, педагог повинен: точно і доступно
пояснити учням значення і зміст занять; у завдання вкладати особистий
інтерес учня І давати йому змогу відчути результати його діяльності;
доводити одночасно до свідомості дітей необхідність тривало і
наполегливо працювати для досягнення результатів.

Пам’ятаймо, що діти позитивно ставляться до тієї людини, спілкування і
взаємодія з якою викликала в них позитивні переживання і принесла
радість. За негативних емоцій учні свідомо чи підсвідоме шукають
можливості уникнути зустрічі з явищами, процесами, людьми, які колись
завдали їм неприємних переживань: не приходять на зустрічі, ухиляються
від виконання обов’язків, пропускають заняття.

Потенційні можливості формування позитивних переживань приховані в
самому процесі навчання. Джерелом радісних переживань с сам учитель: він
випромінює енергію, бажання працювати. Вказівки вчителя, його
зауваження, розпорядження, команди, сигнали можуть звучати енергійно або
в’яло, мажорно або Індиферентне, і від цього залежить не тільки настрій,
а й результати.

Уміння вчителя всіх бачити, його дотепність і веселість посилюють
задоволення від спілкування з ним. Так, школярі закохуються передусім у
вчителя, а потім — у його предмет.

Отже, поведінка учнів, їхній інтерес до занять, активність і дисципліна
значно залежать від ставлення до вчителя (див. табл. 1).

Таблиця 1

Реакція учнів на дії вчителя

Дії вчителя

Коли вчитель користується авторитетом За нейтрального ставлення За
негативного ставлення

Прохання

Вияв радості Згода виконати, але без обов’язковості Згода, але не
виконання

Порада

Обов’язковість виконання

Виконання, але за обов’язковості своїх інтересів Ігнорування,
байдужість, песимізм

Вимога Якісне і добросовісне виконання Формальне виконання

Ухилення від виконання, роздратованість

Покарання Виправлення Пристосування Обурення і агресивність

Основним джерелом радості на уроці повинен стати сам процес навчання,
подолання труднощів, опанування знань, розвиток здібностей І якостей
школяра.

Найпоширенішими засобами стимулювання інтересу та активності учнів у
процесі фізичного виховання є різні форми заохочень та покарань.

Заохочення полягають у позитивній оцінці навчальної діяльності та
поведінки учнів і спрямовані на те, щоби викликати в усіх бажання до
подальших досягнень, активності та зацікавленості у вивченні предмету.

Основними видами заохочення є сприяння, допомога, довіра вчителя,
похвала, схвалення, усна подяка, подяка в наказі по школі, похвальна
грамота, почесні доручення, лист-подяка батькам, фотографії на дошках
пошани, публікації в газетах тощо.

Заохочення позитивно впливає лише тоді, коли воно є адекватним,
публічним і своєчасним, та за умови дотримання таких правил:

• заохочувати учнів лише за досягнення, які є результатом їхньої власної
праці;

• за одне досягнення варто заохочувати не більше одного разу;

• хвалити треба діяльність і поведінку, а не розум і здібності;

• заохочення повинно бути диференційованим. Залежно від конкретних
обставин та індивідуальних особливостей учнів, одні з них (слабкі,
педагогічне запущені) можуть бути заохочені навіть за незначні успіхи, а
інші (сильні) — заохочуються менше і за більші успіхи;

• заохочення застосовується в таких “дозах”, які стимулюють подальшу
активність, або підтримують її на належному рівні; надлишок заохочень
знижує активність учнів;

• заохочення повинно бути справедливим та аргументованим.

Заохочення — це бальзам для душі. Шукайте в кожній дитині щось добре і
пам’ятайте, що люди, котрі в усьому шукають вади, рідко знаходять щось
інше.

Заохочення — ефективний і незамінний засіб формування особистості учня.
Водночас успішна навчально-виховна діяльність неможлива без покарання,
але застосовувати його треба дуже обережно.

Покарання — це спосіб впливу на учнів, які порушують правила поведінки
та негативно ставляться до навчання через безвідповідальність,
неорганізованість, недобросовісність тощо. Покарання — засіб спонукання
дітей до покращення поведінки і ставлення до навчання. Воно дієве лише
тоді, коли викликає почуття розкаяння І прагнення змінити свою поведінку
на краще. Покарання застосовують тоді, коли з певних причин не впливає
переконання.

Основними видами покарання є обмеження у правах, позбавлення задоволень,
зауваження, осуд, усна догана, догана в наказі по школі, обговорення в
колективі, виклик батьків тощо.

Покарання, як і заохочення, повинні бути адекватними, публічними і
своєчасними. Вони сприяють підвищенню активності учнів за дотримання
таких правил:

• покарання не повинно шкодити здоров’ю;

• не можна карати виконанням вправ;

• за порушення може бути лише одне покарання;

• не треба нагадувати учням про минулі помилки;

• караючи, не треба позбавляти порушника заслуженої ним похвали;

• покарання можна відмінити, заохочення — ні;

• покарання повинно бути неминучим і справедливим, а його величина —
адекватна вчинку;

• покарання не повинно принижувати чеснот особи;

• не можна карати у стані гніву;

• ефективне тільки те покарання, після якого учень робить кроки до
виправлення;

• головне в покаранні не обмеження чи гальмування, а спонукання до
активної навчальної діяльності;

• сильно впливає на порушника покарання, підтримане колективом.

Віддаючи належне іншим підходам до покарання як методу виховання,
нагадаємо, що Дістервег, говорячи про дисципліну учнів, намагався
обійтися без покарань, вважаючи, що вони марні та зайві там, де навчання
ведеться правильно, відповідає природі дитини і предметові навчання.
Там, де учні охоче працюють, майже не буває випадків порушення
дисципліни, вони проявляють інтерес до занять, активність і
самостійність.

Заохочення і покарання перебувають в діалектичній єдності. При цьому
низький ефект дають одноманітні заохочення і покарання.

Виникненню зацікавленості до занять фізичними вправами сприяють також
емоційне проведення всіх форм занять у школі, оснащення й естетичне
оформлення матеріально-спортивної бази, посильні завдання, що
забезпечують успішність процесу навчання. Так, результати наукових
досліджень свідчать, що комплексне використання звукових технічних
засобів навчання (музика зі словесним поясненням, грамзапис, магнітний
запис, метроном) скорочує час, необхідний для засвоєння вправ навчальної
програми на 45 %, при цьому у 2-2,5 рази збільшується рухова активність
учнів.

Хорошим засобом формування емоційної сфери учнів є ігри. Проте самі по
собі вони не завжди дають бажаний позитивний ефект. Все залежить від
того, які завдання ставить учитель перед учнями, які установки формує і
які вимоги ставить перед ними в кожному занятті. Тому поряд із
завданнями рухової активності завжди ставте виховні завдання, вирішуйте
їх, використовуючи систему методів виховання.

Формування в дітей інтересу до занять залежить від атмосфери, яка панує
в колективі вчителів. У цьому плані важливу роль відіграє особистий
приклад, передусім учителів фізичної культури, класних керівників,
учителів початкових класів. Хорошим прикладом для учнів є активні
заняття фізичними вправами вчителів інших предметів та керівників школи.

Велике значення під час формування інтересу школярів до систематичних
занять фізичною культурою мають узгоджені дії школи та сім’ї, а значним
мотивом для активізації батьків є оздоровчий вплив занять фізичними
вправами на дитячий організм.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020